Live Herbeleef de gemeenteraad van Oostende : veel vragen over parkeerproblematiek

20/11/15 om 16:03 - Bijgewerkt om 20:45

Vrijdagavond vond de gemeenteraad van Oostende plaats. Voor het laatst op vrijdag trouwens, vanaf januari wordt dat in principe de vierde maandag van de maand. Oppositiepartij Groen kaartte het parkeerbeleid van de stad aan.

 • Gillian Lowyck

  Sara Casteur vervangen

  Sara Casteur wordt drie maanden vervangen door Johan Seynaeve. Ze gaat met zwangerschapsverlof.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen

  De gemeenteraad is afgelopen.

 • Tom Vandenabeele

  Sara Casteur: "Afvalwater beter zuiveren"

  Sofie Cloet: "We steunen de inspanningen. Maar we stellen nog altijd vast dat er meer openheid is bij de handelaars voor een uitdoofbeleid dan bij het schepencollege."

  Sara Casteur: "Het is blijkbaar de trend geworden om je een groene blauwe te noemen in onze partij. Het probleem van microplastics ligt me al lang na aan het hart. Ik hou niet zo van verboden. Maar het plastic afval dat op de bodem van zee wordt gevonden, komt vooral van de visserij. De stad zou best eens samen zitten met de visserij om te praten over de duurzaamheid van de visvangst."

  "De plastics in het afvalwater komen uiteindelijk op de zeebodem terecht. Daar moet iets aan worden gedaan. Het afvalwater moet beter worden gezuiverd."

 • Gillian Lowyck

  Tom Germonpré: "Dit is een bovenlokaal probleem"

  Bart Tommelein (Open VLD) reageert als staatssecretaris van de Noordzee: "Ik steun alle initiatieven om plastic in de Noordzee te verminderen. Ik heb al aan veel opruimacties deelgenomen."

  Schepen Tom Germonpré (SP.A) reageert: "We hebben een efficiënte ophaalronde, veel afvalkorven, een goed containerpark... Rond evenementen maken we ook afspraken met toerisme. We stimuleren al sinds 1999 het gebruik van de linnen zak. Het is een bovenlokaal probleem. Een verbod is niet de beste oplossing. Veel initiatieven gaan al in de goede richting. Met de handelaarsbonden gaan we een bewustmakingscampagne opzetten, maar een verbod gaat te ver omdat het maar een segment is van de totale afvalberg. Sensibilisering is noodzakelijk."

 • Tom Vandenabeele

  Sofie Cloet wil dat Oostende meer strijdt tegen plastic afval in zee

  Sofie Cloet (Groen): "60 tot 80% van het afval in zee is plastic. In de maag van een dwergvinvis zaten vier plasticzakken. Het is juist dat warenhuizen en handelaars alternatieven aanbieden. Blijkbaar is er bij de handelaars veel meer draagvlak dan bij het schepencollege. Afval voorkomen is beter dan opruimen. Ik doe een oproep naar de staatssecretaris voor de noordzee om een opruimactie te organiseren."

  "Welke inspanningen levert het stadsbestuur tegen plasticafval in zee? Bent u bereid om een uitdoofbeleid voor plastic draagtassen te ondersteunen? Hoe denkt u een draagvlak te creëren bij handelaars en klanten?"

 • Tom Vandenabeele

  Sara Casteur: "Ik stel vast dat de geesten gerijpt zijn"

  Sara Casteur (Open VLD): "2016 wordt een cruciaal jaar: de tienjarige verjaardag dat ik mij met het parkeerdossier bezig houd. Ik stel vast dat de geesten gerijpt zijn. Tien jaar geleden werd er in de Oostendse politiek quasi niet gesproken over een veranderend parkeerbeleid. Ik stel vast dat zowel de oppositie als de meerderheid allemaal van hetzelfde idee zijn: dat er een en ander moet veranderen in het Oostendse parkeerbeleid. En daar ben ik blij om. Er moet nu nog een consensus bereikt worden met Vinci Park of Indigo zoals het nu heet. Ik hoop werkelijk dat we de markt effectief open kunnen gooien"

 • Gillian Lowyck

  Uitgaan of parkeren?

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang): "Ik hoor dat u weer het goedkoop tarief voor avondparkeren uitstelt. Op den duur zal er niemand meer in Oostende willen uitgaan."

 • Tom Vandenabeele

  Wouter De Vriendt: "Veel bemoedigende en positieve dingen gehoord"

  Werner Verbiest: "Ik heb geen uitleg gekregen over Mariakerke en de Nieuwpoortsesteenweg. Dat je daar moet betalen, dat is heel eigenaardig."

  Wouter De Vriendt: "Ik heb heel veel bemoedigende en positieve dingen gehoord in uw uitleg. Ik apprecieer de openheid om onze voorstellen mee in rekening te brengen. Als ik het begrijp gaan we misschien naar een nieuwe context, waar we meer kunnen spelen met het aanbod. Dat de concessie met Vinci nog niet is verlengd maar dat hij afloopt in 2022: houden zo. Want dat is een van die drukkingsmiddelen waar ik het daarnet over had. Een ander drukkingsmiddel is blijkbaar weg: de bovengrondse parking Mijnplein. We hebben daar een bovengrondse parking, knal in het centrum, verspilling van de openbare ruimte. Dat we daar vast zitten tot 2051 is problematisch. Evident dat we ook moeten nadenken over de Zeeparking."

 • Gillian Lowyck

  Tijd maken voor parkeren

 • Gillian Lowyck

  Schepen Jean Vandecasteele: "In Oostende zijn er periodes waarin er parkeerplaatsen op overschot zijn"

  "16 van 23 straten heb ik in mijn tijd autovrij gemaakt", gaat Jean Vandecasteele verder. "Wat men nu doet in andere steden? Wij zijn er al langer mee bezig. Brugge slaagt er nog altijd niet in om de Steenstraat autovrij te maken. Wij zijn dus al voor Antwerpen en Gent met de zone 30."

  "We zijn bezig met een mobiliteitsplan en zitten op goede koers. Het parkeerplan maakt daar deel van uit. Oostende is niet zoals Brugge: daar lopen er altijd toeristen en in Oostende fluctueert dat. Er zijn periodes waarin parkeerplaatsen op overschot zijn. Je zit ook met die historische context en nieuwigheden. Zoals de nieuwe parkeerplaatsen aan het station en onder de zeedijk."

  "Iedereen is het erover eens: bovengronds moet zo mooi mogelijk zijn. Ik denk dat ik mijn bijdrage heb geleverd: denk maar aan het Vissersplein. Daar moeten we mikken op plaatsen voor bewoners en kortetermijnparkeren. Al dan niet met shop&go: dat is voorlopig een succes en dat zullen we uitbreiden."

  "Onder de grond moeten we streven voor de betaling zo dicht mogelijk bij de juiste tijd te krijgen. Daar moeten we een goede oplossing voor vinden. Daar moeten we ook plaatsen maken voor fietsers. We moeten ook mikken op een goedkoper nacht-en avondtarief."

  "Het zou verstandig zijn moest de stad nu al nadenken over wat er na 2022 - wanneer de concessie met Vinci Park op het openbaar domein zal aflopen. We moeten de belangen van de Oostendenaars zo goed mogelijk verdedigen."

 • Gillian Lowyck

  "Geen park op Mijnplein"

  Schepen Jean Vandecasteele (SP.A) antwoordt:

  "Of er al beslist werd over de verhouding rotatie-boxen? Er moet meer residentiële parking zijn dan rotatie. Er is nu een bestek lopende voor het complex onder zeedijk. De kandidaturen moesten op 18 november binnen zijn. Volgende week weten we meer."

  "De concessie met Vinci Park loopt nog tot 2022. Hier is tot op vandaag geen verlenging voor aangevraagd. De concessie voor de Visserskaai en het Mijnplein is tot 2051 verlengd. Ik neem rond het Mijnplein geen stelling in. Of er een park kan komen? Door de ondergrondse parking niet, en we zitten nog met de markten en foren."

 • Tom Vandenabeele

  Ook vragen over parkeerbeleid bij Werner Verbiest.

  Werner Verbiest: "Er werden al pertinente vragen gesteld over het parkeerbeleid. Wanneer is het parkeersysteem eerlijk? Betalen voor de tijd dat men parkeert, zal een veel voorkomend antwoord zijn. Bewoners van de Nieuwpoortsesteenweg zullen misschien antwoorden: een systeem waar men niet nodeloos geld vraagt, voor parkeren in een buurt zonder parkeerdruk. We willen een stad waar het aangenaam vertoeven is. Daar kan men zich rustig bewegen zonder de drukte van het verkeer. Dit is een complexe oefening. Een oplossing vraagt visie op korte en lange termijn. De effectieve parkeertijd moet betaald worden in afgesloten parkings. De avond- en nachttarieven moeten op een aanvaardbaar niveau worden gebracht. Bovengronds parkeren moet duurder zijn dan ondergronds. De stad moet ervoor zorgen dat er niet meer verkeer wordt aangetrokken. In december 2014 hebben we in de verkeersraad voorgesteld om het shop & go-parkeren in te voeren. In Kortrijk zijn de shop & go-plaatsen verspreid over tientallen locaties. In onze stad komen verscheidene locaties in aanmerking. Alle centra van steden evolueren snel naar een verkeersvrije status. Deze evolutie is overal onomkeerbaar. Toestanden van dertig, veertig jaar geleden zijn nu onmogelijk. De stad moet zich voorbereiden op een gastvrije binnenstad. Dat vraagt een parkeerbeleid dat streeft naar bewoners en klanten parkeergelegenheid te geven. klanten moeten bovengronds kunnen parkeren. Bezoekers moeten naar de rand van de stad worden geleid. Rondjes rijden in de binnenstad is verloren en verleden tijd. We herhalen ons voorstel voor een ondergrondse parking onder de Natiënlaan. Deze locatie is onmiddelijk en goed bereikbaar. Een tweede voorstel is om ter hoogte van de oude velodroom de parking heraan te leggen en er een verdieping boven te plaatsen. Kan je een toelichting geven van het parkeerbeleid? En kan u een overzicht geven van de toekomstplannen?"

 • Gillian Lowyck

  Christian Verougstraete: "Een avondje uit wordt uitgesteld door de hoge parkeerprijzen"

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) stelt zich ook vragen over het lokale parkeerbeleid. "Ik hield al meermaals interpellaties over dit onderwerp. Ondertussen is er nog steeds niets uit de bus gekomen qua onderhandelingen. Ook bij het avondparkeren kunnen de prijzen lager. Een avondje uit wordt uitgesteld door de hoge parkeerprijzen."

  Christian Verougstraete stelt twee vragen:

  - "Wat is de stand van zaken van de gesprekken en onderhandelingen met de private pakeerbeheerders?"

  - "Wanneer wordt er eindelijk werk gemaakt van een goedkoop tarief voor avondparkeren?"

 • Tom Vandenabeele

  Wouter De Vriendt over parkeerbeleid van Oostende

  Wouter De Vriendt houdt een interpellatie naar aanleiding van de bouw van een nieuwe parking onder de zeedijk tussen de Kursaal en het Zeeheldenplein: "Als we gaan voor een rotatieparking, voor toeristen en bezoekers, dan haal je nog meer auto's naar Oostende. Oostende is een soort hoek. Er zijn nu al files. Het is geen onschuldige keuze. Of gaan we naar meer parkingboxen voor bewoners? Wij opteren voor dat tweede en niet voor dat eerste. Wij geven een schot voor de boeg."

  "Is er al beslist over de verhouding van rotatie/boxen? Welke procedure zal gevolgd worden om een uitbater te vinden voor die nieuwe parking?"

  "Ik denk dat het tijd is voor een ander soort parkeerbeleid in Oostende. In totaal zijn er 4.803 plaatsen in Oostende waar mensen moeten betalen om te parkeren op de openbare weg. We hebben de inkomsten van Vinci opgevraagd en gezien dat die enorm zijn toegenomen. Vinci heeft ook kosten. Maar als je het verschil neemt tussen de twee, dan zie je dat de winsten voor Vinci enorm zijn toegenomen. Oostende is voor dat privébedrijf een toffe plek. Vinci beschikt ook over een quasi monopolie. We vragen om die markt open te gooien. De stad moet nu al de onderhandelingen opstarten. Met meerdere spelers, firma's op het terrein. We moeten sterker onderhandelen. Laat ons daar nu maar al mee beginnen. De politiek staat sterker dan we zelf soms denken. Hier aanwezig zijn is voor Vinci een winstgevende activiteit. Met andere partners kunnen we ze tegen elkaar laten uitspelen. Tot wanneer loopt de concessie met Vinci Park? Werd die concessie al verlengd of niet? Ik hoop van niet."

  "We hebben ons geëngageerd in een contract tot looptijden van 28 jaar, zowel voor parkeren op de openbare weg als op het Mijnplein. We willen de bovengrondse parking op het Mijnplein weg. In die basisovereenkomst was er sprake van maar liefst 28 jaar. Gaat het hier automatisch verlengd worden? Ik wil ook uw standpunt ten opzichte van de lange looptijden."

  "De bovengrondse parking op het Mijnplein vinden we een relikwie uit het verleden. Er is veel steun van de bevolking voor het wegkrijgen van die parking. Laten we nu al een signaal geven dat we die bovengrondse parking weg willen. We hebben drukkingsmiddelen. Wij bepalen de parkeertarieven. Wij kunnen dat als drukkingsmiddel gebruiken. Het wordt tijd dat wij de spelregels gaan bepalen."

  "Ook moeten we op termijn af van de bovengrondse parking van de Zeeparking. Dat is een interessante open ruimte. Welke toekomst ziet u voor die parking?"

  "We vragen niet om de parkeertarieven drastisch naar beneden te halen. Wel vragen we een intelligente aanpassing. In vergelijking met Brugge is Oostende 's avonds toch heel duur. Laten we gaan vernieuwen en de piste overwegen om milieuvriendelijke wagens te belonen met lagere parkeertarieven. In Nederland wordt dat al met succes toegepast. Welke veranderingen inzake de parkeertarieven dringen zich op?"

 • Gillian Lowyck

  En het bleef stil...

 • Gillian Lowyck

  Fietsen in Oostende: net geslaagd?

 • Gillian Lowyck

  Bouwkunde op de helling?

  Natacha Waldmann (Groen): "Ik stel voor om nog andere initiatieven te nemen die nog verder gaan dan dit voorstel. Het actief aantrekken en opzetten van andere opleidingen. Weet u iets over het mogelijke wegtrekken van de opleiding bouwkunde?"

  Natacha Waldmann krijgt geen antwoord.

  Alle raadsleden keuren het punt goed.

 • Tom Vandenabeele

  Bart Tommelein: "Krachtig signaal geven"

  Bart Bronders: "Ik juich het initiatief toe. Al is het een beetje vijgen na Pasen. Het is voor de stad uitermate belangrijk om hoger onderwijs in deze stad te behouden. We hebben de voorbije jaren heel veel verloren. Ik weet dat een paar mensen hier binnen het bestuur en de gemeenteraad een zeer grote inspanning hebben gedaan."

  Bart Tommelein: "Ik dien deze motie in om hier iedereen achter te krijgen. We moeten doen wat we moeten doen en wat we kunnen doen. Als er nog geen beslissing is genomen, ook niet bij de Vlaamse overheid, dan moeten wij met deze gemeenteraad over de partijgrenzen heen een krachtig signaal geven dat de hogere opleiding hier behouden blijft. Er zijn opleidingen vertrokken. Maar dat heeft met deze motie niets te maken."

  Björn Anseeuw: "Er was al een groot draagvlak om alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk hogere studenten hier te houden. Maar de bedenkingen die hier worden gemaakt, zijn terecht."

 • Gillian Lowyck

  Natacha Waldmann: "We moeten ook actief andere opleidingen aantrekken"

  Natacha Waldmann (Groen): "Als deze motie dit in gang kan trekken, waarom is zo'n initiatief niet vroeger genomen? Waarom precies nu en niet vroeger? Misschien kunnen we verder gaan: ook als stad moeten we niet enkele deze richting hier proberen te houden, maar ook actief andere opleidingen aan te trekken. Het is zeer belangrijk, zeker met onze demografie."

  Steven Nagels (N-VA): "Ik sluit me aan bij collega Waldmann. We laten zomaar 600 studenten vertrekken. Ik vraag dus aan schepen Germonpré waarom dit initiatief niet eerder werd genomen."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!