Live Herbeleef de gemeenteraad van Oostende : Oppositie neemt aanbestedingen onder vuur

25/09/15 om 14:38 - Bijgewerkt om 21:31

Vrijdag om 18 uur was er gemeenteraad op het stadhuis. De zitting begon met de eedaflegging van een nieuw gemeenteraadslid: SP.A-voorzitter en huidig OCMW-raadslid Jeroen Soete kwam in de gemeenteraad in opvolging van gedeputeerde en voormalig voorzitter van het Sociaal Huis Franky De Block, die ontslag nam als raadslid.

 • Hannes Hosten

  Vandecasteele: "Eind dit jaar voorstel rond"

  Schepen Jean Vandecasteele: "Wij hebben al plannen gepresenteerd in de Wijkraad. Sommige handelaars zijn gecontacteerd. Het grootste probleem is dat voor een keer de creatie van sociale woningen in aanvaring komt met culturele ontwikkeling. Maar het dossier wacht omdat misschien binnenkort het dossier van sociale woningen in de Marie-Louiseschool in de Wittenonnenstraat in gang schiet. Ook in de Poststraat kunnen binnen afzienbare tijd sociale woningen creëren. we wachten op duidelijkheid daarover. Let wel: vlak voor de Grote Post kan je geen plein creëren vanwege de doortocht van tram en bus. Maar eind dit jaar zal ik een voorstel rond hebben om te kunnen starten."

 • Hannes Hosten

  Vandecasteele: "Eind dit jaar voorstel rond"

  Schepen Jean Vandecasteele: "Wij hebben al plannen gepresenteerd in de Wijkraad. Sommige handelaars zijn gecontacteerd. Het grootste probleem is dat voor een keer de creatie van sociale woningen in aanvaring komt met culturele ontwikkeling. Maar het dossier wacht omdat misschien binnenkort het dossier van sociale woningen in de Marie-Louiseschool in de Wittenonnenstraat in gang schiet. Ook in de Poststraat kunnen binnen afzienbare tijd sociale woningen creëren. we wachten op duidelijkheid daarover. Let wel: vlak voor de Grote Post kan je geen plein creëren vanwege de doortocht van tram en bus. Maar eind dit jaar zal ik een voorstel rond hebben om te kunnen starten."

 • Tom Vandenabeele

  Financiering

  Sara Casteur: "We hebben nieuws over de financiering voor de Marie-Louiseschool. De werken starten in de eerste week van november."

 • Tom Vandenabeele

  Natacha Waldman: "Wanneer wordt deel Hendrik Serruyslaan verkeersvrij gemaakt?"

  "Al sinds de eerste ideeën gelanceerd werden over de renovatie van het oude postgebouw tot cultuurcentrum werd er nagedacht over een totaalconcept voor die buurt", zegt Natacha Waldman (Groen). "Na enkele maanden was er ook een concreet plan: een plein voor het cc zou worden gerealiseerd en een stuk van de Hendrik Serruyslaan zou verkeersvrij worden gemaakt. Twee jaar nadat deze plannen in de wijkraad Centrum werden besproken, is er echter nog altijd niets gebeurd."

  "Er werden al veel concrete plannen voorgesteld, met visualisaties van een autovrij stuk Hendrik Serruyslaan tussen de Poststraat en de Witte Nonnenstraat", aldus Natacha Waldman. "Hiermee wordt het verkeersvrije centrum uitgebreid. "

  "Autoverkeer naar het hart van de binnenstad is niet meer van deze tijd."

  "Het zou niet alleen voor het Cultuurcafé een meerwaarde kunnen betekenen om buitenruimte te kunnen benutten. Maar het is ook een noodzaak voor het cultuurcentrum zelf. Zo is er nood aan meer fietsenstallingen, die in harmonie met de gebouwen en de ruimere omgeving zijn."

  "In hoeverre zijn de plannen nog verder geconcretiseerd? Zijn de buurt- en centrumhandelaars betrokken? Welke termijn stelt de stad?"

  SP.A-raadslid Jan Vanroose treedt de vraag van Natacha Waldman bij. "Er is ook nood aan meer fietsenstallingen, die in harmonie met de gebouwen en de ruimere omgeving zijn. Ook moet er meer aandacht gaan naar aanwijzingen voor de lift voor rolstoelgebruikers."

 • Hannes Hosten

  Kurt Claeys: "Parkeerplaatsen technisch niet mogelijk"

  Kurt Claeys: "Dat parkeren was ook onze bekommernis, maar het agentschap Onroerend Erfgoed legt een eis op die het technisch niet mogelijk maakt om parkeerplaatsen te voorzien. Op het gelijkvloers misschien wel, maar daar zagen we liever horecazaken komen."

  Maxim Donck: "De groene collega's zullen blij zijn dat u altijd het advies van Onroerend Erfgoed volgt."

 • Tom Vandenabeele

  Maxim Donck: "U zal de onderverdiepingen vrijwaren voor horeca. Bedankt daarvoor. Wat u zegt over de overkant, dat er daar geen geluidshinder zou zijn, daar ben ik het niet mee eens."

  "Het gaat over assisentiewoningen. Er wordt geen parking voorzien rond of onder het gebouw. Er staat zelfs dat het samenwerkingsverband met publieke parking realistisch is. U gaat met een privéproject plaatsen innemen van het publiek domein. Het algemeen belang moet primeren op het privébelang. Dat is een bekommernis hier. Het gaat nu eenmaal over mensen die minder mobiel zijn dan anderen."

 • Hannes Hosten

  Kurt Claeys: "Gelijkvloerse verdieping voor horeca en handel"

  Kurt Claeys: "Waarom blok 2 uit de vergunning getrokken werd? Omdat op het laatste moment een opportuniteit zich aandiende voor de ontwikkelaar om een ander type brasserie te voorzien. Daardoor lieten we een aangepaste invulling toe, maar dat voorstel is op vandaag nog niet ingediend. Misschien is de projectontwikkelaar dat op dit moment aan het bekijken met de investeerder, dat weten we niet. Maar het blijft de bedoeling om op de gelijkvloerse verdieping horeca en handel te voorzien. We zullen niet toestaan dat daar een andere functie komt."

  "Wat de bezwaarschriften betreft: een openbaar onderzoek wordt georganiseerd omdat de aanvraag afwijkingen bevat op de bestaande regels en dit op het vlak van de vorm en de hoogtes van het gebouw. Dat is een van de redenen waarom de bezwaren over geluidsoverlast en andere hinder niet in rekening worden gebracht: dat is niet het onderwerp van de openbare aanbestedingen. Geluidswerende beglazing, isolatie... is voorzien. Dit dossier kan als voorbeeld dienen van hoe je een dossier indient. Naar duidelijkheid, technische beschrijvingen... is dit echt een voorbeeld. Het is de taak van de ontwikkelaar om de overlast te counteren. Dat staat ingeschreven in hun nota, maar zo technisch wordt dat hier niet beschreven. Maar ze zullen dat doen, ze hebben daar ook belang bij. 100% garanties heb je nooit, maar het is een eis die wij zullen stellen."

 • Tom Vandenabeele

  Maxim Donck met vragen over site voormalige Cinema Rialto

  Maxim Donck (N-V): "Ik hoor dat er 7 commerciële ruimtes komen, handelsruimtes en horecazaken. Als ik de stedenbouwkundige vergunning bekijk, word ik bezorgd. Twee van de zeven commerciële ruimtes waren voor de horeca. Die worden gesitueerd in blok 2, dat niet vergund wordt... Moet ik concluderen dat het complex eerst gebouwd wordt, met assistentiewoningen, en dat er later gekeken wordt of er horeca kan komen? Waarom is blok 2 niet vergund? En komt er nog horeca? Wat ons betreft is het essentieel dat er horeca kan komen. Het complex wordt gebouwd in de uitgaansbuurt. Er wordt geluid geproduceerd. het wordt een probleem als geluid hinder wordt. En je zal het maar voor hebben dat er een fuifzaal in de buurt is die voor hinder kan zorgen. Het moet kaderen in een goede ruimtelijke ordening om klachten over geluidshinder preventief aan te pakken. Hoe gaat u de leefbaarheid van de uitgaansbuurt verzoenen met de leefbaarheid van het nieuw project?"

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "U had vragen vooraf moeten indienen"

  Werner Verbiest: "Ik heb in mijn leven meer dan 1.000 aanbestedingen zien passeren, ik denk dat ik er iets van weet. Ik snap niet dat een stad een document dat niets te maken heeft met de prijs, noch met de kwaliteit, niet opgevraagd heeft. Dat kan toch niet? Daar versta ik me echt niet aan."

  Burgemeester Vande Lanotte: "Als u de moeite had gedaan om uw vragen vooraf in te dienen, had u hier een volledig antwoord gekregen. Ik vind het een terechte vraag waarom we het ene keer zo doet en de andere keer anders, maar ik kan dat hier niet verduidelijken omdat u de vragen niet vooraf ingediend hebt."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Dit is nattevingerwerk"

  Björn Anseeuw: "U wordt bijzonder creatief in uw tussenkomsten, mijnheer de burgemeester. U zegt: ik ga iets zeggen, maar het is niet officieel. Zo praat u zich uit iets waar u zich niet kan uit praten. Op een bedrag van 150.000 euro vonden we een verschil van 30.000 euro niet de moeite om een A4'tje op te vragen. Waarom gaan jullie de uitslagen van aanbestedingen op zo'n manier manipuleren dat van mededinging geen sprake meer is? Het is nattevingerwerk."

 • Tom Vandenabeele
  "30.000 euro verschil, burgemeester, dat is niet niks"Werner Verbiest
 • Tom Vandenabeele

  Werner Verbiest: "U meet met twee maten en twee gewichten"

  Werner Verbiest: "Ik heb hier procedures. Burgemeester, u zegt, wij moeten dat niet opvragen, het scheelt maar 30.000 euro. Maar u meet met twee maten en twee gewichten. 30.000 euro verschil, burgemeester, dat is niet niks. Waarom zijn er verschillende procedures voor aanbestedingen? Dat heeft niets te maken met de prijsvorming, de kwaliteit van het werk. Maar je weigert van de bieding te beoordelen omdat ze geen uittreksel van het strafregister hebben."

  Johan Vande Lanotte: "Je mag dat weigeren. We weten wel of het opgestuurd is. Die procedures verlopen digitaal. Ze zijn niet opgestuurd. Wanneer doe je het wel en wanneer niet? Ik heb het dossier niet voorbereid. Het drukwerk was enigszins dringend. Waarschijnlijk is het daarom zo gegaan. Ik denk dat dat meegespeeld heeft. In de andere situatie met de wagen zou het zou geweest zijn dat de opdracht niet door ging."

 • Hannes Hosten

  Anseeuw: "De ene keer wel, de andere keer niet"

  Björn Anseeuw: "Drie dingen. Men zegt terecht dat een alternatief mag worden voorgesteld als men niet aan het bestek kan voldoen. Maar er was een aanvaardbaar alternatief, met slechts beperkte, niet onoverkomelijke verschillen, waaronder elektrisch verstelbare zetels vooraan, niet achteraan en een iets mindere tankinhoud. Waarom is daar dan niet voor gekozen?"

  "Wat dat niet meegestuurde uittreksel uit het strafregister betreft: in een andere procedure werd zo'n uittreksel achteraf bijgevraagd. Waarom kon dat dan niet bij de aanbesteding voor het drukwerk van De Grote Klok? Waarom de ene keer wel en de andere keer niet? Waarom past u de procedure niet voor iedereen op dezelfde manier toe?

 • Tom Vandenabeele

  Burgemeester Vande Lanotte: "De procedure is uitgelegd. De wet liet toe om een ander voorstel in te dienen. En de stad kon er op inspelen. BMW heeft niet meer geantwoord. Dat er maar een kandidaat was, heeft te maken met het feit dat ze zich niet meer hebben aangeboden."

  "Meneer Verbiest, uw vraag: mag men weigeren? Ja. Je mag bijkomende informatie vragen. Maar je kan ook zeggen, we doen het niet."

 • Tom Vandenabeele

  Sara Casteur: "Je kan nog altijd een alternatief voorstellen."

  Sara Casteur: "Als u suggereert dat er een combinatie is geweest van technische vereisten waardoor er maar één wagen in aanmerking kwam, het is nog altijd zo dat je een alternatief kan voorstellen aan de aanbestedende overheid. Zij hebben blijkbaar gekozen om dat niet te doen. Ik weet niet waarom maar juridisch is het wel mogelijk. Het is niet zo dat als je een bestek krijgt, dat je geen alternatieven kan voorzien."

 • Hannes Hosten

  Werner Verbiest: "Hoogst merkwaardige gunning van drukwerk Grote Klok"

  Werner Verbiest: "Toevallig vandaag staat op de agenda in de lijst van overheidsopdrachten de gunning van het drukwerk van De Grote Klok. Ik zie iets hoogst merkwaardigs: de uiterste datum voor het indienen van de offertes was 27 mei. Vijf firma's schreven in, slechts één werd administratief weerhouden. Mijn eerste conclusie uit de voorwaarden: niet iedereen kon deelnemen. Je moest een recent uittreksel uit het strafregister indienen en dat ontbrak bij drie inschrijvers. Hun kandidatuur werd dus niet weerhouden. Kan het ontbreken van een document uit het strafregister voldoende zijn om een offerte te weren? Het antwoord is duidelijk neen. Ik ga u de wettekst bezorgen."

  Björn Anseeuw overhandigt een document aan burgemeester Vande Lanotte. Werner Verbiest: "Wettelijk is het mogelijk om dit soort documenten achteraf nog op te vragen. Er is een verschil van 30.528 euro tussen de laagste, geweigerde offerte en de offerte van de drukker die uiteindelijk de opbrengst kreeg. Een van de drukkers zei mij bovendien dat hij wel degelijk dat uittreksel uit het strafregister bezorgde met als datum 21 mei."

  Björn Anseeuw brengt ook dat document. Voorzitter Tommelein vindt dat hij show verkoopt en vraagt hem het document aan de bode te overhandigen en door hem naar de burgemeester te laten brengen. "Dat kan ik allerminst appreciëren, mijnheer Anseeuw", stelt Tommelein.

 • Tom Vandenabeele

  Björn Anseeuw: "Hoe is het mogelijk dat dit kon gebeuren?"

  Björn Anseeuw: "Mijn vraag was: hoe is het mogelijk dat dit kan gebeuren? De drie merken die u noemt hebben inderdaad wagens van 5 meter of langer. Dat klopt. Maar het gaat om de combinatie van technische vereisten. De grotere wagens komen niet meer aanmerking wegens andere redenen. De indruk is inderdaad gewekt dat dit op maat is geschreven. Ik vind het heel erg jammer dat de stad 11.000 euro meer betaalt, terwijl er wagens waren die even goed waren en best ook in aanmerking konden komen. Maar u antwoordt niet op mijn vraag: wat is de procedure en wat moet er gedaan worden dat dit niet meer kan gebeuren?"

 • Tom Vandenabeele

  Johan Vande Lanotte: "Aanpassingen enkel maar om zoveel mogelijk concurrentie mogelijk te maken"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Ik ga in de mate van het mogelijke antwoorden, ik ken die zaken maar gedeeltelijk en toevallig. Ik ben door een van drie automerken aangesproken. Ik heb gevraagd naar een toelichting. Men heeft niet kunnen beslissen omdat de gegevens over de tank niet juist waren. De burgemeester heeft gezegd: maak een bestek zodanig dat er zoveel mogelijk kunnen meedoen. De stad heeft de gewoonte wagens uit het hogere segment te nemen omdat die lang meegaan. Dan heeft men allerlei voorwaarden eruit genomen, omdat op die manier het oordeel was dat er verschillende firma's konden deelnemen, dat er zoveel mogelijk concurrentie is. Men heeft de lengte erbij gezet omdat men het hoogste gamma van hun aanbod wou. Die 505 centimeter was beschikbaar voor Audi, Mercedes en BMW. Audi heeft geen kandidatuur meer ingediend. De mensen van BMW hebben dat ook niet gedaan omdat ze dachten dat ze niet voldeden. Is er dan toch nog een fout geslopen in het bestek? Dat weet ik niet. Maar de aanpassingen hadden maar één reden: maak dat er zoveel mogelijk concurrentie mogelijk is."

 • Hannes Hosten

  Tweede interpellatie: Björn Anseeuw over aanbestedingen in de stad

  Björn Anseeuw: "Er zijn regels voor aanbestedingen met als doel de beste keuze te maken voor de stad, misbruiken uit te sluiten en aannemers van werken, leveranciers en dienstverleners te garanderen dat er een correcte afweging gedaan wordt van hun aanbod zonder favoritisme."

  "Maar de praktijk strookt niet altijd met de theorie. Enkele procedures riepen bij mij vragen op. Een voorbeeld uit juni: de aankoop van een personenwagen voor de directie openbaar domein. Vandaag hebben de leden van het college drie dienstwagens ter beschikking, maar één ervan was aan vervanging toe. In januari werd een procedure opgestart, zes mogelijke leveranciers werden aangeschreven, twee hebben geantwoord: de een met een wagen van 81.000 euro, de ander een van 70.000 euro. Maar geen van beide beantwoordde aan de technische vereisten van het bestek. Dat ging vooral over de afwerking van de wagen, opties... onder meer airconditioning in de zetels achteraan. Daarom werd een en ander aangepast. Maar opvallend: ook moest die wagen plots 50 mm langer zijn, waardoor slechts één wagen meer in aanmerking kwam. Eigenlijk is daar geen enkele goede reden toe, zeker niet als je ziet dat er maar één wagen aan die vereiste kon beantwoorden. Die wagen was dan nog 11.000 euro duurder dan een andere wagen die aan alle eisen voldeed, behalve aan die 5 cm extra. Hoe is het mogelijk dat dit soort dingen gebeurt?"

 • Tom Vandenabeele

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!