Live Herbeleef de gemeenteraad van Oostende: Explorado wordt mogelijk kinderspeeldorp

24/10/16 om 15:59 - Bijgewerkt om 23:07

Op maandag 24 oktober kwam de gemeenteraad in Oostende samen. Er stonden drie interpellaties op de agenda over de toekomst van Explorado.

Herbeleef de gemeenteraad van Oostende: Explorado wordt mogelijk kinderspeeldorp

© Egmond Dobbelaere

 • Gillian Lowyck

  Einde van de gemeenteraad

  De gemeenteraad is afgelopen.

 • Gillian Lowyck

  Gezonde voeding op school

  De laatste interpellatie van deze avond.

  Natacha Waldmann (Groen) heeft vragen over ongezonde voeding op school. "Zijn er vanuit de dienst onderwijs of andere diensten al initiatieven genomen om gezonde voeding te promoten en gezonde keuzes in het aanbod te stimuleren? Zijn er plannen hieromtrent in de toekomst? Is er budget voorzien om scholen te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes? Worden er acties gepland? Is de stad bereid om automaten met frisdrank en ongezonde tussendoortjes te bannen uit de resterende stedelijke scholen?"

  Schepen Tom Germonpré (SP.A) reageert. "17 basisscholen nemen deel aan het project Tutti Frutti. De scholen doen heel wat inspanning. Zo is er een verbod in steeds meer scholen op koeken en snoep. Er is ook meer en meer een verbod op frisdrank. We hebben ook een project die zwaarlijvige kinderen begeleidt. We zijn ook aan het polsen of we een project kunnen opstellen waarbij elk kind in Oostende een stuk fruit krijgt."

 • Gillian Lowyck

  Wildgroei immoborden

  De voorlaatste interpellatie: Wouter De Vriendt (Groen) stelt zich vragen over de wildgroei van immoborden in het straatbeeld. "Is er overleg gepleegd met de sector? Hoe wil men de regels afdwingen?"

  Schepen Kurt Claeys (Open VLD): "We moeten optreden via de codex ruimtelijke ordening; een PV opstellen dus. In de gesprekken met de sector is het duidelijk dat ook zij de problemen erkennen en er ook iets aan willen doen."

 • Gillian Lowyck

  Verzorgingstafels voor mensen met een beperking

  Hina Bhatti (Open VLD) heeft het over verzorgingstafels voor mensen met een beperking. "Gezinnen met kinderen en mensen met een beperking ondervinden vaak hinder bij een bezoek aan de stad. Het is de taak van de stad om de waardigheid en privacy van die gezinnen te garanderen. Ik stel voor om 1 à 2 publieke ruimtes met zo'n tafel in te richten."

  Schepen Tom Germonpré (SP.A): "Er komt een EHBO-lokaal in het stadhuis en we zullen bekijken of we zo'n tafel daarbij kunnen installeren."

 • Gillian Lowyck

  Perron 1 & 2 in het station worden voorlopig niet vernieuwd

  Katty Tournoij (Vlaams Belang) komt tussen over de vernieuwing van het station. "De werken gaan goed vooruit. Toch mogen we niet te vroeg juichen: want perron 1&2 zullen niet meer vernieuwd worden wegens besparingen. Wat zal er met die perrons gebeuren? Kan men geen privépartners vinden? Komt er een pendelcrèche?"

  Schepen Vandecasteele (SP.A): "Hoe dat eruit zal zien, weten we niet. Er is een soort arbitrageprocedure mogelijk als er een wijziging is. We hopen dat we het nog kunnen bijsturen. We denken dat we binnenkort de mensen van de top van de NMBS en Infrabel zullen zien en dan zullen we meer duidelijkheid hebben."

  Schepen Germonpré (SP.A) bevestigt dat er nog altijd plannen zijn om een pendelcrèche in te richten.

 • Gillian Lowyck

  Wat met de vergunning casino?

  Maxim Donck (N-VA) interpelleert over de mogelijke problemeemen met de verlenging van de vergunning voor het Oostendse casino."

  "De vergunning loopt eind dit jaar af. Theoretisch zou het casino in januari dus geen vergunning kunnen krijgen. Het casino stelt ongeveer 100 mensen te werk. Ook voor het toerisme is het casino een meerwaarde. Ik vernam dat er overmorgen een vergadering gepland is met de Kansspelcommissie en het casino. Is het stadsbestuur daar ook bij?"

  Johan Vande Lanotte (SP.A) reageert dat de juridische diensten er volop mee bezig zijn. "We hebben oplossingen, maar die zijn niet zo gemakkelijk. En we hebben een overeenkomst tot 2021. Het is een bijzondere situatie."

 • Gillian Lowyck

  Mogelijk food market in Alfons Pieterslaan

  Bart Bronders (SP.A) treedt de burgemeester bij.

  Johan Vande Lanotte laat nog weten dat er zeven aanvragen waren voor Start to Success, waarvan er vier aan de slag zijn gegaan.

  Charlotte Verkeyn (N-VA) reageert dat ze blij is dat de burgemeester ook wil investeren in de Alfons Pieterslaan. "Ik denk dat er een paar acties kunnen ondernomen worden op korte termijn. En op lange termijn - een food market waar de politie nu is?"

  Burgemeester Vande Lanotte bevestigt dat dit een optie is.

 • Gillian Lowyck

  "Richt Alfons Pieterslaan meer op voeding"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) reageert: "Volgens de prognoses zal 50% van de winkels in tien jaar verdwijnen. Ik hoop dat dit niet in Oostende zal gebeuren."

  "De sterkte van ons winkelapparaat is zondagsopeningen. Alfons Pieterslaan heeft altijd gezegd dat het niet voor hen was. Ik durf niet zeggen dat dit een juiste of foute beslissing is. Maar het is een element."

  "In de jaren negentig hebben we een voorstel gedaan om de Alfons Pieterslaan volledig opnieuw in te richten. De handelaars hebben dat geweigerd, en dat is jammer. Volgens mij was dat een fout. De straat is zoals ze 20 jaar geleden was en dat is niet goed."

  "Daarnaast zou specialiteit in deze nuttig kunnen zijn. Alles wat met voeding te maken heeft, draait daar redelijk goed. Een optie kan dus zijn om die straat - en de hele belle epoquewijk - iets meer op voeding te richten. Ook de invulling van het politiekantoor - dat er weg gaat - is belangrijk."

 • Gillian Lowyck

  Leegstand in de Alfons Pieterslaan

  De volgende interpellatie is van Charlotte Verkeyn (N-VA) over de commerciële leegstand in de Alfons Pieterslaan.

  "Ik denk dat iedereen al langer had gezien dat er daar een probleem is. En leegstand trekt nog meer leegstand aan. We zijn er ons van bewust dat het een probleem is en dat we als stad niet alleen staan. De hele kust gaat in het rood."

  "Kortrijk is er in geslaagd om een vierde van de leegstand terug te dringen. Merkwaardig, want zij hebben ook een gelijkaardig project als Start to Success lopen. In Oostende is het vooralsnog geen zo'n succes geweest. Misschien heeft dit project bijsturing of aanvulling nodig? En wat denkt u nog te kunnen doen om het tij in de straat te keren?"

 • Gillian Lowyck

  "Waar dan wél een fuifzaal?"

  Björn Anseeuw vraagt zich af waar er dan wél een fuifzaal zou komen.

  Wouter De Vriendt zegt dat niet de hele site moet gebruikt worden om er een kinderspeeldorp in onder te brengen, maar dat er naar een evenementenzaal kan gegaan worden.

  Christian Verougstraete vindt het postief dat de site niet verkocht wordt. Hij pleit om een oplossing tegen de lente te vinden.

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "25 november is er jeugdforum en we hopen tegen dan een oplossing te vinden. Er zijn een aantal opties, maar onze grootste zorg is dat het dicht in het centrum moet zijn."

 • Gillian Lowyck

  Explorado wordt mogelijk kinderspeeldorp

  Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) antwoordt op de vragen van de oppositie.

  "We gaan met de curator kijken of we gemeenschappelijk een richting kunnen uit gaan. Ik denk niet dat het een goede plaats is voor een fuifzaal. Uit de bevragingen blijkt dat jongeren een jongerenontmoetingscentrum zo dicht mogelijk in het centrum willen. Voor Duin en Zee zijn er nu al veel problemen, zoals geluidsoverlast voor het Militair Hospitaal."

  "Ik vind niet dat we een evenementenzaal moeten hebben. We hebben De Grote Post, de Kursaal, de renbaan, Versluys Arena... Als we naast al die mogelijkheden nog een extra zullen brengen, zal het teveel van het goede zijn."

  "De optie die we eerst gaan exploreren is een kinderspeeldorp. In Oostende is er daar nood aan. Veel ouders in Oostende trekken naar het Brugse daarvoor. Ik denk dat we evengoed een nood vullen met zo'n kinderspeeldorp. Ook de curator is akkoord."

 • Gillian Lowyck

  Een nieuwe invulling van Explorado?

  Zowel Björn Anseeuw (N-VA), Wouter De Vriendt (Groen) en Christian Verougstraete (Vlaams Belang) komen tussen over de toekomst van Explorado.

  Björn Anseeuw: "Fuifzaal Elysée is niet voldoende. Er is meer vraag naar een fuifzaal in Oostende. De voorbije weken heb ik zelfs lucht gekregen van jongeren die in Brugge moeten zoeken naar een geschikte fuifzaal. Explorado zou daar dus een oplossing voor kunnen zijn. Er zou gefuifd kunnen worden, maar ook andere activiteiten zoals een beurs, congres... Om het akoestisch in orde te brengen zijn er niet zo'n grote ingrepen nodig."

  Wouter De Vriendt: "We moeten gaan voor een andere bestemming. Het gebouw en de site moeten in eigen handen behouden worden en niet aan de privé verkopen. Het is ook vrij goed bereikbaar. Niet langer iets toeristisch, maar iets voor de Oostendenaar. Je spiegelen aan het Staf Versluyscentrum in Bredene bijvoorbeeld: een polyvalente zaal."

  Christian Verougstraete: "Er zijn diverse mogelijkheid rond de invulling van dit gebouw. Een fuifzaal, een museum... Zal de stad bij de onderhandelingen met de curator aansturen op een eigen invulling van het gebouw? Zou een maritiem museum een kans maken?"

 • Gillian Lowyck

  "Fluo in verf Rock Strangers is niet UV-bestendig"

  Bart Plasschaert (CD&V) geeft een antwoord op de vragen van Manu Beuselinck over de Rock Strangers.

  "Sinds 18 januari hebben we een aantal vergaderingen gehad met het bedrijf van Arne Quinze. We hebben nagegaan in hoeverre lokale bedrijven de herstellingen kunnen uitvoeren. We hebben een aantal offertes opgevraagd, die heel verschillend waren, ook over de methodiek. We hebben afgesproken om navraag te doen bij Multitech, een bedrijf in de Oostendse haven, hoe we best de herstelling uitvoeren. Er waren twee conclusies: er is corrosie, maar ook verkleuring. Dat heeft te maken met de fluobestanddelen in de verf. Blijkbaar is dat niet UV-bestendig. We hebben toen heel wat bedrijven gecontacteerd, maar er was geen enkele garantie. Dus er zal nu een kleur genomen worden zonder fluo."

  "Dit zal allemaal kostelijk zijn. Nu is het budget van de cultuurdienst voor onderhoud van kunstwerken 17.000 euro. Dat is niet voldoende, dus moeten we wachten op de aanpassing van het budget 2017. Daarnaast konden we niet beginnen zandstralen in de herfst, dus moeten we wachten op het voorjaar."

 • Gillian Lowyck

  "Roestvorming op Rock Strangers is onverantwoord"

  De interpellaties gaan van start.

  Manu Beuselinch (N-VA) opent met een interpellatie over de Rock Strangers. "Het was de bedoeling van de stad om hier een echte blikvanger van te maken. Maar welke indruk geeft dit? Verroest, gevandaliseerd... Kinderen beschouwen het als een speelplein. En roestvorming hoort hier dus niet thuis. Ik vind dit erg onverantwoord."

  "De beelden zijn nog altijd niet hersteld; ze zijn alleen maar verslechterd. De reden? Een waanzinnig slecht onderhandeld contract. Ik had dus graag een stand van zaken gekregen. Wanneer starten de werken, hoeveel zal het kosten..."

 • Gillian Lowyck

  Huishoudelijk reglement aangepast

  Bart Tommelein doet een voorstel tot beslissing om het huishoudelijk reglement aan te passen, onder andere over de spreektijd van de raadsleden. "De spreektijd is nu 20, 10 en 5 minuten. Ook amendementen zijn nu weer mogelijk."

 • Gillian Lowyck

  Elektriciteitswerken in De Schorre

  Werner Verbiest (N-VA) komt tussen op het punt over de elektriciteitswerken aan De Schorre. "Ik heb lang gezocht, maar heb geen bestek gevonden."

  Martine Lesaffre (Open VLD): "We hebben een raamcontract met Farys. We gaan dus verder in deze lijn en om een snelle oplossing te hebben, hebben we met heen een plan opgesteld."

  Werner Verbiest: "Het bestek en meetstand is er niet, dus wat moeten wij dan goedkeuren?"

  Het punt wordt goedgekeurd.

 • Gillian Lowyck

  Doet de koper een 'batje'?

 • Gillian Lowyck

  "Economisch Huis zal eind dit jaar EVA zijn"

  Punt 13 gaat over de uitbetaling van een tweede schijf middelen aan het Economisch Huis.

  Zowel N-VA als Groen kwamen in het verleden al meerdere keren tussen op dit punt, en vandaag ook.

  Burgemeester Vande Lanotte (SP.A) antwoordt: "De omvorming van het Economisch Huis naar een EVA zal eind dit jaar kunnen doorgaan. Dus de financiering van het Economisch Huis zal in 2017 anders verlopen."

 • Gillian Lowyck

  Geen antwoord op de vragen van Werner Verbiest

  Werner Verbiest (N-VA) komt tussen op punt twaalf. Dat gaat over de verkoop van een ingenomen perceel achteraan Steensedijk 428. Men verkoopt hier een perceel stadsgrond van 64m² aan de prijs van 109 euro/m².

  "Was de stad op de hoogte van de inname van de bouwgrond? Waarom moeten we 16 jaar wachten op de verkoop? Nu krijgt de bouwheer een mooi geschenk."

  Er wordt gestemd over dit punt en het wordt goedgekeurd.

  Wouter De Vriendt (Groen) onthoudt zich omdat er geen antwoord komt van het stadsbestuur op de vragen van Werner Verbiest. Ook Björn Anseeuw onthoudt zich om die redenen.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!