Live HERBELEEF de gemeenteraad van Menen : tabakswinkel definitief gesloten

25/04/16 om 14:49 - Bijgewerkt om 20:19

Op de agenda van de gemeenteraad staan 17 punten. De raadsleden beslissen onder meer over de samenwerking met de NMBS om camerabewaking te plaatsen aan het station. Ook het protocolakkoord met minister Jambon in het kader van de deradicalisering staat op de agenda.

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Mieke Verhelle

  Tabak- en drankenwinkel blijft gesloten na controle

  Virginie Breye vraagt naar de gevolgen van de controleactie van tabaks- en drankenzaken en vraagt of alle zaken in handen waren van één handelaar. "Aan de Franco Belge hangt 'Fermé pour congé'. Zijn de zaken al in orde gebracht of hoe zit het daarmee ?"

  Burgemeester Martine Fournier: "We hebben deze middag beslist om de zaak te sluiten. De zaken waren allemaal in handen van dezelfde eigenaar."

 • Mieke Verhelle

  Verlichting in Moeskroenstraat verwijderd

  "Ik vernam dat er drie opeenvolgende lantaarnpalen in de Moeskroenstraat werden weggenomen. Waarom werden die lichtpunten verwijderd op een plaats waar hangjongeren actief zijn ?", vraagt Virginie Breye (Nieuw).

  Schepen Dirk Vanholme : "De lichtpunten werden inderdaad weggenomen in het kader van rationeel energieverbruik. HEt geschrankt wegnemen is niet aan te raden. Wij proberen over te gaan naar het dimmen van lichten. Bij studie van het lichtplan werd uitgezocht waar overlappingen zijn. Op die plaats staan lichten langs beide kanten. De lichtpunten van het Gewest zijn blijven staan, die van de stad zijn verwijderd. De kost bedraagt 2.000 euro, maar de verlichtingspalen werden op een andere locatie gebruikt. Hangjongeren zoeken plaatsen op die goed verlicht zijn, dus zal dat geen bijkomende problemen opleveren."

 • Mieke Verhelle

  Camera's aan de grens zorgen voor daling criminaliteit

  Virginie Breye : "Minister Jambon kocht ANPR-camera's aan voor onder meer de grensovergang in Rekkem. Zijn er al cijfers beschikbaar over de grenscriminaliteit ? Er was blijkbaar een incident in de Grensstraat waardoor de blokken werden geplaatst om de grensovergang te sluiten. Is er nog geld over om ook daar aan de grensovergang camera's te plaatsen."

  Burgemeester Martine Fournier: "Ik heb inderdaad aangedrongen in het parlement om ANPR-camera's te plaatsen in Rekkem en Adinkerke. Minister Jambon heeft inderdaad beslist om 1.000 nieuwe camera's te plaatsen. Er zijn positieve resultaten te merken. In 2002 waren er 127 autodiefstallen, in 2015 waren dat er 48. De woninginbraken zijn ook drastisch verminderd van 407 naar 316 van 2014 tegenover 2015. Dat komt door de verhoogde waakzaamheid van de politiediensten langs beide kanten van de grens. De Grensstraat blijft met blokken geblokkeerd omwille van het terreurniveau 3 en niet omwille van een incident. Die blokken blijven er staan zodat de manschappen andere opdrachten kunnen uitvoeren."

 • Mieke Verhelle

  Riolering in Italiëstraat

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) : "In de Italiëstraat zitten we al een hele tijd met een kapotte riolering. We geven de opdracht aan RioAct om de werken, geraamd op 39.383,87 euro excl. btw, te coördineren."

  "Waarom kon dat eigenlijk niet vroeger gebeuren ? De verzakkingen dateren al van een jaar en zes maanden geleden", weet HErman Ponnet (SP.A-Groen)

  Rudy Nuytten (Open Stad) vermoedt dat er nog meer dergelijke dossiers op tafel zullen komen en vraagt of er een inventarisatie is van de staat van de rioleringen.

  Schepen Dirk Vanholme: "Wat eerst een kleine ingreep was, bleek uiteindelijk een groot project te zijn. Er moesten heel wat procedures doorlopen worden. Er bestaat een plan van de rioleringen, maar niet hoe oud de rioleringen zijn."

  De aannemer is intussen bekend en de werken zouden zo snel mogelijk moeten gebeuren.

 • Mieke Verhelle

  Zolder Wonderwijzer

  In de Gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer wordt er dakisolatie geplaatst met het oog op vermindering van de energie. "De opdracht wordt in totaal op 74.380 euro excl. btw geraamd. We zullen wel premies vragen bij Eandis", legt schepen Tom Vlaeminck uit.

 • Mieke Verhelle

  Bezinningsruimte begraafplaats Rekkem

  De gemeenteraad keurt het ontwerp van de bezinningsruimte van de stedelijke begraafplaats in Rekkem goed.

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Het ontwerp is geraamd op 144.870,40 euro exclusief btw. Zo zijn we weer

  Herman Ponnet (SP.A-Groen): "De mensen in Rekkem zullen tevreden zijn na de jarenlange vraag naar een bezinningsruimte. Ik vraag me wel af waarom er een opsplitsing is."

  Rudy Nuytten (Open Stad) heeft vragen bij de oppervlakte. "Zal dat op termijn niet te klein of te weinig blijken ? Want nu blijkt in Menen al dat het gebouw te krap is."

  Tom Vlaeminck : "De opsplitsing gebeurt omdat we denken dat we er een betere prijs zullen voor krijgen van de leveranciers, die gespecialiseerd kunnen zijn op hun domein. We doen dit op aanraden van de architect."

  "Er is inderdaad al jaren vraag naar de bezinningsruimte. Het is altijd de bedoeling geweest om de ruimte even groot te maken als in Lauwe. Er zijn inderdaad uitzonderingen waarbij de ruimte te klein zal zijn. Voor die enkele uitzonderingen kunnen we geen extra groot gebouw plaatsen. We hebben wel een luifel voorzien zodat er toch een zekere uitbreiding mogelijk is."

  Herman Ponnet vraagt zich intussen af of er al stappen zijn ondernomen op vlak van toegankelijkheid. Schepen Berenice Bogaert (CD&V) geeft mee dat er al heel wat aanpassingen gebeurden, maar dat niet alles opgelost kan worden.

 • Mieke Verhelle

  Strijd tegen radicalisering

  Burgemeester Martine Fournier legt het protocolakkoord met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de strijd tegen radicaliserign op tafel.

  Angelique Declercq (SP.A-Groen) vindt het goed dat er nu een protocolakkoord is en geeft mee dat haar fractie het dossier goed zal volgen.

  Ook Rudy Nuytten (Open Stad) vraagt om regelmatig terug te koppelen naar de gemeenteraad.

  Burgemeester Fournier zal navragen om in een gesloten zitting de deradicaliseringsambtenaar haar visie te laten geven.

 • Mieke Verhelle

  Camera's aan fietsenstalling station

  Burgemeester Martine Fournier : "Het dossier heeft bloed, zweet en tranen gekost. We waren al heel lang vragende partij om camera's aan de fietsenstalling van het station te plaatsen. We wilden dat met eigen middelen te doen, maar de NMBS vond dat het een taak van henzelf was. Maar de NMBS had zelf geen middelen."

  "We zijn nu na twee jaar verder en hebben eindelijk een akkoord mits een vergoeding van 250 euro per jaar om die camera's te mogen hangen."

  Rudy Nuytten (Open Stad) : "Ik vind het jammer dat er in het dossier geen advies van de politie zit. Want ik heb vernomen dat de politie eigenlijk geen mankracht heeft om die beelden te bekrijgen. We zien eigenlijk dat de NMBS zich verder terugtrekt uit het station van Menen. Ik vraag me af of het stadsbestuur zicht heeft op de plannen van de NMBS over de toekomst van het Meense station."

  Virginie Breye (Nieuw) merkt een groot onveiligheidsgevoel in de omgeving van het station.

  Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen): "We zijn zeker voor, maar het moet verder gaan dan camerabewaking. Bovendien vinden wij het vreemd dat wij moeten betalen om de stationsomgeving veiliger te maken."

  Burgemeester Martine Fournier geeft toe dat er geen constante monitoring van die beelden kan zijn door de politie. "We kunnen de beelden wel bekijken als er diefstallen zijn gebeurd. Wat de toekomst van het station is, daar heb ik geen zicht op. Ik ga ervan uit dat Menen groot genoeg is om een station te behouden. Er is hier ook veel beweging, dus maak ik me geen al te grote zorgen."

  "Wat het onveiligheidsgevoel betreft, hopen we dat die camera's al een stuk zullen helpen. Kasper heeft gelijk als hij zegt dat camera's geen wondermiddel zijn. Zonder kunnen we niet, maar het is een én-én-verhaal. Ook preventie en sociale controle zijn nodig."

 • Mieke Verhelle

  Meerjarenplan W13

  De jaarrekening, het budget en het meerjarenplan 2015-2019 van de OCMW-vereniging W13 liggen op tafel. "Nu de werking van de W13 stilaan vorm krijgt, moesten enkele zaken in het meerjarenplan geactualiseerd zijn", legt OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) uit.

  Angelique Declercq (SP.A-Groen) vindt het positief dat er zo'n duidelijk overzicht is van de rekening. "We hopen in de toekomst meer van dat en ook meer dergelijke transparantie in het lokaal bestuur."

 • Mieke Verhelle

  Kerkenplan ?

  Angelique Declercq (SP.A-Groen) maakt van de gelegenheid gebruik om naar de stand van zaken van het kerkenplan te informeren.

  Schepen Laurent Coppens bevestigt dat er al een aantal stappen is gezet, maar nog geen concrete beslissing is genomen. "Er is al een inventarisatie gebeurt en de onderhandelingen tussen de kerkfabrieken onderling zijn aan de gang. Het gaat vooruit, maar we zijn niet gehaast."

 • Mieke Verhelle

  Kerkfabriek Sint-Bavo in Lauwe

  De kerkfabriek Sint-Bavo in Lauwe vraagt de goedkeuring van een doorgeeflening voor de restauratie van de zijdaken van de kerk. Schepen Laurent Coppens (CD&V) : "De werken zijn al gebeurd. De dakwerken werden al voorzien in het meerjarenplan van 2013. Omdat de werken nu pas zijn uitgevoerd, moeten we de doorgeeflening van 75.500 euro goed te keuren. Er is ook een gewestelijke toelage van 34.500 euro."

 • Mieke Verhelle

  Exclusiviteit voor Leiedal

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) heeft een probleem met de exclusiviteit van Leiedal op vlak van erfgoed. "Wij zijn niet tegen goede samenwerking tussen verschillende gemeenten, maar op vlak van erfgoed zijn er andere organisaties die meer expertise in huis hebben. Als we de kwaliteit willen waarborgen, dan moeten we een stuk achter de deur houden."

  Schepen Griet Vanryckegem (N-VA) wil de samenwerking niet fnuiken. "Leiedal is al bezig met de uitbouw van expertise rond erfgoed en zoveel organisaties met de nodige expertise zijn er niet."

 • Mieke Verhelle

  Intercommunales

  De raad begint met een reeks goedkeuringen van de algemene vergaderingen voor intercommunales zoals Gaselwest, WVI, Psilon, Leiedal en de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

 • Mieke Verhelle

  Minuut stilte

  De gemeenteraad begint met een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van ereburgemeester Jean Libbrecht.

 • Mieke Verhelle

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Menen

  Samenstelling gemeenteraad Menen © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!