Live Herbeleef de gemeenteraad van Kortrijk: superman/supervrouw gezocht

25/01/16 om 15:15 - Bijgewerkt om 21:41

Vanavond vindt in Kortrijk de eerste gemeenteraad van het jaar plaats. Die wordt traditiegetrouw gevolgd door een nieuwjaarsdrink voor de gemeenteraadsleden. Daarop zal geklonken worden op de aanstelling van een nieuwe schepen: Kelly Detavernier (N-VA) legt namelijk de eed af.

 • Axel Vandenheede

  Einde van de zitting

  De gemeenteraad is ten einde.

 • Axel Vandenheede

  Wél overleg met watersportclubs

  Schepen van Sport An Vandersteene: "Ik hoop dat iedereen beseft hoe moeilijk zo'n dossier is. Ik ben geen lintjesknipper en zal me dus zeker niet haasten om in 2018 het zwembad te openen. Het project ligt me erg na aan het hart en het zwembad moet 30 jaar mee. We moeten dus heel omzichtig zijn."

  "Als we de heleboel vanaf nul laten herbeginnen, dan is het risico heel groot dat de twee bedrijven die al heel veel energie staken in dit project fel protesteren. Je moet bovendien beseffen dat er niet veel potentiële private partners voor dit project zijn. Wij kwamen aan drie. De concurrentiedialoog heeft ons een enorm inzicht bezorgd. Wij hebben de watersportclubs daarin meegenomen, dat is wel degelijk een feit. Vandaar ook dat we voor een 50-meterzwembad kiezen en voor een bad dat geschikt is voor waterpolo."

  "Dat de twee mogelijke partners, die al veel ervaring hebben, toch fouten hebben gezet in hun offertes, toont de complexiteit aan van het dossier. We onderhandelen nu verder en proberen daarbij onze ambities maximaal te halen. Dat geldt ook voor Zwevegem. Er wordt ook geen wezenlijke wijzigingen aangebracht aan het bestek."

  "De vertraging inschatten kan ik niet. Ik heb geen glazen bol. Het is afwachten hoe alles verloopt."

 • Axel Vandenheede

  Implicaties

  Steve Vanneste (onafhankelijk): "Heeft die vertraging implicaties voor de ontwikkeling van Kortrijk Weide? Of voor het financiële plaatje? En wanneer zal het zwembad effectief openen?"

 • Axel Vandenheede

  Zwembad

  Stefaan De Clerck (CD&V): "We zijn voor het zwembad, maar het is duidelijk een weerbarstig dossier. We hebben al een paar keer erover gedebatteerd. Onder meer over de plaats en de timing. De samenwerkingen ook. En nu moeten we vaststellen dat er op basis van de offertes niet kan worden verder gegaan met dit dossier. Er komt nu een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dat kan, maar de vraag is of dit de juiste beslissing is."

  "Hoe is het mogelijk dat er na zo veel onderhandelingen nog zoiets kan gebeuren? Die voorbereidende onderhandelingen zijn blijkbaar niet zo uitgewerkt dat er een correct voorstel binnenkwam. Bovendien is de vraag nu of de nu te volgen weg wel de juiste is. Zullen de procedures nu wel gerespecteerd worden? Volgens mij zijn die offertes formeel niet aanvaardbaar. En als ze niet correct worden, kan er niet overgegaan worden op die onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Daarom is het volgens mij beter om de onderhandelingsprocedure met bekendmaking op te starten. Dat kan dus opnieuw besproken worden. Er zou zo nul risico zijn voor de toekomst."

  "Ons voorstel is: nu je toch moeten veranderen van procedure, maak er aub een procedure mét bekenmaking van. Je zit nu sowieso over de timing. Die paar maanden komen er niet meer op aan."

 • Axel Vandenheede

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "Ik vind dat je heel ver gaat, Matti. We zijn van enkele elementen afhankelijk om vooruitgang te boeken. Bovendien is er al veel vooruitgang geboekt. We moeten eerst die eerste spadesteek op LAR-Zuid steken voor dat groenfonds vrijkomt. We hebben trouwens ook eigen middelen en zijn al bezig op de site Ghellinck. We hebben ook al overeenkomsten met eigenaars van gronden om die te kopen voor de uitbreiding van stadsgroen Ghellinck. Wat betreft de andere gebieden: naast het groenfonds en hebben we een herziening nodig van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en is er een nieuw RUP nodig. Bij die herziening komt er heel wat kijken, ik denk aan industrie en bewoning."

  "We willen dus wel dat het vooruit gaat, dat er groen bijkomt. Er staan trouwens al twee boomplantacties op stapel dit jaar op Ghellinck. Hoe dan ook zullen we die 46 hectare realiseren."

 • Axel Vandenheede

  Samenwerking Natuurpunt

  Matti Vandemaele (Groen) moet vaststellen dat er nog maar weinig groen bijkwam. "Toen de stadscoalitie aankondigde om LAR-Zuid toch te behouden als open ruimte werd daar snel bij gezegd dat er een heleboel compensatiegroen zou komen in ruil voor dit offer. Ik stel samen met u vast dat er van de beloofde 46 ha nieuwe groene ruimte op vandaag 0 ha gerealiseerd werd. Ik stel vast dat er voor de prioritair beloofde RUPs geen enkele actie werd ondernomen. Wat met veel poeha werd aangekondigd is vandaag 2 jaar later weinig te merken. Het dossier Ghellinck vormt de uitzondering en die plannen juichen we alvast toe. Wat de dossiers Venning en Kruiskouter-Leiemeers betreft is er niets gebeurd. De nota's die hier voorliggen maken dat pijnlijk duidelijk. Zeg dan gewoon zoals het is: we hebben in deze 2 dossiers niets gedaan. Een stadsbestuur met goesting en ambitie in groen zou hier een concreet stappenplan voorstellen."

  "De Groen-fractie is vooral ontgoocheld dat de vele mooie woorden over klimaatstad en nieuwe groene ruimte niet waargemaakt worden. Er werd ons een concrete timing en planning beloofd, meer dan een jaar later blijkt dat (nog) niet te lukken. De geschiedenis van het Preshoekbos maakt pijnlijk duidelijk hoe het mooie aankondigingen zonder concrete stappen vooruit en echt engagementen vergaat. 'Geen woorden maar daden' zouden sommigen zingen..."

 • Axel Vandenheede

  Huurmarkt verruimen

  Marc Lemaitre (SP.A): "Ik heb het volste vertrouwen in het bestuur van het SOK. Ik wil er wel op wijzen dat het markverhuurkantoor opdrachten zal vervullen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Die kunnen sowieso de leegte niet alleen invullen. Ik hoop dan ook dat het marktverhuurkantoor alle noden van die huisvestingsmaatschappijen kan ledigen."

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "Ik ben ervan overtuigd dat dit een stapje is richting een betere huurmarkt. Ik weet ook dat we er niet alles mee zullen oplossen. We willen ook de private huurmarkt niet overnemen, maar ze wel verruimen. Of we ons zullen beperken tot bepaalde gebieden, zullen we dat verder bespreken binnen het SOK. We zullen de vraag moeten matchen aan het aanbod."

 • Axel Vandenheede

  Superman/supervrouw gezocht

  Ook Groen is voor de oprichting van Marktverhuurkantoor. Matti Vandemaele: "Maar we vinden de aanpak niet goed. De cijfermatige (lees: financiële) onderbouw die we hier moeten goedkeuren hangt met haken en ogen aaneen. Heeft iemand van jullie bvb gelezen wat de halftijdse coördinator allemaal moet doen? Sorry, maar er loopt in de stad niemand rond die dat kan. De financiële prognoses op het SOK zijn niet realistisch. Met een halftijdse kracht wil men op vier jaar tijd groeien naar een portefeuille van 153 woningen. Daarenboven blijken de cijfers afhankelijk van de plaats waar ze besproken worden te verschillen. In de memorie bij deze gemeenteraad staat immers dat men in diezelfde periode van 4 jaar wil groeien naar 'slechts' 100 woningen. Nog steeds gekkenwerk voor een halftijdse, maar toch een wezenlijk verschil met de cijfers van het SOK. Hoe verklaart de schepen dat verschil?"

 • Axel Vandenheede

  Marktverhuurkantoor

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) heeft een aantal vragen rond het marktverhuurkantoor. "We zijn er wel degelijk voor omdat mensen dan op één plek alle info kunnen vinden én er meer overleg kan zijn tussen publieke en semi-publieke spelers. Maar... We zijn ook bezorgd. De terugkoppeling naar de reguliere markt, wie is jullie gesprekspartner? Verder: voor het verwerven van panden is er veel veldwerk vereist. Maar het personeel is heel krap berekend. Zelfs als er mensen via De Poort worden ingezet. Gaan jullie op zoek naar panden in het centrum van de stad? Er is ook nog de link met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Hoe zal die er uitzien? Er is dus nog veel werk aan de winkel."

 • Axel Vandenheede

  Garageweg Bellegem

  Roel Deseyn (CD&V): "De garageweg langs site Emdeka in Bellegem is heel goed. Maar kunnen we de zwakke weggebruiker daarin meenemen? Dat wil ik toch expliciet vragen."

  Wout Maddens, schepen van Ruimtelijke Ordening (Open VLD): "Ik ben tevreden waar we nu staan. Want als er één iemand niet akkoord gaat, gaat het niet door. Uiteraard heeft die weg een einde. Maar als daar iets in beweging komt, als daar opportuniteiten zijn, kunnen we dergelijke zaken misschien bespreken. Het is hoog tijd dat we snel werk maken van de aanleg van deze ambachtelijke zone."

 • Axel Vandenheede

  Chroomvervuiling

  Maarten Seynaeve (onafhankelijk): "Wanneer kunnen we die rapportering over chroomverontreiniging op LAR-Zuid krijgen?"

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "We zullen daar in alle openheid over communiceren. We bekijken ook hoeveel wagens er daarn zullen kunnen parkeren bij echte toegangspoorten.

 • Axel Vandenheede

  Juiste koper gevonden

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Een onderhandse verkoop is inderdaad een uitzondering. Maar terecht. Er was het stedenbouwkundige belang en het economische (sterrenrestaurant en hotelkamers) belang. Door die onderhandse verkoop moest er trouwens geen publiciteit gemaakt worden. Ik betreur dat CD&V tegen investeringen van een familie is die het goed meent met Kortrijk."

  Schepen van Facility Koen Byttebier (Open VLD): "Dat de verenigingen geen plaats meer heeft, moet ik opnieuw tegenspreken. De kant Papenstraat van het stadhuis is daarvoor heringericht. Tot nu toe stond nog geen enkele vereniging in de kou. Wat betreft andere onderhandse verkopen. Er was ook het oude Vlasmuseum."

  "Het huurcontract van het Rijksarchief wordt hoe dan ook gerespecteerd. De renovatie die op kosten van de stad gebeurde is terugbetaald door het Rijksarchief."

  "We zijn ervan overtuigd dat we de juiste koper hebben gevonden."

 • Axel Vandenheede

  Ook Groen tegen

  Cathy Matthieu (Groen) sluit zich bij CD&V aan. "Wij zijn sowieso tegen de verkoop van stadspatrimonium. Daarbovenop komt nog dat veel verenigingen al lang niet meer in de oude dekenij konden en toen volgde het Erfgoedhuis."

 • Axel Vandenheede

  Verkoop Erfgoedhuis

  Filip Santy (CD&V) komt tussen over de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis. "Er komt een einde aan de lang georchestreerde leegstand van het Erfgoedhuis. Tot enkele jaren zaten daar erfgoeddiensten en het Rijksarchief, net als erfgoedverenigingen. Die verenigingen moeten nu hun plan trekken. Het is eigenaardig dat nu de verkoop op tafel ligt. Oorspronkelijk was een erfpacht of een verhuur voorzien. Waarom verlegt het stadsbestuur het geweer van schouder? Wellicht omdat een buur een vraag deed. Maar wat is het OCMW, de andere aangelande, van plan met de huizen die daar vlakbij liggen?"

  "Verder is er nog het Rijksarchief, iets waarop we trots moeten zijn. Het is belangrijk dat het Rijksarchief hier blijft, zeker omdat er fors is in geïnvesteerd. Wat dus met het Rijksarchief? Gelooft het bestuur nog in het Rijksarchief?"

  "Verder: een onderhandse verkoop kan enkel wegens algemeen belang. Een verkoop aan een aangelande eigenaar staat nergens in de omzendbrieven die over onderhandse verkoop gaan. De basisvereiste om die verkoop te promoten is bovendien niet gedaan. Hoe heeft men publiciteit gevoerd zodat ook andere een bod konden doen? Verder zijn er nog onduidelijkheden over de prijs, die veel hoger had kunnen zijn, en de bedoeling van de koper."

  "Conclusie: dit dossier rammelt. En sowieso is het verlies van het Erfgoedhuis een verlies voor de erfgoedsector."

 • Axel Vandenheede

  Aanstelling nieuwe schepen

  Kelly Detavernier (N-VA) legt de eed af als schepen van Financiën, Kerkfabrieken, Evenementen en Onderwijs. Ze vervangt Catherine Waelkens, die eind 2015 haar ontslag indiende en nu als onafhankelijke zetelt.

 • Axel Vandenheede

  Zitting geopend

  Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) opent de eerste zitting van het jaar. Elk gemeenteraadslid krijgt een fietstas van Kortrijk Fietst en een cd van de serie Bevergem.

  Hannelore Vanhoenacker, fractieleider van CD&V, neemt als eerste het woord. "Traditiegetrouw geven we het stadsbestuur bij het begin van het jaar een cartoon als nieuwjaarscadeau. Dit keer met Maarten Seynaeve (onafankelijk) op één, want hij heeft de macht in handen: zonder zijn steun en die van Isa Verschaete, is de meerderheid niet meer in de meerderheid..."

 • Axel Vandenheede

  Nieuwe schepen

  Kelly Detavernier (N-VA) wordt vanavond aangesteld tot schepen. Ze vervangt Catherine Waelkens, die vorige maand haar ontslag indiende en als onafhankelijk raadslid zal zetelen (vandaar de intussen 4 onafhankelijken in de raad en de 20-21-verhouding in zetels). Kelly Detavernier zal de bevoegdheden financiën, onderwijs, kerkfabrieken en evenementen behartigen.

 • Axel Vandenheede

  Meerderheid is minderheid

  Vanaf deze gemeenteraad beschikt het stadsbestuur niet langer over de meerderheid in de gemeenteraad. Op papier dan toch: Open VLD, SP.A en N-VA hebben weliswaar nog maar 20 van de 41 zetels in handen, maar de onafhankelijken Maarten Seynaeve en Isa Verschaete hebben zich geëngageerd bij N-VA en stemmen altijd mee met de stadscoalitie.

 • Axel Vandenheede

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad

  Samenstelling gemeenteraad © RMG

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!