Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem

17/11/15 om 15:31 - Bijgewerkt om 21:29

De Izegemse gemeenteraad boogt zich dinsdagavond over de tweede fase van de aanleg van de grote collectorleiding die Aquafin aanlegt tussen de Mol en de Zuidkaai. Het gaat om vrij indrukwekkende rioleringswerken, die halfweg volgend jaar moeten starten en vooral de Abelestraat zullen treffen, want die wordt over haal hele lengte opgebroken voor de aanleg van de collector.

 • Philippe Verhaest

  Rode Duivels aanmoedigen op de Grote Markt...

  Raadslid Lothar Feys (N-VA) en horeca-uitbater vraagt zich af of er op de Grote Markt een groot scherm komt om de wedstrijden van de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap voetbal in Frankrijk te volgen. "Enkele steden en gemeenten in de buurt doen dit al."

  Schepen Kurt Grymonprez (SP.A): "We doen ons best om een scherm te bemachtigen en zoeken een goeie locaties met veel sponsors."

  GF

  GF © GF

 • Philippe Verhaest

  Wildparkeren aan 't Sok in Kachtem

  Filip Buyse (Vlaams Belang) kaart nog het wildparkeren aan de sporthal 't Sok in Kachtem aan. "Het succes van de sporthal zorgt ervoor dat auto's zich foutief parkeren. Buurtbewoners vragen me of de onderbroken gele lijn kan verlengd worden, zodat de buren van de sporthal nog hun parkeergarage kunnen gebruiken."

  Schepen van Mobiliteit (N-VA): "Opletten voor de misvatting dat de bewoners dan ook zelf niet voor hun garage mogen parkeren. Ik stel voor dat de betrokken diensten en de politie dit bekijken."

 • Philippe Verhaest

  Oplaadpalen voor elektrische fietsen aan Eperon d'Or?

  Dirk Van Walleghem (CD&V) stelt voor om een zonneluifel met laadpalen voor elektrische (brom)fietsen aan Eperon d'Or te plaatsen. "Deze luifel kan dienen als bescherming voor wachtenden en heeft zonnepanelen op het dak", klinkt het. "Onder de luifel zijn twee laadpalen met telkens twee laadpunten en de mogelijkheid om fietsbanden op te blazen. Dit zou volledig gratis te gebruiken zijn met een speciale kaart op het oplaadpunt te activeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief kan leiden tot een prachtige samenwerking van ecologie, fietstoerisme en onze lokale economie."

  Kurt Himpe, schepen van Mobiliteit (N-VA): "We hebben al een onderzoek gedaan of een dergelijke laadpaal nuttig zou zijn aan De Leest, maar we kregen toen de opmerking dat een gemiddeld bezoek niet lang genoeg duurt om de fiets op te laden. Oplaadpalen voor auto's wordt verplicht en Infrax zal die op termijn ook op Izegems grondgebied plaatsen. Wat de site Eperon d'Or betreft, is dit geen sinecure. Er mogen immers geen losstaande constructies aan de site gebouwd worden, dit zou dus aan de overkant van de straat moeten gebeuren. En dan is het nog maar de vraag of mensen daar hun fiets zouden willen achterlaten. Een dergelijke fiets kan makkelijk 2.500 euro kosten. Maar we nemen de suggestie zeker mee."

  GF

  GF © GF

 • Philippe Verhaest

  Dirk Van Walleghem pleit voor nieuwe en veilige fietsverbindingen

  Dirk Van Walleghem (CD&V) pleit ervoor om het fietsen in en naar de stad te stimuleren. "Maar daarvoor zijn veiliger fietspaden meer dan noodzakelijk. Tijdens de vorige legislatuur waren er plannen om het bovenlokaal fietsnetwerk te heroriënteerd. Concreet werd de fietsverbinding met Lendelede herbekeken Er werd ook een bovenlokale fietsroute richting Meulebeke via de Reperstraat voorgesteld. Ik heb tijdens de commissie openbare werken en mobiliteit deze routes nogmaals aangehaald, naar aanleiding van het voorstel om iets aan de snelheid van de Lendeleedsestraat te doen. Daar mag 50 kilometer per uur gereden worden, maar dat wordt totaal niet gerespecteerd. Er werd voorgesteld om rijbaankussens of wegversmallingen aan te brengen, maar de ruimte was niet voorhanden. Waarom geen oplossing zoeken op lange termijn, zoals een duurzame fietsverbinding tussen Izegem en Lendelede. Dit biedt enkel voordelen voor de fietsende scholieren en het woon-werkverkeer. Ik vraag dat het stadsbestuur zich prinicipieel akkoord verklaard om een ontwerper aan te stellen die de mogelijkheid van beide fietsverbindingen te onderzoeken. Ik besef ook dat dit nog een werk van jaren is en niet meer tijdens deze legislatuur kan gerealiseerd worden. Net daarom moet er nu al werk van gemaakt worden."

  Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA): "Sinds 1 januari 2011 vonden er elf ongevallen plaats in de Lendeleedsestraat en gelukkig was daar geen enkele fietser bij. Dit gaat inderdaad om een zware investering en daar zijn momenteel geen budgetten voor. Waar we zeker in de toekomst aandacht moeten voor hebben, is de snelheid in de Lendeleedsestraat.

 • Philippe Verhaest

  Aquafin legt collector tussen De Mol en Zuidkaai aan

  Aquafin legt midden 2016 een collector tussen De Mol en de Zuidkaai aan. De eerste fase op De Mol is al achter de rug. "Van de gelegenheid zullen we gebruik maken om de Abelestraat te heraanleggen en snelheidsremmende elementen aanbrengen", aldus schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A). Het aandeel van de stad zal ruim 125.000 euro bedragen.

  Geert Leenknecht (Open VLD) hoopt dat er tijdig gecommuniceerd zal worden over de start en timing van de werken.

  Peter Defreyne (CD&V): "Indien de effectieve kosten lager zouden liggen dan de raming, kan het overschot dan niet gebruikt worden om de vrachtwagenparking in de Zuidkaai aan te pakken? Zo kan de problematiek van de geparkeerde vrachtwagens langs de Rijksweg opgelost worden."

  Schepen Grymonprez benadrukt dat er in het dossier clausules over communicatie over de werken zijn opgenomen.De SP.A'er beaamt dat het stuk spoor op de Zuidkaai wordt uitgebroken. "Als er een bedrag over is, kunnen we het volledige spoor uitbreken en bekijken we de mogelijkheid voor het parkeren van vrachtwagens."

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) meent dat de Zuidkaai geen optimale plaats is om daar een vrachtwagenparking aan te leggen. "Die zal vooral door één bedrijf geruikt worden: Vandemoortele. En wat met de mobiliteit in de buurt?"

 • Philippe Verhaest

  Krijgt Izegem straks een Patrick Sercu-stadion?

  Peter Defreyne heeft nog een leuk voorstel om de vernieuwde sportsite een naam te geven. "Waarom het nieuwe stadion niet aan Patrick Sercu ophangen? Een fantastisch wielerkampioen die in Brugge een eigen wielerpiste heeft en in Roeselare zelfs een eigen straat. Wanneer krijgt Patrick Sercu in Izegem de eer die hij verdient?"

  Patrick Sercu

  Patrick Sercu © GF

 • Philippe Verhaest

  Historisch poortgebouw sportfaciliteiten Krekel-Zuid wordt afgebroken

  Schepen Kurt Grymonprez (SP.A): "Na heel wat overleg tussen alle betrokken organen en terugkoppeling op politiek vlak, zijn we op het punt gekomen dat de bouwvergunning kan aangevraagd worden. We starten met het schakelgebouw en sportplein. De rest is voor een volgende fase."

  Farys is de aanbestende overheid. "Zij hebben de vooropgestelde budgetten en ramingen alvast gerespecteerd", klinkt het. "Het schakelgebouw komt naast de huidige topturnhal, met daarvoor een gloednieuw sportveld."

  In het schakelgebouw komt onder andere een conciërgewoning en wordt volledig polyvalent en flexibel. Zo kunnen ruimtes makkelijk groter en kleiner gemaakt worden. Er komt ook een buitentribune met 400 zitplaatsen. "Voor derde nationale zijn 300 zitplaatsen nodig, aan die parameter voldoen we dus ruimschoots."

  De look van het schakelgebouw zal de stijl van de topturnhal volgen en ook een overdekte fietsenstalling herbergen.

  Het historische poortgebouw is in het nieuwe ontwerp niet meer opgenomen. "Dit om de visualisatie van het nieuw gebouw te optimaliseren en beide stijlen ook niet zouden matchen. Het wordt dus afgebroken, ook omdat het niet langer op een functionele plaats zou staan. De ramingskost om het poortgebouw te renoveren was 75.000 euro, een bedrag dat we liever nuttiger besteden."

  Peter Defreyne (CD&V): "In augustus hebben we cijfers gezien over het totale project. Nu zien we al een deel van wat er te gebeuren staat en dat appreciëren we. Maar hoeveel zal dit deel kosten? En hoeveel bedraagt het totale kostenplaatje van het masterplan?"

  Kurt Grymonprez: "We zitten nog altijd binnen de realistische raming van 4,5 miljoen euro. Farys zal ook niet zomaar voorstellen doen om klakkeloos extra te investeren, want wij moeten telkens akkoord gaan. Elke maandag zitten we trouwens met die mensen samen. Ik wil ook benadrukken dat ook de deelgemeenten niet in de kou blijven staan. Er staan investeringen in Emelgem gepland en in Kachtem zijn de gronden van de voetbalvelden aangekocht."

  Peter Defreyne vindt het ook spijtig dat het poortgebouw verdwijnt. "Dit bouwwerk dateert van 1953 en we waren tevreden dat het poortgebouw aanvankelijk behouden zou blijven. Als ankerpunt binnen onze stad. Ik betreur dat het alsnog zal verdwijnen, hoewel aandacht voor erfgoed steeds belangrijker wordt. Waar zal de ticketverkoop voor de thuiswedstrijden van KFC Izegem straks plaatsvinden? Wij vragen om dit stukje geschiedenis toch te behouden."

  Noël Vansteeland (Open VLD): "Wat mij verontrust is in hoeverre de stad een hand heeft in het beheer van het kostenplaatje, aangezien Farys aan de touwtjes trekt?"

  Filip Buyse (Vlaams Belang) treedt zijn Open VLD-collega bij. "Via de exploitatie zullen we uiteindelijk het volledige complex betalen, zonder dat we er ooit eigenaar van kunnen worden."

  Kurt Gryonprez repliceert: "De structuur van het poortgebouw is gelinkt met de huidige tribune en zou straks alleen komen te staan. Er is ook een ticketgebouw voorzien binnen het huidige project. Dat zal trouwens veel minder kosten van de 75.000 euro die nodig is om het poortgebouw te renoveren. De afbraak is trouwens voor net voor de vakantie van 2016 voorzien."

  Geert Leenknecht (Open VLD): "Is er al een oplossing voor de verdwijning van de oude turnhal? Die wordt op vandaag door heel wat jonge turners intensief gebruikt." Kurt Grymonprez onderstreept dat alle clubs die nu de oude turnhal gebruiken, huisvesting zullen hebben."

  Didier Vandeputte (SP.A) vraagt zich dan weer af wat er met de gebruikers van de sporthal van het College zal gebeuren, want die site stelt de stad als oplossing voor.

  Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA) stelt duidelijk dat de samenwerking met Farys zeker voordelen heeft. "Het zal ons 1 miljoen euro besparen, want we recupereren 21 procent btw. Daarnaast komen de gebouwen op gronden van de stad Izegem. Het gebouw zal dus van ons zijn."

  Dit poortgebouw in de Sint-Jorisstraat verdwijnt straks

  Dit poortgebouw in de Sint-Jorisstraat verdwijnt straks © Google Streetview

 • Philippe Verhaest

  Intergemeentelijke aankoop van signalisatieborden

  De stad Roeselare wordt aangesteld als aanbestedende overheid voor de groepsaankoop van signalisatieborden. "Door de samenwerking wordt het drempelbedrag van 207.000 euro overschreden, waardoor er een Europese open offerteaanvraag moet uitgeschreven worden", legt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) uit. "Door de intergemeentelijke aankoop kunnen we veel goedkoper signalisatieborden aankopen."

  "Met het budget van 2015 werd de vernieuwing van verouderde borden in een deel van de Bosmolens en in het gebied tussen de Baronielaan, de Roeselaarsestraat, E403 en N36 aangepakt. Het Izegemse deel in de groepsaankoop wordt geraamd op 90.000 euro voor de periode 2016 tot 2019".

 • Philippe Verhaest

  82.000 euro investering in collectie voor bibliotheek

  Er wordt voor 82.000 euro geïnvesteerd in de collecties van de Izegemse stedelijke bibliotheek.

  "In de eerste plaats gaat het volgend jaar om een investering in luisterboeken, dvd's en cd's voor een geraamd bedrag van 32.000 euro", zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA). "Daarnaast zal in 2016 ook in boeken en e-boeken worden geïnvesteerd en deze aankoop wordt geraamd op 50.000 euro. Met deze investeringen willen we het aanbod van de bibliotheek actueel houden. Zo worden er jaarlijks ongeveer 6.000 nieuwe boeken aangeschaft voor de bibliotheek en 1.500 luisterboeken, dvd's en cd's."

  Schepen Himpe geeft ook enkele cijfers mee over het aantal ontleningen. "In 2014 werden 206.742 ontleningen opgetekend in de Izegemse bibliotheek. 101.445 ontleningen bij de jeugd en dan gaat dit om boeken en spellen, 82.773 ontleningen bij de volwassenen en 22.524 ontleningen voor "beeld en geluid". De cd's en dvd's worden nog altijd vlot ontleend en we zien een spectaculaire stijging in de ontleningen van luisterboeken. In 2013 werden er maar 30 dergelijke boeken ontleend, terwijl dit in 2014 bijna 200 ontleningen waren."

  Schepen Kurt Himpe meldt ook dat de bibliotheek het aantal e-readers zal verhogen. "Via het intergemeentelijk samenwerkingsverband Broere hadden we vier e-readers ontvangen en de bibliotheek kocht er zelf drie bij. Maar het succes is zo groot dat we beslisten om er nog drie extra aan te schaffen. Tegen eind dit jaar zullen dus nog meer bibliotheekgebruikers een e-reader kunnen ontlenen."

  PVH

  PVH © PVH

 • Philippe Verhaest

  Bijna 800.000 euro bijdrage voor hulpverleningszone Midwest in 2016

  De financiële bijdrage van de stad Izegem voor de hulpverleningszone Midwest voor het jaar 2016 bedraagt 773.905,63 euro.

  Peter Defreyne (CD&V) vraagt zich af wat er in de jaren na 2016 zal gevraagd worden. "Zal dit bedrag stijgen of dalen?"

  Bert Maertens (N-VA): "Het percentage zal niet veranderen en we zijn nog niet meegestapt in de vraag om het bedrag te indexeren. Ook de brandweer moet goed naar het bord kijken."

  De burgemeester geeft nog mee dat de top van de brandweerzone nu in het Accent Business Park gehuisvest is, bij de politie. "Daardoor moeten we minder bijdrage leveren aan PZ Riho, omdat zij nu enkele diensten delen. Een gunstige evolutie."

 • Philippe Verhaest

  GAS-vaststellers krijgen bevoegdheid bij

  Marc Deleu en Jan Duyck, de GAS-ambtenaren van de stad, krijgen er een bevoegdheid bij. Na een opleiding mogen ze nu ook oordelen over foutief stilstaan en parkeren.

 • Philippe Verhaest

  Tal van vertegenwoordigers benoemd

  De raad start met een resem benoemingen van vertegenwoordigers voor organen als IVIO, Gaselwest, Infrax... Een rustige aanloop.

 • Philippe Verhaest

  Schepen Frank Duhamel ziek en afwezig

  SP.A-schepen Frank Duhamel is ziek en dus verontschuldigd voor deze zitting. Ook raadslid Elke Olivier (CD&V) laat zich verontschuldigen.

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois (N-VA) zullen iets later zijn.

 • Philippe Verhaest

  Minuut stilte voor de slachtoffers van Parijs

  De raad start met een ingetogen minuut stilte voor de slachtoffers van de bloederige aanslagen in Parijs.

  PVH

  PVH © PVH

 • Philippe Verhaest

  Met enige vertraging van start

  De raadsleden sijpelen druppelsgewijs binnen. 19.35 uur en een derde van de gemeenteraad ontbreekt nog. Zo meteen het startschot!

 • Jos Remaut

  Bijkomende ingrepen in de Abelestraat

  De aanleg van de collectorleiding van de Mol naar de Zuidkaai is een werk van Aquafin. De eerste fase behelsde de aanleg van een eerste stukje onder de Mol- en het einde van de Abelestraat, met een klein deeltje onder de N36.

  Voor volgend jaar staat het grote werk op de agenda : de samengevoegde fases 2 en 3 : onder de volledige Abelestraat, om dan via een stukje Roeselaarsestraat langs de Winsol door te steken naar de spoorweg en Prins Albertlaan, en van daar naar het jaagpad in het verlengde van de Zuidkaai. Onder die Zuidkaai wordt dan teruggekomen naar het centrum, waar de leiding in het pompstation ongeveer ter hoogte van de Vredestraat zal eindigen. Nog dit jaar moet de aanbesteding gebeuren.

  Het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om bijkomende werken uit te voeren in de Abelestraat : het dwarsprofiel van de weg zal worden aangepast om de snelheid van het verkeer te verlagen.

  Ook een ingebuisde gracht in het oksel tussen Abelestraat en de Roeselarestraat zal worden verlegd tot langs de openbare weg. Deze gracht loopt nu over privé-domein en is daardoor moeilijk bereikbaar voor onderhoud. Door de riolering te verleggen, wil men ook vermijden dat de stad tussen moet komen in het herstel van de schade van de zone gelegen boven de riolering.

 • Jos Remaut

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling eruit van de Izegemse gemeenteraad.

  Zo ziet de samenstelling eruit van de Izegemse gemeenteraad. © Infografiek RMG

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!