Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: van illegalen tot camera's aan het kerkplein

13/09/16 om 13:23 - Bijgewerkt om 21:48

De gemeenteraad van Izegem ontwaakt uit zijn zomerslaap. De eerste zitting van het najaar debatteerde onder andere het al dan niet plaatsen van camera's op het Kerkplein en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) stelde uitvoerig vragen over illegalen in Izegem.

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: van illegalen tot camera's aan het kerkplein

© Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  We sluiten de gemeenteraad af

  We zien elkaar binnen een maandje terug, in het Meilief of op www.kw.be. Tot dan!

 • Jos Remaut

  Nog even wachten op autodelen

  Filip Lombaert (Groen) vroeg dan weer hoever het staat met de invoering van het autodeelproject Cambio. "Dit was voorzien voor 2016, er staat 6.000 euro op het budget. Maar het project ging nog niet van start. Wanneer mogen we dit verwachten ?"

  Schepen Kurt Himpe (N-VA) : "In de overeenkomst is voorzien dat de stad moet instaan voor het onderhoud van de wagens, en dat is iets wat we toch goed en grondig moeten bekijken. De offertes zijn opgevraagd. Maar het project strekt zich ook nog uit in 2017 en 2018, dus geen paniek."

 • Jos Remaut

  Fietsenstalling aan station is er belabberd aan toe

  Simon Vanderschaeve (Groen) : "Uit een studie van de NMBS blijkt dat de fietsenstalling kant spoor 1 (centrum, nvdr.) aan het station er belabberd aan toe is. "Net als de NMBS vraag ik welke stappen u zal nemen om hieraan te verhelpen."

  Schepen Kurt Himpe (N-VA) beloofde dit na te kijken en hem schriftelijk te zullen antwoorden. Hij vroeg Simon wel wat hij bedoelde met de kant spoor 1. "U neemt duidelijk niet vaak de trein", grapte Simon. Wat schepen Himpe ruiterlijk toegaf.

 • Philippe Verhaest

  Schepen Verbeke trakteert met een ijsje

  De jarige schepen van Financiën Tom Verbeke heeft fijn nieuws: na de gemeenteraad krijgt iedereen een ijsje! Hoera!

 • Philippe Verhaest

  Eperon d'Or op schema

  Inge Six (Open VLD) wil weten hoe de werken in Eperon d'Or vorderen. Schepen Caroline Maertens (N-VA): "Het voorgebouw is ondertussen volledig af. De achterkant zit nu in de afwerkingsfase en zit volledig op schema."

 • Philippe Verhaest

  Belijning in Kachtemsestraat laat op zich wachten

  Ann Van Essche (CD&V) betreurt het dat er op de Kachtemsestraat nog altijd geen primaire belijning aangebracht is. "Na vijf maanden moeten de fietser nog altijd laveren tussen de auto's. Dat vind ik schrijnend."

  Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA): "Het gaat om dezelfde aannemer als die van de Lodewijk De Raetlaan en tegen eind deze maand zal dit in orde zijn. Hij neemt de twee straten in één keer mee."

 • Jos Remaut

  Nachtwinkel in Reperstraat mag niet

  Filip Buyse (Vlaams Belang) : "We denken dat er nachtwinkel zal komen in de Reperstraat in Emelgem. Kan dat wel, want dat is toch wel heel dicht bij die andere nachtwinkel naast het ING-kantoor ?"

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA) : "De afstandsregel tot de winkel in de Baronstraat waar u op doelt kunnen we niet inroepen, want die staat gecatalogeerd als dagwinkel. Maar toch kunnen we die nieuwe winkel verbieden, aangezien de Reperstraat niet tot de afgebakende zone behoort waarin nachtwinkel zijn toegelaten."

 • Philippe Verhaest

  Politie en brandweer op Kosovaars feest in zaal Iso

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) haalt nog aan dat er enkele weken geleden een incident was tijdens een Kosovaars feest in zaal Iso. "Politie en brandweer moesten daar ter plaatse komen, want men had het gebraden schaap met barbecue en al de zaal ingedragen. Wie betaalt de kosten?"

  Burgemeester Bert Maertens: "De waarborg van 750 euro wordt integraal ingehouden en er zijn enkele gas-sancties genoteerd. De huurder zal in de toekomst niet meer kunnen huren bij de stad en de brandweer zal de huurder een retributie opsturen."

 • Philippe Verhaest

  Taskforce moet integratie OCMW en stad begeleiden

  CD&V vraagt zich af hoe het staat met de integratie van OCMW en de stad. "We hebben een soort taskforce opgestart", aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Daarin zetelen schepen Kurt Grymonprez, OCMW-voorzitter Frank Duhamel, financieschepen Tom Verbeke en ikzelf. Ondertussen hebben we duidelijkheid over de begeleidende nota en straks starten we het traject helemaal op. Een externe partner zal bekijken of we al dan niet een zorgbedrijf moeten opstarten. En ondertussen werkt de IT-dienst van de stad en het OCMW al maximaal samen."

  "Maar in de commissie Financieën - of samen met het OCMW - zullen we de opvolging meegeven."

 • Jos Remaut

  "Geef Izegemse kinderen die hier niet gedomicilieerd zijn de voordelen waar ze recht op hebben !"

  Geert Leenknecht (Open VLD) heeft het over de registratie van gedeelde huisvesting . "Er zijn nieuwe richtlijnen over het invoeren van minderjarige kinderen die niet in de gemeente gedomicilieerd zijn in het stedelijke bevolkingsregister. Zo kunnen ze ook genieten van bepaalde voordelen die nu enkel zijn weggelegd voor kinderen die in Izegem wonen. Concreet gaat het om kinderen die de ene week bij de papa wonen en de andere week bij de mama. Deze nieuwe regeling is onvoldoende bekend bij de bevolking. Wil je dit kenbaar maken aan de inwoners ? "En Kunnen de financiële voordelen voor de kinderen worden opgelijst ?"

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA) vond dit alvast een uitstekend voorstel. "Ik moet eerlijk toegeven : ik ben ook in deze situatie en ik wist het niet. We gaan dit zeker opnemen, al zal het niet altijd even eenvoudig zijn. We willen dit zeker verder bestuderen en in een formeel punt op een van de volgende gemeenteraden brengen."

  Geert Leenknecht kon hier best mee leven. "Een voorstel doen dat unaniem en enthousiast onthaald wordt, wat kan een mens zich nog meer wensen op zijn vijftigste verjaardag ?. Geert gaf ook nog mee dat de stad Poperinge al hier al ver is in gevorderd, en dat het dus zeker de moeite loont om daar eens zijn licht op te steken.

 • Philippe Verhaest

  Hoe zit het met illegalen in Izegem, vraagt Vlaams Belang

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft enkele vragen rond het illegalenbeleid in Izegem.

  "Uit recente cijfers van federaal integratieminister Borsus blijkt dat de belgische schatkist vorig jaar 24.441,34 euro betaalde aan het OCMW van Izegem als terugbetaling voor 'dringende medische hulp', zeven gevallen van medische hulp buiten een ziekenhuis (kostprijs: 9329,99 euro) en 10 binnen een ziekenhuis (kostprijs: 14.111,34 euro). Het is niet zo duidelijk of het hier gaat om 17 individuele gevallen, maar wellicht verblijven nog meer illegalen op Izegems grondgebied dan waarvan hier sprake. Op nationaal niveau zou de kostprijs oplopen tot 87 miljoen euro en deden zo'n 40.000 illegalen beroep op het royale uitkeringssysteem."

  "Een rampzalig federaal asiel- en migratiebeleid in dit land gedurende decennia en een misdadig en een schandalig laks uitwijzingsbeleid zorgen voor een aanwezigheid van zowat 200.000 illegalen (schatting Binnenlandse Zaken) in belgië. Inherent aan hun onwettige status laten illegalen vaak een pad ellende achter, gaande van zwartwerk over zware criminaliteit tot zelfs terreur."

  "Het is duidelijk dat het probleem van de illegale vreemdelingen zich niet langer beperkt tot de grootsteden maar zich ook manifesteert in centrum- en kleinere steden. In de huidige maatschappelijke context en atmosfeer is het aan de lokale overheid om deze situatie niet alleen in kaart te brengen maar ook om alle wettelijk mogelijke maatregelen uit te putten om deze problematiek aan te pakken."

  "Kan het college de cijfers van integratieminister Borsus bevestigen? Indien ja, om hoeveel individuele gevallen gaat het hier? Welke nationaliteiten? Over welke 'dringend medische hulp' spreken? Zitten hier illegalen tussen die de afgelopen jaren reeds beroep deden op het systeem van "dringend medische hulp"? Is het beroep doen op het systeem van "dringend medische hulp" in Izegem de afgelopen jaren gestegen? Zo ja, graag de evolutie van de afgelopen jaren, ook qua budget."

  "Wordt er door het OCMW of de stad aan illegalen nog andere vormen van steun of omkadering geboden? Zo ja, welke en met welk budget? Ook hier graag een overzicht van de afgelopen jaren."

  "Heeft het college enig idee van het aantal illegalen, nationaliteit en verblijfplaats in Izegem? Hoe lang verblijven ze al in Izegem? Zijn er de afgelopen jaren illegalen betrokken geraakt bij criminele feiten? Graag toelichting. Zijn er momenteel kinderen van illegalen die school lopen in Izegem? Hoeveel, welke scholen?"

  "Wordt de aanwezigheid van illegalen in Izegem door het bestuur gemeld aan de politie? Zo ja, over hoeveel gevallen spreken we de afgelopen jaren?"

  "Wat gebeurt er met meldingen van burgers over illegalen op het stadhuis? Hoe wordt daar mee omgegaan? Bestaat hiervoor een richtlijn naar personeel toe?"

  "Werden er in Izegem in de afgelopen jaren schijnhuwelijken gedetecteerd? Zo ja, over hoeveel gevallen gaat het en wat werd er mee gedaan?"

  "Wat is de algemene visie van het college op de aanwezigheid van illegalen in Izegem? Is het college bijvoorbeeld bereid om een actieve opsporing van illegalen te organiseren?"

  Burgemeester Bert Maertens heeft een uitvoerig antwoord voorbereid. "Het gaat bij ons om zeven gezinnen die dringende medische hulp buiten een ziekenhuis hebben genoten. Tien mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Het ging om Armeniërs en Kosovaren. Het gaat niet over het OCMW dat beslist of medische hulp noodzakelijk is, wel een zorgverstrekker. De bedragen die u noemt, zijn totaalbedragen. Het gaat dus om eerder beperkte medische ingrepen."

  "Het beroep doen op dringende medische hulp in Izegem is de voorbije jaren trouwens gedaald."

  "Steunen wij illegalen op een andere manier? We verstrekken uiteraard nodige steun via het OCMW en de sociale dienst, bijvoorbeeld eerste leeftijdmelk en pampers bij pasgeborenen. Al hebben we dat de laatste jaren niet meer moeten doen."

  "Wij melden uiteraard de aanwezigheid van illegalen in Izegem, al komen ze zich uiteraard niet spontaan presenteren in het stadhuis. De dienst Vreemdelingenzaken speelt daar een grotere rol in. Bij een uitwijzing volgt DVZ het dossier op. En wanneer mensen komen melden dat er illegalen op ons grondgebied verblijven, dan wordt dit ook opnieuw aan DVZ."

  Schijnhuwelijken, dan. "Wij leggen alle huwelijken bij niet-Europese partners altijd voor aan het parket. En wij volgen altijd dat advies. Is dit een negatief oordeel, dan sluiten we het huwelijk niet af."

 • Jos Remaut

  Voorontwerp nieuwe carpoolparking aan de Noordkaai klaar tegen eind dit jaar

  Inge Six (Open VLD) vraagt uitleg over de geplande werken aan de E403 in 2017, en wil ook wel eens horen hoever het nu staat met de plannen tot uitbreiding van de carpoolparking ter hoogte van de oprit aan de Noordkaai.

  Schepen Kurt Himpe (N-VA) antwoordt : "Zoals u weet, volgen we dit dossier al een hele tijd op en toetsen we ook regelmatig af wat de stand van zaken voor de uitbreiding van de carpoolparking is. Uit de meest recente informatie die we ontvangen hebben, weten we dat het voorontwerp voor de heraanleg zo goed als klaar is. Dit voorontwerp gaat over het grondplan en het assenplan. Nu moeten de detailplannen nog verder uitgewerkt worden. Die omvatten onder andere de technische plannen van een uitbreiding van een koker over de Mandel, het onteigeningsplan en de dwarsprofielen."

  "Men is ook nog volop bezig met het bekijken van de veiligheidsafstanden die moeten gerespecteerd worden ten opzichte van de windturbine die het dichtst bij het op- en afrittencomplex geplaatst werd. Daarnaast zijn er ook nog de grondverwervingen en de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag."

  "Het afwerken van het voorontwerp en de aanvraag van het Ministerieel Besluit voor de onteigeningen worden voorzien voor het einde van het jaar", besluit Kurt Himpe.

 • Philippe Verhaest

  De temperatuur loopt letterlijk hoog op

  Het microfoonprobleem in Meilief is ondertussen opgelost, maar het kwik bereikt stilaan Sub-Sahariaanse hoogtes. Enkel de cocktails en wuivende palmbomen ontbreken om ons een vakantiegevoel te bezorgen.

  Misschien de groendienst van de stad enkele olijf- en bananenbomen laten plaatsen?

 • Philippe Verhaest

  Camera's aan Kerkplein?

  Stefaan Sintobin pleit voor het aanbrengen van veiligheidscamera's op het Kerkplein van Izegem, aan de Sint-Tillokerk. "We vragen al jaren om extra camera's in onze stad", zegt hij. "Het heeft wel een tijdje geduurd vooraleer de meerderheid het nut ervan in zag; gelukkig is dit ondertussen gebeurd."

  "Nu vernemen we van handelaars en bewoners van het Kerkplein dat er in de omeving met de regelmaat van de klok 'kleinere' incidenten gebeuren. Een of meerdere veiligheidscamera's zou het veiligheidsgevoel zeker verhogen, zeker gelet op de uitbreiding van het uitgangsleven in de buurt. Bovendien hebben de reeds bestaande camera's hun efficiëntie al aangetoond."

  Filip Lombaert (Groen) wil nog een oproep doen. "Vroeger hadden we buurtwerkers. Als je die aanvult met wijkagenten, kan je al veel problemen oplossen. Voor onze buurtwerkers weer in en dan kunnen we erg goed preventief werken. Enkel repressieve maatregelen nemen is geen oplossing."

  Geert Leenknecht (Open VLD) beaamt wat Stefaan Sintobin voorstelt. "Dit leeft onder de bevolking. Wie 's nachts naar zijn auto wandelt, doet dat niet altijd met een even groot veiligheidsgevoel dan pakweg dertig jaar geleden. We moeten de waarheid onder ogen zien: we voelen ons af en toe minder veilig. We staan dus achter dit voorstel."

  Peter Defreyne (CD&V): "Is het niet nuttig om na te gaan of er rond de kerk, waar het 's avonds donker is, om extra verlichtingspunten aan te brengen? Dit zou veel kunnen oplossen."

  Burgemeester Bert Maertens stelt dat er enige tijd geleden een camerastudie is gebeurd om de beste locaties voor camera's. "In 2013 is gekozen om in te zetten op uitgaansbuurten en het stadscentrum. Vooer het Kerkplein was toen duidelijk dat de locatie niet in het plan zou worden opgenomen. In verhouding naar het aantal buurtbewoners was er een zeer laag aantal feiten. We zien ook tegenover het jaar 2012 een daling van de feiten. Er is ook geen sprake van een concentratie op het openbaar domein, wel in en rond privéwoningen."

  Sinds 2012 zijn er 29 diefstallen geregistreerd en één drugsfeit. Daarnaast dertig gevallen van fysiek geweld, waarvan veel over huiselijk geweld handelen. Wart vandalismse betreft, zijn er 18 feiten gemeld, vooral over beschadigingen aan voertuigen."

  "Wat duidelijk is, is dat 27 van de in totaal 93 feiten te maken hebben met twee probleemgezinnen. Is een camera dan wenselijk? We beseffen ook wel dat we geen weet hebben van alle feiten, daarom een warme oproep om alle feiten bij de politie te melden. Daarnaast gaat het om een complexe locatie die erg moeilijk afdekbaar is met camera's."

  "Het voorstel hebben we wel met de politiezone RIHO besproken en zij geven ook een negatief advies. Wat wel zo is: bij de heraanleg van de Marktstraat bekijken we of daar een tweede camera kan geplaatst worden."

  "Verder hoor ik collega Filip Lombaert over wijkwerkers spreken. Ik wil onderstrepen dat onze wijkagenten voor 90 procent preventief werken. Daarnaast is er ook een nieuwe jeugdwelzijnswerker in dienst gekomen. Op die manier leveren we nu al preventief goed werk, maar natuurlijk is er soms nod aan repressie."

  Patrimoniumschepen Caroline Maertens heeft dan weer oren naar het voorstel van Peter Defreyne om extra verlichting te plaatsen.

  Stefaan Sintobin wil nog één keer reageren. "Ik wil iedereen er aan herinneren dat de camera's op de Grote Markt er gekomen zijn wanneer de problemen explodeerden. Deze fout mogen we geen tweede keer maken. We moeten ons er ook van bewust zijn dat de aangfitebereidheid bij de mensen erg gedaald is. Ze denken vooraf al dat er toch niks mee gedaan wordt. De burgemeester stelt ook dat de problemen zich vooral voordoen in de uitgangsbuurten, maar dat is meteen ook een van mijn argumenten. Net die plek is een succesverhaal in de Izegemse horecawereld aan het worden. Laat ons daarom preventief werken."

 • Jos Remaut

  Budgetwijziging OCMW op een drafje

  De raad neemt akte van de eerste budgetwijziging voor 2016 bij het OCMW. De gemeentelijke toelage wijzigt niet.

  OCMW-voorzitter Frank Duhamel (SP.A): "De rekening van vorig jaar werd ingebracht, en er zijn enkele technische aanpassingen."

  Alhoewel het punt geagendeerd staat als mededeling, wordt er toch gestemd : unaniem ja.

 • Philippe Verhaest

  Stad wil leegstand aanpakken

  De stad heeft (opnieuw) plannen om de leegstand aan te pakken. Daarvoor gaat het in zee met Prevenda, een gespecialiseerde onderneming uit Turnhout. "Het is een prioriteit om de economische leefbaarheid en aantregelijkheid van ons centrum aan te zwengelen", zegt schepen van Lokale Economie Tom Verbeke (N-VA). "De structureel elegstaande winkelruimtes zijn een smet op het imago van onze stad. Dar beseffen we maar al te goed. Izegem is een dynamische en ondernemende stad, maar de leegstaande winkelpanden en etalages zorgen voor een onverzorgde uitstraling."

  Om het probleem aan te pakken, heeft de stad Izegem een samenwerking opgestart met het externe bedrijf Prevenda. "Zij kunnen bijdragen tot het overtuigen van eigenaars en mogelijk eigenaars. Bovendien is deze samenwerking voor de stad volledig gratis."

  Prevenda zorgt voor tijdelijke invullingen die voor succesvolle formules moeten zorgen. "Er wordt geopteerd voor interactieve en dynamische winkelpanden, iets wat moet zorgen voor nieuwe initiatieven in de omgeving en de stad. Zo wordt winkelen meer beleving." De invulling gaat vooral over restaurants, vintage-shops, kantoren, mediabedrijven... "Zo krijg je ook een waaier aan verrassende combinaties in ons centrum. In andere steden blijkt dat Prevenda wel degelijk impact kan hebben."

  Eind september maakt Prevenda kennis met de eigenaars van de leegstaande panden en gaat dan aan de slag. Het bedrijf werkt in het kernwinkelgebied van Izegem: het onmiddellijke stadscentrum, met andere woorden. Het contract loopt in eerste instantie twaalf maanden en kan nadien verlengd worden, na een positieve evaluatie.

  In december 2013 nam de stad al een eerste maatregel door het plafond op belasting op leegstand weg te nemen. "Zo betaalt een eigenaar die te maken heeft met langdurige leegstand, op lange termijn meer. Dat moet aanzetten tot het zoeken naar een oplossing."

  Stefaan Sintobin: "Is deze beslissing doorgepraat met de eigenaars van de leegstaande winkelpanden?" Tom Verbeke: "Dat is nog niet gebeurd, maar Prevenda neemt straks contact op met de betrokkenen."

  Trui Tytgat (N-VA) looft het initiatief. "We willen benadrukken dat iets wat al jaren problematisch is, wordt nu al voor de vierde keer structureel aangepakt. De Marktstraat wordt straks aangepakt, er komt een parkeerhaven en de belasting op leegstand is niet langer geplafonneerd. Ook deze maatregel is toe te juichen."

  Marktstraat

  Marktstraat © Streetview

 • Jos Remaut

  Nieuwe beslissing over Decof : behoud kan, uitbreiding niet

  De gemeenteraad keurt het planologisch attest voor de herwaardering van de bedrijfssite Decof aan de Noordkaai gedeeltelijk goed.

  Schepen Caroline Maertens (N-VA) licht toe. Eind vorig jaar werd zette de gemeenteraad al eens voorwaardelijk het licht op groen. Maar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen tekende hiertegen beroep aan bij de Vlaamse regering, omdat een uitbreiding van het bedrijf volgens haar strijdig is het met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hierop tekende ook Decof zelf beroep aan , en dat beroep werd in april jl. ingewilligd. Meteen werd ook de vorige gemeenteraadsbeslissing vernietigd.

  Op voorstel van het schepencollege beslist de gemeenteraad nu om het bedrijf te behouden en te bestendigen qua volumes en verharding, al moet men er zich, bij nieuwbouw of herbouw, bewust van blijven dat men hier in overstromingsgevoelig gebied zit.

  Filip Lombaert (Groen) : "Spijtig dat in december vorig jaar de beslissing van de Gecoro niet is gevolgd, want nu blijkt dat die er pal op zat, zij zeiden toen al dat enkel bestendiging kan worden toegelaten. Ondertussen hebben we wel negen maanden verloren. We zullen beter moeten leren luisteren naar de deskundigen."

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) : "Ik vind het, los van alle wetgevingen, onbegrijpelijk dat een zo sterk en zo in Izegem verankerd bedrijf niet kan uitbreiden omdat het toevallig in een watergevoelig gebied ligt. En terwijl men in hetzelfde gebied zomaar mastodonten van windmolens kan neerpoten. En terwijl enkele honderden meter verder, aan Roeselaarse zijde, in het zelfde gebeid eigenlijk, nieuwe bedrijfsgebouwen als paddenstoelen uit de grond rijzen."

  Enkel Vlaams Belang stemt tegen, alle anderen stemmen voor.

 • Jos Remaut

  Licht gaat uit : "Het zijn de Chinezen !"

  De techniek zit niet echt mee vanavond : de microfoons fluiten om de haverklap, en nu valt ook nog het licht uit ! Zou het van de hitte zijn ? "Nee, het is van de Chinezen, wordt gegrapt !", met een knipoog naar het eerste punt van vanavond.

  Mogen we bij deze een beetje heimwee hebben naar de vroegere raadszaal ? Wij doen aan onze perstafel alvast verder in het halfduister. En een aantal sprekers hebben al door dat het beter is van de micro's niét te gebruiken.

 • Philippe Verhaest

  Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteelplan aangepast

  Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteelwijk wordt gedeeltelijk herzien. "Dit bestaat uit drie delen", zegt schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA). "De Groenstraat, Sint-Rafaël en Lendeleedsestraat."

  "In de Groenstraat worden enkele uitgesloten loten bebouwd worden en sluiten ze aan de op rest van de verkaveling. De omgeving van de Sint-Rafaëlskerk. Die is een tijdje geleden ontwijd. De openbare verkoop was alvast geen succes. Daarom willen we, in samenspraak met de Kerkfabriek, de zone omzetten naar een woonzone. Het stukje groenzone zal grotendeels behouden blijven, maar er zal wel dichter bebouwd kunnen worden. Er is ook budget - 30.000 euro - voorzien om het speelplein aan te pakken."

  Aan de Lendeleedsestraat laten de huidige voorschriften enkel toe om aan de voorzijde van het vroegere bedrijf Florin te bouwen. We willen deze zone echter kwalitatiever kunnen inrichten. Doel is dat er open, gesloten of halfopen bebouwing kan komen en aan de kant van de Lendeleedsestraat willen we een publieke parking voorzien, om zo de parkeerdruk te verlichten."

  "Tussen 3 oktober en 1 december zal iedereen in de buurt aangeschreven worden in het kader van het openbaar onderzoek. De infovergadering staat gepland op 8 november en we willen het GRUP definitief vaststellen in de gemeenteraad van februari 2017."

  Stefaan Sintobin vindt dat er toch een kans gemist is om de groenzone niet helemaal te behouden. "Het speelplein wordt druk gebruikt en straks zullen er ook veel jonge gezinnen bijkomen. Wat extra groen is dan altijd mooi meegenomen."

  Sint-Rafaëlkerk

  Sint-Rafaëlkerk © Streetview

 • Jos Remaut

  Open VLD : "Dankbaar dat Izegemse ondernemers serieuze kansen krijgen !"

  Geert Leenknecht (Open VLD) : "We zijn dankbaar dat u onze Izegemse ondernemers de kans biedt om beter te kunnen inschrijven voor werken in eigen stad. Ze zijn daar zeker gelukkig mee. Wel hoor ik dat bepaalde aannemers niet zo vertrouwd zijn met de aanmeldingsprocedure via het internet. Misschien kan daar nog wat beter over gecommuniceerd worden."

  Schepen Tom Verbeke (N-VA) : "Het is niet altijd gemakkelijk om onze bedrijven ertoe te bewegen hun gegevens actueel te houden op de economische kaart. Van één derde van onze bedrijven zijn de gegevens daar niet actueel. Maar herhaling werkt, we zullen hen blijven aansporen.

  De raadsbeslissingen over alle vijf de loten werden unaniem genomen.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!