Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: SAVE-charter zorgt voor stevige discussie

22/11/16 om 13:08 - Bijgewerkt om 21:16

De gemeenteraad werd op een drafje afgewerkt. De debatten verliepen erg rustig. Enkel het SAVE-charter zorgde even voor beroering.

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: SAVE-charter zorgt voor stevige discussie

© GF

 • Philippe Verhaest

  Het zit er al op...

  Nog geen twee uur nam deze zitting in beslag. Volgende maand staat de begroting op het programma. Tot dan!

 • Philippe Verhaest

  Het zit er al op...

  Nog geen twee uur nam deze zitting in beslag. Volgende maand staat de begroting op het programma. Tot dan!

 • Philippe Verhaest

  Ramkraak Alfa Solutions: meld verdachte handelingen!

  Arne Allosserie (N-VA) staat nog even stil bij de ramkraak bij Alfa Solutions in de Gentstraat. "Ik verneem dat de politie erg snel ter plaatse was, maar de vogels waren al gaan vliegen. Daarom wil ik het stadsbestuur vragen om via de Izegemse communicatiekanalen de burger op te roepen om verdachte handelingen zo snel mogelijk te melden. En kunnen er infoavonden rond winkelcriminaliteit en inbraakbeveiliging gegeven worden?"

  Bert Maertens beseft dat de inbraken weer toenemen. "We stellen ook vast dat door het wegvallen van de grenscontroles aan de Frans-Belgische grens, er weer een stijging van het aantal inbraken is. Als slachtoffer van een inbraak krijg je via de politie sowieso tips voor betere beveiliging. In onze stad zijn er trouwens al enkele infoavonden georganiseerd, maar ik stel voor dat lokale economieschepen Tom Verbeke dit ook aan de economische raad voorstelt."

 • Philippe Verhaest

  RIHO koopt mobiele 'flitsbak' aan

  Inge Six (Open VLD): "Recent ben ik twee keer aangesproken door mensen die in de Ommegangstraat wonen. Daar worden zeer regelmatig spiegels afgereden, met alle kosten vandien voor de de bewoners.

  "In de minder drukke uren wordt er daar soms sneller gereden dan toegelaten en de meeste ongevallen met spiegels of andere blikschade gebeuren ook 's nachts. Wordt er daar regelmatig gecontroleerd? Bewoners menen van niet. Kan er aangedrongen worden op meer controle of kan er een mobiele camera tijdelijk geplaatst worden?"

  Burgemeester Bert Maertens: "In de ontwerpbegroting van de politiezone RIHO zullen er op onze expliciete vraag mobiele 'flitsbakken' opgenomen worden, die niet bemand hoeven te zijn. De aankoop van minstens één dergelijk toestel is voorzien. Zo kunnen we in straten als de Ommegangstraat ook controleren."

 • Philippe Verhaest

  Kankerverwekkend kunstgras?

  Ann Van Essche is bezorgt over het nakende kunstgras op de sportsite Krekel-Zuid. "Sporten op kunstgras is mogelijk kankerverwekkend. Bij wrijving of door opname in het bloed, zouden schadelijke stoffen kanker kunnen veroorzaken. Veel kunstgrasvelden zijn bestrooid met korrels van vermalen autobanden. Die moeten ervoor zorgen dat spelers minder snel schaafwonden oplopen. Maar de banden bevatten stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn."

  Schepen van Sport Kurt Grymonprez (SP.A): "We overwegen twee opties voor het kunstgrasveld omdat we deze situatie willen vermijden."

 • Philippe Verhaest

  Marktstraat opsmukken voor eindejaar

  Peter Defreyne (CD&V): "De koopjesperiode komt er aan. De eindejaarsfeesten, daarna de solden... Is het mogelijk om de straat toch een beetje op te smukken in eigen regie? Dit kan voor de handelaars van belang zijn, in afwachting van de daadwerkelijke heraanleg."

  Schepen Kurt Grymonprez (SP.A): "We geven die opdracht mee aan de diensten."

  Schepen Tom Verbeke (N-VA), bevoegd voor lokale economie, geeft nog mee dat de handelaars de tip kregen om hun eigen etalage ook extra in te kleden.

 • Philippe Verhaest

  'Spookbrug' in het Rhodesgoed

  Simon Vanderschaeve (Groen) wil weten waar de voetgangersbrug in het Rhodesgoed zal geplaatst worden. "Ik zie die daar nu al een hele tijd liggen."

  Burgemeester Bert Maertens. "De uitbater van het restaurant in het Rhodesgoed belde me met dezelfde vraag. Die brug ligt er al jaren en werd door Prizma Campus VTI gemaakt, in opdracht van het Agentschap Natuur & Bos. Om een of andere reden is die nooit geïnstalleerd. We bekijken wat er nu met de 'spookbrug' kan gebeuren."

 • Philippe Verhaest

  Ondergrondse glascontainer in Kachtem is al maanden defect

  Nick Verschoot (N-VA) heeft nog een vraag voor schepen Nadia Staes (SP.A). "De ondergrondse glasbol in het centrum van Kachtem is al enkele maanden defect. Nu worden ze vervangen door bovengrondse glascontainers."

  "IVIO verwijst me door naar de stad. Wanneer zal de herstelling plaatsvinden?"

  Nadia Staes: "De glasbol is al ruim 15 jaar oud en de firma heeft geen wisselstukken meer. Nu wordt bekeken om de bovenzuil te vervangen. Als dat niet lukt, zal er een nieuwe container in de grond geplaatst worden."

 • Philippe Verhaest

  Verkrotting in de Kortrijksestraat

  "Naar aanleiding van een buurtbezoek werden we geconfronteerd met een leegstaande woning in de Kortrijksestraat 26 en de gevolgen van die leegstand", zegt Filip Lombaert (Groen).

  "Aan de toestand van de woning was meteen duidelijk dat het om langdurige leegstand ging. Een verrot raam, een dichtgetimmerde deur, een doorhangend dak, onkruid,.. Van een buur vernamen we dat de woning al minstens 16 jaar leeg staat. Erger dan de confrontatie met extreem langdurige leegstand was de confrontatie met de vochtschade bij een buur, optrekkend vocht tot ruim een meter hoog."

  "Leegstand is een probleem, maar een ongezonde woning ten gevolge van leegstand bij een buur is niet toelaatbaar. Er dreigt zelfs gevaar voor de buren als hieraan niets gedaan wordt. De woning met huisnummer 26 is één woning in een rij van vijf woningen in een nauwelijks toegankelijke steeg. De openbare verlichting is er al een jaar defect. Buren staan zwak en machteloos."

  "Wij deden navraag bij de huisvestingsdienst. Een tiental jaar geleden ging de huisvestingsdienst op zoek naar de erfgenaam van de overleden eigenaar. De erfgename weigerde de erfenis, waarna die de overheid toekomt. De overheid weigerde echter de erfenis. En nu?"

  "Wat zal ons bestuur doen om buren te vrijwaren van verdere schade en hen weer een gezonde woning te geven? Wat zal het bestuur doen om te voorkomen dat de woning een ruïne wordt en een gevaar wordt voor de buren?"

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "Dit is een zeer moeilijke situatie en was ons trouwens ook niet bekend. De afgelopen vier jaar kwam geen enkele melding, niet van buren, de huisvestingsdienst of de politie. De vroegere eigenaar is in 2003 overleden en sindsdien is het pand niet meer bewoond. Op vandaag is nog altijd niet duidelijk wie nu eigenaar is van het huis. We hebben alle Izegemse notarissen aangesproken, maar dat leverde nog geen nieuws op. Maar als er geen erfgenamen zijn, dan wordt de hogere overheid eigenaar als die de procedure tot in bezittingstelling heeft geopend. Volgens onze stadsjurist zou het gebouw in stadshanden komen, mocht dit niet gebeurd zijn."

  "Een vertegenwoordiger van de huisvestigingsdienst is de buitenkant van de woning al gaan bekijken en die stelde geen echt grote problemen vast. De huisvestingsdienst zal de buur ook contacteren. We bekijken in elk geval de mogelijkheden, à la limite is dat het slopen van het gebouw, al wordt dat geen makkelijke opgave."

  De bewuste woning in de Kortrijksestraat.

  De bewuste woning in de Kortrijksestraat. © CLY

 • Philippe Verhaest

  Moet de Izegemse Bouwmaatschappij fusioneren?

  Simon Vanderschaeve (Groen) vraagt zich af of de Izegemse Bouwmaatschappij al dan niet moet fusioneren.

  "Tegen 2019 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen over minimum 1.000 sociale huurwoningen beschikken", klinkt het. "Dat is nu niet het geval bij de Izegemse bouwmaatschappij, en dat geldt voor nog heel wat bouwmaatschappijen in onze regio. Zoals voor de Mandelbeek (Ingelmunster) en de Tieltse bouwmaatschappij.

  "In een krantenartikel met onze burgemeester Bert Maertens lezen we dat slechts 9 van de 17 huisvestingsmaatschappijen met activiteiten in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen over minimaal 1.000 huurwoningen beschikken. Fusies worden dus noodzakelijk."

  De burgemeester roept in het artikel de sociale huisvestingsmaatschappijen op om op korte termijn gesprekken over schaalvergroting aan te vatten. Ook de Izegemse Bouwmaatschappij moet uitkijken naar een of meerdere fusiepartners. Er doen geruchten de ronde over een fusie tussen De Tieltse bouwmaatschappij en de Mandelbeek."

  "Zijn er al gesprekken geweest met omliggende bouwmaatschappijen? en zoja, zijn dat bouwmaatschappijen met activiteit in Izegem? Wat is de stand van zaken in de regio?En kloppen de geruchten over een fusie van De Mandelbeek met de Tieltse bouwmaatschappij?"

  Bert Maertens (N-VA): "Het komt er op aan om tijdig actie te ondernemen en aan die 1.000 woningen te komen. Nu hebben we er een 420-tal in portefeuille, dus zullen we over het muurtje moeten kijken. Ik weet zelf niks over fusiegeruchten met De Mandelbeek en de Tieltse Bouwmaatschappij. Het enige wat ik nu kan zeggen, is dat deze kwestie binnen de Izegemse Bouwmaatschappij de komende weken en maanden aan bod zal komen."

  Maureen Raedt (SP.A) is voorzitter van de Izegemse Bouwmaatschappij. "We zijn ons ten zeerste bewust van die 1.000 nodige woningen. We hebben de intentie om met onze kleinere collega's te gaan spreken en die ontmoetingen zullen in de nabije toekomst plaatsvinden, in eerste instantie met De Mandelbeek van Ingelmunster."

 • Philippe Verhaest

  Verkaveling Princess heeft definitieve naam

  De verkaveling Princess - tussen de Prinsessestraat, Kapelstraat en Kouterweg in Emelgem - heeft definitief een naam: de Jonkvrouwstraat.

 • Philippe Verhaest

  Torentje Eperon d'Or moet dringend hersteld worden

  Door waterschade moet het torentje van Eperon d'Or hersteld worden. "We hebben aannemer Denys uit Deinze bereid gevonden om te werken uit te voeren, voor een bedrag van iets meer dan 11.000 euro", aldus schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA). "Dit hebben we op het schepencollege al toegezegd, omwille van de hoogdringendheid."

 • Philippe Verhaest

  Peter Defreyne: "SAVE-actieplan is mager beestje"

  Didier Vandeputte (SP.A) wijst nog eens op het feit dat het SAVE-charter aardig wat voeten in de aarde heeft gehad. "Maar het verrast me op een aangename manier dat het plan erg ruim gaat. Er zijn al zaken in stelling gebracht en die volgend jaar zullen starten. We beseffen ook dat het niet makkelijk is om in Izegem weggebruiker te zijn. zegem is een kleinere stad, maar met de allure van een centrumstad. Je moet al een geoefende weggebruiker zijn om hier feilloos je weg te vinden. Net daarom is dit charter van groot belang."

  "Gelukkig worden we niet om de haverklap met zware of zelfs dodelijke ongevallen geconfronteerd. Maar als het gebeurt, is het belangrijk dat we op een dergelijk charter kunnen terugvallen. De nabestaanden weten dan dat ze niet alleen staan. Maar: het plan moet uiteraard correct uitgevoerd worden."

  Peter Defreyne (CD&V) bedankt het schepencollege om het dossier opnieuw op de agenda te plaatsen. "Dat was ook mijn bedoeling na mijn interpellatie van vorige maand", zegt hij. "Al ben ik iets minder positief dan mijn collega Didier. Als dit in 2013 was voorgelegd, dan was ik tevreden. Maar na vier jaar beleid, vind ik dit toch wat mager. Jullie zullen de bestaande acties voortzetten en voorzien enkele nieuwe en toch vrijblijvende initiatieven. Er ligt nog niks concreet vast. Het gaat telkens over 'zal bekeken worden' en 'kan uitgevoerd worden'. Ik noem dat plan dan ook een mager beestje. De eerste stap richting verbetering kan volgende maand al genomen worden, tijdens de raadszitting over het budget van volgend jaar. Dan zullen we zien of dit actieplan prioritair is voor het stadsbestuur."

  Schepen Kurt Himpe (N-VA) herhaalt nogmaals dat hij de uitwerking uiteraard al eerder had gezien. "Dat heb ik vorige maand ook gesteld. Daar is mijn mening niet over veranderd."

  "Dit plan wordt trouwens opgesteld met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Zij hebben dit integraal doorgenomen en hun fiat gegeven. Als dit een mager beestje was, dan zouden ze hun goedkeuring niet gegeven hebben."

  "En val alstublieft niet over woorden als 'zullen' en 'kunnen'. Dit wil zeggen dat we ons engageren. Zo willen we de gemachtigde opzichters ook uitbreiden naar jeugdbewegingen toe. Na elk ongeval vraag ik de commissaris van RIHO wat de omstandigheden waren. Want als blijkt dat de chauffeur onder invloed was, dan mogen wij nog al onze kruispunten tot in den treurnis toe aanpassen. Nogmaals: verkeersveligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Maar als we kunnen ingrijpen, zullen we dat zeker doen."

 • Philippe Verhaest

  SAVE-charter wordt op 7 december ondertekend

  Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) stelt het actieplan in het kader van het SAVE-Charter voor.

  "Met het actieplan willen we een aantal projecten uitwerken om alle weggebruikers en in het bijzonder kinderen en jongeren beter te beschermen. Het actieplan bevat een aantal bestaande initiatieven die nog concreter uitgewerkt worden en nieuwe acties", verduidelijkt hij.

  "Door de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse zal er in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit periodieke opvolging komen van de ongevallen, zodat kan nagegaan worden of er bijkomende maatregelen kunnen genomen worden. We zijn volop bezig met overlegrondes om de verkeersveiligheid aan de scholen aan te pakken en in 2017 zullen we dit ook uitbreiden naar de jeugdraad", zegt de schepen. "Een ander aandachtspunt blijft het gebruik van de fietstunnels en volgend jaar komen er hiervoor ook specifieke acties."

  "We willen ook zo snel mogelijk werk maken van het optimaliseren van een betere opvang van verkeersslachtoffers. Bij een ongeval met slachtoffers gaat de politiezone RIHO langs bij familie van slachtoffers. We willen dit als stadsbestuur uitbreiden en ook aandacht besteden aan de praktische ondersteuning, zoals maaltijden aan huis, poetshulp of kinderopvang."

  Daarnaast zal in de scholen ook het gebruik van de Zebra-kit gestimuleerd worden. Deze kit bevat lesmateriaal om de klas te begeleiden als een kind bij een verkeersongeval betrokken werd.

  De officiële ondertekening van het SAVE-Charter zal plaatsvinden op woensdag 7 december.

  "Dit is een symbolisch dossier, maar we koppelen er een duidelijk actieplan aan vast. Dat moet ook, want voor mensen die door een verkeersongeval getroffen worden is dit erg belangrijk. Ik hoop dat elke fractie dit plan ondersteunt. Verkeersveiligheid is overigens een verantwoordelijkheid van iedereen. Niet enkel van automobilisten, maar van alle weggebruikers. Daar staat of valt alles mee."

 • Philippe Verhaest

  Boete wanneer bermen niet gemaaid worden

  Ook het bermbeheer voor volgend jaar wordt goedgekeurd. "Nu voorzien we ook een boete van één euro per lopende meter als een berm niet gemaaid wordt", legt schepen Nadia Staes (SP.A) uit. "Zo hopen we dat de werken ten alle tijde degelijk worden uitgevoerd."

  Filip Lombaert (Groen) steunt de beslissing om met een boetesysteem te werken.

 • Philippe Verhaest

  Bebloeming 2017 wordt straks gegund

  Schepen Nadia Staes (SP.A) vraagt de goedkeuring voor de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de stadsbebloeming in 2017. Dit jaar wordt ook het Kerkplein van Kachtem in de plannen meegenomen. Het budget wordt op 47.000 euro geraamd.

 • Philippe Verhaest

  Op een drafje

  De raad start vlot. Vertegenwoordigers voor IVIO, Figga en WVI worden unaniem aangesteld.

 • Philippe Verhaest

  En we gaan van start!

  Met tien minuutjes vertraging zijn we vertrokken. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is er niet bij vanavond.

 • Philippe Verhaest

  Wachten op het schepencollege...

  De oppositie en raadsleden van de meerderheid zitten klaar om aan de zitting te beginnen. Ontbreken: het voltallige schepencollege, burgemeester Bert Maertens en voorzitter Geert Bourgeois.

  Zij zijn nog te vinden op de huldiging van de oud-zaakvoerder van Moderna Products, enkele lokalen verderop in het stadhuis.

 • Philippe Verhaest

  SAVE-actieplan onder impuls van SP.A

  De SP.A-fractie overhandigt vanavond het voorontwerp van het SAVE-actieplan voor Izegem aan bevoegd schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). Het plan moet ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid in Izegem nog verbeterd wordt. Vooral heidi Deveeuw, SP.A-bestuurslid, is tevreden dat het actieplan eindelijk op tafel ligt. Zij verloor in 2005 haar zoon Kevin Devoldere bij een zwaar verkeersongeval. "Het is alleen jammer dat het twee jaar geduurd heeft vooraleer er daadwerkelijk tot actie is overgegaan. Maar ik ben oprecht tevreden", zegt ze.

  Heidi Deveeuw met een schets van haar overleden zoon Kevin Devoldere

  Heidi Deveeuw met een schets van haar overleden zoon Kevin Devoldere © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!