Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: Pulobar op de korrel genomen door Vlaams Belang

30/05/17 om 12:57 - Bijgewerkt om 21:52

Een geanimeerde gemeenteraad van Izegem, vanavond. Vlaams Belang stelde zich vragen bij het kostenplaatje van Pulobar, maar werd door burgemeester Bert Maertens en schepen Tom Verbeke gepareerd. "Dit zorgt voor extra uitstraling."

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: Pulobar op de korrel genomen door Vlaams Belang

© Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  Burgemeesteer Bert Maertens: "Geen gesprekken met Lendelede"

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "Dit is nieuw voor me, maar we staan altijd open voor gesprekken. Met collega-burgemeesters van de buurgemeenten plagen we elkaar wel eens met dergelijke opmerkingen, maar ik krijg nergens gehoor. Ook niet vanuit Lendelede. Burgemeester Carine Dewaele zegt dat niemand van haar 6.000 inwoners iets te kort heeft, daar denk ik toch iets anders over. Veel Lendeledenaren komen hier sporten, cultuur opsnuiven of lopen hier school. Maar dit terzijde."

  "Stel dat ik op een blauwe maandag gecontacteerd word door een van mijn collega's om gesprekken aan te knopen, dan is een extern draagvlak zeker nodig. Wij staan voor inspraak en participatie en zouden dan op een bepaald moment mogelijke plannen naar buiten brengen. Maar nogmaals: de geruchten kloppen totaal niet."

 • Philippe Verhaest

  Groen vraagt zich af of Izegem wil fuseren

  Filip Lombaert (Groen) heeft het nog over gemeentefusies. "Zijn er vanuit Izegem gesprekken of plannen in die richting? En wat is de te volgen procedure indien we zelfs de vraag krijgen? Hoe zal de gemeenteraad en de burger bij deze mogelijke plannen betrokken worden? Ik zeg niet dat Izegem moet fuseren met een andere gemeente, maar schaalvergroting biedt toch een pak voordelen. We horen geruchten dat er plannen zijn met Lendelede."

 • Philippe Verhaest

  Stefaan Sintobin: "Ik ben niet tegen privé-initiatieven"

  Sintobin heeft nog een repliek klaar. "Blijkbaar heeft onze schepen van lokale economie een probleem wanneer er kritische vragen gesteld worden. U schotelt me een opsomming van alle al dan niet toekomstige inspanningen voor."

  "U mag trouwens niet laten uitschijnen dat ik tegen privé-initiatieven ben, want dat is niet zo. Dus ook niet tegen Pulobar, maar ik heb wel vragen over de grote maatschappelijke kost. Niet alle Izegemnaren zijn fan van een initiatief als Pulobar, net als van Isotopia of zelfs het Blauwhuis. Dat is nu eenmaal zo."

 • Philippe Verhaest

  Schepen Tom Verbeke: "Pulobar zal onze stad verder op de kaart zetten"

  Schepen van Lokale Economie Tom Verbeke: "Ik sta uiteraard voor alle ondernemers van onze stad, ongeacht hun grootte of activiteit. Wij proberen al jaren zoveel mogelijk activiteiten in het centrum van de stad te organiseren. Er is de zaterdagmarkt, de 11 juliviering, de kermis, de nieuwjaarsreceptie... Vorig jaar kon je het EK voetbal in ons centrum volgen en Isotopia ging vorig jaar op de Grote Markt door."

  "Verder is er de jaarlijkse triatlon, de recente Patersmarkt en straks de Batjes. Maar er is nog meer. Vorige week hebben we 4.000 stoffen shoppingzakken aan 32 lokale beenhouwers en bakkers uitgedeeld. Zo willen we de ecologische afdruk verminderen én onze eigen commerçanten promoten."

  "We haalden een subsidie binnen - Krak West - van 16.500 euro om kernhandel te versterken, waarmee we onder andere de actie Pretmerlet hebben opgezet. Met de projectcheque kunnen handelaars ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, vooruitstrevende concepten en wanneer ze dat met verschillende handelaars samenwerken, hiervoor tot 6.000 euro subsidie ontvangen.

  "De Sint-Pietersstraat willen we tot onze eigen Rue des Bouchers omturnen. Weliswaar op Izegemse maat, met binnenkort dichtbij een ruime fietsenstalling zodat het straatje fiestvrij kan worden, met ondersteuning vanuit de stad bij de aankoop door de plaatselijke handelaars van sfeerverlichting. En in een beweging bekijken we de kwaliteit van het aanwezige stadsgroen om dat wat eigentijdser te maken en misschien wel uit te breiden."

  U stelt zich ook de logische vraag, 'wat brengt Pulobar op?'. Het is een privé-initiatief dat op ons grondgebied wordt ontwikkeld, daar kijk ik met plezier naar uit. Het wil namelijk zeggen dat onze stad het investeren waard is. We hebben dit initiatief van harte verwelkomd, maar hebben ook beperkingen opgelegd: er is de geluidsbeperking die wij strikt gaan laten naleven, er is de mobiliteitsproblematiek waarbij de stad heeft opgelegd dat er een voetgangersbrug kwam, er is het parkeerverbod dat strikt zal moeten nageleefd en opgevolgd worden."

  "En ten laatste hebben we een sluitingsuur opgelegd. Zoals u wellicht weet, geldt er voor onze Izegemse horeca geen sluitingsuur. Iets waar de Roeselaarse horeca best jaloers op is. Het alternatief was de Pulobar aan de andere kant van de E403 zien verschijnen op Roeselaars grondgebied, waar we geen enkele impact zouden gehad hebben op de spelregels waarbinnen Pulobar zou moeten spelen. Ik ben ervan overtuigd dat ook de Pulobar onze stad verder op de kaart zal zetten. En ik ben er ook van overtuigd dat onze horeca, indien ze het slim spelen, hier hun graantje kunnen meepikken. Hebben ze voorstellen en ideeën daarover, dan kunnen die misschien gerealiseerd worden, mits ondersteuning van de projectcheque."

  "Het brengt ons in klinkende munt misschien niet meteen niets op, maar het zorgt voor een extra aantrekkingspool. Pulobar zorgt wel voor honderd Izegemse studentenjobs. Dat mogen we ook niet over het hoofd zien."

 • Philippe Verhaest

  Vlaams Belang neemt Pulobar op de korrel

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft er geen problemen mee dat er extra events op Izegems grondgebied worden georganiseerd. "Maar we moeten ons wel afvragen wat dit onze economie en horeca bijbrengt", zegt hij. "Dit is trouwens een van dé speerpunten van ons bestuur: het doen heropleven van ons handelscentrum. Er worden zeker inspanningen geleverd, maar ik heb toch de indruk dat jullie van het Blauwhuis een echt visitekaartje maken en daar een pak evenementen willen organiseren."

  Sintobin zet ook nog een boompje op over Pulobar, dat komende donderdag in de Ambachtenstraat van start gaat. "Die mensen willen deze zomer 30.000 mensen over de vloer krijgen, telkens van donderdag tot zondag. Misschien kan u aan de ingang van Pulobar flyers voor uw Dulle Dunderdagen uitdelen, meneer de schepen."

  "Bovendien zal de verkeersveiligheid rond de Pulobar de stad veel geld kosten. Dat geeft de commissaris ook zelf toe, want er moeten een pak politieagenten vrijgemaakt worden. En moeten de organisatoren van deze zomerbar een vergoeding betalen voor de tijdelijke signalisatie langs de Ambachtenstraat?"

 • Philippe Verhaest

  Werken in Prinsessestraat duren dubbel zo lang, zegt Geert Leenknecht

  Inge Six vult nog aan. "Bij de start van de Prinsessestraat waren enkele handelszaken in de Emelgemse straat toch niet blij met de gang van zaken. Ze waren immers niet op de hoogte. Voeg hen automatisch toe aan Mobiflits."

  Haar Open VLD-collega Geert Leenknecht meldt nog dat de aannemer gevraagd heeft om de werken voor de nutsvoorzieningen in de Prinsessestraat gelijktijdig met die voor de site Driegelinck wilde doen. "Hij moet immers beide werken uitvoeren, maar dit werd door de stadsdiensten geweigerd."

  Schepen van Lokale Economie Tom Verbeke begrijpt Inge Six. "In dergelijke situaties is een brief sturen misschien wel aangewezen."

 • Philippe Verhaest

  "Veel wegenwerken in Izegem = veel hinder", vindt Stefaan Sintobin

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) stelt de vele wegenwerken in Izegem aan de kaak. "Vooral de werken aan de Leenstraat zorgen voor serieus wat file", zegt hij. "In het begin van de legislastuur kregen we al een serieuze portie, nu zitten we opnieuw in dat schuitje. Werken moeten uiteraard uitgevoerd worden, maar ze doen toch vragen rijzen. Zit de timing wel goed, wordt er voldoende info verspreid? En is er voldoende bewegwijzering rond de wegenwerken? Voor een Izegemnaar is het eenvoudig om je weg te vinden, maar wat voor mensen van buiten onze gemeente? Om samen te vatten: wat is de impact van de huidige werken op onze mobiliteit?"

  Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA: "Werken waardoor straten deels of helemaal moeten afgesloten worden, zorgen inderdaad voor hinder. Ik wil wel de omschrijving 'vele verkeerswerken op het Izegemse grondgebied' nuanceren, want er zijn momenteel maar twee grote werken bezig in Izegem: in de Leenstraat zullen die duren tot eind augustus, en in de Prinsessestraat. Die zullen zeker tot 2 juni zullen duren."

  "Deze werken vinden plaats op twee hoofdassen in de stad, maar er zijn telkens parallelle hoofdwegen: de Meensesteenweg en de Baronstraat. Belangrijk bij dergelijke werken is de communicatie. Bij grote rioleringsprojecten wordt door de aannemer binnen de werkzone gezorgd voor een infobrief en is er een informatievergadering. Bij kleinere werken zorgt de aannemer voor een infobrief. Deze werken staan ook aangekondigd op de website van de stad, zowel op de hoofdpagina als op de pagina van de verkeershinder. Informatie over grote werken wordt ook in Izine opgenomen. Er wordt ook informatie over afgesloten straten via de sociale media verspreid."

  "Iedereen kan zich ook gratis inschrijven op de elektronische mobiliteitsnieuwsbrief, beter bekend als de mobiflits. Als er hinder is door werken of evenementen, wordt deze nieuwsbrief verspreid en krijgen de abonnees de actuele informatie in de mailbox. Op dit ogenblik zijn er al iets meer dan 1.500 abonnees, maar dat is in vergelijking met het aantal inwoners in onze stad nog veel te weinig. Alle hinder op het Izegemse grondgebied is ook te raadplegen via het digitale platform Geopunt."

  "We proberen via heel wat kanalen iedereen te informeren, proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken en een overzicht te behouden over de werken op ons grondgebied. We houden ook zicht op de werken in onze buurgemeenten die een impact kunnen hebben voor Izegem."

 • Philippe Verhaest

  Nutskasten opfleuren, zegt Arne Allosserie

  Arne Allosserie (N-VA) heeft nog een extra punt. Hij wil de grijze nutskasten aankleden met beeldmateriaal dat aan Izegem gelinkt is. "Onze stad staat er vol mee en die zijn vuil of met graffiti beklad. Niet alle nutskasten moeten aangepakt worden, maar wel diegene die op druk bezochte plaatsen staan. Bijvoorbeeld op de Grote Markt of Eperon d'Or. Die kunnen bekleed worden met oude foto's van onze stad, beelden van spelende kinderen of Isotopia... Dit kan enkel onze citymarketing ten goede komen. Uiteraard moeten er goeie afspraken gemaakt worden met de eigenaars van deze kasten."

  Allosserie stelt nog voor om Izegemse verenigingen als Ten Mandere bij dit mogelijk project te betrekken.

  Filip Buyse (Vlaams Belang) vindt dit een mooi idee. "Waarom geen wedstrijd met Art'Iz in het leven roepen en zo kunst in het straatbeeld lanceren?"

  En nóg een extra voorstel, deze keer van Open VLD. "Waarom Izegemse bedrijven de aankleding niet laten sponsoren?", zegt Geert Leenknecht.

 • Philippe Verhaest

  Cafés kunnen straks Dulle Dunderdagen organiseren

  Het project Hart voor je buurt wordt uitgebreid. "We voorzien een nieuw aspect voor Izegemse cafés", aldus bevoegde schepen Tom Verbeke. "Het opzet van een Dulle Dunderdag is dat we in onze stad gedurende de zomervakantie extra animatie zien. We hebben een uitgebreid aanbod voor de kinderen en jongeren in de vorm van speelpleingwerking, sportkampen, maar er ontbrak nog een initiatief specifiek voor onze bloeiende cafés. We willen met dit reglement twee vliegen in een klap slaan: zorgen voor extra ambiance in onze stad en de cafés een hart onder de riem steken."

  "Elke donderdag van de maanden juli en augustus in de jaren dat er een Wereldfestival wordt georganiseerd, vanaf de laatste donderdag van juni in de jaren dat er geen Wereldfestival wordt georganiseerd, vindt er een Dulle Dunderdag plaats."

  "Een café neemt bijvoorbeeld een liveband onder de arm of wil een stand-upcomedy organiseren of wil een tangodansavond uit de grond stampen en dient daarvoor een aanvraag in. Een café kan zich voor een of voor meerdere donderdagen kandidaat stellen, maar kan slechts één keer een Dulle Dunderdag per jaar organiseren. Het café organiseert de Dulle Dunderdag die toegewezen werd en ontvangt daarvoor 400 euro van de stad. Heeft het café extra materiaal nodig, dan kan de uitbater bij de stad materiaal ontlenen tegen gunsttarief."

  Het café kan binnen of buiten het café de activiteit organiseren en mag naast drank ook iets geven om te eten, binnen de wettelijke bepalingen. Daarnaast moet het café ook publiek toegankelijk zijn tijdens de activiteit, die start om 20 uur en tegen 23 uur 's avonds moet beëindigd zijn. Uiteraard mag de café-uitbater zijn zaak na 23 uur verder uitbaten.

  "Om deze Dulle Dunderdagen te promoten, zullen we vanuit de stad zowel affiches als bierkaartjes verspreiden."

 • Philippe Verhaest

  Geert Leenknecht: "Waarom niet gratis maken?"

  Geert Leenknecht had liever gezien dat documenten als een identiteitskaart gratis aangeboden zouden worden. "Dit gebeurt al door enkele omliggende steden en gemeenten", zegt de Open VLD'er. "Dit is nog altijd een vorm van verkapte belastingen."

  Tom Verbeke: "Gratis bestaat niet, dat weet u even goed als ik. De opbrengst daarvan zorgt ervoor dat we drie mensen die op het stadhuis werken, kunnen betalen. Op mensen besparen willen we evenwel niet doen, aangezien dat betekent dat we op service zouden inboeten. We mogen ook niet vergelijken met onze goeie buur, waar u op doelt. Daar liggen de opcentiemen veel hoger en Roeselare krijgt van het gemeentefonds ook een veel hoger bedrag per inwoner. Dan is de rekening snel gemaakt."

 • Philippe Verhaest

  Identiteitskaart met spoed aanvragen, wordt goedkoper

  Enkele federale tarieven voor identiteitskaarten, reispaspoorten en attesten zullen op 1 juli 2017 wijzigen.

  "Voor een gewone spoedprocedure gaat het federaal tarief van 100 naar 79 euro", aldus financieschepen Tom Verbeke (N-VA). "De retributie laten we dalen van 25 naar 11 euro. Voor de burger die in spoed een identiteitskaart aanvraagt heeft dit tot gevolg dat dit vanaf 1 juli 2017 niet 125 euro maar slechts 90 euro zal bedragen."

  De extra spoedprocedure zal de burger vanaf 1 juni slechts 130 euro in plaats van 190 euro betalen.

 • Philippe Verhaest

  Heraanleg Marktstraat op 540.000 euro geraamd

  Het bestek voor de heraanleg van de Marktstraat werd door de gemeenteraad goedgekeurd. "Het bewuste bestek is opgemaakt door het studiebureau Jonckheere uit Brugge en moet onze Marktstraat aantrekkelijker maken. Ook de aanleg van de parkeerhaven is hierin inbegrepen."

  "Aangezien de parkeerplaatsen in de straat grotendeels verdwijnen, was het de wil van het stadsbestuur om die te compenseren met een parkeerhaven, waarvoor vorig jaar het pand Marktstraat 25 is aangekocht", aldus schepen van Openbare Werken Marc Vanlerberghe (SP.A). "In de straat zijn er nu 18 parkeerplaatsen. Dit worden er negen, maar de parkeerhaven zal plaatst bieden aan 23. Zo winnen we dus 14 plaatsen."

  De raming bedraagt bijna 540.000 euro, inclusief btw. De wegeniswerken komen op 260.000 euro. De parkeerhaven zal 240.000 euro kosten en de rioleringswerken zijn begroot op 40.000 euro, waarvan een vierde wordt gedragen door Infrax.

  "De heraanleg van de voetpaden gebeurt met identieke blauwe hardsteentegels zoals op de Grote Markt", aldus nog Marc Vanlerberghe.

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "We zijn zeker niet gekant tegen de verfraaiing van de Marktstraat, maar gaan niet akkoord met de plannen. Het bewuste pand voor de aanleg van de parkeerhaven werd immers veel te duur aangekocht, voor liefst 280.000 euro."

  Simon Vanderschaeve (Groen) uit zich positief over de bakfietsparkeerplaatsen die in de Marktstraat aanwezig zullen zijn. "Maar het aantal bomen wordt gehalveerd en ik zie ook geen bloembakken en zitbanken. Dat betreuren wij. Komt er trouwens een parkeerplaats voor andersvaliden?"

  Vanderschaeve vraagt zich verder af of er op de parkeerhaven een gesloten fietsstalling kan gerealiseerd worden voor de bewoners van de Marktstraat.

  Peter Defreyne (CD&V): "Dé grote uitdaging is om, na de werken, de Marktstraat weer competitief te maken. We zien dat onder andere Kortrijk en Waregem werken aan een premiestelstel voor zaken in de hoofdwinkelstraten. Daarom willen wij op een van de komende zittingen een voorstel tot premiestelsel lanceren om onze handelszaken een duwtje in de rug te geven."

  Nog een tip van Geert Bourgeois: "Ik zie dat er geen elektrische laadpaal is voorzien voor fietsen en auto's. Kan dit nog bekeken worden?"

  Schepen Marc Vanlerberghe repliceert: "Het voorstel voor een gesloten fietsstalling kunnen we bekijken, maar kan eventueel ten koste gaan van een parkeerplaats voor auto's."

  Financieschepen Tom Verbeke (N-VA) geeft nog mee dat de stad ondertussen al een premiestelsel aan het uitwerken is.

  Schepen Caroline Maertens vult nog aan dat een laadpaal in de Marktstraat niet opportuun is. "Er moet immers voor langere tijd geladen worden, maar we voorzien vier laadpalen in ons centrum, onder andere aan Eperon d'Or en de brandweer."

 • Philippe Verhaest

  Ruim 200 schenkingen voor Eperon d'Or

  Eperon d'Or, het nieuwe Izegemse museum dat komende zaterdag de deuren opent, kreeg ruim 200 schenkingen in 2016.

  "Elk jaar zijn er tientallen schenkingen van borstels, schoenen en allerhande accessoires aan de Izegemse musea", zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "In 2016 waren er dat meer dan 200. Maar de medewerkers van de musea beoordelen elke schenking en bekijken of het een meerwaarde kan betekenen voor de collectie, als aanvulling of ter vervanging van bestaande collectiestukken."

  "Ui de schenkingen van 2016 blijkt ook de samenwerking met het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum uit Waalwijk en de goede samenwerking met de Vrienden van de Izegemse Musea, die zes paar schoenen aankochten en schonken aan Eperon d'Or. Er werd ook een Izegemse koekoek geschonken, die na de schenking opgezet werd en een deel van de vaste collectie wordt in Eperon d'Or."

 • Philippe Verhaest

  Stefaan Sintobin spuit zijn gal op Twitter

  Nog even het hart luchten op het favoriete sociale media-kanaal van de president van de Verenigde Staten, terwijl er enkele vertegenwoordigers voor TMVW en WIV verkozen worden...

 • Philippe Verhaest

  Bourgeois kordaat

  Gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois maakt echter korte metten met de opmerkingen van de Vlaams Belang-fractieleider. "U kan straks dit punt ten gronde bespreken, maar achter gesloten deuren."

 • Philippe Verhaest

  Geen uitleg over wat er in deontologische commissie besproken werd

  Wat de deontologische commissie over de zaak-Grymonprez heeft besproken, net voor de start van de gemeenteraad, zullen we niet te weten komen. Dat wordt in besloten zitting besproken, op het einde van de raad.

  Dat is niet naar de zin van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), die een interpellatie heeft voorbereid. "Dit is meer en meer een doofpotoperatie", zucht hij.

 • Philippe Verhaest

  Kleine stoelendans bij SP.A door ontslag Kurt Grymonprez

  Uiteraard komt het ontslag van schepen Kurt Grymonprez eerst aan bod. En dat heeft enkele gevolgen voor de samenstelling van de raad.

  Julie Vandewatere wordt het nieuwe gemeenteraadslid voor SP.A, terwijl Marc Vanlerberghe zijn wederoptreden maakt in het schepencollege.

  Julie Vandewatere.

  Julie Vandewatere. © Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  We zijn vertrokken

  Gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois steekt van wal. Piet Seynaeve (N-VA) en Maureen Raedt (SP.A) zijn verontschuldigd.

 • Philippe Verhaest

  En verder op de agenda...

  De agenda voor vanavond telt slechts vijftien punten, waaronder een reeks formele aanstellingen van vertegenwoordigers voor TMVW, Figga en WIV. Ook het bestek voor de heraanleg van de Marktstraat staat op stapel en de uitbreiding van het project Hart voor je buurt met Dulle Dunderdagen wordt ook besproken.

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft dan weer een extra vraag klaar over de gelijktijdige wegenwerken op Izegems grondgebied.

  Het wordt een van zijn laatste wapenfeiten, want via zijn Facebookpagina laat de man weten dat hij op 1 juli officieel naar Brugge verhuist om er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 de lijst voor Vlaams Belang te trekken.

 • Philippe Verhaest

  De zaak-Grymonprez: nog even schetsen

  De zaak-Grymonprez barstte een goeie twee weken geleden los in Izegem. De bekende en gerespecteerde schepen van SP.A zou aan stadsdiensten gevraagd hebben om een partij door hem aangekochte stenen bij hem thuis af te leveren. Zelf ontkent Kurt Grymonprez dit met klem en zegt hij dat zijn woorden verkeerd begrepen werden. Hij zou enkel advies gevraagd hebben.

  Toch was het hele verhaal voldoende om de man ontslag te laten nemen uit het schepencollege en tegelijk al zijn politieke functies naast zich neer te leggen. Zo stapte hij ook op als voorzitter van SP.A Izegem en zal hij naar eigen zeggen nooit meer op een lijst te zien zijn. De hele affaire zorgde ervoor dat zijn 23 jaar lange politieke carrière wel erg in mineur beëindigd werd.

  De oppositie eiste dat de deontologische commissie zich alsnog over de zaak zou buigen, hoewel Kurt Grymonprez al ontslag had genomen. Maandag 22 mei kwam de commissie alsnog samen, maar de uitspraak werd meteen verdaagd naar de tweede de zitting, die vanavond net voor de start van de gemeenteraad plaats vindt. Hoe dan ook kan Kurt Grymonprez geen sanctie meer opgelegd worden, aangezien hij zijn ambt al naast zich heeft neergelegd.

  Peter Defreyne, fractieleider van CD&V, nam ondertussen al ontslag uit de deontologische commissie omdat hij zich niet kan vinden in de gang van zaken.

  Dé grote vraag blijft echter of er meer achter het hele verhaal steekt. Is Kurt Grymonprez daadwerkelijk aan de kant geschoven omdat hij een privé-transport wilde organiseren of is er meer aan de hand? Uiterst twijfelachtig of we hier vanavond een antwoord op zullen krijgen...

  Kurt Grymonprez.

  Kurt Grymonprez. © Frank Meurisse

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!