Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: Lothar Feys legt de eed af als schepen

15/12/15 om 15:17 - Bijgewerkt om 22:49

Vanavond kwam de Izegemse gemeenteraad voor de laatste keer dit jaar samen. Het werd de allerlaatste zitting voor Open VLD'er Noël Vansteeland, die de gemeenteraad verlaat. Lothar Feys (N-VA) legde de eed af als schepen, net als Frank Duhamel. De SP.A-schepen wordt straks OCMW-voorzitter.

 • Philippe Verhaest

  Einde van de zitting: afsluiten doen we met deze wijze woorden van een licht bekende Izegemnaar

  GF

  GF © GF

 • Jos Remaut

  Lofbetuiging aan Noël Vansteeland als ferme opsluiter

  De lofbetuigingen voor Noël Vansteeland blijven duren : ook Filip Lombaert (Groen), Arne Allosserie (N-VA) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) sluiten zich aan bij de laudatio. De younsgsters van N-VA ontkurken ondertussen al de flessen...

  Voorzitter Piet Seynaeve (N-VA) sluit zich aan bij al die mooie woorden en bedankt Noël ook nog eens uitgebreid.... Hij dankt ook schepen Frank Duhamel en OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe voor wat ze presteerden in de voorbije jaren.

  Onder applaus overhandigt stadssecretaris Anton Jacobus nog een einde-mantaat-cadeautje : een bloemstukje !

  Noël plaatst ook zelf nog een woordje, waarbij hij heel speciale dank heeft voor zijn voorganger, voorbeeld en boegbeeld : Eddy Lecluyse, in de zaal aanwezig.

  En nu, eindelijk : de langverwachte pint! - De zitting is gesloten.

 • Philippe Verhaest

  Geert Leenknecht brengt hulde aan Noël Vansteeland

  Open VLD-raadslid Geert Leenknecht staat op het einde van de zitting nog stil bij het afscheid van zijn collega-raadslid Noël Vansteeland.

  "Vanavond nemen we afscheid van Noël Vansteeland, na 27 jaar in de gemeentelijke politiek. Hij werd indertijd meteen verkozen. We zijn het allemaal eens dat Noël de perfecte fractieleider voor Open VLD was. Hij is altijd een gedreven politicus geweest, met een correct taal- en woordgebruik. Noël was - en is - door iedereen geliefd."

  "Noël heeft een gedreven dossierkennis en was vaak weg voor vergaderingen en commissies. Het zal even wennen worden om die vrijgekomen extra tijd op te vullen, maar dat zal wel lukken met zijn taken als zaakvoerder en met een kleinkindje om voor te zorgen."

  "De afgelopen negen jaar hebben we nooit van mening verschild en altijd gelijk gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was Noël ei zo na schepen, maar dat is de politiek. Zijn afscheid stemt ons verdrietig, want hij verlaat onze familie. Maar we zullen Open VLD weer op de kaart zetten, mee met de hulp van Inge Six, die Noël zitje inneemt. We zullen verder constructieve oppositie voeren, dat beloven we."

  Peter Defreyne (CD&V) onderschrijft deze mooie woorden. "Noël is een bruggenbouwer met visie en is eigenlijk een bestuurder die per toeval in de oppositie is beland. Hij is een trouwe vriend, ver boven de partijpolitieke verstandhoudingen." Hij sluit af met een pittige haiku.

 • Jos Remaut

  Over ontslag van voorzitter comité externe relaties

  Filip Buyse (Vlaams Belang) heeft een heel directe vraag voor schepen Kurt Himpe (N-VA) : "Ik verneem dat er een serieuze kink in de kabel zou zijn tussen het schepencollege en het comité externe relaties. Bij zoverre dat de voorzitter van het comité ontslag heeft genomen..."

  Schepen Kurt Himpe (N-VA) laat hem nauwelijks uitspreken en snijdt Filip meteen de pas af. "Ik vraag u zo'n vragen in de geheime zitting te stellen."

 • Philippe Verhaest

  Izegem betaalt niet mee in zwembad van Roeselare

  Peter Defreyne (CD&V) heeft nog een vraag voor burgemeester Bert Maertens (N-VA): "We lezen dat Roeselare Izegem wil betrekken in de bouw van hun nieuwe zwembad. Zijn er plannen in die richting? En is het wel nodig om daarin mee te stappen?"

  De burgemeester repliceert gevat. "Ik was verbaasd toen ik dit alles via de pers vernam. Roeselare heeft inderdaad plannen over een nieuw zwembad. Voor ons ook het sein om eens over onze eigen zwembadinfrastructuur na te denken. Maar we hebben geen plannen om mee te betalen, integendeel. Ik heb inderdaad met mijn collega Luc Martens uit Roeselare over hun plannen gesproken, maar dat gesprek duurde amper 2 minuten. Maar dat neemt niet weg dat we de actief moeten nadenken over ons eigen zwembad."

 • Jos Remaut

  Spreidingsplan vluchtelingen : "OCMW weet nog van niks"

  Geert Leenknecht (Open VLD) tijdens de interpellaties : "Het verplicht spreidingsplan voor vluchtelingen voorziet 8 à 9 extra vluchtelingen voor Izegem. Heeft het OCMW hiervoor de nodige voorzieningen ? En hebben wij garanties dat de vluctelingen voldoende gescreend zijn in Brussel ?"

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) pikt natuurlijk in, en gaat meteen de nationale politieke toer op door staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de mantel uit te vegen. "Principieel blijf ik me verzetten, samen met een groot deel van de bevolking, tegen de opvang van asielzoekers, en ik wil meer transparantie over het spreidingsplan.

  Peter Defreyne (CD&V) : "Laat ons toch niet vergeten dat het hier gaat om concrete mensen die een oorlogsgebied ontvluchten. Laat ons in plaats van geldelijke steun eerder coördinerend optreden. De gedragenheid bij de bevolking zal dan ook veel groter zijn."

  OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe : "Morgen komt er opnieuw een doorgangswoning vrij en gaan we opnieuw naar onze 36 plaatsen. Van het spreidingsplan weten wij op vandaag nog niks. Mochten wij meer vluchtelingen krijgen, dan zullen wij allicht een bijkomend huis moeten huren. De subsidies zouden hierdoor omhoog. Het kost onze stad dus niks, maar de belastingbetaler wel natuurlijk, want die subsidies moeten toch van ergens komen.

  Worden ze genoeg gescreend ? Bij vorige aankomsten bleek de screening toch niet zo goed gebeurd. Maar het is verbeterd. Natuurlijk kennen ze nog geen Nederlands omdat ze zo snel doorstromen naar de steden. Maar u zou uw vraag beter aan iemand van het federale niveau stellen.

  Bert Maertens : "Normaal zullen we over het spreidingsplan deze weke nog een brief krijgen van de hogere overheid."

  Schepen van inburgering Tom Verbeke (N-VA) voegde er nog aan toe dat Izegem de zaken kleinschalig wil aanpakken en formules van buddyschap wil onderzoeken, zoals die ook bestaan in andere gemeenten.

 • Philippe Verhaest

  Er komen babyverzorgingstafels in alle openbare gebouwen van Izegem

  Nick Verschoot (N-VA) pleit ervoor om in alle Izegemse openbare gebouwen babyverzorgingstafels te installeren. "Dat moeten we voor onze bevolking voorzien", zegt hij. "Nu is dat slechts het geval in De Leest en in ons openbaar zwembad. Mijn collega Trui Tytgat kaartte dit zes jaar geleden al aan, maar willen nu een concreet engagement."

  Schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA) antwoordt bevestigend. "Er komen verzorgingstafels in alle openbare gebouwen van onze stad", zegt ze. "Voor de toekomstige gebouwen de nieuwe voetbaltribune en het buurtgebouw Bosmolens kan dit meegenomen worden bij de inrichting."

  "In de bestaande gebouwen zullen we iedere situatie apart moeten bekijken of er een mogelijkheid is om dit in de aangepaste toiletten voor andersvaliden te voorzien. 't Sok, Iso, kasteel Wallemote, het oud gemeentehuis van Emelgem en Eperon d'Or is dit alvast geen probleem. Daar kan het perfect aangebracht worden in het andersvalidetoilet."

  Voor de topturnhal wordt het wat moeilijker omdat in die ruimte ook al een douche voorzien is. "We zullen bekijken waar we de verzorgingstafel dan best kunnen aanbrengen."

  "Eén verzorging- of luiertafel kost ongeveer 300 euro en dat kan betaald worden via het budget onderhoud gebouwen. Wij zullen dus de verzorgingstafels installeren waar we nu al kunnen."

  GF

  GF © GF

 • Jos Remaut

  Oprichting zorgbedrijf centraal in OCMW-budget 2016

  Scheidend OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe (SP.A) licht toe : Meest fundamentele wijziging in het meerjarenplan, is het voornemen om samen met het stadsbestuur een Izegems Zorgbedrijf op te richten, als onderdeel van het ruimere verhaal van inkanteling van het OCMW in het stadsbestuur. Deze keuze nemen wij om in Izegem een 'openbaar' zorgaanbod te garanderen voor onze bevolking." Dit zorgbedrijf zou dan instaan voor het beheer van WZC de Plataan, onze assistentiewoningen Rode Poort en Vijverhof, ons dienstencentrum De Leest, dagverzorgingscentrum Dischveld, de dienst gezins- en seniorenzorg en ook kinderopvang Okido. "Wat het budget betreft, is de stadstoelage identiek aan de bedragen opgenomen in het aanvankelijke meerjarenplan, namelijk 3.300.000 euro."Vermeldenswaardig is volgens Marc Vanlerberghe nog : - binnen de sociale dienst werd een buffer van 50.000 euro voorzien voor eventuele personeelsuitbreiding in functie van noodzaak om werklast te verminderen binnen de materiële opvang van asielzoekers en/of begeleiding sociale tewerkstelling; - sterke toename subsidies voor materiële opvang asielzoekers als gevolg van de toename van ons contingent (van 24 naar 36 plaatsen). - uitbreiding budget voor sociale tewerkstelling (van gemiddeld 27/dag naar 30/dag) voor tewerkstelling van leefloners als art 60. -in het keukenbudget is er rekening gehouden met het vertrek van de Sint-Jozefskliniek uit Ten Bos.

  En Marc Vanlerberghe sloot 'ludiek' af : "Aangezien dit mijn laatste zitting is als OCMW-voorzitter, stel ik voor dat u de vragen maar richt aan mijn opvolger".

  Waarna er een appalusje volgde voor Marc Vanlerberghe.

  Vragen waren er niet echt, alleen wou Peter Defreyne (CD&V) graag op gezette tijdstippen op de hoogte gehouden worden van de voortgang in het proces van de eenmaking van stad en OCMW. Een vraag die dus duidelijk voor opvolger Frank Duhamel is, maar waar niet echt werd op geantwoord.

  Marc Vanlerberghes laatste woorden als OCMW-voorzitter in de raad : "Vragen stelt u maar het best aan mijn opvolger"

  Marc Vanlerberghes laatste woorden als OCMW-voorzitter in de raad : "Vragen stelt u maar het best aan mijn opvolger" © GF

 • Jos Remaut

  Belastingsregelmenten goedgekeurd

  Alle belastingen zijn goedgkeurd bij onthouding van de volledige oppositie. Noël Vansteeland (Open VLD) zorgt in zijn laatste zitting nog eens voor de vrolijke noot door af en toe eens tegen te stemmen.

 • Philippe Verhaest

  Lothar Feys pleit voor een parkeer-app

  Lothar Feys (N-VA) is voorstander van het Piaf-systeem. "Maar waarom ook niet parkeren via een app?", stelt hij. "Na 1 jaar zouden we de samenwerking met OPC evalueren. In februari is het zover. Ideaal om de app te overwegen."

  "Via deze weg kunnen gebruikers ook snel zien welke parkeerplaatsen vrij zijn. Dit is trouwens niet langer weggelegd voor grote steden, want ook steden als Knokke-Heist en Wetteren gebruiken al een app om parkeren in kaar te brengen."

 • Jos Remaut

  Geert Leenkneccht : "Platte belasting op tweede verblijven"

  Geert Leenknecht (Open VLD) vraagt een studie te doen naar de tweede verblijven die verbonden zijn aan bedrijven en winkels. "Moeten zij die belasting wel betalen ? We gaan onze begroting toch niet redden met die 17.000 euro ? Ik vind dit een platte belasting, want ze betalen al kadastraal inkomen !"

  Naar aanleiding van de parkeerretributies, vraagt Geert zich nogmaals af waarom er niet is gekozen voor sms-parkeren.

  Schepen Tom Verbeke (N-VA) antwoordt dat dit toch een vrij duur systeem is, zowel voor de stad als de gebruiker. "Maar we zijn wel bereid om straks in februari na één jaar het betalend parkeren te evalueren."

 • Philippe Verhaest

  Nieuwe betaalmogelijkheid bij het parkeren in Izegem: het Piaf-toestel

  "Op dit ogenblik hebben bestuurders de mogelijkheid om in de betalende zone van het stadscentrum een parkeerticket te nemen en te betalen met muntstukken. We breiden de betaalmogelijkheid nu uit met een persoonlijke elektronische parkeermeter", stelt schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA). "Een dergelijke elektronische parkeermeter kan worden aangekocht bij het bedrijf OPC dat aangesteld is voor de parkeercontrole in onze stad. Het Piaf-toestel kost de bestuurder 33 euro, maar het toestel kan in verscheidene steden en gemeenten gebruikt worden."

  "Het toestel moet opgeladen worden via een laadstation in de parkeerwinkel van OPC of via internen. Voor elke oplaadbeurt wordt een bedrag aangerekend van 3,23 euro, ongeacht de grootte van het opgeladen bedrag aan parkeergeld. Maar met het systeem betaalt de bestuurder enkel het effectief verschuldigde bedrag. Als een bestuurder parkeert in een betalende zone, dan moet het Piaf-toestel ingeschakeld worden, wordt de plaats gekozen waar er geparkeerd wordt en start het systeem. Je betaalt alleen voor de exact gebruikte parkeertijd. De gebruikers moeten er wel rekening mee houden dat de maximale parkeertijd van de parkeerzone ook van toepassing is bij dit betaalsysteem."

  Zo ziet een Piaf-toestel er uit.

  Zo ziet een Piaf-toestel er uit. © GF

 • Philippe Verhaest

  Retributie afleveren identiteitskaarten, rijbewijzen... gaat naar beneden

  Opvallend: de retributie voor het afleveren van rijbewijzen, identiteitskaaren, reispassen, stedenbouwkundige inlichten... gaat naar beneden. "In tegenstelling tot een verhoging die door de FOD Binnenlandse Zaken is voorgesteld", aldus Financieschepen Tom Verbeke.

 • Jos Remaut

  Budget 2016 en meerjarenplan aangenomen

  Na nog een wederwoord van de interpellanten, waarop dan niet meer werd gerepliceerd, wordt er gestemd : CD&V en Vlaams Belang stemmen tegen, Open VLD onthoudt zich. Bij de meerderheid uiteraard een volmondig ja !

 • Jos Remaut

  Bert Maertens : "We hopen deel van onze dotatie aan brandweer terug te krijgen"

  Burgmeester Bert Maertens (N-VA) legde uit waarom de brandweerdotatie volgend jaar stijgt. "Dat is zo voorzien in het meerjarenplan. We zitten daar ook met een vergrijzing, en ten laatste in september verwachten we een indexaanpassing voor het personeel."

  "Het meerjarenplan is vanmorgen in de zoneraad goedgekeurd, maar als er overschotten zijn, dan zullen die in mindering worden gebracht van de gemeentelijke dotatie. En er wordt wel degelijk verwacht dat er een overschot zal zijn. Het is ook niet zo simpel om in de eerste jaren meteen correct te budgetteren."

 • Philippe Verhaest

  Zwerfvuil harder aanpakken

  Nadia Staes, schepen van Milieu (SP.A): "Zwerfvuil is inderdaad nog altijd een groot probleem. We hebben Netwerkt, mensen die ons jaarlijks 53.000 euro kosten en het centrum net houden en bepaalde plaatsen onderhouden. Daarnaast hebben we onze eigen mensen om vuilnisemmers te ledigen en zwerfvuil op te ruimen. Ook met de Minaraad hechten veel belang aan deze kwestie. Ook de actie Propere Stad willen we in samenwerking met de politie weer nieuw leven in blazen."

 • Philippe Verhaest

  Inbraak in brandweerkazerne: één flesje Rodenbach als buit

  Bert Maertens: "Collega Sintobin haalt aan dat het politiegebouw volledig en rondom afgesloten zou moeten kunnen worden. Dat valt niet in dovemansoren, want enkele weken geleden was er een inbraak in de brandweerkazerne. Daarbij werd welgeteld één flesje Rodenbach buitegemaakt. Het was wel het signaal om de achterkant dicht te maken, zodat verdere inbraken verhinderd zullen worden."

 • Jos Remaut

  Kurt Himpe (N-VA) : “We hebben gewoon geen ruimte voor een vrachtwagenparking”

  Schepen Kurt Himpe in de repliekronde : "Al jaren breken we daar onze tanden op. Zo dachten we bijvoorbeeld aan extra ruimte op de Zuidkaai. Maar daar is wel een heel groot bedrijf gevestigd, en de kans bestaat dat vrachtwagens van dit bedrijf de parking snel zullen innemen, wat niet de bedoeling is."

  "Er zijn randvoorwaarden : er moet een vrij grote ruimte zijn, een kleine vrachtwagenparking heeft geen zin. En we hebben al niet veel ruimte in onze stad. Als er al opportuniteiten zijn, dan zal men die eerst willen gebruiken voor bedrijfsgrond. Ik ben ook voorstander van een vrachtwagenparking, dat weet u allemaal. Maar er is verdorie zo weinig plaats om die aan te leggen. "

 • Philippe Verhaest

  Bert Maertens deelt nieuw staatsieportret: The A-Team uit Izegem

  Tussen alle cijfermatige sérieux door: burgemeester Bert Maertens deelt het nieuwe staatsieportret van N-VA al op zijn Facebookprofiel en heeft het over zijn A-Team. Wij zoeken op Kapaza alvast naar een zwart-rode bestelwagen. En wie zou B.A. Baracus zijn!?

  Lothar Feys legde zopas de eed af als nieuwe schepen in Izegem. The A-team is er klaar voor! ?

  Posted by Bert Maertens on dinsdag 15 december 2015
 • Philippe Verhaest

  Tom Verbeke: "Via budgetwijzigingen gericht inspelen op interessante projecten."

  Schepen Tom Verbeke heeft een hele kluif aan de vele vragen. "Ik wil benadrukken dat cijfermatig alles klopt. En ik zou graag ook meer investeringen doen, maar we doen dat binnen een welbepaald kader. Dat hebben we zo afgesproken. Net zoals we hebben afgesproken om de schuldgraad niet te laten groeien en om de opcentiemen niet te doen stijgen en niemand van het stadspersoneel te laten afvloeien."

  "We hebben inderdaad enkele grote projecten mogelijk in de pijplijn. Kasteel Ter Wallen, Het Blauwhuis en de Site Strobbe staan te koop. Maar moeten we dit kopen? We kunnen ook de regierol op ons nemen. Het is echter moeilijk een bedrag te plakken op iets dat er nog niet is. Gelukkig hebben we daarvoor budgetwijzigingen en kunnen we gericht inspelen op interessante projecten."

  Over de Marktstraat is Tom Verbeke formeel. "Ik had graag gezien dat die straat nu al in een nieuw kleedje zat. Daar doe ik niet flauw over. Maar ik betreur het dat sommigen onder jullie nogal lacherig over Visie 2030 doen. Dat overlegorgaan kan een oplossing bieden voor de toekomst van de Marktstraat. Nu is deze straat een belangrijke winkelader én verkeersader."

  De toekomst van de Marktstraat? Nog onbekend.

  De toekomst van de Marktstraat? Nog onbekend. © gf

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!