Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem : eerbetoon aan wijlen André Bourgeois

20/10/15 om 16:15 - Bijgewerkt om 21:44

De Izegemse gemeenteraad stond dinsdagavond sowieso in het teken van het overlijden van oud-burgemeester en federaal minister André Bourgeois. Fractieleider Peter Defreyne van CD&V, die destijds zijn loopbaan in de advocatuur begon op het kantoor van André Bourgeois, sprak de raad toe.

 • Jos Remaut

  Zitting wordt gesloten met een stevige pint op de gezondheid van Noël Vansteeland

  De bespreking rond Visie 2030, die aansluitend op deze als superkort voorspelde zitting was voorzien voor de gemeenteraadsleden, wordt verplaatst naar een latere datum. Dit op voorstel van burgemeester Bert Maertens, die echt wel met zijn mond vol tanden stond na de mededeling van Noël Vansteeland dat hij ermee ophoudt.

  Maar hij viel toch snel op zijn poten met een verhaaltje over de tijd van toen in de transportwereld (zowel Noël als Berts ouders zijn een begrip in de transportsector). "Ik voel me nu echt wel schuldig dat ik je vergat de voorbereidende documenten voor Visie 2030 te bezorgen. Maar kom, laat ons dat een volgende keer doen, en nu in alle vriendschap een pint drinken !"

  Zo kennen we de Izegemse gementeraad weer echt zie...

  We drinken er nog een mee, en tot de volgende keer, normaliter op dinsdag 17 november !

 • Jos Remaut

  Noël Vansteeland slaat raad met verstomming : "Eind dit jaar stop ik ermee"

  In coda venenum, zeg nog dat dit een onbenullige raadszitting zou worden : Bij de 'mededelingen op het einde van de raad' liet Noël Vansteeland (Open VLD), maar liefst 27 jaar in deze raad, weten dat hij er eind dit jaar mee bestopt. Inge Six zal zijn plaats in de gemeenteraad innemen.

  "Na 27 jaar van politiek engagement voor onze stad (verder reikten mijn ambities niet) heb ik na lang beraad besloten om mijn politieke activiteiten stop te zetten en dit op 31/12/2015.

  Mijn beslissing is louter gebaseerd op en uitsluitend gelinkt aan het niet meer verenigbaar zijn van dit mandaat met mijn dagelijkse professionele activiteiten en mijn weinige vrije tijd die mij nog rest daarbuiten.

  Ik ervaar dat ik mij niet meer voor de volle 100% kan inzetten om zowel de verplichtingen die ik heb t.o.v. onze stad en van mijn partij na te komen.

  Vandaar dat ik mijn ontslag indien als gemeenteraadslid en alle daarbij horende functies en eind dit jaar de fakkel overlaat aan mijn zeer goede vriend en loyale collega Geert en aan mijn opvolgster Inge Six.

  Ik vond het mijn plicht om mijn beslissing officieel tijdens een gemeenteraadzitting mee te delen.

  Ik ga niet alleen de politiek missen maar nog meer de mensen die ik over de partijgrenzen heen heb leren kennen, mogen mee samenwerken en waaruit sommige vriendschapsbanden zijn gegroeid. Dit geldt ook voor de mensen die verbonden zijn aan het stadhuis en haar diensten.

  Ik heb het voeren van politiek in onze stad steeds als opbouwend willen aanbrengen en wil hierbij een oproep doen naar ieder huidig en toekomstig raadslid of lid van een politieke partij in welke raad deze ook mag zetelen.

  Blijf dit doen in dezelfde sfeer en probeer nu en dan er de humor die het leven biedt bij te betrekken.

  Wanneer ik nu iets meer dan 27 jaar terug gevraagd werd om in de politiek te stappen ging ik bij iemand te rade en die zei mij; "Je hebt nu veel vrienden en praktisch geen vijanden. Zorg ervoor dat je politieke carrière hier geen verandering inbrengt."

  Mijn raadsman van destijds ( die ondertussen overleden is) ben ik al die tijd indachtig geweest. Ik heb er een schare aan vrienden, en vriendinnen aan over gehouden. Van vijanden ben ik mij niet bewust.

  Alleen een zitje in de meerderheid heb ik niet gehaald. Misschien eens nazien of ik geen record heb gebroken om als langst zetelend raadslid in de oppositie door te kunnen gaan.

  Toch ben ik dankbaar om de kansen die ik gekregen heb en kan ik langs de voordeur naar buiten, het strijdperk verlaten.

  Ik wil bij deze iedereen bedanken die mij gedurende mijn mandaat heeft gesteund.

  Mijn grootste dank en daar mee wil ik besluiten, gaat naar mijn echtgenote Carine, mijn kinderen en mijn kleinkind. Die mij gedurende al die jaren menig keer hebben moeten missen. Ik heb wat dit betreft nog heel wat in te halen."

  Noël sloot af met een zelfgemaakt gedichtje 'Poliiek'.

  Een flink applaus volgde op de tussenkomst Iedereen was echt wel onder de indruk. Voorzitter Geert Bourgeois improviseerde alvast kort een bedanking. Hij prees Vansteeland om zijn dossierskennis, zijn gedrevenheid en zijn opbouwende ingesteldheid. "Het is jammer dat je nooit in de meerderheid hebt gezeten, je zou een fantastische schepen geweest zijn. Je bent ongetwijfeld een van de meest hoffelijke raadsleden die ik ooit gekend heb. Ik kan me niet inbeelden dat je ook maar één vijand gemaakt hebt. We gaan je missen, het ga je goed."

  Noël Vansteeland

  Noël Vansteeland © GF

 • Jos Remaut

  Goed gestoffeerd vragenkwartiertje

  Heel wat vragen op deze raad. Geert Leenknecht van Open VLD is kampioen met maar liefst drie vragen.

 • Jos Remaut

  Speelpleinwerking 2015 mocht er wezen

  Lothar Feys (N-VA) bereidt zich al voor op zijn toekomstige rol als schepen. Hij interpelleerde huidig jeugdschepen Caroline Maertens (N-VA) rond de voorbije Izegemse speelplenwerking.

  "Nu de zomermaanden volledig achter de rug zijn en de schoolbanken opnieuw gevuld zijn, is het tijd om onze Izegemse speelpleinwerking te evalueren maar ook om eens vooruit te kijken naar volgend jaar met de opening van een nieuw speelplein."

  Waarop hij een hele rist vragen afvuurde :

  1) Hoe is de zomer verlopen? Aanwezigheden? Problemen?

  2) Wat is het algemeen gevoel na de decentralisatie van de speelpleinwerking naar Emelgem?

  3) Wat is de concrete meerkost geweest voor de decentralisatie en hoeveel nieuwe kinderen staan hiertegen over?

  4) Is de jeugddienst zowel financieel als inhoudelijk voorzien op de uitbreiding naar Bosmolens?

  5) Moeten bepaalde speciale werkingen, zoals de tienerwerking, niet eens extra tegen het licht worden gehouden? Aanwezigheidscijfers? Kost? Meerwaarde?

  Schepen Caroline Maertens diende hem uitvoerig van antwoord, waaruit blijkt dat die speelpleinwerking toch wel behoorlijk succesvol was. "Alleen de tienerwerking viel wat tegen, maar we hebben een plan om daar iets aan te doen."

 • Jos Remaut

  Burgemeester Bert Maertens : "We moeten koers houden"

  Na nog wat over- en weergeschiet over de kosten van Eperon d'Or, zet burgemeester Bert Maertens toch nog eens klaar en duidelijk de puntjes op de i : "We wisten dat Eperon d'Or veel geld zou kosten, maar dat het zoveel zou zijn wellicht niet. Maar het is een keuze die is gemaakt en destijds ook breed werd gedragen. Die keuze moeten we nu aanhouden, ermee stoppen gaat niet. Idem overigens voor Wallemote of het buurtgebouw op de Mol."

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) : "Wij zullen Eperon d'Or blijven steunen. Maar wat is er gebeurd rond hét thema dat de vorige verkiezingen heeft beroerd : de herinrichting van het centrum en de stationsbuurt ? Studies, studies, studies, parole, parole...."

  Bert Maertens : "Een legislatuur duurt zes jaar. U zal in de komende jaren zeker nog realisaties zien op het terrein."

  Uiteindelijk wordt deze budgetwijziging nr. 2 aangenomen met 19 ja-stemmen en 9 onthoudingen. Elke Olivier van CD&V is verontschuldigd.

 • Jos Remaut

  Noël Vansteeland : "Waar zit de verandering nu ?"

  Noël Vansteeland (Open VLD), na de uiteenzetting van Tom Verbeke over de budgetwijziging. : "Ik ben aan het zoeken naar de verandering. Ik hoor zaken die ik in de vorige legislatuur ook regelmatig hoorde : studiebureau's en nog eens studiebureau's, en ... financiële meevallers. Maar ik blijf zoeken naar nieuwe inkomsten of belangrijke besparingen. Ik begin me toch af te vragen of de financiële toestand van onze stad bij het einde van de vorige legislatuur wel zo slecht was als men toen wilde laten geloven."

  Vansteeland had het ook over het euvel van de meerkosten voor grote werken : plus 21 % bijvoorbeeld voor Eperon d'Or.

  Ook Filip Buyse (Vlaams Belang) sloot zich hierbij aan : "Waar zitten de nieuwe initiatieven die er echt toe doen om Izegem beter en leefbaarder te maken ? Men zegt altijd : er is geen geld, maar nu hoor ik dat er 1,9 miljoen op tafel ligt zonder te moeten leren ? Gebrek aan durf ? Het zoethouderdje van Visie 2030 ? Een project voor de volgende legislatuur !"

  "U bent niet meer dan een notaris die uitvoert en herhaalt wat in de vorige legislatuur is beslist !"

  Tom Verbeke verdedigde zich : "We hebben wel degelijk bespaard : zonder persoenel af te danken maar in onze exploitatie. En we hebben onze basisbelastingen niet moeten verhogen !

  En wat de finaninciële meevallers betreft, ik kan ze toch moeilijk weigeren, in een bui van poëtische gulheid..."

  Aan het adres van Filip Buyse wist hij nog te zeggen dat het beschikbare bedrag niet 1,9 maar slechts 1,4 miljoen euro is. "En wees gerust : Visie 2030 zal wél in daden worden omgezet. Laat ons dus maar een beetje wachten om geld uit te geven. Voorzichtig zijn, zoals een goede notaris..."

  Schepen Caroline Maertens (N-VA) stipte nog aan dat het huidige bestuur met Eperon d'Or wel met een moeilijk dossier zit opgezadeld. "We zijn daar gebonden aan van alles en nog wat. Maar laat ons toch ook niet vergeten dat we daar ook subsidie voor krijgen."

  De budgetwijziging nr. 2 wordt uiteindelijk aangenomen met 19 ja's en 9 onthoudingen. Elke Olivier van CD&V is verontschuldigd.

 • Jos Remaut

  Budgetwijziging 2 verbetert financiële situatie van de stad

  Financieschepen Tom Verbeke (N-VA) licht omstandig de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2015 toe.

  Het resultaat op kasbasis stijgt hiermee ten opzichte van de vorige budgetwijziging met 369.380 euro tot 917.902 euro. Dit is vooral te danken aan het uitzonderlijk dividend vanuit de financieringsintercommunale EFIN en een hogere raming voor de opcentiemen uit de onroerende voorheffing.

  Het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge) stijgt van 1.145.788 euro naar 1.472.044 euro.

 • Jos Remaut

  Ook Marktstraat en Kerkplein komen weer in bebloemingsschema

  Dat deelde schepen Kurt Grymonprez (SP.A) mee bij de behandeling van punt 3, 'Overheidsopdrachten. Stadsbebloeming 2016.'

  De overheidsopracht dient om de stad te voorzien van bloembakken en -manden en in te staan voor het onderhoud ervan. "Nadat we vorig jaar al de Vijfwegenstraat hebben toegevoegd, zullen daar voor 2016 ook het Kerkplein en de Grote Markt bijkomen."

  Het punt werd unaniem goedgekeurd.

 • Jos Remaut

  Nieuwe wandel- en fietsverbinding tussen Izegem en Ingelmunster weer een stapje dichterbij

  De realisatie van de trage wegverbinding tussen Ingelmunster en Izegem, over 'Wandel op de Mandel', komt weer een stapje dichterbij : de gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met de nv Waterwegen en Zeekanaal, voor het gebruik van de bedding tussen Ingelmunster- en Emelgem-brug.

  Schepen Kurt Himpe (N-VA) licht toe : "Het fiets- en wandelpad langs het kanaal Roeselare-Leie komt op eigendom van W&Z en daarom is de formele goedkeuring nodig. Met de overeenkomst wordt ook het beheer overgedragen aan Izegem en Ingelmunster, die zullen instaan voor het onderhoud en de herstellingswerken van het pad, het maaibeheer en het onderhoud van de kanaalberm in functie van het veilig fietsen en wandelen, het verwijderen van zwerfvuil en het ledigen van de vuilnisbakken en de winterdienst."

  Het maaibeheer zal gebeuren in overeenstemming met het goedgekeurde bermbeheerplan. Doordat de stad Izegem zelf kan instaan voor het beheer, kan dit aan een goedkopere aanbestedingsprijzen. Kurt Himpe : "We hebben aanbestedingsprijzen van de aannemer die dit momenteel in opdracht van de stad doet voor 0,15 euro per vierkante meter, als W&Z daar verder voor instaat, dan vraagt W&Z daar een vergoeding voor van 0,75 euro per vierkante meter per jaar".

  En : van een klinkende samenwerking tussen de beide buurgemeenten gesproken : ongeveer tegelijkertijd keurt de gemeenteraad van Ingelmunster vanavond dit punt ook goed.

  Dit deed ook de Izegemse gemeenteraad, unaniem.

 • Jos Remaut

  Izegemse kunstacademie neemt vliegende start

  De raad keurde een overeenkomst goed waarbij een filiaal 'beeldende kunst' van de academie van Roeselare (SASK) wordt overgeheveld naar de nieuwe Izegemse Kunstenacademie.

  Schepen Kurt Himpe (N-VA) licht toe : "Op 26 juni jl. kregen we van de Vlaamse regering groen licht voor de oprichting van een Izegemse Kunstacademie. Daardoor wordt het filiaal beeldende kunst dat sinds 1999 ondergebracht was in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Roeselare nu weer naar Izegem overgeheveld .

  Met de overeenkomst die vandaag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt, beëindigt de filiaalovereenkomst met Roeselare met ingang van 1 september jl. en neemt de stad Izegem ook het (deeltijdse) personeel over. Bovendien krijgt de Izegemse Kunstacademie ook bijkomende omkaderingsuren."

  Deze formele overeenkomst komt pas nu op de gemeenteraad omdat er eerst een zicht moest zijn op het totaal aantal leerlingen voor de berekening van het gesubsidieerd personeel en de overdracht van het personeel uiteraard ook deel uitmaakt van deze overheveling. Kurt Himpe : "Deze berekening kon pas eind september afgesloten worden. Voor de voorbereiding van het nieuwe schooljaar werd uitgegaan van prognoses die heel realistisch waren en nauw aansloten op het leerlingenaantal dat bereikt werd bij de start van het nieuwe schooljaar."

  Schepen Himpe is er alvast van overtuigd dat Izegem met de oprichting van de Kunstacademie en het bundelen van het aanbod van woord, muziek en beeld in één academie een grote stap zet, met een grote meerwaarde voor de bevolking. "We merken dit ook in het aantal leerlingen dat ingeschreven is voor het nieuwe schooljaar. De oprichting van de Kunstacademie is een succes, ook dankzij de nieuwe wind die er waait en de aanpak van de directeur en de personeelsleden. In de afdeling muziek komen we boven de 800 leerlingen, een stijging van 27 leerlingen. In de afdeling woord zijn er 725 leerlingen ingeschreven, 51 meer dan het vorige schooljaar. En ook in de overgenomen afdeling beeld is er een stijging van 35, waardoor we op 377 leerlingen komen. De Kunstacademie nam dus echt wel een vliegende start met in totaal 1905 leerlingen, 113 inschrijvingen meer dan tijdens het vorige schooljaar."

  Er waren geen tussenkomsten op dit punt, dat unaniem werd goedgekeurd.

 • Jos Remaut

  Burgemeester Bert Maertens : "Deze zitting is wel degelijk nodig"

  In antwoord op Stefaan Sintobin argumenteerde Burgemeester Bert Maertens (N-VA) dat deze zitting wel degelijk nodig is, omdat de behandeling van een aantal punten niet meer kan wachten, zoals de overeenkomst rond Wandel op de Mandel. "Anders kunnen wij de aannemer niet betalen. Ook de budgetwijziging kan niet meer wachten."

  Stefaan Sintobin wilde toch een hoofdelijke stemming uitlokken rond het laten vallen van de zitpenning, maar voorzitter Bourgeois liet het zover niet komen. "Elk punt is zijn geld waard in een democratie".

  Noël Vansteeland (Open VLD) pikte in : "Er zijn al zittingen geweest met meer punten maar die veel minder belangrijk waren. Deze zitting is voor ons belangrijk, dus zal ik mijn presentiegeld opnemen. Al heb ik in mijn hele loopbaan altijd al in eer en geweten geoordeeld dat ik niet meer present moest tekenen als ik teveel te laat was."

  Stefaan Sintobin sputtert tegen maar krijgt het woord niet meer van voorzitter Bourgeois. Peter Defreyne (CD&V) krijgt het woord wél. "Gezien de emotionele toestand waarin onze fractie zich momenteel bevindt, zullen wij op geen enkel punt tussenkomen. Dat heeft niks te maken met blalngrijkheid of ionbelangrijkheid. Ik hoop dat u dait zal begrijpen."

  Opnieuw prorbeerde Stefaan Sintobin nog eens. "U valt uit uw rol als neutrale voorzitter", riposteerde hij nog, maar Geert Bourgeois had hier geen orden naar. Hij gaf het woord aan schepen ourt Himpe voor de behandeling van punt 1.

 • Jos Remaut

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) : "Geen zitpenning voor deze zitting !"

  Stefaan Sintobin neemt nog voor punt één het woord :

  "Voorzitter, ik blijf er bij dat de gemeenteraad van deze avond, zelfs met de bijgevoegde interpellatie, perfect kon worden afgeschaft en de agendapunten, waarvan ik niet heb gezegd dat ze niet belangrijk zijn, konden verwezen worden naar een volgende gemeenteraad.

  Ik weet dat er decretaal bepaald is dat er jaarlijks 10 gemeenteraden moeten georganiseerd worden, maar ik kan mij niet herinneren dat de Vlaamse Overheid daar ooit sanctionerend tov is opgetreden.

  Het feit dat er straks nog een toelichting is over Visie2030 heeft in feite niks te maken met de agenda van deze gemeenteraad.

  Als men dan toch deze gemeenteraad vanavond persé wil laten doorgaan, dan stel ik voor dat we dit doen zonder zitpenning. Het levert een besparing op van een paar duizend euro. De meerderheid, die er prat op gaat zuinig te zijn met de centen, zal dit wel waarderen, denk ik en ook de andere oppositiepartijen kunnen hier moeilijk iets tegen hebben. Ik weet het wel, ook dit is niet decretaal voorzien maar wanneer we dit unaniem beslissen, zou dit een sterk signaal zijn naar de Izegemse burger."

 • Jos Remaut

  "Pappie, ge hebt u nooit laten commanderen, hier blijkbaar ook niet"

  Een opgemerkte zin uit de toespraak van Peter Defreyne, die toch wel wat emoties losmaakte bij de aanwezige familie van André Bourgeois. Hij had het toen over een uitspraak van zijn schoonzoon Kris, die hem op zijn ziekbed nog had gezegd : "Pappie, ge hebt u nooit laten commanderen, hier blijkbaar ook niet."

  Een greep uit de beklijvende toespraak van Peter Defreyne :

  Geboren en getogen Izegemnaar, heeft minister André Bourgeois steeds een bijzondere band betoond met zijn stad, met onze stad, waar hij zo trots op was, waar hij altijd gewoond heeft, trouwens zoals hij zei: steeds in de schaduw van zijn Sint-Tillokerk, waar hij zijn dochters heeft zien opgroeien en waar zijn kleinkinderen zo graag op bezoek komen.In Izegem heeft hij school gelopen, in Izegem heeft hij zijn beroep als advocaat uitgeoefend, in Izegem was hij actief in het verenigingsleven en in de gemeentepolitiek.

  Ere-burgemeester en minister André Bourgeois was niet alleen professioneel en politiek actief in Izegem, hij was ook Izegemnaar in hart en nieren en Izegemnaar van mentaliteit. Izegem: Boos Izegem. Boos, in de zin van zowel guitig als schrander. André Bourgeois was dat ook. Hij was een aimabel man, die ondanks de belangrijke functies die hij uitoefende en uitgeoefend had, zeker niet altijd ernstig was. Integendeel, hij lachte veel en gekscheerde graag. Soms zegde hij: "In Brussel zijn ze me daarin moeten gewoon worden." Wat niet met de glimlach kon gezegd worden, verdiende het bij hem ook niet ernstig genomen te worden. In die zin geleek hij zeer op zijn goede, jarenlange vriend en jarenlange collega Rik Vankeirsbilck uit Ingelmunster, hier ook aanwezig.

  In die zin had hij zelfs nog groot plezier toen zijn schoonzoon Kris, hem op zijn ziekbed zegde: "Pappie, ge hebt U nooit laten commanderen, hier blijkbaar ook niet".Die Izegemse koppeling van jovialiteit en goedlachsheid enerzijds en schranderheid anderzijds, maakten hem zeer geliefd bij zijn Europese collega's van landbouw.

  André Bourgeois was een oprecht christen-democraat, maar met grote openheid naar andere overtuigingen en andere engagementen. Zo kwam hij een laatste maal officieel naar deze gemeenteraadszaal, iets meer dan een jaar terug, om aanwezig te zijn bij de huldiging van onze voorzitter als nieuwe minister-president. Hij hield eraan door zijn aanwezigheid uitdrukking te geven aan zijn respect voor hetgeen U, voorzitter, gepresteerd en bereikt heeft, ook al was hij overtuigd christen-democraat en U al even overtuigd Vlaams-nationalist".

  Peter Defreyne tijdens zijn huldetoespraak over wijlen André Bourgeois.

  Peter Defreyne tijdens zijn huldetoespraak over wijlen André Bourgeois. © CLY

 • Jos Remaut

  Beklijvende minuut stilte voor wijlen André Bourgeois

  Na de laudatio door CD&V-fractieleider Peter Defreyne, die op applaus werd onthaald, volgde een minuut stilte.

  Burgemeester Bert Maertens nodigt Geert Bourgeois nu uit om als eerste het rouwregister te ondertekenen met een persoonlijke boodschap. Het is muisstil in de zaal, alleen de flitsers van de fotgrafen hoor je klikken.

 • Jos Remaut

  Ook oud-burgemeester Rik Vankeirsbilck uit Ingelmunster in de zaal aanwezig

  Op de tweede rij, net achter de familie,zit Rik Vankeirsbilck. Jarenlang was hij een vaste collega van André Bourgeois in het parlement. Alhoewel van een verschillende stand en in verkiezingstijd ook wel eens een beetje concurrent van elkaar bovenaan op de CVP-lijst, waren de twee sterk met elkaar bevriend, en zetten deze generatiegenoten zich samen in voor de belangen van onze streek. Elk op hun domein en met een verschillend temperament, maar samen stonden ze echt wel sterk !

  Ondertussen hebben we ook oud-burgemeester Willy Verledens en de oud-gemeenteraadsleden Mauricette Deblauwe, Eddy Lecluyse en Leo Belaen bemerkt in het publiek.

 • Jos Remaut

  Geert Bourgeois : "André Bourgeois was een overtuigd chtisten-democraat"

  Gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois schetste eerst nog even de loopbaan van André Bourgeois. "Voor mij en veel Izegemnaren is hij onlosmakelijk verbonden met het politieke Izegemse leven van een goot deel van de tweede helft van de twintigste eeuw."

  "Voor velen onder ons was hij meer dan een collega. Hoewel een scherp debater en een man met een grote dossierkennis, was hij steeds vol begrip en empathie voor vriend en tegenstrever. Hij was een overtuigd christen-democraat, maar dat belette hem niet om bruggen te leggen met anderen. Hij had een spitse geest, die hem toeliet om ook bijzonder humoristisch uit de hoek te komen."

  Waarna hij zich richtte tot de aanwezige familie : "Geachte mevrouw, geachte familie, U verliest een warme echtgenoot, vader en grootvader. Izegem verliest een belangrijk politicus aan wie onze stad veel dank en eer verschuldigd is."

  Geert Bourgeois opent het rouwregister voor André Bourgeois

  Geert Bourgeois opent het rouwregister voor André Bourgeois © CLY

 • Jos Remaut

  Publiek talrijk opgekomen voor deze toch wel uitzonderlijke zitting

  Voorzitter Geert Bourgeois (N-VA) opent de zitting en gaat meteen over tot de hulde van wijlen André Bourgeois. De echtgenote en de dochters van André Bourgeois zitten op de eerste rij.

  De echtgenote en kinderen van André Bourgeois zitten op de eerste rij in het publiek

  De echtgenote en kinderen van André Bourgeois zitten op de eerste rij in het publiek © CLY

 • Jos Remaut

  Geert Bourgeois zal vanavond als eerste het rouwregister tekenen voor André Bourgeois

  Dat heeft burgemeester Bert Maertens (N-VA) net laten weten. Geert Bourgeois, die overigens geen familie is van André, zal dit doen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Izegemse gemeenteraad. Na hem volgen burgemeester, schepenen en de aanwezige raadsleden.

  We vernemen ondertussen ook dat de naaste familie van wijlen André Bourgeois zal aanwezig zijn voor een korte rouwhulde bij het begin van de zitting.

 • Jos Remaut

  Amper zes punten op de agenda : Vlaams Belang wil het doen zonder zitpenning

  De agenda voor de zitting van vanavond telt amper zes punten, die dan zelfs nog niet eens zo heel belangrijk zijn. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vindt dit wel érg gortig en vraagt zich af waarom de zitting dan per se moest plaatsvinden. Hij zal vanavond dan ook voorstellen om de raadsleden voor deze minizitting géén presentiegeld toe te kennen, wat meteen ook een mooie besparing zou zijn voor de stadskas.

  Al weten we natuurlijk nog niet met zekerheid dat de zitting van vanavond een absoluut record in kortheid wordt : er zijn ook nog altijd de mededelingen, de interpellaties en het vragenkwartiertje....

  Tot straks, vanaf 19.30 uur !

  Stefaan Sintobin.

  Stefaan Sintobin. © GF

 • Jos Remaut

  Schepencollege en gemeenteraadsleden tekenen vanavond als eerste het rouwregister

  Vanaf morgen ligt een rouwregister voor André Bourgeois in het stadhuis. Vanavond op gemeenteraad zullen burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden als eerste dit register ondertekenen.

  De bevolking kan dan vanaf morgen terecht in de oude schepenzaal van het stadhuis, te bereiken via de oude ingang van het stadhuis op de Korenmarkt, tot en met vrijdag, telkens doorlopend van 8.30 tot 20 uur.

  Op zaterdag 24 oktober, de dag van de uitvaart, kan iedereen vanaf 8.30 uur kist groeten in de trouwzaal van het stadhuis. Om 9.30 uur vertrekt dan de rouwstoet naar de Sint-Tillokerk, waar om 11 uur de uitvaart plaatsvindt.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!