Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper

03/10/16 om 16:14 - Bijgewerkt om 22:22

Tijdens de Ieperse gemeenteraadszitting maandagavond vroeg SP.A meer en beter aangeduide openbare toiletten en pleitte Open Ieper tevergeefs voor gratis wifi in het stadscentrum

Herbeleef de gemeenteraad van Ieper

© Foto iStockphoto

 • Pieter-Jan Breyne

  Nu volgt de gesloten zitting

  En wij sluiten hier af. Tot volgende maand!

 • Pieter-Jan Breyne

  Gratis wifi

  Emmily Talpe (Open Ieper) vraagt of er een gratis wifi-netwerk komt in het stadscentrum. "Andere steden zoals Kortrijk, Roeselare en Oostende namen al zulke initiatieven. Gratis wifi is interessant voor wie hier komt winkelen, voor handelaars en zakenmensen, en voor de talrijke toeristen. Ook het aanbod onlinetoepassingen voor de bewoners neemt toe, zoals live verkeersinformatie. Schepen Deltour zei tien maanden geleden een aantal voorstellen te zullen onderzoeken. Graag een stand van zaken. Waar blijft de gratis wifi?"

  "Waar de gratis wifi blijft: gratis bestaat niet", aldus schepen Dieter Deltour (CD&V). "We hebben een becijferd voorstel gekregen van Telenet en we hebben geoordeeld dat het op dit moment niet nodig is daarop in te gaan. In de eerste plaats financieel. De installatiekost bedraagt 17.000 euro en het abonnement 12.000 euro per jaar. En dat zou enkel voor een dekking zijn op het grootste deel van de Grote Markt en in de Menenstraat."

  "Volgens onze diensten is er ook niet veel vraag naar. Steeds meer mensen hebben een data-abonnement."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Het is uiteraard een kost, maar voor ons is dit een investering. Ieper dreigt zo de trein van de digitalisering te missen."

  Ieper krijgt voorlopig geen gratis wifi-netwerk in het stadscentrum.

  Ieper krijgt voorlopig geen gratis wifi-netwerk in het stadscentrum. © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  Eandis

  En daar zijn de Chinezen ... "Wist u, burgemeester, van die anonieme brief van de Staatsveiligheid toen we hier vorige maand over gestemd hebben?", vraagt Nancy Six (VB).

  "Nee", aldus Jan Durnez (CD&V).

 • Pieter-Jan Breyne

  "Waarom geen laadpalen voor fietsen?"

  Philip Bolle (SP.A) betreurt dat er voorlopig geen laadpalen voor fietsen voorzien zijn en dat er geen laadpalen voor auto's komen in de deelgemeenten. "Waarom niet in Vlamertinge? Wees ambitieus."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Is dat laadpunt op het Sint-Maartensplein wel sterk genoeg om auto's op te laden?"

 • Pieter-Jan Breyne

  Laadpalen voor elektrische auto's

  "Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) wil tegen 2020 2.500 nieuwe laadpalen voor elektrische wagens en fietsen hebben in Vlaanderen", aldus Philip Bolle (SP.A). "Hoeveel zijn er toegewezen aan Ieper en waar komen die? En Wanneer komen ze er?"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Een van de redenen dat mensen aarzelen om een elektrische auto te kopen is dat het vandaag moeilijk is om lange afstanden te overbruggen. Enerzijds door de beperkte capaciteit van de batterij en anderzijds doordat er nog niet veel laadpalen zijn. Volgens ons komen er 16 laadpalen bij in Ieper, waar komen die?"

  "Het gaat inderdaad om 16 nieuwe laadpalen", zegt schepen Dominique Dehaene (CD&V). "De eerste komen in 2016-17, aan de parking van het sportcentrum, de voorkant van het station, eventueel aan de achterkant van het station, aan het Minneplein en hier bij Auris. Eventueel ook aan De Vloei. De palen zullen geplaatst worden door Eandis en de gebruikers zullen een kaart krijgen waarmee ze aan gelijk welke laadpaal in Europa kunnen opladen. De kostprijs zou iets hoger liggen dan de stroom die je thuis krijgt maar Eandis belooft het zo betaalbaar mogelijk te houden. Het gaat voorlopig enkel om laadpalen voor auto's, niet voor fietsen. De stad heeft op dit moment één laadpaal, op het Sint-Maartensplein, maar van de private palen heb ik nog geen concrete cijfers."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Zitmuur in plaats van hoge muur"

  "Haal de hoge blinde muur in de Zonnebeekseweg aan de stedelijke begraafplaats neer en maak er een zitmuur van", aldus Philip Bolle (SP.A). "Dit kan een grote meerwaarde zijn voor de omgeving."

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "We vinden dit een goed voorstel en gaan het meenemen."

  De muur rond het kerkhof.

  De muur rond het kerkhof. © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  "Verkoop voordelige rook- en CO-melders"

  Evelyn Bouchaert (SP.A) vraagt dat de stad net als in het verleden weer voordelige rook- en CO-melders zou verkopen aan haar inwoners. "Kan met de brandweer ook een infocampagne worden opgesteld? Dat ieder gezin over voldoende rook- en koolstofmonoxidemelders beschikt is immers van levensbelang. Want jammer genoeg heeft ook Ieper de laatste jaren een aantal woningbranden gekend met fatale gevolgen. Misschien kunnen de nieuwe inwoners gratis rookmelders krijgen op de jaarlijkse ontvangst door het stadsbestuur?"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Een zeer terechte vraag. We gaan zeker met de brandweer kijken wat we zonaal kunnen doen. En als de zone het niet wenselijk acht gaan we het in Ieper alleen doen. We bekijken ook de mogelijkheden om mensen een rookmelder te geven."

 • Pieter-Jan Breyne

  Dading met BBI

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "De geraamde opbrengsten van het AGB zullen 110.000 euro per jaar minder bedragen. Wat de gevolgen daarvan zijn: op dit moment hebben we geen plannen om de tarieven aan te passen."

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Ik zal straks in geheime zitting op een aantal van uw vragen antwoorden. Ik zal u dan ook wijzen op een aantal feitelijke fouten die u net hebt gemaakt in uw tussenkomst."

  Philip Bolle (SP.A): "Ik wil dat u in openbare zitting vertelt wat ik fout heb gezegd, voor het publiek en de mensen van de pers."

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "U moet hier niet de schijn wekken dat er gefoefeld is geweest."

  "Dat heb ik ook niet beweerd", aldus Philip Bolle. "U zult een dading afsluiten voor een periode van een aantal jaar. Minister Homans zegt specifiek over Ieper: 'Ik denk dat dit een zeer particulier geval is, waarin de BBI heeft beslist om een onderzoek te doen. Ik ga er van uit dat de BBI dit enkel doet vanuit weloverwogen redenen.' Ze zegt ook: 'Ieper had geen algemene ruling afgesloten. Daar ligt het probleem.' Minister Homans zegt dus etterlijk dat Ieper in de fout is gegaan, en dus niet de andere autonome gemeentebedrijven uit andere gemeenten. Dan mag ik dit toch hier nogmaals aanhalen in de gemeenteraad?"

  Burgemeester Durnez: "U citeert zeer terecht mevrouw Homans. Zij zei: ik denk, ik ga ervan uit... Zij ging ervan uit in een bevoegdheid die niet de hare was. Intussen is gebleken dat dit geen Iepers maar een algemeen dossier is. De rest van de discussie is voor de geheime zitting straks."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Hoeveel zal dading met BBI ons kosten?"

  Philip Bolle (SP.A) wil weten wat de dading met de BBI rond het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Vauban juist inhoudt en de stad precies zal kosten. "Hoe zit het met de gevolgen voor de toegangsgelden voor het zwembad en voor de sporthallen in Ieper en Vlamertinge?"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Duid aan waar de openbare wc's zijn"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "We hebben hiervoor 60.000 euro per jaar beschikbaar. Een toilet is maar zo proper als de laatste gebruiker het achterlaat. Zoiets proper houden is niet zo eenvoudig. De toiletten in het centrum worden drie keer daags gepoetst, zeven op zeven. Meer kunt u toch niet vragen?"

  "Er is inderdaad een probleem voor de horeca. Dat is ook een gevolg van het succesvol zijn van onze stad. Dat brengt ook nadelen met zich mee, en dit is er een van. We vragen van iedereen een inspanning."

  Ives Goudeseune: "Er bestaat ook iets als chemische toiletten. De huidige openbare toiletten zijn niet altijd makkelijk te vinden. Kijk naar Boezinge: hoe kun je die daar vinden? Duid eens de wc's aan waar er zijn en zorg dat er bijkomen waar er geen zijn."

 • Pieter-Jan Breyne

  Openbare toiletten

  Ives Goudeseune (SP.A): "De voorbije weken ontvingen we met een zekere regelmaat, zowel mondeling als via mail, steeds meer bemerkingen over de openbare toiletten. Uitbaters die beschikken over een toilet, te bereiken via de gelagzaal, komen meer en meer in confrontatie met pseudoklanten die op zoek zijn naar een toilet en met de nodige arrogantie zich nergens aan storen."

  "Het probleem stelt zich dus niet enkel in de deelgemeenten. Ook in Ieper centrum moeten we vaststellen dat openbare toiletten ontbreken. Wie tussen de randparkings op zoek gaat naar een openbaar toilet heeft zich al lang tegen een boom ontlast of zich in een verborgen hoek eventjes teruggetrokken om wat makkelijker te kunnen stappen. Waarom er nergens een toilet te bespeuren valt daar waar mensen aankomen of vertrekken is mij een raadsel. Waarom er nergens een toilet te bespeuren valt daar waar vele mensen dagelijks terug te vinden zijn is mij nog een groter raadsel."

  "En inderdaad er is een openbaar toilet toegankelijk via het Sint-Maartensplein, als het open is en voor zolang het proper blijft. Laat me toe te zeggen dat deze constructie ook zijn beste tijd heeft gehad en er dringend wat hygiënischer en moderner constructie noodzakelijk is en dat hoeft daarom niet op dezelfde plaats te zijn."

  "De warme oproep om toegankelijke openbare toiletten die ik tijdens de bespreking van de rekening 2011 en in mijn interpellatie in de gemeenteraad van juni 2013 hier naar voor heb gebracht heeft tot op heden helaas nog geen zichtbaar en afdoend antwoord gekregen. We hebben dan ook meer en meer de indruk dat het college hier blijft doen alsof er geen probleem zou zijn. Propere openbare toiletten, voldoende in aantal waar nodig, is een dienstverlening voor inwoners én bezoekers. Met een even hoge frequentie van controle als voor het parkeren ben je zeker dat het proper blijft. Als we rolstoelgebruikers met voldoende respect willen ontmoeten dan lijkt het mij een minimale dienstverlening een toegankelijk openbaar toilet te kunnen vinden."

  "Erop rekenen dat de horeca dit probleem wel alleen zal oplossen is oneerlijk tegenover die uitbaters die ondanks de vele problemen dat dit met zich mee brengt toch klantvriendelijk blijven ook als het geen klanten zijn."

  "U hoeft mij dus niet zoals de vorige keer een opsomming te geven van het weinige dat er al is maar vooral welke oplossingen u hebt gevonden op de plaatsen waar er geen voorzieningen zijn en voor wanneer we daar iets zullen van merken. In de veronderstelling dat het denkwerk van de voorbije drie jaar ook iets heeft gecreëerd."

 • Pieter-Jan Breyne

  Lokaal verblijfsregister

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Begin 2014 had één kind op vijf in Vlaanderen gescheiden ouders. Sinds 15 februari kan men de gedeelde huisvesting van minderjarigen registreren in een lokaal verblijfsregister, zodat kinderen die bijvoorbeeld niet in Ieper maar bij hun mama in Zonnebeke gedomicilieerd zijn, toch genieten van bepaalde voordelen zoals kinderen die hier wel gedomicilieerd zijn. Vandaar ons voorstel dat het bestuur het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan haar inwoners, via alle mogelijke kanalen, dat het bestuur een oplijsting maakt van alle al dan niet financiële voordelen, die kinderen, die hun domicilie hebben in Ieper, genieten en dat het bestuur een beslissing aan de gemeenteraad voorlegt opdat kinderen, die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde al dan niet financiële voordelen kunnen bekomen."

  Schepen Jan Delie (N-VA): "Op ons grondgebied zijn we niet op de hoogte van ook maar enige discriminatie. Wat het zwembad betreft: daar worden kinderen die hier niet gedomicileerd zijn gewoon tot het gezin gerekend. We vinden dat apart register niet zinvol. Er heeft zich nog niemand aan ons loket gemeld hiervoor."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Als u deze recente wetgeving niet kenbaar maakt, weten de mensen het niet en kunnen ze zich er niet voor aanmelden. De gewone Ieperling leest het Staatsblad niet."

  "Dit is weer een administratieve belasting die niet zinvol is", besluit schepen Delie.

 • Pieter-Jan Breyne

  Nu volgen de interpellaties en vragen van de oppositie

  En dat zijn er heel wat.

 • Pieter-Jan Breyne

  Nieuw pad langs Zillebekevijver

  Patrick Benoot (Open Ieper): "U wil een nieuw betonnen wandel- en fietspad aanleggen langs de kant van Zillebekevijver waar het pad nog in prima staat is. Dit zal leiden tot hogere snelheden en dus onveilige situaties. En een betonnen pad past daar niet. Er zijn nog ontelbare voetpaden en straten in slechte staat waarvoor dit geld veel beter zou kunnen worden gebruikt."

  Ives Goudeseune (SP.A): "Ik schrik van de tussenkomst van collega Benoot. Dit is een mooie verbinding tussen Zillebeke-dorp en Ieper. Er moeten inderdaad nog heel wat andere zaken gebeuren, dat klopt."

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Ik ben grote voorstander van beton omdat het zo duurzaam is. De bodem is goed uitgestest, en heeft voldoende draagkracht voor 15 cm beton. Het pad moeten we nu om de haverklap opnieuw aanleggen. Nu kiezen we voor een duurzame oplossing. Niets is zo mooi als beton omdat dat na verloop van tijd pigmenteert. Vers gegoten is dat inderdaad niet mooi, maar hoe ouder, hoe mooier."

  Zillebekevijver

  Zillebekevijver © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  "Zal nieuw stadsmuseum wel aanslaan?"

  Philip Bolle (SP.A): "Ik wil ervoor pleiten om lockers te voorzien in de ontvangstruimte van het nieuwe stadsmuseum. Langs beide kanten van de Donkerpoort hebben we een mooie koer die nauwelijks benut wordt, omdat het buiten is en omdat zonlicht er nauwelijks doordringt. Kunnen we die koer niet overkappen met glas zoals in het Vlaams Parlement of de Grote Zaal van het British Museum in Londen?"

  "Wat ons zorgen baart", aldus Emmily Talpe (Open Ieper), "is of dit museum zal aanslaan. Het zal niet evident zijn dat de interesse voor Ieper na 2018 nog zo groot zal zijn."

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Ik wil dat zeker nog eens laten onderzoeken wat dat glas betreft, maar ik meen me te herinneren dat een vroeger dergelijk plan al eens op een njet van Onroerend Erfgoed is gestoten."

  "Ook met de terugvallende bezoekersaantallen door de terreurdreiging is ons In Flanders Fields Museum nog steeds het meestbezochte museum van heel Vlaanderen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "U vermoedt zaken die er niet zijn"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "U vermoedt allerlei zaken die er niet zijn, mevrouw Talpe. Wij zijn geen eigenaar, het is dus niet wij die de kerk verkopen. Het zal allicht niet stormlopen, meneer Bolle, het aantal kandidaat-kopers zal tamelijk beperkt zijn. Mevrouw Talpe, u spreekt van een op het lijf geschreven procedure. Niets is minder waar. Ik heb helemaal geen weet van wie er geïnteresseerd zou zijn. We hópen natuurlijk wel dat de projectintwikkelaar eventueel geïnteresseerd is. Wij willen vooral dat er iets met het gebouw gebeurt en dat het geïntegreerd met de Meersen gebeurt."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Wij blijven erbij dat de enige potentiële koper de projectontwikkelaar van de Meersen zal zijn. Wat zal er mogelijk zijn met de voormalige kerk? U doet uitschijnen dat dat al vastligt?"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Als er een bouwvergunningsaanvraag komt, zullen we die beoordelen. We kunnen daar niet op vooruitlopen."

  De voormalige Sint-Niklaaskerk wordt verkocht.

  De voormalige Sint-Niklaaskerk wordt verkocht. © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  Verkoop voormalige Sint-Niklaaskerk

  Philip Bolle (SP.A): "Het dossier van de Sint-Niklaaskerk laat bij mij een wrang gevoel achter. De gewezen kerk wordt nu te koop aangeboden, maar ik verwacht weinig interesse. Hoeveel mooier zou het niet geweest zijn als dit gebouw geïntegreerd had kunnen worden in de nu ontwikkelde site van De Meersen, zoals wij steeds hebben betoogd."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Nu blijkt dat jullie een erfdienstbaarheid van doorgang willen instellen, zodat men van de Boterstraat naar de site van de Meersen kan wandelen. Dat is geen lichte voorwaarde en zal ongetwijfeld een impact hebben op de verkoopkansen. We vermoeden dat het achter de schermen al lang in kannen en kruiken is met de potentiële koper, namelijk de projectontwikkelaar van de Meersen. Dit doet geweld aan de principes van een openbare verkoop."

 • Pieter-Jan Breyne

  De stemcomputer werkt weer

  Uit het niets lijkt het euvel hersteld, geen handjes meer in de lucht dus.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Kinderen bij betrokken"

  OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V): "We waren er al mee bezig vóór de overlast in de krant kwam, omdat er ook soms kinderen bij betrokken waren. We proberen hen met het OCMW te overtuigen dat ze zich moeten laten begeleiden en dat ze moeten ontwennen. Maar als ze 's morgens iets beloven is dat vaak 's avonds al helemaal anders. Ze moeten eerst zelf inzien dat ze een probleem hebben. Maar we laten hen niet los, we klampen ze aan. Maar dat zal wel nog wat tijd vergen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Zwakke plek in de samenleving"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Ook ik had gemengde gevoelens hierover de voorbije maanden. Gemengd omdat je weet dat daar een zwakke plek zit in de samenleving. Hier zie je dat Ieper meer is dan een kleine provinciestad. De politie had dit reglement nodig om te kunnen optreden. Openbare dronkenschap zit zo sterk ingebakken bij een paar van die mensen en enkele van die 'vaste klanten' hebben we hier al tijdens een hoorzitting in Auris gehad. Ze beseffen dat het zo niet verder kan. En ze zeggen dat ze het nooit meer gaan doen... Begeleiding is zeker nodig."

  "We hadden gevreesd dat de overlast zich snel zou verplaatsen naar het lapidarium, naar het Le Touquetpark, naar de Vestingen... Voorlopig - hout vasthouden - blijkt dat goed mee te vallen."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!