Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "U steekt de loftrompet over uzelf, maar eigen lof stinkt"

29/05/17 om 14:00 - Bijgewerkt om 23:12

De Ieperse gemeenteraad kwam maandagavond samen voor de tweede keer deze maand. Op de agenda stonden 48 punten. Zo lag de jaarrekening van de stad voor, net als de dorpskernvernieuwing van Zillebeke en nieuwe verlichting op de industriezone.

Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "U steekt de loftrompet over uzelf, maar eigen lof stinkt"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Afgelopen

  Na drie uur en drie kwartier zit de gemeenteraad erop. Bedankt voor het volgen! Meer duiding en analyse lees je komende vrijdag in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge.

 • Jeroen Laseure

  Gevelbanken in de straat

  De laatste vraag is aan Valentijn Despeghel (SP.A). "In Gent is er een crowdfundingproject gestart voor een gevelbank. Dat zijn wegneembare constructies met twee stalen driehoeken aan de gevel en een wegneembare plank. Dit verhoogt de sociale cohesie. In straten als de Tegelstraat zou dat heel mooi passen. Zijn jullie dit voorstel genegen en willen jullie financiële steun bieden?"

  Schepen Dehaene: "Dank voor het constructieve voorstel. We hebben hierover echter nog geen concrete vragen gekregen. Als die vragen er zijn, kunnen we gerust een reglementje opstellen."

  Valentijn Despeghel: "Ik heb al twee mails gekregen met mensen die dit willen. Ik zal ze doorverwijzen naar u. Laat dit reglement zo snel mogelijk in voege treden."

 • Jeroen Laseure

  Bellewaerde Aquapark

  Emmily Talpe (Open Ieper) wil nog wat waterpret. "Iets meer dan een week terug kondigde Bellewaerde aan dat het zal investeren in een gloednieuw indoorwaterpark. Er komt een speel- en peuterbad voor de allerkleinsten, ouders kunnen dan weer relaxen in strandstoelen en in de wellnesszone. Er wordt ook een ligweide voorzien voor de hopelijk talrijke warme zomerdagen. Niet alleen voor bezoekers van het pretpark, maar ook voor de Ieperlingen betekent de komst van dit waterparadijs absoluut een meerwaarde. En dan is er ook nog de recent geopende deur wat betreft de komst van een nieuw openluchtzwembad. In het verleden liet de stad al heel wat kansen liggen door niet in te gaan op subsidieoproepen van de provincie of de Vlaamse regering. Met de geplande investering van Bellewaerde in een nieuw uitgerust waterpark biedt zich nogmaals een opportuniteit aan. Twee jaar geleden lanceerde ik in deze gemeenteraad reeds het voorstel om, naar het voorbeeld van de gemeente De Panne en Plopsaqua, de dialoog aan te gaan met Bellewaerde met het oog op een samenwerking. Potentiële voordelen voor Ieper: geen grote investeringskosten noch personeelskost, een jaarlijks vaste bijdrage en daartegenover een voordeeltarief voor inwoners, verenigingen en scholen. In De Panne bijvoorbeeld betalen deze groepen voor een gewoon ticket 5€ in plaats van 19,99€ en kunnen ze gratis parkeren."

  "Zijn er contacten geweest tussen stad Ieper en Bellewaerde over een mogelijke samenwerking voor of na de communicatie door Bellewaerde, zo niet is er bereidheid om terzake initiatief te nemen?"

  Jan Durnez (CD&V): "Er zijn nog geen voorstellen bekend voor een samenwerking zoals in De Panne. Er is ook nog geen aanvraag binnengelopen bij de stad. En als we De Panne bekijken, het tarief is daar het dubbele zoals hier in Ieper. De bijdrage van de gemeente daar bedraagt ook 750.000 euro per jaar. En De Panne beschikt niet over een zwembad. Maar we zullen meer weten als de aanvraag binnen is."

  Emmily Talpe: "Dit is een kans die we moeten grijpen. Kunnen jullie zelf het initiatief niet nemen? Vragen staat vrij."

 • Jeroen Laseure

  E-boeken

  Philip Bolle (SP.A): "De bibliotheken van Roeselare, Gent, Brussel, Oostende en Mechelen doen mee aan een proefproject van e-boeken. De Ieperse bib heeft een parallel circuit opgezet en heeft dat proefproject niet afgewacht. Waarom speelt de bib hier solo slim?"

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "We zijn met de bib een voorbeeld voor heel Vlaanderen. We zijn mee met de nieuwste trends. We hebben niet solo slim gespeeld. Het eerste proefproject is volledig mislukt. Nu mogen we geen e-boeken uitlenen op toestellen van gebruikers zelf. We hebben afgewacht. Die vijf bibliotheke werken al jaren op de manieren waarop Ieper het nu doet. Het proefproject is daar bovenop. Zonnebeke doet het ook al vier, vijf jaar. We konden ook niet instappen in het proefproject. Nu staat één e-boek aankopen gelijk aan drie andere boeken."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Nog drie vragen.

 • Jeroen Laseure

  Politiereglement rally

  Het politiereglement voor de rally ligt voor.

  Emmily Talpe: "Net als elk jaar, nee wij gaan dit niet goedkeuren. Geen probleem met een politiereglement uiteraard met het oog op de veiligheid, maar het is verwarrend en bijzonder onprofessioneel dat er geen uniform reglement is over het ganse parcours en zelfs geen enkele poging om in overleg te treden met Heuvelland en Poperinge. Jaar na jaar pleiten wij ook tevergeefs voor bijkomende financiële input naast de logistieke ondersteuning. In de krant las ik dat er in Boezinge, voor 25 jaar historic rally, een tentoonstelling wordt georganiseerd. Naar verluidt zullen de provincie én Vlaanderen dit wellicht mee financieel ondersteunen. Dit juichen wij hard toe. Ook Ieper zou fier moeten zijn op een evenement dat al meer dan een halve eeuw internationale faam trekt en het dan ook een extra duw in de rug willen geven."

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Ieper is voor iedereen, ook voor de rallyliefhebbers. Veel succes aan de deelnemers."

  Vera Lannoo (Groen): "Het is onverantwoord dat we dit nog toelaten, als je denkt hoeveel benzine voor niets verreden wordt."

 • Jeroen Laseure

  "Geen vermindering, maar vermeerdering"

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "We hebben vooral de sector aan het woord gelaten, dit is een voorbeeld van inspraak en communicatie. De starttoelage is nu inderdaad een stuk eerlijker. Niet iedereen zal nu minder krijgen, want tot op vandaag gaven we niets aan onthaalouders. En zij krijgen nu wel steun. We nemen hen er bij en geven meer dan de Vlaamse overheid. Een grotere duw in de rug. Voor de meeste starters is het geen vermindering, maar juist een vermeerdering. De meeste starters zijn onthaalouders en we willen misbruik voorkomen. Als je investeert in duurzaam materiaal, kan je dat nog verkopen. En als je een subsidie geeft, is het logisch dat de mensen dan niet na een jaar met alles gaan lopen. Dit wordt ook gesteund door de sector. We hebben overigens gebeld met vzw Matthijs en hebben gekeken hoe we hen het best kunnen opnemen in het reglement. Elke opvang moet een erkenning hebben en dat is enkel mogelijk voor kinderen tot twaalf jaar. Dus moeten er geen leeftijden meer inzetten én komt vzw Matthijs ook in actie. Door hun speciale erkenning mogen ze kinderen opvangen tot 18 jaar. En de sector heeft niet gevraagd om een verhoging."

  Vera Lannoo sluit af: "U spreekt om misbruik te voorkomen. Ik vind dat een slecht uitgangspunt. Zijn er de voorbije jaren zo'n misbruiken geweest? En ik blijf het een vermindering vinden. Ik ben verbaasd dat de sector hier achterstaat."

  Eva Ryde: "Er zijn twijfelgevallen geweest."

 • Jeroen Laseure

  Starttoelage kinderopvanginitiatieven

  Er is een nieuw reglement voor starttoelages van kinderopvanginitiatieven.

  Philip Bolle: "Ik denk dat het inderdaad een goede zaak is om de starttoelage in het vervolg aan elk type opvanginitiatief toe te kennen, maar daaruit voorvloeiend is er inderdaad nood aan een nieuw reglement dat op een meer gediversifieerde manier die toelage bepaalt. De maximale eenmalige toelage van 2.500 euro daalt weliswaar tot maximum 2.000 euro, maar de graduele toekenning in schijven vanaf 500 euro voor een kleinschalig initiatief is een stuk eerlijker en komt tegemoet aan de meer recente noden. De werkingstoelage daarentegen wijzigt nauwelijks, maar toch een paar vragen. Er is in het reglement nergens sprake tot welke leeftijd kinderen in aanmerking komen voor betoelaging, daar waar in het oude reglement uitdrukkelijk gesproken wordt over 'tot 12 jaar' of vrij vertaald, tot en met elf jaar. In het oude reglement was op die leeftijdsgrens een uitzondering voorzien voor de vzw Matthijs, maar in het nieuwe reglement wordt die vzw niet meer nominatief opgenomen. Graag enige verduidelijking hierover."

  Emmily Talpe: "Vooreerst valt het meteen op dat het maximumbedrag van de starterstoelage wordt verlaagd van 2500 naar 2000 euro. En dat er ook maxima worden opgelegd getrapt in functie van het aantal kinderen. Wie minder dan 18 kinderen opvangt, kan maximum 1000 euro krijgen in vergelijking met voorheen 2500 euro. Dat is een pak minder. En dat verwondert, temeer dat er altijd wordt gehamerd op Ieper, als stad voor jonge gezinnen met kinderen. Dan heb je ook kinderopvang nodig en moet je kinderopvanginitiatieven net stimuleren. Graag dus motivatie waarom de toelage vermindert."

  "De starterstoelage kan ook alleen gebruikt worden voor de kosten van aankoop van duurzaam materiaal zoals speelgoed, meubilair. In andere steden en gemeenten kan men die toelage ruimer inzetten bvb voor inrichtingswerken, infrastructuurwerken en zelfs ook registratierechten bij aankoop gebouw. Dat lijken me evenzeer te verantwoorden uitgaven dus een tweede vraag is of het reglement in die zin kan uitgebreid worden."

  Vera Lannoo (Groen): "Wat mij opviel, is dat het één vermindering is van bedragen. En wie binnen de vijf jaar stopt, moet de startsubsidie terugbetalen. Maar wie na drie jaar stopt omdat het niet haalbaar is, moet je die mensen dan nog eens extra bestraffen? Waar komt dat vandaan? En het is al vanaf 1 april, twee maanden terug dus. Willen jullie nieuwe kinderopvang verminderen?"

 • Jeroen Laseure

  GRUP Florawest

  Er wordt ook een GRUP vastgesteld voor Florawest langs de Zonnebeekseweg.

  Ann-Sophie Himpe (Open Ieper): "We zijn uiteraard akkoord dat met dit GRUP de interne ruil opslag/kantoor planologisch verankerd wordt, maar stellen ons toch vragen bij de beperkingen die aan de eigenaars van deze grond worden opgelegd. Bij overlating zullen alleen maar tuinbouwverwante activiteiten mogelijk zijn, met hieraan gelinkt de verkoop in die activiteiten. Bovendien wordt ook geen verdere uitbreiding op de site toegelaten. Deze twee beperkingen leggen een zware hypotheek op de toekomst van de site, en op de kansen voor de eigenaars van Florawest om hun gronden over te laten. Het is algemeen geweten dat overnames in land- en tuinbouwsector sowieso al erg moeilijk liggen, en dat er sprake is van zeer lage opvolgcijfers. In het recente Landbouwrapport 2016 lezen we dat in 2013 slechts 13% van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar zeker is van een opvolger. Bovendien zien we duidelijk dat het aantal land- en tuinbouwers sterk afneemt: het aantal bedrijven is tussen 2000 en 2015 met maar liefst 41% teruggelopen. Er is in die context tevens sprake van een trend van een grotere bedrijfsoppervlakte en van schaalvergroting, wat nodig is om rendabel te blijven gezien de hoge investeringskosten in de sector, aldus het landbouwrapport. Door het verhinderen van verdere uitbreiding wordt de site van Florawest dus wel erg onaantrekkelijk gemaakt voor toekomstige investeerders en overnemers. We moeten toch absoluut vermijden dat deze site leeg komt te staan en verloedert. Ik zou het stadsbestuur dan ook willen oproepen om hier ten volle te onderzoeken in welke mate de voorschriften enigszins veranderd kunnen worden, en om actief mee te denken met de eigenaars wat zij met hun gebouwen en gronden zouden kunnen doen in de toekomst. Zij zitten immers met heel wat vragen en onzekerheden."

  Dominique Dehaene: "We hebben vele uren doorgebracht met de eigenaars om te zoeken naar oplossingen. We hebben begrip voor hun situatie, maar we kunnen geen soelaas bieden. Dit is het maximaal mogelijke. Als we meer hadden kunnen doen, hadden we dat graag gedaan, maar door de regelgeving kunnen we niet meer doen."

 • Jeroen Laseure

  Site van voormalige watertoren

  Er wordt een nieuw GRUP opgemaakt met een planMERscreening voor de site van de voormalige watertoren langs de Meenseweg.

  Philip Bolle: "Een milieueffectrapport (planMER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen. Indien u zich zoals voorzien beperkt tot een eenvoudige screening, dan zijn er geen bijkomende kosten, maar dan bent u wellicht niet zo goed voorbereid voor de eigenlijke opmaak van het RUP. Daarenboven moet een overheid niet per se wachten tot ze ertoe verplicht wordt; u mag hiertoe zelf het initiatief nemen. Mag ik vragen waarom u in dit toch omvangrijke dossier zo'n afwachtende houding aanneemt?"

  Dominique Dehaene: "Dit is de gewone gang van zaken. Als er een vervolgonderzoek nodig is, voorzien we hiervoor de nodige middelen. Als dat niet nodig is, komen die centen terug. Er is geen vertraging van het dossier als er geen verder onderzoek nodig is."

 • Jeroen Laseure

  Erfpachtakte voor Potyze

  De erfpachtakte van het regionaal erfgoeddepot Potyze ligt voor.

  Philip Bolle: "Het verhaal van het Erfgoedepot duurt een stuk langer dan oorspronkelijk geschat en verhoopt, maar het lijkt er ook meer en meer op dat het de allures krijgt van een vervolgverhaal met een open einde. We keuren hier vandaag wel de concretisering van de erfpacht goed, maar ik vraag mij af of er nu al concrete toezeggingen zijn in verband met de exploitatie. Wat we vandaag goedkeuren is de laatste stuiptrekking van de provincie en vanaf nu trekken zij noodgedwongen hun handen af van het project omdat van nu af aan -door de bevoegdheidsoverdracht- Vlaanderen bevoegd is geworden. Als ik het goed voorheb, dan was er een akkoord met de provincie dat zowel zij als de stad Ieper elk één personeelslid ter beschikking zouden stellen voor de uitbating van het depot. Vlaanderen zou dat akkoord nu op de helling zetten waardoor de stad en de vennoten van CO7 zich voor grote extra kosten geplaatst zien. Mogelijk haken zelfs potentiële partners af als de huurprijs voor het in bewaring nemen van materiaal en kunstwerken te hoog zou oplopen, wat op zijn beurt de kosten voor Ieper de hoogte zal injagen. Ook over toekomstige investeringen en wie ervoor moet instaan, blijkt geen enkele overeenkomst gesloten. Het enige positieve dat op vandaag te melden valt, is dat het Erfgoeddepot een prestigieuze Publica award heeft gewonnen, maar wat kopen we daarmee? Dit is een verontrustende evolutie schepen of zie ik dit te zwart in?"

  Jef Verschoore (CD&V): "De werken zijn goed verlopen en voor het bouwverlof afgerond. De award vind ik wel belangrijk. Het is een bewijs dat we de goede keuze hebben gemaakt. Het gebouw wordt nu aan de stad overgedragen. We rekenen er wel op dat Vlaanderen zijn verantwoordelijkheden zal opnemen. Er zijn twee personeelsleden voorzien: één van de stad en één van CO7 die de provincie betaald en dat zou worden overgenomen door Vlaanderen. Als dat niet het geval is, zal CO7 dat beheer niet opnemen. Zij beschikken niet over die middelen. De rest is een discussie met Vlaanderen. We blijven op ons ongeduld zitten. Vlaanderen zou zijn verplichtingen waarmaken, maar concreet is er niets."

 • Jeroen Laseure

  "Voor korte periode leefloon"

  OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V) mag antwoorden. "Collega Bolle, over die tewerkstelling van artikel 60. We zitten met veel studenten en mensen die pas voor een korte periode leefloon vragen. Die hoeven geen werk aangeboden te krijgen. De meeste mensen die via artikel 60 worden tewerkgesteld, zijn vreemdelingen. We stappen overigens wel naar bedrijven toe."

  "We hebben nu al 1 hoeve verkocht en twee leegstaande boerderijen zullen we ook verkopen. Daardoor hopen we op een meeropbrengst volgend jaar. Voor de grond verkopen we meestal wat onder de gebouwen ligt. Dat is het minimaal van grond, al gaat het soms om een hectare. Maar dat is het maximum."

  "Krijgen we minder bezoekers? Dat is normaal. In de stad hadden we in de Belle veel mensen die gewoon eens binnensprongen. Maar die worden nu opgevangen in de dienstencentra en met thuisbezoeken. Zo kunnen we dit opvangen in de toekomst."

  "Mevrouw Six, voor de sociale huisvesting hebben we heel wat appartementen kunnen verhuren. De meesten blijven er wel wonen, waardoor het aanbod niet elk jaar stijgt. Maar we hebben allemaal lange wachtlijsten, dat is een feit."

  Philip Bolle heeft nog een repliek. "Ik heb gelezen dat jullie contact opgenomen hebben met twee private bedrijven. Vanuit het OCMW van Kortrijk hebben wij vernomen dat er vanuit de privébedrijven veel vraag is naar die mensen. Zet daar volop op in. In Kortrijk ging het om 500 extra banen de voorbije vier jaar."

  Marieke Cloet: "Vorige week zaten we nog samen met de VDAB om de toekomst te bekijken."

  Nancy Six: "En wat nu met de wachttijd voor een sociale woning? Hoe lang is lang?"

  Marieke Cloet: "Vier jaar, drie jaar, twee jaar... We voorzien wel tijdelijke opvang."

  Dominique Dehaene (CD&V): "Helaas is de gemiddelde wachttijd ook bij Ons Onderdak drie tot vier jaar. Het bouwen van woningen zelf neemt veel tijd in beslag. En er komen meer mensen op de wachtlijsten terecht door gezinsverdunning. De toekomst voor sociale koopwoningen is ook niet rooskleurig."

 • Jeroen Laseure

  En nu aan het OCMW

  Ook de jaarrekening van het OCMW komt ter sprake.

  Philip Bolle (SP.A): "Het is een onaangename vaststelling dat het aantal leefloners in de stad is gestegen tot 130, of een verdubbeling sinds 2012. Als dat een indicatie is van de armoedeproblematiek in onze stad, dan hoop ik dat het OCMW meer middelen zal inzetten, maar vooralsnog zie ik dat niet. Als ik bijvoorbeeld het aantal tewerkstellingen tel via 'art. 60 par. 7', dan zie ik dat er tegenover die 130 leefloners maar 13 tewerkstellingen gerealiseerd werden in de sociale economie. Artikel 60-tewerkstelling is nochtans één van de krachtigste instrumenten waarover een OCMW beschikt om mensen aan werk te helpen. Het OCMW neemt de werkzoekende in dienst en heeft de rol van werkgever. Via een contract van bepaalde duur werkt de werknemer in een organisatie of bedrijf. Dat kan een OCMW- of stadsdienst zijn, een vzw en meer en meer ook commerciële bedrijven. In Ieper wordt er helaas nauwelijks ingezet op tewerkstelling in de privé terwijl dat voorbeelden uit andere steden bewijzen dat daar wel degelijk een markt voor is. Daarnaast is het ook zo dat bij elke tewerkstelling onder art. 60 de werkgever -het OCMW dus- samen met een arbeidstrajectbegeleider een vervolgtraject moet uitstippelen onder de vorm van een opleiding of hulp bij doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Zou het kunnen dat daar het schoentje knelt mevr. Cloet? Houdt u doelbewust het aantal tewerkstellingen via art. 60 laag om te ontsnappen aan de verplichte arbeidsintensieve opvolging achteraf?"

  "En dan nog een tweede opmerking. Vorig jaar vernamen we dat het in de bedoeling lag van het OCMW om voor de rest van de legislatuur per jaar 1 leegstaande boerderij te verkopen. U voorzag in 2016 hiervoor een inkomst van zo'n 350.000 euro, maar voor 2017 piekt u plots naar 1.350.000 euro. Kunt u dat even verduidelijken en inherent had ik ook graag vernomen hoeveel grond u van plan bent mee te verkopen in 2017."

  "En over die afscheiding in Ter Waarde: ik schaar me achter die opmerking om dat iets discreter te laten verlopen. Ik vang overigens ook op dat er minder mensen langskomen dan vroeger. En een luisterend oor is vaak heel belangrijk. Zouden we in de toekomst niet in het stadscentrum enkele zitdagen organiseren? Dat zou een kleine financiële inspanning zijn."

  Nancy Six: "Welke invloed heeft de stijging van het aantal vluchtelingen op de wachtlijst van sociale woningen? En wat zal de evolutie zijn voor de dagprijs van Huize Wieltjesgracht nu er een nieuwbouw komt?"

  Jan Breyne sluit af. "Het risico op kinderarmoede stijgt overal in Vlaanderen. Daarvoor is een gedifferentieerde aanpak noodzakelijk. Maar er is een gebrek aan geld, dat de sociale integratie beperkt, net als gezonde huisvesting. Deze cirkel moet doorbroken worden. Ieper is niet imuun voor deze problematiek. We zijn blij dat het OCMW een geïntegreerde aanpak heeft opgestart."

 • Jeroen Laseure

  "Waarom geen studie over kostprijs verlichting?"

  Philip Bolle mag antwoorden. "Collega Breyne, u spreekt over rustige vastheid, ik hoop dat het geen vatsheid wordt. Er moet vaart worden gezet achter de investeringen, er blijft een korte periode over om alles te realiseren. Er moet geen geld gespaard worden."

  "Over de openbare verlichting: u bewandelt de weg van de nieuwe straten. U hebt misschien gelijk, maar u weet het niet. U gokt, maar misschien is er meer aan de hand. Kunnen jullie dit niet meer gaan analyseren? Waar zitten die hogere kosten? Daar moet een analyse gemaakt kunnen worden. Een studie mag iets kosten, want we hebben er nu geen uitleg voor. Verder krijg ik op de meeste punten gelijk, dus ik zal geen verdere commentaar leveren."

  Emmily Talpe gaat verder: "Schepen Deltour, bedankt voor uw rustige manier van antwoorden, die stijl bevalt me wel. Over die afscheiding van het OCMW in Auris heb ik nog niets gehoord, mevrouw Cloet, wat hoort u van de mensen die gaan naar het OCMW? Verder moeten we de discussie over de randparkings niet voeren, daar verschillen we van mening. Idem over de ondergrondse garage. Maar het klopt dat de parkeergelden dan bekeken moeten worden. Alles is onderhandelen."

  Nancy Six: "En wat met de OC's? Welke werken zijn er gepland?"

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Nog een opmerking over die subsidie. We hebben geen rekening gehouden met de subsidie van Toerisme Vlaanderen. Zij trekken enkel nog de kaart van de grote centrumsteden. Je moet minstens 200.000 bezoekers per jaar halen, maar dat haalt geen enkel museum. We hebben toch een dossier ingediend, maar wisten dat het bijna onmogelijk zou zijn."

  Nancy Six: "Ik stelde enkel vast dat 1,25 miljoen euro niet goedgekeurd is."

  Marieke Cloet (CD&V): "We laten bijna iedereen op afspraak komen, zodat er geen lange wachttijden zijn. We hebben er oog en aandacht voor."

 • Jeroen Laseure

  "Meer nieuwe straten"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V) mag antwoord bieden.

  "Ten eerste over de investeringen. We hebben drie soorten situaties: werken die al zijn aanbesteed, maar nog zonder factuur; werken die zijn uitgevoerd, maar nog niet betaald en werken die nog niet zijn uitgevoerd. Heel wat werken zijn al afgerond, maar nog niet ingeschreven. Die zitten ook in die 9 miljoen euro, dat is enige nuance. Bovendien zijn er ook werken met verschillende partners, zoals de baggerwerken in Dikkebus. We willen die niet uitstellen, maar zijn afhankelijk van anderen."

  "Collega Bolle, het klopt dat het niet de bedoeling is dat de verschillende diensten een kleine buffer moeten aanleggen. Daar zullen we op toezien. Voor de personenbelasting is het inderaad soms nattevingerwerk geworden. We moeten ons baseren op een omzendbrief, maar daar blijft het bij."

  "We moeten ook verder ingaan op het inzetten op meer duurzame elektriciteit, we zijn de juiste weg ingeslagen, maar het kan altijd sneller. Voor het doofplan is het zo dat we nu opnieuw meer moeten betalen, maar er zijn heel wat straten bijgekomen en dat is samen met de stijging van de elektriciteit de oorzaak volgens ons."

  "Over Auris kan ik het volgende kwijt. Die 1 miljoen euro klopt niet, eerder 140.000 euro. Er kunnen nog enkele zaken verbeterd worden, dat hebben we vanavond al gehoord."

  "Voor de subsidies over het stadsmuseum hebben we de toezegging gehad van 150.000 euro, voor die andere subsidie wachten we af. Voor de Lakenhalle is een beheersplan opgesteld."

  "Voor de dorpskern van Vlamertinge wordt binnenkort een studiebureau aangesteld."

  "Parkeren dan. Die 700.000 euro is eerder conservatief geraamd, daar zit geen strategie achter. En het is een maatregel voor het parkeerbeleid. Wij zetten in op de randparkings die gratis zijn. En met die inkomsten lanceren we veel mooie projecten, zoals de aanleg van de randparkings. Mevrouw Talpe, ik kan er niet bij dat u nog steeds praat over een parkeergarage die een stad niets zal kosten. Wie zou investeren in een dure parking terwijl er op 2 minuten wandelen een gratis parking is op het Minneplein? Enkel bij de markt of begrafenis zouden mensen naar die parking gaan. Financieel zou dat echter nooit haalbaar zijn. Een investeerder wil zijn zeg hebben in het parkeerbeleid. Wij kiezen voor een ander beleid met gratis randparkings."

 • Jeroen Laseure

  "Subsidies mislopen"

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Ik sluit me aan bij mijn collega's. Ik wil de financiële dienst bedanken voor de opmaak van de cijfers. Nog twee punten ter aanvulling. Met het nieuwe stadsmuseum hebben we een subsidie mislopen van 1,2 miljoen euro. Laat dit een waarschuwing zijn. En er wordt geïntvesteerd in het OC in Sint-Jan. Wat is de algemene toestand van de ramen in de andere OC's?"

  Vera Lannoo (Groen): "Ik ga de cijfers niet in twijfel trekken. We hebben heel wat uitleg gekregen en ik heb de indruk dat de financiële diensten en het schepencollege gewichtig met de centen omgaan. Nog enkele opmerkingen van Groen. heel wat plannen zijn achterop geraakt: zoals de voetpaden, fietspaden, De Vloei, kinderopvangloket... Vorig jaar zijn gelijkaardige opmerkingen gemaakt, maar toen is gezegd dat alles in het meerjarenplan uitgevoerd zou worden. We kunnen echter niet blijven uitstellen. Verder sluit ik mij alleen aan bij collega Bolle over de elektriciteitskosten, ondanks het doofplan. En er zijn nu toch investeringen voorzien voor het Aurisgebouw. Waarvoor is dat budget bedoeld? En kunnen jullie de beveiliging van het gebouw nog eens bekijken? Nu is het soms te veel beveiligd. Wie hier komt vergaderen, moet zich toch kunnen aanmelden of een open deur vinden?"

  Jan Breyne (CD&V) mag afsluiten. "Er is openhartig gerapporteerd over de jaarrekening. De financiële diensten verdienen onze waardering. Ze hebben alles helder toegelicht. Enkele conclusies: er zijn geen leningen opgenomen in 2016, de eerste keer in lange tijd. Dat is een bewuste keuze geweest. Nochtans is er lage rente, maar de autofinancieringsmarge is gewaarborgd. Die autofinancieringsmarge is zelfs verhoogd naar 1,6 miljoen. De volgende legislatuur zal beschikken over een mooi investeringsbudget. We zien ook dat 50 procent van de investeringen naar later zijn overgedragen. Dat zijn meestal dossiers waarin de stad afhankelijk is van aannemers en uitvoerders. En Ieper staat hierin niet alleen. Ieper voert realistisch financieel beleid. Verder daalt de leningslast nog verder. We bouwen een grotere financiële weerbaarheid op. Maar Ieper blijft ook werken aan nieuwe projecten. Onze stad wordt bestuurd met een rustige vastheid. En dat waarderen mensen. Ieper is een stad om goed leven."

 • Jeroen Laseure

  "Koude rillingen in warme dagen"

  Ook Emmily Talpe (Open Ieper) maakte haar huiswerk.

  "Beste collega's, jaar na jaar heeft de oppositie heel wat huiswerk bij de voorlegging van de jaarrekening, de diverse budgetwijzigingen en meerjarenplanaanpassingen. Heel wat vaststellingen ook dit jaar, liggen in de lijn van de verwachting maar de voorbije hete dagen hebben niet kunnen verhinderen dat ik toch een aantal koude rillingen heb ervaren. Het is een onbegonnen zaak natuurlijk om op alle aspecten in te gaan maar ik heb er een aantal essentiële uit geselecteerd waar onze fractie een aantal vragen en bemerkingen rond heeft."

  "Ik steek van wal met de lokale belastingen en retributies ontvangen in 2016.In de top 8 zien we dat op 1 na de inkomsten voor de stad overal zijn gestegen. Met andere woorden er werd in 2016 dieper getast in de buidel van de Ieperling, dat hoeft ook niet te verbazen de voorbije jaren werden heel wat belastingen verhoogd, uitgebreid of nieuw ingevoerd zoals onder meer de activeringsheffing op onbebouwde percelen, de terrassentaks, leegstandsheffing en de verdubbeling van het parkeergeld. Wat die laatste betreft komen we van 380.000 euro in 2013 naar 828.000 euro in 2016. Daar mag wel iets tegenover staan: zoals, ik geef graag een waardevolle tip: de Ieperlingen in het centrum een voldoende parkeeraanbod verzekeren. Dan kan men hier wel maandelijks zwaaien met bedragen van 7 tot zelfs 10 mio euro voor een ondergrondse parking, de hoofdreden om niet voor een ondergrondse garage te kiezen - wat overigens onze kas geen cent hoeft te kosten qua investering als men dit aan een private partner uitbesteedt - is dat men dan wel een groot deel van de parkeergelden uit handen moet geven en net daar wringt het schoentje of de portemonnee. Jaarlijks bruto 800.000 euro, dat is leuk meegenomen. Misschien toch even meegeven, als jullie de plannen voor de heraanleg van de Leet ongebreideld doorzetten en deftig snoeien in de parkeerplaatsen, dan zal die 800.000 euro uiteraard ook zakken - tenzij jullie de tarieven nog eens verhogen natuurlijk - en dan hebben we finaal twee verliezers: de Ieperling die geen parkeerplaats in het centrum meer vindt én minder opbrengst qua parkeergelden voor de stad."

  "En dan de uitgaven: in 2016 lijken de laatste verbouwingen aan Auris afgerond, bijna 2,3 mio euro werd vorig jaar uitgegeven. Dat maakt het totaal op vandaag een kostprijs aankoop en renovatie van maar liefst 12 miljoen euro.En is dit het einde? Met een gebouw van meer dan 15 jaar oud, we vrezen er alvast ervoor. We zien dat er in 2018 nog een uitgave van bijna 1 miljoen euro staat ingeschreven, waar zijn die centen voor bestemd? Wij hopen dat er eindelijk geïnvesteerd zal worden in een degelijke afscheiding tussen onthaal en cafetaria enerzijds en de wachtruimte voor de Ieperlingen die het OCMW nodig hebben anderzijds? Het geïmproviseerde kamerscherm werd wel wat dichter gemaakt zag ik maar het blijft onhoudbaar dat dat Ieperlingen in een kwetsbare positie of periode enige privacy moet bieden."

  "Ik wil graag ook even ingaan op onze voetpaden. Er wordt jaarlijks 300.000 euro voorzien maar ook hier hapert het af en toe in de uitvoering. Een bedrag van 620.000 euro wordt vooruitgeschoven naar 2017. Schepen De Roo werd hier twee maand terug over al aangesproken en heeft ons uitgelegd dat een aantal werken door derden vertraging oplopen of dat ze al zijn uitgevoerd en enkel nog moeten betaald worden. 300.000 euro per jaar is niet niks maar onze fractie vindt dat we hier - zeker voor de binnenstad - een tandje bij moeten steken. Recent nog werden jullie gedagvaard voor een valpartij wegens losliggende tegels, met kwetsuren aan het gezicht voor het slachtoffer. Dit zal geen alleenstaand voorval zijn. We moeten dit in de toekomst ten stelligste vermijden. Onze fractie pleit dan ook voor een extra inspanning, een extra investering in het voetpadenplan. Is er bereidheid om een bijkomende financiële injectie te doen zoals in 2016? Eerlijk, de Ieperling zal daar veel meer aan hebben dan aan en nieuw stadhuis of een stadsmuseum."

  "Ik heb het ook bijzonder moeilijk met de bewoordingen van een aantal beleidsdoelstellingen. Woorden zijn gewillig, maar in de uitvoering lijkt het toch wel mank te lopen. Meest frappant, beleidsdoelstelling 1 waar men pleit voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor mobiliteit en ontwikkeling. Als ik dan lees: we gaan voor een goed bereikbaar stadscentrum met aandacht voor voldoende parkeergelegenheid, dan heb ik het toch wel moeilijk met de geloofwaardigheid van dergelijke stellingen als men de stad in lussen wil opdelen, met verkeersknippen goochelt, bussen over de grote markt laat denderen, en het gepland snoeiwerk in de parkeerplaatsen in de binnenstad bij de heraanleg van de leet. De tekst moet dus niet aangepast, maar voeg de daad bij het woord. Alleen, lees dan eerst nog even goed wat jullie zelf geschreven hebben, ik heb de indruk dat men de intenties van 2014 uit het oog verloren is."

  "Onze fractie is ook enorm bezorgd over het mobiliteitsplan voor de binnenstad. Vooral het voorstel om de stad op te delen in lussen baart ons heel wat zorgen. In de toelichting staat dat de circulatie van alle vervoersmodi in de binnenstad grondig werden bestudeerd en dat nu wordt gewerkt aan het definitief mobiliteitsplan. We zagen die evaluatie of een bijgestuurd ontwerpplan nog nergens verschijnen. Wie deed die evaluatie en hoe werd dit aangepakt?Wordt hierover nog terug gekoppeld op de gemeenteraad? En wat de timing voor het definitief mobiliteitsplan betreft. Het zou onverantwoord zijn om het mobiliteitsplan los te zien van de heraanleg van de Leet en gezien schepen Dehaene, u vorige maand beaamde dat het de kiezer zal zijn die in 2018 over de heraanleg van de Leet beslist wel dan neem ik aan via logische deductie aan dat dit ook geldt voor het toekomstige mobiliteitsplan?"

  "Ook de herinrichting van de stationsbuurt valt onder deze beleidsdoelstelling. De werken zijn afgerond en volgens de toelichting gaat het enkel nog om administratieve afhandeling dus de kous lijkt hiermee af, of toch niet? In de verslagen van de verkeerscommissie zag ik verschillende klachten de revue passeren over de doorstroom aan de stationsbuurt, zowel komende van de stationstraat als van de Fochlaan. Dat de stationsbuurt in de piekmomenten, schooltijd en op het einde van de werkdag een congestie zou opleveren hadden wij al van in den beginne voorspeld. Onze fractie heeft eerder al gewezen op een aantal verkeerde keuzes zoals het schrappen van de invoegstroken maar ook het overbodige verkeerslicht aan Het Perron waar bij een observatie door ons meer dan 50% door het rood loopt of fietst met alle risico's van dien. Zijn er plannen om dit verder te optimaliseren?"

  "En dan wil ik nog even stilstaan bij De Vloei, het dossiers gaat hier bijna maandelijks over de lippen. En terecht, de slabakkende verkoop van De Vloei laat zijn sporen na in de cijfers. Men verwacht dit jaar een ontvangst te realiseren van bijna 3 miljoen euro, en volgend jaar nog eens 900.000 euro. Ambitieuze targets dat alleszins, als je ziet dat er op vandaag nog maar 11 kavels zijn verkocht en het duidelijk is dat de voordeuren daar nog altijd niet plat gelopen worden. Vorig jaar is er trouwens 16.000 euro uitgegeven aan promotie, dat is dus omgerekend, 1.600 euro per verkochte kavel... men zou beter korting geven op de aankoopprijs, het zou misschien meer aanslaan. Wij hebben alvast geen glazen bol nodig om te voorspellen wat er in de volgende meerjarenaanpassing wederom vooruit geschoven zal worden. Promotie lijkt geen impact te hebben, het wordt tijd om aan de alarmbel te trekken en structureel in te grijpen."

  "Wat de meerjarenplanaanpassing editie 7 betreft: zoals elk jaar zijn er wederom tal van verschuivingen naar volgende jaren, vorig jaar 8 miljoen euro en dit jaar zelfs 9 miljoen euro vooruitgeschoven projecten. Er zijn in bedrag evenveel vooruitgeschoven projecten als uitgevoerde projecten. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat tijdens de toelichting dit jaar, voor het eerst, werd toegegeven dat de afstemming tussen planning en realisatie beter kan maar na drie jaar mocht het besef wel es komen. Het kan nu nog eens twee jaar duren eer het besef tot resultaten leidt. Maar misschien zal de nieuwe legislatuur een betere leerling zijn."

  "En dan heb ik nog enkele specifieke vragen: In het voorjaar van 2017 wordt de beslissing verwacht rond de intterregsubsidie van 500.000 euro voor het stadsmuseum: een aanzienlijk bedrag waar jullie toch op anticiperen neem ik aan.Wat is hier de stand van zaken en als we dit niet krijgen, wat is de impact op de totale geschatte kostprijs van 4 miljoen euro? Denk dat onze fractie al altijd consequent het project heeft gesteund maar met voorbehoud wat betreft het totale kostenplaatje."

  "Eind december polste ik hier nog naar de restauratiewerken aan de loopgraaf Yorkshire Trench in de Bargiestraat. In de begroting van het IFFM werd 20.000 euro ingeschreven om de loopgraaf tot 2018 enigszins te kunnen behouden maar dit is geen structurele oplossing. Er is 100.000 euro of meer nodig om de loopgraaf te redden. Ik zie in ieder geval geen centen in het meerjarenplan voor dit herstel. Mag ik aannemen dat men voorlopig afwacht en de kans reëel is dat de loopgraaf begraven wordt in de toekomst?"

  "Tot slot, de herinrichting van de dorpskern van Vlamertinge. Ik ben hier eind vorig jaar al tussengekomen. De mensen in Vlamertinge zitten op hun tandvlees, zeker wat de staat van het wegdek van de hoofdstraat betreft. Er staat te lezen in de toelichting dat er een samenwerkingsovereenkomst zal worden opgemaakt tussen AWV, aquafin en Ieper, maar er wordt niets van timing gesuggereerd in tegenstelling tot Boezinge waar men wel schakelt en die overeenkomst er eigenlijk nu al zou moeten zijn. Dus daar ook graag een stand van zaken.é

 • Jeroen Laseure

  "Sprake van nattevingerwerk"

  De jaarrekening van 2016 ligt voor.

  Philip Bolle (SP.A): "De legislatuur loopt op zijn eind en grote verschuivingen zijn niet meer te verwachten. Hier en daar zal er wel nog een ferme tand moeten bijgezet worden om de voorziene kredieten tijdig te kunnen uitgegeven en ik verwijs daarvoor naar de post investeringen voor 2016. Daar was 18.666.000 euro gebudgetteerd en daarvan hebt u er amper 9.072.000 euro uitgegeven. Dus minder dan de helft. Dat kan niet anders betekenen dan dat u in het kader van uw meerjarenplanning absoluut niet op schema zit. Daar zitten uiteraard flink wat posten tussen waar u als stad erg afhankelijk bent van andere overheden of partners, maar dat geldt niet voor allemaal en ik pik er één betekenisvolle post uit, nl. de renovatie van de voetpaden. Ik heb hier in deze raad een paar maanden geleden aangetoond dat er nauwelijks 55% van het budget was aangewend en de financiële dienst geeft mij vandaag gelijk. Zomaar eventjes 620.000 euro werd in 2016 niet uitgegeven voor renovatie van voetpaden en dit cijfer komt overeen met dat van ons. Het is altijd leuk van gelijk te krijgen, maar de Ieperling heeft minder reden tot lachen natuurlijk.

  "Ook de niet uitgevoerde baggerwerken in Dikkebus zijn minder leuk nieuws en ik verwijs hiervoor naar de zoveelste plaag van blauwwieren die de vijver opnieuw teistert. Het belemmert de kajakpolo club om hun programma uit te voeren en het is ontmoedigend enerzijds een toestemming te krijgen voor pedaloverhuur op de vijver om dan voor mogelijk weken die vaartuigen aan de ketting te moeten leggen. De club staat op 2 weken van de start van de competitie en moet nu noodgedwongen op zoek naar een privé-vijver waar ze een speelveld kunnen op aanleggen om te trainen. We kruisen de vingers dat de baggerwerken dit jaar wel gaan uitgevoerd worden, want je zou als club voor minder de boeken dicht doen na die opeenvolgende jaren van blauwwiermiserie."

  "Op exploitatie is er dan weer een overschot door de combinatie van minder uitgaven en meer inkomsten. En een 'overschot' klinkt dan misschien wel positief, maar dat mag in deze niet de betrachting zijn. Voor alle goederen die de stad aankoopt en de diensten die ze verleent, was er bedrag van 13.637.000 euro opzijgezet, maar slechts 12.221.000 euro werd hiervan benut. Meer dan 1,4 mio bleef onbenut! Er worden dus potjes aangelegd door de diensten, want zowat alle diensten hebben ruime overschotten. Eerlijkheidshalve moet erbij gezegd dat een aanrekeningsgraad van 89,61% vorig jaar wat toch al flink beter was dan de povere 84,71% van 2015, maar mits nauwkeuriger begrotingswerk op de diensten moet die marge zeker nog kunnen verkleinen."

  "Langs de kant van de inkomsten verbaas ik er mij elk jaar opnieuw over in welke mate er hier sprake is van nattevingerwerk. De stad begrootte de inkomsten voor 2016 uit opcentiemen, personenbelasting én Gemeentefonds op 31.141.000 euro, maar ontving uiteindelijk 607.000 euro méér via de hogere overheid. Het lijkt eigenlijk meer op de Lotto winnen dan op rationeel begrotingswerk. Voor 2017 kan de situatie nl. evengoed omgekeerd zijn en zo slaat men de basis voor nauwkeurig investeren weg met alle mogelijk onaangename verrassingen in de toekomst. Door het wegvallen van de kadastrale inkomsten en de compensaties voor materiaal en outillage op machines in het bedrijfsleven, verliezen we nu al zeker 250.000 euro/jaar. En wat brengt de aanvullende belasting op de personenbelasting op in de volgende jaren? Als de federale overheid een lagere heffing hanteert, de fameuze taxshift, dan zal 8% gemeentebelasting automatisch ook een lagere opbrengst met zich meebrengen voor de stad. Die kan enkel gecompenseerd worden door meer inkomsten uit een hogere tewerkstelling én door meer inwoners aan te trekken, maar met een eivolle bedrijvenzone aan de Oostkaai, een gecontesteerde bedrijvenzone als Reigerburg en een stagnerend bewonersaantal ziet de financiële toekomst er dus allesbehalve rooskleurig uit."

  "Naast die onzekere algemene inkomsten zijn er inkomsten die je wel nauwkeurig kunt schatten op basis van een voorbije historiek. Parkeergelden bijvoorbeeld is er zo eentje. 700.000 euro begroten om dan vol verbazing 828.000 euro te innen is niet ernstig. Als we de operationele, investerings- en personeelskosten aftrekken van dit bedrag, dan zien we dat u een naakte winst van 600.000 euro realiseert. Dan kunt u niet blijven volhouden dat parkeergelden alleen geïnd worden om hun ontradend effect. Dit is een belangrijke inkomstenpost geworden voor de stad en nu verdwijnt deze opbrengst anoniem in de algemene middelen. Wij hadden liever gezien dat u die middelen reserveerde specifiek voor extra inspanningen voor de zwakke weggebruikers. Het zou u wellicht alerter maken voor hun noden en het draagvlak voor de inning tegelijk vergroten."

  "Energie is dan weer een verhaal op zich. In 2014 betaalden we 400.000 euro voor het elektriciteitsverbruik in de stad. In 2015 maakten we een duik naar 351.000 maar in 2016 stond de teller opnieuw op 398.000 euro. Een stijging van 13%, weliswaar kleiner dan de gevreesde 15 à 20%, maar toch bijzonder ontmoedigend. Wij kunnen alleen maar onze jaarlijkse vraag opnieuw met aandrang onder uw aandacht brengen: haal uw hand van de rem en investeer volop in zonne-energie. We hebben de middelen en we hebben er de gebouwen voor. Doe het dus."

  "En in het verlengde daarvan, de kostprijs van de openbare verlichting. Ook hier hetzelfde verhaal. In 2014 betaalden we 672.000 euro, in 2015 -wellicht deels als gevolg van het doofplan- nog slechts 592.000 euro, maar in 2016 eindigen we opnieuw op 664.000 euro, slecht een fractie verwijderd van het resultaat van 2014. En dat mét een aangepast doofplan. Waar is die winst naartoe collega's? Dat paar nieuwe straten die erbij gekomen zijn, kunnen onmogelijk de oorzaak zijn hiervan en ik had dus zeer graag de uitleg van de meerderheid gehoord over de oorzaak van die nieuwe stijging. Maar naar de toekomst toe, ook hier een herhaling van ons pleidooi voor dimbare LEDverlichting. De volgende bestuursmeerderheid moet van meet af aan resoluut kiezen voor een versnelde aanpassing van het hele openbare verlichtingsnet van de stad en de dorpen. Hier moeten betekenisvolle budgetten voor vrijgemaakt worden in het kader van de volgende meerjarenplanning."

  "Maar laat ons positief eindigen. De lenings- en leasingslast per inwoner stijgt niet, het vermogen van de stad is met ca. 2 mio euro gegroeid en de beoogde autofinancieringsmarge voor 2019 stijgt lichtjes tot 1.668.000 euro. Dat wil zeggen dat wie zal besturen vanaf 2019 alvast over startgeld zal beschikken. Maar ondanks dit aanlokkelijk vooruitzicht burgemeester, zullen wij ons toch onthouden bij de stemming."

 • Jeroen Laseure

  Brandweerzone Westhoek

  De verdeelsleutel voor brandweerzone Westhoek ligt voor.

  Philip Bolle: "We gaan dit punt goedkeuren omdat het slechts een herneming is van een eerder dossier dat niet kon goedgekeurd worden omdat De Panne binnen de hulpverleningszone Westhoek dwars lag. Maar dat neemt niet weg dat we zeer bezorgd zijn om een aantal ontwikkelingen die zich voordoen binnen de zone. De werkingstoelage voor brandweer en ambulance bedraagt nu al 940.743 euro/jaar voor Ieper en elke bijkomende verzuchting vanuit de 18 gemeentes resulteert al gauw in een meerkost voor alle gemeenten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de problemen die brandweerposten almaar meer ondervinden om voldoende vrijwilligers aan zich te binden, in denk dan aan de extra vergoedingen die Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en Veurne willen uitkeren voor nachtpermanentie in de kazernes en de mogelijke nieuwe verdeelsleutel voor de 'Dienst 100' die Ieper, Zonnebeke, Langemark, Vleteren en Mesen bedient. Als dit allemaal samenkomt in a perfect storm, dan zullen we bij de bespreking volgend jaar zonder twijfel de kaap van 1 miljoen ruim gerond hebben. En ik vraag mij bij deze af burgemeester of u onze bezorgdheid deelt."

  Jan Durnez: "We delen allemaal deze bezorgdheid. Het bedrag van de stad Ieper is nog altijd hetzelfde als bij onze start. Hoe alles zal evolueren, het is aan de zone om het been stijf te houden op de vragen van de kustgemeenten."

  Schepen Deltour pikt in: "Er staan nog enkele evoluties op ons af te komen, maar we weten nog niet hoe die verdeeld zullen worden. Op federaal vlak zijn er ook nog heel wat hervormingen bezig."

 • Jeroen Laseure

  Kerkfabriek Hollebeke

  De jaarrekening van de kerkfabriek van Hollebeke wordt apart gestemd. Els Morlion verdwijnt even uit de zaal en stemt niet mee. Zij is betrokken partij in die kerkfabriek.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!