Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: site De Sterre in de Tulpenlaan krijgt speelpleintje

03/07/17 om 18:30 - Bijgewerkt om 21:52

Maandagavond is er om 19.30 uur gemeenteraad in Ieper. Voor een laatste gemeenteraad voor de vakantie is de agenda met slechts 15 punten relatief beperkt. Blikvangers op de dagorde zijn de aanleg van een parking voor de sportinfrastructuur in de Kasteelweg in Vlamertinge, de verkoop van de pastorie in Boezinge en de herinrichting van de site De Sterre langs de Tulpenlaan in Ieper. Daar komt onder meer een speelpleintje.

Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: site De Sterre in de Tulpenlaan krijgt speelpleintje

© Google

 • Tom Gheeraert

  Vakantie

  Gemeenteraadsvoorzitter ad interim (bij afwezigheid van Jan Vercammen (N-VA)) verklaart de gemeenteraad als beëindigd. Tijd voor een vakantie van twee maanden voor de gemeenteraadsleden. De vakantiesfeer zit er achteraf wel in.

  Vakantiestemming na de gemeenteraad

  Vakantiestemming na de gemeenteraad © TOGH

 • Tom Gheeraert

  "Gescheiden riolering is financiële last"

  Evelyn Bouchaert (SP.A) heeft een vraag over de premie's voor gescheiden riolering op privaat domein. "De kosten voor een gescheiden riolering op privaat domein zijn ten laste van de eigenaar van de woning. De procedure is zo vastgelegd dat de eigenaars de facturen betalen aan de aannemer. De Ieperling kan nadien een premie ontvangen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling. De uitbetaling van de premie kan enkel gebeuren wanneer de stad een positief conformatieattest ontvangt van de keurder. Deze keuring vindt normaal plaats na oplevering van de openbare werken."

  "Nu is het zo dat er in de stad een aantal project uitgevoerd worden van (zeer) lange duur. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat tussen het moment van de betaling van de facturen aan de aannemer door de eigenaar en het ontvangen van de premie, twee of zelfs meer jaren tussen zitten. Voor veel gezinnen en alleenstaanden is dat een zware financiële last."

  "Vandaar mijn vraag: kan er bij langdurige projecten voorzien worden in een tussentijdse keuring zodat de premie vroeger kan betaald worden?"

  Schepen De Roo: "Voor de huidige werken proberen we kort op de bal te spelen. Hoe dan ook: het vervroegd uitbetalen is administratief onmogelijk en dat zullen we dan ook niet doen."

 • Tom Gheeraert

  BE-alert

  Ten slotte vraagt Talpe of het stadsbestuur zich zal aansluiten bij BE-Alert. "Eind december had ik het in deze gemeenteraad over de geplande uitrol van het federaal communicatie-instrument BE-alert. Bij noodsituaties kan de burgemeester, gouverneur of minister BE-alert activeren om inwoners op een snelle manier te informeren over de nodige aanbevelingen. Denk maar aan het sluiten van ramen en deuren bij een brand of instructies bij noodweer. Het systeem is uitgerust met een capaciteit om een groot aantal inwoners tegelijkertijd via verschillende kanalen op de hoogte te stellen: 100 sms'en per seconde, 10 000 mails per seconde en 600 gesproken oproepen, en dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het systeem werd de voorbije jaren reeds getest in verschillende proefgemeenten, waaronder Ieper. In december antwoordde de burgemeester al positief op mijn vraag om aan te sluiten op het systeem van zodra dit definitief zou worden uitgerold. De lancering is ondertussen reeds sinds begin juni een feit, maar op de site van BE-alert staat Ieper - hoewel we proefgemeente waren - (nog) niet vermeld als deelnemende gemeente."

  Burgemeester Jan Durnez antwoordt: "Wij dachten dat de proefgemeenten op automatische piloot zou doorgaan, maar dat is dus niet gebeurd. Vandaar dat dit wat vertraging heeft opgelopen. Maar ik kan u verzekeren dat er daar heel snel werk van gemaakt zal worden."

 • Tom Gheeraert

  Dorps- en wijkraden

  Emmily Talpe vraagt of Ieper bereid is webruimte te voorzien voor de dorps- en wijkraden, en zo hun werking aan te moedigen en te ondersteunen? "Ieper telt verschillende dorps- en wijkraden waarin bewoners zich kunnen inlaten met het reilen en zeilen van hun deelgemeente of wijk. Ze organiseren activiteiten, kunnen problemen aankaarten, oplossingen aanreiken en advies geven. Via deze organisaties kunnen de inwoners dus enerzijds hun stem laten horen, en anderzijds laten ze het stadsbestuur ook toe om de vinger aan de pols te houden wat betreft de bekommernissen in de verschillende deelgemeenten of wijken."

  "Wie echter op internet zoekt, moet moeite doen om informatie over de activiteiten of contactgegevens van deze raden terug te vinden. Ook op de website van de stad Ieper vinden we geen enkele verwijzing. Als we onze deelgemeenten en wijken echt een stem willen geven en onze inwoners de weg willen tonen naar lokale initiatieven, dan kan en moet dit beter. Poperinge, Veurne en Diksmuide geven alvast het goeie voorbeeld door dorps- en wijkraden een volwaardige pagina te geven op hun stedelijke website. Daar kunnen die raden communiceren over hun bezigheden en activiteiten maar vooral ook kunnen daar alle contactgegevens van bestuursleden gevonden worden. Het kan ook een aanmoediging zijn voor nieuwe dorps en wijkraden. Het kadert eveneens binnen efficiënt bestuur. De dorps- of wijkraad kan eerstelijns laagdrempelige bijstand bieden bij vragen of meldingen van problemen. De dorpsraad/wijkraad kan dit verder bekijken, evt. meteen oplossen of waar nodig opmerkingen bundelen en signaleren bij de bevoegde diensten."

  Schepen Deltour: "We zijn op dit moment al bezig om die webpagina's aan te maken. Elke deelgemeente zal een eigen pagina krijgen op de stedelijke website. In de eerste plaats komt er daar info over het dorp zelf, maar ook de activiteiten van de dorpsraden kunnen daarop bekend gemaakt worden. De timing: dit zal zo snel mogelijk gebeuren."

 • Tom Gheeraert

  Woonuitbreidingsgebieden (2)

  Schepen Dominique Dehaene antwoordt op de vraag van Emmily Talpe: "U heeft een en andere verkeerd voor. Het Vlaams beleid wil inderdaad een inventaris maken van de mogelijke uitbreidingsgebieden, maar wat er gevraagd wordt is een actualisatie van de inventaris van 1979. Het is dus Vlaanderen die die 'positieve' en negatieve' lijst zal opstellen. De impact op het GRS is net omgekeerd. Wij hebben een stand van zaken doorgegeven. Daar verwijzen wij waar nodig naar de herziening van GRS. We beslissen dus niks, wij geven alleen een stand van zaken aan Vlaanderen. De gevolgen zijn wel niet onbelangrijk, want een gebied die op de negatieve lijst zal komen, zal een nieuwe bestemming moeten krijgen."

  Talpe: "In het Vlaams Parlement waren er wel degelijk discussies over het feit dat steden en gemeenten zelf moeten beslissen welke gebieden aangesneden kunnen worden als woonuitbreidingsgebied."

 • Tom Gheeraert

  Woonuitbreidingsgebieden

  Emmily Talpe (Open Ieper) heeft een vraag over woonuitbreidingsgebieden. "In Vlaanderen ligt nog zo'n 13 000 hectare woonuitbreidingsgebied, grond die in de toekomst nog bouwgrond 'kan' worden. Het is evenwel niet de bedoeling dat op alle woonuitbreidingsgebieden ook effectief gebouwd zal worden. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil immers met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen het ruimtegebruik in Vlaanderen doen dalen. Om te bepalen waar wel of niet gebouwd zal worden, beroept de minister zich op de lokale besturen."

  "Begin juni ontvingen de steden en gemeenten vanuit Vlaanderen een brief met als titel 'bevraging naar aanleiding van de voorbereiding van een positieve en negatieve lijst voor woonreservegebieden'. Concreet moeten steden en gemeenten doorgeven welke woonuitbreidingsgebieden ze op lange of middellange termijn willen aansnijden, en welke gebieden ze wegens bepaalde redenen - bijvoorbeeld afgelegen ligging, niet ontsloten of watergevoelig - niet willen invullen als bouwgrond. Steden en gemeenten hebben zich hierover doorgaans al over uitgesproken in hun gemeentelijke structuurplannen. Ieper deed dit heel recentelijk nog: begin maart werd de herziening van het GRS nog voorgesteld op de gemeenteraad en het openbaar onderzoek wordt op 1 juli afgesloten."

  "Onze fractie vindt het uiteraard positief dat de minister beleidsinlichtingen wil bekomen van de steden en gemeenten, maar toch traden onmiddellijk enkele fundamentele bezwaren naar voren tegen de brief. Zo is de deadline die de minister heeft gesteld bijzonder kort: lokale besturen krijgen slechts een maand de tijd om op de brief van de minister te antwoorden, wat het moeilijk maakt om instanties zoals de GECORO samen te roepen en dit te bespreken. We stellen ons ook vragen bij de beslissing van de minister om het schepencollege te laten beslissen over dergelijke ingrijpende kwestie en niet de gemeenteraad."

  "Verschillende steden en gemeenten hebben ondertussen protest aangetekend tegen de brief van minister Schauvliege en beslist om (nog) geen standpunt in te nemen. Nu we op slechts vier dagen van de deadline zijn, wil ik graag weten wat het antwoord van het schepencollege is of zal zijn op de brief van minister Schauvliege? Wat zijn de intenties met betrekking tot de Ieperse woonuitbreidingsgebieden, wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd? Indien het schepencollege hiertoe al besliste: welke zones werden op de 'positieve' lijst gezet en welke op de 'negatieve'? Wordt de visie die recent werd vastgelegd in het herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan integraal gevolgd of zal deze worden aangepast?"

 • Tom Gheeraert

  Besparingen bij De Lijn

  Nancy Six (Vlaams Belang) vraagt ook wat de impact van de nieuwe busregeling van De Lijn is voor de inwoners van Ieper en de deelgemeenten: "De Lijn heeft enkele besparingsmaatregelen in petto die ook nadelig zullen zijn voor zij die vanuit Ieper naar bijvoorbeeld Sint-Juliaan en vice versa willen gaan met de Lijnbus. De Lijnbus 95 rijdt in het nieuwe net vanaf januari 2018 niet meer via Langemark maar via Passendale naar Roeselare. De belangrijke verbinding tussen Langemark-Poelkapelle en Ieper-Roeselare valt weg. Er komt echter een nieuwe buslijn maar die is gericht op studenten, maar dat is een magere troost voor de niet-studenten. Werd het stadsbestuur hiervan op de hoogte gesteld? Blijven het ziekenhuis en Auris bereikbaar voor wie met de lijnbus 95 en de 41 komt komt?"

  Schepen Dominique Dehaene: "Het betreft een voorstel en ligt dus verre van vast. De Lijn legt principes vast voor kernnet en daarin is een van de principes is dat er slechts één verbinding is tussen twee steden. Maar op korte termijn gaat dit niet in vervoering. Wij blijven net zoals u de voorstellen volgen."

 • Tom Gheeraert

  Kruisbeeld verdwenen

  Nancy Six heeft een vraag over kunstobjecten in het Bellegodshuis. "Er viel mij op dat in de OCMW-raadszaal in het Bellegodshuis een antieken kruisbeeld verdwenen is van de schouw."

  Cloet: "U hebt het goed gezien. Het kruisbeeld is verplaatst naar aanleiding van een schriftelijke vraag van een raadslid die vroeg om de neutraliteit te bewaren nu de gewezen raadszaal gebruikt wordt om huwelijksplechtigheden te houden. Het is op vandaag te bewonderen op het altaar van het museum Bellegodshuis."

 • Tom Gheeraert

  Schepen Jef Verschoore: "De stand van zaken van Yper Museum: momenteel zijn we bezig met de laatste afbraakwerken en de opbouwwerken zijn gestart. We zijn ongeveer op schema. Er is een kleine vertraging van drie weken. Het definitieve ontwerp van de museale vormgeving is goedgekeurd. Een eerste voorstelling daarvan was al op de startavond van het toerisme. Op zaterdag 9 september worden de raadsleden en de pers uitgenodigd om de stand van zaken ter plaatse te bekijken. De contacten met enkele musea in Frans-Vlaanderen zijn gelegd. Concrete afspraken zullen gemaakt worden na de opening. Naast de 11-juliviering hebben een mooie zomerprogrammatie zoals het wielergebeuren en de Muzikale Dinsdagen. De oprichting van de Vriendenkring van het Yper Museum zijn we zeker van plan. Momenteel is er trouwens al een Voorlopig Bewind, die de perfecte ambassadeurs vormen voor de jongeren. Het is de bedoeling om een doelgerichte communicatiecampagne te lanceren voor de opening van het museum."

 • Tom Gheeraert

  Afscheidsrede Johan Sanders

  Johan Sanders (onafhankelijke) heeft een interpellatie over het Yper Museum. "Ik zou het waarderen als de burgemeester en/of schepen een stand van zaken zou willen geven omtrent de inhoudelijke vormgeving van het museum? Twee: het gaat over de geschiedenis van Ieper en daarmee mogen we zeker de deelgemeenten niet vergeten. Daar zijn heel veel verbanden met andere streken. Het zal er dus op aankomen om contacten met andere actoren, en dan vooral met Frans-Vlaanderen omdat dit een goeie zaak zou zijn om Franse toeristen naar onze stad te lokken. Zijn die contacten er en zijn er reeds concrete afspraken? Drie: de formule voor de 11-juliviering is een ideaal gegeven voor zomerse evenementen. Zijn er plannen om daarop door te werken? Vier: wordt er werk gemaakt van een Vriendenkring voor het Yper Museum? Vijf: wat zijn de plannen om de start en de opening van museum bekend te maken?"

  Johan Sanders houdt een soort afscheidsrede. "Ik heb beslist dat ik op geen enkele lijst nog kandidaat zal zijn. Ik blijf wel gemeenteraadslid tot absoluut zeker is dat mijn huidige reeks op elkaar volgende tijdelijke contracten bij mijn nieuwe werkgever overgaan naar een contract van onbepaalde duur. Ik zal de voorzitter pas verwittigen als dit absoluut zeker is."

  Jan Breyne (CD&V): "Wellicht wordt dit uw laatste gemeenteraad. We willen u bedanken voor uw constructieve medewerking."

 • Tom Gheeraert

  Motie kernwapens (2)

  Ives Goudeseune: "Wij gaan uiteraard akkoord met alle bemerkingen van raadslid Lannoo en willen ook een duim geven voor de actieve rol die het Vredesfonds hierin heeft gespeeld."

  Emmily Talpe: "Beste collega's, uiteraard wil ook onze fractie een kernwapenvrije wereld. Het regeerakkoord engageert zich expliciet om hiertoe realistische en doelgerichte inspanningen na te streven. Het non-proliferatieverdag dat het bezit van kernwapens beperkt werd reeds door 189 landen geratificeerd maar daar ontbreken vijf cruciale handtekeningen namelijk van de kernwapenstaten. Onze collega's in Brussel en Europa zetten volop in op die onderhandelingen. Met deze motie geven we hen een duidelijk signaal uit Ieper, vredestad om het ingeslagen pad verder te bewandelen."

  Six: "Als alleen de goeie ontwapenen, dan hebben de alleen de slechte kernwapens. We moeten weerbaar zijn en blijven. Vrede is een werkwoord. We moeten er altijd aan werken. Als we hier nu pleiten voor algemene wereldvrede, dan moet er ook vrede zijn in eigen wijk en eigen stad. Het is een utopie dat deze motie iets zal veranderen. Zelfs al zwaaien we met duizend vredesvlaggen."

  Paul Victoor (fractievoorzitter CD&V): "Onze fractie zal dit goedkeuren. Oorlog brengt nooit vrede."

  Jan Durnez: "We moeten consequent zijn in wat we als stad innemen als positie. Ik ben het niet eens met collega Six dat gemeenteraden daar geen invloed in hebben. Er is een grote groep burgers die verder wil gaan dan de egelstelling die nu wordt aangehouden."

 • Tom Gheeraert

  Motie tegen kernwapens

  Vera Lannoo diende een motie in om als stad Ieper de Belgische regering te vragen het verbodsverdrag op kernwapens te steunen.

  Vera Lannoo: "Momenteel onderhandelen 132 landen van de Verenigde Naties over een ontwerptekst voor een internationaal verbodsverdrag op kernwapens. De onderhandelingen lopen nog tot 7 juli. De ontwerptekst kwam tot stand tijdens een eerdere onderhandelingsronde van 27 tot 31 maart . De hele procedure is gestart in oktober 2016 met een resolutie in de Verenigde Naties die goedgekeurd werd door 123 landen. België was één van de 38 landen die tegen stemden en 16 landen onthielden zich. Bij de eerste onderhandelingen in maart 2017 werden alle landen uitgenodigd mee te doen, maar België ging er niet op in."

  "Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen. Zolang er nucleaire wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op gebruik ervan en op een nucleaire ontploffing met wereldwijde catastrofale gevolgen. Bovendien waarschuwen militaire experts voor diefstal of cyberhacking door terroristen. De enige manier om dit gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren van kernwapens. Net zoals eerder biologische en chemische wapens verboden werden."

  "Er bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor het verbod op kernwapens. Naast de 123 VN-landen die de resolutie goedkeurden, spraken ook meer dan 3000 wetenschappers uit 84 landen (waaronder 29 Nobelprijswinnaars) hun steun uit in een open brief. Het Internationaal Rode Kruis, paus Franciscus en het Europees Parlement spraken hun steun uit voor de onderhandelingen."

  "De gemeenteraad van Ieper begrijpt niet dat de Belgische Regering de onderhandelingen om tot een verbodsverdrag te komen niet steunt en zelfs tegenwerkt. De streek rond Ieper, met zijn vele oorlogsmonumenten, begraafplaatsen en musea, is één grote getuigenis van wat een oorlog met zich meebrengt. De gevolgen van een nucleaire oorlog zouden ongetwijfeld nog vele malen erger zijn. Als vredesstad stelt Ieper zich als taak om vanuit zijn positie als lokaal bestuur aan vrede te werken. Daarom zal elke Ieperling de kans krijgen om de petitie van de Japanse burgemeesters te ondertekenen. De gemeenteraad van Ieper doet ook een dringende oproep aan de Belgische Regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden. Wij vragen de Belgische Regering zijn verzet te staken en op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbodsverdrag voor kernwapens."

  Vera Lannoo

  Vera Lannoo © EG

 • Tom Gheeraert

  Vera Lannoo: "Is de optie om er sociale woningen van te maken wel onderzocht geweest?"

  Deltour: "De lezing van het schattingsverslag al veel zegt. Het gebouw is niet energiezuinig en wat betreft voorzieningen. Uw aanvoelen is zeer goed, maar voor de prijs dat het zal kosten, kun je misschien meer sociale woningen realiseren."

 • Tom Gheeraert

  Vera Lannoo: "Als je maar zo weinig krijgt voor zo'n mooi huis op een centrale plaats in Boezinge. Kunnen we daar op sociaal vlak niets mee doen."

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Wat de prijs moeten we de regels volgen. Het gaat om een schatting van de schattingscommissie of een beëedigd schatter. De prijs is dus wat ze is. In verband met het zelf ontwikkelen van het gebouw. Dat is een goeie suggestie, maar het gaat toch om een heel oud gebouw. Wat sociale woningbouw betreft moet je de vraag stellen of een bepaald pand wel kan ontwikkelen als sociale woning. Voor pastorieën is er een speciale markt. Op eerdere verkopen van pastorieën hebben we wel mooie prijzen gekregen."

 • Tom Gheeraert

  Verkoop pastorie Boezinge

  De nieuwe verkoopprijs voor de pastorie in Boezinge moet goedgekeurd worden.

  Emmily Talpe: "Sta me toe even de historiek op te rakelen van de pastorie. In 2012 kocht Ieper de grond van het voetbalveld én de pastorie van Boezinge omdat de kerkfabriek centen nodig had, heel wat centen, voor de restauratie van de kerktoren. Voor de pastorie werd 243.000 euro neergeteld. Er was toen heel wat kritiek op deze zeg maar 'gedwongen' aankoop, ook van onze fractie. Een jaar later is de priester van Boezinge verhuisd en polste onze toenmalige collega Tybergin naar de piste van een verkoop van de pastorie. Schepen Deltour bevestigde in 2013 dat de pastorie een andere bestemming zou krijgen of verkocht worden. Het duurde evenwel nog tot juni 2015 eer de openbare verkoop geagendeerd werd op de GR, nog een jaar later, in november 2016 pas was er een tweede zitdag maar zonder resultaat.

  Men zou zich toen beraden, nogal lang als je het ons vraagt want er zijn weeral 8 maanden verstreken, over hoe men dit zou aanpakken.Ten opzichte van de aankoopprijs spreken we over een verlies van 60.000 euro, Ik herinner me ook, collega's, de vergoelijkende woorden van voormalig burgemeester Dehaene in het HLN bij de aankoop in 2012 en ik citeer: "Dit is geen slechte belegging, de pastorie zal zeker zijn waarde behouden voor een eventuele doorverkoop. Collega's, een minderwaarde van om en bij 25 procent, dat is een barslechte belegging. Dan moet ik meteen denken aan de groteske inschattingsfout die werd gemaakt wat betreft de kost van de verbouwingen hier aan Auris, geen 200.000 euro maar maar liefst 7 miljoen euro, ik zou in ieder geval geen verdere carrière in de vastgoedsector aanraden. In ieder geval de stadskas, de Ieperling mag het gelag betalen, wij gaan ons dan ook onthouden."

 • Tom Gheeraert

  Belasting op het exploiteren van toeristische logies (2)

  Nancy Six: "De belasting blijft gelijk, dus grote problemen zien we niet. We gaan akkoord dat toeristen bijdragen aan de toeristische investeringen."

  Schepen Jef Verschoore: "Er veranderd niets voor de toerist en voor de toeristische uitbater. Vanuit de sector horen we geen klachten over deze belasting. Wat air bnb betreft heb ik geen cijfers. Maar bij mijn weten zijn er daarvoor geen opmerkingen. Sinds onze aanpak hoor ik daar niets meer over. Alles loopt naar ieders tevredenheid."

 • Tom Gheeraert

  Belasting op het exploiteren van toeristische logies

  De belasting op het exploiteren van toeristische logies wordt hernieuwd.

  Emmily Talpe: "Jullie weten allemaal dat onze fractie op z'n zachts uitgedrukt geen fan is van de toeristentaks en dat wij deze wijziging en hernieuwing dan ook niet zullen goedkeuren. Het gaat hier om een aanpassing om te conformeren met het logiedecreet dus alles blijft op zich zoals voorheen. Sedert 2016 worden nu ook de airbnb's gevat door de aanslag." "Ik had eind 2015 hier een aantal bemerkingen rond geformuleerd waar jullie neem ik aan anderhalf jaar later wel een stand van zaken over kunnen geven. Ten eerste over de aanmelding van airbnb's op Iepers grondgebied? Dit moet in principe spontaan gebeuren maar schepen Verschoore verduidelijkte eind 2015 dat de dienst hen actief zou opsporen op het internet. Gebeurt dit ook, met welke frequentie en tot hoeveel airbnb's heeft dit geleid?""Voor airbnb's die slechts occasioneel verhuren, is het forfait van 182 euro per jaar hoog, in een rëeel aantal gevallen zelfs meer dan 1,25 euro per persoon per nacht (je moet al 146 overnachtingen hebben om aan die 182 euro te geraken). Is dit forfait onaantastbaar of kan de belastingplichtige via de bezwaarprocedure aantonen dat ze veel meer betaalt per persoon dan een hotel omdat ze bvb maar enkele weken per jaar verhuurt?"

 • Tom Gheeraert

  Het gemeentedecreet wordt aangepast

  De gemeenteraad wordt gevraagd om het begrip 'dagelijks bestuur' in het gemeentedecreet goed te keuren.

  Emmily Talpe: "Dat een aantal courante zaken van uitvoerende aard niet naar de gemeenteraad komen, daar kunnen wij best begrip voor opbrengen. We hadden eind 2015 de grens laten zakken van 40.000 naar 20.000 euro wat - als we het voorbije anderhalf jaar bekijken - een faire grens was. Nu stellen jullie voor om dit opnieuw te verhogen naar 30.000 euro en verwijzen jullie als uitleg naar de verhoging van het grensbedrag voor de vrijstelling van de visumverplichting. De reden voor de verhoging door de federale wetgever van de grens voor vrijstelling van visumverplichting beoogt administratieve vereenvoudiging.""Het is ook moeilijk te beoordelen wat de impact hiervan in de toekomst zal zijn maar als ik kijk naar het voorbije anderhalf jaar dan hadden we in de GR niet kunnen debatteren over onder meer de aanstelling van een ontwerper voor het Riet en bijhorende opdracht, vervanging van oude lichtpunten door LED armaturen, enz. Er was ook een zesmaandelijkse rapportage voorzien en een evaluatie eind 2016 maar voor zover ik me kan herinneren is er daar nog niet veel van in huis gekomen. Vooraleer we de grens hier optrekken willen wij toch graag eerst die evaluatie bekijken en bespreken, al dan niet in een apart overlegmoment met de fractieleiders."

  Ives Goudeseune (SP.A): "Ik zag dat een bedrag van 30.000 euro vooropgesteld wordt voor dagelijks bestuur. De wet is de wet maar ik vind het jammer dat hogere overheden de macht van de gemeenteraad beperkt."

  Nancy Six: "We betreuren ook dat op deze manier de macht van de gemeenteraad beperkt wordt."

  Vera Lannoo: "Als het goed werkte met die 20.000 euro, waarom werd het dan niet behouden."

  Jan Durnez: "Onder invloed van Europese wetgeving wordt de drempel naar 30.000 euro op te trekken. Dat werd zo beslist omwille van de administratieve vereenvoudiging. Het is geen politiek voorstel, het is puur de wijze van werken. Iets anders is de rapporting. Wat dat betreft houden wij ons eraan om dat correct te doen en op tijd te doen."

  Emmily Talpe: "Wat betreft de verhoging van het bedrag voor dagelijks bestuur zullen wij tegen stemmen."

 • Tom Gheeraert

  Realisatie inrichting Yper Museum

  De wijze van gunnen, raming en financiering van alle hard- en softwarecomponenten, alle interactives en multimediale toepassingen voor het nieuwe stadsmuseum moet goedgekeurd worden.

  Emmily Talpe: "Het spreekt voor zich dat het nieuwe stadsmuseum ook wat betreft interactie en multimediale toepassingen een state of the art aanbod moet bieden. Een eerste pleidooi is dan ook om te kiezen voor kwaliteit boven prijs. In het bestek mis ik wat die kwaliteitsvereiste bij de vooropgestelde gunningscriteria. Ik ben geen expert maar nu ligt slechts 10% op het systeem zelf en de integratie met het IFFM. Dat lijkt ons eerder minimaal.

  Los daarvan is het positief dat er gekeken wordt naar het IFFM om die twee maximaal op elkaar af te stemmen, in de hoop dat ze elkaar ook zo versterken. De beleving afstemmen op het individu zelf, kunnen wij ook alleen maar onderschrijven. In het IFFM gaat dat dan over een afstemming met een personage uit WOI met een zelfde profiel als de bezoeker, terwijl men in het Yper museum zal inspelen op leeftijd. Gezien die leeftijdsfocus dient het toestel, de surface, dan ook heel gebruiksvriendelijk te zijn voor jong en oud.""En een andere praktische of meer technische vraag, de bedoeling is om met hetzelfde RFID systeem te werken (radio frequency identification) en dit ook te integreren met het IFFM: is het überhaupt aangewezen om dit bij twee verschillende leveranciers af te nemen? Ik bedoel zijn er geen schaalvoordelen als we dit bundelen bij dezelfde leverancier onder meer naar onderhoud, herstel, prijs enz. En nu we toch bezig zijn over het Yper museum, had ik graag nog eens gepolst naar de interreg subsidie voor het stadsmuseum. Schepen Deltour verwachtte dit op korte termijn, dus is hier al nieuws van? En over welk bedrag spreken we?"

  Schepen van Toerisme Jef Verschoore (CD&V): "Ik kan alleen maar onderschrijven wat mevrouw Talpe zegt en zeggen dat we kiezen voor kwaliteit. We werken wel met een klein budget dus we moeten zaaien naar de zak. Wat de subsidies betreft: van het interregfront geen nieuws."

 • Tom Gheeraert

  Aanleg van een parking voor de sportinfrastructuur in de Kasteelweg in Vlamertinge

  Het geactualiseerd bestek voor de aanleg van een parking voor de sportinfrastructuur in de Kasteelweg in Vlamertinge moest goedgekeurd worden.

  Emmiliy Talpe: "We gaan dit goedkeuren in het belang van de voortgang van die werken maar niet zonder wrang gevoel. De belangrijkste vraag op iedereens lippen is uiteraard of en hoeveel vertraging de werken zullen oplopen nu de opdracht opnieuw moet gegund worden. In de notulen van het schepencollege van 29 mei zag ik trouwens dat jullie de officiële inhuldiging van het parkeerterrein ingepland hebben op 2 september. Blijft deze datum aangehouden nu fase 2 naar wij aannemen vertraging zal oplopen?De werken in fase 1 hebben sowieso al vertraging opgelopen. Met een failliete aannemer zal een schadevergoeding eisen ijdele hoop zijn. Maar ik stel me ook de vraag of jullie niet sneller hadden kunnen schakelen. Was de vertraging geen indicatie dat de aannemer in moeilijke papieren zat? Er moet toch overleg geweest zijn met de aannemer? Ik zag in het Belgisch staatsblad dat de aannemer zelf de boeken heeft neergelegd en dat doe je niet van vandaag op morgen."

  Schepen De Roo: "We zullen alles eraan doen om de toegangsweg zo snel mogelijk te realiseren. Het faillissement van de aannemer is een accident de parcours waar we niet veel aan doen. Wij hebben aan de curator gevraagd om de toplaag zelf te doen, maar we hebben nog geen antwoord gekregen."

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "We zijn natuurlijk gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten. Wij konden dus niet vroeger ingrijpen bij het faillissement."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!