Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: Oppositie clasht over ondergrondse parkeergarage

07/11/16 om 16:01 - Bijgewerkt om 23:06

Maandagavond zat de Ieperse gemeenteraad bijeen. SP.A en Open Ieper verschilden grondig van mening over een eventuele ondergrondse parkeergarage.

Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: Oppositie clasht over ondergrondse parkeergarage

© GF

 • Pieter-Jan Breyne

  Het is afgelopen

  Na ruim drie uur en half en 68 agendapunten sluit voorzitter Jan Vercammen (N-VA) de zitting af. Volgende zitting op maandag 5 december, graag tot dan!

 • Pieter-Jan Breyne

  "Verzekeraars laten de mensen niet in de steek"

  "Er zouden opnieuw problemen zijn met water- of rioolwaterinfiltratie in kelders tijdens openbare werken", aldus Philip Bolle (SP.A). "Na ernstige problemen in Vlamertinge en vooral in de Tegelstraat in Ieper zouden er nu ook problemen zijn bij de werken in de Pennestraat. Hoe is dat toch mogelijk? En hoe gaan deze mensen geholpen worden?"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Het klopt dat er een probleem is geweest in de Pennestraat, door een combinatie van omstandigheden, en plotse hevige regenval. De verzekeraars zijn ter plaatse geweest en gaan deze mensen zeker niet in de steek laten."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Misschien moet u wat brochures lezen"

  Valentijn Despeghel (SP.A): "In verband met de beluchters: als er hier een lozingsprobleem wordt vastgesteld, duurt het 24 uur voor zo'n beluchter van de VMM hier is. Misschien moet u eens wat brochures lezen: er zijn mobiele beluchters die gerust in loodsen kunnen worden gestald, tot ze nodig zijn."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Meer bufferbekkens tegen vissterfte"

  Valentijn Despeghel (SP.A) somt enkele mogelijkheden op om vissterfte door overstortwerkingen/lozingen en het droogtrekken van waterlopen tegen te gaan. "We zouden twee extra mobiele beluchters kunnen aankopen. Verder zouden we de twee bufferbekkens langs de Zwaanhofbeek moeten ruimen. Bestaande bufferbekkens kunnen uitgebreid worden en er kunnen nieuwe gerealiseerd worden om meer oppervlaktewater te bufferen."

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "In het oude gedeelte van de industriezone gaan we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen na de zomer van 2018. De WVI is daarvan de trekker. De provincie zal volgend jaar baggerwerken laten uitvoeren in de Zwaanhofbeek. Wat die beluchters betreft: je kunt die niet in de kast hangen, ze moeten altijd in het water liggen. De VMM beschikt daarover en wij mogen altijd op hun beluchters een beroep doen, indien nodig."

  "We zijn op zoek naar geschikte plaatsen waar we nieuwe bufferbekkens kunnen aanleggen."

 • Pieter-Jan Breyne

  We zijn drie uur bezig

  Er staan nog enkele interpellaties en vragen van oppositieraadsleden op de agenda.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Geen groene grasvlakte, geen betonnen vlakte"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Als lid van de jury zal ik geen uitspraken doen over het inhoudelijke van wat voorligt. Waarom de periode van inspraak zo kort was: we hebben zelf maar tien dagen op voorhand de ontwerpen gekregen, en morgen al volgt de jurering. Ik geef toe: het was misschien wat kort, maar we hebben de moed gehad om dit in te lassen, terwijl dit niet verplicht is. Nu gaan we een ontwerper aanduiden, geen ontwerp. Het is dus niet zo dat één van de vier ontwerpen al definitief is."

  "We doen veel inspanningen voor participatie en dat blijft nooit dode letter. Dat zal nu ook het geval zijn."

  "Groen, parkeren, handel, evenementen, enzovoort: al de functies die we daar graag zouden zien, moeten verzoenbaar zijn in een mooi ontwerp. Het zal nooit een groene grasvlakte worden, en evenmin een betonnen vlakte. Een verhaal als dit is nooit zwart-wit."

 • Pieter-Jan Breyne

  Andere reacties

  "Er zit te veel groen in de voorstellen", vindt Nancy Six (VB). "De weinige keren dat ik de wagen neem naar het centrum moet ik niet lang zoeken naar een parkeerplek, mevrouw Talpe. Wij zijn geen voorstander van een ondergrondse parking."

  Vera Lannoo (Groen): "Met Groen hebben we onze voorstellen ingediend. Volgens ons is een ondergrondse parking soms een oplossing, maar zeker niet in het centrum van Ieper. Zo'n parking lokt alleen maar meer auto's naar het centrum, en dat kan niet de bedoeling zijn. Volgens ons zou parking voor de bewoners, enkele bezoekers en winkelende klanten genoeg moeten zijn."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Ondergrondse parking is enige manier om heraanleg te doen slagen"

  Emmily Talpe (Open Ieper) reageert: "Als je auto's bovengronds bant, dan moeten ze wel ergens terecht kunnen. Het zal dan ook niemand verbazen dat we plan A met vreugde hebben onthaald. Dat plan voorziet immers in een ondergrondse parking, een pleidooi dat wij hier al tal van keren vurig hebben gevoerd. Een ondergrondse parking is de perfecte en enige manier om hier een succesvol project van te maken. Twintig jaar geleden hebben we deze kans gemist bij de heraanleg van de Grote Markt, laat ons nu deze laatste kans niet verknallen."

  "Met een parking onder het Astridpark kunnen we genoeg parkeerplaatsen bieden dicht bij het centrum, en wie daar parkeert komt meteen terecht in de groene omgeving van het park en heeft een monumentaal zicht op de kathedraal."

  "Die ondergrondse parking dient aangevuld te worden door het behoud van een aantal parkeerplaatsen bovengronds. Dat is noodzakelijk voor de leefbaarheid van handelaars zoals de Carrefour Market."

  "Met de heraanleg van de Leet hebben we een uitgelezen kans om niet meer alle activiteiten op de Grote Markt te laten plaatsvinden. Dit zal zorgen voor een ongeziene dynamiek op de Leet."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Ondergrondse parkeergarage veel te duur"

  Philip Bolle (SP.A) komt tussen over de geplande heraanleg van de Leet. "Het is onmiskenbaar dat de vier voorstellen inhoudelijk allemaal op de een of andere manier bekoren, maar tegelijk zijn ze voor veel aanpassingen vatbaar. Soms heb je het gevoel dat de ontwerpers via Google Streetview Ieper bezocht hebben in plaats van af te stappen ter plaatse. De gevoelige snaar in het dossier is het parkeren. Maar één van de vier bureaus kiest voor een ondergrondse parkeergarage. Niet onder de Leet, maar onder het Astridpark. Dat 100 jaar oude bomen daarmee kapot zouden gaan? Collateral damage, allicht."

  "Een plein vol auto's is niet mooi, en toch willen we pleiten voor bovengronds parkeren. De ruimte tussen de kathedraal en de Lakenhalle biedt weinig alternatieven. Laat ons dat heraanleggen en gun de auto daar zijn vertrouwde plaats. Ook aan het Iers monument aan de Janseniusstraat kan er parking komen. Een ondergrondse parkeergarage voor 200 wagens zou minstens 7 miljoen euro kosten, en veroorzaakt duurdere parkeerplaatsen bovengronds. Pleiten voor een ondergrondse parkeergarage zonder de kostprijs te vermelden is plat populisme."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Ander idee over minimaal en maximaal"

  Nancy Six (VB): "Na twee maanden worden de vluchtelingen uit Irak en Syrië erkend en wordt voor hen onderdak gezocht. Maar is dat dan ten koste van de mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een sociale woning?"

  Vera Lannoo (Groen) wil weten waarom het OCMW maar twee woningen per jaar renoveert. "Dat is wat we doen met ons eigen personeel", aldus Marieke Cloet. "We werken ook samen met scholen, en doen heel wat meer. We laten ook aannemers komen en zo. Maar die twee woningen is heel specifiek wat we zelf met onze eigen mensen doen."

  "De mensen moeten naar de private markt om onderdak te vinden, want ook onze huizen zitten allemaal vol. Het is echter absoluut niet eenvoudig."

  "Meneer Bolle, we hebben inderdaad allicht een ander idee over minimaal en maximaal. Ook uw vertegenwoordigers zaten in de OCMW-raad op het moment dat we een en ander hebben goedgekeurd."

 • Pieter-Jan Breyne

  "10.000 vierkante meter is geen minimaal stukje grond"

  "Als u 1,3 miljoen euro inschrijft mevrouw Cloet, maar ons niet vertelt wat u daarmee gaat doen, dan hoef ik dat niet te pikken", zegt Philip Bolle. "U moet daar niet zo geheimzinnig over doen."

  "Een hectare? Dat is geen minimaal stukje grond, dat is 10.000 vierkante meter. Onze definities van minimaal verschillen duidelijk."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Meer geld voor sociale voorzieningen, niet minder"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Er wordt geen euro minder voorzien voor sociale voorzieningen. Integendeel, voor deze legislatuur hebben we beslist om de dotatie aan het OCMW jaarlijks met 3 % te verhogen. Dat is 90.000 euro per jaar."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Zo weinig mogelijk grond verkopen"

  Vera Lannoo (Groen) vraagt zich af of er wel genoeg geld voorzien wordt voor wat ze "enkele goede ideeën" noemt. "En wat gaat er gebeuren met de opbrengsten als het OCMW straks boerderijen zal verkopen? We hopen dat dat gaat naar structurele projecten."

  OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V) reageert: "We hebben onze ambtenaren gevraagd om eens na te denken over een toekomstig dienstencentrum: waar het zou kunnen liggen, hoe het eruit zou moeten zien. De antwoorden verwachten we binnenkort, en de discussie zullen we voeren in de OCMW-raad. De Kersecorf is uitgeleefd, we moeten het minstens grondig verbouwen. Een verhuis is ook een optie maar de beslissing is nog niet gevallen."

  "Twee van onze veertien boerderijen in eigendom staan leeg, en we willen die twee verkopen. Verkopen we daar grond bij? Minimaal. De ene keer is dat 67 are, de andere keer 1 hectare. Niet meer dan dat. Maar we kunnen natuurlijk niet enkel het woonhuis verkopen, er zijn natuurlijk ook stallen bij."

  "Wat we gaan verdienen met de verkoop van die boerderijen, mevrouw Lannoo, moeten we wettelijk terug in investeringen steken."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Hoeveel vluchtelingen vangt OCMW op?"

  Nancy Six (VB) sluit zich aan bij de vragen van Philip Bolle over de Kersecorf. "Ik hoop dat er sowieso een dienstencentrum op de Sint-Pieterswijk blijft. Daarnaast had ik graag geweten welke financiële gevolgen de asielcrisis met zich meebrengt voor het Ieperse OCMW en hoeveel vluchtelingen het OCMW op dit moment opvangt."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Krijgt Ieper derde dienstencentrum?"

  Nu gaat het over het OCMW. Philip Bolle (SP.A) vraagt waar de 1,3 miljoen euro voor dienstencentra naartoe gaan. "Gaat de Kersecorf plat en wordt die heropgebouwd met een grotere capaciteit? Verhuist het dienstencentrum naar een andere plaats, bijvoorbeeld de oude kliniek? Of volgt u onze lijn en komt er eindelijk een derde dienstencentrum?"

  "Hoeveel landbouwgrond wilt u mee verkopen bij de verkoop van boerderijen? Nu al grazen op een derde van de Vlaamse weiden geen koeien meer maar paarden, die nauwelijks economische meerwaarde creëeren, maar er tegelijk wel mee voor zorgen dat landbouwgrond haast onbetaalbaar wordt voor een doorsnee landbouwer."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Iets om te onderzoeken"

  Philip Bolle (SP.A): "U zegt, schepen Dehaene, 'misschien is er meer volk geweest in de stad'. Iets om eens te onderzoeken, of zegt u gewoon iets om ervan af te zijn?"

  Schepen Dehaene hoort het met gebogen hoofd aan maar reageert niet meer.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Misschien is er gewoon meer volk in Ieper"

  "We moeten geen indexstijging toepassen bij de IVVO als de verwerkingsprijs niet stijgt", zegt Paul Victoor.

  "Het is nooit de bedoeling geweest om geld te verdienen met het parkeerbeleid", zegt schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Misschien is er gewoon meer volk in de stad. Ons doel om de parkeerdruk te doen dalen, is geslaagd. Het neveneffect, de meeropbrengst, konden we drie, vier jaar geleden moeilijk voorzien. De cijfers worden nu aangepast aan de reële situatie."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Beter elk jaar tarief indexeren dan een pak verhogen in één keer"

  Philip Bolle (SP.A) vraagt nogmaals om meer info over de bedragen die Ieper binnenkrijgt door het betalend parkeren. Hij vindt het ook jammer dat de tarieven voor de huisvuilophaling niet jaarlijks geïndexeerd worden. "Beter op een gelijkmatige manier jaar na jaar dan in één keer veel duurder."

  "Hoeveel zullen de aanpassingen van het doofplan nu eigenlijk kosten? Of ons minder doen besparen op de energiekost?"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Veel minder buitenlanders dan elders"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Wat het doofplan betreft: we zijn niet koppig geweest en hebben de aanpassingen gedaan die mogelijk zijn. We zijn afhankelijk van Eandis wat mogelijk is."

  "Er is gewezen op de verloedering van de omgeving rond het oude goederenstation. We dringen elke maand aan op de sloop ervan. Het is minder dan een week werk om dat op te ruimen, maar het gebeurt maar niet, daar zijn we even ongelukkig over als iedereen."

  "Wat de bevolkingsevolutie betreft: het knelpunt is de vork tussen geboorte- en sterfecijfer. Ieper is wel aantrekkelijk voor de omgeving, maar er zijn verschuivingen over heel Vlaanderen. Op dit moment telt Ieper 4 % buitenlandse inwoners, veel minder dan grotere steden als Antwerpen en Gent. Eind volgend jaar gaan we op De Vloei tientallen woongelegenheden in gebruik hebben. Ik ben niet zo pessimistisch."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Repetitielokalen in Vort'n Vis"

  "De repetitielokalen komen in de nieuwe Vort'n Vis, op de eerste verdieping", aldus schepen Eva Ryde (N-VA). "Deze staan los van het café en zullen door ons beheerd worden. Een goeie oplossing voor de lokale muziekgroepen."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!