Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: nog steeds geen nieuwe burgemeester

09/11/15 om 14:08 - Bijgewerkt om 22:19

Ook maandagavond kwam er geen nieuws rond wie nu eigenlijk de nieuwe burgemeester van Ieper zal worden.

 • Pieter-Jan Breyne

  En ook na vandaag weten we nog altijd niet...

  ... wie straks de nieuwe Ieperse burgemeester wordt, ondanks een paar pogingen van Philip Bolle vanavond om daarnaar te hengelen.

  Na bijna drie uur verklaart Yves Leterme de zitting voor gesloten. Tot volgende keer, op maandag 7 december.

 • Pieter-Jan Breyne

  Nieuwe straatnamen

  Drie straatnamen zijn principieel goedgekeurd: het Sint-Michielspad, het Verdonkenweidepad en het Van Wonterghempad.

 • Pieter-Jan Breyne

  Asurne... in kannen en kruiken

  Nancy Six (VB) zorgt even voor hilariteit, als ze over een asurne zegt dat de zaak 'in kannen en kruiken' was.

  Nancy Six

  Nancy Six © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  Heffing op onbebouwde percelen

  SP.A heeft geen problemen met de activeringsheffing op onbebouwde percelen, zegt Philip Bolle. "Het is een aansporing tot wooninbreiding, vermijdt kale plekken in een bebouwde omgeving, gaat in tegen grondspeculatie en strookt naadloos met onze visie op een gelijkaardige heffing als de taks op leegstand."

  Open Ieper is tegen. "De vrijstellingen zijn beperkt, en de bedragen zijn niet mals, van 250 tot 400 euro per perceel", zegt Emmily Talpe. "Voor een aantal Ieperlingen zal dit een bijzonder onaangename verrassing zijn."

  Nancy Six (VB) zit met een dubbel gevoel. "De stad moet inderdaad activeren in haar woonbeleid, maar moet dat met een heffing?"

  "Dit is geen nieuwe belasting", reageert schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Het is de omzetting van een bestaande heffing die nu bestendigd wordt. Of die bedragen hoog zijn? Ik wil u gerust het lijstje bezorgen van naburige gemeenten, ook waar uw partij het bewind voert mevrouw Talpe, waar ze veel hoger liggen."

 • Pieter-Jan Breyne

  Ruimingswerken Dikkebusvijver

  Valentijn Despeghel (SP.A) komt tussen over de studie en uitvoering van ruimingswerken in Dikkebusvijver. "Het is eigenlijk dweilen met de kraan open. Dit is al sinds de 14de eeuw zo, maar alsmaar sneller. Vroeger was het om de vijftig jaar dat de vijver moest worden geruimd, daarna 30, 20, 15 en nu elke 10 jaar. Dat is niet langer houdbaar want uit ramingen blijkt dat deze werken minstens 700.000 euro zullen kosten."

  Stephaan De Roo (CD&V): "Het is geenszins dweilen met de kraan open. We zijn al drie jaar samen met de provincie en de gemeente Heuvelland bezig aan een globaal plan tegen erosie, u weet dat ook."

  "U doet inderdaad uw best, maar het gaat niet vooruit", repliceert Valentijn Despeghel (SP.A).

  Dikkebusvijver

  Dikkebusvijver © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  Merghelynckmuseum wordt herschilderd

  De restauratie van het Merghelynckmuseum is al goed gevorderd, zegt schepen Jef Verschoore (CD&V). "Nu het museum leeg staat vond de technische dienst het nuttig om een aantal meerwerken te laten doen, zoals het herschilderen van de plafonds en de muren."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Niet leuk als mensen je onbeleefd behandelen"

  "Deze legislatuur zal de geschiedenisboekjes ingaan als die van de grote wegenwerken", aldus Philip Bolle (SP.A). "Bij de presentatie van de plannen voor de Pennestraat had u het geluk te stuiten op een gedreven en competent buurtcomité dat zinnige dingen te vertellen had. Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie waar u verstandig op ingespeeld hebt."

  "Bij de eerste presentatie van de ingrijpende werken aan de Zonnebeekseweg liep het fout. De bewoners pikten het verdwijnen van de parkeerplaatsen niet, en terecht. Bij de herkansing kwamen er uit het niets meer dan 40 parkeerplaatsen bij en verstomde het gemor."

  "Wat kunt u hieruit leren: u moet met een blanco blad de boer opgaan en luisteren naar wat de mensen willen. Het is hun straat, hun habitat, zij moeten de krijtlijnen kunnen uittekenen."

  Vera Lannoo (Groen): "Het is bedroevend dat er opnieuw enkel sprake is van fietssuggestiestroken. Langs zo'n belangrijke invalsweg als de Zonnebeekseweg hebben we nood aan een echt fietspad. Volgens de burgemeester is het de schuld van De Lijn die zoveel meter nodig heeft, maar de stad moet ook maar eens lastig doen."

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V) wil de suggestie onderzoeken van Philip Bolle om de massieve muur rond het kerkhof aan de Zonnebeekseweg af te breken omdat van het oude deel van de begraafplaats een soort park zal worden gemaakt.

  "We houden net bewonersvergaderingen om te luisteren naar de bewoners, naar hun suggesties, hun opmerkingen. Is dat misgelopen bij de Zonnebeekseweg? Nee, dat waren tien mensen die daar wat kabaal wilden maken, op meer dan honderd. Maar wij kunnen daar tegen, er is vrije meningsuiting. Wij hebben er wel mee rekening gehouden, met de vraag naar die parkeerplaatsen."

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Zulke dossiers worden niet enkel beslist op bewonersvergaderingen, er waren daarvoor al vragen en opmerkingen van bewoners opgenomen in het plan. De ene opmerking wordt al fijnzinniger verwoord dan de andere, maar het is aan ons om te luisteren naar de mensen. Waar komt het altijd op neer: het is altijd zoeken naar een compromis. We steken niet de schuld op De Lijn, maar De Lijn heeft nu eenmaal zes meter en tien nodig om met een bus te kunnen passeren."

  "Als beleidsmaker is het niet plezant om door sommige mensen op een onbeleefde manier te worden behandeld, maar goed, dat nemen we erbij."

  "Ik begrijp de werkwijze", zegt Philip Bolle. "Maar het nadeel ervan is dat je onmiddellijk al sturend gaat werken. Voor de Leet is wel gevraagd geweest, startend van een blanco blad: hoe zie jij het, hoe wil je dat het eruit ziet?"

 • Pieter-Jan Breyne

  Brasserie in Auris

  Valentijn Despeghel (SP.A) heeft het over de nieuwe poging van de stad om een uitbater te zoeken voor de brasserie in het Aurisgebouw. "Is er geen buitenterras voorzien? Dat zou een gemiste kans zijn."

  Emmily Talpe (Open Ieper) vindt het vreemd dat de stad niet zelf verplicht met de uitbater moet werken.

  "Een buitenterras wordt niet principieel uitgesloten", zegt schepen Katrien Desomer (CD&V). "Wij zijn niet gebonden aan de uitbater, dus kunnen we gerust onze rol blijven spelen wat bijvoorbeeld het gebruik van fairtradeproducten betreft. Of er feesten en communies zullen mogen plaatsvinden? Daar zijn we nog niet uit. Fuiven kunnen wel zeker niet."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Rekening houden met ruimte op sportzone"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "De eerstkomende maanden hoop ik samen met het gemeenschapsonderwijs het bestek af te werken voor de sporthal op het Minneplein, waarna we naar de markt kunnen gaan. Een derde sporthal langs de Leopold III-laan is op dit moment nog niet voorzien, maar het is wel een aandachtspunt voor de toekomst, wat betreft het ruimtegebruik voor latere evoluties. Dat wil zeggen dat we nu niet zomaar lukraak gebouwen gaan neerplanten, goed omgaan met de ruimte zal daar cruciaal zijn."

  "Ik ben ervan op de hoogte dat de Ieperse hockeyclub sterk groeit en we hopen hen een plaats te kunnen geven op de geplande nieuwe kunstgrasvelden."

  Het Minneplein

  Het Minneplein © pjb

 • Pieter-Jan Breyne

  "Wat met derde sporthal?"

  Patrick Benoot (Open Ieper) heeft het over het tekort aan sportinfrastructuur. "Zoals het er nu voorstaat zal de bouw van een nieuwe sporthal samen met het gemeenschapsonderwijs op het Minneplein niet in 2017 maar eerder in 2020 afgerond zijn. Dat is te laat. Zouden we niet nu al beginnen te kijken voor een derde eigen sporthal?"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Sneller dan processie van Echternach"

  Emmily Talpe (Open Ieper) hoopt dat de projecten met vertraging toch gerealiseerd worden. "De processie van Echternach gaat ook vooruit, maar het mag wel iets sneller gaan."

 • Pieter-Jan Breyne

  "U kijkt de andere kant op"

  "Als er zoveel meer hulpvragen zijn, waarom hebt u dan geen extra geld nodig, dat snap ik niet, dat klopt niet", aldus Philip Bolle (SP.A). "U plant niet zoals het hoort, u durft niet te kijken naar de toekomst zoals ze op ons afkomt. U kijkt de andere kant op en houdt de vinger op de knip, terwijl u nu al weet dat u er niet zal komen met dit budget."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Alsmaar meer hulpvragen"

  "We krijgen alsmaar meer hulpvragen: van vreemdelingen maar ook van de modale Ieperling", zegt Marieke Cloet (CD&V). "Met de afgesproken dotatie gaan we voorlopig rondkomen. Maar het kan zijn dat ik op een bepaald moment naar deze raad moet komen en om een verhoging van die dotatie moet vragen."

  "Van Fedasil kregen we de vraag om kinderen op te vangen, en vanuit Ons Tehuis hebben we een dossier ingediend. Wellicht halfweg volgend jaar zullen we daar een twaalftal minderjarige niet-begeleide asielzoekers kunnen opvangen. Waarom pas dan: we zijn daar aan het bouwen en op vandaag staat er niks leeg, maar volgend jaar wel. We denken aan september. Verder zijn we trouwens nog op zoek naar extra bewoonbare panden om mensen op te vangen. Als u er weet zijn, laat maar weten."

  "Aan de OCMW-winkelpanden in de Rijselstraat zijn we hard aan het werken. Net zoals in het Nazarethgebouw en in de Rijkeklarenstraat. Daar zijn geen problemen."

  "Wat we met ons gebouw gaan doen eens we zullen verhuizen naar het Auris, dat is nog niet beslist."

  "Bij Wieltjesgracht gaan we een stuk aanbouwen, voor 18 extra kamers. Verder zal de oude apotheek verbouwd worden, wellicht vanaf 2017, voor nachtopvang."

 • Pieter-Jan Breyne

  "We gaan vooruit"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V) reageert: "De komende maanden gaan we in een aantal dossiers zeker vooruitgang boeken: de Vloei, de heraanleg van de dorpskern van Zillebeke... De komende weken gaan we een beslissing nemen in het notulen-beheerssysteem, wat zeker voor de raadsleden positief zal zijn. Ook op het vlak van de website verloopt het traject voorspoedig."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Daling marge moet ons verontrusten"

  Jan Breyne (CD&V): "De aanzienlijke daling van onze autofinancieringsmarge moet ons verontrusten. De daling heeft voor het overgrote deel te maken met beslissingen die op een ander niveau dan het gemeentelijke zijn genomen. Daardoor zal er de komende jaren een voorzichtig financieel beleid moeten worden gevoerd. En toch slaagt dit bestuur er in om de belastingen al sinds 2001 niet te verhogen. Dat is een prestatie, en een uitdaging om dat ook in de toekomst zo te houden."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Onderneem actie in vluchtelingencrisis"

  Emmily Talpe (Open Ieper) is benieuwd naar de nieuwe stadswebsite. "We zijn nog altijd Ieper 1.0 terwijl we al Ieper 4.0 moesten zijn."

  Nancy Six (VB) hoopt dat de asielcrisis geen al te grote impact heeft op de werkingsmiddelen van het OCMW. En Vera Lannoo (Groen) denkt dat de Vloei, na al die jaren, wel eens verouderd in plaats van vernieuwend zou kunnen zijn. Ze betreurt dat er geen euro extra wordt uitgetrokken voor vluchtelingenopvang. "Nochtans moet er vandaag actie worden ondernomen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Budget is ongeloofwaardig"

  Philip Bolle (SP.A) vindt het budget 2016 van het OCMW ongeloofwaardig. "Bij de opmaak van de meerjarenplanning was voorzien dat de toelage van de stad voor 2016 tegenover 2015 zou stijgen met een schamele 88.895 euro, en die dotatie blijft behouden. En dat terwijl zoveel kwetsbare huishoudens getroffen worden door hogere prijzen voor hun huurwoning, voor water, voor energie. Daarnaast deint de vluchtelingencrisis verder uit en zal ook Ieper zijn deel moeten doen. U houdt echter, mevrouw Cloet (OCMW-voorzitter Marieke Cloet, red.) het been stijf en beperkt uw voluntarisme tot de bestaande 50 opvangwoningen, die allemaal volzet zijn."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Autofinancieringsmarge onder druk"

  "De uitgaven zijn gestegen met 1,2 miljoen euro, maar 700.000 euro daarvan is een technische vestzak-broekzakoperatie met het autonoom gemeentebedrijf Vauban. Dat kost de stad op zich geen euro meer. De elektriciteitsfactuur is wel met 250.000 euro gestegen. De minder snel dan gebudgetteerd stijgende toelage aan de politiezone is een meevaller. "

  "Aan ontvangstenzijde zijn er weinig veranderingen. Alles bij elkaar hebben we een positief exploitatieresultaat van 3,2 miljoen euro."

  Schepen Deltour toont met een slide aan dat een reeks beslissingen van de hogere overheden de stad honderdduizenden euro's hebben gekost, zoals het verhogen van de elektriciteitsprijs en het afschaffen van de sectorale subsidies. "Daardoor komt onze autofinancieringsmarge onder druk te staan. En dat wordt zeker een aandachtspunt bij komende budgetten en budgetcontroles."

  Schepen Dieter Deltour

  Schepen Dieter Deltour © TC

 • Pieter-Jan Breyne

  Budgetten

  De raad zal nu de meerjarenplannen en budgetten van de stad en het OCMW bespreken. Schepen Dieter Deltour (CD&V) heeft een powerpoint mee.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Wat als de provincies straks worden afgeschaft?"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Het is al een tijdje geleden, meneer Bolle, dat oude partijgenoten van u wel Russisch verstonden... Hier moeten we puur formeel ons advies geven. Wij stellen voor om er wel gunstig advies aan te verlenen."

  "Ik had geen ander antwoord verwacht, u draait errond", aldus Philip Bolle. "Er zijn inderdaad geen financiële gevolgen voor de stad, die zijn voor de provincie. Maar wat als de provincies straks worden afgeschaft?"

  "Inderdaad: waarom beslist de provincieraad dan niet?", aldus Nancy Six.

  "De decreetgever heeft dat zo bepaald", antwoordt Jan Durnez. "Er is sprake van de lokale geloofsgemeenschap, maar dat slaat niet op een gemeente, wel op een provincie."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!