Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "Mobiliteitsplan? Een autopestplan!"

05/09/16 om 15:11 - Bijgewerkt om 21:57

Op de gemeenteraad van Ieper maandagavond was er een uitgebreide discussie over het mobiliteitsplan van de meerderheid.

Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "Mobiliteitsplan? Een autopestplan!"

© Google Streetview

 • Pieter-Jan Breyne

  Het zit erop

  Na twee en een half uur is de zitting afgelopen. Volgende gemeenteraad op maandag 3 oktober, tot dan!

 • Pieter-Jan Breyne

  "Overlast Astridpark raakt niet opgelost"

  "De laatste maanden is er regelmatig overlast geweest in het Astridpark", aldus Vera Lannoo. "Het gaat om mensen die er de hele dag zitten te drinken, omstaanders lastig vallen en regelmatig ruzie maken. Er wordt streng tegen hen opgetreden maar ik heb de indruk dat het probleem ten gronde niet echt opgelost is. Hopelijk is het opgelost als daar straks een speelpleintje wordt geïnstalleerd."

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Het politietoezicht is zowel overdag als 's nachts scherp. Ze tonen zich, komen tussen, antwoorden op klachten van de buren. We hebben een zorgnetwerk dat contact houdt met de mensen die vaak in het Astridpark zitten. En we denken dat het speelpleintje een element kan zijn in de herdefiniëring van het park. Zware structurele ingrepen - alcoholverbod, sluiting van het park - willen we voorlopig niet doen."

  "Ik hoop dat al deze lovenswaardige maatregelen op termijn zullen werken, maar de bewoners voelen zich vandaag zeer ongemakkelijk", aldus Vera Lannoo. "'Elke keer opnieuw moeten we weer de politie bellen', zuchten ze."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Moest me in de struiken wringen"

  Vera Lannoo (Groen): "Ruim drie jaar geleden kwam mijn voorganger tussen over het wandel- en fietspad naast de Delhaize, om het wat breder te maken zodat het verkeer er vlotter kon verlopen. Dat heette toen bespreekbaar te zijn maar er is nog niks veranderd. Vorige week moest ik me twee keer tussen struiken wringen om een fietser te laten passeren."

  "Het wandel- en fietspad langs de spoorweg vanaf de Kortewildestraat in Hollebeke is volledig overgroeid, het is op sommige plaatsen nog amper een halve meter breed. Bestaat er geen plan om na te gaan waar er onderhoud nodig is?"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Het fietspad wordt beheerd door AWV. In vakanties kunnen zij hun beheer niet altijd helemaal 'meester'. We hebben aan hen doorgespeeld dat ze daar dringend werk van moeten maken. We hebben een onderhoudsplan van wat wij onderhouden, maar niet van wat AWV moet onderhouden. Maar als we iets doorspelen dan komen ze altijd."

  "Wat het pad naast de Delhaize betreft: dat is volledig privé. Daar mogen wij niks doen. Achter de Brico ligt een mooi pad dat wel van de stad is."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Maak orgaandonatie beter kenbaar"

  Emmily Talpe heeft een vraag over orgaandonatie. "Elk jaar sterven meer dan 100 mensen omdat ze niet tijdig een ruilorgaan krijgen. Vorig jaar waren er in Ieper amper 54 expliciete wilsverklaringen met toestemming tot orgaandonatie. In 2012 waren dan er nog 292 en in 2013 101. Dat doet ons vermoeden dat nog heel wat Ieperling niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om hun keuze te laten registreren. We stellen voor een 'week rond orgaandonatie' te organiseren. Is er bereidheid bij het stadsbestuur om orgaandonatie beter kenbaar en bespreekbaar te maken?"

  Schepen Jan Delie (N-VA): "Uw vraag kan een eerste stap zijn in het herlanceren van actie hierrond. In het vorige stadhuis hing een grote affiche daarover, maar die heeft de verhuis blijkbaar niet overleefd. In Ieper hebben al meer dan 1.000 mensen zich opgegeven als donor."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Volwassen genoeg om zelf te beslissen"

  Schepen Dominique Dehaene: "Dat de meningen over een verkeersvrije winkelstraat verdeeld zijn, dat mag duidelijk zijn. Het schepencollege acht zichzelf echter volwassen genoeg om zelf beslissingen te nemen. Belangengroepen beslissen niet in onze plaats."

  "Mevrouw Talpe, u gelooft mij of u gelooft mij niet, maar we gaan luisteren naar alle voorstellen. Dat wil niet zeggen dat we ze ook allemaal gaan realiseren. Wat het Colaertplein betreft: daar heeft u gelijk, maar aan de achterkant van het station zijn er wel 200 plaatsen bijgekomen. Je moet het hele plaatje bekijken."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Verdwenen parkeerplaatsen gecheckt op Google Streetview"

  Philip Bolle (SP.A): "Er zijn voldoende argumenten om van de Menenstraat een verkeersvrije winkelstraat te maken. Volgt het schepencollege in deze klakkeloos het centrummanagement?"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Ik vraag me af of er nog grondige bijsturingen aan het plan mogelijk gaan zijn. Aan het Colaertplein zijn 30 parkeerplaatsen verdwenen, dat hebben we gecheckt met Google Streetview."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Kijk met open mond naar spelletjes tussen Vlaamse administraties"

  Schepen Dehaene vervolgt: "Wij kijken met lede ogen en open mond naar het spelletje tussen twee Vlaamse administraties rond de Ruuschaartstraat en Krommenelststraat, waar AWV van een andere Vlaamse dienst geen bouwvergunning kreeg."

  "Wat de kleine ring betreft: het klopt dat de Kalfvaart een zwakke schakel is op dit moment. Vandaar ook het idee om het kruispunt her aan te leggen en te kijken hoe de Kalfvaart heringericht kan worden."

  "Ik vind u ietwat conservatief, mevrouw Talpe. Bij heel wat jonge Ieperlingen horen we andere geluiden, zij aanbidden koning auto niet meer. U stelt dat er tientallen parkeerplaatsen zullen sneuvelen. Behalve de Leet wil ik u vragen waar er de voorbije jaren één parkeerplaats is gesneuveld of waar er in het huidig plan één zou sneuvelen. Ik daag u uit, vind er één."

  "Elke centrumstraat zal met elk vervoermiddel bereikbaar blijven. Op lange termijn willen we mensen wel doen nadenken over welk vervoersmiddel ze gebruiken, dat ze gaan nadenken: 'moet dit wel met de wagen'."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Rekening houden met degelijke voorstellen"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V) reageert: "Wanneer kom je met een plan? Ik heb van in het begin duidelijk gemaakt dat het een plan is waaraan het schepencollege zijn goedkeuring heeft gegeven, maar het hangt af van een aantal toekomstfactoren, waaronder in de eerste plaats de heraanleg van de Leet."

  "Kom je met een volledig plan, dan krijg je te horen dat alles al beslist is. Kom je met een wit blad, dan klinkt het dat je niet weet waar je naartoe wil. Iedereen waant zich een verkeersdeskundige. Met degelijke voorstellen gaan we zeker rekening houden, ook met voorstellen die ik vanavond heb gehoord en ga laten onderzoeken."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Dit is een autopestplan"

  "Een tweede zwaar herexamen schuilt in de nieuwe route voor de toeristenbussen. U wil die grote bussen nu via tal van kleine straatjes en langs liefst vier scholen dirigeren naar de Surmont de Volsbergestraat. Hoe ga je dat in godsnaam vlot laten verlopen? Er zullen nog maar eens tientallen parkeerplaatsen moeten sneuvelen. Laat die toeristenbussen halt houden op één van onze randparkings."

  "Het stoot ook tegen de borst dat jullie deze aanpassingen nu al willen goedkeuren, om ze dan pas na de verkiezingen van 2018 uit te voeren."

  "Men noemt dit een mobiliteitsplan, maar het lijkt wel een autopestplan. Er zijn tal van minder ingrijpende en meer doeltreffende acties die u kunt ondernemen om de mobiliteit in het centrum te verbeteren."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Doodsteek voor handelaars op de Leet"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Schepen Dehaene krijgt tien op tien voor zijn plan qua begeestering, maar wat het plan zelf betreft, vrezen wij enkele zware herexamens. U goochelt met lussen en verkeersknippen, maar Ieper heeft geen volwaardige autoring. Ieper heeft met enige goede wil een halve ring, een halve ring die vorig jaar nog werd volgeplant met een bos aan verkeerslichten in de stationsbuurt."

  "En wat met de bewoners van de binnenstad? Het enige wat we zien gebeuren is een aangroei en verschuiving van de lokale verkeersdrukte met heel wat sluipverkeer in kleinere straten."

  "Het afsluiten van de doorgang van de Grote Markt naar de Leet zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor de handelaars op de Leet."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Gebrek aan moed"

  "De Menenstraat zou de perfecte autovrije winkelstraat kunnen zijn, maar u heeft een gebrek aan moed en visie, en dat voor een stad die zich officieus de 14de centrumstad van Vlaanderen noemt", aldus nog Philip Bolle.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Stuur toeristenbussen langs traject lijnbussen"

  "U laat op uw kop zitten door de busmaatschappijen die het reglement vrolijk naast zich neerleggen, en dat is eigenlijk een beetje een schande", gaat Philip Bolle verder. "Fietsen in de binnenstad is en blijft een heikel punt. Het blijft een gevarenzone voor fietsers. De 'knip' aan de Neermarkt voor wie uit de Boterstraat komt: dat staat al decennia in onze verkiezingsprogramma's. Ook over het nieuwe traject van de lijnbussen zijn wij het eens. Over uw kronkel met de toeristenbussen daarentegen zijn we het niet eens. U wil ze laten inrijden via de Elverdingestraat en dan via het Minneplein richting Surmontstraat, waar u een nieuwe halte wil creëren aan het park. Dat is een draak van het plan. Laat de toeristenbussen hetzelfde traject volgen als de lijnbussen en voorzie enkele extra laad- en losplaatsen aan de kathedraal."

  "Uw voorstel om het autoverkeer vanuit de Rijselstraat via een lus langs de D'hondstraat af te leiden is prikkelend, maar daarom niet goed. Wij stellen voor om de parkeerplaatsen op de Grote Markt ontoegankelijk te maken voor wie uit de Rijselstraat komt. Stuur dit verkeer via de Neermarkt naar de Leet."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Leg parking aan op site voormalig open zwembad"

  Philip Bolle (SP.A) en Emmily Talpe (Open Ieper) komen tussen over de mobiliteit in de binnenstad. Bolle: "We zijn het fundamenteel eens met de doelstelling van het mobiliteitsplan, namelijk doorgaand verkeer ontmoedigen en bestemmingsverkeer niet bemoeilijken. Alleen verschillen we van mening over de manier waarop. Er is weinig discussie over hoe de grote ring moet gesloten worden. Laat ons hopen dat de nodige kredieten snel ter beschikking zullen staan om het gat tussen de Rijselpoort en de aansluiting op de ring nabij Vlamertinge te dichten. Maar de bouwvergunning werd vorige week geweigerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet nu wijzigingen doorvoeren en een nieuwe aanvraag indienen. Dat zal echter niet voor morgen zijn."

  "De Rijselpoort wordt steeds meer een flessenhals die de verkeersstroom op piekmomenten niet aankan. En we moeten nadenken over hoe we in de nabijheid van de Kalfvaart extra parking kunnen creëren. De parkeerdruk is daar 100%, de klok rond. Een parkeerplein op de oude site van het open zwembad kan een oplossing bieden. Alle andere grote parkings liggen aan de andere kant van de stad. En wie zit er eigenlijk te wachten op een extra stukje Vestingen? De plannen die u hebt met het vervallen open zwembad kunnen perfect gerealiseerd worden op een andere plaats langs de Vestingen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Functie per functie"

  Schepen Katrien Desomer (CD&V): "De vaststelling van het organogram blijft de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wat de relevante ervaring betreft: het klopt dat wij daar vrij in zijn om te kiezen, en we beslissen dat functie per functie. Er is niet echt een lijn in te trekken. Tot vorig jaar moest je hier nog aangetekend solliciteren, binnen afzienbare tijd kan dat misschien wel per mail gebeuren. We gaan dus vooruit."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Solliciteren via e-mail zoals in Poperinge"

  Ives Goudeseune (SP.A) komt tussen over de rechtspositieregeling van het personeel. "Bijkomende relevante ervaring vragen als aanwervingsvoorwaarde is een beslissing van het schepencollege. Maar dat gebeurt niet altijd rechtlijnig. Vroeger was relevante ervaring voor examens op B-niveau niet noodzakelijk, enkele maanden geleden was het drie jaar, nu is het twee jaar."

  "Wat betreft het indienen van de nodige documenten zou ik willen aandringen dat net zoals in Poperinge gesolliciteerd kan worden via e-mail. Bij de stad Ieper is dat nog met de postduif of tegen afgifte bij de personeelsdienst. Solliciteren via e-mail lijkt ons in de 21ste eeuw een minimum."

  Volgens Vera Lannoo worden steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad overgeheveld naar het schepencollege.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Niet makkelijk om mensen te bereiken"

  "De opkomst van het publiek vandaag toont aan dat er wel nog wat werk aan de winkel is inzake het mobiliseren van de Ieperlingen", zegt Vera Lannoo (Groen). We tellen zes toeschouwers, maar één meer dan de verzamelde pers. Zes is echter zowat het gemiddeld aantal toeschouwers op de publieksbanken van de Ieperse gemeenteraad.

  Paul Victoor (CD&V): "Belangrijk vandaag is niet voor wie we stemmen, maar dát we stemmen. De gemeenteraad staat duidelijk achter dit initiatief. Het is inderdaad niet gemakkelijk om de mensen te bereiken, maar als alle politieke krachten zich bundelen en als de stad de Vredesprijs op alle mogelijke manieren bekendmaakt moet dit toch lukken."

  Nu krijgen de raadsleden, het publiek en ook de aanwezige journalisten de kans hun stem uit te brengen. Wat vlot gebeurt.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Beter aan Belg uitreiken"

  Philip Bolle (SP.A): "Wij hebben zo'n beetje het gevoel dat de klad er na 15 jaar wat komt in te zitten, dat het enthousiasme niet meer zo groot is. We laten vermoedelijk kansen liggen om alle Ieperlingen rond een project, wat dat dan ook moge zijn, te scharen. Zouden we de Vredeprijs niet beter uitreiken aan Belgen of Belgische groepen? Dat zou een meerwaarde kunnen zijn qua impact, en dan hebben we meer zekerheid dat de prijs ook wordt afgehaald door de winnaar (vorig jaar gebeurde dat niet, red.)"

  Nancy Six (VB): "We kunnen alleen maar hopen dat de prijs dit keer wat meer respons zal krijgen. Ik ga nu allicht op wat zere teentjes trappen, maar misschien kunnen we beter eens bij andere steden gaan polsen hoe zij het aanpakken. Er is een select links clubjedat alles rond vrede hier in Ieper wil claimen." Six haalt onder meer uit naar vrede.be en Hart boven Hard, "extreemlinks", zoals ze zelf zegt. "Door tal van activiteiten wekt het Vredesfonds een verkeerde indruk. Zo'n fonds moet zowel links- als rechtsdenkenden aanspreken, en dat is vandaag niet het geval. Als het fonds een groot publiek wil bereiken moet het afstand nemen van het extreem-links gedachtegoed."

 • Pieter-Jan Breyne

  Vijf kandidaten voor Vredesprijs

  "De Vredesprijs is voor onze stad heel belangrijk", zegt burgemeester Jan Durnez (CD&V). "De bedoeling is altijd al geweest om ook de Ieperlingen erbij te betrekken."

  Vredesambtenaar Filip Deheegher stelt de vijf genomineerden voor de Vredesprijs 2017 voor. Het gaat om Victor Ochen uit Oeganda, dokter Khadija uit Afghanistan, dokter Saravanamuttu uit Sri Lanka, Hanan Al Hroub uit Palestina en The Syrian Civil Defence.

  Hanan Al Hroub uit Palestina, een van de genomineerden.

  Hanan Al Hroub uit Palestina, een van de genomineerden. © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  Voorzitter Vercammen (alweer) verontschuldigd

  Jan Breyne (CD&V) opent de zitting. Jan Vercammen en Tine Verschoot zijn verontschuldigd.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Ongerustheid bij bewoners en handelaars"

  Zowel Philip Bolle (SP.A) als Emmily Talpe (Open Ieper) zal tussenkomen over de mobiliteitsplannen van het stadsbestuur. Ze hebben onder meer vragen bij de geplande verhuizing van de lijnbushalte van de Grote Markt naar het Vandenpeereboomplein. Volgens Emmily Talpe veroorzaakt de geplande opdeling "in drie lussen" van de stad nu al heel wat bezorgdheid bij bewoners en handelaars.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!