Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper : Jan Vercammen volgt Yves Leterme op als voorzitter

11/04/16 om 13:05 - Bijgewerkt om 22:27

De Ieperse gemeenteraad van maandag was de eerste zonder Yves Leterme. Die kondigde aan dat hij zijn mandaat als raadslid niet langer combineerbaar ziet met zijn drukke job bij IDEA in Stockholm. De N-VA-vleugel binnen het bestuurskartel, niet echt 'amused' door de hele soap bij CD&V rond het burgemeesterschap, eiste en krijgt nu ook het voorzitterschap van de gemeenteraad, in de persoon van Jan Vercammen.

 • Jos Remaut

  Einde van de zitting

  Na nog een vraag van Marc Clabau (Open Ieper) over het rendement van de nieuwe asfaltgietmachine, vakkundig en vol bouwtechnische details beantwoord door schepen Stefaan De Roo (CD&V), wordt deze zitting gesloten.

  Jan Vercammen heeft het als nieuwbakken voorzitter alvast uitstekend gedaan, hij heeft de kordaatheid én de stijl die nodig zijn voor de job. En van zenuwen was niks te merken.

  Een meer dan dikke pluim ook voor de jongedame die drie uur aan een stuk fungeerde als doventolk. Ze krijgt op uitnodiging van de voorzitter nog een daverend applaus. We zijn ervan overtuigd dat ze goed zal slapen vanavond...

  We danken u voor uw aandacht, het was fijn weer heel even uw reporter in Ieper te mogen zijn !

 • Jos Remaut

  SP.A : "Groenafval moet gratis worden !"

  Valentijn Despeghel (SP.A) wil dat op het containerpark niet langer meer betaald moet worden voor groenafval. Zodat er ook minder groenafval illegaal gedumpt of verbrand zal worden.

  Schepen Jan Delie (N-VA) : "Veel mensen hebben hierbij niet het gevoel dat ze aan sluikstorten doen, ze vinden dat ze gewoon wat groen uitspreiden in de bermen. Het gratis maken van deze fractie kunnen wij echter niet als gemeenteraad doen, dat is een materie voor de IVVO. Wij gaan ervan uit dat ze daar in de toekomst ernstig zullen aan werken."

  Despeghel wil alvast dat de stad Ieper hierover een brief schrijft naar IVVO. "Wel, we zúllen een brief schijven van hier naar ginder", rondde Jan Delie af met een knipoog.

 • Jos Remaut

  Toerismeschepen Verschoore : "De piek van de annulaties is voorbij"

  Dit stelde toerismeschepen Jef Verschoore (CD&V) naar aanleiding van een tussenkomst van Emmily Talpe (Open Ieper), die vroeg om de verstrekkers van logies tijdelijk te ontheffen van de stedelijke toeristische heffing.

  "Het is duidelijk dat de aanslagen in Brussel en alles wat eruit is voortgevloeid een negatieve impact hebben op de toeristische sector. Overal in België, en dus ook in onze stad. De piek van de annulaties is echter al achter de rug, al zien we wel dat we nog niet het niveau van boekingen halen dat we normaal in de lente hebben."

  Verschoore kon zich wel helemaal niet vinden in de vraagstelling van Emmily Talpe, hij vond ze zelfs storend. "Alles wat we op het gebied van de toerisme hebben bereikt, is precies dank zij de impulsen die we konden ontwikkelen met de inkomsten uit de toerismetaks. Heel goed besteed geld dus."

  "Om de toeloop weer op te krikken, is het vooral van belang dat we maximaal blijven inzetten op een goed onthaal van de toerist", aldus Jef Verschoore. "Maar als stadsbestuur zullen we ook ons duit in het zakje doen. Nu het Merghelynckmuseum toch leeg staat, zullen wij er een unieke tentoonstelling opzetten rond onze eigenste Ieperse couturier Edouard Vermeulen van Natan. En daar ook de nodige publiciteit rond voeren."

 • Jos Remaut

  Flyeractie om gebruik parking Leemput aan te moedigen

  Patrick Benoot (Open Ieper) heeft een vraag over parkeren aan het station. "Op vrijdagavond heerst er een drukte van jewelste aan de voorzijde van het station van Ieper. Heel wat ouders komen er hun studerende zoon of dochter ophalen. Dit veroorzaakt best wat verkeersdrukte en hinder op het plein. Aan de achterzijde van het station is er nochtans een aantrekkelijk en snel alternatief. Via de tunnel kunnen de treinreizigers makkelijk en vlot opgepikt worden aan de parking Leemput. Bij rondvraag blijkt dat deze parking weinig gekend is en de bewegwijzering onvoldoende. Hoe denkt u hieraan te verhelpen ?"

  Benoot had ook nog vragen over het aantal plaatsen voor gehandicapten, dat hij te groot vindt, en over de inplanting van de taxistandplaatsen.

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V) : "De parking Leemput is wel degelijk voldoende aangeduid. Ik vrees dat het hier eerder gaat om de mens als gewoontedier. We hebben een flyeractie gepland voor de komende weekends. Maar de vaste pendelaars kennen parking De Leemput blijkbaar wél al goed."

  "Het aantal plaatsen voor gehandicapten is inderdaad overgedimensioneerd, iedereen zal het er wel over eens zijn dat dat er te veel zijn. Parkeerplaatsen voor taxi's kunnen blijkbaar niet aan het gebouw van De Lijn, want dat wordt afgewezen omdat de bussen dan minder manoeuvreerruimte zouden hebben. Wat ik durf te betwijfelen."

 • Jos Remaut

  Voor wanneer het busje van het mobiel dienstencentrum ?

  Philip Bolle (SP.A) : "Hoe zit het met de plannen voor een mobiel dienstencentrum ? Komt daar nog iets van in deze legislatuur ? Wanneer zien we het busje eindelijk rijden ?"

  OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V): "Met vijf vrijwilligers hebben we in Vlamertinge 90 huisbezoeken afgelegd, om 'Samen Tafelen' op te starten. Nu wordt Dikkebus aangepakt, en we onderzoeken nog andere plaatsen. In en rond de Ligywijk hebben we een project 'Ouder worden in je buurt' opgestart. Diezelfde sessie zullen we opstarten in Zonnelied en de buurt rond de Kersecorf. We startten ook het project 'Fit in je hoofd' en 'Soep met babbeltjes', waar vrijwilligers de baan op gingen met kommen soepen."

  "In 2015 hebben onze consulenten 410 zorgvragen opgetekend, dat is een verdubbeling bij het jaar ervoor. Als de wetgeving het ooit toelaat, dan zullen wij een erkenning vragen voor dit mobiele dienstencentrum."

  Philip Bolle : "U somt hier wel een heel aantal zaken op die niets te maken hebben met de deelgemeenten, wat toch de bedoeling is. Ik hoop toch ooit het busje te zien rondrijden voor individuele dienstverlening. Maar dat is toch blijkbaar niet wat u in gedachten heb, na wat ik nu hoor."

 • Jos Remaut

  Hoe de 50 per uur afdwingen in de Meenseweg ?

  Ives Goudeseune (SP.A) heeft het over de snelheidsbeperking in de Meenseweg, waar de toegelaten snelheid op het stuk tussen de Picanollaan en de rotonde op de grens met Zillebeke recent werd teruggebracht van 70 naar 50 kilometer per uur. "De breedte van de rijweg stuurt gewoon aan op sneller rijden. Ik ben dan ook tevreden dat ik onlangs in de krant mocht lezen dat er structurele aanpassingen zullen worden uitgevoerd. Al ben ik wel nieuwsgierig welke aanpassingen er zullen worden uitgevoerd. Je kan er bijvoorbeeld ook een laan van maken met een groenstrook in het midden van de weg. Maar vooral de timing maakt me curieus. Graag vernam ik welke aanpassingen er op korte termijn zullen worden uitgevoerd om de automobilisten aan te zetten tot een lagere snelheid, of er ondertussen meer ruimte kan worden gegeven aan de zwakke weggebruiker, en of het niet aangeraden is een proefopstelling uit te proberen."

  Ook Patrick Benoot (Open Ieper) heeft hier vragen bij. Hij wijst ook op de vele klachten van de bewoners over de overdreven snelheid in de Meenseweg. "Er moeten heel dringend structurele maatregelen worden genomen."

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V) : "90 % van de klachten heeft te maken met het gedrag van individuele weggebruikers. Als er een bord staat 50 per uur, dan is er geen enkel excuus om daar sneller te rijden. Er zijn echter al een aantal maatregelen genomen : er kwamen drie verlichte zebrapaden, ook aan de Sint-Jozefsschool zullen we dat doen. We wachten op de werken van de watermaatschappij om de fietssuggestiestroken door te trekken tot aan de school. In de middenstrook kunnen we in proefopstelling allerhande obstakels plaatsen. Een grondige heraanleg van de Meenseweg zal een enorme kostprijs vergen, en dit is ondertussen een stadsweg. Dit staat niet gepland voor deze bestuursperiode."

  Ives Goudeseune : "Maar laat ons dan toch een aantal voorlopige maatregelen nemen, vooral om de fietsers te beschermen."

  Patrick Benoot : "Het is een utopie te verwachten dat iedereen zich daar zomaar aan de vijftig zal houden."

 • Jos Remaut

  Open Ieper niet akkoord met ingekrompen openingsuren op nieuwe stadhuis

  Emmily Talpe (Open Ieper) : "We zijn het niet eens met de beslissing om de openingsuren van de stadsdiensten tegelijk met de verhuizing naar Ter Waerde te beperken. De openingstijd is met maar liefst 7 uur verminderd, en dan spreken we nog niet van de aanmeldingsplicht een half uur voor sluitingstijd. We zien deze beperking met lede ogen tegemoet, en vele mensen zullen niet anders kunnen dan vakantie te nemen om eens naar het stadhuis te komen."

  "In andere steden en zelfs kleine gemeenten is het alvast veel beter", aldus Talpe, die meteen ook een hele lijst steden en gemeenten debiteerde waar het gemeentehuis vaker open is. "Het is aan de overheid om zich aan te passen aan de burger, niet omgekeerd", aldus Talpe, die pleit voor een langere laatavondopening op dinsdag, het opengaan 's morgens om 8.30 uur en het afschaffen of toch minstens verkorten van de aanmeldingsplicht. Ze vroeg dan ook een herevaluatie, en een continue verbetering en verfijning van de digitalisering.

  Philip Bolle (SP.A) sluit zich hierbij aan. "Maar na amper veertien dagen is het nu nog te vroeg om nu al te evalueren. We zullen hierover ten gronde interpelleren na de zomervakantie."

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V) : "We zullen in de toekomst meer en meer inzetten op digitale dienstverlening. Dertig minuten voor sluiting zich aanmelden is de overname van een regeling die er al was in het OCMW. Als iemand met een complex dossier binnenkomt om vijf voor twaalf, dan hebben we wel een probleem. De openingsuren die nu gelden zijn er gekomen na grondige voorstudie en na tellingen, ze houden dus rekening met de realiteit. Het is inderdaad te vroeg voor conclusies, maar op de voorbije twee dinsdagen zag ik meer volk op dinsdagnamiddag dan in de vooravond. Ondertussen volgen en analyseren we alle bewegingen via ons informatiesysteem. Voor veel zaken is de beschikbaarheid op Auris even groot als op et vroegere stadhuis, alleen voor identiteitskaarten en reispassen is dat minder", aldus Jan Durnez, die ook voor de pinnen kwam met een hele lijst van steden en gemeenten waar er minder openingsuren zijn dan in Ieper.

  Nancy Six (Vlaams Belang) wees erop dat digitalisering allemaal goed en wel is, maar dat er ook nog heel wat mensen zijn zonder internet of digitale analfabeten. "Die mogen toch niet uit de boot vallen". "We zijn ons daar goed van bewust", antwoordde burgemeester Durnez.

 • Jos Remaut

  SP.A wil opwaardering voor de Ieperse marktdag

  Philip Bolle (SP.A) ziet de Ieperse zaterdagmarkt verschralen. Voor de gemeenteraad pakt hij uit met een hele analyse van mogelijke oorzaken hiervoor, om tot de conclusie te komen dat zonder ingrijpende veranderingen het aandeel van de markt in de toekomst verder zal dalen. "Om deze neergang te doorbreken, is het van belang het vestigingsklimaat van de markt voor nieuwe generaties ondernemers aanzienlijk te verbeteren. De stad heeft hierin een grote maar uiterst boeiende uitdaging voor de deur staan. We zijn benieuwd naar uw analyse."

  Volgens hem loopt het momenteel vooral fout door het feit dat de markt vaak niet op de Grote Markt kan plaatsvinden omwille van activiteiten allerhande. Of wél op de markt plaatsvindt, maar in mineur, tussen grote tribunes voor een of andere manifestatie. "Maar liefst 17 keer vond de markt vorig jaar onder gehavende omstandigheden plaats."

  Emmily Talpe (Open Ieper) : "Dit speelt niet alleen in Ieper, maar ook bijvoorbeeld in Poperinge. Daar wil men het oplossen door een marktcommissie op te richten, maar ook voor Ieper lijkt me dat een goeie piste. Dit kan eventueel door een uitbreiding van het bestaande marktcomité."

  Schepen Katrien Desomer (CD&V) : "U hebt net als ik de studie van de provincie uit 2010 gelezen. Het is geen typisch Iepers fenomeen, in Ieper valt dat wel mee, sinds 2012 hebben we maar twee marktkramers verloren. Zij stoppen meestal bij gebrek aan opvolger. Toch proberen we de achteruitgang tegen te houden. Ons prijsbeleid zit goed, maar de opmars van jaarmarkten en avondmarkten speelt toch wel in ons nadeel, een aantal marktkramers gaat liever naar daar. De gewijzigde opstelling op de Grote Markt wordt inderdaad niet goed bevonden door de marktkamers, maar dat verkiezen ze nog altijd boven uitwijken naar de Esplanade. Dat was vorig jaar acht keer het geval, en niet 17 maar 15 keer vond de markt onder gehavende omstandigheden plaats op de Grote Markt."

  Over een uitbreiding van het marktcomité wil Desomer wel nadenken. "Maar ik zie er niet onmiddellijk de meerwaarde van in."

 • Jos Remaut

  SP.A weigert te stemmen over herinrichting van het Vleeshuis

  Philip Bolle : "Al jaren hebben wij erop aangedrongen ons te laten meediscussiëren over de toekomstige invulling, en evenveel jaren hebt u de boot afgehouden. Uw meerderheid kan de jongste tijd geen wind laten zonder dat er een participatietraject met de bevolking wordt uitgestippeld, maar deze eigenste gemeenteraad zit erbij voor spek en bonen. Achter onze rug werd ondertussen de hele handel bedisseld en voorgelegd aan... de plaatselijke pers."

  "Wel burgemeester, als u het vertikt om correct om te gaan met uw raadsleden, dan vertikken wij het om in te gaan op de inhoud van dit dossier. We zullen het dan ook niet goed- of afkeuren, we gaan ons zelfs niet onthouden. Want als wij er niet toe doen, dan doet onze stem er ook niet toe."

  SP.A stemde dus niet, maar dat belet niet dat de herinrichting van het Vleeshuis is goedgekeurd.

  Het Vleeshuis

  Het Vleeshuis © GF

 • Jos Remaut

  Werken in de Rijselstraat

  De kruispunten van de Rijselstraat met de Burchtstraat en met de Neermarkt worden aangepakt, alsook het tussenliggende gedeelte in de Rijselstraat zelf.

  Philip Bolle (SP.A) : "Hopelijk pakt u deze werken beter aan dan deze in de Menenstraat. Heel wat voetpadtegels liggen daar ondertussen opnieuw los, o.m. door het versnipperde heraanleggen. En we vrezen dat u opnieuw in dezelfde val zal trappen, waarbij u één kruispunt afsluit, om gemotoriseerd verkeer toe te laten via het andere kruispunt."

  Emmily Talpe (Open Ieper) : "Er zal heel wat overlast zijn. U plant de werken tussen 12 november en 31 december. Is dit wel de beste periode, gezien de winter en de eindejaarsshopping ? Zijn er geen andere mogelijkheden ?"

  Schepen Stefaan De Roo (CD&V) : "Werken veroorzaken nu eenmaal altijd hinder, maar wij doen er alles aan om die zo beperkt mogelijk te houden. In de Menenstraat lagen de zaken heel moeilijk, aangezien we de straat niet volledig konden en mochten afsluiten omwille van de veiligheid. We hebben in de Menenstraat de voetpaden volledig kunnen effen maken, met een uitzonderlijke techniek. Ook het gieten van beton was er een pareltje van kunst. Wij zijn heel tevreden over die aannemer. Als er nog tegels zouden loskomen, zullen we die dadelijk herstellen. En we zullen het nodige straatmeubilair plaatsen om te vermijden dat er nog auto's komen waar men niet mag parkeren."

  "In de Rijselstraat zullen we dezelfde technieken toepassen, met voegen tot aan de oppervlakte. Er moeten hier wel minder voetpadtegels hersteld worden. In tegenstelling tot wat u beweert mevrouw Talpe, ligt helemaal nog niet vast dat deze werken in november en december zullen plaatsvinden. We zouden dat liever in het vroegere najaar doen dan in het late najaar. Maar het moet kunnen passen voor iedereen, en dat is niet zo evident."

  Philip Bolle : "Dat niet afsluiten van de Menenstraat, dat was niet om veiligheidsreden, maar gewoon om de middenstand van die straat een plezier te doen. Dat brengt alleen maar miserie. Ik pleit er dan ook voor om het stuk Rijselstraat in kwestie volledig af te sluiten tijdens de werken."

 • Jos Remaut

  Nieuw jeugdlokaal in Brielen

  De raad keurt de bouw goed van nieuwe jeugdlokalen in Brielen, naar een ontwerp van Fien Vandenberghe uit Ieper. Er wordt geopteerd voor strobouw. De kostprijs wordt geraamd op ruim 280.000 euro.

  Emmily Talpe (Open Ieper) heeft vragen bij die strobouw, maar Vera Lannoo (Groen) verdedigt de keuze : "Laat ons vertrouwen hebben in de architecten, die zullen het toch wel weten". Ook jeugdschepen Eva Ryde (N-VA) verdedigt de keuze voor strobouw.

  Iedereen stemt voor bij dit punt.

 • Jos Remaut

  Personeel OCMW gaat ook voor de stad werken

  De raad keurt een punt goed rond de ter beschikkingstelling van het personeel van het OCMW bij de stadsdiensten.

  Ives Goudeseune (SP.A) : "Het personeel van het OCMW moet ter beschikking gesteld worden van de stadsdiensten, maar daar is voor hen geen plaats voorzien in het organogram. Ik hou er niet van dat de gemeenteraad nog langer buitenspel wordt gezet wat betreft de invulling van het organogram en de samenstelling van het managementteam."

  Schepen Katrien Desomer (CD&V) : "We zijn ongeveer twee jaar geleden gestart met de samenvoeging van de kaders. Dit wordt nu gefinaliseerd, en we willen dit ten laatste tegen juni hier in de raad brengen."

  Ives Goudeseune : "Ik ga nog eventjes geduld hebben, mevrouw de schepen, een heel klein beetje nog."

 • Jos Remaut

  IVVO gaat weer compost verkopen

  Philip Bolle (SP.A) vraagt of het waar is dat IVVO aan particulieren compost wil gaan verkopen. Dat werd door Paul Victoor (CD&V), voorzitter van IVVO, bevestigd. "We zullen dit morgen aan de pers voorstellen. Er is hier veel vraag naar. We zullen de compost aanbieden in zakken van 40 liter, tegen een erg democratische prijs : 3,5 euro per zak, of 10 euro voor drie zaken."

 • Jos Remaut

  Waarom geen woonwinkel in Ieper ?

  Vera Lannoo (Groen) : "In andere gemeenten kan men zich wel op één plaats aandienen met al zijn documenten i.v.m. wonen. Dat moet toch kunnen gebeuren in een Woonwinkel. Is het zo dat Ieper niet is aangesloten bij een woonwinkel ?"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Op dit moment is dit inderdaad zo. We zoeken hier een oplossing voor."

  Vera Lannoo (Groen) onthoudt zich op het punt van de versterking van de intergemeentelijke samenwerking

 • Jos Remaut

  Jan Durnez : "Samenwerkingsverband Westhoekgemeenten wordt hele procedure"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V) antwoordt op vragen van Emmily Talpe (Open Ieper) en Vera Lannoo (Groen) : "Dit is een eerste stap die ons tot niets verbindt. In de gemeenteraad van mei moeten we beslissen om de voorlopige constructie op poten te zetten. Deze kan alleen maar voorbereidend werk doen. Daarna kan elke gemeente beslissen of ze nog verder wil doen. Met zij die voortdoen wordt dan effectief de nieuwe intercommunale opgericht. En het blijft in essentie een overlegorgaan, zoals het Westhoekoverleg altijd is geweest. Het blijven nog altijd de gemeenten afzonderlijk die telkens zullen beslissen of ze in iets meestappen of iets."

  "Wie lid is van de intergemeentelijke samenwerking, kan een beroep doen op de dienstverlening ervan tegen een afgesproken prijs."

  "Een burgemeester die parlementslid is, kan geen lid zijn van de Raad van Bestuur. Bij ons in de Westhoek zijn er toch wel een aantal burgemeesters in dit geval. Er zal nog moeten blijken of de Vlaamse decreetgever daar al of niet afstand wil van doen, dat zal materie zijn voor aan de regeringstafel."

 • Jos Remaut

  Intergemeentelijke samenwerking tussen Westhoekgemeenten wordt versterkt

  De raad keurt een punt in die zin goed. Philip Bolle (SP.A) maakt van de gelegenheid gebruik om aan de schepen voor wonen te vragen of er een plan B is voor de duurzame wijk De Vloei, nu de belangstelling daar ferm lijkt tegen te vallen : amper tien geïnteresseerden op de infodag van vorige zaterdag, waaronder slechts vier kopers. Voorzitter Vercammen wijst hem terecht : "Dit heeft niks met intergemeentelijke samenwerking te maken, dus uw punt is niet aan de orde". Philip Bolle : "Jawel, want in de intergemeentelijke samenwerking zijn er ook woonwinkels."

  Philip legt zich daar dus niet bij neer, en wil dat de schepen toch antwoordt. "De belangstelling is inderdaad niet wat we hadden verhoopt", antwoordt schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Maar er komt nog een tweede verkoopdag en we zullen de nodige publiciteit maken."

 • Jos Remaut

  Tine Verschoot legt de eed af

  Het komt er vlot uit : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat na te komen". Een stevig applaus, en binnen de minuut is de inauguratie van Tine afgehandeld.

 • Jos Remaut

  De zitting wordt geopend

  De raadszaal is aardig volgestroomd dit keer, ook met een aantal slechthorenden die in groep de zitting komen bijwonen. Voor hen is er ook een doventolk voorzien. Kersvers voorzitter Jan Vercammen opent de zitting. Emmily Talpe (Open Ieper) wenst hem veel succes en hoopt dat hij op een correcte manier de oppositie haar ding zal laten doen.

 • Jos Remaut

  Tine Verschoot legt de eed af als gemeenteraadslid

  Alvorens de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter kan worden verkozen, zal eerst voorzien worden in de opvolging van Yves Leterme als gemeenteraadslid. En de speling van het lot wil dat dit eveneens zal gebeuren door iemand van N-VA-signatuur : Tine Verschoot uit de Doorgangstraat.

  Tine, officieel Martine Verschoot is er 56 en is beroepshalve aan de slag is als coördinator van de buitenschoolse opvang Klavertje Vier. Ze stond bij de verkiezingen van 2012, haar eerste deelname, op de 31ste plaats van de kartellijst CD&V/N-VA. Ze behaalde 631 voorkeurstemmen, en kwam op rangorde 4 van de opvolgersplaatsen voor de gemeenteraad. Ondertussen werd ze wel OCMW-raadslid, en dat kan ze ook blijven, want een dubbelmandaat met de functie van gemeenteraadslid is niet verboden. Het is nog niet officieel bekend of ze dat ook zal doen.

  Tine Verschoot

  Tine Verschoot © GF

 • Jos Remaut

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling van de Ieperse gemeenteraad eruit.

  Samenstelling van de Ieperse gemeenteraad.

  Samenstelling van de Ieperse gemeenteraad. © KW

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!