Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: Antoon Verschoot is elfde ereburger

01/02/16 om 16:11 - Bijgewerkt om 22:14

De gemeenteraad van Ieper heeft Antoon Verschoot maandagavond tot elfde ereburger van de stad benoemd. Hij heeft 61 jaar lang de Last Post geblazen.

 • Pieter-Jan Breyne

  Karl Thybergin verlaat de gemeenteraad

  Het laatste woord is voor Karl Thybergin (Open Ieper): "Dit was mijn laatste gemeenteraad. Ik vertrek morgenochtend om een woning te gaan zoeken in de VS, waarnaar ik verhuis voor mijn job." Hij wordt opgevolgd door Ann-Sophie Himpe.

  Na twee uur en drie kwartier is de zitting afgelopen.

  Karl Thybergin

  Karl Thybergin © GF

 • Pieter-Jan Breyne

  "December was te warm"

  Voor Groen komt Vera Lannoo nog tussen over het elektriciteitsverbruik van de overdekte ijspiste. "Die ging 30% minder energie verbruiken dan de open piste van het jaar daarvoor. Maar het ging van 120.000 naar 118.945 kwh. Dat is lang geen 30 procent minder."

  Schepen Katrien Desomer (CD&V): "De cijfers kloppen, er is maar één procent daling. Voor de ijspiste zelf gaat het wel om zeven procent minder. Het draait vooral om de overnachting van de nachtwaker die constant verwarmd was, en de chalet was ook iets groter. De grootste boosdoener echter was de temperatuur in december: van 4 graden gemiddeld in 2014 naar 9 graden in 2015. Vandaar het energieverbruik. We hopen nu op een ijskoude december 2016..."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Station te vroeg gesloten in het weekend en in vakanties"

  Valentijn Despeghel (SP.A) komt tussen over het station van Ieper, dat sinds 1 januari in het weekend, op feestdagen en in sommige vakanties al om 14.20 uur sluit. "Mensen moeten in weer en wind buiten wachten, de toiletten zijn niet meer beschikbaar, tickets kunnen enkel nog aan het automaat gekocht worden, een toerist kan niet meer aan zijn bagage die hij in de lockers had opgeborgen..."

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Wij delen uw bezorgdheden en op 15 december hebben we een brief gestuurd naar de NMBS om dit aan te kaarten. We kregen wel nog geen antwoord daarop."

 • Pieter-Jan Breyne

  Stad Ieper reageert gemiddeld al na 7 minuten op sociale media

  Emmily Talpe (Open Ieper) wil weten hoe actief de stad is op sociale media. "Wie coördineert het sociale media-gebeuren? Welke inspanningen zullen worden geleverd om te komen tot een beter, uitgebreider en gestructureerder gebruik van sociale media?"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Dit is belangrijke materie waar de stad grondig mee bezig is. De nieuwe website zit in zijn laatste fase, en daarop zullen sociale media een belangrijke rol spelen. Eén medewerkster van de dienst communicatie is belast met sociale media. Haar gemiddelde reactietijd op de sociale mediakanalen van de stad bedraagt 7 minuten, zeer snel dus. We hebben 3.000 volgers en tot 2.000 mensen volgen de rubriek 'werken in uitvoering'."

 • Pieter-Jan Breyne

  Verkeersveiligheid Augustijnenstraat

  Nancy Six (Vlaams Belang): "In de Augustijnenstraat blijven sommigen veel te snel rijden. En ook al zijn de werken in de stationsomgeving achter de rug, de bewoners kunnen zich niet van de indruk ontdoen dat hun straat als sluipweg wordt gebruikt. Wanneer komen de reeds maanden verdwenen verkeersremmers terug, met nu toch eindelijk eens een degelijke verankering? Hoe wil de stad de verkeersveiligheid in die straat verbeteren?"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Als we iets doen, willen we dat doen op een duurzame manier. Die verkeersremmers komen terug, op een betonnen ondergrond, om ze goed te kunnen verankeren. Maar daarvoor zijn we afhankelijk van het weer: beton moet 28 dagen drogen. Maar het zal gebeuren, op een duurzame manier."

 • Pieter-Jan Breyne

  Beelden in lege nissen Lakenhalle?

  "We vernemen dat Onroerend Erfgoed geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van nieuwe beelden in de lege nissen van de Lakenhalle", aldus Philip Bolle (SP.A). "Vroeger, tussen 1513 en 1875, werden daar zowat 90 beelden van vorsten, graven en beroemde Ieperlingen geplaatst. Zijn hier concrete plannen voor? Welke figuren komen daar volgens u voor in aanmerking?"

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "De familie de Codt heeft gevraagd om het standbeeld van hun voorvader Henri de Codt terug te plaatsen in een nis van de Lakenhalle, op hun kosten. Onroerend Erfgoed raadt aan een grondig onderzoek uit te voeren als we meerdere beelden willen zetten in de lege nissen."

  "Momenteel beschikken we nog niet over ramingen, er is ook nog geen budget voorzien en er zijn nog geen verdere stappen gezet. Het schepencollege is wel gewonnen voor het idee om te onderzoeken om er terug beelden te plaatsen. Het zal bijvoorbeeld gaan om een of twee beelden per legislatuur, te beginnen met dat van Henri de Codt."

  Philip Bolle is blij dat er interesse voor is, maar vindt de langetermijnplanning iets té lang.

 • Pieter-Jan Breyne

  Heeft Ieper een 'neutrale pupiter' nodig?

  Karl Thybergin vindt het niet kunnen dat het logo van de stad Ieper volgens hem werd gebruikt op de website van CD&V Ieper - in een foto waarop de voorzitter staat te speechen achter het pupiter met het I-logo. Jan Breyne bedankt voor de reclame voor de nieuwe CD&V-website. Jan Durnez: "De stad heeft vier spreekgestoelten voor verenigingen, waar het logo van CD&V - ik bedoel van de stad, excuseer (lacht, red.) - vast op zit." "Eigenlijk moet de stad een neutrale pupiter kunnen bezorgen, zonder logo", vindt Karl Thybergin. "In dit geval is er geen sprake van dat een vereniging het logo heeft gebruikt, we hebben een pupiter gebruikt en die komt voor op een foto op de website", aldus nog burgemeester Jan Durnez. Of beter kwám voor, want veiligheidshalve haalde de CD&V het bewuste beeld toch maar van de site.

 • Pieter-Jan Breyne

  Nog eens over het Aurisgebouw

  Karl Thybergin (Open Ieper) interpelleert - in zijn laatste gemeenteraad, hij verhuist voor zijn werk naar de States - over de renovatie van het Aurisgebouw, waar het nieuwe administratieve centrum voor stad en OCMW komt. "Het bestuur heeft in dit dossier de regels inzake goed bestuur aan zijn laars gelapt. Alles binnenin het gebouw is nieuw of vernieuwd. Kostprijs: ruim 11 miljoen. Buiten werd er nog niks vernieuwd, dat zal nochtans nodig zijn. De betonnen cirkel buiten ziet er niet goed uit, met roestplekken. Die zullen ooit structureel aangepakt moeten worden, en hopla, nog een miljoen erbij. Een bedrag dat een expert me heeft bezorgd, geen nattevingerwerk. Collega Marc Clabau werd door de vorige burgemeester verweten dat hij moest leren rekenen. Toen had Marc het zelfs nog 'maar' over 9 miljoen. Nu zitten we al boven de elf miljoen en straks eindigen we rond de 15 miljoen."

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Vóór Valentijn zal de ICT-dienst daar gehuisvest zijn, als eerste dienst. De andere diensten volgen. In april zou de eerste gemeenteraadszitting daar normaal gezien kunnen plaatsvinden."

  "Dat wat uitgevoerd is is binnen de raming gerealiseerd. Dat gaat om de 6,5 miljoen die we in 2014 hebben vooropgesteld. Waar u die 11 en 15 miljoen haalt, is me een raadsel."

  "Mijn bedrag betreft aankoop plus renovatie", reageert Karl Thybergin.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Museum komt er hoe dan ook"

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Het is de eerste maal dat ik u zo veel dingen hoor zeggen die ik zelf genoteerd had, collega Bolle. We betreuren dat Toerisme Vlaanderen ons project niet heeft weerhouden. Blijkbaar heeft Vlaanderen deze legislatuur enkel oog voor grote steden - in onze provincie enkel Brugge. We hadden de bui al enigszins zien hangen maar wilden onze kans toch wagen. Een Vlaamse subsidie had het project meer armslag gegeven, maar het project kan er ook zonder gerealiseerd worden. Het budget dat we beschikbaar hebben, vier miljoen, is all-in. De ontwerper moet zich aan dat budget houden. Op vandaag stelt zich geen budgettair probleem. Het budget per vierkante meter museumoppervlakte ligt bijvoorbeeld hoger dan dat van het STAM (stadsmuseum Gent, red.) en benadert dat van het In Flanders Fields Museum. Het is dus perfect mogelijk om voor dat geld een state of the art museum te maken. Of Europa ons financieel zal steunen weten we niet, we gaan het proberen maar we blijven realistisch, want het is in deze context veel moeilijker dan vijf jaar geleden, toen met het In Flanders Fields Museum. Tegen de zomer van 2018 komt er in elk geval een goed stadsmuseum." Volgens schepen Verschoore zijn er zonder subsidies minder mogelijkheden qua archief, website, sanitair, enzovoort. Dat begrijpt Philip Bolle als het terugschroeven van ambitie. "De tering naar de nering zetten is eerbaar, maar als we op al die zaken gaan besparen zullen we allicht ook niet de 50.000 bezoekers halen die we wilden."

  "U hoort wat u graag hoort", aldus Jef Verschoore. "We gaan onze ambitie niet verminderen. Als we extra mogelijkheden krijgen zullen we onze ambitie uitbreiden. Getuigt een minder mooie trap van minder ambitie? Ik denk het niet. En of er nu 45.000 of 55.000 bezoekers komen: ik ga er niet wakker van liggen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Herdenkingstoerisme is over hoogtepunt heen"

  Philip Bolle (SP.A) komt tussen over het geplande nieuwe stadsmuseum in de Lakenhalle. "Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er een budget van 6 miljoen euro nodig zal zijn, zomaar eventjes 2 miljoen meer dan voorzien in de begroting. Dat extra geld hoopt u te halen uit subsidies van de provincie, Toerisme Vlaanderen, Europa en zelfs de private sector. U hebt intussen een toezegging voor 10.000 en 150.000 euro van de provincie. Maar de hoofdmoot, 1,25 miljoen van Toerisme Vlaanderen, gaat aan onze neus voorbij - minister Weyts vindt blijkbaar dat er onvoldoende internationale 'reason to come' is naar Ieper. Een flinke opdoffer voor het project. De subsidie van Europa voor 500.000 euro is hoogst twijfelachtig. En wat de sponsoring betreft: daar lopen de vetpotten niet meer over. Wat met de vaststelling dat de locomotief - de trekkersrol van het In Flanders Fields Museum - sputtert en de financiering hapert? Want het herdenkingstoerisme in de Westhoek lijkt echt wel over zijn hoogtepunt heen. Zullen we nu ook de verhoopte bezoekersaantallen voor het nieuwe stadsmuseum - 50.000 per jaar - naar beneden bijstellen of zal de stad extra eigen financiële middelen inzetten om het project te redden?"

 • Pieter-Jan Breyne

  Antoon Verschoot wordt ereburger

  Jan Breyne (CD&V) en Philip Bolle (SP.A) vragen allebei dat Antoine (Antoon) Verschoot ereburger van Ieper wordt. "Op 12 december heeft Antoon voor het laatst de Last Post geblazen", zegt Jan Breyne. "Hij heeft dit 61 jaar lang onafgebroken gedaan, sinds 1954. Hoewel hij - terecht - al heel wat internationale onderscheidingen kreeg, mag een duidelijke blijk van Ieperse erkentelijkheid niet ontbreken. Hij heeft zijn taak altijd plichtsbewust en met een gezonde portie humor volbracht. Hij heeft maar één Last Post gemist, die ene keer toen de spooroverweg langs de Poperingseweg te lang dicht bleef. Hiermee willen we ook onze bewondering en waardering uitdrukken voor alle klaroeners die zich sinds 1928 hebben ingezet en nog steeds inzetten: een dagelijkse herdenkingsplechtigheid voor de gevallenen van WO I, in goede en kwade dagen, in weer en wind. Meer dan 30.000 keer inmiddels, met een beperkt aantal manschappen. Het ereburgerschap van Antoon is ook het hunne."

  "We willen hiermee ook het Ieperse karakter van de Last Post onderstrepen. Het is een volledig Iepers initiatief, gestart door de toenmalige Ieperse politiecommissaris. Het is een signaal dat de plechtigheid ook in de toekomst in stand moet worden gehouden."

  Philip Bolle (SP.A): "Wij sluiten ons hier volmondig bij aan."

  Ook de andere oppositiepartijen scharen zich achter het voorstel. Antoon Verschoot wordt de elfde ereburger van Ieper en krijgt een applaus van de voltallige raad.

  Antoon Verschoot is voortaan ereburger van Ieper.

  Antoon Verschoot is voortaan ereburger van Ieper. © Foto JL

 • Pieter-Jan Breyne

  Straatnamen goedgekeurd

  De raad heeft drie nieuwe straatnamen goedgekeurd: het Sint-Michielspad en het Verdronkenweidepad - voor twee langere paden nabij de Verdronken Weide - en het Van Wonterghempad, het verbindingspad tussen de Taccoenstraat en het Huyspad in Zillebeke.

 • Pieter-Jan Breyne

  Gemeenschapsinfrastructuur Dikkebus

  De 'site gemeenschapsinfrastructuur' in Dikkebus wordt verbouwd, met sloop van de lokalen en berging van de groendienst, lokaal en berging van de harmonie, lokalen dé Academie, leskeuken KSA, ex-brandweer en KAJ. Er komt een duurzame nieuwbouw in de plaats. Alleen het huidige OC - van recentere datum dan de rest - wordt behouden. "Voor ons is het niet meer dan logisch dat de huidige infrastructuur wordt gesloopt, natuurlijk met behoud van het OC", aldus Evelyn Bouchaert van SP.A. "De gebouwen zijn fel verouderd. Ik hoop dat er bij de nieuwe invulling een soort van dorpsplein gecreëerd kan worden, u hebt nu de ideale gelegenheid. We hopen ook dat de bevolking en verenigingen voldoende geïnformeerd zullen worden, en geraadpleegd. Dit kan bijvoorbeeld op bewonersvergaderingen. Het slopen van het gebouw betekent natuurlijk ook dat de verenigingen er een tijdlang niet terecht zullen kunnen. Welke oplossingen worden aangeboden aan deze verenigingen? En wat is de timing van de werken?" "Er komen oplossingen voor de verenigingen", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V). Over een timing sprak hij zich niet uit.

  De gebouwen in kwestie langs de Dikkebusseweg in Dikkebus.

  De gebouwen in kwestie langs de Dikkebusseweg in Dikkebus. © Foto dvdb

 • Pieter-Jan Breyne

  Dimbare ledlampen

  In de Pennestraat komen dimbare ledlampen als openbare verlichting. Tot blijdschap van Philip Bolle (SP.A) en Emmily Talpe (Open Ieper). "Nu nog de andere straten van het doofplan aanpakken en we zijn helemaal tevreden", aldus Philip Bolle.

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "We gebruiken de nieuwe technieken die vandaag realiseerbaar zijn."

 • Pieter-Jan Breyne

  Water in In 't Riet

  "Er stond gisteren een plas water binnen in OC In 't Riet in Zillebeke", aldus Ives Goudeseune (SP.A). Schepen Stephaan De Roo (CD&V) zal zijn diensten opdracht geven te gaan kijken en het euvel op te lossen.

 • Pieter-Jan Breyne

  Vleeshuis niet te huur voor commerciële organisaties

  Philip Bolle informeert naar de concessie van het Museumcafé. "De uitbater heeft voortijdig een einde gemaakt aan de overeenkomst. Welke gevolgen heeft dit voor het museum en de ontvangst van de bezoekers? Volgens ons deed de uitbater de boeken toe omdat er te veel beperkingen waren. Zal er voor een nieuwe uitbater, als u die vindt, een aangepaste overeenkomst worden uitgedokterd?"

  "Hoe zit het met de uitbating van de catering in het Aurisgebouw? Waarom is daar zo weinig interesse voor?"

  Emmily Talpe (Open Ieper) wil weten waarom sommige huurders - van buiten Ieper - van stadsgebouwen wel van de ene maar niet van de andere locatie gebruik kunnen maken. "Waarom kan het bijvoorbeeld niet in het Vleeshuis?"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Er kwamen nog geen biedingen voor de catering in het Aurisgebouw, we gaan ons nu beraden over hoe we het aanbod aantrekkelijk kunnen maken voor een concessionaris. Er moet wel flink geïnvesteerd worden in de keuken, wil de uitbater maaltijden kunnen aanbieden."

  "De tarieven voor het huren van stedelijke infrastructuur zijn inderdaad divers. We verhuren niet in de eerste plaats om geld te verdienen, die tarieven zijn er vooral om niet zomaar gratis te verhuren, ze zijn vaak ook historisch gegroeid. Wat het gebruik door commerciële organisaties betreft hebben we gekozen om dit niet toe te laten in het Vleeshuis. Dat pand willen we door Ieperlingen en verenigingen laten gebruiken."

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Ik kan collega Bolle geruststellen: de procedure heeft een uitbater opgeleverd voor het Museumcafé." "Laat ons hopen dat hij het langer volhoudt dan de vorige", reageert Philip Bolle.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Betuttelend en stigmatiserend"

  SP.A keurt zoals elk jaar de tijdelijke politieverordening n.a.v. de 100 dagen (straks op 4 en 5 februari, red.) niet goed. "De zonale en lokale politieverordeningen volstaan. Extra maatregelen werken stigmatiserend", aldus Philip Bolle. Emmily Talpe van Open Ieper sluit zich daarbij aan. "Dit is betutteling." Nancy Six (VB) gaat wel akkoord. "In plaats van een GAS-boete zou je overtreders beter een taakstraf geven, boetes worden toch door hun ouders betaald."

  Burgemeester Durnez: "Bedoeling is dat de verordening ook dit jaar zo weinig mogelijk gebruikt moet worden. Het is wel nodig dat er een stok achter de deur blijft."

 • Pieter-Jan Breyne

  "De sfeer is goed"

  Burgemeester Jan Durnez reageert: "Het college is vandaag de hele dag bijeen geweest, in een heel goeie sfeer. Mijn opdracht is om dat zo te houden."

  Philip Bolle is ontgoocheld dat Jan Vercammen niet antwoordt. Jan Vercammen (N-VA): "Ik wil dat straks met veel genoegen aan de toog doen. Informeel wil ik daar gerust op terugkomen, maar hier ga ik geen grote uitspraken doen, dat zou niet bevorderlijk zijn voor de sfeer."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Naar een verbeten vechtscheiding?"

  De raad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van Jan Durnez (CD&V) als burgemeester. Philip Bolle (SP.A) komt tussen: "Ik maak me zorgen over de impasse waar deze bestuursmeerderheid in terecht is gekomen. CD&V heeft een verscheurende machtsstrijd achter de rug en ook binnen N-VA is het hommeles. Collega Vercammen stuurt openlijk aan op confrontatie en zijn twee schepenen zien dat machteloos en met frisse tegenzin gebeuren."

  "Zal dit uitmonden in een zakelijk pact om de rit uit te zitten of gaan we naar een verbeten vechtscheiding? De harde woorden die gevallen zijn op de CD&V-nieuwjaarsreceptie (vorige zondag, red.) wijzen in elk geval op dat laatste. Zo worden het drie lange verkiezingsjaren, met een N-VA die de ambitie heeft de nieuwe grote volkspartij te worden en een gekwetste CD&V die zich niet zomaar aan de kant zal laten zetten. Waarom zit u vandaag trouwens niet op de voorzittersstoel, collega Vercammen? Of heeft u ondertussen door dat voorzitter worden van deze raad wel het laatste is dat u nodig hebt om u te profileren in aanloop naar de volgende verkiezingen? Het voorzitterschap is bij uitstek het meest vergiftigde geschenk dat aan een oppositiepartij - en dat is N-VA vanaf nu - kan worden aangeboden. Dat CD&V begot zelf niet op het idee is gekomen u voorzitter te maken!"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Er heerst nog steeds verdeeldheid binnen het schepencollege, die als een zwaard van Damocles boven het bestuur hangt. We vrezen besluiteloosheid in de tweede helft van de legislatuur."

 • Pieter-Jan Breyne

  Wordt Antoine ereburger?

  Zowel Jan Breyne (CD&V) als Philip Bolle (SP.A) zal vragen om Antoon Verschoot ereburger van de stad te maken. De 90-jarige Ieperling blies meer dan 15.000 keer de Last Post, een krachttoer die wellicht niemand hem ooit nog zal nadoen. Verschoot zou de tiende ereburger worden, na Karel Steverlynck, Jaime Picanol, Henri Materne, Philippe Leclercq, Stanislas Maczek, Marcel Stévigny, Everard Jamin, Bob Geldof en Jean-Marie Duvosquel.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!