Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: "Amper braindrain uit Ieper"

02/05/16 om 15:09 - Bijgewerkt om 22:23

Volgens burgemeester Jan Durnez (CD&V) daalde de 'braindrain' van Ieper naar Oost-Vlaanderen de voorbije jaren gevoelig.

 • Pieter-Jan Breyne

  De gemeenteraad is voorbij

  Tot de volgende keer, in Auris!

 • Pieter-Jan Breyne

  Nieuwbouw voor scholen

  Thijs Descamps, kersvers raadslid voor Open Ieper: "In de media konden we vernemen dat de secundaire scholen van de Ieperse Sint-Maartensscholen grote plannen hebben. De bedoeling is op termijn het College en Immaculata in de binnenstad te verlaten en een nieuw terrein te zoeken voor één grote campusschool. Omdat een dergelijk stuk grond uiteraard niet voor het grijpen ligt, zal er allicht gekeken moeten worden naar gronden die van bestemming moeten wijzigen. Daar heeft de stad een rol in te spelen. Bent u betrokken in de zoektocht naar een nieuwe locatie?"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Ja, wij zijn op de hoogte van die vraag van de scholengemeenschap en ja, we houden er uiteraard rekening mee bij het uittekenen van onze plannen."

 • Pieter-Jan Breyne

  Doven van straatverlichting

  Zowel Philip Bolle (SP.A) als Emmily Talpe (Open Ieper) komt tussen over het doven van de openbare verlichting, het zogenoemde 'doofplan'. "Vrijdag werd een petitie met ruim 3.000 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur", aldus Philip Bolle. "Wij pleiten niet om de lichten zoals voorheen 7/7 's nachts onbeperkt aan te laten. Onder druk van de oppositie hebt u vorig jaar beslist om in plaats van 23 tot 6 uur te doven, deze van 24 tot 5 uur uit te doen. Alleen spijtig dat deze beslissing nog steeds niet werd uitgevoerd."

  "Wij blijven vragende partij om de lichten aan te laten in het weekend én op alle kruispunten. Daarnaast moet er sneller werk worden gemaakt van energiezuinige verlichting op basis van led, over het hele grondgebied."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "De initiatiefnemers van de petitie hebben heel wat concrete verzuchtingen genoteerd tijdens hun rondgang: een onveiligheidsgevoel, schrik om buiten te komen, ongeruste ouders, valpartijen, vandalisme,... Mensen hebben moeite om te parkeren en hebben een zaklamp of gsm nodig om het sleutelgat van hun huis of hun wagen te vinden."

  "Wij steunen de initiatiefnemers in hun pleidooi voor intelligente straatverlichting of 'licht op aanvraag', zoals andere steden dit gepast benoemen. Investeren in energiezuinige ledlampen die dimbaar zijn én bij voorkeur gekoppeld aan bewegingsdetectie. Het was dan ook goed nieuws dat op de zitting van 1 februari gekozen werd voor dimbare ledlampen bij de heraanleg van de Pennestraat. Beetje vreemd dan dat de lichten daar ook volledig uitgeschakeld worden en niet gedimd worden, terwijl het wel dimbare lampen zijn..."

  "Het is voor ons onbegrijpelijk dat Ieper, vóór de beslissing om de lichten te doven, geen masterplan heeft besteld bij Eandis. Daarin had men een beleid op maat kunnen uitwerken op maat van elke straat en elke wijk. Het is al vijf na twaalf maar we dringen aan dat alsnog zo'n masterplan besteld wordt."

  "100 % led zal in Ieper niet van vandaag op morgen gebeuren. Laat ons in afwachting daarvan in het weekend de lichten niet langer uitschakelen en continue verlichting voorzien op cruciale en potentieel gevaarlijke punten in de op vandaag gedoofde straten."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Stad heeft geluisterd"

  Jan Breyne (CD&V): "Onze fractie vindt dat het niet fair is om te stellen of te suggereren dat de meerderheid doof blijft voor het protest in verband met het doofplan. Het is niet fair omdat ons bestuur wél heeft geluisterd. Het uitgangspunt indertijd om de lichten gedurende een aantal nachtelijke uren in een aantal straten te doven om de energierekening naar beneden te duwen was legitiem en onbetwist. De financiële toestand van onze stad is niet van die aard om nog lichtzinnig met de beschikbare middelen om te gaan. En daarbij is de CO2-reductie, die toch hier door iedereen is goedgekeurd, een meer dan valabel argument om hier en daar een licht te doven."

  "Maar om dit te realiseren was er ook een elektriciteitsdistributeur, die met soms met weinig flexibele systemen moest werken. Het bestuur was gevoelig voor de bemerkingen van de bevolking. Daarom werd reeds in de gemeenteraad van 9 november 2015 een versoepeling goedgekeurd met een meerderheid van 26 stemmen en 5 onthoudingen van Open Ieper en Vlaams Belang. De inperking met twee uur van de doofperiode was er het gevolg van. Men was wél afhankelijk van de timing van de distributeur voor de implementatie van onze beslissing."

  "Daaruit mag men wel besluiten dat deze raad in grote meerderheid akkoord gaat met de handelswijze van het college. Maar het college blijft gevoelig voor elke inbreng vanuit de bevolking. Daarom wordt geëxperimenteerd - waar de opportuniteit zich voordoet - met energiezuinige systemen zoals in de Pennestraat. Het is uiteraard niet mogelijk om álles op korte termijn te veranderen. Maar de gevoeligheid voor zuinig energiebeleid én creatieve oplossingen voor de noden van de bevolking kan ons alleen maar verheugen. Bewegingssensoren, zonne-energie: het zijn mogelijke oplossingen, die onze meerderheid zeker positief zal ondersteunen."

  "De burgemeester heeft een groep actievoerders met een petitielijst met meer dan 3.000 handtekeningen ontvangen. Hij heeft geluisterd en mee-gedacht naar haalbare oplossingen en wij lezen in de krant uit de mond van de actievoerders: 'Wij zijn blij dat de burgemeester al een aantal maatregelen wil nemen'."

  "Om maar te zeggen dat wij niet wensen dat het college wordt afgeschilderd alsof er niet geluisterd wordt naar de signalen van de burgers."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Kortrijk bepaalt of licht brandt in Ieper"

  "Ik heb vrijdagmorgen met veel respect de mensen en hun petitie ontvangen", zegt burgemeester Durnez. "Ik had een concreet en leerrijk gesprek met hen. 48 van de 64 West-Vlaamse gemeenten zijn bezig om de straatverlichting op bepaalde momenten te doven. Er is in Ieper wel een gevoel van ongemak, van onveiligheid, en daaraan moeten we iets trachten te doen. Op kruispunten gaan we aanpassingen uitproberen met zonnepanelen. De Pennestraat zal de eerste zijn met dimbare ledverlichting op de kruispunten, maar niet de laatste."

  "Waarom er soms licht brandt als de zon schijnt: dat wordt bepaald in Kortrijk. Als het daar donker is, krijgen ook wij licht, om technische redenen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Amper braindrain vanuit Ieper"

  Philip Bolle (SP.A): "U zegt dat we nog wat tijd hebben, terwijl we al ácht jaar met dit dossier bezig zijn, en dan verwacht je van die eerste verkoopsdag een eclatant succes. Wat het niet was. Ik verkneukel mij daar niet in, hé. Maar ik vraag het al voor de derde gemeenteraad op rij, en toch blijft u een nieuwe verkoopdag maar voor u uitschuiven. Ik vraag u, heel duidelijk: bent u bereid om de manier waarop de verkoop in de kijker werd gezet en om de prijs aan te passen? Of blijft u koppig voortdoen? Dit móét een succes worden! Anders wordt dit een woestijn aan de rand van de stad."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Ik ben bijzonder verontrust dat jullie de braindrain uit de regio steeds maar weer minimaliseren of weglachen."

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "De braindrain in de regio: akkoord. Maar de cijfers in Ieper zijn wat ze zijn. Ik volg ze van zeer dicht, in het bijzonder het verloop van Ieper naar Oost-Vlaanderen. Het saldo staat quasi op nul: het zijn er nog een tien- à vijftiental per jaar, vroeger waren er 60."

  "Als de bevolking in de grotere steden stijgt, is dat door de immigratie, en door het hogere geboortecijfer bij die mensen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Moeilijke keuze gemaakt, waar we nog altijd achter staan"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "We mogen de ambities van de stad niet verengen tot De Vloei. Maar het is wel een eerste stap. Wat De Vloei betreft heb ik een beetje het gevoel in een supportersclub te zitten die voor het seizoen de ploeg aanmoedigt, maar nu het seizoen gestart is van de eerste match de ploeg de rug toekeert. Ik stel voor dat we deze duurzame wijk blijven verdedigen. Een aantal van de keuzes worden gebanaliseerd. Dat er geen aardgas ligt: dat is niet zomaar op een, twee, drie beslist, daar zijn studies en lange gesprekken aan vooraf gegaan."

  "Het was inderdaad makkelijker geweest om voor een klassieke wijk te kiezen, en dan stonden we allicht al veel verder. Maar er is een andere keuze gemaakt, een moedige keuze, waar we nog altijd achter staan."

  "De verkoopsdag was geen succes, maar we hebben hoop dat er geïnteresseerden zullen bijkomen. Er zijn ook al bouwvergunningen toegekend aan de private partner. We gaan ervan uit dat eens er mensen beginnen bouwen, de interesse zal toenemen. Aan paniekvoetbal gaan we zeker niet doen."

  "We hebben wel niet de ervaring noch de middelen om zoals private spelers te verkopen, misschien moeten we wat assertiever voor de dag komen."

  "Met Ieper is er niks aan de hand. De gezinsverdunning is een Vlaams fenomeen, Ieper vormt daarop geen uitzondering. Wij doen ons uiterste best om de extra 822 door de provincie toegestane wooneenheden te realiseren. Meer daarover bij de bespreking over het nieuwe ruimtelijk structuurplan binnenkort."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Prijzen in steden liggen overal hoger"

  Jan Breyne (CD&V): "Wij hadden ook liever gehad dat er meer belangstelling zou geweest zijn voor de eerste verkoopdag van De Vloei. Maar wij blijven optimistisch voor de toekomst. De kandidaat-kopers zijn nog aan het twijfelen en het zou best kunnen dat bij een nieuwe verkoopmoment de zaken er al heel wat rooskleuriger uit zullen zien. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat een eerste verkoopdag geen groot succes werd, maar dat op het einde van de rit toch nog een succesverhaal wordt geschreven."

  "Uit uw analyse blijkt ook dat onze meerderheid haar verkiezingsbeloften houdt en meer doet dan dat. Want toen hebben wij beloofd om door de realisatie van 500 nieuwe goede woongelegenheden het woonaanbod uit te breiden en voor elke huurder en eigenaar betaalbaar te houden. Op dit ogenblik zijn we aan ongeveer 700 lopende bouwdossiers. Ik noem voor de vuist weg de Vloei, de Rijksmiddenschool, het Wittenhuis, de Crescendostraat en ik ben zeer onvolledig."

  "Maar hierdoor kunnen de prijzen op de woonmarkt redelijk gehouden worden, al geven wij toe dat de prijzen in Ieper nog altijd iets hoger liggen dan in de omliggende gemeenten. Maar dit is geen exclusief Iepers fenomeen, wel iets dat we overal in Vlaanderen zien: dat de prijzen in de steden hoger liggen dan in de omgeving. En daar ligt wellicht ook een verklaring voor het fenomeen dat de stad meer jobs biedt dan er potentiële werknemers zijn. Eerlijk gezegd: het omgekeerde zou mij meer verontrusten. Wij merken ook dat er nogal wat Ieperse werknemers een onderkomen hebben gevonden in één van de omliggende gemeenten. Voor wie streekgericht denkt is dit niet direct een onrustwekkend fenomeen."

  "Om te besluiten sluiten wij ons graag aan bij uw hoop dat een volgende verkoopdag een nieuwe boost zal vertonen in de verkoop van loten op de Vloei. Tenslotte blijft het een vernieuwend en exemplarisch woonproject, dat tegemoetkomt aan de bekommernissen van een gezonde leefomgeving."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Waarom willen mensen die in Ieper werken hier niet wonen?"

  "Ieper heeft meer jobs dan er potentiële werknemers zijn: een 'jobratio' van 110 is tamelijk uniek voor een middelgrote stad, het gemiddelde in Vlaanderen is 79. En in tien jaar tijd zijn er 1.000 wooneenheden bijgekomen. Maar in diezelfde periode is er niet één Ieperling bijgekomen, integedeel: onze stad ging van ruim 35.000 inwoners naar minder dan 35.000. Waarom slagen we er niet in om al die mensen die graag in Ieper komen werken, ook te doen besluiten hier te doen wonen? Er zijn wellicht meerdere factoren, maar schaarse - en dus dure - bouwgrond staat met stip bovenaan."

  "Wat wilt u doen om een volgende verkoopdag van (de duurzame wijk, red.) De Vloei wel te doen slagen, nadat er de vorige keer maar vier loten werden verkocht? De combinatie van prijzige grond, forse beperkingen, nauwelijks garages, geen aardgas en bouwverplichtingen die de kostprijs tot een vijfde boven een 'klassiek' bouwproject doen uitstijgen, is wellicht de boosdoener."

  "U graaft trouwens uw eigen put. Door de onvoorstelbare achterstand die De Vloei heeft opgelopen, gaat u ongewild binnenkort in concurrentie met een ander project van de stad dat veel sneller gerealiseerd zal zijn, namelijk De Meersen. 103 extra woonentiteiten in het hart van de stad."

  "De massa wil comfort nog niet opgeven voor duurzaamheid", vindt Emmily Talpe (Open Ieper). "We stagneren al bijna een halve eeuw rond de 35.000 inwoners, dus dat wordt moeilijk. Dat heeft uiteraard te maken met de maatschappelijke tendens van gezinsverdunning, in steden veel meer dan op het platteland. Maar er is ook de invloed van de 'braindrain'. Dat is een verarming voor de streek, en er moet een visie komen rond wonen, aantrekken van bedrijven, cultuur en ontspanning, enzovoort."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Dit getuigt net van visie"

  "Dit project getuigt net van visie", besluit Dieter Deltour. "Vroeger bouwde een school zijn eigen sporthal en stond die 's avonds leeg. Nu wordt een gebouw opgetrokken dat overdag én 's avonds zal worden gebruikt. Zo worden de publieke middelen zeer goed aangewend."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Binnen budget maar boven de raming"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "De timing is inderdaad heel krap geworden, we zullen samen met het gemeenschapsonderwijs ons uiterste best moeten doen om die te halen. Wat het budget betreft: u heeft daar een punt, ook al treedt het gemeenschapsonderwijs op als bouwheer. In het begin is iets over het hoofd gezien. Men heeft de bruto-vloeroppervlakte niet meegerekend voor de andere vloeren dan de sportvloer. Gelukkig hebben wij een iets hoger bedrag gebudgetteerd en blijven we binnen het budget van 2 miljoen. Dat is wel hoger dan de oorspronkelijke raming van 1,5 miljoen."

  "Een paar kosten kunnen we niet voorspellen: de prijs van het archeologisch onderzoek, de prijs van bouwmaterialen..."

  "We hebben duidelijke afspraken gemaakt over wie de hal wanneer mag gebruiken. Later zullen die ook worden gemaakt voor de verdere toekomst."

  "We zijn volop bezig met de plannen voor sporthal 3, zonder visie zouden we niet op zo'n beperkte termijn twee sporthallen voorzien."

  "Wat de duurzaamheid betreft: bij het overlopen van de offertes gaan we kiezen voor de meest duurzame oplossing."

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "De sporthal zal er vooral voor de vaste gebruikers zijn, recreatieve verenigingen die nu amper aan bod komen in de andere sporthallen omdat deze zo goed als volzet zijn door de competitieclubs."

 • Pieter-Jan Breyne

  Nieuwe sporthal op het Minneplein

  Het GO! Onderwijs zal samen met de stad Ieper een sporthal bouwen op het Minneplein. Na de schooluren zal deze gebruikt worden door Ieperse sportclubs.

  Philip Bolle (SP.A): "Als ik de nota ven het schepencollege lees, dan spreken we over een zeer strikte timing: ingebruikname bij aanvang van het schooljaar 2018/19. Daarnaast lees ik dat er nog geen duidelijkheid is of de sporthal de stad nu 1,5 of 2 miljoen euro zal kosten. Verder komt de sporthal in een zone die de interesse opwekt van de archeoloog en geen mens weet hoe lang dat onderzoek zal duren of hoeveel het zal kosten."

  "Wordt het GO! na de gebruikersovereenkomst van 30 jaar volledig eigenaar of behoudt de stad ten allen tijde rechten op het gebouw?"

  Patrick Benoot (Open Ieper): "De prijs van bouwmaterialen is aan het stijgen, hopelijk krijgen we qua kostprijs geen tweede Auris. In hoeverre is het stadsbestuur zeker dat het budget niet zal worden overschreven? Deze nieuwe sporthal zal wellicht wel soelaas bieden op korte en middellange termijn. Maar liever hadden we een visie in plaats van verhelpen."

  Vera Lannoo (Groen): "Van het voornemen om duurzaam te bouwen zal niet veel in huis komen. De nadruk ligt vooral op rendement, terugverdientijd, kostprijs van het onderhoud enzovoort. Ergens onderaan staat iets kleins in verband met duurzaamheid, maar er wordt niet concreet bepaald hoe zwaar dat zal doorwegen. Wij van Groen vinden dat absoluut onvoldoende. Als we menen dat we het burgemeestersconvenant willen uitvoeren, moet dat te merken zijn in de criteria voor het toekennen van een opdracht als het bouwen van deze sporthal."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Op maat van één kandidaat"

  Philip Bolle benadrukt nog eens op dat hij het niet behoorlijk vindt dat de beslissing van de stad "op maat gemaakt is van één geïnteresseerde partij".

  Schepen Deltour: "De bestemming is heel duidelijk: gemeenschapsvoorzieningen waar ook recrea mogelijk is. Meneer Bolle, ik denk juist uit de feiten dat het tegendeel blijkt. De schatter had het perceel opgesplitst in verschillende stukken. Ik had u kunnen volgen mochten we één van die stukken op de markt gebracht hadden. Maar we bieden het volledige terrein aan. Dit is zeker geen op maat gemaakt dossier."

  "De toekomst zal het uitwijzen", aldus Philip Bolle. "Het feit dat de erfpacht exact 33 jaar bedraagt en dat dat exact de periode is die de kandidaat vraagt... Als dat niet op maat gemaakt is."

 • Pieter-Jan Breyne

  De schepenen reageren

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Waarom we tot erfpacht overgaan en niet tot verkoop: dit komt door de ligging van het gebouw, aan de ingang van de Vestingen, en daarom wilden wij als stad eigenaar blijven. Er zijn heel wat mogelijkheden in de stad voor artiesten om te werken. De prijs komt van een schattingsverslag, dat is geen geheim. Daarop hebben wij een minimumprijs bepaald, al hopen we natuurlijk dat we er meer voor krijgen. Dit gebouw is gemakkelijker te vermarkten dan bijvoorbeeld het Belle Godshuis. De kosten voor de herinrichting zullen aanzienlijk zijn, maar dat is de keuze van de erfpachtnemer."

  "Wat de huidige gebruikers betreft gaan we inderdaad een oplossing zoeken. We gaan zorgen dat beginnende muziekgroepjes hun plaats krijgen in Ieper om te repeteren."

  "In het begin van de legislatuur is er veel discussie geweest over stadspanden die leeg zouden komen te staan. Ik denk dat heel wat van die gebouwen vandaag een andere invulling gaan krijgen. Bepaalde gebouwen hebben we zelf een functie gegeven, maar je moet ook naar de financiële kant van de zaak kijken. Het patrimonium dat je overhoudt moet je goed onderhouden in plaats van zoveel mogelijk gebouwen te houden maar deze niet allemaal goed te kunnen onderhouden."

  Schepen Katrien Desomer (CD&V): "Meneer Bolle, als u de schijn wekt dat wij niks doen voor de kunstenaars, dan moet ik natuurlijk reageren. Denk aan Het Perron, het Kruitmagazijn,... Wij gaan niet voor één vast kunstencentrum, maar hebben indertijd gekozen voor een soort mobiele stek. We zijn gestart met het oud gemeentehuis van Boezinge waar intussen acht kunstenaars gehuisvest zijn. Af en toe veranderen van omgeving werkt inspirerend voor kunstenaars."

  "Dit jaar gaan we voor een pop-upkunstwinkel in de binnenstad. Ook in het Belle Godshuis zijn er mogelijkheden voor Ieperse kunstenaars om tentoon te stellen."

  Eva Ryde (N-VA): "Bootes zit ook in de groendienst en zij gaan een plek krijgen in de nieuwbouw in Dikkebus."

 • Pieter-Jan Breyne

  Wat met de groendienst?

  De gemeenteraad buigt zich over de invulling van de groendienst langs de Oudstrijderslaan. De stad wil die site verlaten en een nieuwbouw optrekken op de huidige site van de technische dienst. De site van de huidige groendienst zou dan in erfpacht worden gegeven.

  Philip Bolle (SP.A): "Wij steunen de beslissing om de groendienst te koppelen aan de technische dienst maar het valt ons tegen dat u het historisch waardevolle pand in de steek laat. U legt alle mogelijke en onmogelijke kosten bij de erfpachtnemer, maar ontneemt die erfpachtnemer tegelijk elke illusie van een grootse toekomst." Bolle pleit voor een multifunctioneel kunstencentrum dat door de stad zelf als initiatief wordt ontwikkeld. "Voor een stad die na de herdenkingsperiode zwaar wil inzetten op een 'ander' Ieper, ligt hier een niet te onderschatten kans. Het gebouw zou geen dag onbenut zijn. Maar dit is wellicht, zoals wel vaker, een handig opgezette één-twee met een potentiële kandidaat die zich binnenkort enthousiast en vol onschuld zal bekendmaken. En kijk: 14 dagen later hadden de Sint-Maartensscholen plots verhuisplannen voor een volledig nieuwe campus."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Die erfpacht, is dat een piste die de geïnteresseerde kandidaat ook echt overweegt? Overweegt u ook verkoop? Houdt de waardering van 735.000 euro rekening met de beperkte bestemmingsmogelijkheden, met name zonder winstbejag? En hoe zit het eigenlijk juist met die mogelijke bestemming? Jullie spreken expliciet van 'grote' kosten voor de erfpachtnemer, wij vinden dat er op voorhand duidelijk open kaart moet worden gespeeld. En wat zal met de huidige gebruikers gebeuren? Is er overleg met hen?"

  Ook Nancy Six (VB) wil weten hoe het zit met de muzikanten die er nu repeteren. "En over welke termijn spreken we eigenlijk?"

  Vera Lannoo (Groen) betreurt de plotse beslissing "die uit de lucht valt".

 • Pieter-Jan Breyne

  Stad koopt gronden aan

  De stad koopt gronden langs de Zuiderring-Jaime Picanollaan. Philip Bolle (SP.A) wil weten wat de stad daarmee van plan is. Het gaat om gronden die nu al gebruikt worden als voetbalterrein door KVK Westhoek. Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Wij hadden er grote plannen mee, namelijk drie voetbalterreinen aanleggen voor KVK Westhoek, en dat hebben we ook gedaan. De Vlaamse maatschappij was echter niet echt gehaast om ons de gronden te verkopen, maar nu gebeurt dat dus toch."

 • Pieter-Jan Breyne

  Thijs Descamps legt de eed af

  En doet dat zonder aarzelen. Descamps vervangt tijdelijk de zwangere Ann-Sophie Himpe bij Open Ieper.

 • Pieter-Jan Breyne

  Verontschuldigingen

  "Valentijn Despeghel (SP.A) laat zich verontschuldigen, wat de zitting ongetwijfeld met een paar minuten zal inkorten", grapt voorzitter Jan Vercammen (N-VA).

 • Pieter-Jan Breyne

  Laatste keer in de raadszaal in de Lakenhalle

  Ok, publiek en pers hebben amper plaats in de 'oude' raadszaal, maar het decor zullen we toch wel missen.

  Laatste zitting in de oude raadszaal.

  Laatste zitting in de oude raadszaal. © pjb

 • Pieter-Jan Breyne

  Thijs vervangt zwangere Ann-Sophie

  Thijs Decamps legt vanavond de eed af als raadslid voor Open Ieper. Hij vervangt tijdelijk Ann-Sophie Himpe, die met zwangerschapsverlof gaat. Thijs Descamps is 31 en woont in Ieper. Sinds 2012 werkt hij voor de provincie West-Vlaanderen op het kabinet van gedeputeerde Carl Vereecke. Op het einde van dit jaar wordt hij OCMW-raadslid voor Open Ieper.

  Thijs Descamps

  Thijs Descamps © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!