Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide

30/11/15 om 16:51 - Bijgewerkt om 22:41

Maandagavond vergaderde de gemeenteraad van Diksmuide in het dienstencentrum Ten Patershove. Belangrijke punten op de agenda waren het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen

  De gemeenteraad is afgelopen.

 • Tom Vandenabeele

  Bart Verbrugghe over de breedte van het nieuwe zwembad

  Bart Verbrugghe over de breedte van het nieuwe zwembad. "We gaan hier toch geen Olympische Spelen organiseren?"

  Marc De Keyrel: "Het zijn de cijfers van het studiebureau."

  Bart Verbrugghe: "Wat zal de diepte zijn?"

  Marc De Keyrel: "De zwemclub wenst naar 8 banen te gaan. We gaan met hen in overleg, of er nu 8 of 6 banen moeten komen. Want het moet in orde zijn. Ook met de duikersclub houden we rekening. We hebben woensdag schepencollege en ik wil eerst daar overleggen. Er is een oplossing mogelijk."

 • Tom Vandenabeele

  Marc Deprez komt terug op de kleine windturbines

  En dan zijn er nog mondelinge vragen. Marc Deprez (Idee2006): "Vandaag gaat de klimaattop door. De regeringen komen niet tot een akkoord en de gemeenteraad van Diksmuide niet over duurzame energie."

 • Tom Vandenabeele

  Vragen over komst van vluchtelingen

  Jan Van Acker (Idee2006) vroeg of er medische screening zal worden voorzien.

  Burgemeester Lies Laridon zei de vragen te zullen meenemen naar de vergadering met het Rode Kruis.

  Op vraag van Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk) antwoordde burgemeester Lies

  Laridon dat het huishoudelijk reglement apart zal zijn en niet hetzelfde als dat van Lokaal Opvanginitiatief. "Ik denk niet dat de scholen overvol zitten, de kinderen zullen er nog wel terecht kunnen."

 • Tom Vandenabeele

  235 vluchtelingen naar Diksmuide

  Burgemeester Lies Laridon: "Er is een beslissing gevallen op 30 oktober in de Ministerraad. 235 vluchtelingen worden toegewezen aan Diksmuide. Uit de telefoon van Fedasil bleek dat Fedasil de uitbating zou doen in het oude financiëngebouw. We hebben een kleine werkgroep bijeen geroepen, een telefoonnummer en e-mailadres gecreëerd en een brief in de bussen rond het centrum gestopt. In een later overleg met Fedasil hebben we vragen gesteld die we binnen kregen. Vragen gingen over het gebouw, sanitair, enz. Ook de veiligheid kwam aan bod, taal, beleving van religie, inburgering, hoe kunnen vrijwilligers ingezet worden, hoe kunnen de kinderen naar school... Toen bleek dat het Rode Kruis de uitbating zou doen, niet Fedasil. We hebben de vragen aan het Rode Kruis gesteld. Tot vanochtend bleef het daar windstil. Vanmorgen kreeg ik een mail binnen om een datum te bepalen voor het overleg met Diksmuide. Misschien is de geschiktheid van het gebouw verkeerd ingeschat? Er zullen sowieso eerst aanpassingen moeten worden uitgevoerd."

 • Tom Vandenabeele

  26 cursisten dans in Diksmuide

  Marc De Keyrel (CD&V): "Diksmuide kreeg de goedkeuring voor het organiseren van danslessen. Als filiaal van Poperinge bieden we ook beeldende kunst aan. Binnen de infrastructuur hebben we niet de mogelijkheid om dans te organiseren. Daarom wordt ruimte gehuurd in dansschool El Sanscha in de Kleine Dijk. We tellen 26 cursisten die dans volgen en hiervoor 5 uur dans organiseren."

 • Tom Vandenabeele

  Cijfer politiezone perfect in meerjarenplanning

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Het cijfer voor de politiezone is perfect voorzien in de meerjarenplanning."

 • Tom Vandenabeele

  Bert Laridon: "Wat met lokaal voor de scouts als zwembad verdwijnt?"

  Bert Laridon (N-VA-: "Wat met de locatie voor de scouts als het zwembad verdwijnt? De scouts hebben nu hun lokaal bij het zwembad. Is er een mogelijkheid om een locatie te voorzien bij het aan te leggen speelbos?"

  Kurt Vanlerberghe: "We zijn al een paar jaar bezig met het verhaal van de scouts. De scouts zoeken een oplossing nabij hun lokaal. Het nieuwe speelbos aan de sporthal? Dat wordt niet onmiddellijk aangelegd. Als we het zwembad gaan afbreken, zullen we uiteraard vooraf met de scouts samen zitten voor overleg."

 • Tom Vandenabeele

  Kurt Vanlerberghe: "Binnen doelstelling meerjarenplanning"

  Kurt Vanlerberghe: "Het cijfer ligt perfect binnen de doelstelling van de meerjarenplanning. De superdividenden staan ook tegenover de besparingen die van hogerhand opgelegd worden. De lage autofinancieringsmarge? Ze is laag, maar ze is positief."

 • Tom Vandenabeele

  Inge Claeys: "Veel investeringen"

  Inge Claeys (N-VA): "Tussen 16 en 18 zullen er nog heel wat investeringen moeten gebeuren. De schuldenlast zal in 2018 op een maximum komen. Nochtans wil men een gezond en evenwichtig financieel beleid voeren... Hopelijk moet er later geen belastingsverhoging komen."

 • Tom Vandenabeele

  Kurt Vanlerberghe: "Niet alleen plannenmakers, ook uitvoerders"

  Kurt Vanlerberghe: "Inzake de andere lokale belastingen ga ik Diksmuide in de toekomst eens vergelijken met andere gemeenten."

  "We proberen onze projecten effectief uit te voeren. We gaan nu bewijzen dat we ook een bestuur zijn van uitvoerders, niet enkel van plannenmakers."

  "Wat het zwembad betreft: in de verkiezingstijden kondigde elke politieke beweging een zwembad aan. Wij niet en we gaan het wel uitvoeren."

  "De belastingen gaan niet verhogen."

  "Het GRUP Keiem, de aanzet is al uitgevoerd. Binnenkort zal ook op de gemeenteraad daar verder op ingegaan worden."

  "110.000 parkings zouden verdwijnen? Dat is nogal sloganeske taal van Unizo. Het aantal parkings dat verdwijnt, zal veel lager zijn. Het aantal parking dat er is, moet gerelativeerd worden. We voorzien parkings van 2,50 meter breed. De huidige zijn veel te smal."

  "Met de stuurgroep hebben we in het voorjaar 2015 de boodschap gekregen dat die Grote Markt niet zomaar een parking mocht blijven. In het plan dat in voorbereiding is, lijkt men tegemoet te komen aan die wens."

  "Uw vraag naar buurthoekwerkers. In Diksmuide hebben we geen last van extremisme. Behalve misschien op Facebook."

 • Tom Vandenabeele

  Marc Deprez: "Nog meer geld nodig voor politie door terreurdreiging"

  Marc Deprez (Idee2006): "Diksmuide heeft ook nog heel wat andere belastingen die andere gemeenten niet hebben."

  "Meer dan 15 miljoen euro investeren. Een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad. Kan je dit verkopen in tijden van crisis en besparingen? Het sportcomplex klinkt als muziek in de oren. Maar we hebben vragen als je ziet welke aflossingen er zullen zijn vanaf 2018. Gaan de tarieven niet stijgen? De burgemeester zegt dat de belastingen niet zullen stijgen. Dat zal koffiedik kijken zijn. Ik vind ook geen spoor van geld voor het RUP voor de voetbalterreinen van Keiem. De anticlimax: de heraanleg van de Grote Markt, voor de derde keer in 50 jaar, met het verdwijnen van parking, zonder alternatief. De winkelaars, horeca, banken, apotheken... betalen toch ook belasting? De dotatie voor de politiezone dan. Met de terreurdreiging zullen de lokale overheden nog een tandje moeten bijsteken. Dat betekent nog een verhoging. We zien ook geen budget voor straathoekwerk."

 • Tom Vandenabeele

  "Goedkoper"

  Kurt Vanlerberghe: "De meeste K.I.'s in Diksmuide zitten in de categorieën tussen de 500 en 750 euro, daar waar dit in Brugge, Kortrijk en Oostende veel verspreider is richting duurdere categorieën. In de categorieën 945 tot 2500 euro is Diksmuide telkens een stuk minder vertegenwoordigd ten opzichte van Brugge, Kortrijk en Oostende, vaak soms tot 50% minder. In de categorieën onder de 800 euro zijn we telkens kampioen. De belastbare basis van eigendommen ligt in Diksmuide een flink stuk lager dan in Brugge, Kortrijk en Oostende. Ik durf beweren dat de gemiddelde Diksmuideling er een stuk goedkoper van af komt dan de Bruggeling, de Kortrijkzaan en de Oostendenaar."

 • Tom Vandenabeele

  Onroerende voorheffing

  Kurt Vanlerberghe: "De onroerende voorheffing, die u en ik betalen, bestaat uit 2 componenten, nl. een belastbare basis en een belastingtarief. Wanneer in Diksmuide een hoger belastingtarief geldt, maar een lagere belastbare basis, dan betalen we niet noodzakelijk meer dan inwoners van een gemeente met een lager belastingtarief, maar met een hogere belastbare basis."

 • Tom Vandenabeele

  Kurt Vanlerberghe: "Vertekend beeld"

  Kurt Vanlerberghe: "Vaak wordt dan verwezen naar het feit dat Diksmuide 2.150 opcentiemen onroerende voorheffing heft, daar waar dit in het Vlaams Gewest gemiddeld 1.397 is. Dit geeft echter een vertekend beeld. Iedere Diksmuideling, van klein tot groot, betaalt gemiddeld 311 euro, iedere Vlaming gemiddeld 304 euro en iedere West-Vlaming gemiddeld 391 euro."

 • Tom Vandenabeele

  Belastingdruk

  Kurt Vanlerberghe: "Soms wordt de opmerking gemaakt dat de belastingdruk in Diksmuide hoog zou liggen. Ten onrechte. Uit de Gemeentelijke Profielschets van het agentschap binnenlands bestuur van de Vlaamse overheid 2015 volgt dat op basis van de jaarrekeningen 2013 de fiscale ontvangsten in Diksmuide 688 euro per inwoner bedroegen, tegenover 698 euro per inwoner in het Vlaams Gewest en 675 euro per inwoner in een cluster van vergelijkbare gemeenten."

 • Tom Vandenabeele

  Sportinfrastructuur

  Kurt Vanlerberghe: "Farys bouwt en exploiteert de sportinfrastructuur. Het kunstgrasveld wordt opgeleverd in 2016; de tweede sporthal in 2018. De resterende buitenaanleg wordt opgeleverd in 2017-2018."

  "Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal worden samen gebouwd. De bouwduur is korter en de bouwkosten zijn lager. De eerste jaren zal de exploitatie ook goedkoper zijn."

 • Tom Vandenabeele

  Urnenkerk Lampernisse

  Kurt Vanlerberghe: "Voor de urnenkerk Lampernisse wordt er 350.000 euro voorzien."

 • Tom Vandenabeele

  Fietspadenprojecten

  Kurt Vanlerberghe: "Er zijn diverse fietspadenpojecten langs de Pervijzestraat en de Klerkenstraat. 65.000 euro wordt er voorzien voor een fietsstalling aan het station en 350.000 euro voor de aanleg van de centrumparking. Voor het wandel- en fietspad langs de IJzer wordt er 918.000 euro voorzien."

 • Tom Vandenabeele

  Wegeniswerken

  Kurt Vanlerberghe: "Voor de wegeniswerken is er de Bortierlaan en de Stationsstraat; de Keiemdorpstraat; de Zadelstraat in Lampernisse en de Oude Dorpsstraat in Kaaskerke. Er is de start van de uitvoering van het masterplan Grote Markt en de Generaal Baron Jacquesstraat en de voetpaden in Woumen."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!