Live Herbeleef de gemeenteraad van Brugge

31/05/16 om 12:23 - Bijgewerkt om 23:06

Een week na de vorige (extra) gemeenteraad, kwamen de Brugse gemeenteraadsleden dinsdagavond opnieuw bij elkaar. Op de agenda prijkten 28 punten en 13 interpellaties. Onder meer de start van de Ronde van Vlaanderen - die Antwerpen van Brugge wil overnemen - stonden op het menu.

 • Olivier Neese

  Voorzitter houdt de klok in de gaten

  Ann Soete (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) hebben vragen over het pas voorgestelde winkel- en horecaplan. Ann Soete: "Ik had hier graag een aparte gemeenteraad over gehad, om dieper over dit thema te kunnen ingaan. Maar omdat het niet kan, stel ik mijn vragen hier dan maar. Wat is de kostprijs? Werd er overleg gepleegd met de stakeholders? Wat met de communicatie? Welke taken krijgt de centrummanager? Met welk budget zal dit gefinancierd worden?"

  Mercedes Van Volcem (Open VLD): "Ik vind dit een zwak plan van het WES. Ze hebben 196 mensen ondervraagd, waarvan de helft Bruggelingen en de andere helft voornamelijk West-Vlamingen. Buitenlandse toeristen werden niet gevraagd. Dit is niet representatief. Het plan is oude wijn in nieuwe zakken." Daarop wil ze 16 (!) eigen voorstellen opsommen.

  Tijdens punt drie vraagt voorzitter André Van Nieuwkerke om tot de essentie over te gaan ("We hebben nog een halfuur en anders gaan we morgen verder"), waarop Mercedes Van Volcem fel reageert. "Ik wil 16 constructieve voorstellen doen en moet me beperken tot vijf minuten. Is dit inhoudelijk debatteren?"

  Schepen Hilde Decleer (CD&V): "Het plan kostte een kleine 50.000 euro, voor 30 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er is nu al structureel overleg. En er wordt onderzocht op welke wijze centrummanegement georganiseerd wordt in andere steden en gemeenten."

 • Olivier Neese

  "Flessenhals Sint-Jorisstraat verdwijnt"

  Jasper Pillen (Open VLD) vraagt een oplossing voor de as Vlamingstraat/Sint-Jorisstraat/Vlamingdam. "Daar gebeuren regelmatig verkeersongevallen, vaak met vluchtmisdrijf. Wat zal de stad doen en kan ze nog doen?"

  Burgemeester Renaat Landuyt: "In die zone komt er een parkeerverbod, zodat die flessenhals daar verdwijnt."

 • Olivier Neese

  "Groentoets voor ieder project"

  Charlotte Storme (Groen) vindt dat iedere project vooraf een 'groentoest' moet ondergaan. En ze zou dit in handen willen schuiven van de schepen van Financiën.

  Voorzitter André van Nieuwkerke vraagt de Groen-fractie om de vragen te beperken in tijd. Charlotte Storme: "Er zijn inderdaad veel milieuvragen vanavond, ook van andere partijen."

 • Olivier Neese

  Sammy Roelant krijgt eindelijk zijn (choquerend) antwoord

  Op de vorige (extra) gemeenteraad had Sammy Roelant (Groen) schepen Hilde Decleer (CD&V) gevraagd wat de kostprijs van het verworpen lichtplan was. Daar had hij in de vorige raad geen antwoord gekregen, waarvoor de schepen een tik op de vingers kreeg van de voorzitter. Nu heeft ze de cijfers wel mee. "De kostprijs is 555.000 euro."

  Sammy Roelant: "550.000 euro voor een plan dat in de vuilbak wordt gegooid. Ik vind dat choquerend!"

 • Olivier Neese

  "Jullie weten niet meer wat 2 euro waard is"

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) vraagt om de toeristentaks (2 euro/nacht) te herzien voor jeugdverblijven. "Dit zijn mensen die later met hun lief of hun gezin zullen terugkeren." De meerderheid lacht haar uit wanneer ze zegt dat jonge toeristen nog enkel die taks zullen herinneren als ze later aan Brugge zullen terugdenken. Ze repliceert: "Jullie weten niet meer wat 2 euro waard is. Voor jonge mensen is dat veel geld."

  Bruno Mostrey (Groen) sluit hierbij aan. "Wil het bestuur een soort 'luxetoerisme'? Jonge reizigers vormen het publiek van de toekomst."

  Schepen Boudewijn Laloo (CD&V): "De voorzitter vroeg om kort te zijn, wel: we hebben dat ten gronde besproken in de gemeenteraad van december 2014. We zijn de derde grootste stad van Vlaanderen en we rekenen het minst aan van de drie."

  Mercedes Van Volcem noemt de visie 'platte politiek'. "Mensen die niet op je stemmen laten betalen. En trouwens, waarvoor neem je de gemeenteraad?" Ze doet haar jas uit en neemt haar tablet. "Je bent 18 jaar schepen van Financiën en je liegt hier de gemeenteraad voor. Als ik google, zie je in Antwerpen 0 euro moet betalen. Burgemeester, ik wil dat je zegt dat je schepenen niet mogen liegen."

 • Olivier Neese

  Voorzitter vraagt burgemeester om beter te luisteren

  Sammy Roelant (Groen) pleit voor een stedelijk informatiesysteem voor mensen met een visuele beperking. Martine Matthys (SP.A): "Dit is niet nieuw voor ons, maar de kostprijs is hoog. Niet alleen het systeem zelf, maar ook de slechtzienden hebben een dure smartphone nodig."

  Tijdens het antwoord van Martine Matthys (CD&V) doet André Van Nieuwkerke een teken naar burgemeester Renaat Landuyt dat hij minder moet praten met zijn buren tijdens de uitleg van zijn schepen.

 • Olivier Neese

  Protest tegen bomenkap

  Martine Bruggeman (N-VA) en Sammy Roelant (Groen) interpelleren het stadsbestuur over de bomenkap in de stad. Bruggeman wijst naar Beisbroek, Roelant naar de Meersen. Beiden hebben het vooral over het gebrek aan communicatie. Philip Pierins (SP.A) licht het kort toe: "Ik bekijk dit rationeel, niet emotioneel. Beisbroek: dit is een actie om de bomen weer door het bos te zien. Dit werd in 2008 beslist, na inspraakvergaderingen en overleg. De Meersen: de bomen waren aan vervanging toe, voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers en voor het vrijhouden van het het belangrijke vaartje Sint-Trudoledeken. We doen wat we moeten doen. Zo gaan we verder."

  Sammy Roelant : "Ik herneem de woorden van de burgemeester, die het over de inspraak bij het mobiliteitsplan heeft. Pas bij het uitvoeren van het plan reageren de mensen en willen ze inspraak. Wel, ik wil nu inspraak", aldust Sammy Roelant, die een felle interpellatie hield.

 • Olivier Neese

  Lieve Mus (CD&V) interpelleert eigen meerderheid

  Ongewoon: Lieve Mus (CD&V) interpelleert omdat ze geen antwoord kreeg op een schriftelijke vraag. "Dit is tégen het reglement." Als lid van de gemeenteraad vraagt ze aandacht voor een parkeerplaats voor mensen met een beperking in de Pastoriestraat (BPost). "Er geldt nu een tijdslimiet van 30 minuten, maar dat is te weinig voor mensen met een beperking."

 • Olivier Neese

  Wachten op 'eersteworstlegging'

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) polst naar de stand van zaken over de pop-upbar op Kristus Koning en het openluchtzwemmen in Brugge. "Brugge is een historische stad, maar de mensen zijn van de 21ste eeuw. Zulke kleine initiatieven kosten weinig maar zorgen wel voor een dynamiek."

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A): "Eerst moet ik je wijzen dat de openbare barbecue er al enkele maanden in het Ruzettepark is, maar de 'eersteworstlegging' moet nog gebeuren. Het is de bedoeling dat we in de rand van de stad enkele aangename plekken zullen creëren. We willen inderdaad een pop-upbar in het Visartpark, maar dat moet maandag nog goedgekeurd worden door het College. De invulling zal gebeuren door het wijkcomité. We denken ook om de Gentpoort te gebruiken voor de pretriënnale."

  Voor het zwemmen zijn er twee problemen: "In de reien is ongezond om structureel te zwemmen. Recreatief zwemmen zal dus dit jaar niet kunnen. Daarvoor zijn er aanpassingen aan het rioleringsnet nodig . Zwemmen in de Damse Vaart blijkt dan enkel mogelijk in een afgebakende zone. Wel, we hebben een oplossing gevonden. Na 17 uur, wanneer de Lamme Goedzak niet meer vaart, zouden verenigingen kunnen trainen in de Damse Vaart."

 • Olivier Neese

  Proefproject kortparkeren in Sint-Michiels

  Schepen Annick Lambrecht (SP.A) zet Ann Soete (N-VA) even op haar plaats. "Uw interpellatie komt niet overeen met de vragen die je vooraf doorgaf. Ik begrijp dit niet." Ann Soete somt kort haar vragen op: komen er nog aanpassingen in de binnenstad, wat met het kortparkeren en zullen er controles zijn? Annick Lambrecht: "Er komt een proefproject voor kortparkeren (30 minuten) in de Rijselstraat en Dorpsstraat in Sint-Michiels. Daarbij zullen parkeersensoren aangeven of iemand langer dan 30 minuten geparkeerd staat, en dit van 9 tot 18 uur. Na 18 uur zijn de parkeerplaatsen weer voor de bewoners. Na zes maanden komt er een evaluatie. Maar we hebben gespiekt bij de buren. Kortrijk doet dit al een jaar of twee. Ik verwacht geen grote problemen."

 • Olivier Neese

  "Mobiele schermen aan de autostrade"

  Ann Soete (N-VA): "Wij hebben het mobiliteitsplan destijds niet goedgekeurd omdat we wisten wat er op ons afkwam, zoals de werken aan het station. Er is een probleem van signalisatie. Nog steeds is er geen signalisatie ter hoogte van de autostrade. Neem een voorbeeld aan de E403, waar dit wel goed gebeurt. Dit kan snel gebeuren, want dit zijn mobielen schermen."

 • Olivier Neese

  Prikje van Mercedes Van Volcem (2)

  In de rand van het debat over de mobiliteit haalt Mercedes Van Volcem uit naar de handelsgebuurtekringen? "Verdedigen de Handelsgebuurtekringen nog wel hun achterban? Wij krijgen soms andere signalen van de handelaars. We hebben nood aan moderne communicatiemiddelen, zoals een mobiel meldpunt in de vorm van een app."

 • Olivier Neese

  "Uitrit parking Zilverpand een pijnpunt"

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) heeft het over de evenwichtsoefening tussen leiderschap en inspraak. "Na twee inspraakmomenten is de burger pas bij het uitvoeren van het plan echt geïnteresseerd. Als je inspraak ernstig neemt, moet je dan ook luistereren."

  "Concreet: we hadden eerst beslist om de autovrije winkelstraten, die we hielden tijdens de shoppingsdagen, door te trekken. Bij de uitvoering kwamen er veel reacties uit verschillende hoeken, die we ernstig namen. Er kwam één punt naar boven: breng het beginuur van de autovrije winkelstraten naar 13 uur. Het enige pijnpunt is het uitrijden van de parking onder het Zilverpand. Het College zal zich daar maandag over buigen. Je kan het een zwaktebod vinden of een signaal van luisteren naar de bekommernissen van de mensen."

 • Olivier Neese

  Winkelstraten iets minder autovrij

  Bruno Mostrey (Groen) gaat voort op het mobiliteitsthema. Hij betreurt dat het stadsbestuur de autovrije winkelstraten voor een deel terugschroeft. "We hebben ons destijds onthouden bij de stemming van het mobiliteitsplan, omdat het voor ons te halfslachtig was. En nu komt het al tot uiting. Waarom werd dit beslist?"

 • Olivier Neese

  Prikje van Mercedes Van Volcem

  Daar is het mobiliteitsplan terug. Mercedes Van Volcem (Open VLD) deelt daarbij een prikje uit naar CD&V, nadat de senioren van die partij actie voerden over de gewijzigde busroutes in de stad. "Wordt het plan aangepast of zijn de senioren van CD&V niet tevreden over hun partij in deze coalitie?"

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) reageert kort: "De geuitte bezorgdheid is ons niet ontgaan. Die wordt zeker meegenomen naar de evaluatie."

 • Stefan Vankerkhoven

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) wil dat Brugge springt op de kar van de digitale bouwaanvragen : "Kortrijk en Mechelen zijn trekkers, waarom Brugge niet ? Volgens Schepen Hilde Decleer (CD&V) heeft de Stad de software nog niet aangepast : "Wij hebben zoveel bouwaanvragen en wachten af, want het systeem moet goed werken. In Kortrijk hebben amper 16 architecten een dossier digitaal ingediend. Volgende jaar willen wij wel een digitale omgevingsvergunning afleveren, de architecten zullen dit moeten digitaal indienen. Dat is het grote verschil met hetgeen dat Kortrijk en Mechelen nu doen."

 • Stefan Vankerkhoven

  Krijgt Brugge de aankomst van een tourrit ? Die vraag stelt Arnold Bruynooghe (VB). Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) antwoordt : "De aanvraag is officieel gebeurd. Ook hier is het een kwestie van rittenschema. Er zijn mogelijkheden om Brugge in dat schema te steken. De gesternten zijn gunstig, het is wachten op communicatie vanuit Frankrijk."

 • Stefan Vankerkhoven

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) heeft vandaag nog contact gehad met Wouter Vandenhaute, de organisator van de Ronde. "De bedreiging zit in het parcours, niet in een concurrentie van Antwerpen met Brugge. De organisator wil het parcours met een open geest herbekijken en nadien zal er gekeken worden over de voorwaarden tot samenwerking. Er is geen reden voor een verandering van startplaats, tot nu toe was de samenwerking optimaal. De startplaats hangt af van de verandering van parcours."

 • Stefan Vankerkhoven

  Jasper Pillen (OPen VLD) vraagt of er al een belsissing gevallen is over de start van de Ronde van Vlaanderen : verliest Brugge die aan Antwerpen ? en tegen welke kostprijs ? Ook Arnold Bruynooghe (VB) polst naar de strategie van het stadsbestuur...

 • Stefan Vankerkhoven

  Gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open VLD) en Eddy, de bode en chauffeur van de burgemeester, zijn vandaag jarig ! De gemeenteraad applaudisseert. Volgens André Van Nieuwkerke (SP.A), voorzitter van de gemeenteraad, is er straks een afterparty.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!