Live Herbeleef de gemeenteraad van Brugge: "Onzeker of Europese match Club Brugge kan doorgaan"

23/11/15 om 12:42 - Bijgewerkt om 22:51

Het Beursplein zal vanavond de rode draad doorheen de Brugse gemeenteraad zijn. De stad wil een erfpachtovereenkomst afsluiten voor de oprichting van een Vrijzinnig Huis en Studentenhuis in het voormalig politiekantoor in de Hauwerstraat, terwijl de oppositie zich zal roeren over de recent aangekondigde vernieuwing van de Beurshal. Allemaal hier live te volgen vanaf 18 uur.

 • Olivier Neese

  22.50 uur: we sluiten af

  Dit was de gemeenteraad van november 2015. Volgende afspraak op dinsdag 15 december.

 • Olivier Neese

  Geen enkele bioboer in Brugge

  De laatste interpellatie komt van Bruno Mostrey. "Op de 140 landbouwbedrijven in Brugge zijn er nul (!) bioboeren. Dit is uiteraard niet per se de verantwoordelijkheid van dit bestuur, maar ik wil een pleidooi houden dat het stadsbestuur er hen warm voor maakt en ondersteunt om de omschakeling te maken."

 • Olivier Neese

  Marleen Ryelandt pleit voor meer duurzaamheid

  Marleen Ryelandt (Groen) vindt dat het aspect duurzaamheid moet doorwegen bij elke aanbesteding van de stad, net zoals bij alle aankopen en dergelijke. "Zo kan de stad ook kiezen voor 'Groene ICT', die de milieubelasting minimaliseert."

 • Olivier Neese

  Provincie en mobliteitsdienst lanceren 'schoolroutekaart' voor Brugge

  Mobiliteitschepen Annick Lambrecht (SP.A) wijst op de vele initiatieven die er momenteel al bestaan, maar zegt dat haar diensten de evolutie van dit specifieke project verder opvolgt. "We blijven openstaan voor elk initiatief voor meer duurzame verplaatsingen van en naar school."

  Als uitsmijter geeft de schepen mee dat de provincie en de mobiliteitsdienst een schoolfietsroutekaart voor Brugge aan het ontwikkelen is. "Waarbij de meest veilige en comfortabele trajecten van en naar school geraadpleegd zullen kunnen worden. Eind 2016 zou die klaar moeten zijn."

 • Olivier Neese

  Sammy Roelant wijst op het bestaan van fietsbusje

  Sammy Roelant (Groen) vraagt de schepen van Mobiliteit Annick Lambrecht of ze contact wil opnemen met mensen uit Rouen, die een project van fietsbussen hebben opgestart. "Een kindvriendelijk leuk omgebouwd fietsbusje pikt overal in de stad enthousiaste kinderen op om ze naar school te voeren. De pedalen reageren onafhankelijk, zodat elke bengel naar eigen vermogen kan bijdragen."

 • Olivier Neese

  Annick Lambrecht zal Vlaamse overheid aanschrijven

  Annick Lambrecht: "Het KTA heeft de laatste jaren 1 miljoen euro geïnvesteerd, we mogen hen dus niet verwijten dat ze niets doen. Het herstel van het dak kost tussen de 650.000 en 800.000 euro! De school doet inspanningen om kredieten te bekomen via het departement Onderwijs in Vlaanderen. Het is daar dat dit geld gevraagd moet worden voor deze schoolinfrastructuurinvestering. En als niemand hier tegen is, dan vertrekt deze week een brief namens de hele gemeenteraad naar de Vlaamse overheid, waarbij we vragen om niet verder te besparen op noodzakelijke onderwijsinfrastructuur."

 • Olivier Neese

  Paul Desender laakt opnieuw ermabermelijke staat van sporthal KTA

  Paul Desender (N-VA) laakt nogmaals de erbarmelijke staat van de sporthal van het KTA Brugge, waar basketbalclub Racing Brugge zijn thuishaven heeft. Recent regende het opnieuw binnen, waarbij opnieuw een wedstrijd stilgelegd moest worden. "Racing Brugge heeft als huurder van de stad recht op accommodatie die gebruikt kan worden waarvoor zij huur betaalt. Kan eventueel het herstel geprefinancierd worden om vervolgens te recupereren via de te betalen huur?"

 • Olivier Neese

  Annick Lambrecht: "Uitbreiding is inderdaad noodzakelijk"

  Schepen Annick Lambrecht (SP.A): "We blijven overleggen met eigenaar NMBS voor een uitbreiding van de capaciteit. Momenteel zijn er 3.000 fietsplaatsen aan de voorkant van het station en 1.600 aan de kant Sint-Michiels. In oktober bleken de stallingen gemiddeld voor 81 procent vol te staan, maar vanaf 80 procent is eigenlijk volzet. Het is duidelijk dat een uitbreiding nodig is." Vanaf 1 januari wordt het fietsparkeren beheerd door B-parking, de parkeercel van NMBS. We vragen dringend overleg met hen om concrete stappen te kunnen nemen."

 • Olivier Neese

  Eric Lagrou pleit voor meer fietsparkings aan station van Brugge

  Eric Lagrou (N-VA) pleit voor meer fietsparkings aan het station van Brugge. "Nu is er al een tekort aan plaatsen, en straks komt het Huis van de Bruggeling, kantoren, studentenkamers en appartementen bij. Hoe zal de stad dit opvangen? Besturen is vooruitzien."

 • Olivier Neese

  Hilde Decleer kopt doorzichtige assist binnen

  Schepen Hilde Decleer (CD&V) kopt de assist van haar partijgenoot binnen en krijgt de kans om twaalf punten op te sommen van inspanningen dat de stad levert: van het pop-upregelement tot samenwerkingen met POM en Handmade in Brugge. "De onderhandelingen voor een ondernemerscentrum in Brugge, waarin creatieve startups tegen een voordelig tarief terecht zullen kunnen, vorderen", zegt ze nog.

 • Olivier Neese

  Pieter Marechal: "Meer startups aantrekken"

  Pieter Marechal (CD&V) vraagt zich af welke inspanningen Brugge momenteel levert om startups aan te trekken en te ondersteunen. "Hoe kunnen we in onze stad de nodige randvoorwaarden creëren, zoals de nodige ruimte voorzien en ondersteuning bieden, om in onze stad meer startups aan te trekken?"

 • Olivier Neese

  Boudewijn Laloo: "Uitbreiding van parking 't Zand is voldoende"

  Schepen Boudewijn Laloo (CD&V): "Dit heeft een lange voorgeschiedenis, maar ik heb telkens voor 125 procent achter iedere locatie gestaan. We dachten inderdaad over de Vaartdijkstraat, maar toen bleek een RUP en een GRS nodig te zijn. Dan kwam het Agentschap Wegen en Verkeer, dat zei dat ze ontdubbeling van de Vaartdijkstraat niet zag zitten. En dan bleek ook het project Stadsvaart nodig te zijn... Toen dacht ik: 'Laloo, dat gaat veel te lang duren, pijnig je hersenen en dan kwam het idee: een nieuwe beurshal op dezefde locatie. En waarom niet meteen combineren met een congrescentrum? Door op dezelfde locatie te bouwen zijn er ook geen problemen qua ruimtelijke ordening. Qua mobiliteit denk ik dat de uitbreiding van de parking onder 't Zand voldoende is om aan de noden van een kleinschalig beursgebouw tegmoet te komen. Wij moeten niet concurreren met Gent of Kortrijk."

  De stad zal eerst een wedstrijd uitschrijven, analoog als voor de heraanleg van 't Zand. "We zullen daar een bedrag opzetten, waaraan de kandidaten moeten voldoen. Ik hoop de wedstrijd binnen het jaar te kunnen afsluiten."

 • Olivier Neese

  Ann Soete: "Congrescentrum is een veel grotere noodzaak"

  Ann Soete (N-VA) zit op dezelfde lijn als Mercedes Van Volcem. "Waar willen juliie naartoe? Je wilt het verkeer uit de stad, maar dan wel een beursgebouw in het centrum. Schepen Laloo, heb je al eens een beurs opgezet? Weet je welke vrachtwagens daarvoor nodig zijn? Een beurshal moet, zoals in Gent of Kortrijk, komen aan een afrit van een autosnelweg. Hebben we de trein niet al lang gemist?"

  "Een congrescentrum is voor een kunststad als Brugge een veel grotere noodzaak. Deelnemers van congressen blijken de meest lucratieve bezoekers van een stad te zijn. Het zou een groeimotor voor de stad kunnen zijn. Dat zagen wij het liefstin de Hauwerstraat, vlakbij het centrum."

  "Er komt een beurshal/congrescentrum/evenementenhal. Waar wil de stad nu naartoe? Al die verschillende evenementen in hetzelfde gebouw, dat zal enkel voor conflicten zorgen. Je hebt geen enkele dossierkennis ter zake, schepen Laloo."

  Ann Soete stelt ten slotte voor om op de huidige locatie een soort 'fabriek van de toekomst', waar ondernemers uit verschillende sectoren samenzitten en elkaar kunnen inspireren. "Of misschien een overdekte foodmarket, zodat Brugge de culinaire hoofdstad van Vlaanderen kan worden."

 • Olivier Neese

  Mercedes Van Volcem: "Beursgebouw? Het is nu al foutu"

  Mercedes Van Volcem zit met vragen over de nieuwe beurshal op dezelfde locatie als de huidige. "Brugge verdient beter dan deze ad hoc-beslissingen. Er zou een heel plan moeten komen voor dat kwartier. Je weet niet hoe de mobiliteit er zal lopen. De mensen zullen zich er zeker tegen verzetten. Het is foutu, het beursgebouw zal er nooit komen tegen 2019."

  "Hoeveel middelen worden er vrijgemaakt? Wat is de timing? Congrexpo Event Brugge, wat een naam. Wat zullen ze er wel allemaal organiseren? Alles? Dan zullen ze plaats te kort hebben. Hoe ga je een deftige beurs organiseren, met al die vrachtwagens? Hoe is deze beslissing er gekomen? "Waarom werd er niet nagedacht om de site van het VTI te kopen? Vlakbij het station, vlakbij de parking onder 't Zand die straks uitgebreid wordt..."

 • Olivier Neese

  Interpellaties gestart

  Ann Soete (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) openen de interpellaties met opmerkingen over de nieuwe beurshal op het Beursplein.

 • Olivier Neese

  Aftellen naar de interpellaties

  De schwung in de gemeenteraad is er wat uit door technische punten, iedereen snakt naar de zeven interpellaties.

 • Olivier Neese

  Weg vrij voor fietsriksja's in Brugge

  De 'politieverorderning op het maken van rondritten en excursies met huurkoetsen, huurtrams, huurauto's en huursegways' wordt uitgebreid met een categorie 'huurrijwielen' en in naamgeving vereenvoudigd naar 'politieverordening op toeristische rondritten en excursies'.

  Onder 'huurrijwielen' verstaat schepen Hilde Decleer "voertuigen met twee of meer wielen, waarbij er twee mensen kunnen plaatsnemen na een chauffeur." Zeg maar: fietsriksja's of fietstaxi's, zoals er rondrijden in grootsteden als Parijs en Londen.

  De prijs voor een rondrit van een half uur met een huurrijwiel wordt voor 2016 vastgesteld op 24 euro. "Het is een proefproject", zegt burgemeester Renaat Landuyt. "We zullen er voorzichtig mee starten en zorgen dat het uitzicht van de riksja's zo neutraal mogelijk blijft, zoals de toeristische bussen."

  Onze mening: fietsriksja's op de kasseien van Brugge?

  Weg vrij voor fietsriksja's in Brugge

  Weg vrij voor fietsriksja's in Brugge © GF

 • Olivier Neese

  "Lokaal voor oppositie in Vrijzinnig Huis"

  Ann Soete (N-VA) stelt voor om in het Vrijzinnig Huis/Studentenhuis een lokaal te voorzien, waar de oppositie zou kunnen vergaderen. "Iets wat in andere steden ook gebeurd." Voorstel wordt, tussen het gelach door, meegenomen.

 • Olivier Neese

  #GemrB is trending op Twitter

  De gemeenteraad van Brugge leeft op Twitter. De hashtag #GemrB is momenteel trending. Blijf mee debatteren!

  #GemrB is trending op Twitter

  #GemrB is trending op Twitter © GF

 • Olivier Neese

  Jongeren zullen kunnen fuiven in kelder voormalig politiekantoor

  De stad krijgt een Vrijzinnig Huis en Studentenhuis in de Hauwerstraat, waar vroeger het politiekantoor zich bevond. Coalitiepartners SP.A én CD&V staan beiden achter de komst.

  Ook oppositie is verheugd, maar hebben vooral vragen over de fuifzaal in de kelder van het gebouw. Sammy Roelant (Groen): "Zal er eens goed geïnformeerd worden, zodat we eens een fuifzaal krijgen met een goeie akoestiek en dergelijke." Mercedes Van Volcem (Open VLD): "Studenten mogen niet fuiven bij de Xaverianen in de meest vergrijsde gemeente en vliegen nu in de kelder van het politiekantoor. Franky Demon, als schepen van Jeugd (CD&V) zou je daar tegen moeten zijn, maar je bent van Sint-Michiels en vreest voor je stemmen."

  Pieter Marechal (CD&V) ziet geen problemen. "De beste fuiven van mijn leven heb ik meegemaakt in een kelder", pakt hij uit met een ontboezeming.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!