Live Herbeleef de gemeenteraad van Brugge: het Grote Vluchtelingendebat

23/02/16 om 14:31 - Bijgewerkt om 21:38

De vluchtelingenproblematiek in Zeebrugge: dat is vanavond hét onderwerp van de Brugse gemeenteraad. Alle oppositiepartijen willen meer uitleg krijgen van het stadsbestuur over de aanpak van de kwestie.

 • Olivier Neese

  "Werken aan een vervolg"

  Schepen Annick Lambrecht: "De piste om recreatief zwemmen toe te laten is volop in onderzoek. We werken volop aan de mogelijkheden voor een vervolg."

 • Olivier Neese

  Einde van de gemeenteraad

  21.38 uur: de gemeenteraad wordt afgesloten.

 • Olivier Neese

  Zwemmen in de reien

  Sandrine De Crom (Open VLD) vraagt of er deze zomer opnieuw gezwommen zal kunnen worden in de reien, zoals vorig jaar tijdens de Triënnale. Een vraag die Mercedes Van Volcem tijdens een van de vorige gemeenteraden al eens stelde.

 • Olivier Neese

  Parking 't Zand breidt uit met 600 plaatsen

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) kaart (nogmaals) het parkeertekort in Brugge aan. "Op drukke dagen staat Brugge vol. Wanneer wordt de parking onder 't Zand, richting Koning Albert I-park, uitgebreid?"

  Schepen Annick Lambrecht verwijst naar het recente mobiliteitsplan, waarin dit punt behandeld werd en vorige maand goedgekeurd werd.

  Burgemeester Renaat Landuyt komt tussenbeide. "Ik ga uit de biecht klappen: de gesprekken met Interparking lopen in de richting dat we níét tot aan het park zullen moeten uitbreiden, maar dat we een parking van 600 plaatsen kunnen verwezenlijken in het verlengde van de parking onder het Concertgebouw. Dan zouden we zelf de grootste parking van 't land te hebben. We bekijken zelfs dat we het dan eventueel kunnen afsluiten voor het beurs- en congreshal."

 • Olivier Neese

  Brugge lokt 6,6 miljoen toeristen

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) vroeg de cijfers van het luchthaven Brugge/Oostende op en maakt zich zorgen. "Vliegtuigen vertrekken halfgevuld en komen halfgevuld toe. Doet de stad inspanningen om toeristen naar onze stad te lokken. Wordt de lijn naar Rome afgeschaft?"

  Burgemeester Renaat Landuyt: "Sinds 2015 volgen we de gsm's van toeristen en komen aan zeer betrouwbare cijfers. We krijgen nu 6,6 miljoen toeristen over de vloer. Geen enkele stad, met 18.000 inwoners, ter wereld doet ons dat na. Een wereldrecord. We weten ook hoeveel Italianen (137.049) en Spanjaarden (250.854) er komen. We weten zelfs vanwaar in die landen die mensen komen. Jaja, Big Brother. Ongeveer 27 procent van de toeristen komt met het vliegtuig. Vorig jaar hebben we een budget van 160.000 euro aangewend om mensen van Barcelona naar Brugge te halen. En Rome: er wordt gezocht naar meer en betere uren, op vraag van ons."

 • Olivier Neese

  30 km/u langs Vaartdijkstraat

  Burgemeester Renaat Landuyt: "Er komen borden, die de wagens langs de Bevrijdingslaan zullen proberen te sturen en fietsers zullen aanmoedigen om aan de andere kant van de vaart te rijden. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 30 km/u, vandaar dat we niet kiezen voor snelheidsdrempels. Die zouden net het omgekeerde effect hebben. Langs de Vaartdijkstraat zullen ook geen vrachtwagens mogen rijden die meer dan 3,5 ton wegen. En na de werken zal alles terug worden zoals het was."

 • Olivier Neese

  "Verkeersdrempels in de Vaartdijkstraat"

  Martine Bruggeman (N-VA) wil dat er langs de Vaartdijkstraat, die door de werken aan de Boeveriepoort tijdelijk opengesteld zal worden voor wagens, snelheidsbeperkingen en -controles. "We vragen ook om verkeersdrempels en een speciaal bord om de autobestuurders aan te sporen tot hoffelijkheid ten aanzien van fietsers en voetgangers."

 • Olivier Neese

  "Mensen genummerd om goederen terug te kunnen geven"

  Burgemeester Renaat Landuyt dankt eerst iedereen voor de serene tussenkomsten. "Deze problematiek is al jaren aan de gang en vorige zomer hebben we hierover nog vergaderingen gehad. We hebben dat in alle stilte gedaan omdat dit soort publiciteit niet goed is voor de haven. Weet je, al een heel jaar halen we materiaal weg om geen kampen te krijgen."

  Daarnaast steekt Renaat Landuyt de politie een hart onder de riem. "Het is niet waar dat er persoonlijke spullen werden weggegooid. Het is niet waar dat mensen zomaar een cijfer kregen. Dat werd net gedaan om de persoonlijke goederen terug te kunnen geven aan die mensen. Alles gebeurt op een correcte en humane wijze, zoals de wet het beschrijft. Trouwens, het nummeren van die mensen: diezelfde techniek wordt ook toegepast tijdens voetbalgeweld. De politie levert, onder een enorme spanning, zeer goed werk. Groen roept op voor een correct woordgebruik. Wel ik roep Groen op om ook zijn Twitteraars die les te geven en de tweets van hun mensen na te lezen." Daarmee doelt de burgemeester op kritiek op de politionele tussenkomsten.

  Een zicht op de opgepakte vluchtelingen: "We hebben te maken van 18- tot 35-jarigen. We zijn voor de hele kust geëvolueerd van 200 mensen per maand naar 200 mensen per week. De druk ligt vooral bij Zeebrugge, door de aanwezigheid van de haven. Die mensen kiezen bewúst voor de niet-wettelijke weg."

  Burgemeester Renaat Landuyt haalt tijdens zijn betoog ook uit naar "de uitvergroting in de pers" en betreurt dat er geen overleg is met Vlaanderen, "die zou moeten instaan voor de humanitaire hulp."

 • Olivier Neese

  Cijfers over daklozen...

  OCMW-voorzitter Dirk De fauw reageert als eerste. "Alain Quataert (Vlaams Belang) vroeg in dit debat naar de cijfers van de Brugse daklozen, maar dit heeft volgens mij weinig te maken met transmigranten. Maar goed, je stelde een vraag en dan antwoord ik. Zelfs in de barre wintermaanden moet er geen enkele Bruggeling op straat slapen. In totaal hebben 224 verschillende personen, vooral Belgen, hebben gebruik gemaakt van de faciliteiten. We zitten met een bezettingsgraad van 80 procent. In de zomer slapen er mensen op straat, maar dat is dan hun eigen keuze."

 • Olivier Neese

  "Verschil tussen asielzoekers en illegalen"

  Alain Quataert (Vlaams Belang) houdt een bijzonder lang betoog. Hij wil vooral meer duidelijkheid over de opgepakte mensen. "En waren er kinderen bij? Waren er vrouwen bij? Of enkel viriele jonge mannen? Zijn ze vrijgezel? Of hebben ze vrouw en kind achtergelaten? Dat vind ik belangrijk. Dat bepaalt de beeldvorming - medelijden of minder medelijden. Uit welke landen kwamen ze?"

  Ann Soete (N-VA): "Wij hebben misschien minder vragen, omdat we van onze partijgenoten (zoals staatssecretaris Theo Francken, red.) meer info krijgen. Voor mij is er wel een verschil tussen asielzoekers en illegalen, die zich niet willen laten registreren. Ik pleit vooral voor een betere communicatie naar de burgers toe."

 • Olivier Neese

  Groot Vluchtelingendebat gestart

  Het Grote Vluchtelingendebat is begonnen. Jean-Marie De Plancke (Open VLD) neemt het woord. "De situatie in Zeebrugge is zeer slecht. De bewoners zijn terecht ongerust. Ik vrees dat dit negatief zal werken voor de draagvlak als we straks 350 échte asielzoekers willen opvangen. Ik stel duidelijk : indien de transitillegalen geen asiel aanvragen, moeten ze opgepakt en teruggestuurd worden. Dat is beter dan ze telkens terug lossen, in de hoop dat we ze de volgende dag niet meer zien." Hij stelt zich enkele vragen: "Hebben we zicht wie die illegalen zijn? Hoeveel tussenkomsten van de politie waren er en heeft dit invloed op het andere werk?"

  Bruno Mostrey (Groen) pleit eerst om het woord 'illegalen' te schrappen. "Dat is niet menselijk. Daarin moeten politici het voortouw nemen. Het kat- en muisspelletje - van oppakken, vrijlaten en terug oppakken - is niet menselijk. Dit alles omdat de burgemeester het niet aangenaam wil maken voor de transmigranten." Ook Bruno Mostrey heeft vragen. "Klopt het dat er persoonlijke spullen werden weggegooid? En wie gaf de opdracht daarvoor?"

 • Olivier Neese

  Paul Desender trekt interpellatie over verloren subsidie terug

  Paul Desender (N-VA) had een interpellatie klaar over het kwijtspelen van de Vlaamse subsidie in het stadiondossier("Wat zijn de gevolgen voor de bouw van het nieuw stadion voor Club en de renovatie van het Jan Breydelstadion?") maar trekt die verrassend genoeg zelf terug.

 • Olivier Neese

  Kuipersstraat krijgt volautomatisch toilet

  Deplaatsing van een volautomatisch plasinfrastructuur - zowel voor mannen en vrouwen - in de Kuipersstraat wordt druk besproken. De nood aan extra infrastructuur was blijkbaar hoognodig.

  Jasper Pillen (Open VLD): "Dank voor dit ene toilet, maar waar blijft de rest? Eind vorig jaar hoorden we nog dat de stad een WC-plan had? Zeker in vergelijking met andere werelsteden schieten we tekort. Dit ene toilet mag geen doekje zijn voor het bloeden."

  Noelia Sanchez (N-VA) treedt Jasper Pillen bij en lanceert een creatief voorstel. "Kunnen we kunst en openbare toiletten niet laten samensmelten? Dit kan de uitgelezen kans zijn om mee te strijden voor een plaatsje in 'De tien mooiste openbare toiletten in de wereld'. Laat bekende en startende lokale kunstenaars het decor van de openbare toiletten in Brugge laten ontwerpen en inkleden. Dan lossen we meteen ook het 'minpunt' - of de infrastructuur wel voldiende zichtbaar zou zijn - op."

  Bruno Mostrey (Groen): "Blijft het huidige toilet in de Kuipersstraat staan en wordt die dan beter onderhouden?Is de 17.000 euro niet te veel voor het onderhoud van dat ene 'volautomatisch' toilet?"

  Philip Pierins reageert: "We willen dit eerst evalueren. Er zijn op dit momenteel geen plannen voor nog extra toiletten, tenzij die er komen bij de heraanleg van 't Zand. De kostprijs: ook een volautomatisch toilet moet onderhouden worden."

 • Olivier Neese

  Restaureren, restaureren, restaureren...

  De stad kent enkele restauratietoelagen toe. Een snel overzicht: Oude Pastoriestraat 3 (18.750 euro), Academiestraat 8 in Brugge (18.750 euro), Gistelse Steenweg 211 (18.750 euro), Onder de toren 3 (12.342,63 euro), Vlamingdam 21 (3.392,47 euro), Sint-Annaplein 22 (18.750 euro) en Wulfhagestraat 43 (18.750 euro).

 • Olivier Neese

  Klein Appelmoes opnieuw op tafel

  De gemeenteraad zal opnieuw een ongunstig advies voor het ontwikkelen van het woonuitbreidingsgebied in Klein Appelmoes geven.

  Dit had de gemeenteraad eerder al gedaan, maar de Raad van State had het negatief advies van de West-Vlaamse deputatie en het negatief advies van de gemeenteraad vernietigd omwille van een schending van de formele motiveringsplicht. "De gemeenteraad had minstens de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) bij haar beslissing moeten betrekken, en dat bleek niet uit het advies aan de deputatie", stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "We formuleren nu opnieuw een negatief advies. Het afleveren van een principieel akkoord zou strijdig zijn met een duurzaam ruimtelijk beleid."

 • Olivier Neese

  Vanroose vervangt Van Volcem

  Kleine wijziging in de beheersorganen van de Openbare Bibliotheek en Cultuurcentrum Brugge: Michiel Vanroose zal Open VLD Brugge vertegenwoordigen in plaats van Mercedes Van Volcem, die haar ontslag heeft aangeboden.

 • Olivier Neese

  Nieuw materiaal voor de lokale politie

  De lokale politie van Brugge krijgt nieuw materiaal: 90 nieuwe radio's, een uitgebreider serverinfrastructuur en extra opslagcapaciteit. Dit laatste is noodzakelijk omdat de politie vijf jaar lang alle camerabeelden moet bewaren in opdracht van het parket.

 • Olivier Neese

  Debatteer mee op Twitter!

  Vanavond kan je opnieuw je stem laten horen op Twitter. Gebruik de hashtag #GemrB

 • Olivier Neese

  Laatste keer zonder Charlotte Storme

  Marleen Ryelandt vevrvangt vanavond voor de laatste keer Charlotte Storme in de Groen-fractie. Storme, die wegens medische redenen sinds september vorig jaar buiten strijd is, is herstellende en hervat begin volgende maand haar politieke activiteiten.

 • Olivier Neese

  Oppositie wil duidelijkheid over vluchtelingenkwestie

  Het zwaartepunt van de gemeenteraad ligt bij de 6 interpellaties, en dan vooral bij het punt over de vluchtelingenproblematiek in Zeebrugge. Alle oppositiepartijen laten weten dat ze van zich zullen laten horen in dit dossier: Jean-Marie De Plancke (Open VLD), Sammy Roelant (Groen), Alain Quataert (Vlaams Belang) en Ann Soete (N-VA).

  Verder wil Paul Desender (N-VA) weten wat de gevolgen zijn van het missen van de Vlaamse subsidie voor het stadionproject. Partijgenote Martine Bruggeman (N-VA) vreest voor de veiligheid van de fietsers langs de Vaartdijkstraat, nadat die vanaf volgende week voor vier maanden wordt opgesteld voor autoverkeer.

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft twee interpellaties klaar: over de luchthaven Oostende-Brugge en over het aantal ondergronde parkeerplaatsen.

  Tot slot zal Sandrine De Crom (Open VLD) pleiten om deze zomer opnieuw te kunnen zwemmen in de reien.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!