Live Herbeleef de gemeenteraad van Brugge: de vuurdoop van Geert Van Tieghem als fractieleider

30/05/17 om 12:44 - Bijgewerkt om 22:57

Met 42 algemene punten en 10 interpellaties stak de agenda van de Brugse gemeenteraad eivol. Uitkijken was het naar de vuurdoop van Geert Van Tieghem als fractieleider van N-VA, de grootste oppositiepartij in Brugge. Hij volgt Ann Soete op, die vorige maand haar positie ter beschikking stelde.

Herbeleef de gemeenteraad van Brugge: de vuurdoop van Geert Van Tieghem als fractieleider

© Foto FP

 • Olivier Neese

  Geen tussenkomst van fractieleider Van Tieghem

  Tot slot: de kersverse fractieleider Geert Van Tieghem (N-VA) nam vandaag niet het woord.

 • Olivier Neese

  Afsluiten met Zeebrugge

  Met twee interpellaties van het jonge CD&V-duo Alexander De Vos en Pieter Marechal over respectievelijk de Brexit en de gevolgen voor de Zeebrugse haven én promotie voor Zeebrugge Bad wordt deze gemeenteraad afgesloten. Volgende zitting: dinsdag 27 juni vanaf 18.30 uur.

 • Olivier Neese

  Leiselepark wordt heraangelegd

  Na een lang pleidooi van Marleen Ryelandt (Groen) over asbest, laakt Paul Desender (N-VA) de toestand van de fit-o-piste in het Leiselepark, het groen op de hoek van de Spoorweglaan en de de Parklaan.

  Schepen Philip Pierins: "Je hebt gelijk, dat was een belabberde toestand. De fit-o-piste is al jaren het slachtoffer van vandalisme. Die komt niet terug in haar oorspronkelijke vorm, maar wordt - samen met het speelplein - in 2018 heraangelegd."

 • Olivier Neese

  "Ik neem mijn verantwoordelijkheid"

  "Op 109 bomen waren er 40 ziek. Dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Als ze weg moeten, gaan ze weg! Nu viel er één boom op een auto. Gelukkig was dat niet op een mens, zoals recent gebeurde op 't Zand. Ik wens je het niet toe om zo'n berichtje op je gsm te krijgen." Schepen Philip Pierins (SP.A) reageert emotioneel en gelaten op de interpellatie van Charlotte Storme (Groen) over de bomenkap in Brugge.

 • Olivier Neese

  Tijdelijke camera tegen sluikstorten

  Hugo De Bondt (N-VA) houdt een betoog over zwerfvuil. Hij vindt dat de sensibiliseringscampagnes hun effect missen. "Zo waren in 2015 777 geregistreerde meldingen van sluikstort en 195 geregistreerde meldingen van zwerfvuil. In 2016 waren dat er respectievelijk 825 en 184. De jaarlijkse kost voor de opruiming zou richtinggevend 800.000 euro bedragen. Dat is een immense uitgave!" Hij vraagt dat het college "onverwijld stappen onderneemt om de aankoop van camera's."

  Schepen Philip Pierins: "Camera's zullen sluikstorten ook niet uit de wereld helpen. In samenwerking met OVAM wordt echter bekeken om een tijdelijke camera te plaatsen. Maar we blijven inzetten op sensibiliseren."

 • Olivier Neese

  Geen gratis parking aan AZ Sint-Jan

  Sammy Roelant (Onafhankelijk): "Als oppositieraadslid horen we altijd 'neen', maar nu zal ik iets voorstellen waar er een 'ja' op zal volgen. Zeker omdat dit iets is waar de burgemeester vroeger in zijn jeugdjaren zelf nog voor betoogd heeft. Het voorstel: maak de parking aan het AZ Sint-Jan gratis, anders is dit een taks op ziekte. We moeten geen extra barrière maken voor mensen die hun zieke dierbaren komen bezoeken."

  Schepen De fauw (CD&V): "Het verwondert me dat Sammy Roelant met zijn groene geschiedenis een maatregel vraagt die het autoverkeer aanmoedigd... Dit zou het verkeer naar het AZ Sint-Jan doen toenemen. Een gratis parking zou een verliespost betekenen voor het ziekenhuis. En die willen we niet halen in de zorg. Er komt een abonnementsysteem waarbij dierbaren van langdurige zieken voor 15 euro per week vrij kunnen in- en uitrijden."

  Sammy Roelant: "U voert een mobiliteitsplan op de kap van zieken."

 • Olivier Neese

  Mal figuur

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) vraagt waarom abonnementshouders de zaterdagmiddag niet in de parking geraken. "Wat is de oplossing?"

  Burgemeester Renaat Landuyt: "Iedere abonnementshouder die tegen u zegt dat ze niet tot aan parking Zilverpand geraakt, vergist zich. Het is al jaren zo dat mensen gewoon mogen doorrijden naar de parking..."

  Sandrine De Crom en Jean Marie De Plancke voelen dat hun fractieleidster een mal figuur slaat en komen met andere parkeervoorbeelden op de proppen. "Jullie komen nu met nieuwe voorbeelden af. Laat ons die vragen rustig bekijken."

 • Olivier Neese

  Raad van de voorzitter van de raad

  Gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht komt tussenbeide na het zeer lange betoog van Mercedes Van Volcem over het parkeerplan. "Ik geef het mee als tip, en iedereen doet ermee wat hij of zij wilt. Tien vragen voorbereiden en intussen ook nog eens extra vragen stellen... We zijn mensen, het is onmogelijk om op alles meteen te antwoorden. Het is soms beter om de vragen te stellen waar je écht een antwoord op wilt."

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) voelt zich aangesproken en haalt fors uit. "In politiek telt het gesproken woord, mevrouw de voorzitter. U wilt ons verder muilkorven."

  Annick Lambrecht: "U hebt me verkeerd begrepen, mevrouw Van Volcem. Ik wil helemaal niets. Van mij mag u zelfs nog twee uur spreken, desnoods komen we morgen terug. En de avond daarna. En de avond daarna."

 • Olivier Neese

  Interpellaties begonnen

  De interpellaties zijn begonnen, waarbij Open VLD'ers Sandrine De Crom (over zwaar verkeer in Leopold I-laan) en Mercedes Van Volcem (evaluatie parkeerplan) oude zaken oprakelen. Burgemeester Renaat Landuyt kan makkelijk repliceren door te wijzen naar de maatregelen die genomen zijn.

 • Olivier Neese

  Propere grachten

  De grachten in Sint-Andries en Sint-Michiels worden geruimd om wateroverlast te voorkomen. Alle kosten, geraamd op 113.722,75 euro exclusief btw, zullen op de rekening van TMVW komen.

 • Olivier Neese

  Samenwerking met dierenasiel Blauwe Kruis

  Het stadsbestuur sluit een erfpachtovereenkomst met het dierenopvangcentrum Blauwe Kruis vzw voor de uitbating van het dierenasiel. Aan deze erfpachtovereenkomst wordt een samenwerkingsovereenkomst gekoppeld waarin de wederzijdse diensten en verplichtingen worden opgenomen.

 • Olivier Neese

  Aanpassingen in 't Brugse Vrije

  Door het Huis van de Bruggeling zijn er ruimtes vrijgekomen in 't Brugse Vrije. Deze ruimtes worden nu klaargemaakt voor de dienst personeel en organisatie, die er naar toe zal verhuizen vanuit de Riddersstraat 12.

  Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verouderde installaties aan te passen aan de hedendaagse noden en te voldoen aan de wettelijke vereisten (bijv. inrichting EHBO-lokaal).

  De uitgave wordt geraamd op 223.671,32 euro (btw inbegrepen) en 927,98 euro voor de veiligheidscoördinatie.

 • Olivier Neese

  Nieuwe verlichtiing op Gulden Kamer

  Velden 10 en 11 van domein Gulden Kamer in de Geralaan in Sint-Kruis krijgen op vraag van de sportdienst nieuwe veldverlichting. De uitgave wordt geraamd op 164.305,90 (btw inbegrepen).

 • Olivier Neese

  De raad pauzeert

  Frank Vandevoorde (SP.A) houdt een bijzonder lange monoloog over IVBO. Een sein voor het gros van de gemeenteraadsleden om achter broodjes te gaan en korte babbeltjes te houden met collega-gemeenteraadsleden. De aandacht lijkt bij velen ver te zoeken.

 • Olivier Neese

  Spoedig herstel aan Eric Lagrou

  Afwezig vandaag is Eric Lagrou, gemeenteraadslid voor N-VA. Hij werd recent geopereerd aan het hart en kreeg zes overbruggingen. We wensen hem van hieruit een spoedig herstel toe.

 • Olivier Neese

  Pastorie in Koolkerke wordt verkocht

  De gemeenteraad verkoopt de voormalige pastorie van Koolkerke langs de Arendstraat 14.

  Jasper Pillen (Open VLD): "Jammer, door de inplanting had dit een crèche of een OCMW-gebouw geweest..."

  Schepen Boudewijn Laloo: "We investeren 500.000 euro in het Reigersnest, we zijn dus goed bezig voor het sociale weefsel in Koolkerke."

  Beide heren wonen in Koolkerke, hun kiespubliek.

 • Olivier Neese

  49 sociale woningen in Koolkerke

  Vivendo doet een aanvraag voor het bouwen van 49 woningen, wegenaanleg en omgevingsaanleg in de Zagersweg en Noorweegse Kaai in Koolkerke.

 • Olivier Neese

  Aanpassing van voorontwerp RUP Leestenburg

  Het RUP Leestenburg komt ter vervanging van het BPA 307 Leestenburg en maakt de reconversie mogelijk van een zone voor ambachten (voormalige wasserij) om een woonzone te ontwikkelen, grenzend aan de vesten. Het voorontwerp werd bijgestuurd naar aanleiding van inspraak bewoners en adviesraden. Nu kan een openbaar onderzoek gehouden worden.

 • Olivier Neese

  Een steek van voorzitter Jong CD&V

  Jongerenvoorzitter Niels Vermeulen, die elke raad vanuit de publieksbanken volgt, geeft op Twitter een steek aan N-VA en Pol Van Den Driessche.

 • Olivier Neese

  Lof van oppositie voor aanpassingen

  Ann Soete (N-VA) juicht de aanpassingen toe. "De lunches in de binnenstad zijn enorm gedaald sinds de invoering van het parkeerplan. Hopelijk brengt de aanpassing van 2 naar 4 uur soelaas. Ik dring aan op een duidelijke communicatie." Daarnaast vraagt ze of tweedeverblijvers een parkeerkaart kunnen aankopen.

  Mercedes Van Volcem kondigt aan dat Open VLD dit punt zal goedkeuren, als lof voor de aanpassingen. "Veel mensen vertellen me dat ze niet meer in Brugge willen gaan eten. Ik pleit voor het invoeren van symbolen. Zeg dat de mensen gratis mogen parkeren van 12.15 tot 14.15 uur, als symbool. Een teken dat we deels tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de burgers."

  Marleen Ryelandt (Groen) vraagt of de geplande verkeerstellingen nodig zijn om een evaluatie van het parkeerplan te kunnen maken in september. "Een opmerking: bewoners die na 20 uur thuiskomen, hebben geen parkeerplaats meer. Doordat het parkeren vanaf dan gratis is, rijden alle bezoekers de stad binnen. Misschien moet dat einduur herbekeken worden."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!