Live Herbeleef de gemeenteraad Torhout: "Kunstgrasveld is een druppel op een hete plaat"

23/11/15 om 13:49 - Bijgewerkt om 21:30

Maandagavond kwamen de gemeenteraadsleden van Torhout samen waarbij vooral de verkeershinder en ongevallen langs de omleidingswegen voor de werken aan de Oostendestraat voor discussie zorgden.

 • Lieven Mathys

  En met het paaltje is de zitting afgesloten. Einde.

  Burgemeester Norbert De Cuyper sluit de gemeenteraad af.

 • Lieven Mathys

  Waarom is het paaltje van de Poperbosstraat weggenomen?

  Paul Dieryckx: "Excuses voor het onderwerp maar waarom is het paaltje in de Poperbosstraat geplaatst en dan later weer weggehaald? Dat is er gekomen om te vermijden dat de Poperbosstraat als sluipweg gebruikt wordt."

  Burgemeester Norbert De Cuyper: "Dat is er op jouw vraag gekomen. Ik heb meteen gevraagd of iedereen daar wel voor te vinden was? Je zei dat dit geen probleem zou zijn. Ik kreeg echter een brief van een inwoner van de straat: Mijn grootmoeder van 91 kan niet meer comfortabel parkeren op haar oprit door dat paaltje. Kan je het paaltje wegnemen?"

  "Ook inwoners van de Hans Memlinglaan uitten kritiek. Vandaar hebben we het paaltje weggenomen."

  Paul Dieryckx vreest dat het sluipverkeer en snelhuisduivels zullen toenemen. Een zone 30 en driehoeken op de straat zullen al veel oplossen meent de burgervader.

 • Lieven Mathys

  Een hele boterham...

  Willy Depoorter (CD&V): "Dat is een hele boterham. Laten we binnenkort samenkomen om alles in detail te bekijken".

  Norbert De Cuyper: "Speel je vragen eens door, dan kunnen we daar overal een antwoord op formuleren. We gaan post per post bekijken."

 • Lieven Mathys

  Volledige transparantie gewenst in kerkfabrieken

  SP.A/Groen vraagt daarom:

  1/ de transparantie m.b.t. de gemaakte afspraken tussen het stadsbestuur en de kerkfabrieken

  2/ een verduidelijking van de actuele cijfers die worden toegelicht in de zitting

  3/ de reeds ondernomen stappen door het stads- en kerkbestuur voor het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de kerken

  4/ de strategische benadering over de toekomst van de kerken, kerkfabrieken en betoelaging

 • Lieven Mathys

  Hallucinante cijfers voor kerkfabrieken

  SP.A/Groen stelt zich vragen bij de toelagen aan de kerkfabrieken. De fractie haalt een batterij aan cijfers boven. Hieronder een greep :

  -> 5 Kerkfabrieken: Vlaanderen telt ongeveer 1800 kerkfabrieken die minstens 1 kerk beheren. In Torhout zijn er nog 5 kerkfabrieken en kerken na de sluiting van de kerk op het Rozeveld en De Goede Herder.

  <5%: Minder dan 5% van de Vlamingen neemt deel aan de wekelijkse mis waar dit in 1976 nog 33% was. Voor Torhout is dit cijfer ons niet officieel bekend.

  -> 5 x toelage: Ongeveer 1 op de 5 kerkfabrieken in Vlaanderen ontvangt geen exploitatietoelage van het gemeentebestuur. In Torhout ontvangen de 5 kerkfabrieken allen een toelage

  -> 54.000 euro: Vlaams gemiddelde exploitatietoelage = 24.000€ per kerkfabriek. In Torhout is dit ongeveer 54.000€, dus meer dan dubbel zoveel als het Vlaams gemiddelde.

  -> 377.000 euro: toelage voorzien in 2016 (269.000 euro totale exploitatietoelage + 108.000 euro investeringen)

  -> 26 %: exploitatietoelage is met 26% gestegen in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar

  Paul Dieryckx besluit namens SP.A/Groen: "Er is een verbroken evenwicht ontstaan tussen het aanbod en het gebruik van de parochiekerken. Een goed beheer ervan komt onder zware druk en dat vertaalt zich in een steeds stijgende betoelaging door de gemeente.

  Er is dringend nood aan een degelijke strategische benadering van deze problematiek want steeds meer lasten worden afgeschoven op het lokaal niveau en onze stadskas staat nu al onder zware druk".

 • Lieven Mathys

  "Kunstgrasveld is een druppel op een hete plaat"

  Jurgen Claus: "Er komt een kunstgras voetbalterrein op plein 2 van het sportcentrum Benny Vansteelant. We zijn hier tevreden mee, maar vanwaar die bocht? Zo is de opportuniteit van subsidiëring aan onze neus voorbijgegaan. Daarnaast was er de verkiezingsbelofte van 5 extra voetbalterreinen en 3 tennisvelden. Dat ene terrein is een druppel op een hete plaat."

  Schepen Rita Dewulf: "We hebben allemaal dromen en wensen die niet vervuld raken. Maar we hebben ook meer dan 30 voetbalploegen in Torhout. Vandaar dat we gekozen hebben voor een kunstgrasveld. Zo kunnen de ploegen het jaar rond op dat veld terecht."

 • Lieven Mathys

  Er komt een blauwe zone in de Papebrugstraat

  Eva Maes: "Komt er nu al dan niet een blauwe zone in het tweede deel van de Papebrugstraat?"

  Norbert De Cuyper: "Er is daar nu beurtelings parkeren voorzien. Het voorstel dat nu voorligt, is om dat beurtelings parkeren af te schaffen. Er komt een blauwe zone aan de kant van onpare huisnummers: max 2.5 uur per parkeerbeurt.

 • Lieven Mathys

  Géén eenrichtingsverkeer van en naar Wijnendale

  Burgemeester Norbert De Cuyper (CD&V): "Het voorstel van eenrichtingsverkeer is maanden gelezen al bekeken. Aan het kruispunt Driekoningen staan ze nu al aan te schuiven. Als je er eenrichting invoert, dan zal het nog erger zijn. Wat je voorstelt, is een omleiding van 6,7 kilometer. Wie zal zich daar aan houden?"

  "We hebben uitwijkstroken aangelegd in de omleidingswegen en we gaan de controles aanhouden. Je zal me echter niet horen zeggen dat er daar nooit meer ongevallen zullen gebeuren. Als twee mastodonten elkaar moeten kruisen waar er geen uitwijkstroken zijn, dan zit die in de gracht."

  "Bussen langs lange omleidingen sturen, is not done. Die halen nooit hun tijdschema."

  "Daarbovenop zorgt eenrichtingsverkeer voor snel verkeer."

  Omwille van deze redenen wil het gemeentebestuur dit niet invoeren.

 • Lieven Mathys

  Meer politiecontrole in omgeving van wegenwerken Oostendestraat

  Jurgen Claus (N-VA) : De wegenwerken in de Oostendestraat zorgen voor de nodige verkeersoverlast in de omleidingswegen: de voorbije maand reden twee vrachtwagens en een lijnbus zich vast in een gracht, de wegen zelf lijden onder het zwaar verkeer en verbodstekens worden genegeerd.

  Daarom stelt de N-VA fractie 2 structurele maatregelen voor:

  1/ consequente politiecontrole aan Hogestraat, Steenveldstraat, Don Bosco en Wijnendale op het verbodsbord 3,5 ton

  2/ invoeren van eenrichtingsverkeer van en naar Wijnendale.

  Van de Oostendestraat via 't Hoge en Oude Wijnendale straat naar Wijnendale en vanuit Wijnendale via de Zeeweg. Daar heeft het verkeer de kans om de Aartijkestraat te nemen of om de Steenveldstraat te nemen naar Don Bosco.

 • Lieven Mathys

  Geen verlichting op Groene 62 omwille van 'lichtpollutie'

  Jurgen Claus (N-VA): De provincie wil met het verharden van de Groene 62 tussen Wijnendale en Torhout de fietser een veilig en wintervast alternatief bieden. Maar volgens N-VA is dit slechts een halve oplossing: "In deze maanden is het vanaf 16u30 à 17u donker en nemen de scholieren, mensen die per fiets gaan werken, lopers de groene 62 niet meer omwille van de duisternis en het onveilig gevoel (taluds, bossen, geen huizen in omgeving, ...)".

  De N-VA fractie stelt voor om verlichting aan te brengen met een sensor per 50 meter of een ander efficiënt alternatief. Het gaat over 1.5 km tussen de IJzerenwegstraat en Warande.

  Schepen Eddy De Ketelaere: "In het kader van de lichtpollutie mag er van hogere overheden niet te veel licht zijn. Dat is het antwoord dat wij en andere gemeenten langs de Groene 62 te horen krijgen. Maar we nemen het nogmaals op met de gemeenten en provincie."

 • Lieven Mathys

  Onveilige Groene 62 in Wijnendale

  Jurgen Claus (N-VA): De Groene 62 ligt in Wijnendale zo'n 8 meter lager dan de parallel lopen straten. De provincie drong eerder al aan om een 'barrière' te vormen langs die parallelwegen, een verantwoordelijkheid die weggelegd is voor de wegbeheerder, de stad Torhout.

  De N-VA-fractie kaart de gevaarlijke situatie nog eens aan en vraagt zich af waarom "het Torhoutse stadsbestuur enkel een afscherming geplaatst heeft aan de dwarsweg Guldenvlieslaan met de parallelweg Guldensporenlaan".

  "Maar niet aan de uitgang van de nieuwe wijk. Niet aan het snijpunt van de Geuzenbosstraat met de parallelstraat Spoorwegstraat en al zeker niet over de volledige lengte van deze parallelwegen (tussen de bruggen)."

  Schepen Eddy De Ketelaere: "Terechte opmerking, we gaan er alles aan doen om de Groene 62 veilig te maken. Er komt een nieuw wegdek en de twee parallelwegen worden vernieuwd. Er komt ook een barrière op de drie kruisingen."

 • Lieven Mathys

  Groenbuffer of voetbal?

  Ward Baert (N-VA): "Wanneer zullen de voorschriften van BPA Rozeveldvrienden nageleefd worden? Waarom wordt de groenbuffer aan het voetbalplein van minimaal 5 meter niet aangelegd?"

  Schepen Willy Depoorter: "De vergunning van het sportveld dateert van 6 juni 1978, het voetbalplein is aldus vergund."

  Ward Baert: "Dus het BPA van 2004 moet niet nageleefd worden?"

  Schepen Depoorter: "We hebben de vraag gesteld aan stedebouw. De gewestelijk stedebouwkundig ambtenaar antwoordde ons als volgt: "Ik beschouw de constructie, de inrichting als de functie van het sportveld als vergund door de verguuning van 6 juni 1978".

  Norbert De Cuyper reageert: "Als we het BPA toepassen dan wordt het voetbalveld te klein voor de ploegen die er nu spelen. Er is maar één mogelijkheid: laten zoals het is."

 • Lieven Mathys

  Onveilige Groene 62 in Wijnendale

  N-VA stelt zich vragen bij de Groene 62: De Groene 62 ligt in Wijnendale zo'n 8 meter lager dan de parallel lopen straten. De provincie drong eerder al aan om een 'barrière' te vormen langs die parallelwegen, een verantwoordelijkheid die weggelegd is voor de wegbeheerder, de stad Torhout.

  De N-VA-fractie kaart de gevaarlijke situatie nog eens aan en vraagt zich af waarom "het Torhoutse stadsbestuur enkel een afscherming geplaatst heeft aan de dwarsweg Guldenvlieslaan met de parallelweg Guldensporenlaan".

  "Maar niet aan de uitgang van de nieuwe wijk. Niet aan het snijpunt van de Geuzenbosstraat met de parallelstraat Spoorwegstraat en al zeker niet over de volledige lengte van deze parallelwegen (tussen de bruggen)."

 • Lieven Mathys

  Ravenhof: "Is het slib toxisch?"

  Het park Ravenhof in het centrum van de gemeente krijgt een facelift.

  Paul Dieryckx (SP.A/Groen): "Het slib dat geruimd moet worden, is dat toxisch?"

  Schepen Elsie Desmet: "Onderzoek heeft uitgewezen dat het slib niet toxisch is."

  Paul Dieryckx: "Jammer dat het bruggetje bij de storm van jongstleden gesneuveld is. Dat zal een flinke hap uit het budget zijn."

  Schepen Elsie Desmet: "Er komt een nieuwe brug. Het zal hetzelfde bruggetje zijn. Dat is inderdaad een grote hap uit het budget. Hopelijk zal de verzekering voor een stuk tussenkomen".

  SP.A/Groen stemt tegen omwille van het fietspad dat door het park zal lopen.

  Zo zou het Ravenhofpark er na de voorziene ingrepen moeten uitzien: met heel wat vernieuwende elementen.

  Zo zou het Ravenhofpark er na de voorziene ingrepen moeten uitzien: met heel wat vernieuwende elementen. © JS

 • Lieven Mathys

  Academie krijgt hogere graden woordkunst en dans

  Op vandaag volgen 1027 leerlingen les in de academie voor muziek, woord en dans. Dat zijn vooral jongeren. Daarom wil de academie ook hogere graad gaan aanbieden.

  De gemeenteraad keurt dit goed: de academie van Torhout zal de hogere graad voor woordkunst aanbieden vanaf 1 september 2016. De hogere graad voor dans start op 1 september 2017.

 • Lieven Mathys

  Geen zware industrie op site Industrielaan-Noordlaan

  Bertrand Vander Donckt stelt zich vragen bij de reconversieplannen voor de site Industrielaan-Noordlaan. "Openheid naar de omwonenden is heel belangrijk. Ik zie echter in het bestek dat het overleg met de buurtbewoners niet verplicht is."

  Elke Carette: "Wat is de visie van het stadsbestuur? Hoe zal de site ingevuld worden?"

  Kristof Audenaert omtrent overleg: "Het bestek zal aangepast worden zodat het overleg er zeker komt."

  Omtrent de invulling van de site: "Er moet een afweging gemaakt worden tussen wonen en handel. Industrie zal er niet komen. Het milieu-effectenrapport zal bepalen wat er mogelijk is, naar verkeer toe, wateroverlast, etc.

 • Lieven Mathys

  Herbestemming waar nodig en mogelijk

  Kristof Audenaert (CD&V): "Die visie rond herbestemming is er nu al. In bepaalde projecten voeren we die door. Wat de cafés betreft: we kunnen niet zomaar eigenaars en verhuurders verplichten. Die hangen ook vast aan contracten met brouwers."

 • Lieven Mathys

  Leegstand versus tekort aan sociale kleine woningen

  Bertrand Vander Donckt (SP.A/Groen) reageert op het nieuwe leegstandsreglement: "Na twaalf maanden "kan" er een belasting geheven worden. Ik zou liever zien dat er "zal" opgenomen wordt."

  "Leegstaande handelszaken en appartementen komen niet op de lijst. Daarnaast hebben we een tekort aan sociale kleine woningen. Kunnen we de bestemming van dergelijke panden niet sneller wijzigen?"

  "Wat met leegstaande cafés? Kunnen die verhuurders gestimuleerd worden om hun pand te herbestemmen?"

 • Lieven Mathys

  "Niet correct dat schepencollege zowel vaststelt als beroepsinstantie is"

  Elke Carette (Open VLD): "Vreemd dat het schepencollege zowel kan vaststellen als beroepsinstantie is."

  Ambtenaar Geert Vannieuwenhuyze die het nieuwe reglement uit de doeken doet, licht toe: "Vaststelling gebeurt door de administratie."

 • Lieven Mathys

  Wat is leegstaand?

  Wat is leegstaand? Er is een onderscheid tussen leegstaande woningen en leegstaande gebouwen.

  Bij een woning is dat als het pand minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt.

  Een gebouw is leegstaand als meer dan de helft van de totale oppervlakte voor minstens 12 maanden niet gebruikt wordt overeenkomstig de functie waarvoor het bestemd is.

  Beide inventarissen vormen samen het leegstandregister.

  De gemeentelijke administratie stelt de leegstand vast, het schepencollege treedt op als beroepsinstantie.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!