Live Herbeleef de gemeenteraad Poperinge: "Ik vind die interpellatie als plassen in een lavabo"

25/01/16 om 17:16 - Bijgewerkt op 01/03/16 om 08:42

Maandagavond bliezen de Poperingse gemeenteraadsleden verzamelen voor de eerste gemeenteraad van 2016. Voor de aanvang van de raad deelde de werkgroep Poperingse Dierenvrienden een open brief uit, waarin ze "het dierenwelzijnprobleem in Poperinge" aankaarten. Op de gemeenteraadszitting zelf was er vooral discussie over de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

 • Peter Soete

  test

  test

 • Jeroen Laseure

  En daarmee zit de gemeenteraad erop

  Na bijna 1,5 uur is de gemeenteraad afgesloten.

 • Jeroen Laseure

  Gevlamde natuurstenen

  Danny Lefebvre (Open VLD) mag de laatste vraag stellen: "Voor de straatstenen kiezen jullie voor Twilight-natuursteneen. Er zijn twee soorten Twilight-natuurstenen. Heeft het college voor de keuze van de stenen met gevlamd oppervlak een beroep gedaan op experts?"

  Christof Dejaegher: "We hebben ons laten adviseren door het studiebureau. Zij hebben twee voorstellen gedaan met soorten stenen. Er zijn stalen voorgelegd en wij hebben de keuze gemaakt naar wat voor ons het meest ruw aanvoelde, omdat we dachten dat effen stenen glad kunnen zijn."

  Eric Butaye (Open VLD): "Wij hebben ons laten zeggen dat de gevlamde gladder waren."

  Christof Dejaegher: "Het gevlamde voelde voor ons toch het meest ruwe aan."

  Danny Lefebvre: "Kunnen jullie eens navraag doen bij andere steden en gemeenten waarom zij meestal voor de andere natuurstenen kiezen?"

  Christof Dejaegher: "U mag ons altijd die voorbeelden bezorgen."

 • Jeroen Laseure

  Nog één vraag...

  En schepen Vanlerberghe komt aan.

 • Jeroen Laseure

  Verlichting stadspark

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Het afgelopen jaar is de verlichting in het stadspark vaak blijven branden 's nachts. Ik heb dat al laten weten aan de technische dienst, maar het blijft een probleem."

  Schepen Marchand (CD&V): "In het stadspark wordt de verlichting gevoed vanuit twee zijden: één van de stad Poperinge en één van Eandis. Om een mij onbekende reden is er een probleem geweest in onze kast, maar intussen is dat hersteld door de technische dienst."

 • Jeroen Laseure

  Parking Veurnestraat

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "In de Veurnestraat is er beurtelings parkeren. Bij het wisselen van kant komt het tijdstip van verplaatsen niet overeen en daardoor gebeurt het vaak dat er toch aan beide kanten wagens staan. Het zwaar verkeer kan dan vaak niet passeren, terwijl de Veurnestraat een belangrijke invalsweg is. Zijn er plannen om dat systeem te veranderen?"

  Schepen Marchand: "Drie jaar geleden is er een bevraging gebeurd en de grote meerderheid van de respondenten was dan voorstander van het behoud van het systeem van parkeren. Er zijn dan ook geen concrete plannen om dat aan te passen."

 • Jeroen Laseure

  Verkeerstellingen

  Charlotte de Wit - Vyvey (N-VA): "Zijn er al verkeerstellingen geweest in Roesbrugge?"

  Schepen Marchand: "Die metingen zijn zopas achter de rug, ik heb nog niet de kans gehad om de resultaten te bespreken. Die metingen zijn 14 dagen volcontinu gebeurd, maar de analyse en interpretatie moet nog volgen.

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn nog vier vragen.

 • Jeroen Laseure

  Verkeerscirculatieplan

  N-VA heeft nog een laatste aanvullend agendapunt. "Er is nog altijd heel wat ongenoegen bij de bewoners over het verkeerscirulatieplan: hoe zal het stadsbestuur vlot de weg wijzen naar het zwembad en de veiligheid garanderen voor de schoolgaande jeugd?"

  Pieter Marchand: "Er zullen werken zijn aan de Bruggestraat, dus dit zal inderdaad voor hinder zorgen. Een deel van de kinderen zal het zwembad aandoen via de Bruggestraat, maar de pieken van het zwembadbezoek stemmen niet overeen met de pieken van de schooltijden."

 • Jeroen Laseure

  Voetgangers industrieterrein

  Geert Ganne (N-VA) vraagt om voetpaden te voorzien op het industrieterrein, omdat voetgangers zich nu onveilig voelen langs de straat. "Gebruikers mogen er 90 km/uur rijden en er zijn zeker snelheidsovertredingen. De verlichting werkt er overigens nog altijd niet."

  Christof Dejaegher (CD&V): "We hebben ook gehoord dat er races plaatsvinden op het industrieterrein en samen met bedrijventerreinorganisatie Popin zullen we overleggen om maatregelen te nemen. Snelheidsremmende maatregelen nemen, zijn niet eenvoudig met zwaar vrachtverkeer. Een snelheidsverlaging behoort wel tot de mogelijkheden. Ik ken overigens geen enkel industrieterrein met voetpaden. Die zouden meteen kapot zijn omdat het zware vrachtverkeer moet manoeuvreren. Over heel veel voetgangers gaat het overigens niet."

 • Jeroen Laseure

  Compromis

  Schepen Loes Vandromme (CD&V) sluit aan: "We mogen zeker de pluim op de hoed steken van schepen Desmyter, want het is zeer veel onderhandelen geweest. Er zijn ook al heel wat culturele activiteiten in de O-L-V-kerk. Bovendien is de erfgoedwaarde van de Sint-Bertinuskerk zeer groot. Ik hoop dat we met de hele gemeenteraad het draagvlak kunnen vergroten."

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "We zijn inderdaad van mening veranderd, enkel een ezel doet dit niet. In de verslagen van die onderhandelingen hebben we gelezen dat ook het stadsbestuur vond dat de Sint-Bertinuskerk het meest potentieel heeft."

  Ben Desmyter (CD&V): "Om tot een compromis te komen, moeten we onze meningen bijschaven, dat hebben jullie ook gedaan. We hadden ook kunnen stoppen na één gesprek, maar zo wordt een beslissing gevormd."

  Christof Dejaegher: "Pas op met citeren uit verslagen als je de context niet kent. De sacristie in de Sint-Bertinuskerk heeft meer potentieel inzake sanitair dan de O-L-V-kerk, maar we moeten alle pro's en contra's afwegen."

 • Jeroen Laseure

  "Als plassen in een lavabo"

  Ben Desmyter (CD&V): "Meneer Lefever, straks worden we nog vrienden, want we hebben dezelfde mening hierover. Ik vind dat de N-VA-interpellatie wat heeft van plassen in een lavabo. Het is niet illegaal, maar netjes is het niet. Jullie draaien met de wind. We zijn al twee jaar bezig met de herbestemming van de kerken. Twee jaar geleden hadden jullie geen opmerkingen. Op de gemeenteraad van 26 mei 2014 kwam de haalbaarheidsstudie voor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te herbestemming. Het werd unaniem goedgekeurd. In december 2015 hebben jullie een kleine opmerking: is er geen haalbaarheidsstudie voor de Sint-Bertinuskerk? Mijn antwoord was neen, we hebben er één. In het patrimoniumplan staat ook dat we hiermee verder gaan. Dit hebben jullie volledig goedgekeurd. Twee dagen later stond in de krant dat jullie vinden dat de Sint-Bertinuskerk een betere optie is... In de dialoog met de kerkfabriek is er wederzijds vertrouwen nodig. Voor sommigen mocht het blijven zoals het was, geen herbestemming dus. Dat was niet onze mening, maar uiteindelijk is de federatie zelf naar ons gekomen met de Onze-Lieve-Vrouwekerk als potentiële kerk richting herbestemming. Jullie noemen enkele troeven van de Sint-Bertinuskerk, maar we spreken over één troef: draagvlak. Er is draagvlak bij het bisdom, de federatie én de Poperingenaars."

 • Jeroen Laseure

  Podiumzaal

  N-VA vraagt of het stadsbestuur 100 procent staat achter de plannen om een podiumzaal in te richten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en niet in de Sint-Bertinuskerk.

  Johan Lefever (Open VLD) pikt hierop in, ook in naam van Josianne Lesage die hij vervangt. "Schepen Ben Desmyter heeft zijn nek uitgestoken om rond de tafel te zitten met de kerkfabriek en is tot een consensus gekomen om de O-L-V-kerk te herbestemmen. Bovendien is de Sint-Bertinuskerk nog altijd de dekanale centrumkerk. Het is een bijzonder rijk gebouw en een van de mooiste kerken van Vlaanderen. Ik heb wat last van jullie vraag. Bezoek eens die Sint-Bertinuskerk en informeer u over de schatrijke kerk en ik vermoed dat jullie je mening toch zullen aanpassen. Het stadsbestuur heeft de juiste keuze gemaakt."

 • Jeroen Laseure

  Veiligheid op Grote Markt

  De N-VA vraagt ook een oplossing voor de veiligheid van de Grote Markt. "Eind september werd door onze fractie in deze gemeenteraad de vraag gesteld om maatregelen te treffen om de veiligheid op en rond de Grote Markt van Poperinge te verhogen. We hebben toen gesteld dat er regelmatig overdreven snelheid is op De Grote Markt. Ter hoogte van Markt 38 en de Amfora voelen terrasbezoekers zich niet altijd even veilig. Paaltjes zouden geen oplossing bieden, maar onlangs was er nog een voorval waarbij een bestuurder dwars door een terras reed."

  Schepen Pieter Marchand: "Niet op elke plaats waar een ongeval plaatsvindt, kunnen we paaltjes plaatsen. Poperinge zou er vol van staan. De politiecommissaris vindt ook dat paaltjes geen oplossing zouden bieden. We zullen het wel opvolgen."

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Ik onthou dat het opgevolgd wordt, hopelijk tegen de zomer."

  Christof Dejaegher (CD&V): "We kunnen als overheid een kruispunt nog zo veilig inrichten als we maar willen, wie zich niet houdt aan de verkeersregels, is daar in de eerste plaats zelf voor verantwoordelijk, niet de overheid. Er zijn ongevallen die te maken te hebben met slechte infrastructuur, maar hier is dat niet het geval. De situatie op de oude Grote Markt wordt ook vaak geroemd, maar ik kan zo maar vier grote ongevallen opnoemen die toen gebeurd zijn. Die hadden ook vaak te maken met menselijke onoplettendheid. We zijn allemaal mensen en we kunnen allemaal fouten maken. Dit vind ik een belangrijke nuance."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) pikt in: "Is overdreven snelheid op de Grote Markt 's nachts geen structureel probleem? Zijn daar metingen gebeurd? Tegen hoge snelheid kunnen er wel maatregelen genomen worden."

  Pieter Marchand (CD&V): "Het rechte traject is amper 70-80 meter, dus je moet al heel agressief rijden om overdreven snel te rijden aan Markt 38. Er zijn geen metingen gebeurd door de stad, maar door de lengte van het traject kan ik met mijn buikgevoel meegeven dat dit niet vaak het geval is."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Mijn buikgevoel zegt toch iets heel anders."

  Pieter Marchand: "De metingen komen er wel zeker aan, dat heb ik enkele maanden geleden al laten weten."

 • Jeroen Laseure

  Evaluatie kerstmarkt

  De N-VA-fractie vraagt om enkele opmerkingen mee te nemen naar de evaluatie van de kerstmarkt. "Kunnen de chalets verder geplaatst worden van de ijspiste? Op drukke momenten was er te weinig bewegingsruimte voor de bezoekers. Er werd vastgesteld dat de tijdelijke toiletten bij het kerstdorp gesloten waren, terwijl het kerstdorp nog open was. Dit was het geval op vrijdag 18 december. Kan dit bijvoorbeeld nog een half uur langer open zijn dan het sluitingsuur? Kunnen er naast drank- en eetstandjes in het kerstdorp ook enkele verkoopstanden zijn? Kan op vrijdagavond en zaterdagavond van het kerstdorp het sluitingsuur om 1u in plaats van 24u zijn? Er waren dikwijls nog heel wat bezoekers om 24u die geen drankje meer konden /mochten bestellen omwille van het sluitingsuur."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Ik reageer niet gepikeerd, want ik moet daarmee opletten. Er komt nog een evaluatie met het Centrummanagement en de chaletuitbaters. We hebben bitterweinig bewegingsruimte met de chalets, ook door de vrijdagmarkt. We konden ook niet verwachten dat er zo veel volk zou zijn. Verder vind ik dat jullie soms het kleine beestje zoeken. De toiletten hebben we de volgende dag meteen bijgestuurd. Over andere standjes kan ik zeggen dat er één iemand iets anders heeft willen verkopen, maar na één weekend stelde die persoon vast dat Poperingenaars niet naar de kerstmarkt gaan om dingen te kopen, wel om te eten en te drinken... Voor het sluitingsuur op zondag zullen we dit zeker meenemen naar de evaluatie."

 • Jeroen Laseure

  Woning via de kerkfabriek voor asielzoekers

  OCMW-voorzitter Mark Paelink (Samen) mag antwoorden. "We zouden 8 extra asielzoekers krijgen, maar dit is indicatief. Over de praktische uitwerking ervan hebben we geen info gekregen. De kerkfabriek van O-L-V heeft een woning voorgesteld in de Sint-Kruisstraat om asielzoekers op te vangen. Daar kunnen vier alleenstaande mannen terecht. Verder hebben we ook nog twee doorgangswoningen. De sociale dienst maakt slecht sporadisch gebruik van sociale tolken, meestal spreken ze Engels of Frans. Als de asielzoekers die talen niet machtig zijn, vertalen andere asielzoekers. Dat versterkt ook de band tussen de maatschappelijke werkers en de asielzoekers. Voor de doorgangswoningen zoeken we een evenwicht naar hulp voor asielzoekers en voor de eigen Poperingse bevolking. In feite zijn er geen financiële repercussies voor Poperinge. Er zijn subsidies die goed zijn voor ruim 8.000 euro. Voor onze kosten is dat een gelijkaardig bedrag, dus we zijn break-even."

  Martine Vanbrabant: "Hoeveel asielzoekers zijn er nu in totaal?"

  Mark Paelinck: "Er waren er al 26, nu zijn er dus 34."

 • Jeroen Laseure

  Opvang van asielzoekers in Poperinge

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) heeft vragen over de opvang van asielzoekers in Poperinge. "Staatssecretaris Theo Francken heeft een brief gestuurd naar de steden en gemeenten voor de opvang van asielzoekers. Hoeveel asielzoekers moet Poperinge opvangen? Waar zullen de toegewezen asielzoekers worden ondergebracht? Zijn er genoeg sociale tolken? Wat zullen de financiële repercussies zijn voor Poperinge?"

 • Jeroen Laseure

  Zes interpellaties

  We zijn al aan het einde van de eigenlijke agenda, maar er zijn zes interpellaties.

 • Jeroen Laseure

  Tarieven De Watergroep

  Er zijn nieuwe tariefschijven voor De Watergroep. Marie-Claire Tilleman (Open VLD) vraagt waarom er nieuwe tariefschijven zijn. Christof Dejaegher (CD&V): "Er zal voor niemand iets wijzigen in Poperinge, enkel de schijven worden aangepast naar aanleiding van de duurdere waterfactuur van de Vlaamse regering."

 • Jeroen Laseure

  Het gaat vlotjes

  Er is een schenking van verscheidene collectiestukken aan het stadsarchief. Unanieme goedkeuring. De nieuwe insteek langs de Kruisbooglaan heet voortaan Hagebaertweg. Iedereen stemt 'ja'.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!