Live Herbeleef de gemeenteraad Oostende: is economie prioriteit voor dit stadsbestuur?

24/04/17 om 13:44 - Bijgewerkt om 20:13

In Oostende komt vandaag maandag 24 april de gemeenteraad bijeen. Op de agenda slechts 30 punten en twee interpellaties, waaronder een van minister en lid van de meerderheid Bart Tommelein over 'de beveiliging van toplocaties in de stad'. De goedkeuring van een afsprakennota met het Economisch Huis leidt tot discussie over de vraag of economie nu wel of niet een prioriteit is voor dit stadsbestuur.

Herbeleef de gemeenteraad Oostende: is economie prioriteit voor dit stadsbestuur?

© BELGA

 • Gillian Lowyck

  Einde van de gemeenteraad

  De - erg korte - gemeenteraad is ten einde.

 • Gillian Lowyck

  Wouter De Vriendt: "Ik ben teleurgesteld in uw antwoord"

  Johan Vande Lanotte (SP.A) reageert op het voorstel van Groen. "Het stadsbestuur heeft als enige stad in Vlaanderen de traditie om wijkraden te organiseren. Soms zijn ze saai, soms heel levendig. In die wijkraden hebben we dus hetgeen u voorstelt al een beetje gedaan, toen we Kom uit je Schelp organiseerden."

  "In juni/juli zullen er drie stadslabs georganiseerd worden waarbij mensen hun ideëen naar voor zullen kunnen brengen. Bepaalde thema's zullen weerhouden worden en in oktober lanceren we dus een grootscheepse raadpleging. Daarna willen we stoppen, want komen we te dicht bij de verkiezingen."

  Wouter De Vriendt reageert ontgoocheld. "Ik ben teleurgesteld in uw antwoord. Wijkraden volstaan niet. Er zijn thema's die op stadsniveau met de burger tot stand moeten kunnen komen."

 • Hannes Hosten

  Groen wil stadsraad oprichten

  Wouter De Vriendt interpelleert over inspraak in Oostende en stelt voor om een stadsraad op te richten. "De statistieken geven al jaren aan dat de betrokkenheid van de burger beter kan. Slechts 8,5 % van de bevolking is actief betrokken tegenover 14,3% als gemiddelde in de centrumsteden. Groen wil veel meer vernieuwende participatievormen om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen. Eén van de mogelijke bouwstenen is een G84, zo genoemd naar de postcode van Oostende: een soort stadsraad, een permanent laboratorium waar burgers en verenigingen met vernieuwende ideeën samenkomen en voorstellen doen. En niet op wijkniveau, maar op stadsniveau."

 • Gillian Lowyck

  "33 ontvankelijke klachten in 2016"

  Wouter De Vriendt (Groen) komt tussen op punt 15, dat gaat over het jaarverslag ove rde klachten.

  "We merken een stijging in 2016 ten opzichte van 2015. Het aantal ontvankelijke klachten is gestegen van 26 in 2015 naar 33 in 2016. Vooral inzake dienstverlening en administratieve procedures worden er klachten ingediend. Is er een bepaalde reden voor de stijging? Het is voor ons belangrijk dat iemand die terecht klaagt, achteraf tevreden is."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) geeft uitleg over het klachtenrapport. "De resultaten tonen een lichte daling in de tweedelijnsklachten ten opzichte van 2015."

  "Deze cijfers leunen aan bij het vorige jaar. Wanneer een klacht niet recht te zetten is, zullen we duidelijk communiceren over het hoe en waarom. Het is belangrijk de mensen die een klacht indienen duidelijk van een antwoord te dienen."

 • Hannes Hosten

  Bart Bronders: "Economisch Huis levert goed werk"

  "Ik blijf de indruk hebben dat economie voor dit stadsbestuur geen topprioriteit is", zegt Manu Beuselinck. "Voor ons is dat wel een topprioriteit."

  Bart Bronders: "Ik hoor dezelfde kritiek als toen het Economisch Huis nog geen extern verzelfstandig agentschap (eva) was. Ik heb hier al veel plannen goedgekeurd zonder indicatoren. Jullie nemen er altijd het zwakste punt uit, hier de werkloosheid. Maar wij scoren historisch altijd slecht op dat vlak en dat ligt niet alleen aan dit stadsbestuur. Zoals dit stadsbestuur ook niet alleen verantwoordelijk is voor het economisch beleid. We hebben ook een Vlaamse minister van Economie. Maar er zijn bedrijven bijgekomen, het Economisch Huis levert goed werk. U gaat nu in de raad van bestuur zitten, u zal er op tafel kunnen slaan."

  Uiteindelijk wordt de afsprakennota goedgekeurd door de meerderheid.

 • Gillian Lowyck

  OVer de afsprakennota van het Economisch Huis

  Johan Vande Lanotte (SP.A) reageert: "Dit is een afsprakennota voor een hele legislatuur, over de manier waarop samengewerkt zal worden."

  "Het EHO heeft vorig jaar aan audit laten uitvoeren en vorig jaar een beleidsnota goedgekeurd. Alles moet ieder jaar met het stadsbestuur afgesproken worden."

  "De prioriteiten van het EHO zijn al langer vastgelegd en sociale economie valt meer binnen het Economisch Huis."

 • Hannes Hosten

  Collins Nweke: "Afsprakennota met Economisch Huis is geen blanco cheque"

  Ook Collins Nweke (Groen) heeft bedenkingen bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en Economisch Huis. "Er is nog veel werk, want de Oostendse economie blijft achterop bengelen", vindt hij. "Dat er slechts een halve pagina afsprakennota ter goedkeuring voorligt, is dan ook onbegrijpelijk. Een afsprakennota mag geen blanco cheque zijn. Het gaat over een dotatie van 1.040.000 euro. Wij verwachten een nauwkeurige, strenge en vooral meetbare afsprakennota."

 • Gillian Lowyck

  "Afsprakennota die voorligt is nietszeggend"

  Manu Beuselinck (N-VA) komt tussen over het agendapunt dat gaat over de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Economisch Huis.

  "Ik vind de afsprakennota die voorligt redelijk nietszeggend. Er staat eigenlijk niets concreet in. Niets over de werkloosheid, aantal bedrijven, starters..."

  Manu Beuselinck overloopt het document en laat weten dat N-VA dit punt niet zal goedkeuren.

 • Hannes Hosten

  Vandecasteele: "Oprichting TMVS is decretale verplichting"

  Schepen Jean Vandecasteele geeft antwoord. "Het oprichten van TMVS is een decretale verplichting, het agentschap Binnenlands Bestuur wil dat dat gebeurt. Ik ben net als u bezorgd om de transparantie, maar uw Groen-collega Filip Watteeuw, schepen in Gent, zit ook in de raad van bestuur. We kunnen samen waken over de transparantie."

 • Gillian Lowyck

  Over de oprichting van TMVS

  Wouter De Vriendt (Groen) heeft enkele opmerkingen bij de oprichting van TMVS, een nieuw dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband. Dat moet actief worden op het vlak van de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder meer logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management.

  "TMVS is een publieke samenwerking. We zijn zeer beducht voor ontransparante constructies waarvan de democratische controle verloren gaan. Het kan niet de bedoeling zijn om hybride structuren op te richten."

  "We willen aan de toekomstige vertegenwoordigers vragen om te pleiten voor ethische beleggingen of spaarformules."

 • Hannes Hosten

  Bart Tommelein: "Beveilig zeedijk en winkelwandelstraten"

  Bart Tommelein start zijn interpellatie over de beveiliging van toplocaties in de stad. Hij verwijst naar de aanslag in Nice in de zomer van 2016 en daarna de aanslagen in Berlijn, Londen en Stockholm. "Ik wil geen angstgevoelens voeden, maar we zijn een toeristische centrumstad en moeten waakzaam zijn", vindt het Open VLD-boegbeeld. "De Kapellestraat is de drukst bezochte winkelwandelstraat van het land, ook op de zeedijk is het soms op de koppen lopen. Verzinkbare palen of blokken aan de toegang van een winkelwandelstraat of de zeedijk zou de veiligheid verhogen. Overweegt het stadsbestuur om er te installeren en op welke termijn?"

  Korpschef Philip Caestecker reageert: "Wij maken altijd een risicoanalyse, niet alleen over het centrum, maar ook voor de haven en de luchthaven. Voor elk evenement en voor het toeristisch seizoen in zijn geheel maken wij telkens een risicoanalyse. Wij hebben hindernissen geplaatst in overleg met de stadsdiensten: betonhindernissen en zware bloembakken, die moeten verhinderen dat mensen met slechte bedoelingen de straat komen ingereden. Uiteraard moeten de hulpdiensten toegang hebben tot die plaatsen. Het is niet altijd evident. Daarnaast hebben wij nog tal van andere maatregelen genomen sinds deze aanslagen, maar daarover kan ik niet in detail treden."

 • Gillian Lowyck

  Dringende vraag van Natacha Waldmann

  De gemeenteraad gaat van start met een dringende vraag van Natacha Waldmann (Groen).

  Ze stelt een vraag naar aanleiding van een artikel van deredactie.be, over een Oostends koppel dat in hun auto leeft. "Dit gebeurt hier, onder onze neus, maar die mensen zijn ogenschijnlijk onder de radar van de hulpverlening gebleven."

  "Zonder teveel te willen ingaan op dit specifieke geval moeten een aantal vragen gesteld worden om dergelijke gevallen zoveel als mogelijk te vermijden. In hoeverre wordt dit vanuit de politie opgevolgd? De sociale huisverstingsmaatschappijen kunnen in principe in heel precaire gevallen woningen versneld toewijzen. Kan de dienst wonen een rol spelen bij het stimuleren van maatregelen voor versnelde toewijzing?"

  Vanessa Vens (SP.A) reageert: "Zij zijn niet onder radar van de hulpverlening gebleven. Ik ken hen persoonlijk en ken ik al van toen het zeer slecht ging met hen. Het is moeilijk om hier in openbare zitting over te spreken, want het gaat hier tenslotte over personen. Die mensen hebben wel een plaats gevonden in de nachtopvang, maar ze wilden geen begeleiding. Op het einde van de winteropvang stonden ze daar wel voor open. Ondertussen hebben ze een afspraak om een woning te bezoeken. Ze hebben een inkomen en we zorgen dat ze hun inkomen kunnen behouden."

  "Ik vind het zeer moedig dat ze met hun verhaal naar buiten zijn gekomen en ben tevreden dat ze begeleiding hebben aanvaard."

 • Hannes Hosten

  Wouter De Vriendt over meer inspraak

  Naast de interpellatie van Bart Tommelein diende ook Wouter De Vriendt (Groen) een interpellatie in 'voor meer inspraak van Oostendenaars in het beleid'.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!