Live Herbeleef de gemeenteraad Oostende : Hoe kan haven Oostende strijd met Zeebrugge voor cruises aangaa

21/05/15 om 13:48 - Bijgewerkt op 22/05/15 om 21:04

Vrijdagavond vond in het stadhuis van Oostende de maandelijkse gemeenteraad plaats. Op de agenda stonden onder meer de bouwplannen voor een nieuwe vismijn, de Snelheidsprijs van de Noordzee en de renovatie van het zwembad. KW.be was er zoals gewoonlijk bij.

 • Gillian Lowyck

  Einde van de gemeenteraad

  De gemeenteraad is nu afgelopen.

  Lees ook een uitgebreid verslag in De Zeewacht van vrijdag 29 mei.

 • Gillian Lowyck

  Haantjesgedrag?

 • Hannes Hosten

  Verkeyn: "Totale desinteresse van Oostende"

  Vande Lanotte (SP.A): "Middelkerke betaalt zelfs 250.000 euro." Hij vraagt zich af hoe Middelkerke dat zal terugwinnen.

  Verkeyn (N-VA): "Ik heb mail van tennisfederatie, waarin staat dat Oostende totale desinteresse toonde. Andere gemeenten hebben het blijkbaar wel begrepen. Er was een opbod tussen Brugge en Middelkerke, maar enthousiasme van Middelkerke was het grootst. Ik denk dat wij hier kans hebben laten liggen."

  Vande Lanotte (SP.A): "Ik kan maar lezen wat in mails van tennisfederatie aan ons staat: ze kozen voor outdoor."

  "Wereldevenement waar Oostendenaar aan meedoet en we gaan een beetje klagen over stof!"Charlotte Verkeyn (N-VA)
 • Hannes Hosten

  "Locatie op strand voor Thermae Palace vonden wij niet goed"

  Johan Vande Lanotte (SP.A): "Locatie moest beschikbaar zijn van 8 tot 20 juli, ze gingen uit van 3.000 overnachtingen en 3.000 tot 4.000 toeschouwers per dag. En ze wilden bij voorkeur buiten spelen, Sleuyter Arena was niet hun voorkeur. Ze zijn er vroeger één keer met gravel binnen geweest, maar dat was geen positieve ervaring. Er was heel wat schade. Ze wilden eigenlijk het strand hebben voor Thermae Palace, van 8 tot 20 juli dus. Dat vonden wij niet goed. En er dan nog voor moeten betalen ook! 60.000 euro vinden wij te veel. In juli en augustus willen we zo weinig mogelijk uitgeven, liever op momenten dat er minder volk komt."

 • Hannes Hosten

  Kwartfinale Daviscup naar Oostende?

  Charlotte Verkeyn (N-VA): organisatie Daviscup Tennis België-Canada heeft oog laten vallen op Oostende. Andere kwartfinales vinden plaats in Londen en Buenos Aires. Dit is een echt wereldgebeuren, maar internationale federatie stelt heel wat eisen. Oostende is enige kuststad die voldoet: luchthaven, stadion met 6.000 plaatsen.... Speciaal voor Oostende is dat zeker op dit moment zeker één Oostendenaar in ploeg zal zitten. Maar er verschenen artikels dat Middelkerke de organisatie op zich zal nemen. Wij betreuren dat dit aan onze neus voorbij zou gaan."

 • Hannes Hosten

  "Hou discussie voor raad van bestuur haven"

  Gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein (Open VLD): "Deze discussie mag hier gevoerd worden, dat is uw recht. Maar ik hoop dat u de discussie ook gevoerd hebt of gaat voeren in raad van bestuur haven."

  Wouter De Vriendt: "Ik voer een publiek debat over de haven van Oostende. En de voorzitter van de haven maakt er een spelletje van om raden van bestuur haven te houden als er raadscommissies plaatsvinden."

  Bart Tommelein: "U mag mij dat altijd signaleren, als voorzitter van de gemeenteraad zal ik zorgen dat dat niet meer gebeurt! Maar u liet als ware populist uitschijnen dat ik u de mond wou snoeren!"

 • Gillian Lowyck

  Bestemming van de Churchillkaai

  Wouter De Vriend (Groen): "We moeten de Churchillkaai houden voor maritieme activiteiten, maar een speeldorp lijkt ons niet aangewezen. Ik denk bijvoorbeeld aan cruises. Als je een langere Churchillkaai hebt, is er meer ruimte en reden om aan te meren. Hou VLOOT aan de Oosteroever of een andere plaats, maar hou ze daar weg."

  Johan Vande Lanotte (SP.A): "Wij hebben een perfecte cruisekaai van 300 meter, die direct toegang geeft tot het station en de stad. Het is dus zinloos om de Churchillkaai in te richten voor cruises. Die kaai is volledig maritiem: namelijk voor VLOOT, de grootste rederij die aan meer dan 300 mensen werkt geeft. We gaan toch geen tweede cruisekaai maken?"

 • Gillian Lowyck

  Onder de 200 meter naar Oostende

  Schepen Vande Lanotte (SP.A) reageert: "De haven van Oostende loopt heel wat aanlandingen mis omdat er geen specifieke loodsen voor Oostende zijn en daardoor worden de schepen zeer vlug afgeleid naar Zeebrugge of andere havens."

  "Er is wel een natuurlijke verdeelsleutel: onder de 200 meter is voor Oostende, boven voor Zeebrugge. Maar de rederijen zijn natuurlijk vrij."

  In 2014 mocht Oostende 17 cruises verwelkomen. "De belangrijkste ambitie moet zijn om zo veel mogelijk turn-around cruises aan te trekken, zodat de return maximaal is."

 • Gillian Lowyck

  Toch liever nieuwbouw voor zwembad

 • Gillian Lowyck

  Cruises: Oostende vs. Zeebrugge?

  Wouter De Vriendt (Groen): "Elk jaar worden de beloftes van het aantal cruises niet gehaald. Ik vraag verregaande afspraken met de loodsen en Zeebrugge. Loodsen leiden op eigen houtje cruises om naar Zeebrugge. Onder het voorwendsel dat het makkelijker binnenvaren en aanmeren is in Zeebrugge. Nochtans kan Oostende cruiseschepen aan van 200 meter."

  De haven van Zeebrugge wil een cruiseterminal uitbouwen. Wouter De Vriendt ijvert ervoor om de infrastructuur van de haven te hervormen, om zo aantrekkelijke te worden voor cruises en ferry's.

 • Hannes Hosten

  Zwembad: Oostends of Vlaams bricolisme?

  Volgens schepen Arne Deblauwe (SP.A) is het mogelijk om er een volwaardig competitiebad te bouwen. Eens het nieuw gedeelte is gebouwd, kunnen de clubs daar gebruik van maken en dan kan de renovatie van het oude gedeelte volgen.

  Björn Anseeuw (N-VA) blijft zich afvragen waarom niet voor nieuwbouw wordt gekozen. "Erfgoed schat erfgoedwaarde niet zo hoog in als twee van de vier kanten van het gebouw mogen verdwijnen. Bovendien kunnen zo de gaanderijen weer worden vrijgemaakt. Dreigt hier geen Oostends bricolisme in plaats van Engels brutalisme (de bouwstijl van het huidige zwembad, red.)"

  Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A): "Erfgoed zal zich blijven verzetten tegen afbraak vanwege het Engels brutalisme. Dat zeggen ze in een brief. Het probleem zit niet in Oostende, maar op Vlaams niveau. Het is geen Oostends, maar Vlaams bricolisme. U zou hierover beter uw eigen minister aanspreken."

  Björn Anseeuw: "Ik ben heel blij te vernemen dat het niet de stad is die vasthoudt aan renovatie. Ik zal me inzetten om nieuwbouw te helpen mogelijk maken."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Helft minder zwemwater in competitiebad?"

  Björn Anseeuw (N-VA): "Schepencollege overweegt om zwemwater voor competitieclubs te halveren. Uitbreiding wordt nu gezien in zone petanqueterreinen en personeelsparking - aan zijkant van het zwembad kant Thermae Palace. Daar kan competitiebad voorzien worden. Maar een Olympisch bad past niet in deze ruimte van 31 op 40 m. En er is nu al chronisch gebrek aan zwemwater, ik schrik ervan dat jullie nog overwegen om het competitiebad te halveren."

 • Hannes Hosten

  "Nog geen definitief njet voor Snelheidsprijs"

  Arne Deblauwe (SP.A): "Toen ik het nieuws hoorde, heb ik contact opgenomen met organisatie. Meeste praktische bezwaren kunnen op korte termijn opgelost worden. Probleem dat bleef waren wegenwerken, maar wij garanderen dat er voor de 41ste editie in 2016 geen wegenwerken zullen zijn. Bovendien zullen we een jaar voordien laten weten als er wegenwerken zouden zijn. Er is nog geen definitief njet voor de komende jaren."

 • Gillian Lowyck

  "Wordt dit de laatste Snelheidsprijs van de Noordzee?"

  Björn Anseeuw: "Oostende heeft toch al wat traditie opgebouwd in motorsport, niet in het minst met Snelheidsprijs van de Noordzee. Een wedstrijd met internationale uitstralingen die duizenden toeristen naar Noordzee lokt. Op 20 en 21 juni is het weer te doen, maar het zou de laatste keer zijn. Waarom kan of mag er op Oosteroever geen Snelheidsprijs meer worden gehouden?"

 • Gillian Lowyck

  VLIZ moet verhuizen

  Johan Vande Lanotte (SP.A) "De gebouwen van het VLIZ zullen op termijn gesloopt worden. Het is aan de Vlaamse regering om stappen te zetten in de verhuizing van het VLIZ. Een drietal jaar geleden heeft de stad al enkele suggesties gedaan. In het Vlaams Regeerakkoord wordt een oplossing voor dit probleem vooropgesteld."

 • Gillian Lowyck

  Verkaveling Nieuwpoortsesteenweg

 • Gillian Lowyck

  Erfpacht Vismijn

  Wouter De Vriendt (Groen) stelt zich vragen over de uitbreiding van de erfpacht van de Vlaamse Visveiling. "Wat is de timing van de bouw van de eigenlijke vismijn? Waarom kon men dit niet inschatten bij de oorspronkelijke erfpacht? Bizar dat dit nu plots gewijzigd wordt. Wat is de precieze locatie van de percelen? Waarom werd geen openbaar onderzoek gehouden voorafgaand het afleveren van de bouwvergunning? Wat met de toegang voor vrachtwagens? Wanneer worden de gebouwen van het VLIZ gerenoveerd? Als ze gesloopt worden, wat zijn de mogelijke opties voor de verhuizing?"

  Johan Vande Lanotte: "Er werd bij het opstellen geen rekening gehouden met een uitbreding van de erfpacht. De nieuwe vismijn kan volgens de erfpacht niet op de plaats van de bestaande vismijn komen, omdat de vismijnactiviteiten niet mogen stoppen. Een toevoer via de Noordzijde is dus niet mogelijk. Een belevering via de voorkant was dus logisch. Er wordt niet meer gewerkt met een langwerpige vismijn, maar met een compactere quasi-kubusvormige vismijn. Bovendien is de bestaande situatie waarbij voertuigen door het gebouw rijden niet optimaal voor het voedselagentschap."

 • Gillian Lowyck

  Kampeertoerisme in Oostende

  De interpellaties starten.

  Collins Nweke (Groen) interpelleert over de mogelijkheden over kampeertoerisme in Oostende, waar hij eerder deze week al voor ijverde. "Op heel het grondgebied Oostende is geen enkele zone ingekleurd om kampeertoerisme toe te laten. Groen vraagt de meerderheidspartijen om kampeertoerisme toe te laten. Men kan argumenteren dat het grootste struikelblok bij het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) ligt. Voor een stad die het RUP wijzigt voor het toelaten van bouwprojecten hoeft het wijzigen van het RUP voor kampeertoerisme geen obstakel te zijn."

  Nweke stelt voor om een pilootproject op te starten op de grote parking ten zuiden van het Vuurtorendok.

  Schepen Johan Vande Lanotte (SP.A): "Mobilhomes zijn een kleine niche in de toeristische sector. Als we uitgaan van 40 mobilhomes, zouden we maximaal 15.000 bezoekers extra hebben. Volgens een studie spendeert iemand die met de mobilhome een stad bezoekt evenveel als een dagtoerist. In 2014 had Oostende ongeveer 3.177.000 dagtoeristen op jaarbasis. We spreken dus van 0.47%. Nice to have, meer niet. We zijn voorstander van het domein Raversyde, dit is eigenlijk de enige geschikte ruimte. Andere locaties zijn niet aangewezen."

  Collins Nweke: "Klein is niet min, maar plus. We moeten niet enkel mikken op de rijkere toeristen. Het aantrekken van minder kapitaalkrachtige mensen is goed voor het imago van onze stad."

 • Hannes Hosten

  Subsidie voor aankoop natuurgebied

  De gemeenteraad keurt een subsidiereglement goed voor de aankoop van natuurgebied door natuur- en milieuverenigingen. Groen staat hier achter en feliciteert het stadsbestuur en de betrokken ambtenaren bij monde van Sofie Cloet (Groen).

 • Gillian Lowyck

  Verkaveling Nieuwpoortsesteenweg bij Dorpsstraat en Emiel De Smitlaan

  Natacha Waldmann (Groen): "Dit is een project op een speciale locatie, want dit is een beeldbepalend stuk in de stad. Het is trouwens een van de weinig plaatsen dat je nog zo'n verkaveling kan plaatsen. Volgens ons is dit een zeer gesloten project. Het zal fijn zijn voor de mensen die er wonen, maar minder voor de omwonenden. Er zijn trouwens veel bezwaarschriften ingediend. Wij zijn niet tegen dit project, maar stellen ons er toch vragen bij. Wordt dit voorgelegd aan de Kwaliteitskamer?"

  Werner Verbiest (N-VA): "Natuur en Bos gaf een negatief advies omdat er geen verwijzing is naar het aanpalend vengebied. Wordt er hier nog aandacht aan gegeven?"

  Schepen Kurt Claeys (Open VLD): "Neen, dit wordt niet voorgelegd aan de Kwaliteitskamer. Dit heeft weinig zin want dit is nog niet actief."

  Natacha Waldmann (Groen): "Er wordt heel lichtzinnig omgegaan met de openbare ruimte in onze stad."

  Kurt Claeys (Open VLD): "De Kwaliteitskamer is nog niet geïnstalleerd. Je kan toch niet elk dossier in Oostende tegenhouden omdat de Kwaliteitskamer er nog niet is?"

  Björn Anseeuw (N-VA): "Het gaat over het invullen van de ruimte van onze stad. Ik weet niet waarom u de Kwaliteitskamer niet wil betrekken, want er is nog niets beslist. Dit gaat over de laatste verkaveling van die grootte in onze stad. Ik denk dat u wel kan, maar niet wil."

  De stemming werd gevraagd. Groen stemde tegen, N-VA en Vlaams Belang onthielden zich. Iedereen van de meerderheid stemde voor, behalve Yves Miroir (SP.A) Het punt werd goedgekeurd.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!