Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem

05/04/16 om 11:37 - Bijgewerkt om 20:31

De CD&V-bestuur legt het bedrijf Vangaever na klachten van bewoners uit de wijk Zavelberg maatregelen op. Vangaever moet tegen 1 mei aan de voorwaarden van zijn milieuvergunning beantwoorden. Het was Inge Vandevelde (Groen) die het in de raad opnam voor de buurtbewoners.

 • Tom Van Houtte

  Raad na anderhalf uur ten einde

  Volgende afspraak op dinsdag 3 mei om 19 uur. Tot dan!

 • Tom Van Houtte

  N-VA wil toegankelijkere looppiste

  Bernard Loosveldt van N-VA las enkele maanden geleden een artikel in Het Wekelijks Nieuws/Krant van West-Vlaanderen over recreatieve sporters die hun ongenoegen uitten over het hoge bedrag dat zij moeten betalen voor het gebruik van de nieuwe looppiste. Wie geen lid is van een erkende club betaalt 15 euro per uur. "Voor een uurtje lopen is dat te veel geld. We vragen dan ook aan het schepencollege om dat bedrag drastisch te verlagen, wetende dat meer volk op die piste een grotere sociale controle betekent. Bovendien kan het ook een opportuniteit zijn voor de lokale atletiekclub (AZW) om nieuwe leden te werven", aldus Bernard Loosveldt.

  Hij opperde om naar het voorbeeld van Ieper pasjes te koop aan te bieden die de gebruiker via een geautomatiseerd systeem toegang verlenen tot de looppiste. "Zij werken met individuele tickets en jaarkaarten. Wie wil lopen met verlichting betaalt 1 euro per beurt of 20 euro voor een abonnement. Ook in Waregem moet dit via de sportdienst of de stadswinkel perfect te regelen zijn."

  Schepen van Sport Chantal Coussement (CD&V): "We kennen de problematiek, maar de oplossing is niet evident. Die prijs van 15 euro is een groepstarief, inclusief gebruik van kleedkamers en douches. Een bij een club aangesloten loper kan de piste twee keer per week gebruiken voor 40 euro per jaar, verzekering inbegrepen. Ik geef toe dat we de doorverwijzing naar clubs nog duidelijker moeten communiceren via de sportdienst. Steden die voor ons al uitkeken voor een automatisch toegangssysteem hebben hun plannen opgeborgen omdat de software te duur was. En we hebben nog altijd de joggingpiste voor individueel gebruik."

  Bernard Loosveldt.

  Bernard Loosveldt. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Waregem laat zich niet onbetuigd voor Earth Hour

  Inge Vandevelde vroeg zich ook af wat het stadsbestuur tegenhoudt om deel te nemen aan Earth Hour, het WWF-initiatief waarbij een miljard mensen wereldwijd gedurende één uur de lichten doven. Ook steden en gemeenten kunnen zich hiervoor registreren. "Heeft het stadsbestuur al overwogen om hieraan deel te nemen en werd er al geïnvesteerd in intelligent straatlicht (dimbaar met detectie) of meer energiezuinige alternatieven zoals ledlampen?" vroeg het raadslid zich af.

  Schepen van Energie Rik Soens (CD&V): "Wij hebben al aan vier van de negen edities deelgenomen. Zo ook de laatste keer. Toen werd de monumenten- en sfeerverlichting gedoofd, weliswaar op een ander moment. Intelligente straatverlichting is enkel aangewezen voor fiets- en voetpaden en met dergelijk project zijn wij bezig voor het fietspad dat wordt doorgetrokken richting Anzegem, alhoewel we niet altijd even positieve kritieken horen over die techniek."

 • Tom Van Houtte

  Stad dwingt bedrijf Vangaever tot maatregelen

  De gemeenteraad was nog geen uur ver toen het al tijd was voor het vragenuurtje en daarin gooide Inge Vandevelde van Groen de vermeende overlast veroorzaakt door Bobcat Vangaever (zie eerder in deze 'live) op tafel. Haar conclusie: "Op de bewuste site kan enkel een kleine handelsactiviteit worden gedoogd."

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "Het bedrijf moet tegen 1 mei aan de regels van de milieuvergunning beantwoorden. Dat hebben we per aangetekende brief laten weten. Onder andere het testparcours hoort te verdwijnen. Ook moet een groenbuffer worden aangelegd. Anders zal de milieupolitie van de zone Mira de nodige vaststellingen doen. Ik ben helemaal overtuigd dat dit bedrijf echt wel een plaats zou hebben in een toekomstige bedrijvenzone Blauwpoort aan de overzijde van de Expresweg."

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe vloer voor sportzaal SO Gaverke

  Het bestuur van het stedelijk ontmoetingscentrum vindt dat de vloer van de sportzaal dringend toe is aan vernieuwing en heeft gehoor gekregen in het halfrond van de raad. De kostprijs voor een nieuwe vloer met een polyvalent karakter wordt op ruim 40.000 euro exclusief btw geraamd en het SO-bestuur en de stad zouden daarvan elk de helft voor hun rekening nemen.

  Het SO Gaverke.

  Het SO Gaverke. © GF

 • Tom Van Houtte

  Dak POC Desselgem heeft renovatie nodig

  De raad heeft ook het ontwerp voor de renovatie van het plak dak van het POC-complex in Desselgem goedgekeurd, waar zowel jeugdhuis Jakkedoe als de Chiro in de toekomst worden ondergebracht. Op diverse plaatsten zijn er lekken. Geraamde kostprijs voor deze renovatie is 55.000 euro.

 • Tom Van Houtte

  Extra verlichting voor Mirakelstadion

  In het Mirakelstadion voldoet de verlichting van de terreinen 2 en 3 niet aan de normen van de KBVB om er officiële wedstrijden te spelen. De lichtcapaciteit mag met instemming van de raad worden opgedreven, goed voor een investering van 16.750 euro (exclusief btw).

 • Tom Van Houtte

  Voorrang op knelpunt van 't Gaverke wijzigt

  Op 't Gaverke wordt met het kruispunt van de Tjollensstraat, Hugo Verrieststraat en de Groene Wandeling een knelpunt aangepakt. Daar is de zichtbaarheid op het aankomende verkeer door de spoorwegbrug erg beperkt. Voortaan moeten bestuurders komende uit de Hugo Verrieststraat voorrang verlenen aan bestuurders in de Groene Wandeling en de Tjollensstraat, een voorrangswijziging die met fietssuggestiestroken zal worden geaccentueerd.

  Het bewuste kruispunt.

  Het bewuste kruispunt. © GF

 • Tom Van Houtte

  Asverschuivingen in Vredestraat

  Aangezien heel wat bestuurders de Vredestraat en Zandstraat gebruiken als sluipweg naar de Wortegemseweg in plaats van de Expresweg en de Flanders-Fieldweg en daarbij te diep het gaspedaal induwen, krijgt de Vredestraat binnenkort asverschuivingen. De gemeenteraad heeft zich hiermee voltallig akkoord verklaard.

  Zicht op de Vredestraat.

  Zicht op de Vredestraat. © GF

 • Tom Van Houtte

  Knuffelzone aan VBS Sint-Eloois-Vijve

  Vanaf 1 september wordt ook aan de vrije basisschool in de Remi Baertlaan in Sint-Eloois-Vijve een belangrijke maatregel van kracht. Daar zullen de parkeerplaatsen voor de nieuwbouw van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 8.30 uur en van 15.45 uur tot 16.15 uur als knuffelzone fungeren.

 • Tom Van Houtte

  Voetgangersoversteken aan scholen

  Op vraag van het Heilig Hartcollege wordt een voetgangersoversteek aangelegd tussen de twee vestigingen van de school in de Processiestraat. Het plaatsen van verlichting zal bestuurders moeten wijzen op de veranderde situatie.

  Willy Benoit (CD&V) vroeg het schepencollege om bij de school aan te kaarten dat de leerlingen zo veel mogelijk in groep oversteken.

  Heidi Vandenbroeke (N-VA): "Ik heb die kwestie jaren geleden al aangehaald. Er zijn toch flexibele systemen als paaltjes die in en uit de grond komen om deze kwestie aan te pakken?"

  Mario Verhellen (SP.A): "Ik vraag me af of dat stukje Processiestraat nog moet worden gebruikt door doorgaand autoverkeer..."

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "De keren dat het daar is afgezet staan in de belendende straten lange files. Ik betwijfel of dat meteen een goed idee is."

  In OLV Hemelvaart wordt op 1 september de nieuwbouw in gebruik genomen en ook die school is vragende partij voor een voetgangersoversteek naast de nieuwe ingang van de lagere school in de Keukeldam tussen de Guido Gezellestraat en de Damweg. De raad heeft ook op dit punt zijn goedkeuring gegeven.

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe wegmarkeringen

  De stad investeert straks ook bijna 17.500 euro in de (her)markering van voetgangersoversteken, bus-, voorsorteer-, parkeer- en fietssuggestiestroken. Tal van plaatsen komen aan bod. Zo krijgt het kruispunt Schoendalestraat-Posterijstraat in Sint-Eloois-Vijve nieuwe voorsorteerstroken en pijlen.

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe verlichting parking Olm

  De raad heeft ook offertes van Eandis goedgekeurd om met de heraanleg van de parking Olm ook de verlichting te vernieuwen (14.000 euro). De levering en plaatsing van vijf foorkasten voor het project ZuidBoulevard kost 17.290 euro (exclusief btw).

  Zicht op de parking Olm.

  Zicht op de parking Olm. © Foto DJW

 • Tom Van Houtte

  Stad realiseert stuk bos aan de Gaverbeekse meersen

  In ruil voor de realisatie van de kmo-zone Groenbek dient Leiedal zowat 1,5 hectare bos aan te leggen. Waregem en Zwevegem hebben hiervoor elk een terrein van 0,75 ha aangeboden. De raad van bestuur van Leiedal besloot twee jaar geleden al een overeenkomst af te sluiten met Waregem tot de uitbetaling van 14.566 euro voor de bebossing van 7.500 vierkante meter. Het bos(je) wordt aangelegd aan de Gaverbeekse meersen op een stuk grond dat het ziekenhuis van Waregem gratis afstaat als compensatie voor de aanleg van een uitweg. De raad gaf zijn fiat voor de uitvoering van het dossier. De overeenkomst houdt in dat alle verplichtingen voor de realisatie van de boscompensatie worden overgedragen aan de stad Waregem.

  Inge Vandevelde (Groen) uitte nog een opmerking. "Ik stel vast dat de helft wordt gecompenseerd via een andere gemeente. Is Waregem dan als stad niet groot genoeg om dat zelf te compenseren?"

  Milieuschepen Peter Desmet: "We hebben meer gecompenseerd dan wettelijk verplicht, een halve hectare zelfs."

  De Gaverbeekse meersen bevinden zich in de buurt van het ziekenhuis.

  De Gaverbeekse meersen bevinden zich in de buurt van het ziekenhuis. © GF

 • Tom Van Houtte

  Hulporganisaties krijgen onderkomen op site Transvaal

  De gemeenteraad keurde namelijk de ontwerpakte goed voor de huurkoop van een module in het bedrijvencentrum Transvaal. Naar aanleiding van de vraag van het Vlaamse Kruis, het Rode Kruis en 't Kelderke om daar gehuisvest te worden, stelde de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) deze transactie voor. Het bedrag van de huurkoop komt in totaal op ruim 507.000 euro, inclusief alle kosten.

 • Tom Van Houtte

  Ruim 250 euro gestolen uit Desselgemse bib

  Op 10 februari van dit jaar werd ingebroken in het bibfiliaal van Desselgem. Daar verdween ruim 250 euro uit een muurkluis die werd opengebroken. De politie maakte proces-verbaal op. De gemeenteraad stemde ermee in om de stadssecretaris alsook de bibliotheekmedewerkster die als eerste de diefstal vaststelde, van elke verantwoordelijkheid te ontheffen. Het stadsbestuur mag van de raad ook het verlies boeken als een uitgave.

 • Tom Van Houtte

  De raad is begonnen

  Er zitten nogal wat 'gaten' in het halfrond, wat wijst op een handvol afwezigen in zowat alle fracties.

 • Tom Van Houtte

  Groen wil maatregelen tegen bedrijf Bobcat Vangaever

  Volgens Inge Vandevelde van de oppositiepartij zijn de activiteiten van het bedrijf, leverancier van bouwmachines, in strijd met de vergunning die het bezit. Ze steunt daarmee het protest van de bewoners van de wijk Zavelberg. "Er doen zich meerdere vormen van hinder voor door het aan- en afrijden van zware vrachtwagens en de groenbuffer die er zou moeten zijn is voor 100 procent afwezig. Er staan ook meer bouwmachines opgesteld dan vergund." Uiteraard wou het raadslid weten wat het stadsbestuur aan de kwestie zal doen.

  Inge Vandevelde en Tonny Demuytere, die ze namens Groen heeft opgevolgd in het halfrond.

  Inge Vandevelde en Tonny Demuytere, die ze namens Groen heeft opgevolgd in het halfrond. © Foto DJW

 • Tom Van Houtte

  In een notendop

  De samenstelling van de Waregemse gemeenteraad.

  Zo ziet de gemeenteraad er uit.

  Zo ziet de gemeenteraad er uit. © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!