Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem

01/03/16 om 13:29 - Bijgewerkt om 19:59

Er werd dinsdagavond tijdens het vragenuurtje uitgebreid nagekaart over de recente 100 dagenfuif in het Regenboogstadion. De CD&V-meerderheid vindt het nieuwe initatief geslaagd, al geeft ze toe dat een aantal zaken beter kunnen. Maar de oppositie was niet onder de indruk.

 • Tom Van Houtte

  Raad ten einde

  De gemeenteraad behoort na een uur tot het verleden. Volgende afspraak is op dinsdag 5 april om 19 uur.

 • Tom Van Houtte

  Oppositie kaart 100-dagenfuif aan

  Nog tijdens het vragenuurtje wou Heidi Vandenbroeke (N-VA) van jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V) een evaluatie van de 100-dagenfuif die voor laatstejaars van het secundair onderwijs op donderdagavond 18 februari in het Regenboogstadion werd georganiseerd.

  Schepen Neirynck: "De politie was tevreden. We ondervonden geen problemen in het buurt van het station of aan de scholen. Er werden slechts drie opgengescheurde vuilniszakken teruggevonden. Wat de fuif op donderdagavond betreft: de evaluatie met de opvoeders is al gebeurd, want het evenement kwam er vooral op hun vraag in functie van de schoolprestaties op vrijdag. We hoopten op 250 aanwezigen en zijn afgeklokt op 537 entrees. De oproep om in Waregem te blijven werd het minst opgevolgd door het Heilig Hartcollege. Volgend jaar moeten we wel een duidelijke keuze maken tussen de bestaande fuifinfrastructuur of een alternatieve locatie. Conclusie: we moeten voort durven investeren in het aanmoedigen van de laatstejaars om Waregem boven Gent te kiezen."

  Heidi Vandenbroeke: "Mij verwondert het dat de eerste vergadering met de scholen pas midden november plaatsvond, terwijl de 'gasten' er al mee bezig zijn van september. Dit jaar werd er paniekvoetbal gespeeld. Ik wens hoe dan ook dat de jeugd in Waregem blijft en hoop dat jullie voor de volgende 100 dagen vroeger de voorbereiding starten."

  Schepen Neirynck: "We hebben de voorbije jaren al andere initiatieven uitgeprobeerd zoals een fuif in Fools Garden met amper 50 aanwezigen. En als Den Uitvlucht een specifiek event organiseert: waar moeten wij ons dan mee bemoeien? Dit jaar was er wel degelijk een roep uit jeugdmiddens aan ons adres."

  Volgens Xavier Wyckhuyse (Open VLD) was het gebeuren 'saai' te noemen en gaat het niet op om twee bordjes verwijzend naar Gentse cafés te hangen om de specifieke Overpoortsfeer te creëren.

  Mario Verhellen (SP.A) stelde voor om het overleg met alle betrokken partijen in functie van volgend jaar niet alleen vroeger maar nog op uitgebreidere schaal te houden.

  De laatstejaars lieten de politieke discussies niet aan hun hart komen.

  De laatstejaars lieten de politieke discussies niet aan hun hart komen. © Foto RN

 • Tom Van Houtte

  Worden gerooide bomen teruggeplant?

  M'Hamed Kasmi van SP.A zette een dubbele vraag na het rooien van bomen in Desselgem op de agenda van het vragenuurtje. "Rond het voetbalveld werden 57 bomen omgehakt, volgens milieuschepen Peter Desmet (CD&V) omdat ze kaprijp en gevaarlijk waren. De schepen verzekerde mij in de raad van 7 april vorig jaar dat er nieuwe bomen zouden worden geplant. Klopt, maar geen 57."

  Milieuschepen Peter Desmet (CD&V): "De grond was heel moeilijk te bewerken, vandaar dat we er minder hebben aangeplant. Maar het tekort daar zullen we op andere plaatsen op ons grondgebied compenseren."

  Volgens hetzelfde SP.A-raadslid storen buurtbewoners van de Baneik in Desselgem er zich dan weer aan dat aan het speelplein in hun wijk bomen werden gerooid, zonder dat de restanten - de zogenoemde aarsgaten - werden verwijderd. "'Onveilig', vinden ze. Toen we dit doorgaven aan de stadsdiensten, kregen we van de stafmedewerker milieu als antwoord dat die uitstekende stronken als speelelement kunnen dienen en bovendien verhinderen dat er wagens op het pleintje parkeren. Maar ons lijkt het veiliger dat die gerooide bomen volledig worden verwijderd."

  Schepen Desmet (CD&V): "Onze diensten hadden eerst je vraag verkeerd begrepen. Bedoeling is dat die stronken verdwijnen. Dat zit in de planning."

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe drainage voor voetbalvelden Beveren-Leie

  Op de voetbalterreinen van Beveren-Leie krijgt het tweede veld een nieuwe drainage. De bestaande dateert van begin de jaren zeventig en verkeert in slechte staat. De aanlegkost van de nieuwe drainage wordt op 30.000 euro inclusief btw geraamd.

  Het veld van voetbalclub Beveren-Leie.

  Het veld van voetbalclub Beveren-Leie. © Foto HDV

 • Tom Van Houtte

  40.000 euro voor Rwanda

  In het kader van de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2014-2016 met het district Gatsibo in Rwanda wordt een investerings- en werkingstoelage van 40.000 euro aan het jumelagecomité toegekend. Het geld zal ter plaatse worden aangewend voor onder meer de verdere uitbouw van een school.

 • Tom Van Houtte

  Voetgangersoversteek tussen TVH-hoofdvestiging en nieuwe parking

  Group Thermote & Vanhalst (TVH) heeft een bouwvergunning op zak voor de aanleg van een parking met 485 plaatsen en een fietsenstalling aan de overzijde van de hoofdvestiging in de Brabantstraat. Om de vele werknemers te voet de straat te laten oversteken is de aanleg van een voetgangersoversteek inclusief aandachtsportiek noodzakelijk. De raad toonde zich met deze ingreep akkoord.

  De hoofdvestiging van TVH in de Brabantstraat.

  De hoofdvestiging van TVH in de Brabantstraat. © GF

 • Tom Van Houtte

  Aanleg voetgangersoversteken op kruispunt Holstraat-Rooseveltlaan

  Aangezien beide straten sinds midden vorig jaar geen gewestwegen meer zijn, kan het stadsbestuur er nu zelf verkeersmaatregelen nemen. De gemeenteraad stemde in met de aanleg van voetgangersoversteken in de Holstraat en Leeuwkestraat ter hoogte van de rotonde. In de Felix Verhaeghestraat bestaat die al en in de Franklin Rooseveltlaan is de zichtbaarheid op het aankomende verkeer te beperkt voor de aanleg van een voetgangersoversteek.

 • Tom Van Houtte

  Diverse straten krijgen nieuwe asfaltlaag

  Enkele straten zoals de Vichtseweg (vlakbij de grens met Vichte), de Groene Wandeling en het fietspad van de Spijkerlaan krijgen weldra een nieuwe asfaltlaag. Mario Verhellen van SP.A vroeg om ook Desselgem-Dries en de Nieuwstraat niet te vergeten. De bevoegde schepen zal de kwestie (laten) bekijken.

 • Tom Van Houtte

  Fietspad oude spoorwegbedding wordt doorgetrokken tot in Anzegem

  Het fietspad vanaf het station, over 't Gaverke tot in de omgeving van de rotonde in de Industrielaan, op de grens met Anzegem, wordt doorgetrokken. De aanleg van het pad kost de stad niets. Wel moeten Waregem en Anzegem de gronden aankopen en gaat het voor de buurgemeente over een veel grotere oppervlakte. Aangezien dat Anzegem meer zal kosten, betaalt Waregem de factuur voor het ontwerp, die op ruim 60.000 euro inclusief btw wordt geraamd. De doortrekking van het fietspad zal een goeie zaak zijn voor de tientallen scholieren die er dagelijks gebruik van maken.

  Langs de Walskerkebeek wil Anzegem in samenwerking met stad Waregem ee volledig nieuw fietspad aanleggen.

  Langs de Walskerkebeek wil Anzegem in samenwerking met stad Waregem ee volledig nieuw fietspad aanleggen. © Foto WD

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe tractor voor de technische dienst

  Na de groendienst vorig jaar is ook de technische dienst aan een nieuwe tractor toe. De gemeenteraad verklaarde zich akkoord dat het stadsbestuur uitkijkt voor een kwaliteitsvolle tweedehandse tractor met een beperkt aantal draaiuren. Hij mag maximaal 102.850 euro (inclusief btw) kosten.

 • Tom Van Houtte

  Wijziging arbeidsreglement ter discussie

  SP.A vroeg om het punt over de wijziging van het arbeidsreglement en meerbepaald de pauzes van de werklieden van de stedelijke werkplaats van de agenda te schrappen. "Jullie hebben vandaag ook van twee vakbonden de vraag gekregen om dat te doen", zei Mario Verhellen.

  Het stadsbestuur stelt volgend op een audit voor om de middagpauze op een halfuur te houden (in plaats van een uur). Ook de voormiddagpauze wordt 5 minuten ingekort, maar in ruil wordt wel een namiddagpauze van 10 minuten (14.20 uur tot 14.30 uur) ingevoerd. De drie plaatsen waar de pauzes kunnen worden genomen zijn de stedelijke werkplaats, OC De Mote Desselgem en de site Veloods.

  Volgens burgemeester Vanryckeghem is er over deze kwestie voldoende syndicaal overleg geweest. Hij benadrukte ook dat de plannan pas worden doorgevoerd mits het akkoord van de arbeidsgeneesheer. Alleen SP.A stemde tegen.

 • Tom Van Houtte

  Raad is begonnen

  Klokslag 19 uur heeft burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) de gemeenteraad van maart geopend. Martine Vandevelde (onafhankelijk) en Bernard Loosveldt (N-VA) zijn verontschuldigd.

 • Tom Van Houtte

  N-VA wil evaluatie 100 dagenfuif

  Afgelopen maand organiseerde het stadsbestuur aan de vooravond van de eigenlijke 100 dagenfestiviteiten een fuif in het Regenboogstadion, een middel om zo weinig mogelijk Waregemse laatstejaars uit het secundair onderwijs op donderdagavond naar Gent te zien vertrekken om er hun 100 dagen in te zetten. N-VA vraagt vanavond van het jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V) een omstandige evaluatie van dat gebeuren, dat eerder zowel positieve als negatieve kritiek kreeg van betrokken jongeren en ouders.

  Enkele honderden jongeren bleven in Waregem om hun 100 dagen in te zetten.

  Enkele honderden jongeren bleven in Waregem om hun 100 dagen in te zetten. © Foto HDV

 • Tom Van Houtte

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad van Waregem

  GF

  GF © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!