Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem : wie zorgt voor meer schade, fietsers of Regi?

06/10/15 om 14:39 - Bijgewerkt om 20:58

KW.be ging opnieuw live vanop de gemeenteraad in Waregem. Op de (niet al te uitgebreide) agenda sprongen vooral enkele toegevoegde punten en vragen in het oog. Zo stelde N-VA voor om de raad in de toekomst te streamen. N-VA-raadslid Heidi Vandenbroeke wilde ook vermeend druggebruik in park Casier aan bod laten komen.

 • Tom Van Houtte

  Einde raad

  De zitting duurde net twee uur. Veel aandacht ging vanavond naar het Park Casier.

 • Tom Van Houtte

  IJspiste op de Markt

  De vorst is nog niet ingetreden, maar bij SP.A maken ze zich al op voor een stemmige eindejaar met een portie schaatsplezier op de ijspiste, die voor het eerst op de Markt zal staan. Mario Verhellen (SP.A) wou weten of er overleg is geweest met de horeca-uitbaters op de Markt en met de cultuur-, jeugd-, en sportraad, of er plaats is voor een kerstchalet en wat de financiële gevolgen zullen zijn voor Veloods als het de ijspiste niet meer kan uitbaten. Ook refereerde Mario Verhellen aan zijn stokpaardje: "Zal de volledige Markt verkeersvrij worden gemaakt gedurende de decemberweekends en kerstvakantie?"

  Schepen van Feestelijkheden Chantal Coussement (CD&V): "Het aanbod is niet veranderd, alleen de locatie. We zullen er uiteraard over waken dat er voldoende sfeer kan worden gecreëerd, maar het is een nieuw initiatief dat moet worden geëvalueerd. Een kerstchalet? We laten geen commerciële activiteiten toe aan de piste, want we willen er geen kerstmarkt van maken."

  Schepen Joost Kerkhove (CD&V): "Wat Veloods betreft, we hebben al extra opdrachten zoals groenonderhoud gekregen ter compensatie."

  Schepen Kristof Chanterie (CD&V): "De uitbater van de ijspiste maakt zich sterk dat hij altijd en overal een goed contact met de horeca onderhoudt. We moeten de doorgang van voertuigen en bussen trouwens blijven garanderen om de nodige kerstshopping toe te laten. Enkel het pleintje voor Het Pand wordt verkeersvrij gehouden voor de creatie van een kerstdorp."

 • Tom Van Houtte

  Wat met omleidingen tijdens heraanleg Westerlaan?

  Mario Verhellen (SP.A) vroeg zich af hoe de (buurt)bewoners zullen worden geïnformeerd over de werken in de Westerlaan en de omleidingswegen. "Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om sluik- en omleidingsverkeer te vermijden in de scholenzone van 't Gaverke?"

  Maria Polfliet, schepen van Openbare Werken (CD&V); "De signalisatie gebeurt in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer en er volgt voor omwonenden nog een derde infovergadering eens de aannemer bekend is."

  Schepen Kristof Chanterie: "We maken nog een aparte pagina over de werken aan op de stadswebsite en er worden doeken op de werf gehangen die verwijzen naar de info op de site. We sturen ook digitale nieuwsbrieven uit naar de bedrijven en zullen online communiceren met de scholen uit de buurt om de leerlingen en leerkrachten de veiligste route naar school duidelijk te maken.

 • Tom Van Houtte

  Hardleerste bestuurders blijven op ceremonieplein parkeren

  Het pleintje voor de dekenale kerk wordt voorbehouden aan ceremoniewagens, maar namens SP.A stelde Mario Verhellen de voorbije maanden vast dat er zowat elk weekend gewone personenwagens geparkeerd staan op die locatie. "Een bijzonder onaangename ervaring voor wandelaars en mensen die een ceremonie volgen. En als er een politiecombi passeert, kijken de agenten bij wijze van spreken de andere kant uit." Het oppositielid wou van het stadsbestuur weten wat het tegen die situatie in te brengen heeft.

  Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Het ceremonieplein wordt afgebakend door wegneembare paaltjes die ter gelegenheid van ceremonies worden verwijderd. Vroeger hebben we nog gewerkt met automatische paaltjes maar als die werden aangereden, kostte het 2.000 euro om zo'n paaltje te vervangen. Soms vergeet men inderdaad om ze terug te plaatsen. Het is voor de politie niet evident om mensen te beboeten die na de dienst nog even een winkel binnenspringen en intussen op het pleintje blijven staan. We zijn van plan om op de ZuidBoulevard een nieuw soort automatische paaltjes te plaatsen. Als die evaluatie meevalt, kunnen er opnieuw verschijnen aan het ceremonieplein ook."

 • Tom Van Houtte

  Groen wil meer fietsmogelijkheden

  Groen voerde net voor aanvang van de gemeenteraad actie in het stadspark Casier. De partij wil dat de stad er traag fietsverkeer mogelijk maakt. "Geen crossers en ook geen snelrijders. Maar gewoon traagjes aan door het park fietsen moet mogelijk zijn. Ook in Het Pand moet dat kunnen", stelde woordvoerder Inge Vandevelde.

  Groen wil daarnaast ook veiliger en betere fietsfaciliteiten in de centrumstraten, benadrukte het ook in de raad zelf, net als fietsverkeer in twee richtingen in de Stormestraat.

  "Fietsen in een park dat in harmonie werd heraangelegd is als vloeken in de kerk", aldus de bevoegde schepen Peter Desmet (CD&V). "Het was een eis van Onroerend Erfgoed dat er zelfs geen fietsstallingen in het park te vinden mogen zijn. Mochten we al op jullie voorstel willen ingaan, zouden we altijd negatief advies krijgen. En extra paden aanleggen, dat gaat altijd ten koste van groen. Je maakt amper een paar minuten tijdswinst door in het park te fietsen in plaats van te wandelen."

  Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Er werd al een poging gedaan om fietsers in beide richtingen van de Stormestraat toe te laten, maar dat kwam ons op klachten te staan van winkeliers en bezoekers. Het valt misschien wel te bekijken bij de heraanleg van de straat, die zich begint op te dringen."

  Tonny Demuytere (Groen) counterde nog het antwoord van schepen Desmet: "Heeft de erfgoedcel dan geen bezwaren tegen de vele activiteiten die in het park worden georganiseerd?"

  Demuytere zag zich in zijn bewering gesteund door Mario Verhellen (SP.A): "Wat zou fietsen meer schade toebrengen dan 6.000 mensen die naar Regi komen kijken?"

  Schepen Desmet: "Als de parkfunctie voor jullie op de laatste plaats komt, laat ons er dan een evenementenzone van maken!"

  Mario Verhellen: "Als je redeneert dat het park te voet doorkruisen maar enkele minuten duurt, laat ons die redenering dan doortrekken naar de zaterdagmarkt, zodat we daar eindelijk het gemotoriseerd verkeer op afstand kunnen houden."

  Groen voerde actie in Park Casier

  Groen voerde actie in Park Casier © DJW

 • Tom Van Houtte

  Afschakelplan voor de wintermaanden

  In een één-tweetje met de partijgenoten polste Philip Himpe bij de CD&V-meerderheid hoe het voor dit jaar staat met het afschakelplan.

  Schepen Rik Soens (CD&V): "We komen er niet slechter uit dan vorig jaar, want we zijn met het grootste deel van de bevolking een 'tranche' opgeschoven. Twee cabines bevinden zich wel in de tweede schijf, maar we blijven de kwestie van nabij opvolgen en zullen de burger tijdig informeren indien nodig. Je hebt trouwens allicht ook al vernomen dat het risico op afschakeling kleiner is dan vorig jaar."

 • Tom Van Houtte

  Druggebruik in Park Casier?

  Heidi Vandenbroeke (N-VA) maakte zich tijdens het vragenuurtje zorgen over vermeend druggebruik in het Park Casier. "Niet alleen zou de politie al interventies hebben moeten doen, ook zouden in de zandbak waar de allerkleinsten spelen regelmatig peuken te vinden zijn."

  Jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V): "Volgens de korpschef van de zone Mira zijn er het laatste jaar slechts drie keer agenten naar het park gegaan op basis van dergelijke meldingen, maar er werden geen vaststellingen gedaan. In het Park Casier wordt niet meer of minder gebruikt dan op vergelijkbare plaatsen, maar de politie beschouwt het wel als een belangrijke aandachtslocatie."

 • Tom Van Houtte

  Open VLD wil 'plasplan' voor grote evenementen

  Denk niet dat er geijverd werd om in de toekomst sanitaire stops te houden tijdens de raad, Open VLD vindt dat er bij grote evenementen zoals Waregem Koerse en de Kasteelconcerten te weinig toiletten zijn volgens het aantal bezoekers. "Tijdens Waregem Koerse stond bij momenten een rij van 50 meter aan bepaalde damestoiletten", aldus Xavier Wyckhuyse en Delphine Cloet. "Behalve vrouwen ondervinden ook andersvaliden op dat vlak problemen als er veel volk aanwezig is op een bepaalde Waregemse activiteiten. Het plan zou al kunnen worden geactiveerd ter gelegenheid van Lichtjes aan de Leie en de komst van de ijspiste naar het centrum."

  Schepen van Feestelijkheden Chantal Coussement (CD&V) somde een hele reeks van festiviteiten op waarvoor al een dergelijk plan is voorzien. "Wij passen dat geregeld aan en besteden veel aandacht aan signalisatie van de toiletten. Dit jaar hebben wij nog geen negatieve reacties gekregen in verband met eigen organisaties. We werken trouwens met driejarige contracten. In het convenant van de Waregem Koerse Feesten staat gestipuleerd dat de organisator zelf in extra sanitair moet voorzien en dat zijn wij niet wat betreft Waregem Koerse zelf."

  Mario Verhellen (SP.A): "Burgemeester, je kunt verenigingen verplichten om bijkomende toiletten te plaatsen. Men heeft vergunningen nodig, je kunt ter plaatse gaan controleren... Dat kan je ook allemaal opnemen in zo'n 'plasplan'."

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem: "Ga eens met cafébazen spreken. Je zult snel horen dat het een kwestie van capaciteit is."

  Terloops kregen we te horen dat niemand met de billen toegeknepen de ijspiste op zal moeten, want er zal een toiletwagen aanwezig zijn.

 • Tom Van Houtte

  N-VA wil raad via livestream in de huiskamer krijgen

  In een toegevoegd agendapunt pleitte Heid Vandenbroeke (N-VA) om de maandelijkse raadszittingen live te streamen. "Andere steden en instanties doen het al: de gemeenteraad in de huiskamer brengen. Zo'n livestream zou de burger dichter bij het beleid van onze stad brengen. De financiële implicaties blijven gering, terwijl de bereikbaarheid groot is", stelde het oppositielid.

  "Wij delen uw mening niet dat dit een meerwaarde kan zijn", aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). "We hebben even ons licht opgestoken in Dendermonde. Ze spreken daar van een kost van 50.000 euro en er moet altijd een technicus aanwezig zijn in de zaal. De stream in Koksijde lokt 70 unieke bezoeken per gemeenteraad en in Kortrijk gaat het om 250 mensen die eventjes kijken gedurende marathonzittingen van vijf tot zes uur."

  Met andere woorden: KW.be blijft dé bron voor snelle nieuwsgaring van de Waregemse raad.

 • Tom Van Houtte

  Scenograaf voor bezoekerscentrum Eerste Wereldoorlog

  Voor de inrichting van het bezoekerscentrum over de Eerste Wereldoorlog, gepland op een verdieping van het nieuwe tribunegebouw op de hippodroom, wordt een scenograaf aangesteld. Diens takenpakket omvat het onderzoek en ontwerp van het bezoekerscentrum voor wat betreft de inhoud van de tentoonstelling. Daarnaast moet hij zich ook ontfermen over de uitwerking van technieken, vast meubilair.... Op die manier is de scenograaf betrokken in het volledige dossier van het bezoekerscentrum. Er wordt 100.000 euro voor uitgetrokken.

  Heidi Vandenbroeke (N-VA): "Wij zullen tegenstemmen. We zijn niet tegen de vooruitgang van de hippodroom, maar wel tegen de manier waarop de stad investeert. De aankoopakte is nog niet rond en we gaan nu al stemmen over uitgaven die daarrond worden gedaan. Is er intussen al een projectgroep samengesteld? Bovendien gaan we voor een verplaatsbare tentoonstelling, terwijl Vlaanderen een permanente expo vraagt. Vlaanderen wil ook fysieke link met de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field. Hoe zal die worden voorzien?"

  Schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V): "We zijn een werkgroep aan het vormen met specialsten terzake. Bedoeling is dat scenograaf met hen in dialoog gaat. Die werkgroep is al één keer samengekomen. Er hoeft trouwens geen ongerustheid te zijn over de voorwaarden die Vlaanderen schetst. De focus blijft altijd de Eerste Wereldoorlog, maar er mag zeker evolutie in de thematiek zitten."

  "De fysieke link met de begraafplaats waarover je het hebt komt er gewoon op neer dat we moeten zorgen voor een goede onderlinge verwijzing en bewegwijzering en dat we we ook beide locaties verbinden met wandel- en fietsroutes."

  Heidi Vandenbroeke: "Ik ben vorige week in de Westhoek geweest en daar valt het oorlogstoerisme nu al op zijn 'gat'. Heeft dit dan allemaal nog nut?"

  Schepen Iacopucci: "De rol van het paard voor Waregem is belangrijk genoeg om ook na de periode van oorlogsherdenking aan citymarketing te doen."

  Het volledige project wordt geraamd op 650.000 euro inclusief btw. De scenograaf moet de ruimte zodanig ontwerpen dat ze niet met personeel hoeft te worden bemand, een gegeven waarbij Mario Verhellen (SP.A) grote vraagtekens plaatste.

  Een tekening van het nieuwe tribunegebouw waarin het bezoekerscentrum moet komen

  Een tekening van het nieuwe tribunegebouw waarin het bezoekerscentrum moet komen © Goedefroo+Goedefroo

 • Tom Van Houtte

  Stad geeft 3.000 euro uit aan crisishulp

  Het bedrag gaat naar de dienst Tracing van het Rode Kruis. Via dat kruisnetwerk tracht de hulporganisatie vermiste personen op te sporen en het contact met hun familie te herstellen. In tijden dat miljoenen mensen wereldwijd op de vlucht zijn voor conflicten werd deze toelage - zoals verwacht - unaniem goedgekeurd.

  Mario Verhellen (SP.A) vindt dat de stad nog verder kan gaan inzake het informeren van de burgers, in de hoop hen aan te zetten tot meer initiatief.

  Schepen van Sociale Zaken Joost Kerkhove (CD&V): "Morgen komt het eerste gezin via Fedasil aan en er wordt zeker nog buddywerking uitgerold, maar daar kruipt nog veel voorbereiding in. Ik heb nog nooit aan politiek gedaan op de kap van mensen in ellende." Groen wou een hoger bedrag dan 3.000 euro toegekend zien.

 • Tom Van Houtte

  Dwars door Vlaanderen krijgt extra centen

  Organisator KSV Waregem Vooruit krijgt momenteel een toelage van 55.000 euro per jaar. Er werd nu een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar goedgekeurd voor een vast bedrag van 60.000 euro. Zo weet deze wielerklassieker met start in Roeselare zich minstens tot 2018 zeker van de steun van Waregem, waar de aankomststreep op de Verbindingsweg getrokken ligt.

  Bij SP.A vinden ze 60.000 euro nogal veel geld tegenover de 3.000 euro aan noodhulp die de stad nog toekent aan crisishulp. Het punt werd desondanks unaniem goedgekeurd.

  Stad Waregem blijft de wielerklassieker steunen.

  Stad Waregem blijft de wielerklassieker steunen. © BELGA

 • Tom Van Houtte

  Stadsarchief breidt uit

  Het stadsbestuur wil een 70-tal rekken aankopen om de oude leeszaal mee uit te rusten. De archiefdepots in Het Pand en het stadhuis geraken stilaan vol, terwijl er elk jaar gemiddeld 60 lopende meter materiaal bijkomt. Het grootste deel van de vrijgekomen ruimte in de leeszaal, in totaal zowat 500 lopende meter, zal ingenomen worden door de dienst Communicatie, Toerisme en Feestelijkheden.

 • Tom Van Houtte

  (Her)aanleg inrit en parkeerplaatsen containerpark

  Wagens die geparkeerd staan op de gelijkgrondse berm belemmeren vaak het zicht bij het verlaten van het containerpark in de Lindestraat. Daarom wordt een parkeerverbod langs de rijweg ingevoerd. Om tegemoet te komen aan de wensen van een drietal bewoners dat geen garage heeft, wordt een aantal parkeerplaatsen aangelegd haaks op de rijweg, op het terrein van het containerpark.

  Gelijktijdig met de aanleg van de parkeerplaatsen wordt de inrit van het bakkenpark vlakker gemaakt omdat bezoekers door de holle weggoot bij het oprijden soms een deel van hun lading verliezen. De kostprijs van de werken wordt op 16.650 euro geraamd. SP.A onthield zich op dit punt omdat het vragen heeft bij de zin van de parking, de rest stemde pro.

 • Tom Van Houtte

  Raad is begonnen

  Willy Benoit (CD&V) wenst het stadsbestuur proficiat met de organisatie van Open Bedrijvendag in het stadhuis, een initiatief dat afgelopen zondag 2.300 bezoekers lokte.

 • Tom Van Houtte

  Groen trekt aan de alarmbel

  Het Park Casier, dé Waregemse groene long, wordt ongetwijfeld een belangrijk aandachtspunt in deze raad. Oppositiepartij Groen roept voor aanvang de pers bijeen om te ijveren voor het toelaten van (traag) fietsen in het park.

  Groen vindt ook dat in de Stormestraat in beide richtingen moet kunnen worden gefietst en dat de grote stadsprojecten zoals ZuidBoulevard fietsvriendelijker moeten.

 • Tom Van Houtte

  In een notendop...

  De gemeenteraad van Waregem.

  De gemeenteraad van Waregem. © KW

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!