Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Voorstel voor nieuwe fietsersbrug is naïef"

02/05/17 om 16:04 - Bijgewerkt om 20:58

De fiets stond centraal tijdens de Waregemse gemeenteraad van dinsdagavond. Inge Vandevelde (Groen) ving bot met haar voorstel voor de realisatie van een nieuwe fietsersbrug tussen haar wijk De Waterhoek en 't Gaverke. "Naïef", was kort samengevat de mening van schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V).

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Voorstel voor nieuwe fietsersbrug is naïef"

© Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Raad ten einde

  Burgemeester/voorzitter Kurt Vanryckeghem heeft de raad na een vergadering van twee uur afgesloten. Volgende afspraak op dinsdag 6 juni om 19 uur.

 • Tom Van Houtte

  Bomen gekapt in Ten Rade (Desselgem)

  Inge Vandevelde raakt maar niet uitgevraagd vanavond. Dit keer is de speelweide op de wijk Ten Rade in Desselgem aan de beurt waar volgens het raadslid onlangs vier wilde kastanjebomen werden gekapt. Inge vraagt zich af waarom dat zo plots gebeurde, zonder overleg met de wijk. "Zal de stad nieuwe bomen aanplanten?" Ze wijst er ook naar de grove barsten in het voet- en fietspad omdat boomwortels van de oudere treurwilgen het asfalt omhoog duwen. "Is het niet mogelijk het pad te verleggen met behoud van de treurwilgen?"

  Milieuschepen Peter Desmet (CD&V): "Elke boom die verdwijnt wordt in Waregem vervangen door minstens één nieuw exemplaar. Alleen als het onmogelijk is op die welbepaalde plek doen we het elders. Het rooien van de kastanjebomen was ingegeven door dreigende stormschade en het afbreken van takken, heel onveilig in een speelomgeving. Het paadje zullen we aanpakken. Het staat in de visienota voor voetwegels en trage verbindingen die we aan het uitwerken zijn. Intussen zullen we het alvast wat opkalefateren."

 • Tom Van Houtte

  Nieuw fietsersbrugje over Expresweg?

  In haar volgende vraag brak Inge Vandevelde een lans voor de aanleg van een nieuw fietsersbrugje over de Expresweg (N382), tussen de wijk De Waterhoek en 't Gaverke en het centrum van Waregem. "Een aantal jaar geleden bleek al dat het brugje in geen al te goede staat meer verkeerde en een renovatiebeurt bracht soelaas. Wij denken echter dat het tijd is voor een grondige restyling van deze brug, die tot op vandaag haar nut bewijst. Wij willen een hoogwaardige verbetering van de toegankelijkheid voor alle zachte weggebruikers." Het raadslid lichtte ook toe hoe ze de realisatie precies zag.

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Het brugje doet goed dienst en is geen zwart punt. We kunnen het wat verfraaien, dat zeker. Maar afbreken en een nieuw plaatsen, weet dan dat het eigendom is van het Agentschap Wegen en Verkeer. Deerlijk heeft er elf jaar over gedaan om een voet- en fietsgangersbrug gerealiseerd te zien op de N36. Mochten we al een nieuwe brug willen plaatsen, dan zullen er onteigeningen moeten komen. Je voorstel is een beetje naïef."

  De schepen vond samen met CD&V-collega Koen Delie, net als Inge een Waterhoekbewoner, dat Waregem andere katten te geselen heeft inzake verkeersveiligheid.

  Groen wil een eigentijdser fietsersbrugje.

  Groen wil een eigentijdser fietsersbrugje. © Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Dorpskernvernieuwing Desselgem nog niet voor morgen

  Inge Vandevelde informeerde namens Groen naar de plannen voor de dorpskernvernieuwing in Desselgem. "Is er plaats voor open ruimte, groen en voor een ontmoetingsplaats? Zijn er sociale woningen voorzien en is er nog plaats voor het jeugdhuis, de Wereldwinkel, een parochiehuis...? En hoe zal de Desselgemse bevolking hierbij betrokken/gehoord worden?"

  Schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V): "Het ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt wat mogelijk is en het werd maar vorige zomer goedgekeurd. Intussen hebben we met deze raad ook de aankoop van de volledige site in de Nieuwstraat voltooid. Door de leegstand van het klooster wilden we ook eens nagaan wat we daar konden mee doen, een dossier waar we nu nog mee bezig zijn. Elke betrokkene zal tevreden uit deze kwestie komen. Geloof me, Inge: het dossier is veel ingewikkelder dan we zelf hadden gewild."

 • Tom Van Houtte

  Aankoop van gronden voor bebossing?

  Tijdens het vragenuurtje polste Thea Mestdagh (N-VA) of het stadsbestuur al heeft ingetekend op een projectoproep van de Vlaamse overheid voor de aankoop van gronden met het oog op bebossing. "De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopprijs met een maximale subsidie van 2,50 euro per vierkante meter", wist het raadslid. Thea wou weten of de stad onderzocht heeft welke projecten in aanmerking zouden komen om bijkomend bossen of speelbossen te realiseren op haar grondgebied.

  Milieuschepen Peter Desmet (CD&V): "Wij hebben al 20 jaar een visie in functie van bebossing in de stadsrand. We werken even lang met het Agentschap Natuur en Bos samen. We onteigenen wel niet in die zin dat we nog actieve landbouwers niet van hun landgoed jagen. Maar als ze stoppen met hun bedrijvigheid zijn er afspraken om de gronden naar de overheid te laten gaan. Deze legislatuur hebben we ook al het speelbos geopend. Bedoeling is er nog meer te ontwikkelen als we nog gepaste gronden kunnen verwerven."

 • Tom Van Houtte

  Extra toestellen voor OC De Coorenaar

  In overleg met het bestuur van het Desselgemse ontmoetingscentrum werd een voorstel uitgewerkt om extra toestellen en werktafels in de keuken te plaatsen. Het stadsbestuur voorziet een budget van 15.000 euro, het OC zelf legt 3.000 euro bij.

 • Tom Van Houtte

  Invoering fietsstraten op drie locaties

  De raad heeft ook de invoering van fietsstraten op drie locaties vastgesteld. In de Hippodroomstraat, Keerstraat en Groene Wandeling/Tjollenstraat, allemaal straten die populair zijn bij de schoolgaande jeugd, mogen voertuigen voortaan niet sneller dan 30 kilometer per uur meer rijden en is het niet meer toegestaan om fietsers in te halen.

  Volgens Mario Verhellen (SP.A) zijn de straten in kwestie nu al min of meer fietsstraten. "Misschien moeten we dit initatief doortrekken naar onze centrumstraten, zodat fietsers bijvoorbeeld in de Stationsstraat niet meer worden weggeduwd door autobestuurders die er onrealistische snelheden willen halen."

  Xander Pruvoost (N-VA) suggereerde om ook een aantal fietsstraten in te voeren in schoolomgevingen in de deelgemeenten. "Een zone 30 is voor veel automobilisten geen afdoende signaal om trager te gaan rijden."

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) liet weten dat het project na enkele maanden zal worden geëvalueerd in functie van een eventuele uitbreiding.

  Inge Vandevelde (Groen) maakte van de gelegenheid gebruik om te ijveren voor tweerichtingsverkeer in de Stormestraat en de Stationsstraat. "Daar moeten we zeker rekening mee houden bij een eventuele herinrichting van die straten."

  Zo wordt een fietsstraat op het wegdek aangeduid.

  Zo wordt een fietsstraat op het wegdek aangeduid. © GF

 • Tom Van Houtte

  Aanleg van fietspaden op 't Leeuwke

  Het stadsbestuur investeert bijna 71.500 euro in de aanleg van fietspaden in de Leeuwkestraat en fietssuggestiestroken in de Nachtegaallaan. De raad heeft het ontwerp daarvoor goedgekeurd.

 • Tom Van Houtte

  Ten Anker wil gebouwen dienstencentrum Gaverke huren

  De vzw wil de lokalen gebruiken als dagcentrum voor activiteiten voor personen met een beperking en voor het gebruik als kantoren en vergaderruimte. De gemeenteraad stemt in met de huurovereenkomst. Ten Anker moet maandelijks 300 euro betalen.

 • Tom Van Houtte

  Ook camerabewaking voor Parade van het Paard

  Dit jaar worden niet alleen bewakingscamera's geplaatst ter gelegenheid van de feestweek met Waregem Koerse, maar ook bij de Parade van het Paard op zondag 20 augustus. Daarvoor heeft de gemeenteraad positief advies verleend.

  Ook de paardenstoet krijgt camerabewaking.

  Ook de paardenstoet krijgt camerabewaking. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Oppositie neemt woonbeleid stad op de korrel

  Mario Verhellen vindt het niet kunnen dat vorige week al de persvoorstelling van het bouwproject rond het Regenboogstadion plaatsvond. "Pas nu is de beslissing definitief. De voorstelling had dan ook niet vroeger dan 3 mei mogen plaatsvinden. Ik kan alleen maar concluderen dat het een strategische keuze was om al op voorhand te communiceren, om te suggereren dat de volledige gemeenteraad toch achter deze beslissing staat. Maar misschien is er nog een andere reden. Het zijn opnieuw gemeenschapsgronden die we verkopen voor private bouwprojecten. Van sociaal wonen is er de laatste jaren heel weinig in huis gekomen. Wij blijven het principe hanteren: als je een privaat project ontwikkelt op gronden van de stad, dan moet je ook in een zeker aantal sociale projecten voorzien. In buurgemeenten en -steden hanteert men alvast die regel. We betreuren dat."

  Verhellen ging op zijn elan verder. "Ik denk dat er nooit in deze raad beslist werd om heel de opbrengst van 6 miljoen euro in het voetbalstadion te stoppen. Daarom mijn suggestie: laat ons de 3,5 miljoen die nog niet is doorgestort houden voor een sociaal project, of het nu mensen zijn die op de wachtlijst staan van een sociaal huurkantoor of voor een serviceflat. Dan doen we ook een goede zaak voor de doorsnee Waregemnaar."

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "Het schepencollege had het project al gegund de donderdag voor de persconferentie. Er is een verschil tussen de gunning en de verkoop van de gronden.

  Schepen van Woonbeleid Rik Soens (CD&V): "De opbrengst van de gronden zit in een reservefonds. Als er iets daarvan in aanmerking komt voor de verdere renovatie van het Regenboogstadion, leggen we het hier voor. In de laatste budgetbesprekingen hebben we dat ook zo gezegd. We gaan heel voorzichtig met dit kapitaal om en hanteren een systeem van borg na borg. Er komen sociale woningen in de Transvaalstraat, ook meer dan 60 op het Torenhof daar waar er een 50-tal worden gesloopt. En dan is er nog 3,5 hectare die we voorbehouden voor betaalbare woningbouw aan de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. Ik ken geen enkele stad die zo actief is in de eigen ontwikkeling van gronden."

  Mario Verhellen: "Ik denk toch dat die penthouse van 1 miljoen euro aan het stadion er sneller zal staan dan de projecten Hof Ter Waaien en Dompelpark."

  Groen en SP.A stemden alle drie tegen tegen de verkoopsovereenkomst van de gronden. "Maar niet omdat we tegen het voetbal zijn", orakelde Mario.

 • Tom Van Houtte

  Verkoop gronden aan Regenboogstadion afgerond

  De raad heeft zonet de verkoopsovereenkomst voor de gronden nabij het Regenboogstadion goedgekeurd. Zoals vorige week al werd geofficialiseerd, zal de groep ION-Alheembouw-De Steenoven de komende jaren twee woontorens, een hotel, een kantoren- en commercieel complex en een parkeertoren realiseren in de directe omgeving van het Regenboogstadion. De verkoop van die gronden heeft bijna 6 miljoen euro opgebracht. Aan het projectvoorstel van Eribo, dat het niet haalde, wordt de voorziene vergoeding van 15.000 euro toegekend voor het studiewerk.

  De stadionomgeving zoals ze er in de toekomst moet uitzien.

  De stadionomgeving zoals ze er in de toekomst moet uitzien. © GF

 • Tom Van Houtte

  Mario Verhellen (SP.A) wil Waregem uit WVI

  Mario Verhellen vraagt zich af wat de meerwaarde voor Waregem is om nog in de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) te zetelen. "Het aanbod is helemaal gelijklopend met Leiedal."

  Schepen van Financiën Rik Soens (CD&V): "De bedrijvensite Windhoek werd volledig met hen gerealiseerd, bovenop diverse woonprojecten in Waregem en Sint-Eloois-Vijve. We vangen ook nog dividenden van WVI, zonder dat het ons iets kost."

  Mario Verhellen begreep niet dat Waregem om die reden WVI trouw wil blijven.

 • Tom Van Houtte

  Vuiligheid rond glasbollen

  Mario Verhellen (SP.A) bracht bij een agendapunt over de algemene vergadering van Imog de vuile omgeving van menig glasbol in Waregem ter sprake. "Vooral op 't Gaverke is de situatie erg: het lijkt daar vaak een minicontainerpark." Het raadslid vindt dat camerabewaking moet worden overwogen.

  Milieuschepen Peter Desmet (CD&V) antwoordde dat dit niet uitsluitend een Waregems probleem is. "Als we klachten krijgen uit de buurt, dan ruimen we de rommel snel op."

 • Tom Van Houtte

  Raad is begonnen

  De raad is begonnen. Enige afwezige is het onafhankelijke raadslid Martine Vandevelde.

 • Tom Van Houtte

  Groen informeert naar dorpskernvernieuwing Desselgem

  De partij Groen (en dus raadslid Inge Vandevelde) neemt vanavond het gros van de vragen voor zijn rekening. Het raadslid wil onder meer van het stadsbestuur weten hoe het staat met de dorpskernverniewing in Desselgem.

  Inge Vandevelde (rechts) met een luisterend oor in de raad.

  Inge Vandevelde (rechts) met een luisterend oor in de raad. © GF

 • Tom Van Houtte

  Zo is de raad samengesteld

  De samenstelling van de Waregemse raad.

  De samenstelling van de Waregemse raad. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!