Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Toiletten Waregem Koerse Feesten niet lang genoeg open!"

06/09/16 om 10:38 - Bijgewerkt om 20:46

Tijdens de zitting van dinsdagavond, de eerste na de vakantie stelde de Waregemse raad (Kortrijks) personeel aan voor de invoering van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Het stadsbestuur vroeg en kreeg de toestemming om een bod uit te brengen voor de organisatie van het BK wielrennen in 2021.

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Toiletten Waregem Koerse Feesten niet lang genoeg open!"

© Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Einde raad

  De raad is na een zitting van een uur en drie kwartier ten einde. Volgende afspraak op dinsdag 4 oktober om 19 uur.

 • Tom Van Houtte

  Omgeving op- en afrittencomplex opnieuw ter discussie

  Traditiegetrouw toont Mario Verhellen (SP.A) zich een ijverig raadslid als het aankomt op vragen afvuren aan het adres van de CD&V-meerderheid. Ook de N382 en het op- en afrittencomplex E17 ontsnapten de dans niet. "Tijdens de gemeenteraad van februari beloofde de burgemeester tijdens het debat over de herinrichting van het kruispunt N382-Bieststraat om vertegenwoordigers van AWV en het kabinet van Mobiliteit uit te nodigen naar een van de eerstvolgende algemene commissies. Op vandaag heeft hij die belofte echter nog niet waargemaakt. Voor mij is de tijd van studies voorbij en moet er eindelijk actie worden ondernomen, want de files worden elke dag langer en zorgen voor oplopende frustratie bij automobilisten." Verhellen drong dan ook aan op een stand van zaken in dit dossier.

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "We hebben meerdere keren aangedrongen om een aantal betrokkenen naar hier te halen, maar minister Weyts bijvoorbeeld zag dat niet zitten. Alles verloopt heel traag, wij zijn al even gefrustreerd als u, Mario. We proberen AWV tot spoed aan te zetten in deze dossiers. Ons laatste overleg dateert van begin juli. Er is een nieuwe vergadering gepland op 19 september, waar we op meer concrete info hopen. Wat niet betekent dat er geen schot zit in de dossiers van andere kruispunten in de nabijheid."

  Burgemeester Vanryckeghem: "Er is gewoon geen geld beschikbaar om grote projecten uit te voeren, dat hoor ik ook bij mijn collega's van Kortrijk en Deerlijk."

  De rotonde van De Biest.

  De rotonde van De Biest. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Be-Part in handen van Waregem én Kortrijk

  Mario Verhellen (SP.A) stelde tijdens het vragenuurtje dat "de merkwaardige beslissing van de Vlaamse regering om het hedendaags kunstplatform Be-Part (Westerlaan) over te hevelen van de provincie naar de steden Waregem én Kortrijk heel wat vragen oproept. Hoe ver staan de onderhandelingen met Kortrijk en de provincie en op welke manier zal het beheer gebeuren? Wat met het personeel?" vroeg Mario zich luidop af.

  Schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V): "We boeken vooruitgang nu er al niet alleen meer sprake is van Be-Part in Kortrijk. Onze gesprekken met het kabinet van de bevoegde minister Sven Gatz zijn constructief en positief verlopen. De onderhandelingen over een samenwerking zijn pril, dus hoe het voort moet met bijvoorbeeld het personeel moeten we nog verder onderzoeken."

  Verhellen toonde zich tevreden dat het stadsbestuur er alles aan doet om de werking en de tentoonstellingen van Be-Part in Waregem te houden.

  Het kunstplatform Be-Part zoals we het nu in Waregem kennen.

  Het kunstplatform Be-Part zoals we het nu in Waregem kennen. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  BK wielrennen 2021 in Waregem?

  Omdat het stadsbestuur al heel wat ervaring heeft met de organisatie van grote wielerevenementen en een Belgisch kampioenschap voor een grote uitstraling kan zorgen, wil men zich nu kandidaat stellen voor het BK wielrennen voor eliterenners op de weg eind juni 2021. Het stadsbestuur vroeg en kreeg de machtiging van het halfrond om te onderhandelen over de organisatie. Er mag een maximaal inschrijvingsbedrag van 260.000 euro (exclusief btw) worden neergeteld.

  Inge Vandevelde (Groen): "Wij vinden het heel veel geld voor de inkomsten die er tegenover staan." Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "De catering en viparrangementen zullen een grote som dekken."

 • Tom Van Houtte

  Bibliotheek langer open

  De raad heeft zonet ook de wijziging van het dienstreglement en de openingsuren van de nieuwe stadsbibliotheek op de hoek van de Zuiderlaan en Holstraat goedgekeurd. Zo zullen de bib en het bijhorende leescafé vanaf de opening begin oktober doorlopend toegankelijk zijn, wat betekent dat de bib niet meer sluit tussen 12 en 13 uur op dinsdag- en donderdagmiddag. Het leescafé zal open zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur.

  Inge Vandevelde en Groen vinden het spijtig dat er in de uitleenposten in Desselgem en Sint-Eloois-Vijve openingsuren sneuvelen. "Mogelijk krijg je nog minder bezoekers omdat de mensen zich moeten verplaatsen naar het centrum van Waregem. Ik vind dat boeken die niet in de filialen aanwezig zijn in de toekomst naar daar moeten worden gebracht als bijkomende service."

  Pietro Iacopucci, schepen van Bibliotheek (CD&V): "We hebben ons gebaseerd op tellingen en die uren geschrapt waarop er het minst bezoekers zijn. Het is te kort door de bocht van nu te denken dat de komst van een nieuwe bibliotheek zal leiden tot een verminderde service in de deelgemeenten. We hebben nu trouwens al een goede dienstverlening met 'bib aan huis', een project waarvoor vrijwilligers zich uitsloven."

  De bib én het leescafé zullen over de middag open zijn.

  De bib én het leescafé zullen over de middag open zijn. © GF

 • Tom Van Houtte

  Geen 'modderparking' meer voor OC Nieuwenhove

  In Nieuwenhove wordt het grasperk aangepakt dat als parking dient bij grote evenementen, want bij veelvuldig gebruik wordt het deels herschapen in ene modderpoel. De omgevingswerken houden de aanleg van een rijweg in grasbetontegels in en een inplanting van zones met struiken en bomen. De groenstrook tussen de rijweg en de toegang tot de nieuwe zaal wordt ingedeeld in parkeervakken met betonnen T-stukken. De geraamde kostprijs bedraagt ruim 45.000 euro, exclusief groenaanplanting.

 • Tom Van Houtte

  Ondergrondse glasbollen voor Sint-Eloois-Vijve

  De stad laat de glasbollen op het kerkplein in Sint-Eloois-Vijve vervangen door nieuwe, ondergrondse modellen. Voordelen van dit systeem zijn onder meer minder geluidshinder, gebruiksvriendelijker voor personen met een beperking en minder gevaar voor sluikstorten. De kostprijs wordt op zowat 24.000 euro geraamd. Fostplus zorgt deels voor subsidiëring.

 • Tom Van Houtte

  Herinrichting site Jeugdcentrum

  De parking van het Jeugdcentrum wordt heringericht om de verkeersveiligheid op de site te verhogen. Onder meer het asfalt en de voetpaden worden vernieuwd. De parking krijgt grasbetontegels. Het autoverkeer en het jeugdgedeelte worden van elkaar gescheiden door parkeerplaatsen en een groenzone. De uitvoeringstermijn bedraagt 20 werkdagen. De geraamde kostprijs van de werken is bijna 180.000 euro.

  Mario Verhellen (SP.A) wou weten of er nog een nieuwe skateramp komt. "Eerst pakken we de ondergrond aan en intussen bereiden we het bestek voor nieuwe skatetoestellen voor", vertelde jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V).

  De Jeugdcentrumsite (hier met de uitbaters van het sportcafé) krijgt een veiliger inrichting.

  De Jeugdcentrumsite (hier met de uitbaters van het sportcafé) krijgt een veiliger inrichting. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Heilig Hartcollege huurt lokalen en speelplaats stedelijke kunstacademie

  De raad heeft ook ingestemd met de huur van een deel van de stedelijke academie door het Heilig Hartcollege, dat door verbouwingen met een gebrek aan plaats wordt geconfronteerd. Op schooldagen huurt het college sinds 1 september de kelderverdieping van het Oblatenauditorium, twee notenleerklassen en de speelplaats. De huurprijs bedraagt 4.000 euro per jaar.

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe uitbaters gezocht voor kasteel Casier

  De concessieovereenkomst voor het kasteel Casier loopt op 31 maart 2017 ten einde, dus acht het stadsbestuur de tijd rijp om op zoek te gaan naar nieuwe uitbaters. Voorwaarden zijn onder meer een duur van 12 jaar en een geïndexeerde vergoeding van minimaal 25.000 euro per jaar. De concessionarissen moeten ook de toegangspoorten van hetpark openen en sluiten. Prioriteit is de uitbating van een tearoom. Verblijfsaccommodatie maken van het kasteel is uitgesloten. De raad geeft zijn goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst en de selectievoorwaarden.

 • Tom Van Houtte

  Bijna half miljoen voor historische hoeve

  Dat de stad de nieuwe eigenaar is van het Goed te Beaulieu in Beveren-Leie wisten we al enkele weken en nu is ook de gemeenteraad officieel op de hoogte gebracht. Het stadsbestuur betaalt 495.000 euro voor de historische hoeve, exclusief de kosten van de openbare verkoop.

  Inge Vandevelde (Groen) vroeg zich af of de stad al plannen heeft met de hoeve. "We zullen een beheersplan en een erfgoeddossier opmaken om het gebouw te restaureren en intussen brainstormen wat we met de hoeve kunnen doen", aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

  SP.A en N-VA vinden dat de stad niet over één nacht ijs mag gaan. Bernard Loosveldt: "Misschien moeten we denken in de richting van stadstuintjes of een kinderboerderij."

  Het historische Goed te Beaulieu.

  Het historische Goed te Beaulieu. © Foto RSB

 • Tom Van Houtte

  GAS-personeel aangesteld

  Vanaf 1 oktober voert Waregem de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) in. Daarmee wil de stad in eerste instantie de plaag van het foutparkeren aanpakken. Voor de afhandeling van de GAS-dossiers zal Waregem een beroep doen op gekwalificeerd personeel van de Stad Kortrijk, met name drie sanctionerende ambtenaren en een bemiddelingsambtenaar. De raad heeft de samenwerkingsovereenkomst met Kortrijk goedgekeurd alsook Stijn Bekaert, Wim Dewinter, Bram Demuytere en André Vanderwee, vier parkeerwachters van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Wagso, aangesteld als vaststellende ambtenaren.

  Vooral op foutparkeren zal strenger worden toegezien.

  Vooral op foutparkeren zal strenger worden toegezien. © GF

 • Tom Van Houtte

  Thea Mestdagh vervangt bij N-VA Heidi Vandenbroeke

  Thea, een zestigster uit Beveren-Leie, heeft de eed afgelegd als nieuw raadslid nadat Heidi Vandenbroeke begin juli definitief afscheid nam van de raad. Van haar nieuwe werkgever in het bankwezen mag ze namelijk geen politieke bezigheden met haar job combineren.

 • Tom Van Houtte

  "Toiletten langer openhouden met Waregem Koerse Feesten"

  Over Waregem Koerse gesproken: oppositieraadsleden Mario Verhellen (SP.A) en Xavier Wyckhuyse (Open VLD) juichten het opgeschroefde aantal toiletten op de Markt tijdens de feestweek toe, maar vinden dat ze volgend jaar langer open moeten zijn dan van 18 tot 1 uur. Mario Verhellen: "Op woensdag, de dag dat veel personen met een beperking nog naar de Koersefoor komen, waren ze zelfs al opgehaald. Dat kan niet!"

 • Tom Van Houtte

  Twee afwezigen

  Dat zijn Martine Vandevelde (onafhankelijk) en Marc Vercruysse (CD&V), die gevallen is tijdens de avond van Waregem Koerse.

 • Tom Van Houtte

  Nieuw raadslid in het halfrond

  Thea Mestdagh uit Beveren-Leie legt straks namens N-VA de eed af als nieuw raadslid en neemt daarmee de fakkel over van Heidi Vandenbroeke, die in de raad van juli afscheid nam.

  Thea Mestdagh (l.) met haar voorgangster Heidi Vandenbroeke.

  Thea Mestdagh (l.) met haar voorgangster Heidi Vandenbroeke. © GF

 • Tom Van Houtte

  In een notendop

  De samenstelling van de Waregemse gemeenteraad.

  Zo ziet het halfrond eruit.

  Zo ziet het halfrond eruit. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!