Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: raadsleden maken zich zorgen over asbest

06/06/17 om 14:22 - Bijgewerkt om 21:57

Vanavond vanaf 19 uur buigen de Waregemse gemeenteraadsleden zich over liefst 33 punten. Op het einde is er natuurlijk ook weer een vragenuurtje. Raadsleden Inge Vandevelde (Groen), Mario Verhellen (SP.A) en Koen Delie (CD&V) hebben zo onder meer hun vragen over de recente berichten rond asbest in de stad. Volg het hier live vanaf 19 uur.

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: raadsleden maken zich zorgen over asbest

© GF

 • Randy De Clercq

  Einde van de gemeenteraad

  En na een aantal opmerkingen over de notullen van de voorbije gemeenteraad daarmee zijn we aan het einde van deze junigemeenteraad gekomen. Volgende afspraak op dinsdag 4 juli om 19 uur.

  Er werd nog afscheid genomen van raadslid M'Hamed Kasmi (SP.A), die naar Brussel verhuisd.

  Lees ons verslag ook in KW, Het Wekelijks Nieuws Waregem.

 • Randy De Clercq

  Be-Part

  Ten slotte vroeg Mario Verhellen (SP.A) zich ook nog af hoe het gesteld is met BePart. "Hoever staan de onderhandelingen met de stad Kortrijk en met de provincie? Wat met het personeel?"

  Verantwoordelijke schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V): "We hebben geen glazen bol, maar zullen hier proberen alles te houden. De onderhandelingen zijn niet langer pril, maar zeker niet eenvoudig. Er zijn nogal wat organisaties betrokken. Het is niet evident een inhoudelijke opsplisting te vinden binnen beide steden en een tweede uitdaging is dat het moeilijk is een formeel akkoord met Kortrijk te bekomen die rekening houdt met onze randvoorwaarden, waarbij we bepaalde garanties willen van Kortrijk. De minister kwam intussen zelf met een compromisvoorstel, maar zowel Waregem, Kortrijk als andere organisaties hebben hier nog hun vragen bij."

  "Ik snap dat het personeel van Be-Part snel duidelijkheid wil", aldus nog Iacopucci. "Daarom zullen er maatregelen genomen worden rond continuïteit, zodat ook na 1 januari verder gewerkt kan worden, vooralleer er een definitieve oplossing komt."

  Hoe de organisatie nog zal werken, weet voorlopig nog niemand. "Ik noem het een intergemeentelijk vehikel", zegt Iacopucci. "De minister stelt voor dit vehikel in te bedden bij Leiedal, maar dat lijkt ons nogal vreemd. Er moet dus nog verder onderhandeld worden."

 • Randy De Clercq

  Stadsrandbos

  Inge Vandevelde (Groen) schudt heel wat vragen uit haar mouw vandaag. Haar slotvraag is hoe het gesteld is met het stadsrandbos. "Wanneer kan de aanplant beginnen?"

  "Dit gebied ligt in dagrecreatie volgens het gewestplan, dus zou het theoretisch al kunnen aangeplant worden", aldus schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). "Maar het ondertussen aangekochte gebied zijn vijvers en in vijvers kunnen we alsnog niet planten. Maar het maakt wel degelijk deel uit van het grotere stadsrandbos."

 • Randy De Clercq

  Fietssnelweg 75

  "Hoever staat het met de ontwerpplannen voor deze fiets-o-strade langs de spoorweg Waregem - Kortrijk?", vraag Inge Vandevelde (Groen) zich af. "En zal de deadline van tegen 2018 gehaald worden? Dit zou betekenen dat er nog zeven maanden te gaan zijn. Is er iemand binnen de stedelijke administratie of het schepencollege die dit dossier opvolgt? Zullen alle fysieke obstakels weggewerkt kunnen worden (zo die er zouden zijn)? Zijn er onteigeningen nodig of kan deze weg volledig op grond van NMBS gerealiseerd worden?"

  Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "We hebben als stadsbestuur nooit verklaard dat de fietssnelweg er zou liggen tegen 2018. Na een eerste screening bleek dat onteigeningen en bestemmingswijzigingen nodig zijn. Daarvoor moet een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd worden. De provincie is nu bezig met het opstellen van dit plan. Als we trouwens kiezen voor het traject ten zuiden van de spoorweg, dan moeten er in Waregem zo weinig mogelijk onteigeningen gebeuren. Het enige obstakel zijn de nieuwe bruggen. Wordt vervolgd in de komende maanden."

 • Randy De Clercq

  Textielcontainers

  "In Waregem worden de vergunningen voor textielcontainers toegekend in partnerschap met Imog. Deze organisatie adviseert om 50% van die containers toe te kennen aan organisaties met een goed doel. In Waregem is dit slechts 13 op 35 (37%). Wij stellen daarom voor om de eerste 5 aflopende commerciële vergunningen telkens over te dragen aan de Kringloopwinkel, die vragende partij is", aldus Inge Vandevelde.

  "We zitten in een solidair systeem over de hele regio Imog", aldus schepen Rik Soens (CD&V). "Daardoor zijn er gemeenten die iets meer Kringloopcontainers hebben, en wij er iets minder hebben. Er zijn gemeenten die geprobeerd hebben 100 procent Kringloopcontainers te plaatsen, en die zitten nu met een procedure van de Raad van State aan hun been."

 • Randy De Clercq

  Dag van de buren

  Inge Vandevelde (Groen) vroeg zich ook af hoeveel Waregemse straten hebben deelgenomen aan de Dag van de Buren en of de stad hiervoor de subsidie kan terugvorderen van een hogere overheid. Ze vroeg zich ten slotte af of in de toekomst ook de oppositie kan uitgenodigd worden naar deze dag.

  "Voor de dag van de buren zelf waren er 53 aanvragen, waarvan 52 met een feestcheque", zegt schepen Chantal Coussement (CD&V). "Tot nog toe hebben we trouwens al 66 aanvragen voor de Waregemse feestcheques, dus niet alleen voor de Dag van de Buren. We krijgen trouwens geen subsidies, alleen een toelage voor het promotiemateriaal van het Dag van de Buren. Het is trouwens geen automatisme dat politici zomaar gaan, enkel op persoonlijke uitnodiging", aldus Coussement.

 • Randy De Clercq

  Asbest (2)

  Ook Mario Verhellen (SP.A) stelt zich vragen rond asbest. Ook hij vraagt zich af hoe of we niet kunnen streven naar een asbestveiliger Waregem. "We stellen aan de redactieraad van ons stadsmagazine De Sprong een preventiecampagne te publiceren in ons volgende magazine", concludeerde Kurt Vanryckeghem (CD&V). De oppositie wou echter meer dan enkel informatie geven.

  Jan Balduck (N-VA) riep nog op om te stoppen om "de mensen de stuipen op het lijf te jagen als ze enkele golfplaten hebben liggen. Zolang je er niet gaat in boren en schijven, is er geen probleem."

 • Randy De Clercq

  Vragenuurtje: asbest

  We zijn aan het vragenuurtje aangekomen. Zowel Koen Delie (CD&V) als Inge Vandevelde (Groen) hebben vragen bij asbest. "Uit de Pano-reportage op Eén van dinsdag 16 mei bleek dat asbestverwijderaars vaak op illegale wijze asbest en asbestcement dumpen", aldus Koen Delie. "Op donderdag 18 mei las ik dat het over een asbestruimer uit Zwevegem gaat, waarvan een medewerker meldt dat hij het gerecht een jaar geleden op de hoogte bracht. Klopt het dat hier bijna een jaar geleden aangifte is van gedaan? En welke bestuurlijke maatregelen zijn er al genomen?"

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "We vielen ook uit de lucht toen de Pano-reportage werd uitgezonden. De diensten milieu en de politie hebben we aangesproken en hebben het meteen ook verzegeld. We namen contact op met de eigenaar en heb moeten vaststellen dat die al een jaar of meer geleden verhoord is omwille van dit misbruik. Ik nam contact op met het parket. Nu is het weer in een stroomversnelling gekomen en binnenkort wordt de site weer vrijgegeven en de eigenaar heeft beloofd de site op te ruimen met een professionele firma."

  Inge Vandevelde vroeg zich dan weer af hoe de omwonenden van de afvalbrand in Sint-Eloois-Vijve, waar asbest aanwezig was, op de hoogte werden gebracht. "Ik vraag mij ook af wat de gevolgen zijn van de brand. Mogen de mensen nog groenten en kruiden uit eigen tuin eten? Zouden we trouwens niet gaan voor een asbestvrij Waregem? Door bijvoorbeeld een subsidie van de stad te voorzien voor wie asbest verwijderd?", aldus Vandevelde.

  "We hebben ons best gedaan om in die korte tijdspanne zo goed en duidelijk mogelijk te gaan communiceren", aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

  Asbest ontdekt in uitgebrande loods in Waregem

  Asbest ontdekt in uitgebrande loods in Waregem © Foto kw

 • Randy De Clercq

  Pijkstraat en Moerbosstraat

  Er komen ook nieuwe verkeersplateaus in de Pijkstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Geraniumlaan, en in de Moerbosstraat.

  Drempel

  Drempel © gf

 • Randy De Clercq

  Bushoek

  Het bedrijf Devagro-Devarec heeft bedrijfsterreinen langs beide zijden van de Bushoek. Dagelijks dwarsen zij tientallen keren de straat tussen beide vestigingen. Daarbij worden zij geconfronteerd met te snel rijdend verkeer van en naar de loskade langs de Leie en klanten van hun betoncentrale. Het bedrijf heeft aan het stadsbestuur gevraagd om 2 verkeersplateaus te mogen aanleggen in de Bushoek om de veiligheid te verhogen. Snelheidsremmende maatregelen kunnen enkel bij een snelheidsbeperking van maximum 50 km/u.

  Inge Vandevelde (Groen) had daar nog een opmerking bij: "Dat er drempels worden aangelegd door firma's, daar heb ik het al moeilijk mee, omdat de stad daarna dan nog eens in het onderhoud voorzien. En daar rijden vooral veel zware vrachtwagens. Die plateaus zullen snel kapotgereden worden, en hersteld op kosten van de stad."

 • Randy De Clercq

  Herstellingswerken Opstalstraat en Spoorweglaan

  Er werd door de dienst wegen-waterlopen een bestek opgemaakt voor het uitvoeren van grote herstellingswerken in de Opstalstraat en Spoorweglaan in Waregem. Het ontwerp is ingedeeld in 3 percelen: vernieuwen greppels in de Spoorweglaan (Raming: 60.711,75 euro, inclusief btw), voegvullen Opstalstraat (Raming: 6.352,50 euro, inclusief btw) en slemmen in de Opstalstraat (raming: 23.191,47 euro, inclusief btw). Alles samen goed voor ruim 90.000 euro.

 • Randy De Clercq

  Herinrichting Duthoyplein

  Er is een ontwerp opgemaakt voor het structureel onderhoud van het Duthoyplein om de schade weg te werken die er kwamen door opstekende wortels. De werken omvatten: parking met 1 inrit en 1 uitrit om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te garanderen. Alle bomen worden gerooid in dit voorstel. Jonge goed passende degelijke bomen worden aangeplant dichter bij de rijweg. Er wordt een brede en lange strook groen (40 op 2,5 meter) voorzien om deze boomzone aantrekkelijk te maken. En het aantal parkeerplaatsen daalt. Systeem 1 inrit/uitrit maakt dat de zwakke weggebruiker voorrang krijgt op koning auto. Agentschap Wegen en Verkeer beveelt dit ook aan. Er komen alles samen 25 parkeerplaatsen + 2 parkeerplaatsen voor andersvaliden.

  Xavier Wyckhuyse (Open VLD): "We zijn blij dat dit heringericht wordt, maar wat is voorzien van tijd om dit her aan te leggen en vanaf wanneer?"

  "Eerst moeten we een uitvoerder aanstellen", aldus schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V). "Voor het vallen van de bladeren zullen we rooien en daarna kunnen de werken verder gaan. Het aantal werkdagen zal vrij kort zijn."

  Inge Vandevelde (Groen) keurt goed, omdat het budget van de 'trage wegen' komt en liever een inheemse boom zag.

  "Toen ik het punt heraanleg Duthoyplein dacht ik dat we een mooi plein gingen krijgen, met ontmoetingszone, maar eigenlijk gaat het gewoon over een parking", aldus nog Mario Verhellen (SP.A). "Dus zou er beter gepraat worden over Duthoyparking in plaats van Duthoyplein. Een gemiste kans."

 • Randy De Clercq

  Grasbetontegels Hippodroomstraat en Bosstraat

  De dienst verkeer heeft een bestek opgemaakt voor het verharden van de grasbermen in de Hippodroomstraat en Bosstraat met grasbetontegels. Op die manier ontstaan er nieuwe parkeerstroken. Kostprijs: 45.000 euro.

  "De parkeerstrook in de Bosstraat is mij helemaal duidelijk en geniet onze goedkeuring", stelde Mario Verhellen (SP.A). "Maar de grasbetontegels in de Hippodroomstraat is mij onduidelijk. Het is de bedoeling een stuk weg recht te trekken, maar toen ik er vanochtend passeerde merkte ik dat er toch vooral auto's geparkeerd stonden aan het kruispunt met de Zuiderlaan, want die kunnen zich ook perfect parkeren aan de achterkant van de school. Al is het daar wel betalend parkeren. Je gaat toch geen parkeerzone aanleggen om betalende zone te ontwijken? Weer een stukje groenzone gaan verharden?"

  Kristof Chanterie (CD&V), schepen van Mobiliteit: "Zelfs nog voor er betalend parkeren werd ingevoerd werd hier vaak geparkeerd. In herfst en winter werd het vaak een modderpoel. Dat willen we wegwerken. Het wordt esthetisch mooier en beter beheersbaar."

  Kristof Chanterie (CD&V)

  Kristof Chanterie (CD&V) © Foto a-HDV

 • Randy De Clercq

  Sanering stedelijke werkplaats

  De grond bij de stedelijke werkplaats moet gesaneerd worden. Deze werken zullen 28.943,75 euro kosten. Inge Vandevelde (Groen) vraagt zich af welke sanering er precies moet gebeuren. "Na verhuizing van burelen en refter naar het nieuwe gebouw in juli zal er een afbraak zijn van het burelencomplex daar, waar er een mazoutlek was in de tank. Dat zal gereinigd worden", aldus schepen Rik Soens (CD&V).

 • Randy De Clercq

  Stook-, lucht- en waterbehandelingsinstallaties

  Het onderhoudscontract van de stook-, lucht- en waterbehandelingsinstallaties voor de stedelijke gebouwen loopt af op 31 december 2017. Gezien de cyclus voor onderhoud van alle installatie best niet onderbroken wordt om de levensduur optimaal te verzekeren, wordt voorgesteld om een nieuwe prijsvraag op te starten, en dit opnieuw voor alle installaties samen (stook-, lucht- en waterbehandelingsinstallaties). De gemeenteraad keurt goed.

 • Randy De Clercq

  Nieuwe loods voor de stad

  De huurovereenkomst voor het huren van de loods Ter Lindenstraat 2, 8792 Waregem, die door de stad als opslagruimte wordt gebruikt, werd door de eigenaar opgezegd per 31 augustus 2017. Frank De Frene kan een loods aanbieden met een oppervlakte van ongeveer 550 vierkante meter, gelegen Plasstraat 32 tegen 900 euro per maand, gekoppeld aan de gezondheidsindex.

  Xander Pruvoost (N-VA) had daar zijn vragen bij. "De aanvangsdatum in het dossier praat over aanvang op 1 juni... We zijn 6 juni", aldus Pruvoost. "Jammer, als je iets moet goedkeuren, dagen na datum, dan hebben de mensen gelijk die vragen wat ik hier zit te doen. Jammer. Of we nu stemmen of niet: het gebeurd." Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) raakte niet verder dan een "Tja... Goed..."

  Inge Vandevelde (Groen) merkte trouwens nog op dat de oude loods ook werd gebruikt als opslagruimte voor wat verenigingen. "Zijn die mensen op de hoogte? Er staat ongetwijfeld nog veel materiaal in de oude loods." Mario Verhellen (SP.A) vroeg zich af waarom er niet een eigen loods werd gebouwd of gekocht in plaats van altijd maar verder te huren.

  "Alles moest snel gebeuren nadat de huur werd opgezegd, om dan maar een loods te gaan kopen... Het komt niet zo frequent voor dat dit soort loodsen te koop staan", aldus schepen Rik Soens (CD&V). "We zijn momenteel bezig met de verenigingen om een oplossing te zoeken."

 • Randy De Clercq

  Aankoop Anzegemsweg

  Voor de aanleg van een ontsluitingsweg van de E. Bekaertlaan naar de Anzegemseweg in de industriezone Vijverdam is het noodzakelijk om een deel van de gronden aan te kopen nabij de Anzegemseweg 8. Totale prijs: 210.000 euro.

  "Dat dossier zweeft hier al heel lang en komt eindelijk naar beneden", zegt Mario Verhellen (SP.A). "Maar het lijkt mij een goede maatregel, omdat we hiermee de wegen ontlasten. Maar we moeten onder ogen houden dat we het op- en afrittencomplex E17 weer wat gaan verzwaren." En dat bracht hem weer tot het verhaal van het E17-complex. "Ondanks vele beloften is het nog altijd niet heringericht. Ondanks alle aandringen staan we nog altijd even ver als tien jaar geleden. Maar goed, de studie zou eerstdaags afgerond moeten zijn. Maar we moeten eerlijk zijn: er is geen budget voorzien voor een heraanleg."

  Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Er zijn twee punten die op de korte termijn worden uitgevoerd. Enerzijds dit kruispunt die hier vandaag wordt goedgekeurd en anderzijds de rotonde van De Biest, een echte flessenhals die zorgt voor veel file, dat een lichtengeregeld kruispunt wordt. Beiden zitten in een finale fase en zijn gebudgetteerd op het reserveprogramma van dit jaar, zoniet budget volgend jaar. En ja, de haalbaarheidsstudie E17 is momenteel bezig en binnenkort zitten we samen met het diensthoofd van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Er zijn in ieder geval wel euro's voorzien voor de herinrichting."

  Het moet trouwens niet allemaal geld kosten: het Geboortebos nabij de Vijvseweg, op gronden van het OLV Van Lourdesziekenhuis, wordt kosteloos overgedragen aan de stad. Alhoewel, ze moeten wel een oude pachter een uittredingsvergoeding van 7.453,6 euro betalen. Hetzelfde geldt trouwens voor de wegen van de verkaveling in de Sparrentuin.

  Mario Verhellen (SP.A)

  Mario Verhellen (SP.A) © Foto a-HDV

 • Randy De Clercq

  Kerkfabrieken Waregem

  En na een reeks intercommunales en stemmingen over vertegenwoordigers voor deze intercommunales buigt de raad zich over de rekeningen van de kerkfabrieken van 2016. Xander Pruvoost (N-VA) vond het jammer dat ondanks de 412.000 euro subsidie, er toch 17.000 euro verlies wat te noteren bij de kerken. "Il faut le faire", zegt hij. "Stel je voor dat de stadskas zo beheerd wordt, dan zou het land te klein zijn. Er moet dringend een plan van aanpak komen om die besturen beter en efficiënter te laten functioneren."

  "Ik durf openlijk in vraag te stellen of het wenselijk en betaalbaar is om de kerken draaiende te houden, gebouwen die vaak niet meer van deze tijd zijn. En gebouwen die enkel voor christelijke diensten gebruikt worden vandaag. Er moet gestreefd worden naar een dringende herbestemming en er andere activiteiten toe te laten. Ik lees dat de kerkbesturen dit weigeren. Je moet het maar doen als bestuur dat zoveel verlies draait. In dit dossier wordt vrij laks en vrij onverschillig gereageerd", aldus nog Pruvoost, die zich belofode te onthouden.

  Inge Vandevelde (Groen) stond Pruvoost bij. "Jammer dat er geen herbestemming komt", zegt Vandevelde. "Wij denken dat er vooral op nationaal vlak eerst een verandering moet komen, want de steden en gemeenten krijgen het ook zomaar toebedeeld. Wat niet wegneemt dat er van hieruit initiatieven genomen kunnen worden, die mogelijk uitdraaien in een herbestemming. Ik ben fan van kerkgebouwen, niet in het minst voor koren. Nergens klinkt een koor zo goed."

  Schepen Rik Soens (CD&V): "Ik kan u in alle duidelijkheid stellen dat het kerkenplan goedgekeurd is door deze gemeenteraad is en het comform de Vlaamse wetgeving is. Het is goedgekeurd tot 2019. We volgen wel degelijk de kerkbesturen grondig op. Binnen meerjarenbudget zijn er merkelijk minder uitgaven aan onze zijde om dit te gaan ondersteunen. Daarom houden de verliezen hier rekening met de overschotten uit het verleden. Het is dus gewoon rekenkundig."

  "Wij hebben aangedrongen om twee kerken aan te duiden voor burgerlijke plechtigheden. We hebben daarover negatief antwoord gekregen. We hebben daar ondertussen met de bisschop ook over gesproken en we mogen een uitnodiging verwachten om er naartoe te gaan om het verder te bespreken. Dat zouden de eerste niet-ontwijde kerken zijn waar burgerlijke diensten kunnen plaatsvinden", aldus nog Soens.

  Schepen Rik Soens

  Schepen Rik Soens © Foto a-HDV

 • Randy De Clercq

  Toiletten tekort

  Xavier Wyckhuyse (Open VLD) stelde tijdens het voorbije openingsfeest van de Zuidboulevard vast dat er weer te weinig toiletten waren. "Amper vijf toiletten, waarvan twee voor dames", aldus Wyckhuyse. "Dat is toch veel te weinig. Het toilet voor de gehandicapten kon zelfs niet afgesloten worden. Op een bepaald moment was ook het papier op. De pizzeria heeft zelfs een papier aan zijn deur moeten hangen met de mededeling dat enkel klanten welkom waren op het toilet, wat te begrijpen was, want hij werd overspoeld met toiletbezoekers. Hoe zit dat met het beloofde toiletplan?"

  Er kwam geen antwoord en de agenda werd verder afgewerkt.

  Xavier Wyckhuyse (Open VLD)

  Xavier Wyckhuyse (Open VLD) © Foto HDV

 • Randy De Clercq

  We zijn vertrokken

  19 uur geworden, het is geen weer om buiten te zitten en dus een ideale gemeenteraadsavond hier in de raadzaal in Waregem. Raadslid Philip Himpe (CD&V) laat zich excuseren. We beginnen met felicitaties uit eigen CD&V-hoek over de realisatie van de Zuidboulevard.

  Daarna volgen een aantal aanstellingen van vertegenwoordigers en goedkeuringen van agenda's bij de intercommunales Gaselwest, WIV, Figga, Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappijen Goedkope Woning CVBA.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!