Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Maak eens werk van een degelijk plan voor veilige straten!"

04/04/17 om 11:37 - Bijgewerkt om 20:31

De Waregemse raad boog zich dinsdagavond in zijn aprilzitting over 21 punten en 7 vragen. Onder meer de verkeersveiligheid van de Moerbosstraat, Pijkstraat en Armand De Rorestraat kwam aan bod en ook de vernieuwing van het station, die opnieuw onder de mat lijkt geveegd door de NMBS. Het stadsbestuur schakelt nu streekpolitici met nationaal gewicht in om het dossier vlot te krijgen.

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "Maak eens werk van een degelijk plan voor veilige straten!"

© GF

 • Tom Van Houtte

  Einde van de openbare zitting

  Volgende afspraak op 2 mei.

  Lees ons gemeenteraadsverslag ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Waregem.

 • Tom Van Houtte

  Groen blijft luis in de pels van Bobcatbedrijf Vangaever

  "We komen voor de derde keer terug op de vele hinder die het bedrijf veroorzaakt en die in de wijk Zavelberg zwaar doorweegt", aldus Inge Vandevelde (Groen). "Het bedrijf legt zich blijkbaar niet neer bij een uitbating als klein ambachtelijk bedrijf onder klasse 3. Dat de stad een klasse 2-milieuaanvraag heeft geweigerd vinden wij niet meer dan terecht, maar het bedrijf startte meteen een beroepsprocedure, waarbij het ook door de provincie werd teruggefloten. Intussen zijn de buren ten einde raad en hebben ze een advocaat ingeschakeld." Het raadslid wou weten waarom de betrokken buren niet persoonlijk per brief op de hoogte werden gebracht van de nieuwe aanvraag.

  Inge Vandevelde richtte zich ook tot de burgemeester. "Waarom kunt u niet gewoon eens luisteren naar de buren en kordaat actie ondernemen tegen de overtredingen van het bedrijf?"

  Kurt Vanryckeghem: "Een brief richten aan de omwonenden hoeft niet voor dit soort aanvraag, dat is bij wet bepaald. Wij hebben deze week een voorstel gedaan aan de bedrijfsleider omtrent een site die is vrijgekomen in Waregem en zullen binnenkort beslissen met het schepencollege omtrent de aanvraag voor klasse 2."

  De wijk Zavelberg en Groen protesteerden al meermaals tegen de activiteiten van Vangaever.

  De wijk Zavelberg en Groen protesteerden al meermaals tegen de activiteiten van Vangaever. © Foto a

 • Tom Van Houtte

  Grote lenteschoonmaak tegen het licht

  Thea Mestdagh (N-VA) vroeg naar de resultaten van de 'grote lenteschoonmaak' in Waregem op 25 maart. Ze wou weten hoeveel afval er werd ingezameld, hoeveel deelnemers opdaagden en of het stadsbestuur tevreden is met het resultaat.

  Schepen van Milieu Peter Desmet (CD&V): "Je hebt het over de zaterdagnamiddag, maar ook drie scholen hebben enthousiast meegewerkt in de voorafgaande week. Op zaterdag namen er 67 mensen deel op 4 locaties. We zijn daar heel tevreden mee omdat het allemaal enthousiaste deelnemers waren. Op het gewicht van het opgehaalde afval heb ik nog geen zicht, Imog is de gegevens nog aan het verwerken."

  Inge Vandevelde (Groen) bedankte het stadsbestuur voor het intiatief. "Het was trouwens ons voorstel", voegde ze er nog fijntjes aan toe.

 • Tom Van Houtte

  Kaartjes 'Wij kopen uw auto' niet onschuldig

  Je hebt ze ongetwijfeld ook al aangetroffen op je autoruit, de kaartjes 'Wij kopen uw auto'. "Iedereen die een warenhuis, voetbalwedstrijd of ander evenement bezoekt in Waregem heeft het vast al meegemaakt: een onbekende autoverkoper die je wagen wil kopen", schetste Xavier Wyckhuyse (Open VLD) het probleem. Hij meent te weten dat het gaat over een praktijk van malafide bendes die op die manier de mogelijkheid hebben om te kijken of de wagen gesloten is of als er waardevolle voorwerpen zijn achtergebleven. "Bovendien komen de kaartjes op de grond terecht, wat zorgt voor bijkomende vervuiling." Het raadslid stelt voor om het politiereglement aan te passen opdat het verspreiden van dergelijke kaartjes met een GAS-boete kan worden bestraft. "In Wallonië en Brussel geldt al een totaalverbod en ook de stad Dendermonde heeft al dergelijk verbod ingevoerd."

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem: "Het staat al in ons politiereglement, namelijk in artikel 97. Op basis hiervan kunnen we bij overtredingen vragen aan de politie om proces-verbaal op te maken, als we de verantwoordelijke uitgever weten te vinden."

  Op de Expoparking worden vaak dergelijke kaartjes tussen de autoruiten gestopt.

  Op de Expoparking worden vaak dergelijke kaartjes tussen de autoruiten gestopt. © GF

 • Tom Van Houtte

  Krijgen senioren (bijna) gratis rookmelders?

  Nog tijdens de vragenronde stelden CD&V-leden Willy Benoit en Kathleen Ravelingien voor om bij de Waregemse senioren gratis of tegen een lage prijs rookmelders te plaatsen. "Niet gewoon gratis bedelen, maar ook effectief zelf plaatsen", klonk het. "De opdracht zou eventueel kunnen worden uitgevoerd door en instelling met sociale tewerkstelling zoals Veloods."

  Schepen Rik Soens (CD&V): "Rookmelders ontbreken nog in vele particuliere woningen. Het is niet alleen bij senioren dat er geen branddetectoren in de huizen hangen. Met het belastinggeld dat we uit leegstand hebben gehaald zouden we best willen investeren in rookmelders. We zullen een werkgroep samenstellen om met een reglement naar de gemeenteraad te komen."

  Xander Pruvoost (N-VA): "Wij stellen net als jullie vast dat oudere woningen hier uit de boot vallen. Daar moeten we rekening mee houden, niet met de leeftijd van de bewoner. Maar er is ook werk qua sensibilisering, daar is ook een taak voor de stad weggelegd."

  Willy Benoit (CD&V): "Jonge mensen zijn sneller geneigd om een oude woning te renoveren dan oudere personen. Er zijn nog zwakke groepen in onze samenleving, dus heb ik niets tegen een eventuele uitbreiding van het plan."

 • Tom Van Houtte

  N-VA wil meer twintigers in de stad houden

  Bernard Loosveldt (N-VA) stond stil bij het feit dat er momenteel 22.000 West-Vlamingen in Gent wonen. Daar zijn ook heel wat Waregemnaren bij. "Volgens het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) is het vooral de groep van 20- tot 29-jarigen die naar Gent trekt", aldus Bernard. "Neemt het stadsbestuur bepaalde maatregelen om deze mensen in Waregem te houden en zo ja, welke?"

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem: "Wonen, werken en aangenaam leven zijn drie belangrijke aandachtspunten om de mensen in de stad te houden. Op het vlak van werk scoren we heel goed, inzake betaalbaar wonen doen we forse inspanningen en de meeste Waregemnaren hebben allicht niet te klagen over de vele activiteiten, het onderwijs, het verzorgingsaanbod in de stad enzovoort..."

 • Tom Van Houtte

  Blijven wachten op vernieuwing station

  Tijdens het vragenuurtje polste Mario Verhellen (SP.A) net als vier maanden geleden naar de aanwezigheid van Waregem in het NMBS-investeringsprogramma 2016-2020. "Heeft het stadsbestuur kennis van middelen die zijn opgenomen om ons station te renoveren tot een modern, comfortabel, klantvriendelijk en voor iedereen toegankelijk stationsgebouw? Welke actie zal het stadsbestuur ondernemen indien de NMBS niet de nodige middelen voorziet?"

  Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Zowel mondeling als per mail hebben we te horen gekregen dat zowel de aanpassing van de perrons als de vernieuwing van het station in het genoemde investeringsplan zit, maar men wacht nog op groen licht vanuit de investeringscel binnen de regering. We hebben gevraagd aan streekpolitici Roel Deseyn en Koen Degroote om ons een duwtje in de rug te geven. Als jullie nog politici kennen om ons vooruit te helpen, vraag hen gerust hetzelfde."

  Zo zou het station van de toekomst er moeten uitzien.

  Zo zou het station van de toekomst er moeten uitzien. © GF

 • Tom Van Houtte

  Oppositie vindt financiële steun aan Afrika veel te laag

  Ter verduidelijking van het punt over de noodhulp. Burgemeester Kurt Vanryckeghem liet weten dat het geld aan Roemenië wordt betaald op basis van facturen, dat het volledige bedrag van 5.000 euro dus niet automatisch zal worden opgesoupeerd.

  Mario Verhellen (SP.A) en Jan Balduck (N-VA) vroegen zich af of het bedrag voor Afrika echt niet hoger kan. Balduck: "We maken ons belachelijk. Omgerekend per inwoner zijn dat drie 'rosse' centjes. Laat ons het bedrag van één sigaret per inwoner geven, dat zou zowat het tienvoudige zijn van wat jullie vooropstellen." Inge Vandevelde (Groen) ijverde voor een voldoende hoog percentage van de stadsuitgaven voor ontwikkelingshulp.

  De burgemeester beloofde om de noodhulp voor volgende projecten te herbekijken.

 • Tom Van Houtte

  Financiële steun voor Roemenië en Afrika

  De raad heeft een investeringstoelage van 5.000 euro toegekend aan de vzw Huroki, die in Roemenië (Oradea) hulp verleent aan verlaten kinderen, en 1.250 euro noodhulpsteun aan het Consortium 12-12, dat geld inzamelt voor de (dreigende) hongersnood in Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en Nigeria.

 • Tom Van Houtte

  Amerikaanse begraafplaats krijgt busparkeerstrook

  In de Bosstraat heeft de American Battle Monuments Commission een parkeerstrook voor autocars aangelegd voor bezoekers die de Amerikaanse begraafplaats per bus bezoeken. Probleem is dat ook autobestuurders daar vaak parkeren. Door de plaatsing van een passend bord wordt de plek in de toekomst uitsluitend voor bussen gereserveerd.

 • Tom Van Houtte

  Parkeerverbod in Armand De Rorestraat

  De Armand De Rorestraat kreunt onder de parkeerdruk als gevolg van de invoering van betalend parkeren door de NMBS aan het station en de stijging van het aantal activiteiten in de nabijgelegen moskee. Daardoor komt de doorstroming van hulpdiensten en zwaar vervoer in het gedrang als men langs beide kanten van de straat parkeert. Vandaar dat het stadsbestuur een parkeerverbod wil invoeren langs één zijde van de straat, vanaf de Roger Vansteenbruggestraat tot voor huisnummer 2. De raad stemt hiermee in.

  Mario Verhellen (SP.A): "In dezelfde context hebben we hier eerder al parkeerverboden in de Noorderlaan en de Fabrieksstraat goedgekeurd, maar ze zijn nog altijd niet van kracht, want de borden staan er niet." Schepen Chanterie beloofde dat ze er heel binnenkort komen.

  N-VA hamerde op politiecontroles om de naleving van de parkeerverboden na te gaan.

 • Tom Van Houtte

  Veiliger Pijkstraat en Moerbosstraat

  Het stadsbestuur investeert in de veiligheid van de Pijkstraat en de Moerbosstraat (Sint-Eloois-Vijve). In laatstgenoemde straat komen op twee plaatsen verkeersdrempels in prefabelementen. In de Pijkstraat wordt een verkeersplateau gebouwd op het kruispunt met de Geraniumlaan. De kostprijs bedraagt ongeveer 70.000 euro.

  Mario Verhellen (SP.A): "In de gemeenteraden van de voorbije vier maanden handelde al een 18 punten over verkeersveiligheid en mobiliteit. Ik zou de bevoegde schepen willen oproepen om te werken aan een degelijk verkeersveiligheidsplan, zodat we niet constant verkeersbrandjes moeten blussen."

  Burgemeester Vanryckeghem (CD&V): "Deze maatregelen worden genomen na treffelijk, voorafgaand onderzoek door onze verkeersdienst. Het is geen nattevingerwerk." Mario Verhellen ijvert voor een breder plan, met aandachtspunten per zone.

  Schepen Kristof Chanterie (CD&V): "We hebben absoluut een mobiliteitsplan. De punten die nu aan bod komen zijn naar aanleiding van concrete situaties,zoals de strook voor autocars aan de Amerikaanse begraafplaats."

  Hier komt het verkeersplateau in de Pijkstraat.

  Hier komt het verkeersplateau in de Pijkstraat. © Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe Rode Poortstraat

  De Rode Poortstraat werd als straatnaam goedgekeurd voor de nieuwe verkaveling in Beveren-Leie, gelegen tussen de Nijverheidsstraat en de Deken De Bostraat.

 • Tom Van Houtte

  Zulte Waregem verkoopt deel sfeertribune

  Essevee wil een deel van de commerciële buitenschil van de nieuwe sfeertribune (kant De Treffer) in het Regenboogstadion verkopen. De gemeenteraad, die enkele jaren geleden een recht van opstal verleende, geeft zijn fiat aan de verkoopovereenkomst met de bvba Vanderdonckt Invest uit Wortegem. In het akkoord zit ook de verhuur van de betrokken lokalen aan Synergie Interim vervat.

 • Tom Van Houtte

  Verkoop van gronden in Transvaalstraat

  De sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander wil de gronden van het oud containerpark in de Transvaalstraat (Sint-Eloois-Vijve) aankopen voor de realisatie van een sociaal woonproject. De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de verkoop voor een totale prijs van bijna 1,6 miljoen euro. Later in deze raad moet het halfrond ook het ontwerp en de wijze van gunnen voor het bouwrijp maken van de gronden vaststellen. Die opdracht wordt geraamd op 26.500 euro.

  Op vraag van Xander Pruvoost gaf schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V) wat bijkomende uitleg over het project. "We zouden eind dit jaar, begin volgend jaar graag de eerste steen leggen van het eerste deel. Voor het tweede deel zijn wegeniswerken nodig. We spreken over 25 woningen in totaal."

  De site van het oude containerpark.

  De site van het oude containerpark. © Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  9.250 euro voor werking verschillende fracties

  Elke politieke fractie uit de Waregemse raad ontvangt per lid per jaar 250 euro als tussenkomst in de algemene werkingskosten. Voor de fractieleider wordt dat bedrag verdubbeld. De raad heeft kennisgenomen van deze verdeling van de stedelijke toelage: 5.750 euro voor CD&V, 750 euro voor SP.A en Open VLD, 1.500 euro voor N-VA en 500 euro voor Groen.

 • Tom Van Houtte

  De raad is begonnen

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) opende de zitting met gelukwensen voor Xander Pruvoost (N-VA), die voor de derde keer vader is geworden.

 • Tom Van Houtte

  Blijven wachten op vernieuwing station

  Tijdens het vragenuurtje zal Mario Verhellen (SP.A) net als vier maanden geleden polsen naar de aanwezigheid van Waregem in het NMBS-investeringsprogramma 2016-2020. "Heeft het stadsbestuur kennis van middelen die zijn opgenomen om ons station te renoveren tot een modern, comfortabel, klantvriendelijk en voor iedereen toegankelijk stationsgebouw? Welke actie zal het stadsbestuur ondernemen indien de NMBS niet de nodige middelen voorziet?"

  Mario Verhellen informeert naar het stationsdossier.

  Mario Verhellen informeert naar het stationsdossier. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  De samenstelling van de raad

  Zo ziet het halfrond eruit.

  De verdeling van de zetels in de Waregemse raad.

  De verdeling van de zetels in de Waregemse raad. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!