Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "In een paar dagen is Be-Part misschien nog te redden"

04/07/17 om 10:07 - Bijgewerkt om 21:24

De laatste Waregemse gemeenteraad vóór de zomerraad werdeen drukke bedoening te worden met 37 agendapunten en 10 vragen vanuit de oppositie. Belangrijk agendapunt handelde over de situatie van Be-Part, het platform voor actuele kunst in de Westerlaan dat Waregem dreigt te verliezen aan Kortrijk. De oppositie was dan ook snoeihard voor de CD&V-meerderheid: "Tot op vandaag wacht men op het kabinet-Gatz op een inhoudelijke visie!"

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: "In een paar dagen is Be-Part misschien nog te redden"

© Foto HDV

 • Tom Van Houtte

  Einde raad

  De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie is na bijna 2,5 uur ten einde. Volgende afspraak op dinsdag 5 september om 19 uur.

 • Tom Van Houtte

  N-VA hekelt vuilnis in stadspark en op Zuiderpromenade

  Enkele foto's die Geert Deroose gezien had op de populaire Facebookpagina 'Je bent van Waregem als ge...' deden de N-VA'er pijn aan de ogen. Ze toonden achtergelaten bierflesjes in Park Casier en uitpuilende vuilnisbakken op de Zuiderpromenade. "Beide situaties zijn eigenlijk een beetje voorspelbaar: overlast in het park na de examens en vuil rond de vuilnisbakken op de Zuiderpromenade na evenementen waar veel volk naartoe komt." Het raadslid stelt dat beide problemen te voorkomen zijn, in het geval van het stadspark door een ordehandhaver frequent te laten passeren en in het geval van het nieuwe stadsdeel door bij evenementen met een afvaleilandje te werken.

  Schepen van Milieu Peter Desmet (CD&V): "Jullie bekommernis is ook de onze. Tijdens de week zijn er elke morgen veegrondes en mensen die het zwerfvuil opruimen. Indertijd werd ook op zaterdagmiddag een ploeg van de technische dienst geëngageerd, maar door de groei van de stad blijkt dat opnieuw te weinig, zeker als het mooi weer is. Vandaar dat we beslist hebben om extra budget vrij te maken om een zaterdag- en zondagploeg in te schakelen."

  Er wordt 250.000 euro extra voorzien voor een nette stad. De politie kan GAS-boetes uitschrijven als die niet wordt gehandhaafd.

 • Tom Van Houtte

  Kruispunt Goelevenweg-Vichtseweg onveilig voor wandelaars en fietsers

  Xavier Wyckhuyse (Open VLD) hekelde de onveilige situatie op de aansluiting van de Goelevenweg met de Vichtseweg in Nieuwenhove. "Een van de twee snijpunten werd afgezet met blokken, maar er is nog een smalle doorgang voor fietsers en wandelaars. Zouden we die ook niet helemaal dichtdoen, want dagelijks doen zich daar, vooral als het donker is, heel gevaarlijke confrontaties voor met auto's die vanuit richting Vichte komen en pas de fietsers en wandelaars over de weg zien rijden of wandelen op 30 meter voor hen. Hierdoor moet men soms bruusk in de remmen gaan."

  Schepen Kristof Chanterie (CD&V): "Er is een zichtafstand van 150 meter op een recht stuk weg; naar verkeersnormen is dat zeker voldoende. Navraag bij de politie leert dat er daar in vier jaar twee ongevallen gebeurd zijn: een met lichtgewonde en een met stoffelijke schade. Bedoeling is wel dat we de plaatsing van een verkeersbord en de verlichting bestuderen."

  Het bewuste punt.

  Het bewuste punt. © GF

 • Tom Van Houtte

  Groen neemt subsidiebeleid op de korrel

  Inge Vandevelde nam ook het subsidiebeleid van de stad onder de loep en stelde vast dat er heel hoge bedragen buiten de adviesraden worden toegekend. "We lezen dat er in 2016 een pot van 21.500 euro verdeeld werd onder de vele aangesloten verenigingen van de cultuurraad. Daar is niks mis mee. Maar privé-organisaties als Hype-O-Dream en de vzw Waregem Draaft krijgen dit jaar respectievelijk 15.000 en 150.000 euro, bedragen die in schril contrast staan met de 1.000 euro die bijvoorbeeld Dwars door Desselgem en de Waregemse Gordel ontvangen. Inge vroeg of ook de kleine subsidiepotjes van erkende verenigingen beter konden worden gevuld en kreeg antwoord van schepen van Financiën Rik Soens (CD&V).

  "Als stad hebben we de plicht een uitstraling aan te bieden aan onze inwoners en dat kost wat geld, of het nu om sport of cultuur gaat. Ten opzichte van de return zijn dat kleine bedragen. De 150.000 euro die volgens jou gegeven werd aan Waregem Draaft is op vandaag nog niet uitbetaald. Het gaat ook om een investeringstoelage die we voorzien om op de aspiste een uitwijkstrook aan te leggen."

  Nog volgens de schepen worden de subsisies voor de erkende verenigingen heel regelmatig geëvalueerd.

 • Tom Van Houtte

  Bobcat Vangaever weer ter discussie

  Inge Vandevelde (Groen) polstee naar nieuws in verband met het bedrijf Bobcat Vangaever, of dat ondanks fel burenprotest over meerdere vormen van hinder een klasse 2-vergunning heeft gekregen.

  Het antwoord is ja, voor een (proef)periode van 6 maanden en onder strenge voorwaarden. Burgemeester Kurt Vanryckeghem: "Voor de grote voertuigen heeft de bedrijfsleider intussen een terrein gevonden dat beter dient, maar voor de rest wacht hij op de realisatie van het bedrijventerrein Blauwpoort."

  Het Groen-raadslid toonde zich erg ontgoocheld. "Het bedrijf kon de voorwaarden gekoppeld aan klasse 3 nog niet naleven. De buren zullen niet nalaten deze kwestie verder op te volgen. Voor één gezin hoeft het zelfs niet meer. Dat heeft zijn huis verkocht."

 • Tom Van Houtte

  Trucks blijven op fietspad N382 parkeren

  Een andere vraag van Mario Verhellen handelde over het veelvoudig foutief parkeren van vrachtwagens op de N382 (Expresweg) in de omgeving van de Blauwpoort. Verhellen: "In juli vorig jaar hebben we hier een gedeeltelijk parkeerverbod voor vrachtwagens in die zone aangenomen. Ik moet vaststellen dat het nog dag na dag wordt genegeerd door chauffeurs en dat tientonners blijven parkeren op het fietspad." Het SP.A-lid ijverde om de politie te wijzen op de noodzaak van correct parkeren op die plaats en vroeg zich af of fysieke hindernissen zoals paaltjes geen soelaas kunnen brengen.

  Volgens burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) werden al heel wat GAS-boetes in het kader van deze overtredingen uitgeschreven, wat Inge Vandevelde (Groen) nog eens haar eerder voorstel deed herhalen dat Waregem na een carpoolparking ook nood heeft aan een truckparking. De burgemeester liet weten dat een locatievoorstel welkom is.

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Het gaat meestal om chauffeurs die stoppen om de rij- en rusttijden te respecteren, daardoor staan de trucks er al niet meer voor langere tijd. Op voorstel van onze verkeerscel zullen we aan het gewest voorstellen om de rijweg te versmallen zodat de parkeerstroken breder kunnen en we daar weer parkeren voor vrachtwagens kunnen toelaten."

  Het parkeerverbod geldt in de richting van het op- en afrittencomplex.

  Het parkeerverbod geldt in de richting van het op- en afrittencomplex. © Foto Google Streetview

 • Tom Van Houtte

  N-VA wil Waregem ook hartveiliger maken

  Nog namens N-VA informeerde Bernard Loosveld naar de aanwezigheid van AED-toestellen (bij hartfalen) in de stad. Hij vroeg zich af of er een uitbreiding mogelijk is naar plaatsen waar vaak veel mensen samenkomen, zoals de hippodroom en de Markt.

  Schepen Joost Kerkhove (CD&V): "Bijna al onze sportaccommodaties zijn uitgerust, maar de hippodroom mag daar zeker nog bijkomen. Andere voorstellen zijn zeker welkom."

 • Tom Van Houtte

  N-VA wil brugjes Park Casier in hun glorie hersteld zien

  Jan Balduck (N-VA) stak tijdens het vragenuurtje van wal met bedenkingen over de vier brugjes in het stadspark Casier. "Ergens in de eerste helft van de huidige bewindsperiode werd beslist een studie te laten uitvoeren naar de stabiliteit en veiligheid van de brugjes. Die studie zou dan de basis vormen voor een onderhoud en eventueel renovatie. Intussen is de elegante boogbrug buiten gebruik gesteld, maar ze is ongetwijfeld de mooiste en dient in alle geval behouden te worden." Balduck vroeg naar een stand van zaken in dit dossier.

  Schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V): "Door nieuwe wetgeving is er een algemeen beheersplan nodig om subsidies te kunnen aanvragen. We zouden graag ons ontwerp indienen in september, maar dan is het 90 dagen wachten en dan pas kunnen we een dossier indienen voor een specifieke renovatie. Intussen hebben we de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen."

  Een van de brugjes in het park Casier.

  Een van de brugjes in het park Casier. © Foto Beeldbank Waregem

 • Tom Van Houtte

  Stad wil Be-Part helemaal zelf houden

  Na gesprekken met Kortrijk over een interstedelijke samenwerking wat betreft het actuele kunstplatform Be-Part, gelegen in de Westerlaan, werd aan de gemeenteraad de principebeslissing tot een overname van Be-Part door de stad voorgelegd. Waregem vreest immers dat de focus van het hele gebeuren veel te veel in Kortrijk zou terechtkomen en kiest nu voor de vlucht vooruit, in de wetenschap dat de Vlaamse overheid - die Be-Part eind dit jaar erft van de provincie - voor de nodige werkingsmiddelen zal zorgen.

  Volgens Open VLD-fractieleider Xavier Wyckhuyse heeft Waregem nooit echt interesse getoond en ook geen toekomstplan voor Be-Part voorgelegd aan het kabinet van Vlaams cultuurminister Sven Gatz. Wyckhuyse: "Kortrijk deed dat wel. Tot op vandaag wacht men in Brussel op de inhoudelijke visie van Waregem. Vandaar dat men op zoek ging naar andere kandidaten die Be-Part wilden huisvesten. Hadden we een plan voorgelegd en een financieel voorstel gedaan, dan was de kans groot dat Be-Part hier zou blijven. Als nu voor Kortrijk wordt gekozen door de ministerraad - en die kans is erg reëel - moet je niet afkomen dat twee partijgenoten (Van Quickenborne en Gatz) van Open VLD samenspannen. Hoe dan ook komt de principebeslissing die nu ter tafel ligt jaren te laat."

  Mario Verhellen (SP.A) beaamde het liberale standpunt. "Ik heb de briefwisseling van de stad over Be-Part kunnen inkijken en ik merkte vooral een diffuse houding en nauwelijks visie van de stad. Als we BK wielrennen naar Waregem willen halen, leggen we een uitgebreid dossier voor. Dat heb ik nu niet gezien. Ik hoorde gisteren jullie CD&V-collega Stefaan De Clerck aan het woord en hij gaat er al van uit dat Be-Part naar Kortrijk komt. Laat ons ons dossier nog wat verfijnen, in een paar dagen valt misschien nog een en ander te redden."

  Pietro Iacopucci (CD&V), schepen van Cultuur: "Ik ben bijna geëmotioneerd door jullie bezorgdheid over Be-Part, maar ook kwaad omdat er leugens werden verkondigd. We hebben meer dan 20 interventies gedaan in dit dossier en zijn drie keer naar het kabinet-Gatz getrokken. Men kan daar onmogelijk beweren dat onze houding onduidelijk is. In alle brieven staat letterlijk dat we bereid zijn om Be-Part over te nemen. Eerder hebben we inderdaad een motie verdedigd dat het kunstplatform binnen Waregem een Vlaamse instelling moest blijven, maar de minister liet duidelijk verstaan dat hij dat niet zag zitten. Een maand later hebben we al 100 procent onze kandidatuur gesteld als stad."

  "Toen de minister vroeg of we een samenwerking met Kortrijk wilden onderhandelen, hebben we ons constructief opgesteld. Tot dan hoorde ik vanuit Kortrijk nooit interesse voor Be-Part. Na een klein jaar onderhandelen, waarvan we het kabinet-Gatz constant op de hoogte hielden, bleek er geen akkoord mogelijk dat aanvaardbaar was voor Waregem. Uiteindelijk bleef het niet hier, maar in Kortrijk oorverdovend stil. Zelfs over de grote principes kwam er geen overeenkomst. Het voorstel van samenwerking dat nu voorligt spreekt over een verhuizing van de zetel naar Be-Part en 70 procent van de financiële middelen voor Kortrijk, zogezegd omdat Kortrijk een grotere stad is met meer inwoners. De taken die wij nog zouden toebedeeld krijgen kunnen we nooit financieren met 30 procent van de middelen."

  "En dan de toekomstvisie. In het geval van deze overdracht naar het lokale niveau hoeft de minister daar geen zicht op te hebben, dat interesseert hem zelfs niet. Als het nu wel plots een rol speelt, is dat omdat men een stok zoekt om mee te slaan. Verhuist Be-Part toch naar Kortrijk, dan zal die beslissing met drogredenen gemotiveerd worden."

  Inge Vandevelde (Groen): "Wij zouden heel graag hebben dat Be-Part blijft, daarom zullen wij pro stemmen in de hoop dat we alsnog onze slag thuishalen."

  Jan Balduck (N-VA): "Ik betwijfel of de gevolgde strategie de goede is nu we op rampkoers zitten met het kabinet van de bevoegde minister."

  Open VLD onthield zich bij de stemming, de rest liet zich pro uit.

  Be-Part stond opnieuw ter discussie.

  Be-Part stond opnieuw ter discussie. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Parkeerplaatsen andersvaliden op randparkings

  Zowel de parking Jeugdcentrum als die van Waregem Expo, parkeerhavens die meer en meer worden gebruikt voor langparkeren omdat ze gratis zijn, krijgen twee plaatsen voor personen met een handicap.

 • Tom Van Houtte

  Stad investeert in veiliger zebrapaden

  Eandis heeft een offerte opgemaakt voor de plaatsing van zebrapadverlichting op diverse locaties. Het gaat om de Remi Baertlaan, Remi Vanmeerhaeghestraat, Nieuwenhovestraat, Koning Albertstraat en Gentse Heerweg. Ook de aanpassing van de verlichting op volgende locaties maakt deel uit van de offerte van 18.765 euro (exclusief btw): Gentse Heerweg, Zultseweg, Sint-Jozefstraat, Driekoningenstraat, Nieuwhuizenstraat, Pompoenstraat, Albert Servaeslaan en Deerlijkseweg. Het stadsbestuur trekt in totaal 25.000 euro uit voor de werken.

 • Tom Van Houtte

  Einde juridisch geschil dorpskernvernieuwing Beveren-Leie in zicht

  De stad is tot een minnelijke schikking gekomen in een jarenlang aanslepende gerechtelijke procedure met het bedrijf Devagro in Desselgem. De twist gaat over het dossier dorpskernvernieuwing in Beveren-Leie, waar straatstenen werden gelegd die niet aan het bestek beantwoorden. Via een dadingsovereenkomst werd een voorstel tot minnelijke schikking aan de raad voorgelegd, die instemde met volgende constructie... Er wordt 29.000 euro van de ingehouden 80.000 euro (exclusief btw) alsnog betaald en de resterende 50.000 euro blijft ingehouden en moet dienen voor eventueel vroegtijdig onderhoud.

 • Tom Van Houtte

  Hippodroom krijgt er ruim 90 stallen bij

  Op een stuk een achterweide van de site De Raedt (Felix Verhaeghestraat), vlakbij de hippodroom, is er nood aan 92 extra stallingen voor de organisatie van paardenwedstrijden. Er zijn immers heel wat boxen gesneuveld bij de afbraak van het oude tribunegebouw. Ook moet extra ruimte worden voorzien voor sanitair, dierenarts,... Het stadsbestuur heeft van de raad het fiat gekregen voor de aanstelling van een ontwerper. De kosten daarvoor worden op 50.000 euro geraamd.

  Mario Verhellen (SP.A) stelt zich vragen bij de noodzaak van de vele bijkomende boxen, een realisatie die zowat 1 miljoen euro zal kosten. Burgemeester Kurt Vanryckeghem: "De draf is weer goed bezig, er komen ook wedstrijden op het middenplein bij. Bovendien worden ook nog de stallingen aan de zijde van meester Van den Broecke gesloopt."

  Verhellen stelde dat er dan maar een echte toekomstvisie in verband met de hippodroom moet worden uitgewerkt, iets waar volgens hem de hele raad kan worden bij betrokken.

  Op vraag van Inge Vandevelde stelde de burgemeester dat het stadsbestuur bouwheer wordt en de vzw Waregem Draaft, die ook "een aanvaardbaar huurtarief" zal moeten betalen, exploitant.

  Het aantal activiteiten op en rond de renbaan groeit.

  Het aantal activiteiten op en rond de renbaan groeit. © GF

 • Tom Van Houtte

  Extra camera's in parkings en in Het Pand

  We zitten halverwege de gewone agenda. In punt 18 van de dagorde heeft de raad positief advies aan Wagso verleend voor de installatie van camerabewaking in de ondergrondse parkings Het Pand en Zuiderpromenade en voor de uitbreiding van het cameranetwerk in het winkelcentrum. Daar komen er vier camera's extra, namelijk in de doorgang en trappenhal ter hoogte van de jeugddienst, waar hangjongeren af en toe vandalisme plegen. De korpschef van de PZ Mira gaf voor deze bijkomende camerabewaking al het noodzakelijke, positieve advies.

  Inge Vandevelde (Groen): "Ik hoop dat het probleem van hangjongeren zich niet verlegt, zodat we niet nog meer camera's moeten plaatsen. Het kan niet de bedoeling zijn dat het centrum één grote Big Brother-locatie wordt."

  Onder meer in deze parking onder de Zuiderpromenade zijn camera's aangebracht.

  Onder meer in deze parking onder de Zuiderpromenade zijn camera's aangebracht. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Kantoren PZ Mira en parking Het Pand vallen nu ook onder Wagso

  De raad heeft een aangepaste concessieovereenkomst tussen de stad en het Waregems autonoom gemeentebedrijf Wagso goedgekeurd. Sinds 1 januari van dit jaar maken ook de kantoren van de politiezone Mira, de fietsenstalling van Bpost en de parking onder Het Pand hier deel van uit. Wel zal de renovatie van Het Pand, gepland voor de nabije toekomst, gefinancierd worden door de stad.

 • Tom Van Houtte

  1,1 miljoen euro voor tribune voetbalstadion

  N-VA stelde bij het bestuderen van de financiële nota van de stad "dat het mag gedaan zijn met de realisatie van prestigeprojecten". Jan Balduck verwees daarmee naar de 1,1 miljoen euro die het stadsbestuur ter beschikking stelt voor de bouw van een nieuwe hoektribune in het Regenboogstadion.

  Schepen van Financiën Rik Soens (CD&V): "Ik wil nog even stellen dat er geen euro belastinggeld naar het Regenboogstadion gaat. Het vermelde bedrag is een voorafname op de fondsen die we nog zullen binnenkrijgen van de verkoop van gronden nabij het Regenboogstadion. Afspraak is al langer dat we dat geld in het stadion zouden investeren."

 • Tom Van Houtte

  Kansarmoede licht gestegen

  Bij de kennisname van de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van het OCMW Waregem uitte Mario Verhellen (SP.A) een aantal bedenkingen. "Het aantal voedselpakketten dat we uitdelen is in twee jaar tijd met twintig procent gestegen, de kansarmoede bij kinderen met een procent tot ruim 9/100. Het aanbod van sociale huurwoningen is dan weer lichtjes gedaald."

  Volgens OCMW-schepen Joost Kerkhove (CD&V) levert de stad forse inspanningen om de sociale situatie voor iedereen leefbaar te maken. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld Harelbeke en Kortrijk, die de kansarmoede bij kinderen met vier procent zagen stijgen, doen wij het niet slecht. We hanteren dan ook aan waslijst aan maatregelen. Voorts zet ons OCMW ook in op activering. We hebben een extra personeelslid aangenomen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen."

 • Tom Van Houtte

  Nieuw raadslid bij socialisten

  Tom Demunter heeft in een erg goed gevulde raadszaal namens SP.A de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid. Hij vervangt M'Hamed Kasmi, die Waregem verlaat.

  Tom Demunter, het nieuwe raadslid.

  Tom Demunter, het nieuwe raadslid. © Foto HDV

 • Tom Van Houtte

  Open VLD hekelt "gevaarlijk kruispunt voor fietsers en voetgangers"

  Tijdens het vragenuurtje zal Xavier Wyckhuyse (Open VLD) de volgens hem onveilige situatie voor fietsers en voetgangers op het kruispunt Vichtseweg-Goelevenweg in Nieuwenhove aankaarten. Het raadslid stelt voor om de smalle doorgang die er nu nog is ook helemaal af te sluiten.

  Xavier Wyckhuyse.

  Xavier Wyckhuyse. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  De samenstelling van de raad

  Zo is het halfrond bezet.

  Zo is het halfrond bezet. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!