Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne : Was het klooster van de Blauwe Zusters een miskoop?

28/09/15 om 13:22 - Bijgewerkt om 22:43

Er stonden 20 punten op de gemeenteraad van Veurne waaronder de verkoop van het klooster Blauwe Zusters.

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  De publieke gemeenteraad eindigt om 22.44 uur.

  Uitgebreid verslag van de gemeenteraad in Het Wekelijks Nieuws Kust van vrijdag 2 oktober

 • Matthias Feyen

  Opvang vluchtelingencrisis

  Gemeenteraadslid Matthijs Dekeyser (N-VA) vraagt naar de gevolgen en oplossingen voor de vluchtelingencrisis en verwijst naar de opvang in Koksijde.

  Peter Roose: "We mogen er niet van uitgaan dat er problemen zullen opduiken. We moeten rustig blijven en geen paniek creëren."

 • Matthias Feyen

  Fietsdiefstallen aan stationsbuurt (2)

  Burgemeester Peter Roose: "Er is een dalende lijn van het aantal fietsdiefstallen. Dat blijkt uit onze cijfers van 2010 tot en met september 2015. Af en toe is er inderdaad eens een opstoot van het aantal fietsdiefstallen. We gaan onderzoeken of een nieuwe locatie voor de fietsenstalling te overwegen valt. In het najaar plannen we overleg met de NMBS over veiligheid in de stationsbuurt."

 • Matthias Feyen

  Fietsdiefstallen aan stationsbuurt

  Het aantal fietsdiefstallen ter hoogte van het station is opnieuw gestegen. Dieven gingen deze zomer met een kleine twintig stuks aan de haal.

  Oppositieraadslid Mario Haelewyck (Open VLD) kaartte het probleem in 2008 al eens aan en herhaalt nu zijn oproep in de laatste interpellatie van vanavond. "Ik denk dat cameratoezicht een zeker afschrikeffect kan hebben", liet het raadslid eerder optekenen in Het Wekelijks Nieuws.

 • Matthias Feyen

  Inventaris van archeologische zones

  Gemeenteraadslid Peter Mestdagh (Veurne Plus) interpelleert over de inventaris van archeologische zones. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek rond de vaststelling van de inventaris van archeologische zones.

  58 archeologische zones in 58 stadskernen worden in de vastgestelde inventaris opgenomen. Voor wie binnen een archeologische zone woont, zal dat een aantal rechtsgevolgen met zich meebrengen bij onder meer de verkoop van een eigendom of het uitvoeren van werken.

  Wouter Vanlouwe (N-VA) hekelt dat hij de geprojecteerde slide op de achtergrond pas voor het eerst te zien krijgt.

 • Matthias Feyen

  Gebruik van ontmoetingscentra

  Jef Goens (CD&V), schepen ad interim voor Cultuur, legt bij het punt over de wijziging van het reglement op het gebruik van ontmoetingscentra uit dat hij een betere visualisatie wil dat de OC's eigendom zijn van Veurne. "Bij niet-gebruik van de zaal of annulatie wordt een forfaitair bedrag van 25 euro aangerekend."

  Mario Haelewyck vindt het grensbedrag van 25 euro bitter weinig.

  "Ook de staat van bevinding moet worden opgemaakt. Niet-Veurnaars betalen voor sommige OC's voortaan meer voor het gebruik. In de toekomst zal je de benedenzaal van het Spaans Paviljoen ook kunnen verhuren", gaat Jef Goens verder.

 • Matthias Feyen

  Pers en publiek moeten zaal verlaten

  Kleine stoelendans na bijna twee uur zitting: de pers en het publiek moeten het de gemeenteraadszaal verlaten bij het punt over de goedkeuring van de verkoopbeloften van de innemingen 25 en 26 in de Pannestraat, nodig voor de aanleg van een fietspad.

  Het gaat om persoonsgebonden materie (namen) en daarom gaat de raad even verder in besloten zitting.

 • Matthias Feyen

  Gemeenteraadsvoorzitter neemt plaats in het publiek

  Voorzitter ad interim Guido Hoste neemt even plaats op de publieksbanken bij het punt over de vestiging van erfdienstbaarheiden in de Hanssenslaan en goedkeuring van opmetingsplan en ontwerpakten om belangenvermenging te vermijden.

  De CD&V'er kent namelijk iemand van zijn familie- en vriendenkring die bij het dossier betrokken is. Burgemeester Peter Roose gekscheert en passant dat Guido Hoste gestraft is.

  Het agendapunt wordt zonder veel opmerkingen unaniem goedgekeurd en Guido Hoste neemt na 2 minuten opnieuw zijn plaats in.

 • Matthias Feyen

  Oppositie reageert op verkoop klooster

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Eigenlijk heb je meer betaald aan het studiebureau dan wat anders. Tien jaar later heeft het bureau zijn werk afwerkt. Onverstelbaar, en dat voor de 515.000 euro die betaald werd aan het studiebureau."

  Burgemeester Peter Roose: "We hebben eenzijdig het contract beëindigd omdat het bureau nalatig is geweest. Dat kunnen we bewijzen. We hebben 8 procent betaald op de kostprijs, niet op de uitvoering zelf."

  Wouter Vanlouwe: "Het is algemeen bekend hoe erbarmelijk het gebouw er bijligt. Reken maar op een verlies van 750.000 euro. Erg intriest om het patrimonium zo te laten verloederen. Gelukkig moeten de kloosterbewoners dit niet meer meemaken."

  Het punt werd goedgekeurd met 14 ja-stemmen en 5 onthoudingen.

 • Matthias Feyen

  Verkoop van voormalig klooster

  De gemeenteraad buigt zich over het princiepsbesluit tot openbare verkoop van het voormalig klooster van de Blauwe Zusters.

  Schepen Jan Verfaillie: "De bedoeling was oorspronkelijk om hier de bibliotheek in onder te brengen. De draagstructuur was het grote probleem en intussen is de bib hier (in stadskantoor de Seylsteen, MF) geopend. Dit dossier heeft even aangesleept, maar vond het dossier van de Stedelijke Academie op het terrein."

  "Daarom gaan we het pand van de Blauwe Zusters commercialiseren. Ik hoop dat we een privépartner vinden voor de minimuminstapprijs van 500.000 euro. Belangrijk om te vermelden is dat wij als college een studiebureau aangesteld hebben. Het dossier is zo goed als af op papier."

  "De totale investering op vandaag is 977.000 euro exclusief werkingskosten van de stad. Was het een miskoop in 1998? Nu kan je zeggen van ja, toen niet. Dossiers evolueren en meningen kunnen veranderen. Bij een nieuwbouw weet je waar je begint, maar niet waar je eindigt."

  "Dit dossier is voor ons als stad een verliespost. We maken op papier meteen 500.000 euro verlies, maar behoeden het stadsbestuur voor een extra miljoenenfactuur naar de toekomst toe."

 • Matthias Feyen

  Unanieme goedkeuringen

  Het jaarverslag 2014 van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel wordt unaniem goedgekeurd. Idem voor de verkoop van een perceel grond in de Sikkelstraat aan Gaselwest voor de oprichting van een elektriciteitscabine.

 • Matthias Feyen

  Budgetwijziging kerkfabrieken Sint-Walburga en Sint-Niklaas

  Het agendapunt wordt eenparig goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Budgetwijziging 2015

  Het vierde agendapunt gaat over de vaststelling van de budgetwijziging 1 2015 en wordt goedgekeurd met 14 ja-stemmen tegenover 5 onthoudingen.

 • Matthias Feyen

  Stemming

  Het agendapunt over de aanpassing van het meerjarenplan 2015-2020 wordt goedgekeurd met 14 ja-stemmen en 5 onthoudingen

 • Matthias Feyen

  Financiële meevallers kunnen schuldgraad verlagen

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "We zien dat er financiële meevallers zijn voor Veurne." Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): "De overschotten kunnen we gebruiken om bepaalde investeringen te doen in plaats van te lenen. Daardoor is de schuldgraad in 2019-2020 mogelijks geen 9 miljoen maar lager. Op een vorige raad kwam de opmerking dat we te weinig investeren. Met een voorzichtige correctie willen we hier op inspelen."

 • Matthias Feyen

  Randparking haalbaar?

  "We zijn bezig sinds eind de jaren negentig met de belofte om een randparking te voorzien", gaat Mario Haelewyck verder.

  Jan Verfaillie: "Wij weten ongeveer welke oppervlakte wij nodig hebben om het project te realiseren."

  Burgemeester Peter Roose: "We zijn blij dat u de herlokalisatie van de academie steunt. We moeten vermijden dat we patrimonium die we al dan niet nodig hebben te verkopen of te kopen. De kans is groot dat we dit via het Autonoom Gemeentebedrijf zullen afhandelen."

  Wouter Vanlouwe: "Als we spreken over schijfjes of vakjes: u heeft het klooster van de Blauwe Nonnen 18 jaar laten verrotten, maar daar komen we straks nog op terug."

 • Matthias Feyen

  Toelichting

  De stad wil dan toch het klooster van de Blauwe Zusters in de Pannestraat van de hand doen. De Stedelijke Academie die er zijn intrek zou nemen, krijgt volgens het nieuwe plan onderdak in de oude brandweerkazerne.

 • Matthias Feyen

  "Beleid voeren is vooruitkijken"

  Jan Verfaillie (CD&V) haalt aan dat Mario Haelewyck in de vorige legislatuur deel uitmaakte van de meerderheid.

  "Als je in vakjes van zes jaar moet denken, dan moet je niets meer realiseren. Beleid voeren is vooruitzien. Als schepen van Patrimonium zal ik budgetten voorzien om in 2017-2018 effectief te kunnen starten met de bouw. U bent de kar wat aan het overladen. De oppervlakte is vrij beperkt om een ondergrondse parking te realiseren. De basiskost voor inrit en uitrit is erg zwaar. We gaan alle nuttige oppervlakten nodig hebben voor de Stedelijke Academie. Ik noteer dat u ook ijvert om er dans te huisvesten."

 • Matthias Feyen

  Oplossing voor Stedelijke Academie

  Mario Haelewyck (Open VLD) ijvert voor een oplossing voor de problematiek voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. "Momenteel is er onvoldoende behuizing en laten de accommodaties te wensen over. Los van de kostprijs kan er zo in Veurne een soort cultureel hoofdkwartier gecreëerd worden en kunnen bepaalde activiteiten die afgesplitst werden terug naar Veurne gecentraliseerd worden op voorwaarde dat het nieuwe pand voldoende toekomstgericht ingericht wordt met voldoende leslokalen."

 • Matthias Feyen

  Oppositie eist excuses

  Wouter Vanlouwe (N-VA) neemt het op voor partijgenoot Dirk Kesteloot (niet aanwezig op deze gemeenteraadszitting) die op de vorige raad door Schepen Celine Mouton (Veurne Plus) als Kestekloot werd aangesproken. De schepen zegt dat het om een lapsus ging en dat ze een gesprek wou hebben met Dirk Kesteloot, maar dat laatstgenoemde daar niet op in wou gaan. Ze haalt en passant uit naar Wouter Vanlouwe die op zijn beurt afwezig was tijdens de vorige zitting.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!