Live HERBELEEF de gemeenteraad in Veurne: verhitte discussie tussen schepen Delva en Wouter Vanlouwe

23/05/16 om 15:43 - Bijgewerkt om 21:33

De gemeenteraad van Veurne komt vanavond om 20 uur samen in de raadszaal van stadskantoor de Seylsteen. De raad buigt zich onder meer over de hervaststelling van het reglement op administratieve sancties en het gebruik van talen in berichten bestemd voor toeristen.

 • Matthias Feyen

  Einde van de zitting

  Na anderhalf uur zit de zitting van mei erop. Afspraak op maandag 27 juni om 20 uur in de Seylsteen én op kw.be.

 • Matthias Feyen

  Mededelingen

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) nodigt iedereen uit voor de feestelijke opening van het heraangelegd stadspark tijdens de Dag van het Park op zondag 29 mei.

 • Matthias Feyen

  Extra agendapunt

  Mario Haelewyck: "Op 15 februari 2016 trad het Koninklijk Besluit in werking dat een nieuw informatiegegeven invoert om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren in het bevolkingsregister. Het is vooral de bedoeling om ook minderjarige kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente/stad, maar er wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen te laten genieten, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Elk gemeentebestuur werd door het rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken in kennis gesteld van de definitieve onderrichtingen met betrekking tot het gedeeld verblijf van minderjarigen. Op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord, kunnen de bevolkingsdiensten voortaan de gedeelde huisvesting van kinderen registreren. Deze registratie brengt momenteel geen wijziging in de mogelijkheid tot het bekomen van voordelen, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Hiertoe moet elk gemeentebestuur een beslissing nemen", legt Mario Haelewyck uit.

  "Mijn voorstel: Dat het bestuur het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan haar inwoners via alle mogelijke kanalen, dat het bestuur een oplijsting maakt van alle voordelen die kinderen die hun domicilie hebben in Veurne genieten en dat het bestuur een beslissing aan de gemeenteraad voorlegt opdat kinderen die alzo ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde voordelen bekomen", aldus nog Mario Haelewyck.

  "Er mag geen cumulatie ontstaan waardoor een gescheiding gezin meer voordelen geniet", waarschuwt Wouter Vanlouwe (N-VA), die daarnaast ook zijn collega feliciteert met het voorstel. Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Aanvullend verkeersreglement

  Het aanvullend verkeersreglement over het invoeren van een verkeersverbod - met uitzondering van plaatselijk verkeer - in de Booitshoekestraat, tussen de Brugsesteenweg en de Toekomstlaan en in de Beoosterpoort tussen de Booitshoekestraat en de Toekomstlaan wordt ook zonder stemming goedgekeurd. "Dit item hebben we reeds besproken in de verkeerscommissie", aldus burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Wegenwerken bij de vleet

  De toelichting van schepen Anne Dequidt (CD&V) volstaat ruimschoots voor de goedkeuring van de agendapunten "Lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanleggen van een inzamelleiding in Houtem" en "Lastvoorwaarden en gunningswijze voor weg- en rioleringswerken in de Nijverheidsstraat, Welvaartstraat, Bulskampstraat en Moeresteenweg".

  Jan Vetters (N-VA): "Dit zijn dure, maar nuttige investeringen. Dit keuren wij zeker goed", waarna het raadslid nog enkele kleinere vragen stelt.

  Mario Haelewyck (Open VLD): De Bulskampstraat werd nog niet zo lang geleden aangelegd, maar niet op een goede manier."

  "Het ging toen om verkiezingsasfalt", lacht Jan Vetters als knipoog naar de verkiezingen. "We gaan niet wachten tot de volgende lokale verkiezingen om wegenwerken te doen", verzekert bevoegd schepen Anne Dequidt. (CD&V)

  "Bedankt voor de vragen en de grappen, dit punt wordt eenparig goedgekeurd", aldus voorzitter Jef Goens (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Unanieme goedkeuringen

  De agendapunten "Gebruik van talen in berichten bestemd voor toeristen" en "Samenwerkingsovereenkomst Leaderproject Energieke Westhoek" worden zonder discussie goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Wissel in de bibliotheekraad

  Bart Meijfroidt wordt aangewezen tot lid van de bibliotheekraad als vertegenwoordiger van de Open VLD-fractie, ter vervanging van Hilde Bremeesch.

 • Matthias Feyen

  Reglement op de administratieve sancties

  De hervaststelling van het reglement op de administratieve sancties wordt unaniem goedgekeurd na de korte uitleg door burgemeester Peter Roose.

  Matthijs Dekeyser (N-VA): "Is er een lijst van alle administratieve sancties te krijgen van 2015?"

  "Geen probleem", klinkt het bij de secretaris.

 • Matthias Feyen

  Verhitte discussie tussen Nathalie Delva en Wouter Vanlouwe

  De vaststelling van de princiepsovereenkomst met de WVI inzake het bedrijventerrein Monnikenhoek LO en RO zorgt voor een flinke discussie. "Het stadsbestuur wordt gebruikt als schaamlapje voor de WVI", stelt Wouter Vanlouwe (N-VA), die even later schepen Nathalie Delva ondervraagt. "Mag ik even? U onderbreekt mij midden in mijn antwoord", klinkt het.

  "Ik dacht dat u de mogelijkheid had om de samenwerkingsovereenkomst te lezen", reageert schepen Delva geprikkeld.

  "U zegt net dat u het dossier vanbuiten kent, maar u kent het helemaal niet vanbuiten", repliceert Wouter Vanlouwe (N-VA). "Wij krijgen hier de belofte dat het stadsbestuur mee zal kunnen belissen over de verkoopsprijs en dat die hoger zal liggen."

  "Ik zal het letterlijk voorlezen", stelt schepen, waarna ze de daad bij het woord voegt. "Inzicht in de kostenstructuur is iets anders dan overleggen", aldus Wouter Vanlouwe. "Pleegt overleg is voor mij hetzelfde als bespreken. Als dat uw bijdrage wordt tot deze overeenkomst dan lijkt me dat zeer verdienstelijk, het gaat heir om synoniemen. Al uw bekommernissen zijn ingevuld. Als er hier mensen aan tafel zijn die alles willen vertragen voor de bedrijven, mij goed."

  Wouter Vanlouwe is duidelijk niet opgezet met de indirecte uithaal van de schepen en repliceert luidkeels, waarna hij op zijn plaats gezet wordt door voorzitter Jef Goens. "Ik hou niet van deze toon in een raad."

  "Dat dossier ligt hier al meer dan een jaar, mevrouw. U had indertijd beter geluisterd om een betere fiscale constructie op te zetten", stelt Wouter Vanlouwe. "Kijk naar de Sint-Idesbaldusstraat."

  "Als u al een ander dossier erbij moet halen, dan zegt dat genoeg", sluit schepen Nathalie Delva de verhitte discussie af.

  De stemming over het amendement van Mario Haelewyck wordt afgekeurd. De oppositie stemde voor, de meerderheid tegen. Bij het agendapunt onthoudt de oppositie zich en stemt de meerderheid voor.

  Wouter Vanlouwe wil over even over de Sint-Idesbaldusstraat beginnen, maar wordt teruggefloten door de voorzitter. "Geen discussie meer na de stemming", klinkt het.

 • Matthias Feyen

  Goedkeuringen

  De vaststelling van de agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw De Vleermuis van 25 juni 2016 wordt unaniem goedgekeurd na uitleg door schepen Nathalie Delva (CD&V). Dat geldt ook voor de vaststelling van de verkoopbelofte voor de innemingen 5 en 6 van de onteigeningen in de Roesdammestraat voor de aanleg van een fietspad. Bevoegd schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) gaf kort toelichting. Ook de overeenkomst tot het vestigen van een erfdienstbaarheden in Houtem in het kader van het project "Inzamelleiding Houtem" passeert geruisloos de gemeenteraad.

 • Matthias Feyen

  Intergemeentelijke samenwerking Westhoek (2)

  De oppositie onthoudt zich bij de stemming.

 • Matthias Feyen

  Intergemeentelijke samenwerking Westhoek

  De principiële goedkeuring van de versterking van de intergemeentelijke samenwerking Westhoek ligt op tafel. "Burgemeester, normaal wordt er een stemming gevraagd in de commissie en bij dit agendapunt niet", stelt Dirk Kesteloot (N-VA). "Niemand vroeg de stemming, maar we kunnen hierover stemmen", aldus voorzitter Jef Goens.

  "De BTW-problematiek moet uitgeklaard worden tegen de definitieve beslissing. De meerwaarde van een intercommunale is 0,0 als het kostenverhogend werkt", stelt schepen Jan Verfaillie (CD&V).

  "Als ik het goed voorheb, is dit een meerwaarde voor de plattelandsgemeenten", vraagt Guido Hoste (CD&V) zich af. "Het is de bedoeling dat dit instrument zelf kan participeren aan Europese of andere projecten. De schepencolleges en gemeenteraden beslissen in welk project ze instappen. Wij staan geen bevoegdheden af aan de hogere overheid zonder dat we ze zelf beslist hebben", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Werd dit in de andere bevoegde gemeenteraden goedgekeurd", vraagt de N-VA-fractie zich af. "Ze werden voorlopig overal goedgekeurd, behalve in Nieuwpoort en Koksijde waar het niet op de agenda staat", klinkt het.

  "Dit is het zoveelste samenwerkingsverband die erbij komt. Ofwel laat je een overlegstructuur verdampen. Waar willen we naartoe? Wat gebeurt er met RESOC en Westhoekoverleg? Kan dit niet onder een bepaald structuur? Straf dat deze raad een akkoord geeft zonder duidelijkheid", aldus Wouter Vanlouwe (N-VA).

  "Het gaat om een principieel akkoord, anders zitten we niet mee in de cockpit om een aantal problemen uit te klaren. Beter was om eerst te zaken uit te klaren, maar men koos voor iets anders", aldus schepen Jan Verfaillie (CD&V).

  "Je kan met zoveel mensen in de cockpit zitten dat de ene naar links stuurt en de andere naar rechts stuurt", aldus Wouter Vanlouwe (N-VA).

  "Er zijn veel onduidelijkheden in dit dossier", stelt Mario Haelewyck (Open VLD), terwijl hij vraagt naar het agendapunt. ""Ik kan hetzelfde drie keer uitklaren, alstublief hé zeg. Iedereen heeft zijn beslissingsrecht, alles loopt transparant en open", reageert burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Projectvereniging Achthoek

  Het agendapunt van de wijziging van de statuten, werkingsverslag 2015 en de balans per 31 december 2015 van de projectvereniging Achthoek wordt unaniem goedgekeurd na uitleg door bevoegd schepen Nathalie Delva (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Algemene vergadering van de IVVO

  De burgemeester geeft toelichting bij de agenda van de algemene vergadering van 21 juni van de IVVO. Het punt wordt eenparig goedgekeurd. Er moet een vertegenwoordiger aangeduid worden. Raadsleden Jonas Bel (Veurne Plus) en Matthijs Dekeyser (N-VA) delen de stembiljetten uit. Jef Germonpré (CD&V) krijgt 18 stemmen achter zijn naam.

 • Matthias Feyen

  Jaarrekening van Veurnse kerkfabrieken

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) geeft toelichting bij de vaststelling bij het advies van de jaarrekeningen 2015 van de Veurnse kerkfabrieken. "De kerkkosten gaan naar beneden, waarvoor proficiat", stelt Dirk Kesteloot (N-VA), die ook vraagt naar de herbestemming van de kerken. "Ik zat intussen met hen samen", antwoordt de burgemeester.

 • Matthias Feyen

  Zitting gaat van start

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) opent de gemeenteraad van mei.

 • Matthias Feyen

  Geen interpellaties

  Er zijn geen interpellaties ingediend deze maand.

 • Matthias Feyen

  Extra agendapunt

  Er staan vanavond 20 en geen 19 agendapunten op de agenda. De Open Vld-fractie (Mario Haelewyck) diende nog een extra punt in over het lokaal verblijfsregister.

 • Matthias Feyen

  In een notendop

  Samenstelling raad

  Samenstelling raad © KW

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!