Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: oppositie reikt sarcastische wisselbeker uit

28/11/16 om 14:46 - Bijgewerkt om 23:25

Maandagavond kwam de gemeenteraad van Veurne samen. Op de agenda stond onder meer het budget voor 2017.

Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: oppositie reikt sarcastische wisselbeker uit

© MF

 • Matthias Feyen

  Einde van de marathonzitting

  Na een dikke vier uur zit de langste zitting van het jaar erop. Afspraak over drie weken op maandag 19 december.

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 2 december

 • Matthias Feyen

  Te Deum in Veurne

  De tweede interpellatie komt van raadslid Wouter Vanlouwe (N-VA). "Enkele korte vragen over de organisatie van het Te Deum, jaarlijks op 15 november. Wie is de initiatiefnemer voor de organisatie van het Te Deum? Als dat door Stad Veurne gebeurt, wat bedragen de onkosten voor deze organisatie? Is het niet opportuun om in de toekomst dit initiatief niet langer te nemen?"

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): "De kerkelijke overheid organiseert het Te Deum. De stadsadministratie staat enkel in voor een paar praktische zaken, zoals de digitale uitnodiging. Na het Te Deum staat het stadsbestuur in voor een kleine receptie. Verder zijn er geen kosten."Wouter Vanlouwe (N-VA): "Het stoort mij het meest tegen de borst dat de burgemeester helemaal vooraan zit voor deze elitaire bijeenkomst, terwijl hij de volkse traditie dat de burgemeester de Boetprocessie afsluit, niet in ere wil houden. Dit is een dubbelzinnige houding van de burgemeester."

  "U loopt daar ook niet in mee", bijt Peter Roose van zich af.

  Wouter Vanlouwe: "Het gaat om een kerkelijke organisatie. Blijkbaar ben ik dan meer een gewone burger dan u."

 • Matthias Feyen

  Jan Verfaillie maakt reclame voor KW.be

  Voorzitter Jef Goens: "Ter info collega's: alle documenten en interpellaties kunnen ook online gereaadpleegd worden intern."

  "Dan komen ze wel niet op de website van Krant van West-Vlaanderen", aldus schepen Jan Verfaillie (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Defect aan verlichting ter hoogte van Furnevent?

  "Door enkele Veurnse burgers werd de opmerking gemaakt dat het pad van de parking naar de ingang van Furnevent niet verlicht is. De verlichting is wel degelijk aanwezig. Gaat het hier om een defect? Graag zo vlug mogelijk een oplossing", interpelleert Katrien Rabaey (N-VA).

  Schepen Anne Dequidt (CD&V): "Het is inderdaad een technisch probleem, de zekeringen springen soms uit. De firma die de elektrische installatie voorzag, zal dit komen bekijken. Het zal wat zoekwerk zijn."

 • Matthias Feyen

  Nederlands als voorwaarde

  De vaststelling van de overeenkomst met de interlokale vereniging (W)INtegratie zorgt voor een aantal vragen bij Katrien Rabaey (N-VA). "Ik zou willen dat Nederlands een van de voorwaarden moet zijn en zal mij daarom onthouden", klinkt het.

 • Matthias Feyen

  Jan Vetters versus Anne Dequidt (2)

  Dirk Kesteloot (N-VA) mengt zich intussen in de discussie.

  "Ik hoor dat u bij dit dossier heel wat grieven heeft over de provincie. Ik verwijs u door naar de burgemeester, die in de meerderheid van de provincie zetelt voor SP.A. Wat de bevoegde gedeputeerde mij gezegd heeft? Hij heeft mij terugverwezen naar de gemeente", roept Wouter Vanlouwe (N-VA).

 • Matthias Feyen

  Jan Vetters versus Anne Dequidt

  De vaststelling van de ereloonnota voor het ontwerpbureau voor de inrichting van het Walburgapark vanaf het schetsontwerp zorgt voor enkele vragen bij Jan Vetters (N-VA). "Deze ereloonnota betekent eigenlijk een verdubbeling van het forfaitaire bedrag voor de tweede studie en uitvoering van de vernieuwing van het Walburgapark. In feite komt het erop neer dat er drie keer studiekosten betaald werden voor hetzelfde werk: aan het studiebureau Fris in 't landschap en twee keer aan studiebureau Plantec. Dit is geen voorbeeld van goed bestuur", stelt Jan Vetters.

  Daarop volgt een minutenlange discussie tussen de schepen en het N-VA-raadslid, waarbij beide tenoren elk eigen cijfers naar voor schuiven. "Ofwel moesten we het hele dossier stoppen en waren we de 80.000 euro subsidie kwijt."

  "Cijfers blijven cijfers en mijn perceptie blijft mijn perceptie. We zitten nochtans redelijk dicht bij elkaar hoor, schepen", aldus Jan Vetters.

  "Waarom dit dossier vorige gemeenteraad verdaagd werd? Omdat ik lang onderhandeld heb, net daarom! De prijs van het studiebureau was eerst nog hoger", aldus schepen Dequidt.

 • Matthias Feyen

  Geen bommetjes op de kermis

  De hervaststelling van het reglement inzake de organisatie van kermisactiviteiten op de openbare kermissen komt aan bod. "Het is verboden bommetjes te geven als prijs en op dinsdag is er een verminderingsdag. Om van deze verminderingsdag een echte familiedag te maken, is het alle foorreizigers verplicht deel te nemen aan deze verminderingsdag. Bij niet-deelname maakt de plaatsmeester een verslag op en legt het schepencollege een boete op, gelijk aan het standgeld", verduidelijkt schepen Celine Mouton (Veurne Plus).

  Dirk Kesteloot (N-VA) feliciteert de schepen met deze stelling. "Duidelijk een sprong foorwaarts", klinkt het. "Zouden we rook- en stinkbommen en babyguns ook niet beter toevoegen aan de lijst", vraagt het raadslid.

  "In andere gemeenten wordt dat ook afgeraden omdat je dan een opsommig doet waarvoor altijd een achterpoortje te vinden is. Die pétards waren blijkbaar een rage en met deze hervaststelling kunnen we dat vermijden. Wat u wil, wordt al gecontroleerd door de plaatsmeester", aldus schepen Mouton.

  Mario Haelewyck: "Ik hoor dat we 9 keer duurder waren dan Geraardsbergen en 3,8 keer duurder waren dan Brugge, wat dit dossier betreft. Kan dat niet afgetoetst worden bij collega-gemeentebesturen?"

  "Dat is al gebeurd. De forains kregen de vraag hoe ver ze daarin willen gaan. Voor de grote attracties kwam het op veel geld, omdat de langste zijde werd gemeten. Het is ook op andere periodes gemeten in vergelijking met de steden die u opsomt", aldus schepen Mouton. "De forains zijn een uitstervend ras. Op de kermis van Veurne gaat het over vier-vijf families die alles in hun bezit hebben. We willen niet dat sommige forains afhaken, want zo krijgen we gaten in onze kermis", stelt Celine Mouton

  "We hebben maar één kermis per jaar, laat het dan in orde zijn. Ik had liever betere tarieven gezien", aldus Mario Haelewyck. "De 30 is een voorstel van hen", aldus de schepen.

  "Zo lok je geen nieuwe kermiskramen naar Veurne", geeft Mario Haelewyck mee. "Ik hoop dat er ook iets gedaan wordt voor de circuswereld en dat die mensen niet verbannen worden naar de parking van Furnevent. Ook de circuswereld is een moeilijke wereld", aldus Dirk Kesteloot.

  "We gaan niet ver genoeg om een nieuwe dynamiek te creëren in de Veurnse kermis", motiveert Mario Haelewyck zijn stemgedrag, waarop de schepen opnieuw antwoord geeft. "We gaan de discussie niet opnieuw starten", waarschuwt voorzitter Jef Goens.

  "Ik stel vast dat we langer discussiëren over de kermis dan over de begroting van 2017", lacht Jan Verfaillie.

 • Matthias Feyen

  Arbeidsreglement van de Stedelijke Academie

  De vaststelling van de wijziging van het arbeidsreglement van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek zorgt voor een tussenkomst van Marieke Stubbe (N-VA). "Het arbeidsreglement was toe aan een update", klinkt het bij schepen Nathalie Delva.

  "Ik lees dat 11.30 uur het tijdstip is waarop ten laatste een afwezigheid gemeld moet worden. Is dat ook op zaterdag? Dan vind ik dat nogal laat, aangezien sommige leerlingen les hebben vanaf 8.15 uur. Ik zou een amendement willen indienen om dat voor 8.30 uur te doen", aldus Marieke Stubbe.

  De meerderheid gaat akkoord met het amendement.

 • Matthias Feyen

  Inkanting OCMW

  Matthijs Dekeyser (N-VA) vraagt naar een stand van zaken bij de inkanting van het OCMW. "Er zijn twee werkgroepen aan de slag die kijken in welke mate bepaalde diensten zoals het woonzorgcentrum of Zonnewende een meer autonoom statuut kunnen krijgen. Een tweede werkgroep, geleid door de stad, kijkt welke diensten samengevoegd kunnen worden", repliceert burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Verbaal steekspel over agendapunt over bedrijventerreinen

  Schepen Nathalie Delva (CD&V) geeft toelichting bij de aanstelling van de WVI als begunstigde van het terugkooprecht of het recht van wederovername van percelen op de bedrijventerreinen Suikerfabriek en Monnikenhoek. "Voor de Monnikenhoek zitten we met een probleem, want de Stad Veurne fungeert als fictieve koper die er nul euro opbrengst weet uit te puren", aldus Wouter Vanlouwe

  "Ik denk niet dat er daar een probleem is", laat schepen Delva weten. Schepen Pascal Sticker komt intussen zijn collega bij.

  "Mevouw de schepen, ik zag de twijfel in u ogen", stelt Wouter Vanlouwe. "U mag Nathalie zeggen hoor", klinkt het.

  "U gaat niet akkoord met het feit dat wij het recht van begunstigde doorgeven, maar dat wil niet zeggen dat het juridisch niet kan", aldus Pascal Sticker.

  "Dit is geen unicum", geeft schepen Delva nog mee.

 • Matthias Feyen

  Andermaal een geheime stemming

  Peter Roose (Veurne Plus) wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de Vervoersregioraad voor de pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek. Pascal Sticker (Veurne Plus) komt dan weer uit de bus als vertegenwoordiger in de werkgroep van de Vervoersregioraad. Het moet een schepen zijn, zo blijkt na een vraag van Wouter Vanlouwe.

  Pascal Sticker krijgt 15 stemmen achter zijn naam. Twee stemmen zijn voor Anne Dequidt, drie voor Guido Hoste en één stem is blanco. "Iemand zijn stylo was op", lachen Guido Hoste en Mario Haelewyck

 • Matthias Feyen

  Nog geen projectontwikkelaar voor Suikerfabrieksite

  Jef Germonpré (CD&V) krijgt 20 stemmen achter zijn naam voor de stemming van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de IVVO. Eén stem gaat naar... Guido Hoste (CD&V).

  Dirk Kesteloot (N-VA) ziet zijn kans schoon om tijdens het rumoer van de stemming te polsen of er al een projectonwikkelaar voor de Suikerfabrieksite bekend is. "Nee, we verwachten dit in februari 2017. De voorkeursbieder is wel al bekend", laat schepen Jan Verfaillie (CD&V) weten.

  Voorzitter Jef Goens roept de raad tot de orde en maant aan tot stilte tijdens de stemming. Guido Hoste krijgt niet veel later alle 21 stemmen achter zijn naam bij de aanduiding van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de WVI.

 • Matthias Feyen

  Binnenkort digitaal stemmen in de raadzaal

  Er moet een vertegenwoordiger aangeduid worden voor de buitengewone algemene vergadering van de FIGGA. Jonas Bel (Veurne Plus) krijgt 18 stemmen achter zijn naam, 3 stemmen zijn voor Guido Hoste. Een grappige reactie van het ouderdomsdeken van CD&V kan traditiegetrouw niet ontbreken. "Ik zal chauffeur spelen", lacht Guido Hoste, die sowieso zetelt als bestuurder bij FIGGA.

  "Binnenkort gaan we trouwens digitaal stemmen in de raadzaal", laat voorzitter Jef Goens weten. "Voorzitter, hoe is de anonimiteit dan gewaarborgd", wil Wouter Vanlouwe weten. "Naar het schijnt bestaan daar programma's voor", krijgt hij als antwoord.

  "Trump is ook zo verkozen", gekscheert Mario Haelewyck tussendoor.

 • Matthias Feyen

  Luist de voorzitter van de gemeenteraad de N-VA-fractie erin?

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "De stijging van de onroerende voorheffing zorgde voor een daling van 7,7 naar 7 procent gemeentebelasting. De lokale tax shift was een mooi begrip, maar meer niet in feite. Er moet een gezond evenwicht zijn wat het aantal bevolkingsgroepen betreft. Ik kan mij grotendeels vinden in de uitleg van de schepen", klinkt het.

  "Het bedrag van de belasting op pylonen, dat de raad vorig jaar vaststeld, is nog niet bekend", antwoordt schepen Jan Verfaillie op de vraag van Wouter Vanlouwe.

  Dirk Kesteloot (N-VA): "Waarom staat de atletiekpiste niet gebudgetteerd?"

  "Dat is wel het geval, collega, voor 375.000 euro. Collega Sticker heeft zelf een studie gemaakt - zonder studiebureau, voor alle duidelijkheid", reageert Jan Verfaillie verontwaardigd. "Het is te hopen dat het juist is", aldus Katrien Rabaey (N-VA).

  De oppositie onthoudt zich bij het budget 2017. Wouter Vanlouwe zegt per abuis 'ja' bij de stemming, maar dat was enkel een reactie op het feit dat de voorzitter zijn naam afriep. Het voorval zorgt voor hilariteit in de raadzaal. "Je luust er us ier in é, voorzitter", lacht Wouter Vanlouwe.

  "Wij zouden andere beleidskeuzes naar voor schuiven", motiveert de N-VA-fractie nog zijn stemgedrag.

 • Matthias Feyen

  Tweespalt binnen de meerderheid?

  Mario Haelewyck opent het debat over het budget 2017. "Een aantal dingen had ik al gehoord in de commissie vorige week. Is de rest van de meerderheid op de hoogte van de eventuele daling van de personenbelasting?"

  "U moet geen conflict zoeken dat er niet is", sust Peter Roose. "We leggen onze eieren in meerdere mandjes, maar het klopt dat onze tarieven kunnen dalen als de fiscaliteit herzien moet worden. U moet mijn stijlzwijgen niet interpreteren als zou ik niet akkoord gaan met onze schepen van Financiën", aldus de burgemeester.

  "Collega, ik pleit voor alle duidelijkheid niet voor een daling van de personenbelastingen", zet Jan Verfaillie de puntjes op de i.

 • Matthias Feyen

  Grote investeringen voor 2017

  "Collega Pascal Sticker is de duurste vogel van het schepencollege. Het budget voor de sporthal bedraagt 2,05 miljoen euro. Daarna zien we Steenkerke, de kinderopvang en de rioleringswerken van de Suikerwijken", overloopt Jan Verfaillie het lijstje van grote investeringen voor 2017.

  Schepen Anne Dequidt (CD&V) heeft alles opgeteld het grootste budget voor haar bevoegdheden wat het aantal investeringen volgend jaar betreft.

 • Matthias Feyen

  "Een aantal inwoners pleegt domiciliefraude"

  "De stad heeft een financieel beheerder en het OCMW ook, maar die beheerder gaat met onbetaald verlof. Daarom kiezen we ervoor om de diensten te versterken met een financieel expert niveau A om het geheel te monitoren. Er komt ook een sportpromotor. Het OCMW voert een voorzichtig beleid, zo blijkt ook de cijfers. Ik ben hen dankbaar voor de constructieve samenleving", licht Jan Verfaillie het budget 2017 toe.

  "Bij de personenbelasting merken we dat we nog altijd op hetzelfde niveau van 20 jaar geleden zitten. Door tal van maatregelen zitten op we op een dikke 2 miljoen euro. Ik stamp geen open deuren in, maar ik denk dat we binnen hier en tien jaar 500 tot 600 extra woongelegenheden krijgen. Daarom moeten we het debat durven aangaan om mensen met een bepaald inkomen naar onze stad te halen. Wij worden omringd door De Panne en Koksijde die vandaag nul euro personenbelasting vragen. Een aantal mensen woont in Veurne, maar is gedomicilieerd in De Panne. Dat is dus eigenlijk domiciliefraude, maar bewijs dat maar eens. Een verschuiving van belasting zou dan wel een vestzak-broekzakoperatie worden, ik wil niemand iets wijsmaken", aldus de schepen voor Financiën.

 • Matthias Feyen

  Begrotingsramingen voor 2017

  De toelichting van het budget 2017 start met een powerpointpresentatie. Schepen van Financiën Jan Verfaillie: "Het gras is al deels van voor mijn voeten weggemaaid door mijn collega's, maar mijn cijfers zijn iets correcter dan die in het meerjarenplan. Als stadsbestuur houden we de vinger op de knip. We zitten met een begrotingsraming van 18 miljoen euro wat de uitgaven betreft, terwijl Veurne volgend jaar om en bij de 21 miljoen euro ontvangsten voorziet. Het exploitatieoverschot bedraagt 3,3 miljoen euro. Dat budget kunnen we extra investeren en zorgt ervoor dat onze schuldgraad niet abnormaal stijgt."

 • Matthias Feyen

  Raad loopt vooruit op de feiten

  "Het feit dat we de atletiekpiste gaan vernieuwen, staat niet ter discussie. Het definitieve resultaat zal afhangen van de subsidies die we kunnen krijgen", verduidelijkt schepen Jan Verfaillie (CD&V) nadat Wouter Vanlouwe (N-VA) dit project als voorbeeld gaf.

  "We kunnen maar zo transparant zijn, collega", sneert de schepen van Financiën naar het N-VA-raadslid. "Gelukkig heb je hiervoor geen studiebureaunodig", kaatst Wouter Vanlouwe de bal terug, refererend naar het Klooster van de Blauwe Zusters.

  "We lopen hier vooruit op de feiten, collega's. Het budget van 2017 komt namelijk straks aan bod", aldus voorzitter Jef Goens (CD&V).

  De oppositie onthoudt zich bij de stemming.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!