Live HERBELEEF de gemeenteraad in Veurne: Hommeles rond autoloze zondag

26/09/16 om 16:11 - Bijgewerkt om 21:42

Maandagavond kwam de gemeenteraad van Veurne samen in de Seylsteen. Er stonden opvallend veel interpellaties op de agenda.

HERBELEEF de gemeenteraad in Veurne: Hommeles rond autoloze zondag

© GF

 • Matthias Feyen

  Einde van de zitting

  Afspraak op maandag 24 oktober in de Seylsteen. Tot dan!

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 30 september.

 • Matthias Feyen

  Vragen over Zomerkickoff

  Dirk Kesteloot (N-VA) interpelleert over de Zomerkickoff van 1 juli. "Wat de afrekening van de concessie voor de catering betreft: hoe komt het dat er zo weinig inkomsten zijn voor de zomerkickoff? Waarom wordt er bij het veligheidsoverleg van dit evenement gesproken over vermoedelijk 5.000 toeschouwers? Waarom stond er geen groot TV-scherm op een van de markten? Waarom wordt de factuur van de koelwagen afgetrokken van de opbrengsten van Veurne La Fête in plaats van de Zomerkickoff? En graag wat meer uitleg in verband met de 264 jetons voor de medewerkers. Wie zijn die medewerkers en hoeveel?

  Celine Mouton: "Te weinig inkomsten: dat zal te maken hebben met het feit dat de mensen minder dorst hebben. Het was slecht weer en er was voetbal die avond op het EK voetbal, dat verklaart een en ander. Er wordt met de politie een schatting gemaakt over het aantal aanwezigen, vandaar mikten we op 5.000 toeschouwers voor wat de veiligheidsmaatregelen betreft. Een groot scherm was er niet omdat we wisten dat er die avond voetbal was. Er was geen interesse van bedrijven en privépersonen om een scherm te ondersteunen. Horecazaken zetten bovendien een eigen scherm in hun zaak, daarom gingen we daar niet op in. Die 246 jetons zijn voor 17 evenementmedewerkers, mensen die instaan voor sfeerbeheer, frontstage, backstage... zij krijgen als erkenning een T-shirt en 11 drankbonnen. De vrijwilligers die gingen flyeren in de buurgemeenten kregen ook 11 drankbonnen. Dat verklaart de 264 bonnen", aldus schepen Celine Mouton.

  "Ik verwijt u een gebrek aan visie. Het was al maanden bekend dat er een EK-match zou zijn. 'Cloclo' kon gerust twee uur voor de match optreden", aldus Dirk Kesteloot.

  "Zijn entourage zag dat niet zitten, we hebben dat besproken", geeft de schepen nog mee.

 • Matthias Feyen

  Rode lichten

  Dirk Kesteloot: Ter hoogte van de Vaartstraat met de Zuidburgweg is er al zeer lang goedkeuring om rode lichten te plaatsen. Wanneer worden ze geplaatst?"

  Pascal Sticker: "Zeer lang goedkeuring zou ik niet durven zeggen, dat zijn uw woorden. Ik geef geen precies tijdstip omdat dat vandaag niet kan worden ingeschat. De rode lichten kaderen bovendien in een aantal wegenwerken ter plaatse."

 • Matthias Feyen

  Geen autoloze zondag in Veurne

  Dirk Kesteloot interpelleert over het fietsbeleid in Veurne. "Van 19 tot 26 september was het de fietstelweek. Heeft Veurne daar aan meegewerkt? Waarom werd er hier geen autoloze zondag georganiseerd? Welke maatregelen neemt onze stad om het fietsen te stimuleren tegenover de auto? Is Veurne tot slot bereid om het charter Sterk Fietsbeleid te ondertekenen?

  Schepen Pascal Sticker (Veurne Plus: "De stad heeft niet deelgenomen aan de fietstelweek en autoloze zondag. We kunnen niet aan elk initiatief deelnemen, hoe waardevol ook. Autoloze zondag wordt volgens ons niet ondersteund door de lokale horeca en middenstand. Bovendien vervuilen nadarhekkens het zicht in het stad. Wel zetten we onze schouders onder Met Belgerinkel naar de Winkel. Dat gaat hand in hand met de middenstand en loopt langer dan één dag. Een autoloze zondag waarbij onze stadskern verkeersvrij wordt is een eenmalige sensibiliseringsactie. We zullen ons karretje haken aan de fietskaravaan, een initiatief van de provincie. Investeren in de aanleg van fietspaden vinden wij belangrijk."

 • Matthias Feyen

  Dranghekkens tegen historische gevels

  Katrien Rabaey stelt volgende interpellatie: "'Veurne la fête' is in tussentijd een succesvolle traditie geworden om de zomerv akantie af te sluiten. Het evenement vond plaats op vrijdag 2 september. Jammergenoeg werd onze markt op zondag 4 september nog ontsierd door dranghekkens tegen historische gevels zoals die van het landhuis en de kunstgalerij Emergent. Ook ter hoogte van de pomp waren vuilniszakringen en zandzakken te vinden. Spijtig dat één van de historische troeven van Veurne, de Grote Markt, op die manier een slordige indruk nalaat bij zowel bewoners als bezoekers. Kan dit in de toekomst vermeden worden?"

  Schepen Celine Mouton: "Dit zijn opmerkingen die een klein radartje zijn in het evenwicht van overuren. De vijf personeelsleden konden om 6.00 uur aan de slag om duizenden bekertjes op te ruimen op de Grote Markt. Het overschot staat inderdaad op de foto's die u hier nu toont, maar dat is een eenmalig gegeven. Zo sparen we namelijk overuren uit. Dat beleid trekken we door naar alle optredens en evenementen in Veurne om besparend te werken. Het personeel was trots op hun werk, maar ik geef door dat dit een schoonheidsfoutje was."

  "Dit is geen kritiek op het personeel", stelt Katrien Rabaey (N-VA) nog. "Hoeveel mensen waren er trouwens aanwezig?"

  "Het evenement was een succes, de Grote Markt stond vol", aldus voorzitter Jef Goens.

 • Matthias Feyen

  Panama Papers of Bahama Leaks?

  Wouter Vanlouwe interpelleert over de verkoop van restgronden van de Stad Veurne ter hoogte van Spiekerstraat/Burgweg aan omwonenden. "Wat verklaart de exponentiële prijsstijging van deze grond en wie bepaalde de aanstelling van de betrokken landmeter-schatter", vraagt het N-VA-raadslid zich af.

  Schepen Jan Verfaillie: "We zouden nog veel meer centen uit de gronden kunnen halen, maar dat was niet de bedoeling van het college."

  "Er is veel ongenoegen over de verhoogde prijs", aldus Wouter Vanlouwe.

  "U haalde uit naar de Panama Papers van Veurne enkele zittingen geleden en in de pers, wel ik zou niet willen dat we hier geconfronteerd worden met de Bahama Leaks", stelt Jan Verfaillie, waarop Wouter Vanlouwe het dossier van de Monnikenhoek erbij haalt.

  "De gronden in de Klinieklaan zijn volgens mijn informatie duurder verkocht dat het schattingsverslag", stelt de schepen.

  "U hebt zelf de grond van onder de voeten van de schatter gemaaid bij het dossier van de Pastorie. De integriteit van de schatter hebt u toen zelf in vraag gesteld, ik niet", aldus Wouter Vanlouwe.

 • Matthias Feyen

  Mogen raadsleden aanwezig zijn op bewonersplatforms?

  "Mogen raadsleden aanwezig zijn op bewonersplatforms? Waar kan ik een geografische omschrijving vinden van de verschillende wijken van Veurne en is deze geografische omschrijving/afbakening opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende bewonersplatforms", vraagt Wouter Vanlouwe (N-VA) zich af.

  "Burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van een platform, andere mandatarissen kunnen lid zijn van het platform in het wijk zonder dat ze een uitvoerende functie bekleden. In een bewonersplatform doen we geen politieke uitspraken. Ik zou willen vragen dat iedereen respecteert dat je enkel op een bewonersplatform van jouw eigen wijk aanwezig kan zijn."

  "Tijdens een bewonersplatform uitspraken doen over de ontsluiting van een wijk, dat gaat dat verder dat de wijk Petit Paris. U moet begrijpen dat dit de volledige stad behelst."

  Jan Verfaillie: "Dat is niet gezegd geweest", waarop de CD&V-schepen op de vingers getikt wordt door de voorzitter omdat burgemeester Roose antwoord geeft op deze interpellatie.

  "Ik heb gewoon de denkpistes toegelicht. Als de bewoners mij vragen om daar aanwezig te zijn, dan lijkt het mij logisch dat ik daar ben", aldus de burgemeester.

  "Als er punten worden behandeld die verder gaan dan de wijk zelf, dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat er daarop ook inwoners van andere wijken aanwezig zijn", aldus nog Wouter Vanlouwe.

 • Matthias Feyen

  Bal van de Burgemeester

  Wouter Vanlouwe (N-VA) interpelleert over het Bal van de Burgemeester. Welke medewerking wordt verleend vanuit de stadsdiensten aan het bal van de burgemeester? Wat is het Sociaal Fonds van de Burgemeester? Wie maakt deel uit van dit Sociaal Fonds en van de organisatie van het bal van de burgemeester? Betreft dit de vereniging Curieus? Hoeveel (vrijwilligers)vergoedingen werden deze legislatuur reeds betaald aan de vereniging Curieus en haar leden en wWat is de opbrengst van het bal van de burgemeester en welk sociaal doel wordt dit jaar gesteund?

  "Het Bal maakt gebruikt van de stadsdiensten die voor iedereen beschikbaar zijn. Particuliere personen maken deel uit van het Sociaal Fonds. Wij hebben niets betaald aan Curieus aan haar leden. De opbrengst is nog niet gemaakt en het sociaal doel wordt nog bepaald", aldus burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Wifi in het stadscentrum

  De interpellatieronde telt deze zitting maar liefst 9 tussenkomsten. "Gelieve de een-op-eenrelatie tussen de vragensteller en de bevoegde schepen of de burgemeester te respecteren", vraagt voorzitter Jef Goens.

  Mario Haelewyck (Open VLD) opent de interpellatieronde met een vraag over gratis wifi in het stadscentrum. "U zal vermoedelijk reeds vernomen hebben dat één van de meest concrete Europese doelstellingen in Junckers beleidsplan binnen de vier jaar (tegen 2020), gratis wifi omvat in alle stadscentra. De gratis netwerken in de stadscentra zijn in de eerste plaats een aangelegenheid van de gemeenten. Sommige Vlaamse gemeenten hebben hun centrum nu al uitgerust met wifi. Om zijn digitale plannen te financieren, zal Juncker de komende tien jaar 500 miljard euro nodig hebben. Bij dit nieuws heb ik volgende vragen:

  1) Werd er in het verleden reeds een studie uitgevoerd door Stad Veurne voor het invoeren van gratis wifi in het stadscentrum?

  2) Is het gemeentebestuur van Veurne bereid om in dit dossier in de nabije toekomst in onze regio een voortrekkersrol te spelen en is er al een concreet plan wanneer gratis wifi zal ingevoerd worden?

  3) Wie zal het nodige doen om het dossier omtrent Europese subsidiëring op te volgen en tijdig een aanvraag tot subsidie indienen?"

  "Ik heb geen weet van een studie die bij ons zou bestaan. Vroeger kregen we in deze raad een vraag over gratis wifi in het stadspark, maar dat is geen prioriteit van ons ICT-beleid. Als stad willen we niet het statuut van telecomoperator krijgen. Je bent namelijk verantwoordelijk voor het verkeer die op je wifinet passeert. Het vereenvoudiging van allerlei (interne) administratieve procedures staat vandaag centraal in ons ICT-beleid. We zullen zien wat Europa ons aanbiedt, al denk ik niet dat de subsidies rechtstreeks naar de steden en gemeenten zullen gaan."

  "Ik was mij niet bewust van het feit dat men beschouwd wordt als telecomoperator", geeft Mario Haelewyck mee.

  "Stad Roeselare biedt dat aan in winkelkerngebied, enkel voor wie lid is van een van de operatoren. Zonder code kan je niet op wifi. Waarmee zijn we dan bezig", aldus nog Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Onthouding bij punt over gft-afval

  De vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het ophalen van gft-afval in diftarcontainers op het grondgebied van de gemeenten Heuvelland, Mesen, Poperinge en Veurne en het afvoeren naar IVVO zorgt deze keer voor minder discussie. De oppositie onthoudt zich collectief.

 • Matthias Feyen

  Uitvoerige discussie over huisvuil

  Mario Haelewyck wil een amendement indienen bij het agendapunt over de lastvoorwaarden en gunningswijze voor ophalen van gewoon huisvuil, vervoeren en storten in het overslagstation van IVVO Veurne. "Ik verwijs naar een van de oppositie-eisen van Veurne Plus in 2005 en 2007 voor wekelijkse huisvuilophalingen het hele jaar door, een eis die ze nu ook niet kunnen realiseren sinds ze in de meerderheid zetelen. Verandering? Mijn gedacht...", liet het raadslid eerder weten.

  "Uw voorstel van ophaling is niet gebudgetteerd in het meerjarenprogramma", reageert burgemeester Peter Roose. "We hebben een aantal verplichtingen tegenover de Vlaamse overheid wat het vuilnisafval betreft."

  "Uw antwoord verwondert mij, want Veurne Plus was altijd voorstander voor een wekelijkse ophaling jaar in jaar uit. Dat blijkt uit persartikelen van een paar jaar geleden. U spreekt zichzelf tegen."

  "Dat gaat over inzichten van de meerderheid versus de oppositie, dat kan ik begrijpen", klinkt het.

  "Het gaat hier om voortschrijdend inzicht", aldus schepen Jan Verfaillie, die per abuis 'ja' stemt als het amendement van Mario Haelewyck ter stemming ligt (en dus niet het agendapunt zelf). Dat zorgt voor wat gemor op de oppositiebanken. "Je stemde ja, gezegd is gezegd", klinkt het.

  De stemming over het amendement levert 8 ja-stemmen en 11 nee-stemmen op.

  Wouter Vanlouwe: "De restafvalfractie voor Veurne is met 70 ton gestegen? Heeft u daar een verklaring voor?"

  Burgemeester Roose: "Een aantal cijfers zijn niet correct, want er is een lichte daling. Je moet ook het aantal inwoners in rekening nemen. Het aantal inwoners neemt toe in Veurne."

  Jan Verfaillie: "We moeten het gebruik van het containerpark stimuleren, ook wat het sorteren van gft betreft."

  Dirk Kesteloot (N-VA): "Komen er veel klachten binnen wat de ophaling betreft?"

  Peter Roose: "Dat valt mee, het gaat soms om buitenwijken of plaatsen waar er wegenwerken aan de gang zijn. Er wordt dan snel contact opgenomen met de huisvuilophaler. De afvalkorven van Veurne mee opnemen in het traject van de ophaler? Dan is niet mogelijk, de frequentie is anders. Je kan de openbare vuilnisbakken niet om de twee weken legen. De huisvuilophaler moet bovendien snel werken en kan geen nieuwe vuilniszak voorzien."

  Mario Haelewyck stemt nee, de N-VA-fractie onthoudt zich. "Reden? De cijfers zijn niet juist", aldus Wouter Vanlouwe.

 • Matthias Feyen

  Unanimiteit troef

  De vaststelling van het addendum aan het contract inzake het gebruik van de sportzaal van het Bisschoppelijk College zorgt voor een kleine discussie, maar wordt uiteindelijk unaniem goedgekeurd. Dat geldt ook voor de agenda van EVA De Vleermuis en de studieopdracht voor de collector Nieuwpoortkeiweg tussen de Statieplaats en Dode Mannenstraat.

 • Matthias Feyen

  Overdracht van gronden

  De wijziging van de overeenkomst met IWVA passeert eveneens geruisloos de revue. Dat is ook het geval bij de instemming van de overdracht van de ingerichte gronden door de VLM in het kader van het landinrichtingsproject De Moeren. Schepen Jan Verfaillie (CD&V) gaf kort toelichting. "We zijn tevreden dat een plan dat al sinds 2001 voorligt 15 jaar later gerealiseerd wordt", geeft Wouter Vanlouwe (N-VA) mee.

  "Ik begrijp u niet goed, want de vraag tot overdracht werd niet gesteld in 2001", licht Jan Verfaillie toe.

 • Matthias Feyen

  Vlaams Energiebedrijf

  Ook de vaststelling van de gezamenlijke overeenkomst met het Vlaamse Energiebedrijf zorgt niet voor discussie en wordt zonder stemming unaniem goedgekeurd na toelichting door burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

 • Matthias Feyen

  Kerkfabrieken bij de vleet

  De budgetwijziging van de kerkfabrieken Sint Walburga en Sint-Michiel Avekapelle passeert geruisloos de revue, net als de wijziging van het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Niklaas en de budgetten 2017 van de Veurnse kerkfabrieken.

 • Matthias Feyen

  Raad van start

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) opent stipt om 20 uur de zitting van oktober en verwijst eerst naar de Baretta-tentoonstelling van 30 september tot 16 oktober in Veurne. Schepenen Anne Dequidt en Nathalie Delva en OCMW-voorzitter Anja Pilet zijn afwezig.

 • Matthias Feyen

  Guido Hoste tegen de rest

  Grappig tafereel tien minuten voor aanvang van de zitting. De N-VA-fractie zit voltallig op post, van de meerderheid is enkel ouderdomsdeken Guido Hoste (CD&V) al aanwezig. Dat zorgt even voor wat hilariteit in de raadzaal. "Gow Guido, zet je bij ons aan de juiste kant", klinkt het gekscherend.

  Hilariteit voor de start

  Hilariteit voor de start © MF

 • Matthias Feyen

  Negen interpellaties

  In totaal staan er vanavond maar liefst 9 interpellaties op de agenda. Komen verder onder meer aan bod: het Bal van de Burgemeester, de bewonersplatforms, de verkoop van restgronden van de Stad Veurne, Zomerkickoff en het fietsbeleid van de stad. Het belooft een boeiende zitting te worden.

 • Matthias Feyen

  Wifi in het stadscentrum

  Mario Haelewyck (Open VLD) plant een interpellatie over het invoeren van wifi in het centrum. "Werd er in het verleden al een studie uitgevoerd door de Stad Veurne voor het invoeren van gratis wifi in het stadscentrum of is er een concreet plan wanneer dat er zal zijn? Wie zal het nodige doen om een tijdige aanvraag tot Europese subsidies in te dienen?"

 • Matthias Feyen

  Agendapunten

  Er staan 15 punten op de agenda, waaronder een aantal items over de Veurnse kerkfabrieken en de ophaling van huisvuil en gft-afval.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!