Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: "het is hier precies een spelletje Monopoly"

22/08/16 om 18:39 - Bijgewerkt om 22:28

Maandagavond kwam de gemeenteraad van Veurne opnieuw samen in de Seylsteen.

 • Matthias Feyen

  Einde van de zitting

  Na een kleine tweeënhalf uur zit de gemeenteraad erop. Afspraak op maandag 26 september voor de volgende bijeenkomst.

  Lees ook over de voorbije zitting in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 26 augustus.

 • Matthias Feyen

  Mededelingen

  Voorzitter Jef Goens maakt reclame voor de Open Landbouwdag van zondag 11 september en vraagt ook aandacht voor de overwinning van zijn broer. Joris Goens, de belleman van Veurne is kampioen geworden van de gilde van Europese bellemannen in het Britse Colchester.

 • Matthias Feyen

  Meeuwenoverlast in Veurne

  Jan Vetters (N-VA): "Ik hoop dat mijn interpellatie niet belachelijk zal overkomen, maar begin vorige maand was een deel van onze stad het slachtoffer van een mini-invasie van meeuwen. Beschikt Veurne over een adequaat meeuwenbeleid? Bepaalde maatregelen dringen zich op om te anticiperen op deze vorm van overlast."

  "Nestvorming op het dak kan voorkomen worden door zelf regelmatig op het dak te gaan. Het melden van pogingen tot nestvorming speelt ook van belang. De cijfers van vandaag tonen aan dat er geen sprake is van een invasie. In 'Info Veurne' zullen we aandacht schenken aan deze overlast. Het provinciebestuur beschikt ook over heel wat adviesmateriaal. Het stadsbestuur heeft een scenario klaar om vragen over meeuwen te beantwoorden."

  De burgemeester verspreekt zich tijdens zijn antwoord en spreekt van 'stieren' in plaats van meeuwen. "Ik moest aan collega Wouter Vanlouwe denken", corrigeert hij zich, waarop een algemeen gelach losbarst.

 • Matthias Feyen

  Jeugdcheques

  Jeugdcheques zijn cheques waarmee de houder betalingen kan verrichten bij een erkende Veurnse jeugdvereniging voor lidgeld van de vereniging, kampen of betalende activiteiten georganiseerd door de vereniging en de aankoop van kledij bij de vereniging.

  De jeugdcheque staat op naam en kan niet worden doorgegeven aan derden. Hij is maar één jaar geldig vanaf de datum van uitreiking.

  "De jeugdcheques zijn bedoeld om jongeren te motiveren zich lid te maken van een jeugdvereniging, ondanks de financiële drempel die ze ondervinden. We willen het gebruik stimuleren", licht schepen Nathalie Delva (CD&V) toe. "Het is combineerbaar met sportcheques, maar de cheque kan niet gebruikt worden voor sport- of cultuurverenigingen", reageert de schepen op een vraag van Dirk Kesteloot (N-VA).

 • Matthias Feyen

  Digitaal cadeaubonsysteem

  Schepen Celine Mouton (Veurne Plus) geeft kort toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een digitaal cadeaubonsysteem.

  Marieke Stubbe (N-VA): "De overeenkomst is geldig tot 2019, maar zou tot 2021 moeten lopen als het om vijf jaar gaat waarvan sprake."

  "We proberen niet te ver te gaan op dat vlak met het oog op de volgende bestuursperiode. De volgende meerderheid kan daarover ook uitspraak doen", aldus burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Brug ter hoogte van het sluizencomplex (2)

  "Deze discussie gaat over de kip en het ei. Het principe werd in april besproken en nu pas komt het precies ten gronde aan bod. Dat begrijp ik niet, collega's", stelt schepen Pascal Sticker (Veurne Plus).

  "We hebben het over de kip en het ei, maar het is hier precies een windei. U heeft geen enkele stok achter de deur. Met 1,2 miljoen euro zullen we nooit toekomen om de brug te bouwen, maar intussen worden er wel appartementen verkocht met de belofte dat er een brug komt", fulmineert Wouter Vanlouwe (N-VA).

  "Ik begrijp jullie frustratie dat het niet snel genoeg gaat. Dat is correct, dat leeft ook bij ons. Maar het moet allemaal sluitend zijn. We hebben juridische steun nodig. Wij draaien de polsen van de private partners niet om, zij zijn vragende partij voor de bouw van de brug. Dat er hier scepsis is: geen probleem. Met de informatie vandaag gaan we het dossier nooit in kannen en kruiken krijgen", legt burgemeester Roose uit.

  "Moeten we wachten op het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid", vraagt schepen Pascal Sticker zich af.

  "Jullie hebben het ene gekoppeld met het andere. Ofwel kom je af met een plan, ofwel met een windei dat je hier aan het leggen bent", stelt Wouter Vanlouwe, die het dossier van bedrijventerrein Monnikenhoek erbij haalt, wat voor gemompel en gezucht zorgt op de meerderheidsbanken. "Als het van jou afhangt Wouter, dan staat de brug er over tien jaar nog niet", aldus burgemeester Roose.

  Het agendapunt - aangepast met de schrapping van het woordje gezamenlijk - wordt goedgekeurd. De minderheid onthoudt zich.

 • Matthias Feyen

  Brug ter hoogte van het sluizencomplex

  De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Veurne en NIJF nv voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex komt aan bod.

  De stad engageert zich om voor 33% van de geraamde bouwkost van de brug te zorgen via investeringssubsidies van hogere overheden, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of eigen financiële middelen, met een maximum van 400.000 euro.

  "In de bouwvergunning hebben wij opgelegd dat ofwel de bouwheer moet instaan voor 80 meter brug ofwel een andersluidende overeenkomstig gesloten zou kunnen worden. Met dat laatste komen wij nu naar de gemeenteraad. Hij zal participeren volgens de verdeelsleutel, wij houden een slag onder de arm", laat schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) weten op een vraag van Jan Vetters (N-VA).

  "De boete van 200.000 euro is eigenlijk zeer weinig. Dat is de prijs van een appartement, als ik een vergelijking mag maken", aldus nog Jan Vetters.

  "We moeten cijfers met cijfers vergelijken", stelt schepen Jan Verfaillie (CD&V), waarop Mario Haelewyck (Open VLD) inpikt met enkele technisch-juridische gegevens bij het dossier. "Ik zou het woordje gezamenlijk schrappen."

  "Het is mogelijk dat NIJF nv een aantal zaken uitbesteedt", repliceert burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Beeld van Brecht Ledene

  Er komt een beeld van Brecht Ledene op de Sint-Denisplaats. "De opstelling van het beeld betekent een verfraaiing voor de SintDenisplaats. Het beeld staat momenteel nog in Nieuwpoort", aldus schepen Nathalie Delva (CD&V). "Het is een tentoonstelling die cadeau wordt gedaan", repliceert Nathalie Delva op de vraag van Wouter Vanlouwe (N-VA).

  "Het is dus in bruikleen. Wat in geval van beschadiging", wil het oppositieraadslid weten. "Dat wordt mee opgenomen op de lijst, we hebben daarvoor een forfaitaire verzekering. De verlichting van het beeld kost 400 euro, een van de goedkoopste tentoonstellingen dus", aldus nog Nathalie Delva.

  De consignatie loopt van 1 december 2016 tot 1 januari 2019.

 • Matthias Feyen

  Algemene vergadering van Gaselwest-Zuid

  Voor Gaselwest werd bij de aanvang van deze legislatuur een vertegenwoordiger, namelijk Peter Roose, aangeduid. Omdat Gaselwest-Zuid een nieuw gegeven is, moet hiervoor ook een vertegenwoordiger aangeduid worden. Er wordt voorgesteld dezelfde persoon als voor Gaselwest aan te duiden.

  De burgemeester krijgt een ruime meerderheid van de stemmenen achter zijn naam. Het stemmenaantal zorgt voor hilariteit. "Iemand zijn stylo was op", klinkt het gekscherend.

 • Matthias Feyen

  Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

  Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een onderscheidingsteken aan de voorzitter van de gemeenteraad toe te kennen in de vorm van een sjerp met het wapenschild van de stad op een geel-groene achtergrond.

  "Ik ben ondervoorzitter, zou het mogelijk zijn om een sjerp in één kleur te krijgen", lacht Guido Hoste (CD&V). "De sjerp van de provincie is te lang, ik zal er een stuk van knippen", lacht Wouter Vanlouwe (N-VA) op zijn beurt.

  "In opvolging van de investering in de digitale handtekening en de digitale werkwijze van het college kunnen de raadsleden voor de duur van hun mandaat beschikken over een tablet waardoor voortaan de oproepingen voor de gemeenteraadszittingen en andere vergaderingen uitsluitend digitaal kunnen gebeuren en vanwaar rechtstreeks geprint kan worden op het kopietoestel dat in de Alexianenzaal ter beschikking van de raadsleden staat. De raadsleden, met de ondersteuning van de ICT-dienst van de stad, zullen beter gebruik kunnen maken van hun gepersonaliseerd @veurne.be mailadres", is de inhoud van het voorstel.

  "Dit voorstel is ingegeven omdat we bezig zijn met de digitalisering van de administratie en omdat we kostenbesparend willen werken", licht burgemeester Peter Roose toe.

  "Denk aan de digitale uitnodigingen, het ontwerp van meerjarenplan, van wijziging van het meerjarenplan, van budget, van budgetwijziging en van jaarrekening. Dat wordt minstens veertien dagen voor de dag waarop de gemeenteraad erover zal beraadslagen via het extranet en niet in gedrukte vorm aan de gemeenteraadsleden ter beschikking gesteld en niet ten huize bezorgd."

 • Matthias Feyen

  Afvalwater

  De hervaststelling van het subsidiereglement inzake huishoudelijk afvalwater en hemelwater ligt ter tafel.

  Het stadsbestuur biedt een premie aan om het afkoppelen van hemelwater uit de aansluitingen van huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering te stimuleren en het stadsbestuur biedt een premie aan om de aanleg van individueel beheerde zuiveringsinstallaties te stimuleren.

  Het punt wordt eenparig goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Compensaties voor zelfstandigen

  Guido Hoste (CD&V) polst naar mogelijke premies voor zelfstandigheden bij hinder door openbare werkzaamheden. "Zal de stad financiële middelen voorzien in het meerjarenbudget/begroting om deze belangrijke kmo's ondersteuning te voorzien", vraagt het raadslid van de meerderheid.

  "Wat heeft dat te maken met een budgetwijziging", klinkt het intussen op de oppositiebanken bij N-VA.

  "Het Vlaams decreet voorzag in een drempeltoelage. Het voorstel werd aangenomen, maar er is nog geen uitvoeringsbesluit", is het antwoord van schepen Anne Dequidt (CD&V).

  "Sensibilisatie en communicatie is voor mij zeer belangrijk", geeft Guido Hoste nog mee. "We gaan dit zeer nauwkeurig opvolgen", stelt zijn partijgenote nog.

 • Matthias Feyen

  Gezelschapsspelletjes bij de vleet

  De vaststelling van de budgetwijziging 2016 komt aan bod en schepen Jan Verfaillie (CD&V) neemt opnieuw het woord. Mario Haelewyck (Open VLD) polst naar veranderde cijfers. "De middelen die verschoven zijn, dat moet niet door de gemeenteraad komen?"

  "Het gaat om een budgetwijziging, een hele lijst met alle investeringen die gewijzigd zijn. Soms gaat het om kleine veranderingen", stelt de financieel beheerder.

  "Het verschuift van het ene naar het andere, het is hier precies een spelletje Monopoly", komt Jan Vetters (N-VA) tussen. "Van ons wordt verwacht dat wij weten wat er versmeten wordt van investering naar exploitatie en vice versa", vult fractiegenoot Wouter Vanlouwe aan.

  "Volgend jaar zullen we daar rekening mee houden. We worden allemaal een dagje ouder", komt Jan Verfaillie tussen.

 • Matthias Feyen

  Station van Veurne

  Bij een volgend agendapunt polst Dirk Kesteloot (N-VA) naar de stand van zaken van de stationsgebouwen. "De privé-eigenaar van het station is bezig met de renovatie van een deel van de site. De definitieve bestemming ligt nog niet vast, want daarvoor is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat kan wonen enerzijds en handel anderzijds worden. Als de NMBS zijn activiteiten in het oude gebouw gestaakt heeft en verhuist, komt daarin meer duidelijkheid", stelt burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  OCMW-voorzitter afwezig

  OCMW-voorzitter Anja Pilet is afwezig deze zitting. Bij het agendapunt over de jarrekening van het OCMW Veurne krijgt schepen Jan Verfaillie daarom het woord. "Fijn om mij hierin eens te kunnen verdiepen", begint hij zijn toelichting. "De meeste rustoorden zijn voor 95 procent bezet, ik denk dat Veurne geen uitzondering vormt", reageert Katrien Rabaey (N-VA) na de uitleg van de schepen.

  "Een bezetting van 99,8 procent halen, betekent dat het OCWM-personeel van Veurne dat toch heel erg opvolgt", repliceert Jan Verfaillie.

  "Zo moet het zijn", aldus het N-VA-raadslid.

  "De stemming blijft dezelfde", vraagt de voorzitter aan Jan Vetters. Het gaat echter om een akteneming, dus een stemming is niet aan de orde.

 • Matthias Feyen

  Jaarrekening 2015

  Schepen voor Financiën Jan Verfaillie (CD&V) krijgt het woord en geeft toelichting bij de jaarrekening 2015. Wouter Vanlouwe (N-VA) herinnert even aan de commissie. "Ik was afwezig door familiale omstandigheden, collega", repliceert de schepen voor hij aan zijn uitleg begint.

  Marieke Stubbe (N-VA) polst naar enkele cijfers in de jaarrekening. Bij de stemming roept voorzitter Jef Goens (CD&V) Jan Vetters (N-VA) tot de orde als hij spontaan het stemgedrag (unanieme onthouding) van zijn fractie meedeelt. Ook Mario Haelewyck (Open VLD) onthoudt zich.

 • Matthias Feyen

  Nieuwe partij in de maak?

  Mario Haelewyck (Open VLD) vraagt na de stemming van het eerste agendapunt om ook zijn onthouding te mogen toelichten. Voorzitter Jef Goens (CD&V) verspreekt zich even en geeft "Open Veurne" het woord, wat even voor hilariteit zorgt in de Seylsteen. "Een gebrek aan duidelijkheid en transparantie voor de Veurnse burger", schetst Mario Haelewyck bondig.

 • Matthias Feyen

  Jaarverslag 2015

  Het jaarverslag 2015 bijt de spits af vanavond. Mario Haelewyck (Open VLD) stelt dat de meerderheid rekening heeft gehouden met zijn opmerkingen vorig jaar, maar heeft vragen bij de duidelijkheid van het verslag voor de Veurnse burger. "Jan Modaal weet niet wat een boordtabel is."

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): "Uw vraag verrast mij, want dat is niet de functionaliteit van een jaarverslag. Het is namelijk een hulpinstrument waaruit je een algemene evolutie kan afleiden. Ik wil samen met het managementteam wel eens samenzitten om een document op maat van de Veurnse burger samen te stellen, maar we moeten opletten dat we geen dubbel werk verrichten."

  Wouter Vanlouwe (N-VA) wil weten hoeveel keer het jaarverslag geconsulteerd wordt. Jan Vetters (N-VA) laat meteen weten dat zijn fractie zich de eerste zes punten zal onthouden. "Wij kunnen toch geen meerwaarde leveren, de transparantie is niet te doorgronden. Vragen stellen over het budget zullen we wel doen"

  Voorzitter Jef Goens: "We gaan toch punt per punt de stemming vragen. We zijn met meerdere partijen aan tafel." Net als de N-VA-fractie onthoudt Mario Haelewyck (Open VLD) zich.

 • Matthias Feyen

  Laattijdigheid

  Er is één interpellatie vandaag, namelijk van Jan Vetters (N-VA). Partijgenoot Wouter Vanlouwe had er ook een, maar door zijn laattijdig indienen zal het raadslid het punt op een volgende zitting aan bod laten komen.

 • Matthias Feyen

  Raad van start

  Stipt om 20 uur start voorzitter Jef Goens (CD&V) de zitting van augustus.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!