Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: burgemeester vindt dat raadslid achterbaks doet

24/04/17 om 15:23 - Bijgewerkt om 22:18

Maandagavond kwam de gemeenteraad van Veurne samen in de Seylsteen voor de zitting van april.

Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: burgemeester vindt dat raadslid achterbaks doet

© MF

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  De volgende zitting vindt plaats op maandag 22 mei.

  Lees ook over de gemeenteraad in Krant van West-Vlaanderen van vrijdag 28 april, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide.

 • Matthias Feyen

  Vragen over video over Veurne

  Dirk Kesteloot (N-VA): "Het stadsbestuur vraagt offertes op om een videofilm uit te werken over Veurne met een maximumduur van 10 minuten. Bij de omschrijving van de opdracht staat dat deze film belangrijke evenementen en sfeerbeelden van Veurne in 2017 moet tonen, net als enkele locaties waaronder enkele gebouwen van de dienstverlening, het Bakkerijmuseum, de tien deelgemeenten en het Kasteel Beauvoorde. Waarom moet er niets vermeld worden over de natuur in Veurne, waaronder het stadspark, het Vaubanpark en het natuurpark op de Suikerfabrieksite met grote natuurwaarden zoals tal van vogels en eenden?"

  "De film zal onder meer gebruikt worden voor de ontvangst van nieuwe inwoners. Alle domeinen moeten aangesproken worden, dus ook natuur en historiek. Dat staat zo vermeld. Wie de film zal maken, krijgt een uitnodiging voor een voorafgaand gesprek", repliceert schepen Anne Dequidt.

 • Matthias Feyen

  Stadsbestuur weigert gebruik van voetbalterrein

  Dirk Kesteloot (N-VA): "De Hoppeschoppers vzw organiseert zoals gewoonlijk een voetbaltoernooi op 1 juli op het Will Tura Sportpark. Het stadsbestuur laat toe om de oefenvelden 2 en 3 van KSV Veurne te gebruiken. Op 27 juli wil KSV Veurne hun tweede toernooi Maurits Kesteloot organiseren op terreinen 1 en 2 of 2 en 3. Dat wordt echter door het stadsbestuur geweigerd. Wat zijn de criteria om al dan niet toelating te verlenen om op deze terreinen te voetballen?"

  "KSV Veurne heeft het exclusieve gebruik. De gemeenteraad stelt dat vast bij goedkeuring van het reglement. In mei en juni worden de terreinen niet teruggegeven aan de gebruiker omdat er jaarlijks onderhoud is. Mochten er na mei nog competitie- of eindrondewedstrijden zijn, dan laten we dit uiteraard wel toe. Omdat KSV Veurne als permanente gebruiker een tornooi wil laten plaatsvinden in de door hen gekende sperperiode, dan moet dat langs het schepencollege. De groendienst gaf een negatief advies voor het gebruik zodat het terrein niet verder belast wordt in aanloop naar het nieuwe seizoen. Op de twee door u genoemde terreinen zijn er minder speelminuten. Er werden ook andere aanvragen geweigerd", aldus Sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus).

  "Als de Hoppeschoppers twee andere terreinen willen, dat moet dat ook geweigerd worden. Het moet voor iedereen gelijk zijn", aldus nog Dirk Kesteloot (N-VA).

  "U mag dit niet als een boycot zien", stelt de schepen. "Dat doe ik helemaal niet", geeft het N-VA raadslid mee.

 • Matthias Feyen

  Aanleg van een kampeerautoterrein

  Dirk Kesteloot (N-VA): "Het is aan het licht gekomen dat de provincie goedkeuring heeft verleend aan het toekennen van een subsidie voor infrastructuur binnen het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen aan de Stad Veurne voor de aanleg van een kampeerautoterrein op het grondgebied van Veurne voor het Vaubanpark. De meerderheid van de inwoners is tegen dit voorstel op basis van verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, milieuhinder, onveiligheid, te smalle bedieningswegen, de schending van de privacy... De brief van de provincie is op het stadhuis toegekomen op 10 maart. Waarom wordt er in de notulen van het schepencollege over deze brief niets vermeld en wat zijn nu eigenlijk de bedoelingen van het schepencollege?"

  "Ik ga antwoorden als ik mag, want de voorzitter is even afwezig", zegt Peter Roose. "We hebben een dossier ingediend voor twee sites. Het is de bedoeling om die verder af te wegen. Daarna maken we een definitieve keuze en koppelen we terug met Westtoer. Er is vraag naar een dergelijk kampeerterrein in onze stad. Nu kunnen we dit realiseren, maar wel in overleg met de plaatselijke bewoners", gaat de burgemeester verder.

  "De collega's van de oppositie hebben de brief rondgestuurd naar de aangelanden, maar die informatie was niet helemaal correct. Op een serene manier wilden wij de communicatie met de bewoners opstarten. Er is geen vuiltje aan de lucht. Uw partij probeert garen te spinnen bij dit dossier, maar wij hebben alleszins niets gelekt. Jullie zijn welkom tijdens de vergadering donderdag, maar we gaan er geen gemeenteraad van maken", aldus de burgervader.

 • Matthias Feyen

  Vragen over het containerpark

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "De invoering van het nieuwe retributiereglement voor het containerpark zorgt voor een aantal praktische beslommeringen. Hoe kunnen de betalingsfaciliteiten efficiënter afgehandeld worden? Er stond nog 4 euro op mijn kaart, ik los voor 7 euro groenafval en ik kan enkel met een creditkaart aan mijn betaling voldoen. Niet iedereen heeft zijn creditkaart mee als hij naar het containerpark rijdt."

  "Een terechte opmerking. We gaan dit onderzoeken om te verbeteren", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Hoe kan ervoor gezorgd worden dat inwoners die uit burgerzin openbaar groen onderhouden, hier financieel niet voor moeten opdraaien? Die mensen worden vandaag gestraft. We krijgen vandaag 9 euro in plaats van 6 euro op onze kaart, maar wie vandaag wat gaat maaien, is meteen de 3 euro extra kwijt. We moeten zorgen voor die vrijwilligers", zegt Wouter Vanlouwe in het tweede deel van zijn interpellatie.

  "Het schepencollege heeft dit nog niet behandeld. We kunnen dit niet inschrijven als vrijstelling, maar we kunnen wel een of twee euro terugstorten aan die vrijwilligers. We volgen dit binnenkort op binnen het college."

 • Matthias Feyen

  Burgemeester vindt dat N-VA-raadslid achterbaks doet

  Wouter Vanlouwe (N-VA) vraagt naar de positie van de brandweer van Veurne binnen haar zone. "Graag had ik vernomen hoe de burgemeester de toekomst van de brandweer van Veurne ziet en hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Bij een spijtig voorval werd de brandweer opgeroepen om iemand te ontzetten via mijn dak nadat die persoon onwel was geworden. Eerst kwam er een commandowagen uit Oostduinkerke en later kwamen er nog een bestelwagen uit Oostduinkerke en een ladderwagen uit Koksijde aan te pas."

  "Uw vraag was de positie van de brandweer Veurne binnen de zone, maar nu komt u af met een persoonlijk verhaal. Wees in het vervolg eerlijk en stel de vraag op papier in plaats van nu zo achterbaks te doen. Een goede vraag verdient een antwoord dat goed voorbereid is", haalt burgemeester Peter Roose uit, waarop Wouter Vanlouwe op zijn beurt zijn stem verheft en protesteert.

  "De huidige positie van de brandweer van Veurne bestaat uit drie krachtlijnen. De brandweerpost is een logistiek centrum voor de hele zone. De post is het epicentrum voor alle brandweerlui van de zone om oefeningen te doen. De post in Veurne verstrekt opleidingen. Er komt een unieke oefenruimte in de kazerne voor de permanente vorming van het eigen personeel en de opleiding van personeelsleden binnen de zone", overloopt de burgemeester.

  "Er zijn een paar aandachtspunten. De voorziene formatie moet volledig blijven. We moeten kijken om het aantal chauffeurs te verhogen. Sinds eind vorig jaar is er een nieuw oproepsysteem om de beschikbaarheid voor de eerste uitruk te verzekeren. De officieren moeten op een snelle manier kunnen ingrijpen. In uw geval was de laatste chauffeur niet beschikbaar, waardoor de post niet opgeroepen kon worden. Er moeten namelijk zes mensen beschikbaar zijn. Daardoor behandelde de post van Koksijde de oproep", aldus Peter Roose.

  "Veurne wordt een logistiek centrum voor reservestukken en het stockeren van materiaal, begrijp ik uit uw antwoord. Ik kan nog een ander incident vertellen in de Europalaan, waarbij een signalisatiewagen uit Koksijde ter plaatse kwam terwijl de signalisatiewagen in Veurne - met alle manschappen - stond te wachten. Het zal dus wel niet altijd de beschikbaarheid van de manschappen zijn. Hopelijk kunnen ze hun taak blijven doen in Veurne. We zullen het blijven opvolgen", aldus Wouter Vanlouwe.

  "De positie van wie het korps verlaat, wordt ingevuld. Wie langdurig ziek is, kunnen we evenwel niet vervangen. Het is de computer die regelt wie beschikbaar is, dat gaat vaak automatisch. Foutjes zullen we opsporen en aanpakken. De brandweer van Veurne wordt evenveel betrokken als andere brandweerposten", antwoordt Peter Roose nog.

 • Matthias Feyen

  Jan Vetters stelt zich vragen bij verhoogde ereloonnota

  Jan Vetters (N-VA) komt nog eens tussen over het studiebureau voor het Vaubanpark. "Op het schepencollege van 28 maart werd beslist dat een ereloon ten bedrage van 23.008,51 euro goedgekeurd werd voor de opvolging van de werken voor de inrichting van de Vaubansite. Het oorspronkelijke inschrijvingsbedrag hiervoor was 14.041,24 euro. Dat betekent een verhoging van 8.967,27 euro of 63,86 procent meer. Het is niet de eerste keer dat een inschrijvingsbedrag voor ereloon voor opvolging van werken spectaculair verhoogt, denk aan het ereloon voor het Walburgapark. Wat is de reden van die verhoging?"

  "Deze ereloonnota was een raming. Het ereloonpercentage werd berekend op de totaliteit. De ereloonnota is een bijkomende prestatie", aldus schepen Anne Dequidt (CD&V).

  "Hopelijk was het de laatste keer dat ik tussenkwam hierover", lacht Jan Vetters. "Ik hoop het ook", glimlacht de schepen. "Je bent niet verplicht om tussen te komen hé", lacht schepen Jan Verfaillie (CD&V).

  "Hopelijk wordt mijn tussenkomt deze keer niet weggelachen, wat al eens gebeurt. Het gaat tenslotte over veel geld, u moet dit zeker niet persoonlijk nemen schepen", voegt Jan Vetters nog toe.

 • Matthias Feyen

  Op naar de interpellatieronde

  De rest van de agenda werd zonder debat of stemming afgewerkt, nu is het tijd voor de zes ingediende interpellaties.

 • Matthias Feyen

  Politieverordening voor de uitbating van nachtwinkels

  De raad stelt een politieverordening voor over de vestiging en uitbating van nachtwinkels in Veurne. In het voorstel voorziet de meerderheid een reglementaire basis voor het toekennen van vergunningen voor het uitbaten van een nachtwinkel met vóór 17 uur en na 3 uur als sluitingsuren.

  "De uitbater van een nachtwinkel moet tijdens het openhouden van zijn zaak minstens één bewakingscamera in werking hebben. Ook een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht. De uitbater moet beschikken over een vestigingsvergunning en een uitbatingsvergunning. Er wordt geen vergunning verleend indien bij onderzoek naar de ligging van de vestigingseenheid een ander bestaande, gelijkaardige inrichting gevestigd is binnen een straal van 750 meter - in vogelvlucht gemeten van toegangsdeur tot toegangsdeur", verduidelijkt schepen Celine Mouton (Veurne Plus).

  "Binnen het college onderzoeken we richting de begroting van 2018 om nachtwinkeluitbaters een jaarlijkse belasting op te leggen. De financiële dienst contacteert andere gemeenten hierover om dit te onderzoeken. In het najaar kunnen we hier eventueel een belastingsreglement laten goedkeuren. Die zal uit twee delen bestaan", komt Jan Verfaillie (CD&V) tussen.

  "Het is de eerste politieverordening die we opstellen voor nachtwinkels. Een verplichte rustdag op zondag kunnen we niet opleggen", repliceert schepen Mouton op vragen van Dirk Kesteloot (N-VA).

  "Het is goed nieuws wat schepen Verfaillie hier meedeelt", zegt Marieke Stubbe (N-VA).

  "Met onze perimeter zullen we ervoor zorgen dat er geen nieuwe zaken kunnen bijkomen. Er zijn nu drie nachtwinkels in het centrum. Die op de Grote Markt is gesloten", aldus Celine Mouton op vragen van Marieke Stubbe.

 • Matthias Feyen

  Discussie over bedrijventerrein Monnikenhoek

  "Het addendum aan de princiepsovereenkomst met de WVI op vlak van het bedrijventerrein Monnikenhoek LO en RO komt er omdat de WVI voor kandidaat-investeerders in de zone voor grootschalige kleinhandel naast aankoop ook erfpacht wil voorzien. Er wordt dan ook voorgesteld om een clausule in de samenwerkingsovereenkomst in te lassen", verduidelijkt de burgemeester.

  "De reden waarom we ze nu uitsluiten om aan te kopen is omdat de potentiële koper voor een uitbating kan kiezen tussen aankoop of erfpacht. De WVI zal de gronden in erfpacht geven, niet het stadsbestuur", aldus Peter Roose.

  "Ik snap niet waarom hier een verschil gemaakt wordt", zegt Wouter Vanlouwe (N-VA). "Een erfpachtformule komt er omdat sommige bedrijven in kleinhandel geen eigenaar willen worden. De interesse voor erfpacht is groter bij kleinhandelaars. De sector is zeer conjunctuurgevoelig. Voor de bewuste zone is er dus nog geen koper. De selectieprocedure loopt", zegt burgemeester Roose.

  "Eigenaardig dat precies die bewuste zone er wordt uitgehaald. Ik heb een plan in mijn bezit van 29 juni 2015 waarbij er parking en al voorzien is. De winst voor de WVI voor de hele zone is 14 miljoen euro, voor de Stad Veurne bedraagt de winst 0 euro", haalt Wouter Vanlouwe uit.

  De oppositie stemt tegen, net als bij het daaropvolgende punt over de aankoop van gronden in de Monnikenhoek van de WVI voor de realisatie van een bedrijventerrein en de toekenning van een recht van opstal. "De fiscale constructie voldoet niet aan de voorwaarden die zijn vooropgesteld", motiveert Wouter Vanlouwe het stemgedrag van de N-VA-fractie.

 • Matthias Feyen

  Noodhulp voor Afrika

  De gemeenteraad geeft een toelage van 1.500 euro aan het Consortium 12-12 voor dringende noodhulp voor de slachtoffers van de hongersnood in de Hoorn van Afrika. "Iedereen weet wel waarover het gaat, want de problematiek kwam overal aan bod in de media", aldus schepen Jan Verfaillie (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Volmacht

  "Als je niet kan gaan, geef dan je volmacht door. Dat is belangrijk voor de stemming", vraagt voorzitter Jef Goens (CD&V) aan de respectievelijke vertegenwoordigers bij de vaststelling van de agenda voor de algemene vergadering van EVA vzw De Vleermuis van 28 april.

 • Matthias Feyen

  Ludiek onderonsje tussen meerderheid en oppositie

  Er moet een vertegenwoordiger aangeduid worden voor de algemene vergadering van de WVI. Ouderdomsdeken Guido Hoste (CD&V) komt uit de bus. Jonas Bel en Lies Dezeure, de twee jongste raadsleden, dragen de stemformulieren rond, waarop een ludiek gesprek ontstaat tussen meerderheid en oppositie wie nu eigenlijk het oudste gemeenteraadslid is. Guido Hoste en Jan Vetters (N-VA) overlopen elkaars geboortedatum.

  Voorzitter Jef Goens tikt de raadsleden op de vingers en zegt dat de stemming geheim is. "Sebiets staat dat ook weer in de pers", mompelt hij.

  "De volgende keer gaan de twee oudste raadsleden eens rondgaan met de stemformulieren", lacht Wouter Vanlouwe (N-VA).

  Voor de algemene vergadering van de IWVA komen Jef Goens, Jef Germonpré, Jonas Bel en Dirk Kesteloot uit de bus na vier aparte stemrondes. Dat haalt het tempo wat uit de zitting.

 • Matthias Feyen

  Partnerschapsovereenkomst

  Dirk Kesteloot (N-VA) heeft enkele vragen bij de vaststelling van de partnerschapsovereenkomst verbonden aan het ESF-project 'Versterkt Streekbeleid'. "Wat is het verschil tussen dit en 'Westhoek. De nieuwe wereld'", wil hij weten.

  "Dat is een communicatieproject waarbij de Westhoek naar voor moet komen als aantrekkelijke regio om in te komen wonen en te werken", repliceert burgemeester Peter Roose. "De inzet is in het bijzonder personeelsinzet. Dat verklaart het feit dat wij 3 euro per inwoner betalen en sommige andere steden maar 1 euro."

 • Matthias Feyen

  Samenwerkingsovereenkomst tussen stad en OCMW

  De uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur en OCMW Veurne op vlak van archiefbeheer en vriendenkring zorgt niet voor opmerkingen na toelichting door burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

 • Matthias Feyen

  Dubbele onthouding bij N-VA

  Bij de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW vraagt Jan Vetters (N-VA) de stemming. "Onze collega's van de OCMW-raad hebben zich namelijk ook onthouden."

 • Matthias Feyen

  "De oppositie wordt buitenspel gezet"

  De vaststelling van het begrip dagelijks bestuur wordt toegelicht door burgemeester Peter Roose. Wouter Vanlouwe: "Dit is een simpele manier om de oppositie buitenspel te zetten. We hebben al het AGB, waar het publiek amper betrokken is. Nu wil u ook op de gemeenteraad beknibbelen. Wij zullen ons onthouden."

  "Ik heb begrip voor uw onthouding, maar de aanpassingen zijn consistent met de bestaande wetgeving", repliceert de burgemeester.

 • Matthias Feyen

  Huwelijksperikelen

  De derde raad van het jaar gaat van start. Mario Haelewyck (Open VLD) is afwezig, want het raadslid stapte vandaag in het huwelijksbootje. Ook Nathalie Delva, Peter Mestdagh en Matthijs Dekeyser zijn afwezig.

  Jan Verfaillie is voorlopig nog niet te zien, maar zou dus ook aanwezig zijn.

 • Matthias Feyen

  Over de positie van de brandweer

  Wouter Vanlouwe (N-VA) interpelleert over de positie van de brandweer van Veurne binnen haar zone. Eerder dit jaar had schepen Jan Verfaillie (CD&V) daar zelf commentaar op.

  Jan Vetters (N-VA) plant ook een tussenkomst over een nieuwe verrekening van het studiebureau voor het Vaubanpark.

 • Matthias Feyen

  Ruime agenda voor de boeg

  Er staan vanavond 27 punten in openbare zitting op de agenda. Dirk Kesteloot (N-VA) plant een interpellatie over subsidies voor de aanleg en inrichting van een kampeerautoterrein waarover niets zou staan in de notulen van het schepencollege.

  Het raadslid vraagt zich ook af waarom het stadsbestuur een toernooi van KSV Veurne op de terreinen van het Will Tura Sportpark weigert.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!