Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt

01/09/16 om 11:09 - Bijgewerkt om 21:35

Niet alleen de kinderen beleven vandaag weer hun eerste schooldag, ook de Tieltse gemeenteraadsleden worden weer in de raadzaal verwacht. Ze discussiëren vanavond onder meer over nieuwe verkavelingen, de belijning in de Aarseelse Vinktstraat en beter onderhoud voor stedelijke sportpleinen.

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Einde van de gemeenteraad

  Einde van deze broeierige gemeenteraad. Alle details en analyses lees je vrijdag 9 september in de Krant van West-Vlaanderen, editie Tielt.

 • Randy De Clercq

  Petitie overhandigd aan burgemeester (maar die weigert)

  Aan het einde van de gemeenteraad overhandigden enkele bewoners van de Galgenveldstraat een petitie aan de burgemeester en de schepenen. De petitie klaagt de plannen van de stad in de Galgenveldstraat aan (zie ook onder). De stad wil er een vluchtheuvel aanleggen om het oversteken veiliger te maken, maar dat is geen goede oplossing vinden de bewoners. In twee weken tijd werden 228 handtekeningen ingezameld.

  De burgemeester heeft de petitie uiteindelijk niet in handen genomen. "Dit is geen manier van werken, we hebben gesteld dat we alle opmerkingen van de bewoners hebben meegenomen en die plannen worden momenteel uitgetekend en binnenkort voorgesteld", aldus de burgemeester.

  De petitie werd niet meteen in dank aangenomen. (Foto RDC)

  De petitie werd niet meteen in dank aangenomen. (Foto RDC) © Foto RDC

 • Randy De Clercq

  “Sportinfrastructuur moet beter”

  Tijdens de vakantie werd een petitie gelanceerd door een aantal jongeren die vragen naar een volwaardig basketbalterrein in Tielt. Daar pikt de CD&V vanavond op in. "Wij pleiten voor een beter onderhoud van het outdoor basketplein aan De Ponte. Onder meer het onkruid tiert er welig", aldus Vincent Byttebier. "Ook het onderhoud van de voetbalvelden loopt soms spaak. En in mei kleurde het zwembad nog groen tijdens een zwemwedstrijd. Kan dit niet allemaal beter?", aldus Byttebier.

  Schepen van Sport Simon Bekaert (SP.A): "Wat het basketterrein aan De Ponte betreft: dat is er niet. Dat terrein is verdwenen na de bouw van de vorige sporthal onder vorig bestuur. We kunnen het dus niet onderhouden. Er is wel nog een inham met basketringen. Dat is onderhouden. Dat is proper. Het enige probleem is de grond, die is korrelig en moeilijk in onderhoud. Het vorig bestuur heeft daarvoor gekozen. Die inham wordt nu meer en meer gebruikt, occasioneel door een basketter, vaker door voetballers. Daarom gaan we op die ondergrond een zachte laag leggen. Niet dat er al ongevallen gebeurd zijn, maar beter voorkomen dan genezen."

  "Het andere basketterreintje, nabij de 'hondenvelden', is niet meer eigendom van de stad, dus kunnen we ook niet onderhouden", aldus nog Bekaert.

  Waarna Bekaert nog eens alle investeringen in de sporinfrastructuur van de voorbije jaren overliep. "We investeren op een gestructureerde manier."

  Bekaert verwees ook nog naar het verbod op onkruidverdelgers, wat het wieden van onkruid een pak moeilijker maakt. "Onze medewerker Abdel is teleurgesteld in uw tussenkomst", stelde Bekaert. "Hij heeft heel wat werk gehad om het onkruid te wieden, maar we wieden met de kraan open."

  Vincent Byttebier: "Ik snap het verschil tussen onkruidbeheersing en onkruidverdelging. Het onkruid dat wij rond de sporvelden zien reikt echt wel hoog. Tijd om er het nodige personeel in te zetten. Zoals het nu is, kan het echt niet verder."

  Over het groene water: "Iemand de Olympische Spelen gezien? Daar werd het water ook groen", aldus nog Simon Bekaert (SP.A). "Is een heel technisch probleem met buffertank. De kwaliteit van het water was gewoon goed."

  Het zwembad van Tielt pleegt al eens groen te zijn in plaats van blauw. (GF)

  Het zwembad van Tielt pleegt al eens groen te zijn in plaats van blauw. (GF) © GF

 • Randy De Clercq

  "Rad voor de ogen"

  Voormalig burgemeester Luc Vannieuwenhuyze ergerde zich aan de manier van werken over de Galgenveldstraat.

  "U draait de bewoners een rad voor de ogen. Je hangt vast aan een ontwerp en dan ga je naar de bewoners om hun opmerkingen te noteren"Oppositieraadslid Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) over Galgenveldstraat
 • Randy De Clercq

  "Gesloten beleid"

  Dezelfde opmerking over "gesloten beleid", net zoals in het punt hieronder, gaf Byttebier bij de verkeerstechnische ingrepen in de Galgenveldstraat. "In het schepencollege werd al een aannemer aangesteld, maar op de infovergadering werden heel wat opmerkingen geformuleerd door omwonenden, want er zouden nogal wat problemen zijn met de veiligheid."

  Schepen Veerle Vervaeke: "Problematiek werd grondig geanalyseerd. Iedereen is het erover eens dat het om dubbele problematiek gaat: het overstekend verkeer uit de Kanegemstraat en het té snelle verkeer in de Galgenveldstraat zelf. Deskundigen hebben dit bestudeerd en een oplossing geformuleerd. Onze huidige oplossing is er eentje die beide problematieken oplost. Er waren inderdaad wat opmerkingen op de bewonersvergadering. We houden eraan te luisteren naar de burger, zoals altijd. Alle opmerkingen werden meegenomen. Het studiebureau is nu bezig met suggesties uit te tekenen en als we die resultaten hebben, zullen we deze weer voorstellen."

  Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open VLD). (Foto Ronny Neirinck)

  Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open VLD). (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Verbod zwaar verkeer en gebrek aan overleg

  CD&V klaagt ook weer het "gesloten" beleid van onze huidige meerderheid aan. "Het is niet de eerste keer dat we meer bestuurlijke openheid vragen", stelt Vincent Byttebier. "Maar nu stellen we weer vast dat twee beslissingen van het college van burgemeester en schepenen regelrecht tegen deze oproep ingaan. Enerzijds is er de beslissing rond het weren van zwaar verkeer in onze stad. Er zou een tijdelijk politiereglement van twee jaar worden goedgekeurd. Twee jaar noem ik niet tijdelijk en dient dan ook door de volledige gemeenteraad goedgekeurd te worden. Weer misbruik van de mogelijkkheid van 'tijdelijke' potlitiereglementen, me dunkt. Blijkbaar durft de meerderheid niet met een volledig politiereglement naar de gemeenteraad te komen. De Vlaamse overheid zal dit 'tijdelijk' reglement niet goedkeuren, net omdat het over twee jaar gaat."

  Schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (SP.A): "Het is voor ons een erg belangrijke maatregel. Daarom hebben we een speciaal verbodssysteem uitgedokterd, samen met de politie. De Vierhoek speelt hier een heel belangrijke rol in. Daar zal in beide richtingen een totaal verbod gelden, wat het verbaliseren gemakkelijk zal maken. Er is veelvuldig overleg geweest met politie en Agentschap Wegen & Verkeer. Ze gaven uitdrukkelijk hun goedkeuring, net als de verkeerscommissie. Het Agentschap vroeg wel om met een tijdelijk reglement van zes maanden te werken. We hadden twee jaar voorgesteld voor het gemak, zodat jullie niet zouden reclameren dat we het zouden vergeten, maar zes maanden is ook voor ons."

  "Maar is CD&V nu voorstander van het verbod? Jullie hebben het alleen maar over 'gesloten beleid' en reglementen. Allemaal wollig...", besloot Mehuys.

  Vincent Byttebier: "We zijn voor duidelijk bestuur, laat mij duidelijk zijn. De reglementen moeten correct zijn en zoals de regelgeving voorschrijft. En ja, we zijn al jarenlange vragende partij voor de Zuidwestelijke Tangent (vervollediging Tieltse ring, red.). Dit is de enige, echte oplossing om zwaar verkeer uit het centrum te halen. Maar ja, jullie hebben onze opgestarte overhandelingen met Pittem niet verdergezet."

  Mehuys: "Pittem zal toch die ringweg niet betalen... het Agentschap Wegen en Verkeer wel en we hebben al heel vaak met hen overlegd hierover, maar ze hebben er gewoon geen budget voor over de komende vijf jaar. Dus nemen wij nu al maatregelen."

  Vincent Byttebier. (Foto Ronny Neirinck)

  Vincent Byttebier. (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Belijning Vinktstraat

  CD&V heeft deze maand drie punten aan de agenda toegevoegd. Een eerste gaat over de weginfrastructuur in de Vinktstraat (Aarsele). "Vorig jaar werd een volledig nieuwe wegbedekking aangebracht in de Vinktstraat", stelt Hedwig Verdoodt (CD&V). "Maar we stelle nvast dat er nog altijd geen wegmarkeringen en signalisatieborden werden aangebracht. Dit kan uiteraard tot gevaarlijke toestanden lijden."

  Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open VLD): "Het werd afgerond voor het bouwverlof, op dit moment (en in het ontwerp, dat hier goedgekeurd is) is geen extra markering of signalisatie voorzien. We kregen nog geen enkele opmerking daarover. De parkeerstroken werden alternerend aangelegd. Het is niet de bedoeling om aan de overzijde van een parkeerstrook te gaan parkeren, natuurlijk. Dan is er geen drie meter wettelijke doorgang meer en de wegcode stelt dat die drie meter er altijd moet zijn. Dus: er mag niet geparkeerd worden. Dankzij dit alternerend verkeer wordt de snelheid ook ingeperkt."

  Hedwig Verdoodt (rechts) en haar collega Roos Tack. (Foto Ronny Neirinck)

  Hedwig Verdoodt (rechts) en haar collega Roos Tack. (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Fietspad op voormalige spoorlijn Tielt-Meulebeke

  Zoals bekend wil de stad Tielt de ongebruikte gronden langs de oude spoorweg richting Meulebeke gebruiken om er een vlot en veilig fietspad van de maken. Eerder had de stad met Infrabel (NMBS) al een overeenkomst voor het stuk tussen de Wittestraat en de Abeelstraat. Nu heeft de stad ook een overeenkomst gesloten voor het stuk te beginnen aan de achterkant van het station tot aan de Wittestraat. De stad betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding 1.315 euro aan Infrabel. De stad heeft ondertussen een fietsdossier ingediend bij Het Fietsfonds van de provincie West-Vlaanderen. Dat dossier is goedgekeurd, maar het duurt soms een tijdje voor dit wordt goedgekeurd. De stad zal zolang niet wachten om de gronden te gebruiken .Samen met Natuurpunt De Torenvalk zal worden bekeken of er een voorlopige verharding kan worden aangebracht, zodat wandelaars en moutnainbikers er al gebruik van kunnen maken.

  Oppositieraadslid Joris Van de Vyvere (CD&V) had daar wat opmerkingen bij: "In de overeenkomst zitten wel wat rare zaken", zegt hij. "De overweg met de Dentergemstraat dient afgeschaft te worden bij de realisatie. Is dat effectief zo en zo ja: wie zal dat realiseren en bekostigen? Ook de prijs is nogal vreemd. 6.000 euro per hectare als je het berekend, toch wel veel als je dat vergelijkt met het stuk tussen Abeelstraat en Sint-Amandstraat, dat gratis ter beschikking wordt gesteld. Het stuk dat nu wordt goedgekeurd zal over negen jaar 12.000 euro kosten. Dat is vrij hoog. Of beter: heel hoog."

  Hij had ook bedenkingen bij het onderhoud. "Er zal vier meter rond het fietspad gemaaid worden volgens het contract, maar als ik zie dat op vandaag heel wat graskanten nog niet hun eerste maaibeurt hebben gekregen in Tielt, dan stel ik mij daar vragen bij. En wat met de oversteek van de fietsers? Is dat niet gevaarlijk?"

  Guido Mehuys (SP.A), schepen van Mobiliteit. "Over de overweg aan het Meirlaantje (Dentergemstraat) is er al lang overleg om die overweg te sluiten. Er is nogal veel sluipverkeer en Infrabel wil zoveel mogelijk overwegen sluiten. Daarom zal er een parallelle weg op kosten van Infrabel worden aangelegd richting Ventweg (Zuiderring), waar je onder de brug de spoorweg veilig kunt kruisen."

  "Infrabel (NMBS) was niet echt happig deze gronden af te staan, vandaar de hoge kostprijs", aldus Mehuys. "Ze hebben eigenlijk grote plannen om te bebouwen in de verre toekomst. Daarom is de overeenkomst maar voor negen jaar, dan moeten we terug samenzitten. Maar we willen per se dat stuk hebben, omdat we het verdere stuk ook al hebben."

  Stationsplein Tielt (Foto RN)

  Stationsplein Tielt (Foto RN) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Nieuw RUP Euromarktlaan

  De regio Euromarktlaan ziet er binnen een aantal jaar helemaal anders uit. Enerzijds verdwijnt de oude Rijkswachterskazerne uit de Beneluxlaan en anderzijds wil de Shamrock stevig gaan uitbreiden. Maar voor beide maatregelen is een aanpassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nodig. Dat keurde de gemeenteraad daarnet goed. Op de plaats van de oude Rijkswachterskazerne zou de stad graag een nieuwe verkaveling zien. De Shamrock wil dan weer uitbreiden met een aantal nieuwe kamers, die zullen worden gebouwd boven de huidige parkeerplaatsen.

 • Randy De Clercq

  Groenzone

  Christine Dehaemers (CD&V) stelde zich nog vragen bij de groenaanleg bij de nieuwe verkaveling in de Poekebeekbron (zie onder). "Kan er geen streekeigen planten voorzien worden in plaats van een graszone?", stelde ze. "Zulke kleine stroken onderhouden met grasmachine is niet echt aangewezen. Er zal met moeite gras groeien, want fietsers zullen hier gegarandeerd overrijden. Dus zou laagstammige, streekeigen beplanting beter zijn, denk ik."

  Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open VLD): "We nemen het mee in overleg met de aannemer. Zal misschien wel wat grappig zijn als er een kleine spie met struiken en zo zijn, maar we nemen het wel degelijk mee in ons overleg."

  "Gemetselde beton voor het fietspad lijkt me ook niet ideaal naast een groenzone, want echt waterdoorlatend is dat niet echt", besloot Dehaemers nog. Ook deze opmerking werd meegenomen.

  Hedwig Verdoodt (CD&V) stelde nog voor om kruidenbakken aan te leggen, die onderhouden worden door de bewoners.

  Christine Dehaemers (Foto Ronny Neirinck)

  Christine Dehaemers (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Nieuwe verkaveling Poekebeekbron

  De stad en Immo Bauwens hebben een overeenkomst gesloten om langs de Poekebeekbron een nieuwe verkaveling aan te snijden. Al is het eerder een vervollediging van de wijk, die zich achter de Carrefoursite bevindt. Alles bij elkaar gaat het over vier woningen.

 • Randy De Clercq

  Beperkt eenrichtingsverkeer Generaal Maczekplein

  Op het Generaal Maczekplein is er sinds januari eenrichtingsverkeer ingevoerd langs de Europahal. Langs het Dolfijntje kun je het plein alleen nog maar oprijden, langs de jeugddienst kun je alleen nog maar het plein afrijden. Vroeger kon je langs beide weggetjes in twee richtingen rijden. Tot nog toe was dit nog maar een voorlopig reglement, maar deze gemeenteraad heeft beslist dit in een definitief reglement te gooien.

  Oppositieraadslid Vincent Byttebier (CD&V): "Het is positief dat de data deze keer wel kloppen, dat er niet té lang een tijdelijk reglement werd ingevoerd. Voor dit reglement werd geen advies ingewonnen, waarom wordt dit uiteindelijk toch goed gekeurd?"

  Schepen Guido Mehuys (SP.A): "Voordat het tijdelijk reglement werd ingevoerd hebben we advies ingewonnen, en er kwam geen enkele opmerking. Daarom verlengen we nu het reglement, dat we toch niet vergeten het definitief goed te keuren. Dankzij dit reglement hoeven we geen parkeerplaatsen weg te nemen. We denken er zelfs over na om nieuwe parkeerplaatsen te creëren."

  Byttebier: "We kunnen het snappen aan het zwembad, maar waarom aan de kant van de Jeugddienst? Dan wordt dit een permanente weg van verkeer tussen de 'put' en het verhoogde gedeelte. Hierdoor mag iedereen er permanent gebruik van maken."

  Mehuys: "Het is enkel van belang als er markt, omdat dit de enige uitweg van het plein is. Maar het is ook een toeleveringsweg voor de Europahal zelf. Een dienstweg dus. Als alles open is, dus als er geen markt is, zou dit eigenlijk niet gebruikt mogen worden."

  CD&V keurde het reglement uiteindelijk niet goed, omdat het weggetje iets te gevaarlijk is als het te frequent gebruikt wordt. "Zo wordt die cafetaria nogal vaak gebruikt, dan is het gevaarlijk als dit weggetje langs de Europahal een 'echte' weg wordt."

  Europahal. (Foto RN)

  Europahal. (Foto RN) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Jaarrekening dienstjaar 2015 en jaarverslag 2015 OCMW Tielt

  Elk jaar moet het OCMW zijn jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar voorstellen in de gemeenteraad. OCMW-voorzitster Pascale Baert (Open VLD) stelde deze voor. Tussen de cijfertjes merken we op dat het Tieltse OCMW best wel gezond is. "Het mag in deze ook wel gezegd dat de personeelsinzet doorslaggevend is voor het positief resultaat op exploitatie. Het is immers zo dat we in vergelijking met andere OCMW's van dezelfde grootte erin slagen de klus te klaren, en goed te klaren, met heel wat minder personeel. Onze oprechte dank, respect en appreciatie hiervoor", aldus Baert.

  Er werd maar de helft zoveel uitgegeven aan kapitaalaflossingen (leningen) als in 2014. Toch werd geinvesteerd, zoals in elektronische zorgdossiers in het woonzorgcentrum en nieuwe software voor onze sociale dienst. Dat wil zeggen: minder werk in het bureautje, meer zorg voor onze bewoners van het woonzorgcentrum. En minder fouten! Er werd ook een noodgenerator voor het woonzorgcentrum en 180 nieuwe bedden aangekocht. "Veel investeringen dus onder de motorkap", besluit Baert.

  OCMW-voorzitter Pascale Baert (Foto Ronny Neirinck)

  OCMW-voorzitter Pascale Baert (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Start gemeenteraadszitting

  Gemeenteraadsvoorzitter Els De Rammelaere heeft haar belletje gerinkeld en daarmee is ook officieel de gemeenteraad van september begonnen. We beginnen traditioneel met de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad.

  Burgemeester Els De Rammelaere en schepen Simon Bekaert. (Foto Ronny Neirinck)

  Burgemeester Els De Rammelaere en schepen Simon Bekaert. (Foto Ronny Neirinck) © Foto Ronny Neirinck

 • Randy De Clercq

  In een notendop

  Dit is de samenstelling van de gemeenteraad in Tielt.

  GF

  GF © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!