Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt; wat is het prijskaartje van asbest in Gildhof?

09/11/17 om 09:25 - Bijgewerkt om 21:27

De door de meerderheid opgestelde agenda is eerder beperkt, met heel wat technische dossiers. Meer vuurwerk wordt verwacht met de punten van de CD&V-oppositie. Vanaf 20 uur kan je hier live de debatten volgen.

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt; wat is het prijskaartje van asbest in Gildhof?

Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  21.27 uur. Burgemeester Els De Rammelaere sluit de zitting af.

 • Lieven Vancoillie

  Gildhofschepen Guido Mehuys : "Tachtig stoelen minder, heropening ten vroegste in oktober 2018"

  "We hebben al een uitgebreide beschrijving van de kosten gedaan", reageert schepen Guido Mehuys. "Ik wil graag enkele onwaarheden rechtzetten. Het klopt dat er na de dakwerken nog asbest aanwezig was. De zaal wordt nu ontruimd. Eind februari moeten die werken klaar zijn. We hebben al veel geïnvesteerd en zullen nog veel investeren."

  "Investeren in het Gildhof is zuinig beleid. We houden ook van dit oud gebouw, dat onderhouden moet worden. Mensen houden daar van. Er zit een ziel in. We willen dat in ere herstellen. Mensen komen graag in een oude schouwburg. Er komen twee studies : architecturaal 3D-beeld en een audiostudie. De akoestiek is er altijd heel goed."

  "In maart begint de herinrichting van de schouwburgzaal. De diensten zijn bezig met het opvragen van offertes. Ook de theatertechnieken zijn belangrijk. Van het nadeel maken we een voordeel. We gaan een nieuwe zaal hebben met meer beenruimte. Wel met een 80-tal stoelen minder."

  "We zullen de concrete bedragen schriftelijk overmaken. Voor de herinrichting rekenen we voorlopig op 1 miljoen euro." De heropening komt er ten vroegste in oktober volgend jaar. Ook aan de programmatie wordt intussen hard gewerkt, zegt cultuurschepen Guido Mehuys (SP.A)

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Hoeveel kost asbest het Gildhof al ?

  Sinds november 2015 werd het cultuurcentrum Gildhof gesloten door de asbestproblemen die zich voordeden. "Het kostenplaatje van de asbestruiming bedroeg toen ongeveer 600.000 euro. Midden september 2016 was er een feestelijke heropening, maar die was jammer genoeg van korte duur, want op 14 oktober 2016 kwam er een nieuwe meting", opent Hedwig Verdoodt (CD&V) haar agendapunt. "

  "De aanwezigheid van asbest vormde nog altijd een gevaar voor de gezondheid en opnieuw was er sprake van een tijdelijke sluiting. Op 16 maart 2017 kon men in de krant lezen dat de heropening voorzien was na de zomer. Intussen is de zomer al lang voorbij en vernemen we in een artikel van 23 oktober 2017 dat het personeel van het CCG tijdelijk verhuist naar het koetshuis en dat ook het theatercafé De Foyer dicht moet."

  "Dat er al heel wat geld gevloeid is naar de herstelling van het cultuurcentrum Gildhof is een publiek geheim. Het jammere hieraan is dat heel wat gemaakte kosten blijkbaar verloren kosten zijn. De 600.000 euro in eerste instantie is opgegaan in ....rook. De firma's die blijkbaar goede raad moesten geven en gespecialiseerd waren in die materie blijken ook niet echt 'betrouwbaar' te zijn. Hun schatting bleek niet realistisch en ver onder de reële kosten. De huidige asbestverwijdering zou opnieuw ongeveer 700.000 euro kosten." Hedwig Verdoodt (CD&V) had graag het volledige kostenplaatje gekend.

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V wil fietsers- en voetgangersbrug over de Ringlaan, meerderheid zet liever in op ondertunneling van spoorweg

  CD&V-fractieleider Vincent Byttebier vraagt nogmaals de mogelijkheid om te voorzien in een studie voor een fietsers- en voetgangersbrug over de Ringlaan. "De nieuwe vrijliggende fietspaden langs de Noorderring zijn zeker en vast een vooruitgang. Deze fietspaden kunnen ook gebruikt worden als fietssnelweg voor langere trajecten met o.a. elektrische fietsen. Het wordt dan ook belangrijk om deze fietspaden goed te onderhouden en regelmatig te vegen."

  "Al op 29 oktober 2015 deed ik het voorstel om een fiets- en voetgangersbrug over de Noorderring te voorzien. Om een veilige oversteek te garanderen voor voetgangers en fietsers is een voetgangers- en fietsersbrug een ideale oplossing. Zo wordt 't Hoogserlei, de sport- en jeugdaccomodatie op de Watewy en Sint-Paulus, het Speelbos en basisschool De Springplank beter en veiliger verbonden met het centrum van de stad en omgekeerd. Fietsers, voetgangers, scholieren, leden van de jeugdverenigingen enz. komen zo niet in conflict met het drukke autoverkeer op de ringbaan zelf", weet Vincent Byttebier.

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "De nieuwe fietspaden zijn heel goed. Ik heb er al op gereden. Je ziet weer wielertoeristen langs de Ringlaan. Dat is een goed teken. De houten vangrail aan de Shamrock heeft al effect. Maar dat kunnen we niet overal invoeren. Een haagje zou iets mooier zijn."

  "We zitten ook in een regime 70. En, files hebben ook één voordeel : iedereen rijdt trager, maar dat is uiteraard niet de bedoeling. We staan achter het voorstel, maar het is technisch niet zo eenvoudig. Er moet langs beide kanten ook voldoende ruimte zijn. Daarnaast is er ook een grote kostprijs, denk maar aan de Spiraalbrug van Martens in Roeselare. Voor het Agentschap Wegen en Verkeer zal dit geen prioriteit zijn. We zien veel liever een ondertunneling van de spoorweg. We hebben intussen onze aanvraag gedaan. We hopen dat we voor de subsidies van minister Weyts in aanmerking komen."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Veerle Vervaeke : "Voortdurend bijsturingen. Lichten spelen in op het aanwezige verkeer !"

  "We beamen de problemen die u aanhaalt en zijn heel vaak in contact met AWV om te zoeken naar de bijsturingen die nodig zijn om het verkeer vlotter te maken. Het is inderdaad de bedoeling dat alle doorgaande verkeer deze Ringlaan blijft gebruiken en geen alternatieve routes begint te zoeken. Dat is net de doelstelling van een Ringlaan en ook daarom was het zo belangrijk om de dubbele rijstroken in beide richtingen te kunnen behouden", zegt schepen Veerle Vervaeke (Open VLD).

  De werken op de Ringlaan waren renovatiewerken, geen nieuwe inrichting, en er is geopteerd vanuit AWV om de kruispunten die al met lichten waren ingericht, extra te voorzien met een combinatie van oplossingen om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen. Op de drie lichtengeregelde kruispunten langs de Ringlaan werd gekozen voor

  De huidige lichtenregelingen zijn "slimme lichten" en spelen dus volledig in op het aanwezige verkeer. Er zijn overal camera's, radars, lussen en drukknoppen aanwezig.

  Momenteel zijn er ook nog de werken in de Krommewalstraat - Kistestraat die een negatieve invloed hebben op de verkeersafwikkelingen op de Ringlaan en meer specifiek op de aanpalende kruispunten.

  We moeten echter ook vaststellen dat het laatste jaar de intensiteit van het verkeer dat onze Ring gebruikt immens is gestegen.

  Bij deze geef ik u graag een laatste stand van zaken mee :

  - Betreffende de verkeerslichten is men bezig met bijsturing:

  - "Aan het kruispunt Egemsesteenweg is het zicht voor het linksafslaande verkeer inderdaad beperkt, echter is het zo dat dit verkeer kan wachten tot het rood is aan de overzijde en dan veilig kan afslaan."

  - "De markeringen werden recent aangepast, zo werden er overal extra afslaande pijlen gemarkeerd, bv aan de Felix D'Hoopstraat werd de markeringen aangepast zodat de situatie hier nu duidelijker is."

  - "Het licht voor de dwarsende fietser/voetganger komt maar op groen als er op de drukknop geduwd wordt. Als er op de drukknop voor voetgangers gedrukt wordt, wordt het fietserslicht ook groen. Als er op de drukknop voor fietsers gedrukt wordt zal het voetgangerslicht niet groen worden."

  - "Ten laatste de vangrail: deze werd enkel geplaatst om te vermijden dat fietsers de ringlaan niet zouden dwarsen ter hoogte van de Shamrock. Wij hebben al vernomen dat deze zijn effect heeft. Het is nooit de bedoeling om over de volledige ringlaan vangrails te plaatsen."

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Verkeer op Ringlaan gaat voor geen meter vooruit

  "De Noorderring van Tielt is heel belangrijk voor een vlotte doorstroming van het verkeer in en rond de stad. Nu de werken voor het wegwerken van de geluidsoverlast voor de omwonenden en de slijtage van het wegdek volledig afgerond zijn, blijft de doorstroming op de ringlaan echter een verschrikkelijk groot probleem", weet ook CD&V-fractieleider Vincent Byttebier.

  "Op 27 april kwam raadslid Joris Uyttenhove reeds tussen over het verkeersinfarct aan het kruispunt met de Wingensesteenweg. Aan de verkeerslichten staan soms ellenlange files in verschillende richtingen. Bovendien vluchten autobestuurders het stadscentrum in of zoeken kleinere gemeentewegen (zoals bijv. de Hellebosstraat en de Oude Pittemstraat) op om de Noorderring te ontvluchten. Hierdoor wordt opnieuw meer verkeer het stadscentrum ingejaagd."

  Ook de inrichting van de kruispunten is niet overal even veilig. Autobestuurders die vanuit de Egemsesteenweg richting ziekenhuis willen rijden, hebben geen zicht op het aankomend verkeer vanuit de andere kant. De voorsorteerstrook naar de Wingensesteenweg of naar de Felix D'Hoopstraat kan beter aangeduid worden.

  De verkeerssituatie heeft meerdere oorzaken:

  - Er werd gekozen voor verkeerslichten in plaats van ronde punten maar de verkeerslichten zijn niet optimaal afgesteld. Sommige fases kennen heel korte doorrijtijden.

  - Het aantal voorsorteerstroken aan de verkeerslichten is verminderd waardoor het doorgaand en afslaand verkeer elkaar ophouden.

  - Aparte groenfases van de verkeerslichten voor fietsers ook als die niet aanwezig zijn (zie ook volgend agendapunt).

  "Op 27 oktober 2017 heeft de Vlaamse Regering gelukkig een decreetswijziging goedgekeurd waarbij de betolde gewestwegen uitgebreid worden met enkele extra gewestwegen vanaf 1 januari 2018. Voor West-Vlaanderen is de N35, vanaf de ring van Veurne tot aan Deinze, toegevoegd aan het lijstje. De ring rond Tielt zelf is uitgesloten om het plaatselijk verkeer niet te sterk te belasten met extra lasten. Hopelijk brengt deze maatregel heel wat minder vrachtverkeer over de ring."

  "De belangrijkste oplossing voor het doorstromingsprobleem is een verkeerslichtenregeling waarbij dynamisch ingespeeld wordt op het aanwezige verkeer. Elke weggebruiker ergert zich aan een rood licht wanneer er in de andere rijrichting geen andere weggebruikers aanwezig zijn."

  "Met de drukknop en via detectie kunnen wachtende voetgangers en fietsers zich laten registreren om zo vlug mogelijk veilig en vlot over te steken. Hopelijk zijn alle rijrichtingen op de kruispunten voorzien van detectoren of inductieve lussen die informatie kunnen leveren om de regeling van de verkeerslichten te optimaliseren. Indien niet moet dit dringend voorzien worden. Aan de hand van de informatie van deze detectoren kan beter bepaald worden welke richtingen groen moeten krijgen, hoe lang de optimale groentijd is voor elke richting en kunnen fases verlengd, afgebroken of overgeslagen worden. Slimmere verkeerslichten voor een vlottere doorstroming dus."

  "Naast een dynamischere verkeerslichtenregeling dient ook het sluipverkeer in het centrum en op de gemeentewegen geweerd te worden", zegt CD&V-raadslid Vincent Byttebier.

  Foto LVA

  Foto LVA © Foto LVA

 • Lieven Vancoillie

  Hallentoren staat 'in bloei', euh... stond in bloei

  CD&V-raadslid Hilde Decoene kaart nog eens het gebrekkig groenonderhoud aan. "Indien u aan een toevallige bezoeker aan Tielt zou vragen, welk monument viel u als meeste op, dan antwoorden heel wat mensen ongetwijfeld de hallentoren. Onze hallentoren, centraal gelegen op de markt, een plaats waar "elke" bezoeker langs komt, moet dan ook de uitstraling van onze stad verzorgen. Het staat echter vol onkruid."

  "Via de bebloemingsacties worden particulieren door De Stad aangespoord hun voortuin of gevel te bebloemen en te verzorgen. De laatste weken werden heel wat burgers beloond voor hun inzet. Ze poseerden, samen met heel wat leden van het stadsbestuur, op verschillende foto's. Heeft de stad hier dan geen voorbeeldfunctie? En zegt het spreekwoord niet "als iedereen voor zijn eigen deur veegt, dan is de hele straat mooi. Intussen werd het onkruid weggehaald."

  Schepen Robben Huyghelier (SP.A) : "Het onkruid werd deze week opgekuist. Nu de markt open ligt en de voegen diep zijn, werd alles netjes schoongemaakt. En worden de voegen vernieuwd, zodat het probleem zich in de toekomst niet meer herhaalt."

  GF

  GF © GF

 • Lieven Vancoillie

  Statuten, verenigingen en agenda's

  Nu komen heel wat statuten, verenigingen en agenda's aan bod. Ivio, Figga, Cipal... passeren allemaal de revue.

 • Lieven Vancoillie

  PWA-dienst verdwijnt ook in Tielt

  In navolging van de zesde staatshervorming, heeft het Vlaams Parlement heeft het decreet rond wijk-werken goedgekeurd, dit wordt van kracht op 1 januari 2018 en vervangt de wetgeving rond PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap).

  De Vlaamse Regering streeft naar een schaalgrootte van minimum 60.000 inwoners. In de regio Midden-West-Vlaanderen bestaat er momenteel een goed uitgebouwde PWA-werking, die bijna gebiedsdekkend is.

  "Aangezien zowel de gebruikers (waaronder de lokale besturen), alsook de PWA-medewerkers gebaat zijn met een instap in het nieuwe systeem wijk-werken, verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich in zitting van 12.07.2017 naast alle overige lokale besturen binnen de Midwest akkoord met het regionaal organiseren van wijk-werken via de dienstverlenende vereniging Midwest", zegt burgemeester Els De Rammelaere.

  Op basis van het inwonersaantal betekent dit dat de regio Midwest zal kunnen rekenen op 4 voltijdse medewerkers die vanuit de VDAB ter beschikking gesteld zullen worden. Per cheque wordt een vaste gebruikersprijs voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met de overheadkost voor de organisator (vb. werkingskosten, personeelskosten) waarbij ook beroep kan gedaan worden op expertise om de wijkwerkers te begeleiden Na bespreking op het Midwestoverleg wordt geopteerd om de prijs van de cheque vast te leggen op € 5,95 en deze prijszetting en werking na 1 jaar te evalueren.

  "Het is spijtig dat Tielt geen voortrekkersrol heeft genomen om voor die PWA te blijven opkomen", reageert CD&V-fractieleider Vincent Byttebier. "Die bevoegdheid wordt nu doorgeschoven naar Mid-West."

  "Er is een grote reorganisatie bezig van de PWA's. Er is gekozen om in dit groter geheel te stappen. Er is vanuit PWA Tielt ook geen initiatief is gekomen. Er was een consensus om mee te stappen in een groter geheel. De overheid is bezig met een besparingsoperatie in het hele arrondissement Roeselare-Tielt", aldus schepen Guido Mehuys. "Het was een opportuniteit om dit onder Mid-West onder te brengen. Het hele PWA-verhaal is trouwens ook verlieslatend. Ook uit de privé staat niemand te springen om erin te stappen."

  "Het was niet onze taak om initiatief te nemen", zegt Luc Vannieuwenhuyze, voorzitter PWA Tielt. "Vanuit het stadsbestuur kon wel een initiatief worden genomen. Maar dat is niet gebeurd. Het initiatief lag daar, niet bij het PWA Tielt zelf." CD&V onthoudt zich op dit agendapunt.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Stad Tielt koopt grond voor verbreding kruispunt

  Tractoren met mesttransport van en naar het mestverwerkingsbedrijf Marvaco in de Brabanderstraat rijden vaak op het kruispunt met de Keibosstraat gewassen kapot. De verbreding van het kruispunt dringt zich op. De stad Tielt koopt voor deze verruiming 8 vierkante meter aan 15 euro per vierkante meter goed. Ofwel een bedrag van 120 euro.

  Kruispunt

  Kruispunt © Foto LVA

 • Lieven Vancoillie

  Tielt voorziet in 2018 bijna 600.000 euro voor hulpverleningszone Mid-West

  Op basis van een akkoord tussen de betrokken gemeenten wordt jaarlijks de bijdrage aan de hulpverleningszone Mid-West goedgekeurd. Voor onze stad betekent dit een bijdrage van 9,25 procent in de toelage van de zone. Voor 2018 betekent dit voor Tielt een exploitatietoelage van 421.321 euro en een investeringstoelage van 159.562 euro.

 • Lieven Vancoillie

  Zitting start met twee minuten vertraging

  Het was nog even wachten op schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). Meerderheid 13-oppositie 12 nu. Burgemeester Els De Rammelaere opent de zitting.

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad van Tielt ziet er als volgt uit.

  GF

  GF © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!