Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: twee heikele dossiers staan centraal

07/12/17 om 10:37 - Bijgewerkt om 22:12

De raadsleden komen om 20 uur bijeen. Het wordt uitkijken naar de politieke discussies over onder meer het voorgestelde budget 2018. Daarin gaat onder meer 1,5 miljoen extra naar de inrichting van het cultuurcentrum Gildhof na de asbestverwijdering. Een ander heikel dossier wordt ongetwijfeld de verdere ontwikkeling van het stadsvernieuwingsproject op de collegesite.

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: twee heikele dossiers staan centraal

© LVA

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Burgemeester Els De Rammelaere sluit de zitting af. Tot volgend jaar ! Prettige eindejaarsfeesten.

 • Lieven Vancoillie

  Tieltse handelaars worden geholpen bij aanvraag hinderpremie

  Ook onze Tieltse zelfstandigen kunnen automatisch vergoed worden bij hinder door werken. "In onze stad zijn er de laatste jaren voortdurend rioleringswerken en renovatiewerken aan de gang die een vlotte mobiliteit, zowel voor de eigen bewoners en als voor de bezoekers, zeer moeilijk maken. De vele omleidingsborden maken er echt een doolhof van en iedereen kijkt uit naar het einde van deze werken. Zeker de Tieltse handelaars en ondernemers ondervinden hier last van. Zij staan machteloos tegenover deze werken en lijden echt belangrijk inkomensverlies. Sommigen kennen een terugval van ruim de helft van hun omzet", aldus Hedwig Verdoodt en Joris Uyttenhove.

  "Sinds 2007 kunnen zelfstandigen een inkomenscompensatievergoeding krijgen wanneer ze geconfronteerd worden met hinder als gevolg van openbare werken maar enkel op voorwaarde dat ze hun deuren sloten. Begin 2015 werd die bevoegdheid door de zesde staatshervorming geregionaliseerd. De Vlaamse regering sleutelde grondig aan deze hinderpremie met als gevolg dat vanaf 1 juli 2017 handelaars die in de werfzone liggen automatisch een compensatievergoeding zullen krijgen van 2000 euro bruto en dat zonder dat ze hun zaak moeten sluiten."

  Deze nieuwe hinderpremie van 2.000 euro wordt automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van de werken ondervindt. Daarnaast kunnen zelfstandigen die de deuren toch moeten sluiten vanaf de 21ste dag aanspraak maken op een compensatievergoeding van 80 euro per dag.

  Om deze hinderpremie te kunnen toekennen, moeten er echter enkele heel belangrijke administratieve richtlijnen worden nageleefd. Doet de stad Tielt het nodige ?

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "Handelaars die in aanmerking komen voor een hinderpremie worden hiervoor automatisch door VLAIO gecontacteerd. Dit gebeurt op basis van de gegevens over wegenwerken die in GIPOD gekend zijn."

  "De stad Tielt gebruikt voor het afleveren van signalisatievergunningen het softwarepakket 'Eagle' van Merkator waarbij werkopdrachten automatisch in GIPOD terechtkomen. Op het moment dat een aannemer de opdracht krijgt om een openbaar werk uit te voeren, dient deze hiervoor een signalisatie vergunning aan te vragen via het Eagle systeem en doet hij automatisch ook zijn melding in GIPOD.

  "Wij doen het nodige", zegt schepen Veerle Vervaeke, die een opsomming geeft : "Stad Tielt doet al altijd het nodige om de handelaars en ondernemers in zones van wegenwerken te informeren over het bestaan van de inkomenscompensatie en leverde in het verleden hiervoor de nodige attesten af."

  "Sinds de gewijzigde regelgeving moeten we eigenlijk minder zaken doen en lopen alle meldingen in GIPOD automatisch via het Eagle systeem. Dit gebeurt pas wanneer een aannemer zijn opdracht gekregen heeft, de planning opgemaakt en een signalisatie vergunning aanvraagt. De stad hoeft hier eigenlijk niet meer in tussen te komen."

  "Maar .... om toch tijdig te zijn geven wij vooraf al een uitvoeringsperiode aan in GIPOD voor een bepaald werk, van zodra wij een idee hebben van periode van uitvoering. Bv landbouwwegen Midwest III staat gepland om te starten na de TAC rally. De exacte startdatum van de aannemer en de signalisatie vergunning zijn nog niet gekend, maar toch werd dit deze week ingevoerd in GIPOD."

  "Vlaio neemt dus zelf contact met de handelaren en zelfstandigen via een schrijven. Vanuit de stad informeren we de handelaren en ondernemers op de infovergaderingen over het bestaan van deze hinderpremie en vooral over de gewijzigde modaliteiten."

  "Sinds juli dit jaar vermelden we ook op iedere infobrief die in de werfzone bedeeld wordt om bepaalde redenen, nog eens een extra paragraaf met deze modaliteiten en over de overgangsbepalingen van de oude naar de nieuwe regelgeving."

  "Daarnaast hebben de deze modaliteiten ook al vermeld in het stadsmagazine, op de website, enzovoort", besluit schepen Veerle Vervaeke.

  Werken

  Werken © Foto LVA

 • Lieven Vancoillie

  Borden 30 in schoolomgeving : de 'lolborden' zijn enkel sensibiliserend

  "De prioriteit van het stadsbestuur moet liggen op het veiliger maken van de stad voor alle weggebruikers", zegt CD&V-oppositieraadslid Hedwig Verdoodt. "Van Tielt een veilige en aantrekkelijke stad maken' daar staan wij allemaal achter. In de omgeving van het Hulstplein bevinden zich 2 grote scholen en werd er een snelheidsbeperking ingevoerd dat van kracht is als de leerlingen onderweg zijn van en naar de school."

  "Deze tijdelijke zone 30 wordt aangegeven met dynamische (= variabele) borden. Dergelijke borden kunnen de snelheid beperken wanneer er leerlingen op weg zijn, voor en na de schooluren. Op andere tijdstippen, in het weekend en tijdens schoolvakanties kan het bord ofwel worden uitgezet zodat de gewone snelheidslimiet van 50 km/u geldt ofwel wordt de gewone snelheidslimiet op het bord aangegeven."

  "En hier loopt er toch een en ander mank. Jullie brengen borden aan die allesbehalve voldoen aan de regels opgenomen in de wegcode qua uitzicht. Op de gewestweg is een snelheid van 50 km per uur van kracht behalve wanneer de variabele borden een andere snelheid weergeven. Jullie hangen 'semi-permanente' borden met een kilometerbeperking van 30. Hierdoor wordt het voor de weggebruiker onduidelijk. Mag men hier nu 30 km rijden of 50 ??? Door die 'verkeersborden' te hangen zaaien jullie onzekerheid bij de burgers. Mogen ze nu 50 km of niet?"

  Guido Mehuys, schepen van mobiliteit (SP.A) : "Ik stel vast dat u bezorgd bent over verkeersborden, wij over de veiligheid van de kinderen. Het zijn sensibiliserende borden, geen echte borden. Die blijven er hangen tot 31 december. Ze doen hun werk. Er is nog geen enkel ongeval gebeurd."

  GF

  GF © GF

 • Lieven Vancoillie

  Zwaar verkeer verboden in de Hondstraat

  Om het probleem van zwaar verkeer in de Hondstraat duurzaam op te lossen wordt voorgesteld om een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Iedereen gaat akkoord.

  Hondstraat

  Hondstraat © LVA

 • Lieven Vancoillie

  Opmerkelijk : coalitiepartner SP.A komt tussen over budget

  Vic Verbrugge, fractieleider van SP.A - coalitiepartner van N-VA&Open VLD -, doet een heel opmerkelijke tussenkomst en vraagt garanties in het collegedossier. "We keuren het budget goed, en schrijven ons onder voorbehoud in. Het dossier is echter nog in volle evolutie. We wensen dat het op maat van de Tieltenaar wordt."

  "We zijn als SP.A-fractie ook bezorgd om cultuur. Het hele asbestverhaal is voor iedereen een streep door de rekening. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. We zullen na de renovatie een mooi cultuurcentrum hebben, op maat van Tielt."

  GEMEENTERAAD TIELT / VIC VERBRUGGE

  GEMEENTERAAD TIELT / VIC VERBRUGGE © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Burgemeester Els De Rammelaere : "U bent intellectueel oneerlijk"

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) neemt de kritiek van CD&V niet en noemt die intellectueel oneerlijk. "We zijn met veel dingen bezig. U vergelijkt appelen met peren. Er zijn op vandaag nog altijd 12 miljoen middelen in kas. Dat is een goed resultaat, we zijn er zelfs in geslaagd om de schuld te halveren. U bent niet eerlijk. Totaal niet. Het was een bewuste keuze om gebouwen die we niet nodig hebben te verkopen. Dat zouden jullie ook doen. Het klopt niet wat jullie zeggen. We hebben wel heel goed werk geleverd", aldus burgemeester Els De Rammelaere.

  GEMEENTERAAD TIELT / BURGEMEESTER ELS DE RAMMELAERE EN STADSSECRETARIS HENDRIK VANDENBRUWANE

  GEMEENTERAAD TIELT / BURGEMEESTER ELS DE RAMMELAERE EN STADSSECRETARIS HENDRIK VANDENBRUWANE © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V Tielt : "Spaarpot zal in 2019 bijna leeg zijn. Onze stad is virtueel failliet"

  Bij de budgetbespreking 2018 haalde CD&V-fractieleider Vincent Byttebier zwaar uit naar de meerderheid. "Onze stad is virtueel failliet. Er zal eind 2018 nog slechts een spaarpotje van 2 miljoen euro zijn."

  "Die spaarpot bedroeg in 2013 nog 17 miljoen euro, na zes jaar een vermindering van 15 miljoen euro. Daarnaast werd nog uitverkoop van eigen patrimonium gehouden, goed voor 5,7 miljoen euro. Positief is dat de schuld met 17 miljoen is gedaald, dat is een goede zaak. Slotsom : de stad is 4 miljoen armer geworden", aldus Vincent Byttebier.

  Onder meer de personeelskosten zijn gevoelig gestegen én in 2018 wordt wel geïnvesteerd : in het Gildhof, in het nieuwe jeugdcentrum, in de Neringenstraat... "Intussen kreeg ook de kunstacademie een ongunstig advies voor de huisvesting. Er wordt wel een masterplan voor de academies opgemaakt. Wat wordt het nu ? We dreigen onze erkenning te verliezen als we aan dit tempo voort doen. Wij willen graag die uitbreiding voorzien op de site Vanmaele. Pak dringend het probleem van de academies aan."

  Tegen 2020 wordt ook geen budget voorzien voor bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Kanegem, geen budget voor de nieuwe brandweerkazerne. "Drie jaar sluiting Gildhof, geen Cuesta, geen filmvoorstellingen... Kortom, de financiële situatie ziet er extreem belabberd uit."

  CD&V / LUC VANNIEUWENHUYZE, VINCENT BYTTEBIER EN KLAAS CARRETTE

  CD&V / LUC VANNIEUWENHUYZE, VINCENT BYTTEBIER EN KLAAS CARRETTE © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Nieuw zwembad is niet voor morgen

  Cd&V'er Luc Vannieuwenhuyse maakt zich zorgen over de toeristische infrastructuur (Mulle de Terschueren) en vroeg zich ook af wat de toekomstvisie van het stedelijk zwembad is. "We hebben al verschillende keren onze zorgen geuit op dat vlak. We hebben ook geen zicht op de visie van de meerderheid op de ontwikkeling van het domein Watewy."

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) : "Wat Watewy betreft hebben we al gesproken met het Bisschoppelijk College, dat eigenaar is. Of de erfpacht wordt verlengd, of er is kans tot aankoop. Op die vragen kregen we nog geen antwoord."

  "We hebben nooit aangekondigd dat er een nieuw zwembad zou komen", reageert sportschepen Simon Bekaert (SP.A). "De kwaliteit van ons zwembad is nog heel goed en we hebben heel goedkope tickets. Het wordt inderdaad geen gemakkelijke oefening. Kijken we naar de omliggende gemeenten ? Wordt er gesproken met private bedrijven in het kader van PPS-projecten ? Het is niet evident."

  RN

  RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Tielt betaalt 1,8 miljoen euro aan politiezone

  De dotatie voor 2018 bedraagt 1.850.824,00 euro, bestaande uit een werkingstoelage van 1.583.199,77 euro en een investeringstoelage van 267.624,23 euro.

 • Lieven Vancoillie

  OCMW Tielt richt een zorgvereniging op

  In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd kennis genomen van een ontwerp voor het oprichten van een zorgvereniging van het OCMW Tielt. "Het doel van deze zorgvereniging bestaat uit het behouden en uitbreiden van een maatschappelijk verantwoorde, kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke openbare zorgverlening binnen het huidig en toekomstig sociaal-economisch landschap. Het oprichten van een zorgvereniging onder de rechtsvorm van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging is de volgende stap die hierin wordt gezet ten einde dit doel te kunnen realiseren", zegt burgemeester Els De Rammelaere.

  Vincent Byttebier, fractieleider CD&V : "We zijn ook voorstander van zo'n zorgvereniging, die nu verder moet worden verfijnd. De naam Zorgbedrijf Tielt vinden we echter een te economische benadering."

  OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt) : "Het is nog een merknaam, een voorlopige naam. We geven dat creatief proces wat tijd. We gaan de geesten nog wat laten rijpen. 2018 wordt een voorbereidingsjaar. Het is zeker niet de bedoeling om later te privatiseren."

  Pascale Baert.

  Pascale Baert. © LVA

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad van Tielt.

  Samenstelling

  Samenstelling © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!