Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "Stad deed te weinig om zuidwestelijke ringlaan te laten aanleggen"

06/10/16 om 16:18 - Bijgewerkt om 21:50

Vanaf 20 uur komt de gemeenteraad van Tielt weer samen om te vergaderen over onder meer de verbreding van de Sint-Amandstraat, rioleringswerken in de Kistestraat en Krommewalstraat en zwerfvuil. Er staan een elftal punten op de agenda.

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "Stad deed te weinig om zuidwestelijke ringlaan te laten aanleggen"

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Einde van de gemeenteraad

  Einde van deze gemeenteraad, volgende maand zijn we er uiteraard weer live bij met kw.be.

  Lees ook ons verslag in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Tielt!

 • Randy De Clercq

  Varia

  Nog een variapuntje van Klaas Carrette (CD&V): "Al reactie gekregen van operatoren rond slechte verbinding in deelgemeente als Schuiferskapelle?"

  Veerle Vervaeke (Open VLD): "Neen, geen reactie gehad."

 • Randy De Clercq

  Motie tegen verminderde dienstverlenging belbussen

  Ten slotte ligt er een motie op tafel, van de gemeenteraad richting Vlaamse overheid. De Tieltse gemeenteraad vraagt een herziening van de huidige plannen voor de belbus. Er zou geen vaste uurregeling meer zijn voor de gebruikers, die overigens alsmaar vaker naar de gewone lijnbussen worden verwezen (die al overvol zitten). De afstand tussen de op- en afstapplaatsen worden ook veel te groot. De motie, die een terugschroeven van deze plannen vraagt, wordt ter ondertekening aan de gemeenteraadsleden voorgelegd.

 • Randy De Clercq

  Fietspad Keizerstraat laat te wensen over

  Roos Tack (CD&V) neemt het woord over. Ze tovert net als haar collega Byttebier een aantal foto's tevoorschijn. Een aantal inwoners van de Keizerstraat (het verlengde van de Kanegemstraat) in Kanegem maken zich namelijk zorgen over de slechte staat waarin die zich bevindt. Dat zorgt onder meer voor gevaarlijke fietsomstandigheden. "De scheiding tussen rijweg en fietspad is dermate slecht, dat als je hier moet uitwijken je veel geluk moet hebben om niet te vallen. Er kwam een mail van de stad met de belofte het fietspad een grondige opkuisbeurt te geven. Dat gebeurde, paar pas begin september", aldus Tack.

  Ze stelt voor de kapotte stukken aan te vullen met asfalt en wat vaker de veegmachine in te zetten.

  Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open VLD): "We hebben inderdaad van een bewoner een melding gekregen en beloofd alles in orde te brengen. Net zoals altijd bij begin schooljaar worden deze en vele andere fietspaden geborsteld en gecontroleerd. Vandaag heb ik nog eens langsgereden en er zijn geen putten meer te vinden."

  Keizerstraat in Kanegem

  Keizerstraat in Kanegem © GF

 • Randy De Clercq

  "Vuilnisbakken zijn het properst"

  "Er zijn heel veel openbare vuilnisbakken in onze straten, maar dat zijn vaak de meest propere voorwerpen in onze stad."Vic Verbrugge (SP.A) over de zwerfvuilproblematiek
 • Randy De Clercq

  Viespeuken in onze stad

  Zwerfvuil blijft ook in Tielt een plaag, dat bewijst Vincent Byttebier (CD&V) met een aantal foto's genomen in de stad. "Als je door onze centra loopt, vind je nog altijd rondslingerende sigarettenpeuken, blikjes, papiertjes en achtergelaten afval. De netheid in Tielt laat nog steeds te wensen over", aldus Byttebier. "Het is dan ook heel spijtig dat ondanks de grote infrastructurele investeringen in Tielt en de deelgemeenten onze vernieuwde centra er niet net en proper bij kunnen liggen. Ook tijdens de vele activiteiten van 'Tielt Zomert', waarbij we heel wat mensen naar onze stad proberen te lokken, geeft het vele zwerfvuil aan de stad een vuile indruk. De stad dient dan ook zelf het voortouw te nemen en het openbaar groen en het openbaar domein maximaal te onderhouden."

  Schepen Margot Baekelandt (SP.A): "We doen al heel veel inspanningen in Tielt. Het subsidiereglement werd al regelmatig aangepast en er kwam een handigere, kleinere veegwagen. Heel wat verenigingen nemen ook het voortouw om af en toe zwerfvuil te gaan rapen. Als iedere Tieltenaar wat meer inspanningen zou doen, zou er helemaal geen zwerfvuil meer zijn. Ik toonde alvast het goede voorbeeld door vanochtend drie rondslingerende blikjes weg te nemen en in de vuilbak te gooien."

  Zwerfvuil blijft een probleem uit Tielt, blijkt uit deze foto van CD&V. (GF)

  Zwerfvuil blijft een probleem uit Tielt, blijkt uit deze foto van CD&V. (GF) © GF

 • Randy De Clercq

  "Provincie zal wel niet boos zijn"

  "De provincie zal wel niet boos zijn als wij een uitvoeringsinitiatief voor de zuidwestelijke tangent als amendement toevoegen."Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) stelt gerust na een ellenlange discussie
 • Randy De Clercq

  Pittem keurt af: dat is kwaliteitslabel

  "Pittem geeft een negatief advies omdat de Zuidwestelijke Tangent in het plan staat. Dat geeft het plan een kwaliteitslabel!"Simon Bekaert (SP.A)
 • Randy De Clercq

  PRUP kleinstedelijk gebied Tielt

  De stad geeft een positief advies over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Tielt. Die schrijft onder meer voor dat Tielt Noord mag uitbreiden en dat er een stadsrandbos komt. De stad geeft, in tegenstelling tot buurgemeente Pittem, een positief advies.

  Oppositiepartij CD&V is blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. "Zeker nadat het dossier sinds 2013 in stil stond", aldus Vincent Byttebier. "Maar ik stel voor om met deze gemeenteraad de standpunten van de Gecoro mee te geven in ons advies: als veiligheid van fietsers Kanegemstraat wordt gegarandeerd bij uitvoering uitbreiding Tielt Noord en mits het toevoegen van een uitvoeringsinitiatief van de... Zuidwestelijke Tangent."

  Simon Bekaert (SP.A), schepen van Ruimtelijke Ordening: "Tielt Noord krijgt geen goedkeuring zonder afgescheiden fietspad en dit Prup gaat niet over de Zuidwestelijke Tangent, dat heeft er niets of weinig mee van doen."

 • Randy De Clercq

  Kistestraat, Krommewalstraat en Poekebeekbron

  Nog meer wegenwerken in Tielt. De stad heeft een plan straat om de Krommewalstraat en Kistestraat her aan te leggen. Tegelijk wordt ook de Poekebeekbron (aan de overkant van de Ringlaan) heraangelegd. De wegen krijgen niet alleen een nieuwe bovenbouw, maar ook de riolering wordt gescheiden tussen regen- en vuilwater. Vooral in de Kistestraat wordt de vernieuwing spectaculair: gedaan met kasseien, maar biljartvlak asfalt in de plaats.

  CD&V vindt het jammer dat het dossier zo lang aansleepte, maar is tevreden met de komst van de werken. "Met uitzondering van de Krommewalstraat", aldus Vincent Byttebier (CD&V). "36 parkeerplaatsen worden er 28 op de parking daar. We zien dat er vandaag al problemen zijn tot ver in de Keidamstraat. Er zijn trouwens ook horecazaken in de Krommewalstraat, wat vinden zij van het lager aantal parkeerplaatsen? En er was de afspraak met het Sint-Andriesziekenhuis voor een stukje grondafstand, om zo via een visgraatmotief wat meer parkeerplaatsen te voorzien."

  Veerle Vervaeke (Open VLD), schepen van Openbare Werken: "Het dossier is achteruit geschoven op de planning door werken op de Ringlaan. Het is onverantwoord deze samen uit te voeren om mensen nog ergens in Tielt te krijgen. Normaal worden de werken aangevat in het voorjaar. Trouwens: wij tellen maar een verschil van 2 parkeerplaatsen, in plaats van 8. Toch als je de effectief geschilderde vakken telt. Er komen er wel twee bij elders in de Krommewalstraat, waardoor het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft."

  Wat het visgraatmotief betreft: "Was een optie, het is zelfs uitgetekend, maar dan is tweerichtingsverkeer niet meer mogelijk", besluit Vervaeke.

 • Randy De Clercq

  Tangent

  "Iedere partij hier aan tafel, oppositie en meerderheid, wil de 'zuidwestelijke tangent', maar Agentschap Wegen en Verkeer komt maar met geen geld over de brug."Simon Bekaert (SP.A)
 • Randy De Clercq

  Alweer welles-nietesspel over Zuidwestelijke 'Tangent'

  Er passeert geen gemeenteraad zonder dat het woord 'Zuidwestelijke Tangent' voorbij komt. CD&V klaagt weer aan dat de meerderheid te weinig inspanningen heeft gedaan om de zuidwestelijke tangent aan te legen. De meerderheid van hun kant verwijzen naar de minister en Agentschap Wegen & Verkeer, die het budget voor de verkiezingen 2012 op de agenda plaatsten. "Maar achter die verkiezingen was het budget zomaar verdwenen", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

  Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open VLD) laat weten beledigd te zijn door de term 'nattevingerwerk'. "We hebben heel wat vergaderingen achter de rug over deze Sint-Amandstraat en al het verkeer is heel goed in kaart gebracht", aldus Vervaeke. "En ja, er zijn wel een aantal bochten, maar een ringweg die langs een stad ligt kan niet kaarsrecht zijn. En het klopt dat op een bepaald moment komen de fietsers van de oude spoorwegbedding heel dichtbij, maar we zullen het verkeer er dwingen om 50 kilometer per uur te rijden."

  Ook Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) nam het woord: "Het monster van Loch Ness? Dat heb je zelf gecreëerd! Die ringweg ligt vast in allerlei plannen, gewestplannen en ruimtelijke structuurplannen bijvoorbeeld, dus zo onbekend is dat niet. En ten tweede: er is vier jaar niets voor gedaan geweest en de gevolgen zijn dan gemakkelijk: Pittem is geen vragende partij, Agentschap Wegen en Verkeer idem, want die weten waarheen met hun centen. Er zijn projecten genoeg om geld aan uit te geven, waar er wél vraag naar is en waar er wél inspanningen voor gedaan werden. Zo'n ringweg komt er niet vanzelf, ook in het verleden moesten we daar inspanningen voor doen."

  Zwaar verkeer in Tielt. (Foto Ronny Neirinck)

  Zwaar verkeer in Tielt. (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Sint-Amandstraat wordt alternatief voor zuidwestelijke ring

  De Sint-Amandstraat, het alternatief voor de zuidwestelijke Ringlaan volgens het huidig stadsbestuur, krijgt meer en meer vorm. De stad heeft nu een rooilijnplan klaar, dat wil zeggen dat de contouren van deze alternatieve ringweg vastliggen. De weg wordt rechter en breder dan nu het geval is en krijgt een afgescheiden fietspad. Vooral het stuk tussen Meulebekesteenweg en Latexco wordt een pak breder. Opvallend: de weg loopt niet langer door het bedrijf Latexco, zoals nu het geval is, maar er langs. Ter hoogte van het bedrijf zal dus niet langer tussen de geparkeerde auto's, heftrucks en manoeuvrerende vrachtwagens gereden te worden.

  CD&V is zoals bekend daar niet mee akkoord. Alweer Vincent Byttebier neemt het woord: "Wij geloven niet in de verbreding van de Sint-Amandstraat als oplossing om het doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Een verkeersveilig en leefbaar centrum in Tielt kan enkel met realisatie van de zuidwestelijke ontsluiting. Vrachtwagens komende van Huffesele zullen een omweg van 10 kilometer moeten maken om zo naar Pittem en Roeselare te rijden."

  "Dit is nattevingerwerk, heel snel in elkaar geflanst om een vals gevoel van veiligheid te creëren, zo dicht bij de verkiezingen. Als je weet dat er 9 bochten in de weg zijn, kun je dit moeilijk veilig noemen. Jammer dat jullie niet dezelfde ijver hebben aan de dag gelegd om de zuidwestelijke tangent aan te leggen", besluit Byttebier.

  Guido Mehuys (SP.A): "Het kadert in een breder plaatje: het weren van zwaar verkeer in Tielt. Die zuidwesterringlaan is een Tielts monster van Loch Ness, er wordt al tien jaar over gesproken, maar we weten nog altijd niet waar die zou komen. En waarom. We gaan geen tien of vijftien jaar meer wachten. We zijn bezorgd om de veiligheid van fietsers en voetgangers in Tielt."

  Vincent Byttebier. (Foto Ronny Neirinck)

  Vincent Byttebier. (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Werken aan riolering Ringlaan

  Een technisch puntje, nu, rond de rioleringswerken op en vooral onder de Ringlaan. De stad gaat de verbinding tussen regen- en vuilwater ten noorden van de Ringlaanvijver dichtmaken. Verder wordt ook de Poekebeek omgeleid.

  Ringlaan. (Foto Ronny Neirinck)

  Ringlaan. (Foto Ronny Neirinck) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  De Lijn geeft Tielt complimenten

  “We staan in het boekje van De Lijn als voorbeeld van hoe een stad met een kleine ingreep de bussen vlotter doet rijden. We kregen zelfs een volledig blad in het boekje!”Schepen Guido Mehuys (SP.A) is duidelijk tevreden met tweerichtingsverkeer van bussen op de Markt.
 • Randy De Clercq

  Lijnbussen in tegenrichting

  In april werd beslist om lijnbussen voortaan in twee richtingen over de Markt te laten rijden. Dit had tot voordeel dat de bussen niet langer het laatste en kortste stukje Kortrijkstraat dienen door te rijden. Geen opstoppingen meer door slecht geparkeerde wagens. "Iedereen is tevreden over deze testperiode, zowel De Lijn, de handelaars, de buurtbewoners als de politie", aldus schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (SP.A).

  "Er gebeurde nog geen enkel ongeval en daarom besluiten we nu om deze maatregel definitief in te voeren. Als de gemeenteraad akkoord is, tenminste. Trouwens, ook voor de leerlingen is het interessanter. Die verzamelen nu vaker op het Rameplein in plaats van op de Vierhoek. Dat is veiliger, want het Rameplein heeft een eigen bushaven en het plein leeft meteen ook weer wat meer op. De zaken op het plein zijn daar alvast heel tevreden mee."

  "Conclusie: niemand is vragende partij om weer bussen door de Kortrijkstraat te sturen", aldus schepen Guido Mehuys.

  CD&V is het hier niet mee eens en besloot het punt niet goed te keuren. "We behouden ons standpunt uit de gemeenteraad van maart. Raar, schepen Mehuys heeft niemand tegengekomen die ontevreden is. Nochtans zijn er heel wat mensen die deze beslissing betreuren. We kunnen wel snappen dat bussen niet meer door de Kortrijkstraat rijden, alleen jammer dat bussen daarvoor in omgekeerde richting over de Markt moeten rijden", aldus Vincent Byttebier (CD&V).

  "Deze beslissing gaat in tegen de volksraadpleging van 20 maart 2011, sp.a is hierin niet consequent, want zij waren tegen verkeer op de Markt. Met het verplaatsen van de paaltjes is de Markt nu nog minder verkeersvrij. En er liggen alsmaar meer lappen asfalt op de Markt. Onze mooie Markt wordt stilaan een lappendeken."

  "59 bussen per dag die in tegengestelde richting over de Markt gestuurd worden, ook langs horecazaken en terrassen is nogal veel. Al die uitlaatgassen, daar zijn kanttekeningen bij te maken, zeker over de gezondheid. Maar, ten slotte, voor fietsers is het nu ook heel gevaarlijk. Niet enkel de restanten van de paaltjes, maar ook het tegengesteld verkeer van de bussen. En ja, af en toe zien we al eens auto's meerijden achter de bussen."

  Kortrijkstraat Tielt

  Kortrijkstraat Tielt © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Budgetwijziging

  Eerste echt punt op de agenda: een budgetwijziging voor huidig dienstjaar. Concreet wordt er wat extra geld aan de kant gezet voor nieuwe speeltoestellen op de speeltuintjes van Tielt, nadat die eerder wegens te onveilig weg werden gehaald. Zo zijn er nieuwe speeltuintjes voor het Paterspark en Dierdonk. Uiteraard dient er ook geschoven te worden met het renovatiebudget van het cultuurcentrum Gildhof, nadat het dak helemaal hersteld moest worden na asbestproblemen. Er moet ook een deeltje geld verschoven worden naar het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), dat is de eigenaar van Mulle de Terschueren, omdat de academie tegenwoordig het Huis Mulle de Terschueren gebruikt om lessen te geven. Alle verschuivingen passen binnen de (meerjaren)begroting.

  Naast extra uitgaven, krijgt de stad ook subsidies van de Vlaamse overheid. 25.000 euro bijvoorbeeld om de toestroom van Syrische en Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Het geld gaat bijvoorbeeld naar projecten van inburgering en naar het Regionaal Verhuurkantoor RSVK, om die mensen op weg te helpen in de woonmarkt.

  Vincent Byttebier van oppositiepartij CD&V kondigt aan deze budgetwijziging niet goed te keuren. "De cijfers zijn nog frappanter geworden. Nog meer dossiers gaan niet vooruit in Tielt, dat zien wij hier weer bevestigd in deze budgetwijziging."

  Dak van het Gildhof heeft heel wat budget opgeslorpt

  Dak van het Gildhof heeft heel wat budget opgeslorpt © GF

 • Randy De Clercq

  En we zijn vertrokken

  Donderdagavond 6 oktober, iets over 20 uur en we zijn weer vertrokken voor een gloednieuwe gemeenteraad van Tielt. Als eerste wordt, traditioneel, de notulen van de voorbije zitting goedgekeurd.

  Burgemeester Els De Rammelaere en schepen Simon Bekaert

  Burgemeester Els De Rammelaere en schepen Simon Bekaert © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  In een notendop

  In een notendop

  In een notendop © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!