Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt : Relletje tussen Unizo en schepen Simon Bekaert

01/10/15 om 13:45 - Bijgewerkt om 21:33

Er stonden donderdag 9 punten op de agenda in openbare zitting waaronder het actieplan 'vluchtelingen' van het OCMW en de plannen voor de bouw van een omstreden woonproject in het centrum van de stad. Je kon het allemaal vanop de eerste rij volgen want KW.be ging live vanuit de raadzaal.

 • Lieven Vancoillie

  Unizo Tielt boos op schepen Simon Bekaert

  In openbare zitting liet schepen Simon Bekaert (SP.A) zich ontvallen dat ook Unizo een bezwaarschrift heeft ingediend met betrekking tot de invulling van de Tiltex-site.

  "Ik vind het laag bij de grond dat Unizo hierin wordt genoemd", aldus CD&V'er Joris Uyttenhove, tevens voorzitter van Unizo Tielt. "We hadden dan ook graag alle namen gehoord van de andere personen of instanties die een bezwaarschrift in dit dossier hebben ingediend."

  Schepen Simon Bekaert (SP.A) wilde echter procedurefouten vermijden en wilde niet op die vraag ingaan, hoewel hij zelf eerder in de zitting 'Unizo' had genoemd. "Blijkbaar is er nog altijd sprake van een gespletenheid binnen CD&V en Unizo. Dat is uw probleem", sneerde schepen Simon Bekaert naar Joris Uyttenhove, die boos reageerde op deze uithaal. In geheime zitting zou schepen Simon Bekaert wel het aantal bezwaarschriften meedelen. "Ik had u niet hoog op, maar u bent nog verder in mijn achting gedaald", merkte Joris Uyttenhove op.

  Joris Uyttenhove

  Joris Uyttenhove © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Tielt bouwt nieuwe kunstacademie op site Godelieveschool

  Aansluitend op de vraag van CD&V-fractieleider Vincent Byttebier heeft cultuurschepen Guido Mehuys (SP.A) nog nieuws op het einde van de zitting. "Al meer dan twintig jaar is er discussie over de uitbreiding van de academies, en in het bijzonder van de kunstacademie", schetst hij de geschiedenis.

  "Er was inderdaad contact met de familie Vanmaele van de Tiltex-site, die intussen is verkocht. Eerst dachten we om een verdieping op de huidige academie op de Lakenmarkt te bouwen. Een andere piste was inderdaad om met die private partner overeen te komen. Die firma was bereid om een gebouw te plaatsen, maar wettelijk was dit niet in orde. Een overheid moet altijd met meerdere partners werken, niet met één partner."

  Het stadsbestuur bekeek ook de mogelijkheid om in de tuin De Brabandere een nieuwe academie te plaatsen, met een beeldentuin. "Het ziekenhuis had ook grote plannen voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum. Men zou een deel van de Godelievesite kopen. Maar er zijn echter geen subsidies voor dit grote project. Het ziekenhuis gaat nu bouwen op de eigen site, en niet op de onze."

  Het stadsbestuur plant nu dus een nieuwbouw op de site van de Godelieveschool. "We starten nu met de opmaak van een masterplan. Er komt een nieuwe academie op deze site. Er was al overleg met de directies van de academies. Zij zijn tevreden dat er nu witte rook is. Dat het niet de ideale oplossing is, weten we ook. Er blijven twee aparte academies", zegt schepen Guido Mehuys.

  CD&V'er Luc Vannieuwenhuyze : "Er werd blijkbaar toch onderhandeld over de invulling van de Tiltex-site op een vijftal overlegmomenten. Het is inderdaad private eigendom. Maar er is altijd een mogelijkheid tot onderhandelen. Dat hebt u blijkbaar onvoldoende gedaan."

  "Het verwondert mij dat de directies van de academies tevreden zouden zijn. Zij steunden het voorstel voor de uitbouw aan de bestaande infrastructuur, wat ook logisch lijkt. De uitbreiding was beter voorzien bij het 'moedergebouw'. In de buurt zijn er ook heel wat openbare dienstverleningen. Van plan naar uitvoering : dat zal ook niet in de eerste jaren zijn", aldus CD&V-raadslid Luc Vannieuwenhuyze. "U laat een unieke kans verloren gaan om de uitbreiding in de buurt van de huidige academies te voorzien. Het is al gebleken dat u er weinig van bakt, door alles maar door te schuiven."

  Vincent Byttebier (CD&V) : "Het zal dus niet meer voor deze legislatuur zijn. We maakten eerder al de opmerking over de traagheid van deze meerderheid. Op korte termijn moet er wel beslist worden over de invulling van de Tiltex-site. Die site geniet onze voorkeur, die moet een andere invulling krijgen. Hopelijk maken jullie deze historische fout niet."

  Site van de Godelieveschool.

  Site van de Godelieveschool. © Foto Ronny Neirinck

 • Lieven Vancoillie

  Schepen Simon Bekaert : "Tiltex-grond is niet onze eigendom"

  Schepen Simon Bekaert (SP.A) reageert op de kritiek van CD&V-fractieleider Vincent Byttebier op het voorliggend openbaar onderzoek over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van een privaat bouwproject voor bijna 100 woongelegenheden op de Tiltex-site. "De gronden zijn niet in eigendom, maar is in privé-eigendom."

  "We behandelen gemiddeld 300 bouwaanvragen per jaar, zonder beloftes op voorhand te doen. Elke aanvraag volgt de normale, wettelijke procedure. Het openbaar onderzoek liep tot 17 september. Het dossier staat op de agenda van de Gecoro van 19 oktober. Binnen de regelgeving nemen we later als schepencollege een beslissing."

  "Grond staat ingekleurd als woongebied. De bouwheer heeft verschillende aanvragen gedaan. Details geven over bezwaarschriften kan uiteraard niet in openbare zitting. Comform de procedure nemen we ten gepaste tijd een beslissing. Meer kan ik hierover niet zeggen. Ik heb ook geen glazen bol."

  Schepen Simon Bekaert

  Schepen Simon Bekaert © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Wat met de Tiltex-site ? Megalomaan woonproject of uitbreiding academies…

  Op 17 september 2015 liep het openbaar onderzoek af over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van een private bouwonderneming (Verstraete Constructo bvba uit Kortrijk) voor het slopen van de bestaande bebouwing, het rooien van de hoogstammige bomen, het bouwen van 89 assistentiewoningen, 10 appartementen en 2 handelsruimten op het perceel gelegen tussen de Bruggestraat en het Generaal Maczekplein op het terrein van de voormalige textielfabriek Tiltex van de familie Vanmaele.

  "CD&V Tielt heeft echter ernstige bedenkingen bij dit megalomaan betonproject en is ervan overtuigd dat dergelijk project de draagkracht van dit terrein ferm overschrijdt", zegt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier.

  "Bovendien betreurt CD&V deze gemiste kans op de noodzakelijke uitbreiding en centralisatie van de stedelijke academies op deze site. Het zou een historisch gemiste kans betekenen om van deze site niet (deels) gebruik te maken om zowel de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord als de Stedelijke Kunstacademie uit te breiden en te centraliseren. Het Stedelijk Kunstonderwij s heeft met ruim meer dan 2000 leerlingen een grote nood aan meer lokalen. Het is dan ook een historische kans om een deel van deze site te gebruiken voor de uitbreiding en centralisatie van de activiteiten van de academies. Een kans die we nu niet mogen missen. De uitbreiding, centralisering en koppeling van beide academies biedt heel wat mogelijkheden naar efficiëntie toe zoals bijv. bij het toezicht, het secretariaat en het gezamenlijk gebruik van lokalen."

  CD&V-fractieleider Vincent Byttebier

  CD&V-fractieleider Vincent Byttebier © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Schepen Veerle Vervaeke : "Onze infrastructuur wordt wèl nagezien en onderhouden"

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) reageert verveeld op de kritiek van Klaas Carrette (CD&V) : "Ik vind het niet zo fijn dat u dit gebruikt om alles over één kam te scheren. Niets is minder waar. Onze infrastructuur wordt nauwgezet onderhouden en hersteld, indien nodig."

  "Alle uitgeleend materiaal wordt bijvorbeeld nagezien en wordt indien nodig hersteld. Op vandaag zijn er drie podiumelementen in herstelling. Er zijn echter bijzonder weinig openstaande punten in de Europahal. Op enkele kleine details na is er helemaal geen probleem met de veiligheid. Door het vele gebruik is het logisch dat er af en toe wat hersteld moet worden. Maar nogmaals, we gaan dat nauwgezet na."

  "Het is spijtig dat raadslid Carrette door de schepen wordt aangevallen", aldus CD&V-fractieleider Vincent Byttebier. "We misbruiken deze slijtage van de podiumelementen niet. Het is inderdaad noodzakelijk om regelmatig podiumelementen te laten herstellen. De kostprijs loopt soms hoog op. Misschien is het beter om dan nieuwe podiumelementen aan te kopen."

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD)

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Podiumelementen in Europahal : gevaar voor bezoekers ?

  Op 25 april 2015 organiseerde KSA-Tielt de jaarlijkse fuif Project Y in de Europahal. "Door omstandigheden plaatste de KSA uiteindelijk enkele podiumelementen in de Europahal zelf, in het midden van de zaal, op de laagste twee standen. Tijdens de fuif zijn twee van deze elementen in elkaar gezakt, gelukkig zonder gewonden. Vooraf werd hen nooit op het potentiële gevaar gewezen en werden ze correct opgesteld", zegt CD&V'er Klaas Carrette.

  Het draagvermogen van dergelijke podiumelementen bedraagt 750 kilo per vierkante meter, wat betekent dat elk podiumelement maximaal 20 personen aan kan maar je krijgt met moeite 10 mensen op 1 podiumelement (twee vierkante meter)", zegt CD&V'er Klaas Carrette.

  "Na zelf de podiumelementen onderzocht te hebben, was duidelijk te merken dat deze door slijtage het hebben begeven. Bij de afrekening van de waarborg kreeg de jeugdvereniging te horen dat deze werd achtergehouden in afwachting van verder uitsluitsel over de herstelling van de twee podiumelementen. Op 13 juli werd de helft van de herstellingskosten doorgerekend aan de vereniging. Voor een lokale jeugdbeweging die nu net hun fuifopbrengsten broodnodig heeft om hun (vrijwilligers)werking te kunnen financieren is dit een grote hap uit de (mogelijke) winst van het evenement", aldus Klaas Carrette.

  "Dit is echter geen eenmalige gebeurtenis maar een altijd terugkerend punt. Dit jaar waren versleten podiumelementen het discussiepunt maar de voorbije jaren was er eenzelfde discussie over versleten stopcontacten, branddeuren, enz... Het stadsbestuur moet dringend werk maken van een revisie van alle podiumelementen om nieuwe ongevallen te vermijden. Er moet een onafhankelijk schadeonderzoek die de oorzaak van het begeven van de podiumelementen komen." Ten slotte hoopt Klaas Carrette dat de slijtage aan de infrastructuur van de Europahal stelselmatig wordt opgevolgd en hersteld.

  Foto Ronny Neirinck

  Foto Ronny Neirinck © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Voltallige gemeenteraad wil dat Vives-lerarenopleiding in Tielt blijft

  Er zijn geruchten dat Vives de campus Tielt (bekend voor onder meer lerarenopleiding) zou sluiten. De raadsleden richten nu een motie aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de campus in Tielt niet te sluiten.

  Schepen Bart Biebuyck (Open VLD) benadrukt het belang van het behoud van de Vives-campus in onze stad. "Vives werkt op verschillende vlakken nauw samen met onze stad. Het zou een aderlating zijn indien men weg zou trekken. We roepen de bevoegde minister op om de campus in Tielt niet te sluiten." Ook de West-Vlaamse parlementairen, de gouverneur en de directie van de hogeschool krijgen de motie in de bus. Er komt ook een petitie waarop de Tieltenaren kunnen intekenen.

  Het heikel punt werd eerder al door CD&V op de agenda van de raad geplaatst. "Een motie is een vraag aan de hogere overheid. De stad heeft hier weinig in de pap te brokken. In de gemeenteraad van mei brachten we dit onderwerp al ter sprake."

  "Toen we dat op de gemeenteraad brachten, reageerde de meerderheid heel offensief. Intussen is er niks veranderd en werd nog geen beslissing genomen. Alle energie moet gestoken worden in verder overleg met Vives", zegt Vincent Byttebier. "We zullen ook deze motie ondertekenen. We moeten alle krachten bundelen om deze campus in Tielt te houden."

  Schepen Bart Biebuyck bedankte oppositiepartij CD&V om de motie te ondersteunen. "Er is inderdaad nog geen officiële vraag, maar deze mogelijke sluiting is absoluut geen optie. We moeten in dit dossier de krachten bundelen."

  Eerder reageerde Frank Devos, woordvoerder van de hogeschool Vives, als volgt. "Er worden door de overheid besparingen opgelegd, vandaar dat we ons verplicht zien diverse pistes onderzoeken. De eventuele sluiting van een campus is maar één van de vele mogelijke pistes, dus daarover is er zeker nog geen duidelijkheid. Ter info: de campus Tielt telt momenteel ruim 1.000 studenten, waarvan een deel in afstandsonderwijs en een deel via werkplekleren. Dat laatste betekent dat de studenten deels op de werkplek, dus in een kleuter- of lagere school, practica volgen. Globaal voor alle campussen samen tellen we dit academiejaar 10 procent meer nieuwe inschrijvingen, in Tielt is dat min 6 procent. Een Vlaamse tendens dat het studiegebied onderwijs daalt qua aantal inschrijvingen, dat is aan VIVES ook in Brugge en Torhout het geval. De daling in Tielt is in vergelijking met het Vlaams gemiddelde nog vrij beperkt. De campus Tielt biedt de opleidingen bachelor in onderwijs, kleuteronderwijs en lager onderwijs." Het is dus afwachten tot er een beslissing wordt genomen.

  Foto Ronny Neirinck

  Foto Ronny Neirinck © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V steunt voorgelegd actieplan voor begeleiding vluchtelingen

  Vincent Byttebier (CD&V) steunt namens zijn fractie het actieplan voor de aanpak van de vluchtelingen : "Onze fractie heeft dit punt uitgebreid in de OCMW-raad besproken. Ook in de gemeenteraad staan we achter dit plan."

 • Lieven Vancoillie

  OCMW Tielt stelt actieplan vluchtelingen op : verbreding en verdieping

  Het OCMW van Tielt onderneemt actie in het kader van de vluchtelingenproblematiek en heeft een plan uitgewerkt, zodat Tielt klaar is voor een mogelijke toevloed. Er komen meer plaatsen voor vluchtelingen en de stad zal asielzoekers helpen zich in te burgeren. Er gaat onder meer veel aandacht naar cursussen Nederlands. Er wordt ook een beroep gedaan op vrijwilligers of 'buddy's'.

  "We zoeken naar een match tussen de vluchteling en de vrijwilliger", zegt OCMW-voorzitter Pascale Baert (Open VLD). "De vluchtelingen hebben ook nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding, zoals naar de bib gaan, aan sportbeoefening doen... Ze hebben veel tijd en weinig middelen. Zo kunnen ze hun vooruitgang bespoedigen. Ook op dat vlak kunnen vrijwilligers hen helpen." Door het inzetten van één extra woning komt in Tielt ruimte voor 29 in plaats van 25 vluchtelingen. Het actieplan werd vorige week unaniem in de OCMW-raad goedgekeurd.

  Binnenkort is er verder overleg met OCMW-voorzitters uit de omliggende gemeenten. De voorbije dagen kregen verschillende besturen ook vragen van potentiële werkgevers.

  Foto Ronny Neirinck

  Foto Ronny Neirinck © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Stadsarchief werkt voor digitalisatie samen met Vlaams Instituut

  Het stadsarchief sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) voor de digitalisatie en duurzaam beheer van het archief, meer in het bijzonder van de filmcollectie. Het VIAA voert de digitalisatieoperatie gratis uit, in ruil voor de educatieve en wetenschappelijke gebruiksrechten en voor zover auteursrechten en andere rechten dit toelaten. Voor de duurzame en beveiligde opslag van de bewegende beelden wordt een jaarlijkse vergoeding van 15 procent gevraagd.

  Foto Ronny Neirinck

  Foto Ronny Neirinck © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Stad sluit overeenkomst met Aquafin

  Voor de riolerings- en wegeniswerken van Aarsele-Dorp sluit het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin af. De waterbeheerder treedt zowel op voor de bovengemeentelijke riolering als voor de projecten van de rioolbeheerder Rio P. De geraamde kost voor Tielt in deze algemene kosten bedraagt 271 euro.

 • Lieven Vancoillie

  Nick Colman (SP.A) volgt Soetkin Kesteloot als OCMW-raadslid op

  Op 8 januari 2015 legde Soetkin Kesteloot (SP.A) de eed als OCMW-raadslid af. Ze liet onlangs schriftelijk weten dat ze voortaan verhinderd is en uit de OCMW-raad stapt. Nick Colman (SP.A) volgt haar nu in de OCMW-raad op. Stefanie Lassuy wordt nu zijn opvolger.

  Foto Ronny Neirinck

  Foto Ronny Neirinck © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Lerarenopleidng VIVES moet in Tielt blijven

  Verstraete Constructo wil woonblokken op de Tiltex-site bouwen.

  Verstraete Constructo wil woonblokken op de Tiltex-site bouwen. © gf

  Er staan negen punten op de agenda van de gemeenteraad.

  1. Notulen van de vorige zitting

  2. Verkozenverklaring van Nick Colman als OCMW-raadslid, als opvolger van Soetkin Kesteloot wegens verhindering.

  3. Samenwerkingsovereenkomst diensten met Aquafin voor de riolerings- en wegeniswerken Aarsele-Dorp.

  4. Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Instituut voor Archivering.

  5. Goedkeuren agenda van de buitengewone vergadering van IVIO op 14 december 2015 en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad.

  6. Kennisname van het actieplan vluchtelingen OCMW Tielt.

  7. Motie met betrekking tot de oproep tot het niet sluiten van de Tieltse lerarenopleiding van de hogeschool Vives.

  8. Herstellingen na slijtage van gemeentelijke infrastructuur (vraag Klaas Carrette, CD&V)

  9. Adviesorganen raadplegen over invulling van de Tiltex-site (vraag Vincent Byttebier, CD&V)

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  Gemeenteraad Tielt.

  Gemeenteraad Tielt. © kw

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!