Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "Jaar nodeloos tijd verloren in dossier Neringenstraat"

06/07/17 om 14:38 - Bijgewerkt om 22:14

De raadsleden bogen zich over onder meer de nieuwe jeugdlokalen, de renovatie van het Gildhof en individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater.

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "Jaar nodeloos tijd verloren in dossier Neringenstraat"

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Einde van de raad

  En na een opmerking over distels kwam er een einde van de gemeenteraad. En nu: zingen, dansen, drinken, want de Tieltse Europafeesten komen er de komende drie dagen aan. Geniet ervan. Na de zomer is er een nieuwe gemeenteraad, uiteraard te volgen via kw.be.

  Lees ook ons verslag in KW, editie De Weekbode Tielt.

 • Randy De Clercq

  Nog enkele vragen over Aarsele

  Christine Dehaemers (CD&V) had nog een vraagje over Aarsele. "De werken aan de dorpskern worden stilaan afgerond. De Vinktstraat is afgewerkt. Ga je kunnen doorrijden vanuit de Vinktstraat naar het dorp? Dat is voorlopig onduidelijk voor de bestuurders. En er ligt nogal wat materiaal op de parkeerplaatsen, en er zijn er al zo weinig. Ook de banken aan de petanquebanen zijn bijzonder onconfortabel. En dan hangen er nog eens bloembakken aan. En zal de rijweg aangelegd zijn tegen de bouwvakantie?"

  "Al deze vragen zijn een werfvergadering op zich", lachte schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). "We zitten nog in werfsituatie tot in oktober. We proberen wel fase per fase zoveel mogelijk parkeerplaatsen vrij te houden. De Vinkstraat: ja, het wordt praktisch mogelijk om rechts af te slaan. Het kan en is toegelaten, ook al is het een werf. Tegen de bouwvakantie zal het centrum vrij zijn van bouwmateriaal, maar hangt af van de status die we op 21 juli kunnen halen."

  "En ja, de zitbanken staan nog op de planning. Ze zijn te diep gefundeerd, moeten herplaatst worden en we gaan van de gelegenheid gebruik maken om de banken rond het petanqueplein te plaatsen in plaats aan één zijde. En de bloembakken zijn een creatie van de petanquers zelf en ze leggen er tijdens een spelletje hun petanqueballen in. Het was inderdaad trouwens altijd de bedoeling om tegen de bouwvakantie doorgaand verkeer mogelijk te maken. Maar dat hangt af van de weersomstandigheden."

 • Randy De Clercq

  'Verantwoordelijk stadsbestuur'

  En we eindigen met een laatste, maar tegelijk ook lange vraag van Vincent Byttebier. Hij roept het stadsbestuur op om zich wat minder van zijn 'kleinste' kant te laten zien. Zo vindt hij het jammer dat de gemeenteraadsleden niet welkom waren op het netwerkmoment voor alle Tieltse ondernemers. Hij vond het ook jammer dat de pers eerst op de hoogte was rond het nieuws van de voorkeursbieder van de collegesite. Ook de motie die vorige maand niet werd ondertekend door de meerderheid rond de kwestbare bossen stoot hem tegen de borst. En hij klaagt ook het 'gepolitiseerde' stadsmagazine 'Op de Hoogte' aan. "Kleinzielig en flauw", aldus Byttebier.

  "Meneer Byttebier, ik denk dat het weinig zin heeft punt per punt te gaan antwoorden, want dit is een welles-nietesspel zonder meerwaarde", aldus Els De Rammelaere (N-VA), burgemeester. "Het zijn allemaal beslissingen van de meerderheid, waar je het blijkbaar moeilijk mee hebt dat ze positief worden gekaderd. Je had dit beter kunnen kaderen, zonder de woorden 'kleinzielig' en 'flauw' te gebruiken. Wat stadsmagazine betreft: alle teksten worden geschreven door de administratie en nagezien door de communicatieambtenaar en door een redactieraad, waar ook CD&V aanwezig is."

  Voor het netwerkmoment werd wel een fout gebeurd. "Die werden verstuurd via de digitale kaart, met onze excuses", klonk het nog bij de burgemeester.

 • Randy De Clercq

  IBA: geen verhoging subsidies

  In de landelijker, afgelegen gebieden, dienen de inwoners binnenkort een IBA te installeren. Een IBA is een soort lokaal waterzuiveringsstationnetje, maar daar moet de eindgebruiker uiteraard voor betalen. De rioolbeheerders krijgen daar nu een hogere subsidie voor en CD&V vraagt vanavond aan de meerderheid om die hogere subsidie ook door te rekenen aan de eindgebruiker. "Hierdoor zou hij maximaal nog 1.250 euro moeten betalen", stelt Joris Vande Vyvere (CD&V) voor.

  "Dit is een nobel voorstel van u en als je uitgaat van wat u schrijft, zou men geneigd zijn om dit meteen goed te keuren en toe te passen", aldus schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). 'Maar u vertelt maar de helft van het verhaal: waar voorheen de overheid bij collectieve plaatsing van de IBA's een subsidie gaf van 2.250 euro per stuk, heeft men dit aangepast volgens de prioriteiten. Prioriteit 1 & 2 krijgen 1.250 euro subsidie meer, maar de andere krijgen 500 euro minder. Met deze rekening betekent dit een totale subsidie van 110.000 euro minder over heel Tielt."

  "Bovendien gaat ons reglement uit van een totaal andere filosofie. Iedere Tieltse woning die een IBA dient te plaatsen, betaalt een vaste kost van 2.500 euro, wat vergelijkbaar is met de gemiddelde kost om een woning in het centrum aan te sluiten op de openbare riolering en maar een fractie van de totale kost voor deze IBA. Bovendien moeten de bewoners niet instaan voor het verdere ouderhoud en /of herstel van deze IBA's."

  Veerle Vervaeke gaf nog fijntjes mee dat de CD&V vorig jaar deze subsidies niet goedkeurde. "En dan mocht de burger de volledige pot betalen. Maar ik ga er hiermee dus van uit dat jullie de subsidies toch goedkeuren."

 • Randy De Clercq

  Camera's Tieltse feesten en glasbollen

  Om de veiligheid en de netheid te verhogen worden tijdelijke camera's geplaatst in de zone van de Tieltse Europafeesten en rond glasbollen.

 • Randy De Clercq

  Reglement bib

  Er worden een aantal wijzigingen aangebracht ni het reglement van de bib. Zo is voortaan de identiteitskaart geldig als bibliotheekpas, wordt de minimumleeftijd voor het ontlenen van boeken en strips uit de volwassenenafdeling opgetrokken van 14 naar 15 jaar, worden niet langer CD-roms aangeboden, kunnen pc's met internet voortaan twee in plaats van één uur gebruikt worden en wordt er een inleverbus geplaatst. Ook het e-boekenreglement wordt aagnepast. Voortaan mogen vijf in plaats van drie e-boeken ontleend worden.

 • Randy De Clercq

  Afschaffing buurtweg Neringenstraat

  Hoofdstuk zoveel van de Neringenstraat. Het plan om de straat te renoveren en een fietspad aan te leggen werd door de provincie vernietigd, omdat er nog een buurtweg zou lopen langs de Neringenstraat. De stad vindt dat de buurtwegen al 170 jaar niet meer gebruikt zijn en dus moeten ze afgeschaft worden. "Deze weg afschaffen heeft geen enkele invloed op de omwonenden en de passanten", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

  "Een jaar tijdverlies in dit dossier", aldus Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). "Hopelijk wordt er spoedig werk gemaakt van dit dossier."

  Neringenstraat

  Neringenstraat © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Afschaffing buurtweg en spoorovergang

  Infrabel, infrastructuurbeheerder van de spoorwegen in België, ziet in veiligheid een absolute topprioriteit. Om die reden worden doorheen het land het aantal overwegen ingeperkt en wordt waar mogelijk gekeken naar alternatieve wijze voor de spooroverweg. Voor overweg 16 (Driesstraat) werd eveneens deze oefening gemaakt. Door het supprimeren van overweg 16 is er noodzaak om een langsweg aan te leggen die zorgt voor een bypass van de Dentergemstraat (buurtweg nr. 5). Op die manier kan de overweg afgeschaft worden. Daarom beslist de gemeenteraad deze buurtweg af te schaffen. En hiermee kan dus ook de overweg afgeschaft worden.

  "In dit dossier is een goede oplossing uitgewerkt voor de kamsalamander, maar niet voor onze fietsende medemens, en in het bijzonder de schoolgaande jeugd", stelde Joris Vande Vyvere (CD&V). "De salamander krijgt een tunnel onder de Ringweg, de fietser zal met auto's door een gat gestuurd worden. Een gat, want een camionette kan er niet onderdoor. Een landbouwvoertuig al helemaal niet. Waarom kan hier geen tunnel onder de spoorweg gebouwd worden in plaats van die zomaar af te schaffen? Overal elders in Vlaanderen kan het. Hier niet."

  "Een tunnel, al ware het maar een fietstunnel zou zeker op zijn plaats zijn, want heel veel schoolgaande kinderen gebruiken deze weg."

  "Er wordt wel een overweg afgeschaft, maar een nieuwe chaotische verkeerssituatie gecreërd in de zogenaamde tunnel. Korte bocht, stijle helling... Er is een optie om verkeerslichten te plaatsen. Waarom nog wachten om die te plaatsen? Wachten op een ongeval?"

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD): "Er gaat geen tweerichtingsverkeer door de tunnel. De lichten worden wel degelijk geplaatst, met wachtzones voor de auto's. Er komt ook een afscheiding voor de fietsers. Het is een concept uit 2007, dat gat is er nu eenmaal en we moeten de aansluiting daarop maken. Het voordeel van de lage tunnelhoogte is dat de Driesstraat minder last zal hebben van sluipverkeer."

  Joris Vande Vyvere

  Joris Vande Vyvere © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Uitschuifbare tribune

  Geld moet rollen. Nadat eerder al de jeugdlokalen en de renovatie van het Gildhof werd goegdekeurd, werd nu ook beslist om een uitschuifbare tribune voor de Europahal aan te kopen. Goed voor 325.000 euro.

  Hilde Decoene (CD&V) was wel fan van de tribune. "Dat is zeker een meerwaarde, zeker nu het Gildhof nog een jaar langer gesloten blijft", zegt ze. "Het kost 200.000 euro meer dan origineel gepland. Hoe komt dit?"

  "Er werd een andere tribune dan eerst voorzien gekozen", stelde schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). "We gingen uit van het uitzetten van onze huidige tribune, maar na enkele evaluatie van het project, de vele manuren die in deze opstelling stak bij elk gebruik, hebben we onze vragen gesteld en gingen we op zoek naar een meer gepaste formule. Er zullen 360 stoelen staan in deze nieuwe telescopische tribune en kan uitgebreid worden met stoelen op de grond. Comfortabele stoelen, daarenboven, met een zachte zitting."

  "Er zal natuurlijk een meerprijs aan hangen als je de Europahal huurt mét gebruik van de tribune", besloot Veerle Vervaeke. "Maar het blijft betaalbaar."

 • Randy De Clercq

  Gildhof te weinig opgevolgd?

  Luc Vannieuwenhuyze kwam nog even terug op het Gildhof. "Het is toch belangrijk dat een politiek verantwoordelijke aanwezig was op de werfvergadering, dat was niet zo en dat lijkt mij dus niet zo goed opgevolgd", aldus Vannieuwenhuyze. "Dan zouden er geen nieuwe gordijnen en stoelen geplaatst zijn in een zaal die nog niet gecontroleerd was. Volg die zaak toch serieuzer op", stelde hij nog.

  Veerle Vervaeke: "Tja, je kunt moeilijk een zaal openen zonder stoelen en gordijnen. De zaal was op dat moment trouwens vrijgegeven."

  "De zaak Gildhof is trouwens meer dan een zaak van opvolgen", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "Het is een zaak van slecht uitgevoerde werken, vaak in onzichtbare plaatsen. De zaal was goedgekeurd op dat moment. Schepen Veerle Vervaeke was bijna altijd aanwezig op werfvergaderingen en andere cruciale momenten tijdens de werken. Haar nu verwijten maken is oneerlijk."

 • Randy De Clercq

  Gildhof

  Ook de technische dienst heeft zijn huiswerk gedaan en heeft een bestek klaar voor de asbestverwijdering en asbestreiniging van het cultuurcentrum Gildhof Tielt. Alle resterende asbesthoudende materialen worden verwijderd en alle 'besmette' elementen zoals zetels, tapijten, verluchtingskokers, enzovoort worden gereinigd of verwijderd. Ook hier hangt een kostenplaatje aan: 500.000 euro.

  "We zijn verheugd dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de renovatie", klonk het bij Hilde Decoene (CD&V). "De aanvankelijke raming van 85.000 euro was blijkbaar toch niet zo realistisch als je de raming van een half miljoen vandaag ziet. Hoe komt dat? Trouwens, in het dossier zie ik dat er 700.000 euro geraamd wordt. Dat is nog 200.000 meer. En dat is dan nog maar enkel strippen en reinigen gebouw. De renovatie moet dan nog beginnen."

  "Hadden we niet beter ingegaan op eerdere voorstellen voor een nieuw cultuurcentrum, of waarom niet: de gevel laten staan en daarachter een nieuw centrum bouwen? Zou daar geen tijd en geld gespaard kunnen worden? Nu zitten we met een dure juridische procedure na de vorige dakwerken."

  Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open VLD): "Inderdaad, 85.000 euro en 500.000 euro is een groot verschil. In de eerste raming gingen we uit van vier zaken die verwijderd moesten worden: stoelen, tapijtachtig materiaal, planken podium en gordijnen. We deden dat samen met een expert. Bij de prijsvraag zagen we dat de offertes tien keer hoger lagen. We nodigden de aannemers uit en zij zagen heel wat extra gecontamineerde items, denk maar aan verwarmingselementen en elektriciteitskasten in de zaal. Maar vooral het akoestisch plafond, dat in de eerste raming niet werd meegenomen."

  Gildhof

  Gildhof © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Jeugdlokalen

  De architect van de nieuwe jeugdlokalen heeft zijn ontwerp klaar. Het ontwerp omvat een grote zaal met keuken en tafel en stoelenberging, verschillende gedeelde werkingslokalen, leidingslokalen met kleine bergingen en enkele grote bergingen voor kamp- en groter materiaal. De grote zaal en de werkingslokalen komen uit op een speelterras in Tuin De Brabandere. Centraal gelegen is er een sanitair blok, en naast de centrale inkom is ook een plaats voorzien voor de burelen van de jeugddienst en het kampmagazijn. Kostprijsje? 1,4 miljoen euro.

  Klaas Carrette (CD&V) somde nog eens de problematiek op. "De jeugd moest in 2014 verhuizen van de Ontvangerstraat naar de Peperstraat", zei hij. "Dit zou maximaal twee jaar zijn. Een vreemde manier van werken, eerst de lokalen verlaten voordat er een definitieve oplossing was. Laat staan een timing of locatie. Daarna besloot de stad een stuk Patersbos op te offeren, maar na tegenkanting van De Torenvalk en onze fractie, werd besloten naar Tuin Debrabandere uit te wijken. Er werd een architect aangesteld, maar daar was een haar in de boter en er werd een nieuwe architect aangesteld, met nieuwe plannen."

  "Nu ligt het eindelijk op de gemeenteraad. Overmacht zegt de meerderheid, maar daar geloven we niet in", zegt Carrette nog. "De kostprijs is bijna evenredig gestegen als de doorlooptijd van dit project. 850.000 euro leek ons destijds onvoldoende en inderdaad, nu staat de teller op meer dan 1,4 miljoen euro. Als we zo verder doen eindigen we boven de 2 miljoen euro. Juridische kosten en boete aan de eerste architect: 20.000 euro, verplaatsen van de tank: 75.000 euro... We hopen dat het dossier nu eindelijk vooruit kan en er snel werk van gemaakt worden."

  "Ik denk dat de jeugdverenigingen heel blij zijn dat het er dan toch van komt", aldus schepen van jeugd Robben Huyghelier (SP.A). "Het was in 2014 inderdaad niet meer te houden. De jeugd moest jarenlang in erbarmelijke omstandigheden werken, dat kon voor ons niet. En ja de tijdelijke oplossing duurt inderdaad langer dan voorzien, door de architect die zijn timing niet haalde."

  "De timing: bouwaanvraag is binnen, daarna kan aanbesteding beginnen. Daarna volgen verdere stappen. De jeugddienst wordt meegenomen in het nieuwe gebouw, hun oude lokalen worden gewoon gebruikt door de Europahal, waar nu vaak een tekort is aan lokalen", besloot Huyghelier.

  Jeugdlokalen Tielt

  Jeugdlokalen Tielt © GF

 • Randy De Clercq

  Gemeenschapswachten

  De stad is al een tijdje op zoek naar een gemeenschapswacht, maar daarvoor moet er eerst een dienst gemeenschapswachten opgericht worden. Dat werd bij deze goedgekeurd.

 • Randy De Clercq

  Aanpassen rechtspositieregeling

  Een technisch puntje. Op een eerdere gemeenteraad werd nog het nieuwe organogram goedgekeurd en dat brengt een aantal aanpassingen aan de rechtspositieregeling met zich mee. Dat reglement, bestaande uit acht hoofdstukken, werd bij deze goedgekeurd.

 • Randy De Clercq

  OCMW Jaarrekening

  OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt) gaf een bondig overzicht van de OCMW-rekening. "We werden geconfronteerd met een stijging van 50 procent voor leeflonen. We hebben de asielcrisis gehad, uiteraard. Een tweede categorie die steeg waren de leefloonstudenten."

  "De grootste investeringen waren de aankoop van de bouwgrond van De Watergroep, de eerste fase van de zonnewering, de vervanging van de voordeur van het dienstencentrum, de vervanging van de lift van Ampe...", somde Baert op.

 • Randy De Clercq

  Sint-Amandstraat

  De discussie rond de Sint-Amandstraat ging nog verder. "Ooit discussieerden wij over de Sint-Amandstraat en dan zou het kostenplaatje 1 miljoen zijn, maar het neemt zo stilaan toe", zegt oppositieraadslid Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). "Er werden nu een aantal posten toegevoegd, waardoor we nu aan 2 miljoen euro zijn. En wij zijn nog niet ten einde. Wat is het nut van dit enorm bedrag dat hier geïnvesteerd wordt?"

  Luc Vannieuwenhuyze stoorde zich ook aan de 96.800 euro dat wordt uitgetrokken voor een selectiebureau dat personeel moet aanwerven en bevorderen en zo. "Maar dat budget vind ik niet terug in de budgetwijziging die hier voorligt. En dat terwijl er een goedkoper bureau beschikbaar is, die tot 20 procent goedkoper is."

  Hij stelde ook vast dat de advocatenkosten van 20.000 naar 40.000 euro gingen. "Komt dit bestuur nog met iemand overeen?", vroeg hij zich af.

  "Die 96.800 euro bleek uiteindelijk niet nodig", klonk het bij financieel beheerder Maarten Compernolle. "Die 96.800 euro is voor het volledige pakket over meerdere jaren."

  En wat de Sint-Amandsstraat betreft: "Zoals gezegd zijn alle kosten nu samengebracht onder één code in het budget", aldus Veerle Vervaeke (Open VLD). "Als we dat vergelijken met de originele versie van het jarenplan is dat inderdaad een hele evolutie. Maar het project onderging ook inhoudelijk een hele evolutie, het moet een degelijke weg met veilig fietspad worden én het moet de watertoets kunnen doorstaan."

  "Heb u ons toen misleid?", vroeg Hedwig Verdoodt (CD&V) zich af. "Neen, dat was vroeger ook al duidelijk als je alles samentelde", verdedigde Veerle Vervaeke (Open VLD) zich.

  Financieel beheerder Maarten Compernolle

  Financieel beheerder Maarten Compernolle © Foto a-RN

 • Randy De Clercq

  Budgetwijziging

  De niet-opgesoepeerde investeringstoelagen van 2016 worden opgenomen in het budget van 2017. Vincent Byttebier (CD&V) nam daarbij het woord: "We zien één belangrijke rode draad in deze budgetwijziging", stelde hij. "Met het verkiezingsjaar voor de boeg worden de geldkranen terug volledig opengedraaid. Voorbeelden: de Sint-Amandstraat (700.000 euro), jeugdlokalen (700.000 euro extra budget), cultuurcentrum Gildhof uiteraard (zie later deze gemeenteraad), herstel Tanneke, uitschuifbare tribune Europahal (325.000 euro)..."

  "Met al die extra kosten zouden we een mooi cultuurleven krijgen, maar dat valt verkeerd uit", aldus nog Byttebier. "Het valt daarentegen helemaal stil. Het Gildhof is weer een extra jaar gesloten, er worden geen alternatieve zalen voorzien, geen Cuesta, geen schoolvoorstellingen meer... Ons mooie cultuurleven is helemaal stilgevallen."

  "Helaas blijft, net zoals onze schuld, ook onze spaarboek dalen. Als alles is betaald dat gepland is, zal er nog maar 2,5 miljoen euro in kas zijn. Ooit was dat 17 miljoen euro. Financiële hoera-stemmingen zijn dus volledig misplaatst en daarom keuren we de budgetwijziging niet goed."

  Burgemeester Els De Rammelaere gaf nog mee dat het logisch is dat budgetten verschoven worden. "Er is een probleem in het Gildhof en wij willen dat oplossen. En ja, dat kost geld. Wij hebben daar niet voor gekozen, maar wij willen wel investeren om weer een mooi cultuurcentrum te hebben."

  "In de jeugdlokalen komt er trouwens nog een elektriciteitskabine en omgevingswerken bij", stelde schepen van Jeugd Robben Huyghelier (SP.A) nog. "Dus in dat ene budget zit alles vervat, inclusief een kleine buffer voor als het duurder moet uitvallen."

  Vincent Byttebier

  Vincent Byttebier © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Muzikaal intermezzo

  De gemeenteraad is nog maar begonnen en de technici van de Tieltse Europafeesten beginnen net met het testen van de muziekinstallatie. Hilariteit op de gemeenteraadsbanken. Gelukkig springt de financieel beheerder in de bres en gaat hij de muzikinstallatie het zwijgen opleggen.

 • Randy De Clercq

  Iedereen Tielt, nu ook formeel

  Pascale Baert (Iedereen Tielt) heeft nog een bijkomend punt om te beginnen. "Een jaar geleden hebben we aangekondigd dat we (schepen Grietje Goossens als ikzelf) als Iedereen Tielt opkomen, blijkbaar moet dat formeel aan de gemeenteraad gemeld worden. Bij deze", klonk het bij Baert.

  Pascale Baert

  Pascale Baert © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  En... start!

  20 uur geworden, het is daags voor de Tieltse Europafeesten en voordat we onze kelen openzetten bij optredens van onder meer Soulsister en K's Choice, concentreren we ons nog een aantal uurtjes voor een gloednieuwe gemeenteraad. Eerste punt op de agenda: budgetwijziging.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!