Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "Dit stadsbestuur doet mij denken aan het orkestje op de Titanic"

01/06/17 om 14:05 - Bijgewerkt om 21:53

Donderdagavond 1 juni om 20 uur worden de Tieltse gemeenteraadsleden in het stadhuis verwacht voor de maandelijkse gemeenteraadzitting. Op de agenda jaarrekeningen van 2016, de ondertussen ingetrokken 'boskaart' van de Vlaamse regering en de invoering van een GAS-reglement in de stad.

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "Dit stadsbestuur doet mij denken aan het orkestje op de Titanic"

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Einde van de raadzitting

  Na enkele korte en technische variapunten zijn we aan het einde van de (voorlopig) warmste raadzitting van het jaar gekomen.

  Lees ook in KW - De Weekbode Tielt voor een uitgebreid verslag.

 • Randy De Clercq

  Motie tegen boskaart

  De CD&V stelt voor een motie te ondertekenen tegen de 'boskaart' van minister Joke Schauvliege (CD&V). Door de boskaart komen de plannen voor de 'zuidwestelijke tangent' in de problemen, want die zou dwars door een 'waardevol bos' lopen nabij het kasteel Ronceval. Vincent Byttebier (CD&V) stelt voor dat elk gemeenteraadslid deze motie ondertekent om dit bos(je) uit de boskaart te halen.

  De raadsleden van enkele meerderheidspartijen zoals SP.A hebben besloten deze motie niet te ondertekenen. "We stelden inderdaad vast dat een in 2002 geplant bos dat niet toegankelijk is voor het publiek werd opgenomen in de boskaart", aldus Simon Bekaert (SP.A). "We besloten bezwaar op te maken, want het bosje loopt inderdaad door de reservatiestrook van de Zuidwestelijke Tangent. De kaart werd intussen ingetrokken."

  "Voor we goed en wel brand konden roepen, is het dus al geblust. Toch hebben we bezwaar opgemaakt. We hebben zelfs meer gedaan, we hebben ook verwezen naar een vonnis van de Brugse rechtbank. Het proces heeft drie jaar geduurd, maar uiteindelijk bleek dat de bomen moeten worden gerooid als de ringlaan wordt aangelegd. Daar hangen dwangsommen aan vast", aldus nog Simon Bekaert. "Wij gaan deze motie niet ondertekenen, ik ga hier niet nog eens mijn handtekening gaan opsturen, maar iedereen is vrij het wel te doen."

  "Vreemd", gaf Vincent Byttebier (CD&V) nog mee. "Wij willen hier het signaal van de volledige gemeenteraad doorgeven aan de minister. Maar ik had nog maar mijn agendapunt ingediend of jullie besluiten met het schepencollege een eigen brief te sturen. Jammer, dat jullie dit weer naar jullie willen toetrekken."

 • Randy De Clercq

  Openingsuren groencontainer

  Schuiferskapelle krijgt dan misschien wel een aantal nieuwe zebrapaden, maar het dorp heeft nog wel meer zorgen. Over de openingsuren van de groencontainer bijvoorbeeld. "In de deelgemeenten plaatst het stadsbestuur containers voor groenafval", begint Klaas Carrette (CD&V).

  "Elke burger kan daar wekelijks, op vaste tijdstippen, terecht om zijn groenafval zelf in de container te deponeren. De kapellenaars kunnen hun groenafval enkel op zaterdag tussen 9.30 en 10.30 uur kwijt. Amper één uurtje, terwijl dat in de andere deelgemeenten vaak twee of meer uren is. Anderzijds zijn er de jongste tijd wat problemen met sluikstorten rond de Kapelse container. Kunnen de openingsuren niet wat ruimer en kunnen er acties ondernomen worden tegen het sluikstorten?"

  Schepen Robben Huyghelier (SP.A): "Dit zal natuurlijk meer personeelsuren vereisen, ik heb er nu geen zicht op of dit kan. Ik zal daarvoor samenzitten met het hoofd van de Groendienst en neem je opmerkingen mee."

  Robben Huyghelier

  Robben Huyghelier © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Landbouwwegen

  Net zoals de voorgaande jaren werkt Tielt met een aantal andere gemeenten samen om de landbouwwegen te herstellen. Door samen te werken met de andere gemeenten, kan de prijs van de werken een pak goedkoper worden. Dit jaar werkt Tielt samen met Moorslede, Pittem en Ingelmunster. De wegen die in Tielt worden aagnepakt zijn de Kleine Ruiseledestraat, Galgenstraat, Houthagestraat, Kazernestraat, Brugse Heirweg, Vijfpachtgoenstraat, Tommekouterstraat, Kapellebeekwegel en de Poelberg. Tielt zal hiervoor 226.620,90 euro op tafel leggen, met daar bovenop nog eens 81.073,5 euro (zonder btw) voor de rioleringen daar.

  Joris Vande Vyvere (CD&V) had daar naar jaarlijkse gewoonte een aantal opmerkingen over: "Meulebeke is al uit het project gestapt en ook Pittem klaagt de trage gang van zaken aan. Deze derde fase zal meteen de laatste werken aan de landbouwwegen zijn deze legislatuur. Als ik de som maak, dan zullen in totaal 5,9 kilometer landbouwwegen hersteld zijn. En dat te weten dat er 138 kilometer landbouwwegen in Tielt zijn. Aan dit tempo duurt het 138 jaar voor alle landbouwwegen zijn hersteld."

  "Als ik het huidige ontwerp zie, dan zie ik dat de helft van de originele wegen verdwenen is uit het ontwerp. Wat is hiervan de reden?", vroeg Vande Vyvere zich nog af.

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD): "Ik neem altijd de inventaris bij de hand. Onderhoud en renovatie is vooral belangrijk bij de wegen die een oranje of rode kleur kregen in de inventarisatie. Ik denk dat we na onze renovaties alle rode zones zijn aangepakt. We hebben ruim 1/3 van alles wat oranje en rood was aangepakt hebben. We kiezen dit jaar bewust voor de kortere stukken."

 • Randy De Clercq

  Zebrapaden

  Er worden bijkomende zebrapaden aangelegd in Schuiferskapelle. In de Brouwerijstraat ter hoogte van de parking van Club 77, in de Biermanstraat ter hoogte van het kruispunt met het wandelpad Drie Wilgen, in de Henri D'Hontstraat, ter hoogte van het kruispunt met het wandelpad de Drie Wilgen en in Schuiferskapelle-dorp, ter hoogte van huisnummer 1.

  Raadslid Klaas Carrette had nog een voorstel klaar om tien zebrapaden in Schuiferskapelle erbij te leggen. "Op amper enkele meters naast elkaar, dat is geen optie voor ons", aldus Guido Mehuys (SP.A). "Daarom starten we met vier zebrapaden. Zijn er in de toekomst nog extra nodig, dan onderzoeken we dat graag. We willen geen wirwar. Een zebrapad geeft soms ook een vals gevoel van veiligheid. Er zijn ook heel wat ongevallen op zebrapaden."

  "Ik weet dat het er te veel zijn", aldus Carrette. "Maar we zouden er toch graag snel drie extra bijhebben. Zoals aan het begin van de Biermanstraat en die op de markt zouden we graag ter hoogte van huisnummer 5 hebben."

  Klaas Carrette doet zijn hoed af voor de nieuwe zebrapaden, al zag hij er liever meer verschijnen

  Klaas Carrette doet zijn hoed af voor de nieuwe zebrapaden, al zag hij er liever meer verschijnen © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Verbod op doorgaand vrachtverkeer

  Eind vorig jaar besliste het schepencollege om een tijdelijk politiereglement goed te keuren dat doorgaand vrachtverkeer uit de stadskern te weren. De enige route die nog mogelijk is voor vrachtwagens is langs de Kasteelstraat en Conventieweg. "Dat tijdelijk politiereglement loopt nu af en werd positief geëvalueerd", aldus schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (SP.A). "Er is effectief minder doorgaand vrachtverkeer. Daarom gaan we nu een definitief politiereglement goedkeuren, zodat de huidige situatie behouden blijft."

  "We moeten ook eens kijken welke maatregelen er op het terrein genomen worden", aldus Vincent Byttebier (CD&V). "We merken dat er nog altijd veel vrachtwagens door ons centrum rijden die er niet thuishoren. Kartonnen borden zullen het reglement niet doen naleven. Er moet best nog wat beter gecontroleerd worden. Het reglement heeft alvast nog niet zijn doel bereikt: het weren van het zwaar verkeer."

  Byttebier vindt het verder ook nog raar dat het zwaar verkeer door de Hulststraat toegelaten wordt, volgens het reglement. "Jullie bedoelen waarschijnlijk Grote Hulststraat", gaf hij nog mee. "Het blijft trouwens vreemd dat er zo'n lange corridor, waar heel wat scholen zijn, nog altijd als doorgangsweg voor zwaar vrachtverkeer wordt gebruikt. Er is nog heel wat werk voor de boeg voordat het zwaar verkeer hier verdwijnt. Met het gewoon agenderen van dit reglement zijn we er nog bij lange niet."

  Schepen Guido Mehuys (SP.A), die zelf langs de Grote Hulststraat woont, laat weten dat het foutje gecorrigeerd worden. "Ik merk dat er meer zwaar verkeer langs mijn deur passeert, dus elders is dat verkeer verdwenen. Maar er zijn nog altijd koppige vrachtwagenchauffeurs, vooral 's nachts. En er komen vaste ANPR-camera's op de Vierhoek in twee richtingen. Nog dit jaar."

  De enige oplossing via Mehuys? "De doortrekking van de Tieltse Ringlaan. Of die nu via de zuidwestelijke tangent of de Sint-Amandstraat is, wij zijn voorstander van beide oplossingen. Volgend jaar Sint-Amandstraat en hopelijk binnen een jaar of drie de tangent", aldus Mehuys.

  "Voor dat laatste moesten er al acties ondernomen geweest zijn door dat bestuur", gaf Byttebier nog mee. "Ik spring uit mijn vel als ik je zulke uitspraken hoor zeggen."

  Zwaar verkeer in de Kasteelstraat

  Zwaar verkeer in de Kasteelstraat © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  GAS-reglement

  De stad voert GAS-sancties in. Ze doen dat samen met alle andere gemeenten die zich binnen de politiezone Regio Tielt bevinden. "We doen dit niet om de mensen te gaan pesten of om een heksenjacht op poten te zetten", verzekert burgemeester Els De Rammelaere. "We doen het vooral om een stok achter de deur te hebben. Om duidelijk te maken dat zelfs kleine overlast veroorzaken niet onbestraft kan blijven."

  De GAS-boetes worden proportioneel toegepast en bedragen maximum 350 euro. Ook minderjarigen vanaf 16 jaar kunnen beboet worden, al moet daarvoor eerst verplicht een bemiddelingsronde plaatsvinden.

  "Onze fractie heeft op de politieraad uiteindelijk een positief advies gegeven", aldus Vincent Byttebier (CD&V). "We waren daar in de vorige legislatuur al aan het voorbereiden. Het duurde vier jaar voor de teksten eindelijk konden worden afgerond. Er zijn echter helaas nog een aantal onnauwkeurigheden in geslopen. Ik stel voor dit over twee jaar nog eens grondig te evalueren om tekortkomingen recht te trekken."

  Els De Rammelaere (N-VA): "Ik ben gelukkig dat het dossier met unanimiteit werd goedgekeurd."

  Vincent Byttebier

  Vincent Byttebier © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Gunstig advies voor kerkfabrieken

  De kerkrekeningen dienstjaar 2016 werden ook aan de gemeenteraadsleden voorgelegd. De meerderheid vond een gunstig advies op zijn plaats, aangezien de rekeningen binnen het vooropgestelde budget blijven. De gemeenteraad adviseerde unaniem gunstig, zonder opmerkingen.

 • Randy De Clercq

  Nog een jaarrekening

  Na afloop van de bespreking van de stadrekening, werd ook de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt (AGB), dat is het bedrijf dat de sport- en toeristische infrastructuur beheert, goedgekeurd.

  Luc Vannieuwenhuyze besloot nog "analoge opmerkingen te geven zoals bij de jaarrekening van de stad. Hier krijgt maar één actiepunt van de 25 de term uitgevoerd. Aan acht actiepunten is nog niet gestart", aldus Vannieuwenhuyze. "Zo waren er onder meer grote plannen met Mulle de Terschueren, maar dat is nog niet gestart. Tja, geen prioriteit blijkbaar."

  Schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt): "We hebben een werkgroep opgericht, want Mulle is een veel te mooi gebouw om leeg te laten", zegt ze. "We gaan alles in het koetshuis verplaatsen naar de andere kant van de zaal, zodat de verenigingen plaats krijgen voor tentoonstellingen."

  Luc Vannieuwenhuyze

  Luc Vannieuwenhuyze © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  "Titanic"

  "Je zegt dat er binnenkort wordt overgegaan tot aanbesteding van de Sint-Amandstraat... Wanneer?", vroeg Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). "Een exacte timing weet ik niet vanbuiten", beet Veerle Vervaeke (Open VLD) van zich af.

  "Typisch deze meerderheid", aldus nog Vannieuwenhuyze. "Veel aankondigen en zeggen dat het eraan komt, maar er komt niets van in huis." Ook Vincent Byttebier (CD&V) klaagde nog eens aan dat er volgens hem maar niets vooruit gaat in Tielt. "Dossiers blijven ter plaatse trappelen. Jullie geven de indruk dat jullie met veel bezig zijn, maar uit deze jaarrekening blijkt dat er niets vooruit gaat."

  Luc Vannieuwenhuyze: "Ik voel me hier meer en meer op de Titanic. En daar had je een orkestje, dat vrolijk muziekje bracht tot ze ten onder gingen. Hier heb ik hetzelfde gevoel. De boel is aan het zinken en het schepencollege blijft mooie verhaaltjes vertellen."

 • Randy De Clercq

  Vertraging

  "Er is inderdaad één dossier dat vertraging heeft opgelopen: het dossier Neringenstraat. U weet waarschijnlijk hoe dat komt."Veerle Vervaeke richting oppositie
 • Randy De Clercq

  Jaarrekening 2016

  De stad stelt zijn jaarrekening van het vorige jaar voor. Elk jaar weer somt de stad op welke uitgaven en inkomsten er het voorbije jaar werden gedaan. Er werden voor ruim één miljoen euro minder uitgaven verricht. Er waren ook voor 321.232,88 euro minder ontvangsten. Belangrijkste investeringen van 2016 waren het dak van het Gildhof, het dak van de Europahal, Ibo Tanneke, de Sint-Godelieveschool en de begraafplaatsen. Maar ook de wegenwerken aan de Pontweg en Tramstraat, landbouwwegen en de verbinding Feestewegel/Pieter Simonsstraat wogen door op de rekening.

  Alles bij elkaar kan de stad zich op de borst kloppen als wordt gekeken naar de uitstaande stadsschuld. In 2015 was er nog 32,7 miljoen euro schuld, in 2016 was dat nog maar 29,9 euro, of 1.477 euro per inwoner. "We zijn goed bezig, we gaan ons doel van halvering van de stadsschuld tegen 2019 zeker halen. Dan willen we eindigen op 20 miljoen, waar we begonnen met 40 miljoen euro schuld", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

  "Een objectieve weergave van de realisatiegraad van de acties is nogal moeilijk", gaf Roos Tack (CD&V) nog mee. "Na drie jaar van uitvoering van de 23 prioritaire acties stellen we vast dat er maar drie uitgevoerd worden. De meerderheid slaagt er niet in haar eigen vastgelegde prioritaire acties uit te voeren. 3 op 23 is een slecht rapport, denk ik."

  Ze verwijst onder meer naar de collegesite en de uitbouw van de vrijetijdswinkel. "Bij dat laatste staat nog altijd in voorbereiding." Ook bij de niet-prioritaire acties is slechts vijf procent uitgevoerd volgens nog Tack. Ze stelt ook vast dat het spaarboekje tegen 2019 bijna leeg zal zijn. "Er zal nog 3,3 miljoen over zijn in 2020, enkele jaren geleden was dat nog 17 miljoen."

  Els De Rammelaere (N-VA), burgemeester: "Er zit nog 16 miljoen euro in kas, dus plunderen doen we niet", zegt ze. "Het was in het begin van de legislatuur de bedoeling alles uit te schrijven in acties, daarom hebben we er zoveel (271, red.)." "Er zitten ook heel wat permanente acties tussen, die je dan moeilijk als afgerond kunt noteren", vulde stadssecretaris Hendrik Vandenbruwane uit.

  "We horen hier elk jaar een beetje dezelfde teneur", aldus schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke. "Er zijn al heel veel dossiers waar al heel wat aan gewerkt is. Pas aan het einde van de legislatuur zullen we de evaluatie kunnen maken. En als we dan al eens met concrete dossiers naar de gemeenteraad komen, dan vindt CD&V dat het te snel gaat en dat ze het niet vertrouwen. Wat willen jullie eigenlijk?"

  Roos Tack

  Roos Tack © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Randy De Clercq

  Start

  20 uur geworden, alle gemeenteraadsleden hebben hun plaatsje gevonden in de raadzaal. We kunnen beginnen. Raadslid Joris Uyttenhove (CD&V) laat zich verontschuldigen.

 • Randy De Clercq

  In een notendop

  In een notendop

  In een notendop © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!